Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hur skapar man en bra linkedin profil

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (12)

Publicité

Similaire à Hur skapar man en bra linkedin profil (20)

Plus par LinkedIn Nordic (18)

Publicité

Hur skapar man en bra linkedin profil

 1. 1. Hur man skapar en bra LinkedIn profil #welcometalent
 2. 2. 2 Hur man skapar en bra LinkedIn profil I denna presentation kommer du att lära dig: Sida Skillnaden mellan en okej och bra profil 3-4 Skapa en bra profil i 7 steg 5-12 - 1. Professionellt foto 6 - 2. Headline 7 - 3. Sammanfattning 8 - 4. Erfarenhet 9 - 5. Multi-media 10 - 6. Kunskaper 11 - 7. Volontärverksamhet 12 Fem saker du kan göra just nu! 13 Nyckeln till hur man får ett jobb via LinkedIn är att skapa en väldigt bra och attraktiv profil. Ju mer tid man spenderar på sin profil, desto mer användning och möjligheter får man!
 3. 3. 3 Okej profil Nyckelord: Project assistant, Project management, producer, dubbing, translator, English literature, Macrobiotic science Bra profil Nyckelord: Passionate, innovation, improving, business, creative, project manager, business development, achieving goals, connecting, refugees, opportunity, talent, network, pilot project, immigrants, labor market, internship, Arabic, kurdish culture, translations, movies, website,supporting members, connect, project management, managed, development, democracy, equality,human rights, management, microsoft word,microsoft office, microsoft excel, leadership, project management, english literature, macrobiotic science, Swedish,Turkish, civil society, arts & culture, civil rights and social action, health, politics, Social services. Profil 1 = 7 keywords = 7 ord som kan hjälpa att man blir hittad på LinkedIn Profil 2 =
 4. 4. 4 Lärdomar från dessa två profiler Om du var en rekryterare, vem skulle du anställa? ❏ Profil nummer 2 har 39 sökord mer än profil 1. ❏ Rekryterare söker inte bara uteslutande efter din tidigare titel, dom vill även veta vilka ansvarsområden du hade. Om dom inte finner detta i din profil är chansen stor att dom fortsätter leta efter andra kandidater. ❏ Vad som ej finns i din profil existerar inte. Åtminstone inte för rekryterare, så lägg till din erfarenhet i din profil idag!
 5. 5. 1. Professional Photo 14x more likely to be viewed if you have a photo 2. Headline: Grab Attention Explain what you do, show your passion and/or aspirations 3. Draft a Compelling Summary 40 words or more, include keywords 4. Detail Experience Include part-time jobs or sports/clubs if no formal work experience 5. Add Multi media Upgrade your profile and show your work. 6. Add Skills and Get Endorsements Include a mix of high level and niche skills 7. Highlight Volunteer Experience & Causes 6x more profile views than those without LinkedIn ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫ھوﯾﺗك‬ ‫ﺑﻧﺎء‬ ‫راﺋﻊ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺟﯾد‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ‬ ‫ﻣﻠﻔك‬ ‫اﻧﻘل‬ ‫إﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫ﺻورة‬ .1 ‫ﻣﻠﻔك‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﺻورة‬ ‫ﻟدﯾك‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫إن‬ ‫ﺿﻌﻔﺎ‬ 14 ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ‬ ‫ﻣﻠﻔك‬ ‫اﺳﺗﻌراض‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻻت‬ ‫ﺗزﯾد‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ‬ ‫اﻹﻧﺗﺑﺎه‬ ‫ﺟذب‬ :‫اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬ ‫اﻟﻌﻧوان‬ .2 ‫وﺗطﻠﻌﺎﺗك‬ ‫ﻋﻣﻠك‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺷﻐﻔك‬ ‫واﺳﺗﻌرض‬ ،‫ﺗﻔﻌﻠﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﺗوﺿﯾﺢ‬ ‫ﺑﺷرح‬ ‫ﻗم‬ ‫وﺷﺎﻣل‬ ‫دﻗﯾق‬ ‫ﻣﻠﺧص‬ ‫ﺻﯾﺎﻏﺔ‬ .3 ‫ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ‬ ‫ﻛﻠﻣﺎت‬ ‫وﯾﺗﺿﻣن‬ ،‫أﻛﺛر‬ ‫أو‬ ‫ﻛﻠﻣﺔ‬ 40 ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺑرات‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ .4 ‫اﻟﺗطوﻋﯾﺔ‬ ‫ﺧﺑراﺗك‬ ‫وأﯾﺿﺎ‬ ،‫دراﺳﺗك‬ ‫وﺗوارﯾﺦ‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‬ ‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗم‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺑرات‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ .5 ‫ﻟدﯾك‬ ‫ﺗﻛن‬ ‫ﻟم‬ ‫إن‬ ‫أﺧرى‬ ‫أﻧﺷطﺔ‬ ‫أو‬ ‫رﯾﺎﺿﯾﺔ‬ ‫أﻧﺷطﺔ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ﺟزﺋﻲ‬ ‫ﺑدوام‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫أو‬ ‫ﻣﮭﺎم‬ ‫أي‬ ‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗم‬ ‫إﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫ﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﺧﺑرة‬ ‫ﻣﺻﺎدﻗﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫واﻟﺣﺻول‬ ‫اﻟﻣﮭﺎرات‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ .6 ‫ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﻧﺗﻘﺎة‬ ‫اﻟرﻓﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﮭﺎرات‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﻧوﻋﺎ‬ ‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗم‬ ‫اﻟﺗطوﻋﯾﺔ‬ ‫واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺧﺑرات‬ ‫7.إﺑراز‬ ‫أﺿﻌﺎف‬ 6 ‫أﻛﺛر‬ ‫ﻣﺷﺎھدات‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗطوﻋﯾﺔ‬ ‫ﺧﺑرات‬ ‫ﺗﺿم‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻠﻔﺎت‬ ‫ﺗﺣﺻل‬ Bygg ditt professionella varumärke! Ta din profil från okej till bra
 6. 6. 6 Två saker innan vi startar Innan du startar: Om du kommer att uppdatera din profil är det bra att du slår av knappen för “Notify your network” innan du uppdaterar din profil. On the righthand side of the screen you will find Yes/No Switch. Modifiera din URL Första steget är att modifiera din LinkedIn URL, vilket kommer underlätta sökningen av ditt namn och profil. Så logga in och följ de enkla stegen nedan. Press the cogwheel next to your current URL (under your profile picture) Click on the penn and edit your url to your first & last name. For example: se.linkedin. com/in/sofieforsbe rg #WelcomeTalent
 7. 7. 7 1. Addera ett professionellt foto Att ha ett professionellt foto är väldigt viktigt och profiler som har ett foto har 14 gånger så stor chans att bli visade för rekryterare. 5 tips för den perfekta profilbilden: ● Visa ditt professionella jag - det ska bara vara du själv i bilden och ingen tveksamhet vem bilden tillhör. ● Det skall vara en närbild, 60% av bilden ska bestå av dig ● Viktigt att du har ett uppdaterat foto av dig själv. ● Enkel bakgrund - ha en enkel och ljus bakgrund ● Visa din personlighet - LE! #WelcomeTalent
 8. 8. 8 2. Headline – fånga uppmärksamheten Skriv din titel och lägg till din bransch. Det enklaste sättet att skapa en headline är att lägga till din nuvarande titel. Att addera ett par extra sökord och göra dig mer sökbar kan göra att du fångar större uppmärksamhet. Gör det personligt - fånga uppmärksamhet Din headline/titel är ditt första intryck och en väldigt viktig del i din profil. Detta är den delen var du kan säga vad du är passionerad i och några korta ord om dig själv. Det andra alternativet tar lite längre tid men gör att du verkligen står ut bland alla övriga medlemmar. Istället för att skriva vad du gör på jobbet, beskriv vem du hjälper. Visa dina selling points och vad värdet för en blivande arbetsgivare är om dom anställer just dig! Försök att fånga upp vad du gör och vad du är passionerad kring och låt det representerar dig på LinkedIn. #WelcomeTalent
 9. 9. 9 3. Skapa en sammanfattning Skriv din sammanfattningen ● Använd frasen såsom “Jag är passionerad av…” etc ● Berätta din historia om dig själv såsom du pratar med en annan person ● Sökord är en väldigt viktig del av din sammanfattning. Om du inte kan få med sökord i din sammanfattning kan du förslagsvis lägga till: “Specialområden inkluderar….” ● Behöver du inspiration? Sök efter din drömtitel och välj personer, vad för sökord använder dom? Vad kan du lära från dessa? ● Lägg till #welcometalent om du vill att företagen ska hitta dig när de letar efter utlänsk tallang. Välj sökord för att bli en kandidat Sammanfattningen är sektionen där du ska berätta din historia i dina egna ord. Vad är du passionerad av, vad du söker efter och vad du har för ambitioner. Kolla bilden ovan vad rekryterare kan filtrera omkring. Först väljer de landet Sverige. Alla profiler som inte har Sverige som land, kommer inte falla under deras filtrering. Då går de sökande från 100 till 73 sökande. Sedan fortsätter rekryteraren att använda olika sökord och till slut finns 5-10 kandidater kvar. Observera att rekryteraren endast kommer kolla på dessa 5-10 kandidaters profiler. 1 2 Vad ska du göra innan du ansöker? För welcome talent jobb och praktikplatser behöver du ändra land till Sverige. Gå in på jobb sektionen och tänk dig att du var rekryterare för detta jobb, vad skulle du lägga till för sökrod för att finna rätt kandidat. Försök att skriva en lista och lägga till kunskaper som du besitter.. #WelcomeTalent 100 sökande Topp 5-10 kandidater 1. Land “Sverige” 73 kvar 2. nyckelord
 10. 10. 10 4. Detaljer - erfarenheter 3 steg för att beskriva en bra erfarenhet Din erfarenhet är mer än bara en titel. Beskriv din roll och erfarenheter. Detta kommer att göra din profil kommer att stå ut och göra din profil mer attraktiv för rekryterare. 1. 2 meningar om företaget och vad dom gör Ex: LinkedIn är det största professionella nätverket. LinkedIn verkar för att skapa ekonomisk möjlighet för varje medlem. 2. 2 meningar omkring din roll och uppgifter på bolaget Ex: Som säljare är min nyckelroll att generera intäkter och agera som bollplank till företagets klienter. 3. 2-4 meningar om vad du har uppnått i din roll Ex: Genom min tid som säljare levererade jag 100% av utsatta intäktsmål för varje kvartal. Jag arbetade även aktivt med mentorskap och coachning för nyanställda säljare. #WelcomeTalent En rekommendation - praktikplats bra ingång En praktikplats är ett perfekt sätt att få en bra ingång till den svenska arbetsmarknaden. Efter en genomförd praktik så är ett bra tips att få en rekommendation på LinkedIn från din närmaste handledare eller kollega. Detta fungerar på samma sätt då du slutfört din roll på en specifik arbetsplats. Handledare och kollegor behöver inte ge dig en rekommendation. Men du kan alltid fråga dessa personer om rekommendation.
 11. 11. . 11 5. Lägg till multi-media Visa ditt professionella varumärke Illustrera din unika professionella historia och prestationer via visuell multi-media såsom bilder, videos, länkar till presentationer under din erfarenhetssektion. Genom att lägga till multi-media kan du visa upp din kreativitet. Lägg exempelvis upp webbsidor du har designat, en vision för ett företag som du arbetat för, etc. Sammanfattningsvis kan man lägga till allt vad en rekryterare letar efter och får en bild av dig. Om du skapar något, såsom kläder, webbsidor, kosnt etc, är det viktigt att lägga till dessa under multimedia sektionen. Stå ut i mängden! #WelcomeTalent Personlighet är nyckeln till om du vill stå ut bland LinkedIn´s alla medlemmar. En bild säger mer än tusen ord, så använd presentationer och bilder som visar vem du är professionellt. Ett bra tips är att kolla runt på LinkedIn och få inspiration från andra profiler på LinkedIn.
 12. 12. 12 6. Lägga till kompetenser Hur finner man kompetenser man vill lägga till? Kolla upp jobbeskrivningen för ditt drömjobb och lägg till kompetenser som finns i annonsen och givetvis endast de du besitter. Kompetenser är samtliga viktiga sökord, och en viktig del av din profil! Glöm inte - det bästa sättet att få dina kompetenser bekräftade är att själv bekräfta andra medlemmars kompetenser som de besitter. Då ökar chansen att dom även bekräftar dina kompetenser. Kompetenser? Dina kompetenser är samtliga sökord/keywords som du kan lägga till i din LinkedIn profil. Det är också dina kompetenser som kollegor och vänner kan bekräfta att du har dessa specifika kompetenser. Detta är ett bra sätt att stärka ditt professionella varumärke. #WelcomeTalent
 13. 13. 13 7. Visa din volontärerfarenhet P Volontärerfarenhet Volontärerfarenhet och frågor du bryr dig ett extra mycket för kan ge din profil extra djup och personlighet. Det är också ett bra sätt att visa ditt intresse för att gå med i NGOs eller bli volontär. Om du har volontärerfarenhet ska du definitivt ha med det i din LinkedIn profil. Det kan finnas bolag som bryr sig extra mycket om volontär erfarenheter och då får du extra pluspoäng hos bolaget. Vollontär erfarenhet kan vara allt jobb du gjort som du inte fått betalt för. Dvs om du varit fotbollstränare, samordnare på ett språkcafe eller sprodit ett intiativ. Om du inte har någon vollomtärerfarenhet sen tidigare så kan du lägga till vad du bryr dig om under “causes you care about”. Du kan också lägga till organisationer du stöttar och möjligheter du letar efter! #WelcomeTalent
 14. 14. 14 Fem saker att göra just nu Connecta med andra LinkedIn medlemmar och utveckla ditt nätverk Gå med i 2 eller 3 relevanta grupper Färdigställ din personliga profil Följ företag, industrier och personer du är intresserad av Bli en aktiv medlem - dela, uppdatera status, diskutera och sprid i ditt nätverk
 15. 15. ©2014 LinkedIn Corporation. All Rights Reserved.

×