Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hoja microproyecto aficions 2017

170 vues

Publié le

Hoja de un proyecto multidisciplinar sobre las aficiones realizado en el IES Can Balo

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Hoja microproyecto aficions 2017

  1. 1. FULL DE RUTA MICROPROJECTE: “EL MEU HOBBY” COMPETÈNCIES CLAU Comunicació lingüística. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. Competència digital. Consciència i expressions culturals. Aprendre a aprendre. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. OBJECTIUS A DESENVOLUPAR Treballar amb les TIC en les creacions amb correcció i respecte Conèixer el funcionament dels òrgans associats altema triat Elaborar murals per parelles de manera cooperativa CONTINGUTS DE CADA MATÈRIA IMPLICADA MATEMÀTIQUES L’escala i proporcionalitat PLÀSTICA Ús de diferents tècniques per a la creació d’una maqueta. BIOLOGIA I GEOLOGIA Funcionament dels òrgans i aparells implicats en la realització de l’afició. ANGLÈS Vocabulari específic LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Redacció de documents Comprensió lectora i expressió oral LLENGUA CATALANA I LITERATURA Vocabulari específic PRODUCTES FINALS Maqueta a amb cartó d’algun element relacionat amb l’afició. QUÈ NECESSIT PER TENIR ÈXIT I APROVAR - Mostrar interés i bona predisposició. - Tenir actitud positiva. - Realitzar les tasques correctament i en les dates previstes MÈTODES D’AVALUACIÓ Correcció dels treballs Rúbrica de l’exposició Revisió del portafoli RECURSOS / EINES TIC Cercadors d’internet Processadorsdetextos i presentacions digitals DIFUSIÓ Blog AGRUPAMIENTS/ORGANITZACIÓ Individual Parelles TASQUES Investigació / recerca sobreel tema a treballar. Lectura i comprensió de tota la informació recollida. Elaboració d’un Power Point Elaboració d’una línea de temps sobrela historia del hobby Composició de murals Exposició del material Elaboració d’un glossarien anglès, català i castellà Debat sobrepros i contres d’un hobby saludable

×