Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ratu webinaari-03112020-ratu-hankkeen-tilahaastattelujen-koonti

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Ratu webinaari-03112020-ratu-hankkeen-tilahaastattelujen-koonti

Télécharger pour lire hors ligne

Ratu-hankkeen tilahaastattelujen koonti. Elina Virkkunen. Turvepeltojen kestävät viljelytavat -webinaari 3.11.2020.

Ratu-hankkeen tilahaastattelujen koonti. Elina Virkkunen. Turvepeltojen kestävät viljelytavat -webinaari 3.11.2020.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Plus récents (9)

Publicité

Ratu webinaari-03112020-ratu-hankkeen-tilahaastattelujen-koonti

 1. 1. 1 RATU-hankkeen tilahaastattelujen koonti Elina Virkkunen - 6 tilaa Kainuusta - 7 tilaa Keski-Pohjanmaalta - 6 tilaa Pohjois-Pohjanmaalta - Yhteensä 19 kpl - 2 haastattelua tiloilla, 17 puhelimitse - Haastattelun kesto 1-2 h - Haastattelut tehtiin 12.3.-17.4.2020 3.11.2020Turvepeltojen kestävät viljelytavat –webinaari 3.11.2020
 2. 2. 2 Tilajakauma 3.11.2020 Turvepeltojen kestävät viljelytavat –webinaari 3.11.2020 Peltoa viljelyssä Yli 100 ha 50‒100 ha Alle 50 Tiloja kpl 10 6 3 Tuotanto- suunta Kotieläin- tila Kasvin- viljelytila Tiloja kpl 15 4 Luomutiloja oli 3 kpl koko määrästä. Turvemaiden osuus Yli 50 % 20‒50 % Alle 20% Tiloja kpl 6 7 6
 3. 3. 3 Viljelijöiden ajatuksia turvemaista - Ovat elintärkeitä monille tiloille - Tuovat viljelyvarmuutta kuivina vuosina - Pidetään kelpoalueina rehuntuotannossa - Turvemaiden kanssa on opittu elämään niillä alueilla, joilla niitä on paljon - Eräs viljelijä kertoi olevansa ylpeä turvemaista – tilalla on totuttu niitä viljelemään, ja hänellä oli niitä 90 % 200 hehtaarista - Moni kuitenkin viljelisi mieluummin kivennäismaita, jos niitä olisi tarjolla 3.11.2020 Turvepeltojen kestävät viljelytavat –webinaari 3.11.2020
 4. 4. 4 Turvemaiden viljelyn nykytila kyselyssä olleilla tiloilla - Nurmenviljely on luonnostaan ohjautunut turvemaille - Turvemaat ovat usein avo-ojissa, koska kuivatus toimii siten parhaiten - Turvemailla pyritään pidempään nurmikiertoon kuin kivennäismailla - Turvemaiden viljely on usein ilmastoystävällistä (nurmipeite, hyvä kasvusto, kevätkyntö), mutta varsinaisena vaikuttimena ovat työhuippujen tasaaminen, satotavoitteet ja rehun riittävyys 3.11.2020 Turvepeltojen kestävät viljelytavat –webinaari 3.11.2020
 5. 5. 5 Nykyjärjestelmän puutteita viljelijöiden mielestä - Tukipolitiikka ohjaa pellot pois aktiiviviljelystä ja suosii hömppäheinää -> Peltojen antaminen vuokralle ei kannata - Vuokrasopimukset ovat usein lyhyitä - Vuokrapeltojen saaminen läheltä ei ollut kaikkialla helppoa - Tilusjärjestelyistä olisi hyötyä monille - Viljelytieverkostoa tulisi parantaa esimerkiksi tilusjärjestelyn yhteydessä 3.11.2020 Turvepeltojen kestävät viljelytavat –webinaari 3.11.2020
 6. 6. 6 Viljelijöiltä tulleita ehdotuksia ilmastoystävälliseen viljelyyn - Nurmenviljelyn tehostamista kannatetaan lähes poikkeuksetta - Tilusjärjestelyt ovat parantaneet monen tilan peltorakennetta - Moni harkitsee riista- tms.kosteikkoa, mutta viljeltävät kosteikko- kasvit eivät saaneet kannatusta aktiiviviljelijöiltä - Metsittäminen onnistuisi jossain tilanteessa - Pellon halutaan olevan peltoa ja metsän metsää: Vajaatuottoisia peltoalueita ei pidetä hyvinä. - Säätösalaojitus on joillain alueilla paljon käytettyä, mutta ei juurikaan turvemailla - Raivattujen turvemaiden ennallistaminen ei saanut kannatusta 3.11.2020 Turvepeltojen kestävät viljelytavat –webinaari 3.11.2020
 7. 7. 7 Turvemaat ovat monelle arka aihe - Puheet turvemaiden päästöistä ovat tulleet yllätyksenä, ja ne koetaan syyllistävinä - Viljelijät epäilevät turvemaiden ilmastovaikutusta verrattuna esimerkiksi lentoliikenteeseen - Maatalouden mainittiin sitovan muidenkin toimialojen päästöjä - Mahdollinen tuki on maksettava muualta kuin nykyisistä maataloustuista - Yksityishenkilöiden ja yritysten maksamat päästövähennyskompensaatiot koetaan mahdollisuutena - Neuvonnalla ja tutkimuksella iso merkitys - Rahalliset kannustimet toimivat, jos ne kohdistetaan oikein - Toimien tulee pohjautua vapaaehtoisuuteen 3.11.2020 Turvepeltojen kestävät viljelytavat –webinaari 3.11.2020
 8. 8. 8 Mitä muuta RATU tekee? - kehitetään viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyönä ratkaisuja turvemaiden ilmastoystävälliseen käyttöön maataloudessa ​ - etsitään vaihtoehtoja turvemaiden raivaukselle - aktivoidaan viljelijöitä turvemaiden erilaisiin mahdollisuuksiin - viljelyn kestävä tehostaminen turvemailla - erilaiset lisäpellon saantimahdollisuudet - tilusjärjestelyt - turvemaakosteikot​ 3.11.2020 Turvepeltojen kestävät viljelytavat –webinaari 3.11.2020
 9. 9. 9© Luonnonvarakeskus Toimet ja tuotokset - viljelijätyöpajat turvemaiden ilmastoystävällisestä käytöstä ja kestävästä tehostamisesta - kooste viljelijöiden näkemyksistä hyväksyttävistä toimista turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi - opas nurmien ja viljakasvien viljelystä turvemailla - raportteja ja selvityksiä mm. turvemaiden kohtalosta tilusjärjestelyissä sekä vuokrasopimuksista tilusjärjestelyjen vaihtoehtona - kaikille avoimet sidosryhmätyöpajat, tulosseminaari, verkkoviestintää ja ammattilehtiviestintää Lisätietoja kertyy www.luke.fi/ratu9 3.11.2020
 10. 10. 10© Luonnonvarakeskus Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Kainuu Toiminta-aika: 1.1.2019 – 31.10.2021 Toteuttajat: Luonnonvarakeskus ProAgria Keski-Pohjanmaa ProAgria Itä-Suomi ProAgria Keskusten Liitto Maanmittauslaitos Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 yhteensä 239 360 euroa Taustatiedot 10 3.11.2020
 11. 11. 11 Kiitos! 3.11.2020 Turvepeltojen kestävät viljelytavat –webinaari 3.11.2020

×