Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CV - Lisbeth Nielsen

7 693 vues

Publié le

Publié dans : Carrière
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

CV - Lisbeth Nielsen

  1. 1. 1 CV – Lisbeth Nielsen Cand.scient.pol – med kendskab til ledelsesbetjening og projektplanlægning Lisbeth Nielsen Holtegade 9 st. tv. 2200 København Tlf.: 29 92 95 73 Mail: nielsen.nu@gmail.com LinkedIn profil: www.linkedin.com/in/lisbethnielsen På baggrund af min erhvervserfaring og min uddannelse kan jeg karakteriseres som analytisk skarp og kommunikativ stærk. Jeg leverer analyser og skriftlige oplæg af høj kvalitet, og med mit vindende væsen og min solide forståelse for mine samarbejdspartneres interesser er jeg den, der i det daglige får tingene til at glide let og smertefrit. Desuden trives jeg på en arbejdsplads, hvor man er klar til at yde en ekstra indsats for sammen at skabe resultater. Jeg er interesseret i et job med udfordringer og forskellige typer af arbejdsopgaver. ERHVERVSERFARING 2012 – 2013 Planlægger på Deadline 17, Danmarks Radio (praktikforløb) På Deadline havde jeg det daglige ansvar for opliningen af dagens gæster samt den daglige research og eksterne kommunikation. Derudover havde jeg ansvaret for at planlægningen af programmets indhold frem i tiden. Ad hoc og forefaldende opgaver tog jeg mig ligeledes af. Resultater: Planlægning Ansvarlig for planlægning af programmets indhold Ansvarlig for oplining af interviewpersoner og debattører til programmet Research, analyse og udvikling Ansvarlig for indsamling og analyse af data til forberedelse af debatter og interviews Bidrog med input til programmets indhold og format Formidling Ansvarlig for udarbejdelse af dagligt nyhedsbrev, hjemmesideredigering (CMS) samt formidling til seerne via sociale medier
  2. 2. 2 Udbytte: Styrkede min evne til at agere proaktivt og opsøgende Styrkede min evne til at jonglere mellem mange typer af arbejdsopgaver Tilegnede mig en større formidlingsmæssig lethed i arbejdet med at forvandle research og viden til journalistik Fik indblik i journalistikkens arbejdsgange samt samspil med omverdenen 2013 Projektmedarbejder ved Amager Ressourcecenter: Idé – og konceptudvikling af skibakke og oplevelsescenter På Amager Ressourcecenter undersøgte jeg sammen med projektlederen mulighederne for at få etableret en skibakke på det nye forbrændingsanlæg, ligesom vi undersøgte mulighederne for at få inkorporeret et læringsmiljø og et rekreativt område i forlængelse af projektet. Arbejdet bestod af idégenerering, udarbejdelse af analyser, fondssøgning samt interessenthåndtering. Resultater: Planlægning Ansvarlig for mødeforberedelse ved klargøring af materialer og præsentationer Ansvarlig for afholdelse af workshops Research, analyse og udvikling Udarbejdelse af interessentanalyser Kortlægning af viden om oplevelsescentre og læringsmiljøer Bidrog til udarbejdelse af business case Bidrog til fondssøgning Interessenthåndtering Bidrog til at etablere og fastholde kontakt til projektets interessenter Udbytte: Styrkede min evne til at arbejde med parallelle processer i idé- og konceptudviklingsfasen Fik indblik i en offentlig-privat virksomheds politiske interessevaretagelse 2011 - 2012 Assistent for forsvarsattachéen på den danske ambassade i Polen (praktikforløb) Forsvarsafdelingen på den danske ambassade i Polen bestod af forsvarsattachéen, en polsk oversætter og jeg. Jeg fungerede derfor i rollen som forsvarsattachéens højre hånd, og bidrog til udarbejdelse af indberetninger og rapporter samt monitorering af det polske forsvar. Resultater: Planlægning Ansvarlig for mødeforberedelse ved klargøring af materialer Research, analyse og formidling Ansvarlig for den månedlige rapportering til forsvarsministeriet og forsvarskommandoen
  3. 3. 3 Bidrog til indsamling af data vedrørende aktiviteter i det polske forsvar gennem monitorering af den polske presse samt deltagelse i møder og konferencer Bidrog til udarbejdelse af indberetnings- og baggrundsnotater Udbytte: Fik indblik i ministerbetjening og styrkede min skriftlige kommunikation Skærpede min evne til at arbejde selvstændigt, målrettet og velstruktureret grundet et højt arbejdspres og skarpe deadlines. 2001 – 2010 Forskellige ansættelser som servicemedarbejder Tivoli Friheden, 7 – eleven, Post Danmark – Kundeservice, Statoil UDDANNELSE 2013 Cand.scient.pol., Aarhus Universitet (08.11.13) Speciale: ”Betyder farven noget? – en undersøgelse af partiers betydning for fagforeningers - og erhvervsorganisationers politiske interessevaretagelse”. 2012 Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (1 semester) 2011 Udvekslingsophold, Universität Bern, Schweiz (1 semester) 2010 Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (1 semester) 2010 BA i statskundskab, Aarhus Universitet 2007 Højskoleophold i New Zealand og Vietnam 2006 Student fra Haderslev Katedralskole KURSER 2014 VækstAkademiker Udbyder: Københavns Erhvervsservice Beskrivelse: Fire ugers kursus, der giver redskaber til at udvikle små og mellemstore virksomheder. FRIVILLIGT ARBEJDE 2009 – 2010 Nørre Allé kollegiet Bestyrelsesformand 2008 - 2010 Revy på Institut for Statskundskab Bestyrelsesmedlem med ansvar for facilitering, frivillighåndtering, fundraising og budgethåndtering
  4. 4. 4 2008 – 2010 Mentorprogram for udvekslingsstuderende på Aarhus Universitet Mentor for udvekslingsstuderende på Institut for Statskundskab SPROGLIGE KOMPETENCER Engelsk: Flydende skrift og tale Tysk: Samtaleniveau IT – KOMPETENCER Office pakken: Stor brugererfaring med Office pakken inkl. Excel Præsentation: Stor brugererfaring med PowerPoint Sociale medier: Rutineret bruger af sociale medier Analyse: SPSS, Survey X-Act, Nvivo PERSONLIGT Jeg er 26 år og oprindelig fra Sønderjylland. De seneste år har jeg dog haft base i Aarhus, Bern, Warszawa og København. Jeg søger de små ”eventyr” i dagligdagen. En overnatning i det fri, en tur på klatrevæggen eller en hel aften foran klaveret kan således bringe ”eventyrstemningen” frem i den sports-, spejder- og teaterglade pige, jeg nu engang er. REFERENCER Haves og kan indhentes efter aftale. Nedenfor uddrag fra skriftlige anbefalinger: ”Det er min vurdering, at Lisbeth, uanset hvilken erhvervsretning hun vælger, vil blive en værdifuld og ressourcestærk akademisk medarbejder.” (Oberst, forsvarsattaché, Carsten Rasmussen, Warszawa 31. januar 2012) ”Lisbeth har gennem sin tid på Deadline vist stort engagement, kreativitet og vedholdenhed. Hun har med sikker hånd styret vanskelige opliningsprocesser og sikret et højt fagligt niveau, både blandt inviterede gæster og i briefingen af programmets studieværter. Med andre ord har hun været med til at højne programmets niveau og stærke brand.” (Redaktør, Rikke Agerbæk, København 6. maj 2013) ”Lisbeth er en imødekommende ung kvinde med meget gode sociale kompetencer og et smittende godt humør. Hun er kontaktskabende og forholder sig positiv kritisk til sine omgivelser, hun er vellidt blandt ambassadens medarbejdere og samarbejdspartnere.” (Oberst, forsvarsattaché, Carsten Rasmussen, Warszawa 31. januar 2012)

×