Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

TV projekat Pet naj (mozaik)

155 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

TV projekat Pet naj (mozaik)

  1. 1. Ljubiša Nikolin Gagarinova 18 Novi Sad +381604455139 +381641390100 PROJEKAT Uputstvo za proizvodnju serijala TV magazina za čitaoce knjiga, za nedeljno emitovanje PET NAJ 1. Dosetka (predlog) Ako TV emisija o knjigama zadovolji interes čitalaca knjiga da saznaju koje su knjige dobre za čitanje da bi mogli da ih pročitaju, onda bi producent takve emisije mogao očekivati najveću pažnju gledalaca koji su zainteresovani za kulturu i književnost. Emisija o knjigama jedino može uspeti ako se obraća člitaocima knjiga, a ne imaginarnom potrošaču kulturnih dobara jer takav ne postoji. Kao i sve druge, i TV emisija o knjigama može da ima uspeh ako njeni gledaoci, pre svega, zadovolje svoj interes. Interes u stvarima kulture imaju potrošači kulture, oni koji troše kulturna dobra. Čitaoci knjiga imaju interes da čitaju dobre knjige i, utoliko da saznaju koje su knjige dobre i koje bi knjige mogle zadovoljiti njihov ukus. Ovo saznanje im je potrebno da bi pročitali dobre knjige i zadovoljili svoj interes. TV magazin Pet naj zadovoljiće interes čitalaca knjiga tako što će njen sadržaj biti fokusiran na razgovor o najboljim knjigama, a svaki učesnik u TV emisiji obavezno će preporučiti autore i naslove pet knjiga za koje smatra da su najbolje knjige koje je pročitao u životu i koje preporučuje da ih i drugi pročitaju. Svaki iskaz svakog učesnika u TV emisiji završiće se njegovom preporukom za čitanje pet naslova. Epizode TV mozaika Pet naj emitovaće se premijerno jednom nedeljno, u redovnom terminu. Svaka epizoda (TV emisija) Pet naj trajaće 26 minuta. Emisija se snima i montira pre emitovanja. 2. SADRŽAJ TV mozaik Pet naj sastoji se od: 2.1. video priloga (ENG); 2.2. TV grafika. 2.1. Video prilozi (ENG) U video prilozima o knjigama govore ljudi koji profesionalno pišu, pripremaju, izdaju i prodaju knjige i, takođe, ljudi koji imaju naviku i strast da čitaju. Oni o knjigama,
  2. 2. 2 svom poslu i interesovanju govore u ambijentu u kome rade, žive, ili provode deo dokolice posvećen čitanju knjiga, ili nekoj aktivnosti koja ima dodirne tačke sa knjigama. O sebi, svojim interesantnim i zanimljivim aktivnostima i – obavezno i naročito – o knjigama koje čitaju, ili su ih pročitali govoriće: pisci, književni kritičari, izdavači, književni urednici, slučajni prolaznici, bebliotekari, članovi biblioteka, vlasnici knjižara i prodavci knjiga, kupci knjiga, vlasnici velikih kućnih biblioteka, profesori književnosti, knjigovezci, štampari, ljudi koji pripremaju rukopise za štampu, restauratori, bibliofili, antikvari, kolekcionari… Svaki učesnik-gost TV magazina Pet naj saopštiće nešto važno, ili interesantno o sebi (pisac će, primera radi, reći šta piše; izdavač će govoriti o naslovima koje je pripremio za štampu, čitalac knjiga će pričati zašto i šta čita, restaurator će ispričati šta i kako obnavlja…) a nakon toga će svako od njih saopštiti nazive i autore pet knjiga za koje misli da su najbolje na svetu i obrazložiće svoj izbor. Bez obzira na sadržaj iskaza o sebi i svojim aktivnostima, svaki učesnik će obavezno preporučiti gledaocima naslove i autore pet knjiga za koje smatra da su najbolje koje je pročitao u životu. Svaki video prilog (rubrika) mora da se završi preporukom za čitanje pet naj knjiga. Svaki od učesnika u TV emisije, bez obzira o čemu posebno govori (pisac: šta novo piše; izdavač: šta izdaje; čitalac: šta i zašto čita; bibliotekar: ko čita…), na kraju svog iskaza, setiće se i izgovoriti pet naj knjiga koje je pročitao i koje preporučuje drugima da ih pročitaju. 2.1. TV grafika Sem uobičajenih insertera sa potpisima učesnika i logom emisije, mozaik Pet naj će biti opremljen posebnim telopima na kojima će biti ispisana imena autora i naslovi pet knjiga koje – kao najbolje koje je pročitao u životu – preporučuje svaki od učesnika u emisiji. Svaka rubrika u magazinu završiće se telopom, a imena pisaca i naslove knjiga koji su ispisani na njemu pročitaće glas iz off-a. 3. FINESE Emisiji ne treba voditelj. Pet naj je mozaik koji slažu sami učesnici svojim iskazima – ljudi kojima su se redakcija i novinar obratili da kažu nešto o sebi i knjigama. Učesnici govore u maniru monologa-ispovesti (sinhron koji novinar usmerava iza, a ne ispred kamere), a gledalištu se predstavljaju potpisom na grafičkim inserterima. Bitno je da budu usmereni da daju celovite iskaze koji se lako mogu rezati i montirati u suvislu celinu. Telop sa imenima autora i naslovima knjiga biće izmontiran tako da bude rekapitulacija iskaza prikazane ličnosti. 4. KOŠULJICA 0:30 minuta (0:30 minuta ukupno) Najavna špica 2:30 (3:00) Književna radionica – šta pisac piše
  3. 3. 3 Prilog je posvećen afirmisanom piscu. On govori šta trenutno radi – o rukopisu koji piše. Objasniće koliko je na to što sada piše uticalo ono što je pročitao od drugih pisaca; da li je nešto od onoga što je pročitao uticalo na njega da postane pisac; ko je njegov pisac – uzor; da li ga ima, ili ne, zašto. Na kraju svoje ispovesti, setiće se pet knjiga za koje tvrdi da su najbolje koje je pročitao u životu. Telop sa naslovima. 2:30 (5:30) Šta čitam i zašto – ulična anketa Na pitanje odgovaraju slučajni prolaznici koje zaustavlja reporter. Posle odgovora na pitanje, anketirani predlaže pet naj naslova koje je pročitao u životu. Ako su odgovori kratki, u ovoj rubrici može da učestvuje nekoliko intervjuisanih građana. Jedino pitanje u anketi može da bude: kojih pet knjiga su najbolje na svetu? Neadekvatne odgovore takođe treba uvrstiti u emisiju. Telop posle svake preporuke. 2:30 (8:00) Šta ima novo – nove knjige u knjižarama Vlasnik knjižare, ili prodavac prikazuju i opisuju nove naslove kojima je u najskorije vreme dopunjena ponuda knjiga u njegovoj prodavnici. Govore o najprodavanijim naslovima, a onda i sami odgovaraju na pitanje kojih pet knjiga su najbolje štivo koje su pročitali u životu. Telop. 2:30 (10:30) Zašto čitam, šta čitam – neobičan član biblioteke U ovoj rubrici učestvuju članovi biblioteke koje – kao najzainteresovanije svoje čitaoce - preporučuju bibliotekari. U emisiji oni se predstavljaju sami kroz monolog (tipičan iskaz: …”u biblioteku na Trgu mladenaca dolazim 20 godina; godišnje pozajmljujem oko 100 knjiga i zato me ovde smatraju za jednog od naj čitalaca”…), ili potpisom na inserteru: recimo, ime, prezime, član biblioteke NN, čita 100 knjiga godišnje. Član biblioteke priča o tome šta čita, zašto čita, kako je počeo da čita, a najvažnije je da objasni kako se kod njega stvorila potreba, a onda strast za čitanjem. Na kraju predlaže Pet naj. Telop. 2:30 (13:00) Šta će biti novo – šta priprema izdavač Izdavač priča o novim knjigama koje su pripremljene za štampu, ili su izašle iz štampe. U ovom bloku mogu da se pojave vlasnici i urednici izdavačkih kuća, ali i štampari, ljudi koji obavljaju pripremu. Svi obavezno odgovoraju na pitanje o Pet naj. Telop(i). 2:30 (15:30) Šta (ni)sam pohvalio – kritičar
  4. 4. 4 Afirmisani kritičar govori o knjigama domaćih autora koje (ni)je preporučivao za čitanje; na kraju Pet naj. Telop. 2:30 (18:00) Šta sam kupio i zašto - kupci knjiga TV anketa u knjižari (ispred) u kojoj kupci knjiga saopštavaju šta su kupili i zašto. Svako od njih preporučuje Pet naj. Telop(i). 2:30 (20:30) Retke knjige i zbirke Govore kustosi u bibliotekama, antikvari, vlasnici velikih privatnih zbirki knjiga. U ovoj rubrici ima mesta i za ljude koji se staraju u starim knjigama: restaurotiri, knjigovezci… na kraju svake priče Pet naj. Telop(i). 2:30 (23:00) Moj omiljeni pisac – velikan O velikim piscima govore svi koji su pobrojani u tačci 2.1. ovog Projekta. Kriterijum za nastup u ovoj rubrici jeste sposobnost da osoba suvislo objasni zašto smatra da je njen pisac favorit najbolji na svetu (o ovome može da govori i učesnik u uličnoj anketi, ako takav naiđe)… Pet naj. Telop(i). 2:30 (25:30) Šta ima na policama biblioteke Prikaz referentne biblioteke u gradskoj ili seoskoj sredini. Bibliotekar priča šta ljudi čitaju najviše, poslednjih nedelja, meseci, godina; koliko i kakvih naslova je na raspolaganju čitaocima; šta ima novo – koje su knjige nove. Bibliotekar preporučuje Pet naj. Telop. 0:30 (26:00) Odjavna špica. 5. OBRAZLOŽENJE Opravdano je uverenje da su emisije o kulturi dosadne i neinteresantne; često hermetične, neshvatljive za manje obrazovanu, ali i za obrazovanu publiku, zbog čega su slabo gledane. Osnovni razlog što je to tako je u činjenici da je sadržaj većine „kulturnih“ emisija neinteresantan i nezanimljiv, zato što se sadržaj takvih emisija najčešće temelji na uobrazilji aktera i novinara o sopstvenoj – po njihovom mišljenju - neobičnoj i važnoj ulozi u kulturnoj i intelektualnoj zajednici. Prevelika ambicija jednih i drugih lako dovodi do samodovoljnosti kreatora i učesnika i do njihovog zastranjenja u nerazumljiv govor
  5. 5. 5 pun fragmenata koji nisu uvezani u suvislu i shvatljivu celinu za TV publiku; a za intelektualce su dosadni, ili nesimpatični. Suprotno od opisanog negativnog toka, TV mozaik Pet naj - sa puno različitih, običnih i neobičnih aktera, koje ograničeno vreme tera da budu koncentrisani u iskazima, sa nedvosmislenom korišću za gledaoca koji dobija savet šta da čita, a da se ne razočara – može da privuče znatno gledalište. Pet naj može da oko ekrana okupi zajednicu čitalaca knjiga gotovo bez ostatka. 6. PRETNJE Nema pretnji. 7. IMPLEMENTACIJA TV mozaik Pet naj može se proizvesti bez neobično teških zahteva za novinare, organizatore i produkciju. Izrazita je povoljnost što se delovi mozaika mogu plasirati kao posebne informacije u dnevnim informativnim emisijama (sa malo prepravki). Delovi iz košuljice mozaika Pet naj mogu da se uvedu i u košuljice jutarnjeg i regionalnog, odnosno gradskog programa, a da sve to ne samo ne smanji interesovanje za TV mozaik Pet naj, nego da interesovanje – radi se o formi promocije sopstvenog programa – poveća. Posebna pogodnost je i to što bi delovi mozaika Pet naj u kojima učestvuju veoma interesantne ličnosti – one koje su već odranije poznate kao takve, ali i one koje su se takvima pokazale u Pet naj – mogu da se iskoriste za (post)produkciju posebnih minijatura koje se, kao posebne emisije, mogu uvrstiti u programsku šemu prema potrebi i sa posebnim naslovom (Čitaj najbolje, Pod jastukom, Zaviri prelistaj, ili nešto slično). Razuđenost rubrika u pojedinim epizodama serijala ne bi trebalo da bude problem za producente i organizatore jer može da se obezbedi da pojedini izvori, tokom jednog snimanja, daju priloge od kojih će se montirati nekoliko sledećih emisija. Autor projekta Ljubiša Nikolin

×