Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Игри за развитие на устния език

ЛогоМагика представя игри за развитие на устния език в група.
Първата част е насочена към децата в предучилищна възраст. Освен езиково-говорните умения игрите развиват още социалните компетенции, въображението и креативността, разширяват познанията на децата за света, помагат им да разпознават, назовават и изразяват различни емоции.

 • Soyez le premier à commenter

Игри за развитие на устния език

 1. 1. Игри за развитие на устния език Част 1 http://logomagika.alle.bg/
 2. 2. Плодове Умения: разбиране и изпълнение на прости командиДецата седят в кръг. Избират се 3 плода – ябълка, портокал, круша.Водещият се разхожда в кръга и казва кое дете какъв плод е. Следтова едно от децата застава в центъра на кръга и назовава едни отизбраните плодове. Всички деца, които са този плод, трябва даразменят местата си. Целта е детето в центъра да си намери стол.Другите деца също се опитват да не останат в центъра.Ако детето в центъра извика „Плодове”, всички трябва да си разменятместата.Тази игра подобрява концентрацията на децата, тъй като те трябва даслушат внимателно за плода, който е изречен. Играта е достаенергична. http://logomagika.alle.bg/
 3. 3. Като кукла на конци Умения: разбиране и изпълнение на прости команди Въведете децата в ситуация, при която те сакукли на конци като Пинокио в работилницата намайстора. Нека децата си представят, че иматневидими конци, завързани за различини части оттялото им (нос, ръце, гръб, крака и др.) Когатоучителят назове част от тялото, трябва да престяттази част все едно едни от конците е мръднат.Например, ако учителят каже „нос”, децата трябвада се придвижат все едно са дръпнати за носа. В следващата фаза на играта децата могат даполучат за награда възможността да говорят и дасподелят как са се чувствали, докато са билиуправлявани с невидимите конци като кукли. http://logomagika.alle.bg/
 4. 4. Кой съм аз?Умения: Научава се да използва вербални и невербални модели (очен контакт, различни жестове, лицевиизражения) на поведение, за да привлече вниманието на партньора.Използва езика в неговата социална функция, за да се представи и да се запознае с другите. Децата се разделят по двойки. Всеки получава по 30 секунди, за да сепредстави на партньора си и да споделиняколко неща за себе си като любима храна,телевизионна програма, хоби. След товаедното от децата представя партньора си предгрупата и обратно. На втория етап от играта децата разменятпартньорите си и им се дава време да събератколкото се може повече информация за другияпо определена тема/теми като семейство,хобита, приятели и др. Когато даватинформация за себе си, децата трябва давключат и жест. Например, „Аз мразя зеле” инасочват палец надолу, „Аз обичам да играяфутбол” и имитират гол с крак. Този пътгрупата задава въпроси и детето, коетопредставя партньора си трябва да си спомниколкото се може повече факти за него. На последния етап от играта децата пакразменят партньорите си, като един отдвойката получава шапка на полицай, вещица,каска на пожарникар. Детето с шапката трябвада влезе в роля и ще бъде интервюирано отрепортер. За ролята може да се избере иместна знаменитост (певица, актьор).Насърчете децата да развиват въображениетоси. http://logomagika.alle.bg/
 5. 5. Какво се случва сега?Умения: Да си служат с жестове и да ги разбират. Пригответе карти с картини за по-малките деца и с изречения за по-големите. Децата стоят в кръг. Едно от тях взема карта и отива в центъра на кръга. Тя или той трябва да изиграе това, което е изобразено или написано на картата (Например, може да покаже как някой играе голф, става от сън, облича се и др.). По същия начин децата могат да работят и в групи, за да измислят движения заедно. Детето/децата престават да играят, когато останалите започнат да отгатват. http://logomagika.alle.bg/
 6. 6. Вожд Децата седят в кръг. Едно от тях се избира за воин и се моли да отиде в задната част на стаята и да се обръне към стената без да гледа към останалите. Учителят посочва едно от децата в кръга и го моли да вдигне ръка. Името на детето не се казва, но останалите знаят, че това е лидерът или вождът. Той или тя ще изпълнява комбинация от движения, които групата трябва да имитира.Учителят напомня на децата да не гледат всички към вождаедновременно, защото така воинът лесно ще разпознае кой етой. Вождът измисля движения и всички започват да гиизпълняват. Те не могат да се променят, докато воинът не сеприсъедини към групата и не започне да наблюдава. след товавождът може да променя движенията колкото пъти пожелае.През това врме воинът се опитва да отгатне кой е вождът.Възможни са 2-3 предположения взависимост от броя деца вгрупата. http://logomagika.alle.bg/
 7. 7. Емоции Умения: Изиграват и интерпретират жестове и движения, които описват емоции.• Разделете стаята на 4 зони. Изберете чувство за всяка от тях, например, зона 1 е страната на щастието, зона 2 – страната на гнева, зона 3 – страната на тъгата и зона 4 – страната на нервността. децата обикалят в кръг около тези зони. когато учителят каже „Стоп”, децата трябва да изиграят чувството на страната, в която се намират. Учителят обикаля и пита децата как се чувстват и защо изпитват тази емоция. Децата могат да се въплътят в ролите на различни герои от приказки и да обяснят чувствата си – Например, „Аз съм едно от трите прасенца и се страхувам, защото вълкът е пред къщичката ми.” Накрая може да се направи дискусия, в която децата да споделят какво ги прави щастливи, какво ги натъжава, ядосва или кара да се чувстват неспокойни. Емоциите, които се включват в играта, трябва да бъдат променяни колкото е възможно по- често. http://logomagika.alle.bg/
 8. 8. ТелефонУмения: Използват и разбират емоциите, предавани чрез гласа. Използват езика в социалната му функция, за да създават и поддържат измислени ситуации по време на игра. • За тази игра се нуждаете от два телефона. Обсъдете различни чувства и как хората реагират на определени новини, които им се съобщават. Помолете децата да отговорят чрез лицеви изражения и жестове първо, а след това и словесно на различни положителни и отрицателни новини, които им се съобщават. • След това две деца разиграват следната ситуация. Най-добрият приятел на първото дете му се обажда, за да каже, че се мести в нова къща (спечелило е от лотарията). • Фокусирайте се върху емоциите на децата и как те реагират на новините. http://logomagika.alle.bg/
 9. 9. Как правят животните? Играта подобрява умението за слухово възприемане на текст и концентрацията.Децата са седнали в кръг. След като са запознати с определена приказка илиистория, учителят им обяснява, че ще имитира различните звуци, които издаватгероите на историята (животни). Когато учителят каже определена дума/име нагерой от историята или издаде звук, децата трябва да изпълнят конкретнодействие (да изръмжат като тигър, да подскочат два пъти като заек или дапокажат ушите на заека, да се прозинат все едно току що стават от сън, да станати да седнат отново и др.).Учителят започва да чете историята отново бавно, а децата следят иизпълняват действията. Броят и сложността им, може да се увеличи илинамали според възрастта на децата.По този начин децата ще проследят внимателно историята. http://logomagika.alle.bg/
 10. 10. Източник:Games: A context for Oral Language development Превод: Невена Илиева, логопед http://logomagika.alle.bg/

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • plamenayordanova

  May. 25, 2017
 • anivd

  Jun. 20, 2017
 • StefiKombakova

  Jul. 2, 2017
 • VanyaMincheva

  Aug. 29, 2017
 • LubinaVassileva

  Sep. 20, 2017
 • mariaja77

  Aug. 20, 2018
 • KristinAndonova

  Nov. 17, 2018
 • ssuseref765c

  Nov. 19, 2018
 • krasimiradoncheva5

  Jan. 27, 2019
 • IsmiglBayse

  Feb. 27, 2019
 • sevdiealieva

  May. 8, 2019
 • tali7333

  Aug. 19, 2019
 • InaTuyova

  Sep. 22, 2019
 • ValentinaGayduk

  Oct. 5, 2019
 • ssuserf47e04

  Mar. 18, 2020
 • ValentinDimirtovVeli

  Apr. 20, 2020
 • vesito79

  Apr. 20, 2020
 • monika1271

  Oct. 8, 2020
 • ssuser5f6b4b

  Oct. 19, 2020
 • ssuseraf450d

  Jun. 16, 2021

ЛогоМагика представя игри за развитие на устния език в група. Първата част е насочена към децата в предучилищна възраст. Освен езиково-говорните умения игрите развиват още социалните компетенции, въображението и креативността, разширяват познанията на децата за света, помагат им да разпознават, назовават и изразяват различни емоции.

Vues

Nombre de vues

53 033

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

5 666

Actions

Téléchargements

1

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

103

×