Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ezikovi igri2

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Ezikovi igri2

 1. 1. Игри за развитие на езикаЧаст 2
 2. 2. Игра с името• Децата са в кръг. Всяко дете трябва да измислиприлагателно, което да го описва и да започва спървата буква от името му (Гордият Георги, ВеселиятВалентин и т.н.). След това помолете децата даподберат глагол на същия принцип (Гордият Георгигребе.) Продължете, като добавяте още части на речтакъм изречението (съществителни, наречия,прилагателни) – „Веселият Валентин взема виолетоватаваза.” Победител е този, който измисли най-дългоизречение.• Вариант на играта е децата да описват животни,държави, хора, като използват прилагателни, подбранипо първата буква на наименованието им (смелиятсамурай, злата змия и т.н.)
 3. 3. Как продължава историята?• Децата отново са в кръг. Едно от тях еизбрано да започне историята. Той или тяказва само една дума и всеки следващдобавя по една бързо, докато сеобразуват изречения, а накрая и цялостнаистория.Имало ... едно ... време...По подобен начин всеки може вместодума да казва цяло изречение.
 4. 4. Около света• Нека децата се настанят удобно около карта или глобус.Обяснете им, че им предстои магическо пътуване до любиматаим държава в света. Помолете всяко дете да помисли и данаправи кратко проучване какви са хората там, кои птици иживотни обитават съответната страна. Всяко дете ще сепрестори, че е човек (животно, птица) от любимата си държава,а останалите трябва да отгатнат коя е тя.• Друг вариант на играта е децата да разполагат с машина навремето и да могат да се връщат до различни историческиепохи (Например, да се преструват на пещерни хора, коитооткриват огъня и т.н.) Отново групата трябва да познае за кояепоха става въпрос.• Последваща дейност може да е хората от различни епохи идържави да се срещат и да си общуват.
 5. 5. Какво е?• Разделете класа по двойки. Едното дете получавакарта, на която е изписано наименование напредмет, животно, анимационен герой, храна,известна личност или друго, което трябва да обяснина второто дете в двойката за една минута. То имаправо само на два опита, за да отгатне. След катодецата станат по-опитни при обясненията на думите,намалете времето.• Може да продължите играта, като завържете очитена две деца от групата. Първото дете вземапредмета в ръка и започва да дава информация заусещането (твърдо, меко, грапаво, гладко), размера,формата, вкуса, аромата му. Второто дете трябва даго познае.
 6. 6. Отидох до магазина• Децата са в кръг. Избира се определена тема- животни, насекоми, птици, храна, дрехи.Първото дете започва: „Отидох до магазина икупих горила.” Детето може да добави жест,за да помогне на останалите да запомнят,например почесване като маймуна.Всяко следващо дете продължава, катодобавя още по едно животно и жест към него– „Отидох до магазина и купих горила и слон.”и т.н. Играта свършва с последното дете,което трябва да изброи всички животни и даимитира жестовете за тях.
 7. 7. Какво отличава думата?(Продължение на играта „Отидох до магазина”)• Едно от децата измисля дума по определен принцип (дазапочва с гласна, да съдържа определена правописнаособеност, да принадлежи към определена категория). Токазва: „Отидох до магазина и купих ананас.” - думата еподбрана по това, че започва с гласна. Останалите от групатасе опитват да дадат пример за друга дума със същатахарактеристика. Друго от децата казва: „Отидох до магазина икупих колбас.” Второ дете предполага другахарактеристика:”Отидох до магазина и купих портокал.” Когатодецата не са отгатнали, първото дете отговаря „Грешка, не съмкупил колбас или портокал.” Ако предположението е вярно,детето казва: „Вярно е, купих авокадо.” И така предположениятапродължават докато всички деца открият характеристиката надумата и дадат пример.
 8. 8. Изглежда забавно• Децата са в кръг. Едно от тях е избрано да бъде детектив.Станало е убийство и всички деца са били свидетели. Ето защосега трябва да бъдат разпитани. В тази игра всички деца саедин и същ човек и трябва да запомнят детайлите, коитодругите казват, за да може когато въпросът се повтаря, даотговорят по същия начин. Например:• - Как се казваш?• - Къде беше по време на убийството?• - Какво пиеше?• - С кого беше?• - Извинявай, как каза, че ти е името?• Детективът задава много и различни въпроси бързо, като гиповтаря по няколко пъти. За да усложните играта, помолетесвидетеля да даде описание на различни места и хора.
 9. 9. Изглежда забавно(Продължение)• Условията са подобни на предишнатаигра. Този път обаче децата трябва дадават отговор в рима.• - Как ти е името?• - Викат ми Мимето. ...
 10. 10. Източник:Източник:Games: A context for Oral Language developGames: A context for Oral Language developПревод: Невена Илиева, логопед

×