Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Gljive i ljudi (Mushrooms and people)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Bakterije
Bakterije
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 100 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Gljive i ljudi (Mushrooms and people) (20)

Publicité

Gljive i ljudi (Mushrooms and people)

 1. 1. ГЉИВЕ и ЉУДИГЉИВЕ и ЉУДИ
 2. 2. Када попијемо чашу пива или вина,Када попијемо чашу пива или вина, поједемо кришку хлеба или буђавог сира,поједемо кришку хлеба или буђавог сира, већ смо дошли у додир са гљивама.већ смо дошли у додир са гљивама.
 3. 3. Пепељаста превлака (пепелница) на грозду винове лозе је гљива.
 4. 4. ГарГар кукурузакукуруза је такођеје такође болестболест изазванаизазвана гљивомгљивом
 5. 5. 1.Историја1.Историја додира гљивадодира гљива и људии људи
 6. 6. Ниже гљиве су се појавиле у палеозоикуНиже гљиве су се појавиле у палеозоику (пре око 500 милиона година- тако барем неки тврде)(пре око 500 милиона година- тако барем неки тврде)
 7. 7. Више гљиве су се појавилеВише гљиве су се појавиле у мезозоику, пре око 220у мезозоику, пре око 220 милиона година.милиона година. Геолошки периоди; временска скала (бројеви означавају милионе година)
 8. 8. Први додир човека и гљива десио се у далекој прошлости
 9. 9. Камене скулптуреКамене скулптуре и слике на каменуи слике на камену сведоче о дугојсведоче о дугој повезаностиповезаности човека и гљива.човека и гљива.
 10. 10. Маје су клесале камење у облику гљива.
 11. 11. То су исто радили у Гватемали, источној Азији али и наши преци у Винчи
 12. 12. То исто ради и данашњи човек, само су се променили материјали
 13. 13. Постоје писани докази да су пре 4000 година Кинези употрбљавали гљиве
 14. 14. Индијанци суИндијанци су користиликористили гљиве сагљиве са халуциногенимхалуциногеним дејством удејством у својимсвојим ритуалима.ритуалима.
 15. 15. Користили су и отровне гљиве да се реше својих противника. Римски император Клаудије страдао је од отрова гљива. Лукреција Борџија, чувена тровачица говорила је : “Неколико капи решава све.”
 16. 16. Еурипид (5. век п. н. е.) описује тровање једне породице гљивама
 17. 17. ПлинијеПлиније помињепомиње употребуупотребу тартуфатартуфа
 18. 18. Садржај његове торбе врло је интересантан;Садржај његове торбе врло је интересантан; две труд гљиве (прави и брезов) користио једве труд гљиве (прави и брезов) користио је за потпаљивање ватре а можда и као лек.за потпаљивање ватре а можда и као лек.
 19. 19. На Косову је постојала изрека: “За добро здравље и дуг живот једи кашу шумском кашиком све док и саму кашику не поједеш.”
 20. 20. 2. Гљиве2. Гљиве каокао хранахрана
 21. 21. Гљиве се намећу као једно одГљиве се намећу као једно од решењарешења
 22. 22. Два пута недељно- не више!!! (ХИТИН)(ХИТИН) О чему ли то Хомер размишља ?? ?
 23. 23. 33. Место. Место гљива угљива у живомживом светусвету
 24. 24. Подела живог светаПодела живог света 1. Carstvo Monera – ћелије без једра 2. Carstvo Protista – једноћелијски организми 3. Carstvo Plantae 4. Carstvo Animalia 5. Carstvo Fungi
 25. 25. СистематикаСистематика царствацарства гљивагљива
 26. 26. Животни циклус печурки
 27. 27. Боја спора и њиховБоја спора и њихов отисак су важни приотисак су важни при детерминацији гљива.детерминацији гљива.
 28. 28. Langermannia gigantea или велика ћелавицавелика ћелавица величине лубенице има 7,57,5 трилионатрилиона спора. Ипак, веома се ретко среће?
 29. 29. Гљиве немају хлорофил, не врше фотосинтезу, могу да живе и у мраку
 30. 30. Од 1,5Од 1,5 милионмилион врста гљиваврста гљива само јесамо је 7000 овако7000 овако грађено играђено и називају сеназивају се печуркепечурке
 31. 31. ОпрезОпрез!!!!!! Неке су врло отровнеНеке су врло отровне (зелена пупавка)(зелена пупавка)
 32. 32. 1970-1990. увршћена у редовну болничку терапију- 70% излечења са локалним травама у Wu ling san-у даје 92% излечења рака плућа
 33. 33. Ова гљива на Истоку се производи и троши у огромним количинама (север Јапана-најдуговечнији људи на свету). У њој је више антиоксиданаса него у броколију.
 34. 34. Јироемон Кимура, 116 година
 35. 35. Неке су флоресцентне
 36. 36. ЛисичијаЛисичија илиили вилинска ватравилинска ватра:: сврха хладногсврха хладног светла је вероватносветла је вероватно упозоравање,упозоравање, први писани траг опрви писани траг о њој оставио јењој оставио је Аристотел.Аристотел. Коришћена је каоКоришћена је као осветљење наосветљење на првимпрвим подморницамаподморницама
 37. 37. Неке су ...Неке су ... необичне !необичне !
 38. 38. Необичне, зар не?
 39. 39. Често препознамо, али некада не можемо да верујемо да је пред нама гљива
 40. 40. Неке су ... ................. прелепе.
 41. 41. Неке се не “слажу” са алкохолом
 42. 42. Гљиве имају свој мирис и он је често знак распознавања; најчешће миришу на “гљиве”, често на земљу и буђ, анис, брашно, бадеме и кајсије. Од непријатних и “упозоравајућих”: хлор, гуму, мастило, рибу и бели лук.
 43. 43. 4. Где,4. Где, када икада и какокако растурасту гљивегљиве
 44. 44. Притисак воде уПритисак воде у ћелијама гљива раванћелијама гљива раван је оном у точковимаје оном у точковима камионакамиона (7(7 bar-bar-а)а)
 45. 45. Толика сила може да никне чак и на улици
 46. 46. Гљиве буквално расту свуда
 47. 47. Из камена- уопште није реткост. Један смрчак никао је и порастао у Лувру- на костуру диносауруса.
 48. 48. Ђанкарло ЗигантеЂанкарло Зиганте пронашао је овај бели тартуф, касније назван МиленијумМиленијум уз помоћ керуше Дијане новембра 1999 у месту Ливаде код Буја у ИстриИстри. Тежак је 1,311,31 kg.kg. Цело село га јеЦело село га је заједнички дегустирало, азаједнички дегустирало, а ово је “само” његов отисак.ово је “само” његов отисак.
 49. 49. Овај тартуф који је2007. год. пронашао Лучиано Савини уз помоћ пса Роко-а продат је за 165 000 £. Био је тежак 1,51 kg.
 50. 50. Приметан је пораст броја гљива, посебно смрчака у подмлађеној шуми након пожара.
 51. 51. Могу да растуМогу да расту ПОЈЕДИНАЧНОПОЈЕДИНАЧНО
 52. 52. У букетима
 53. 53. Гљиве честоГљиве често “прате” само“прате” само једну врстуједну врсту дрвета:дрвета: дедови,дедови, трудови,...трудови,...
 54. 54. Гљиве су “везане” не само за врсту подлоге већ и за фазу њеног распадања. Кад једном откријете место стално му се враћајте.
 55. 55. Животни век плодоносног тела је врло кратак (неколико дана). Трудови могу да поживе и 20-ак година. Мицелија може да живи и неколико стотина година.
 56. 56. Однос гљива према води је већ ушао и у народну пословицу
 57. 57. Гљиве у току живота мењају изглед- сувишеГљиве у току живота мењају изглед- сувише младе се тешко распознају- зато ОПРЕЗ !!!младе се тешко распознају- зато ОПРЕЗ !!!
 58. 58. Печурку треба лаганим увртањем целу исчупати- особине дна дршке су важне за
 59. 59. ЧестоЧесто јестиве и отровнејестиве и отровне гљиве растугљиве расту једна поред другеједна поред друге
 60. 60. Amanita pantherina
 61. 61. Дакле,Дакле, упознајмоупознајмо свет гљива!свет гљива! Хвала на пажњи.Хвала на пажњи.
 62. 62. Још мало уметности за крај.
 63. 63. При изради презентацијеПри изради презентације обилато коришћена ПДФобилато коришћена ПДФ презентација: “Питања ипрезентација: “Питања и одговори из царстваодговори из царства гљива” аутора Ибрахимагљива” аутора Ибрахима Хаџића.Хаџића. Моја захвалност аутору.Моја захвалност аутору. Љупко КучукЉупко Кучук

×