Ce diaporama a bien été signalé.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP xây dựng 179

4

Partager

16 sur 50
16 sur 50

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP xây dựng 179

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 179 Sinh viên: Nguyễn Thị Loan Lớp: ĐHKT – K3 GVHD: Th.S Đặng Thị Thúy
 2. 2. KẾT CẤU KHÓA LUẬN
 3. 3. LÝ LU N CHUNG V CH Đ TÀI CHÍNH, K TOÁN C A KẬ Ề Ế Ộ Ế Ủ Ế TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO L NGỀ ƯƠ Ả ƯƠ
 4. 4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG 179
 5. 5. -- tên Công
 6. 6. Quy trình xây l p công trìnhắ Giám đốc ký kết hợp đồng và thỏa thuận với khách hàng Giám đốc chuyển hợp đồng xuống phòng quản lý dự án và xây dựng kỹ thuật để xác định mức nguyên vật liệu cần thiết Phòng kế toán tài chính có trách nhiệm xuất quỹ chi các mức chi phí hợp lý. Phòng quản lý dự án chịu trách nhiệm thực thi dự án và giám sát dự án Dự án hoàn thành thì bên kỹ thuật và giám đốc kiểm tra trước sau đó giao cho khách hàng ký xác nhận Khách hàng xác nhận và thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng. Phòng kế toán tài chính thu tiền và chịu trách nhiệm ghi sổ sách rõ ràng. S đơ ồ
 7. 7. T ch c b máy qu nổ ứ ộ ả lý Phòng kế toán tài chính Ban xây dựng kỹ thuật hạ tầng Ban quản lý dự án Phòng quản lý dự án và kỹ thuật hạ tầng Xí nghiệp xây lắp, tổ xây lắp Tổng Giám Đốc S đơ ồ
 8. 8. T ch c b máy k toánổ ứ ộ ế S đơ ồ
 9. 9. Trình t ghi s theo hìnhự ổ th c Nh t Ký Chungứ ậ Sổ nhật ký chung Sổ cái Báo cáo tài chính Bảng cân đối phát sinh Bảng tổng hợp chi tiết Sổ chi tiết TK Sổ quỹ Chứng từ kế toán Đối chiếu Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng S đơ ồ
 10. 10. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG 179
 11. 11. C c u lao đ ngơ ấ ộ  Lãnh đạo Công ty: 1 người  Phòng kỹ thuật: 1 người  Phòng kế toán: 2 người  Ban quản lý dự án: 1 người  Bảo vệ: 1 người  Lái xe : 1 người  Xí nghiệp xây lắp: 33 người  Tổng : 40 người ( tính đến 31/12/2014 chưa tính cả lao động thuê ngoài)  Thời gian làm việc: giờ hành chính và 5 ngày làm việc/ tuần được nghỉ thứ 7 và chủ nhật.  Lương cơ bản: từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng. * Trình đ văn hóa, chuyênộ môn: + Đ i h c, cao đ ng: 7 ng iạ ọ ẳ ườ + Ph thông: 33 ng iổ ườ  * B c th bình quân: 3,54ậ ợ
 12. 12. Cách tính l ng và các kho n tríchươ ả theo l ng t i doanh nghi pươ ạ ệ
 13. 13. Cách tính đóng các loại Bảo hiểm cho người lao độngLuật BHXH số 71/2006/QH11 Các khoản trích theo lương Doanh nghiệp (%) Người lao động (%) Cộng (%) 1. BHXH 18 8 26 2. BHYT 3 1,5 4,5 3. BHTN 1 1 2 4. Cộng (%) 22 10,5 32,5 Lương trích đóng các loại BH = Lương cơ bản = Lương tối thiểu vùng x hệ số cấp bậc ( nếu không có bằng cấp thì dựa vào lương tối thiểu do luật lao động quy định)
 14. 14. Ví dụ về cách tính lương và các loại BH Lương thời gian: Lương của ông Nguyễn Đức Chiến, có hệ số lương cơ bản là 3,65, các khoản khấu trừ của Ông Chiến như sau: Phụ cấp chức vụ Giám đốc: 500.000 đ/ tháng và phụ cấp tiền ăn 460.000 đ BHXH = 3,65 x 1.150.000 x 8% = 336.000 đ BHYT = 3,65 x 1.150.000 x 1,5% = 63.000 đ BHTN = 3,65 x 1.150.000 x 1% = 42.000 đ  Tổng Cộng: 441.000 đ Vậy lương ông Chiến là: (3,65 x 1.150.000)/23 x 23} + 500.000 + 460.000 – 441.000 = 4.719.000 đ Lương khoán cho công nhân: Ông Nguyễn Quốc Việt (TTCN) đi làm được 22 công trong tháng 12/2014 và với chức tổ trưởng thì ông được phụ cấp 500.000 đ/tháng Vậy lương của ông Việt (TTCN) = 22 x 196.936 + 500.000 = 4.832.592 đ Ông Việt không được trợ cấp ăn trưa và đóng các loại BH
 15. 15. Trình tự hạch toán và lên sổ sách báo cáo Công nhân viên K toánế tr ng ho cưở ặ t tr ngổ ưở K toán tr ngế ưở và th quủ ỹ K toánế tr ngưở Giám đ cố Thủ quỹ Trình tự công việc kế toán tiền lương
 16. 16. Bảng chấm công tháng 12/2014 của bộ phận văn phòng Ghi chú: N: là nghỉ làm + : đi làm CN và N vào thứ 7: Được nghỉ
 17. 17. Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2014 cho bộ phận văn phòng
 18. 18. Bảng chấm công T12/2014 của bộ phận công nhân Ghi chú: N: là nghỉ làm + : đi làm CN và N vào thứ 7: Được nghỉ
 19. 19. Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2014 cho bộ phận công nhân
 20. 20. Phiếu chi lương
 21. 21. Bảng tổng hợp trích nộp các loại BH
 22. 22. Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
 23. 23. Cách tính tr c p BHXHợ ấ Trợ cấp BHXH cho người ốm đau sẽ là 75% trên số tiền lương đóng BHXH. Ví dụ: bà Ngô Thị Tuyết Trang nghỉ ốm 15 ngày thì tính BHXH sẽ là: (3 x 1.150.000)/23 x 75% x 15 = 1.687.500 đ Kế toán sẽ căn cứ vào giấy khám chữa bệnh của người nghỉ ốm để lập phiếu nghỉ hưởng BHXH, lập bảng thanh toán BHXH
 24. 24. toán Sơ đồ: Hạch toán kế toán tổng hợp tiền lương
 25. 25. Sơ đồ: Hạch toán các khoản trích theo lương
 26. 26. S Nh t Ký Chungổ ậ
 27. 27. S Cái TK 334ổ
 28. 28. 3383(BHXH)
 29. 29. S Chi Ti t TK 3384(BHYT)ổ ế
 30. 30. 3389(BHTN)
 31. 31. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG 179
 32. 32. Ưu Điểm 1 Trả lương theo hình thức phù hợp với đặc thù của ngành L ng theoươ th i gianờ L ng khoánươ
 33. 33. Sử dụng phần mềm kế toán Effect Ưu Điểm 2
 34. 34. Ch đ k toán phù h pế ộ ế ợ Chế độ kế toán theo QĐ 48 phù hợp với doanh nghiệp Sử dụng hình thức Nhật Ký chung phổ biến Cách hạch toán đúng đắn, chính xác. Ưu Điểm 3
 35. 35. B máy g n nhộ ọ ẹ Bộ máy quản lý và bộ máy kế toán gọn nhẹ Nhân viên có năng lực đảm bảo công việc. Công việc được phân công một cách rõ ràng và có sự liên Sử dụng vốn hiệu quả. Không có tình trạng nợ đọng kéo dài. Việc thanh toán, chi trả rõ ràng, minh bạch.... Ưu Điểm 4
 36. 36. Nh c Đi m 1ượ ể Chưa đảm bảo việc chấm công chính xác. Vì vẫn chấm công bằng tay và do một người quản lý
 37. 37. Tr l ng b ng ti n m tả ươ ằ ề ặ Tốn thời gian Dễ nhầm lẫn, sai sót Chậm lương Nh c Đi m 2ượ ể
 38. 38. S sách ch a đ m b oổ ư ả ả Sổ sách ghi ngược: Có trước Nợ sau Sổ Nhật ký chung và sổ Cái TK chưa đánh số trang và số thứ tự dòng Nh c Đi m 3ượ ể
 39. 39. Ch a có ch đ cho công nhânư ế ộ Chưa có chế độ BH cho công nhân làm việc trên 3 tháng ở công trình Chưa có phụ cấp ăn trưa và chế độ thưởng hợp lý cho công nhân Chưa trích kinh phí công đoàn Nh c Đi m 4ượ ể
 40. 40. Ch a đ m b o đ nhân sư ả ả ủ ự Công việc chỉ có mình kế toán trưởng phụ trách tất cả nên dễ sai sót và chậm trễ công việc. Chưa có kế toán tại công trình Chưa có đủ nhân công xây dựng làm việc lâu dài Nh c Đi m 5ượ ể
 41. 41. S d ng máy ch m côngử ụ ấ Gi i pháp 1ả
 42. 42. Tr l ng b ng chuy nả ươ ằ ể kho nả Gi i pháp 2ả
 43. 43. Xem lại lại phần mềm và ghi đầy đủ các mục trên sổ sách Gi i pháp 3ả ĐÚNG Đ Y ĐẦ Ủ CHI TI TẾ RÕ RÀNG
 44. 44. Có chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho công nhân theo quy định của Nhà nước Gi i pháp 4ả
 45. 45. L p quậ ỹ KPCĐ Để có chế độ khen thưởng Để có chế độ thăm hỏi, ốm đau CNV và người thân Tổ chức đi du lịch hằng năm Chế độ đào tạo CNV... Gi i pháp 5ả
 46. 46. Có chế độ khen thưởng cho công nhân viên kịp thời, phù hợp Gi i pháp 6ả
 47. 47. B sung thêm ngu n nhân l cổ ồ ự Gi i pháp 7ả
 48. 48. Best wish for you

×