Publicité
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Publicité
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Publicité
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Publicité
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Publicité
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Publicité
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Publicité
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Publicité
Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc
Prochain SlideShare
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty thực phẩm đông lạnh KIDO.docHoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty thực phẩm đông lạnh KIDO.doc
Chargement dans ... 3
1 sur 35
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc(20)

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864(20)

Publicité

Dernier(20)

Xây dựng dự án sản xuất kinh doanh kem tươi trên thị trường TP.HCM.doc

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU....................................................................Error! Bookmark not defined. 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .................................Error! Bookmark not defined. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU..........................................Error! Bookmark not defined. 3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU...............Error! Bookmark not defined. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................Error! Bookmark not defined. 5. NGUỒN SỐ LIỆU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU.......Error! Bookmark not defined. 6. KẾT CẤU BÁO CÁO ...................................................Error! Bookmark not defined. PHẦN 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ................................................................................1 1.1. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh..........................................................................1 1.1. 1.Giới thiệu: ..................................................................................................................1 1.1.2. Các sản phẩm kinh doanh ..........................................................................................1 1.2. Nguồn gốc hình thành ý tưởng .....................................................................................1 1.3. Địa điểm........................................................................................................................2 PHẦN 2: KẾ HOẠCH MARKETING................................................................................4 2.1 Khách hàng mục tiêu .................................................................................................4 2.2 Nhà cung cấp .............................................................................................................4 2.3 Nhu cầu thị trường.....................................................................................................5 2.5 Thị trường mục tiêu ...................................................................................................8 2.6 Đối thủ cạnh tranh .....................................................................................................9 2.7 Kế hoạch marketing.................................................................................................10 2.7.1 Chiến lược sản phẩm............................................................................................10 2.7.2 Chiến lược giá ......................................................................................................12 2.7.3 Chiến lược phân phối ...........................................................................................13 2.7.4 Chiến lược xúc tiến ..............................................................................................14 2.8 Phân tích SWOT......................................................................................................15 PHẦN 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ....................................................................................17 3.1. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................................17 3.2. Phương án nhân sự......................................................................................................17 3.2.1. Tuyển dụng .............................................................................................................17 3.2.2. Tuyển dụng ..............................................................................................................20 3.2.3. Đào tạo và đãi ngộ ...................................................................................................20 PHẦN 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH..................................................................................22 4.1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư và nguồn tài trợ..................................................................22 4.2. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dự án..................................................22 4.2.1. Chi phí......................................................................................................................22 4.2.2. Doanh thu.................................................................................................................27 4.2.3. Lợi nhuận .................................................................................................................28 4.2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính....................................................................29 4.2.1. Thời gian thu hồi vốn:..............................................................................................29 4.2.2. Tính giá trị hiện tại thuần NPV................................................................................30 4.2.3. Tỷ lệ lợi ích/chi phí B/C ..........................................................................................30 4.2.4. Tỷ suất lợi nhuận là: ..............................................................................................30 4.2.5. Mức an toàn vốn: .....................................................................................................30 PHẦN 5: DỰ PHÒNG RỦI RO ........................................................................................32 5.1. Rủi ro liên quan đến đối thủ cạnh tranh......................Error! Bookmark not defined.
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 5.2. Rủi ro công nghệ.........................................................Error! Bookmark not defined. 5.3. Rủi ro liên quan đến bạn hàng (nhà cung cấp và khách hàng) . Error! Bookmark not defined. 5.4. Rủi ro bất khả kháng...................................................Error! Bookmark not defined. 5.5. Rủi ro thương hiệu ......................................................Error! Bookmark not defined. 5.6. Rủi ro tài chính............................................................Error! Bookmark not defined. 5.7. Rủi ro nhân sự cửa hàng .............................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................Error! Bookmark not defined.
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Dự kiến chi phí mua hàng ban đầu.........Error! Bookmark not defined. Bảng 4.2: Dự tính chi phí hàng tháng cho cửa hàngError! Bookmark not defined. Bảng 4.3: Dự tính nhu cầu tài chính ban đầu..........Error! Bookmark not defined. Bảng 4.4: Ước tính doanh thu của cửa hàng...........Error! Bookmark not defined. Bảng 4.5 : Thu nhập dự kiến của công ty trong 3 tháng đầu .Error! Bookmark not defined. Bảng 4.6: Kế hoạch luân chuyển tiền mặt trong 3 tháng đầu Error! Bookmark not defined. Bảng 4.7. tính chi phí thiết bị..................................Error! Bookmark not defined. Bảng 4.8: Phương thức tổ chức thực hiện...............Error! Bookmark not defined. Bảng 4.9: Thời gian thu hồi vốn đầu tư ..................Error! Bookmark not defined.
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 1 PHẦN 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh 1.1. 1.Giới thiệu: Thị trường kem tươi tại Việt Nam ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với sự góp mặt của rất nhiều thương hiệu kem lớn và nổi tiếng như Baskin Robin, BUD’s,…Các mô hình kinh doanh kem tươi cũng rất đa dạng từ buôn bán online, cửa hàng kem kết hợp đồ uống. Trong đó, mô hình kinh doanh kem tươi tự chọn đang rất được khách hàng ưa chuộng, mang đến nguồn thu hấp dẫn cho các chủ kinh doanh. Hiện nay, rất nhiều thương hiệu kem tươi đã áp dụng hình thức kinh doanh này và rất thành công. Đa phần những chủ kinh doanh đều là những người trẻ tuổi, đã từng tham gia các khóa học làm kem tại các trung tâm, từ đó phát triển ý tưởng cho thương hiệu kem tươi của chính mình. Nắm bắt được tình hình trên, dự án thành lập công ty kem tươi ra đời. Công ty mong muốn trở thành đơn vị hàng đầu ngành sản phẩm kem Việt Nam nhằm cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng lối sống hiện đại của khách hàng mục tiêu. Công ty có sứ mệnh: Thấu hiểu, đáp ứng nhu cầu ăn mặc đa dạng & nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng & cộng đồng thông qua: Thấu hiểu: hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu khách hàng Thân thiện: phong cách sản phẩm, dịch vụ & nhân viên Sáng tạo: ứng dụng công nghệ, chất liệu mới và thiết kế sáng tạo để gia tăng giá trị khách hàng Chia sẻ: quan tâm, chia sẻ và hợp tác cộng đồng 1.1.2. Các sản phẩm kinh doanh Các sản phẩm hiện tại từ công ty dự kiến sản xuất các hương vị như: đậu đỏ, dâu, socola, vani, khoai môn, cốm, cam… 1.2. Nguồn gốc hình thành ý tưởng
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 2 Thị trường kem tại TP.HCM đang trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Trước tình hình đó để tồn tại và phát triển được thì mỗi doanh nghiệp phải tìm cho mình một hướng đi riêng nhằm mục đích đảm bảo sự thoả mãn khách hàng, tạo sự trung thành và phát triển khách hàng mới. Đồng thời nhận ra nhu cầu về sản phẩm kem của khách hàng luôn luôn có. Do đó, lập kế hoạch lập kinh doanh rất cần thiết cho công ty trong thời điểm thị trường thời gian Tp.HCM ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh  Cơ sở thực hiện ý tưởng - Ngày nay, các sản phẩm kem rất đa dạng, phong phú phù hợp với các xu hướng hiện nay - Vốn khởi sự kinh doanh may mắn có được gia đình hỗ trợ cho bước đâu kinh doanh - 4 năm học đại học cùng với 1 năm kinh nghiệm làm việc, em tự tin có thể thành công với dự án của mình  Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng - Cập nhập sản phẩm kem mới nhất cho khách hàng - Tạo sự thuận tiện trong mua sắm, lựa chọn, tư vấn sản phẩm một cách nhanh chóng  Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh Bài luận này giúp Công ty kem tươi có cơ hội nhìn lại chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà mình đang cung cấp trên thị trường. Bên cạnh đó, phát hiện và khắc phục những điểm còn tồn đọng trong phương thức thực hiện các chương trình bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng của Công ty. Từ đó đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp cũng như có các chính sách điều chỉnh, cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng tới gia tăng sự hài lòng của khách hàng, tạo ra sự khác biệt trong kinh doanh của Công ty kem tươi. 1.3. Địa điểm
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3 Cửa hàng kem tươi là cửa hàng bán lẻ sản phẩm từ công ty sản phẩm kem Sài Gòn thành lập mới, đặt tại số 124, Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Sản phẩm kinh doanh: sản phẩm kem tươi. - Khách hàng mục tiêu: Gồm khách hàng trong độ tuổi từ 7 đến 55, là người đã đi làm, sinh viên, học sinh đang học tại các trường ĐH, CĐ, Trung cấp và PTTH.
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 4 PHẦN 2: KẾ HOẠCH MARKETING 2.1 Khách hàng mục tiêu Khách hàng là sự đe dọa trực tiếp trong cạnh tranh của các doanh nghiệp, khi họ đẩy giá cả xuống hoặc khi họ yêu cầu chất lượng sản phẩm tốt hơn, dịch vụ tốt hơn sẽ làm cho chi phí hoạt động của doanh nghiệp tăng. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, sức mua của người tiêu dùng có tăng nhưng với mức biến động không lớn, trong khi sản phẩm thay thế và hàng nhập ngoại là tương đối phong phú. Vì vậy Công ty phải hoạch định một chiến lược giá cả với chi phí thấp, đồng thời phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra sự khác biêt nhằm lôi cuốn người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm của mình. Qua nghiên cứu nhu cầu khách hàng sử dụng năm 2017, Công ty kem tươi trên cơ sở những lợi ích mong đợi, thị trường Tp.HCM được phân khúc theo các tiêu thức về đặc điểm nhân khẩu và hành vi như sau: Bảng phân khúc thị trường trên cơ sở lợi ích mong đợi Đặc điểm Dạng lợi ích mong đợi Đặc điểm nhân khẩu học: tuổi tác, mức thu nhập, nghề nghiệp… Tính kinh tế (phí, cước thấp) Giới trẻ thị thành, học sinh - sinh viên, người có thu nhập thấp Chất lượng vừa phải, nhanh chóng, tiện lợi Nhân viên công ty tư nhân, trung niên, thu nhập đảm bảo Dịch vụ đa dạng, chế độ chăm sóc ưu đãi cao Doanh nhân, viên chức 2.2 Nhà cung cấp Nguồn nguyên phụ liệu sản xuất trong nước phục vụ ngành sản phẩm kem còn rất khiêm tốn. Nguồn nguyên liệu phụ thuộc nhiều từ nhập khẩu và tình trạng lạm phát trong nước cũng làm ảnh hưởng đến sản xuất.
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 5 Một trong những nguyên nhân Việt Nam phải nhập khẩu phần lớn nguyên phụ liệu là do sản lượng, diện tích nuôi yến trong nước còn quá ít. Một số nguyên phụ liệu khác mà trong nước đã sản xuất được thì giá thành lại cao hơn sản phẩm nhập khẩu (cao hơn 5%) và có chất lượng không ổn định. Nhưng Công ty đã dự định ký kết các hợp đồng cung cấp lâu dài đối với nhà cung cấp nên sức ép không có hàng cung cấp là ít khi xảy ra 2.3 Nhu cầu thị trường Chính nhờ những tác dụng tuyệt vời của sản phẩm kem mà nhu cầu ăn sản phẩm kem để bồi bổ sức khỏe hay dùng để làm quà biếu tặng ngày càng tăng cao. Nhưng cũng chính từ sự gia tăng về cơ sở buôn bán và sản lượng nên giá cả và chất lượng sản phẩm kem cũng rất khác nhau, làm cho người dân khó lòng lựa chọn sản phẩm uy tín. Với đủ các hương vị và cảm giác mát lạnh khi ăn, kem là đồ ăn giải khát tuyệt vời nhất vào mùa hè. Ngoài ra ăn kem rất có lợi cho sức khoẻ, làm gia tăng cảm giác hạnh phúc khi biết ăn đúng cách. Ban đầu kem được chế biến rất đơn giản chỉ như nước đá có đường hoà tan. Sau đó dần dần phát triển người ta cho thêm sữa, hương vị trái cây, vani, chocolate… màu sắc cũng hết sức phong phú. Tuy nhiên, việc xuất hiện quá nhiều nguồn cung cấp sản phẩm kem thì việc thẩm định chất lượng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Người tiêu dùng có thể bị lừa gạt khi bỏ ra số tiền lớn để mua các sản phẩm kem kém chất lượng, bị pha trộn. Điều đáng lo là hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào đặt vấn đề kiểm tra, kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng của các sản phẩm kem trên thị trường. Đáng báo động là những công nghệ làm giả sản phẩm kem cũng vô cùng tinh vi để “thêu tổ” ngày càng gia tăng. Chỉ với 40% sản phẩm kem nguyên chất, cộng thêm phẩm màu và những chất phụ gia độc hại, những kẻ làm giả đã biến tinh bột, rau câu, bún tàu,… rồi phù phép thành kem giả bán với giá cao, để thu lợi nhuận. 2.4. Quy mô và xu hướng của thị trường
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 6 Trên thị trường kem hiện nay, mặt hàng này đang được bày bán với nhiều mức giá khác nhau, với nhiều xuất xứ từ các sản phẩm trong nước, nhập khẩu, …cho thấy tình trạng thả nổi thị trường kem cộng với việc cạnh tranh không lành mạnh kéo dài đang đe dọa thương hiệu sản phẩm kem không chỉ ở thị trường trong nước mà nguy cơ mất cả thị trường nước ngoài trong tương lai. Nói về chất lượng, theo Tiến sĩ Ngô Đăng Nghĩa, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và môi trường cho biết, đến cơ quan quản lý của nhà nước cũng khó có thể kiểm soát nổi chất lượng của sản phẩm kem trên thị trường hiện nay, chứ chưa nói đến việc định giá theo chất lượng. Chính vì thế, những người mua sản phẩm kem hãy là những người thông thái, nên chọn mua sản phẩm ở những nơi uy tín, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt những nơi có nhân viên tư vấn sẵn sàng chỉ cho khách phân biệt yến giả, yến thật, thậm chí có mẫu sẵn để quan sát thì mới đặt niềm tin vào sản phẩm của họ. Tóm lại, thị trường kem trong những năm gần đây có những tiến triển rất tích cực và trong năm 2018, sẽ là một năm đầy biến động đối với sản phẩm kem. Các yếu tố tác động đến thị trường kem: - Môi trường kinh tế Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, tốc độ gia tăng GDP của Việt Nam trong thời gian qua được đánh giá là tăng trưởng ổn định. Bên cạnh khu vực TP. Hồ Chí Minh thì miền Đông Nam Bộ là vùng trọng điểm phát triển kinh tế của Việt Nam, dân số đông và dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, GDP cũng như nhiều yếu tố khác. Đặc biệt, vùng tứ giác TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là khu vực kinh tế phát triển nhất trong cả nước. Thời gian gần đây các doanh nghiệp trong ngành sản phẩm kem Việt Nam cạnh tranh ráo riết nhằm xác lập một vị thế vững chắc trước và sau khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sau khi gia nhập WTO, ngành sản phẩm kem có thêm nhiều biến chuyển lớn về thị phần, cơ cấu, cung - cầu lao động theo hướng có lợi cho người lao động, người tiêu dùng, và cho toàn bộ nền kinh tế.
 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 7 Về tổng lượng vốn đầu tư trong ngành, chắc chắn sẽ tăng lên, tuy khó có thể dự đoán chính xác mức tăng. Điều này một phần vì thị trường sản phẩm kem Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, do dân số đông. Chưa kể sự cạnh tranh cung cấp dịch vụ, sản phẩm giữa các công ty tham gia thị trường sẽ làm hạ giá cả và có thêm nhiều sản phẩm mới, do đó sẽ thu hút thêm khách hàng mới và góp phần đáng kể mở rộng quy mô thị trường trong nước. - Yếu tố khoa học công nghệ Sự bùng nổ về khoa học công nghệ đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các hoạt động kinh tế nói chung và Công ty kem tươi nói riêng. - Sự phát triển của ngành điện tử, tin học được khai thác một cách triệt để vào hoạt động quản lý, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh (chíp điện tử ứng dụng cho tự động hóa, hệ thống điều khiển từ xa...). - Máy móc thiết bị hiện đại: Khoa học công nghệ phát triển tạo điều kiện sản xuất và ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại thay thế sản xuất thủ công, máy móc thô sơ lạc hậu... Do đó, các sản phẩm kem có chất lượng cao, đảm bảo các yêu cầu về môi trường. - Nghiên cứu vật liệu mới cải tiến sản phẩm, thay thế nhập khẩu đang là vấn đề quan trọng trong sản xuất kinh doanh. - Yếu tố xã hội Dân số hiện nay của nước ta vào khoảng 92 triệu người, dân số thế giới khoảng 6,8 tỷ. Đây là tiềm năng lớn của các ngành sản xuất, đặc biệt là các ngành sản xuất hàng thực phẩm trong đó có ngành kem. Theo kết quả điều tra dân số năm 2015, dân số TP.HCM khoảng 9 triệu người, là khu vực có tốc độ tăng dân số cao nhất nước, do thu hút nhiều dân nhập cư từ các vùng khác đến sinh sống. TP.HCM là vùng có kinh tế phát triển nhất Việt Nam, dân số đông và dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, GDP, cũng như nhiều yếu tố xã hội khác, đóng góp hơn 1/3 thu ngân sách hàng năm, là thị trường hấp dẫn cho các ngành nói chung và sản phẩm kem nói riêng.
 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 8 - Yếu tố tự nhiên Nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm kem chủ yếu được khai thác trực tiếp từ tài nguyên thiên, do đó khả năng cung ứng vật tư đầu vào chịu ảnh hưởng rất lớn từ điều kiện tự nhiên và môi trường. Nước ta có nguồn nguyên liệu cung cấp cho ngành kem khá dồi dào tuy nhiên quá trình khai thác vẫn còn nhiều khó khăn, do vậy cần phải đầu tư nhiều hơn. - Yếu tố chính trị pháp luật Tình hình chính trị trong những năm vừa qua tương đối ổn định. Việt Nam được đánh giá là nước thứ 2 trong khu vực Châu á có nền chính trị ổn định khi xảy ra hàng loạt các cuộc khủng bố trên thế giới. Các chính sách pháp luật đang dần hoàn thiện tuy nhiên vẫn còn nhiều kẽ hở ảnh hưởng đến sự bình đẳng trong cạnh tranh của các doanh nghiệp. Ngoài ra các yếu tố khác như cơ sở hạ tầng, đường xá trong thời gian qua đã được cải tiến, xây mới nhiều, điều này làm cho giao thông giữa các khu vực trở nên thuận tiện thúc đẩy việc giao dịch hàng hóa. Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện nước cũng đã được cải tiến rõ rệt... 2.5 Thị trường mục tiêu Ngành kinh doanh sản phẩm kem trong những năm vừa qua là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định. Kinh tế ngày càng phát triển, cộng với mức sống của người dân trong nước ngày càng được nâng cao (đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh) khiến nhu cầu về việc sử dụng các sản phẩm kem cũng tăng theo. Hiện nay có thể nhận định, thị trường kinh doanh sản phẩm kem ở Việt Nam nhiều tiềm năng phát triển. Thông qua việc phân khúc thị trường Tp.HCM kết hợp với tình hình kinh doanh hiện nay và căn cứ vào điểm mạnh- điểm yếu cũng như cơ hội – thách thức của công ty, ta sắp xếp các khúc thị trường theo thứ tự ưu tiên sau: - Nhân viên có thu nhập trung bình - Doanh nhân, viên chức
 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 9 Việc lựa chọn này nhằm mục tiêu phát triển của công ty. Tuy nhiên với mỗi khúc thị trường công ty đều thực hiện tốt, đồng bộ các công tác như bán hàng, chăm sóc khách hàng…. Thuộc tính Giải thích Chất lượng lâu bền (tuổi thọ của sản phẩm) Điều đầu tiên khi khách hàng nghĩ đến sản phẩm kem mà Công ty cung cấp là nó rất bền, đảm bảo chất lượng Thẩm mỹ Hợp lý về hình thức, dáng vẻ, kích thước, màu sắc hài hòa và thời trang Giá trị Tiện ích: dễ sử dụng và bảo quản Sự trải nghiệm  Định vị sản phẩm cho khách hàng có thu nhập trung bình, khách hàng chủ yếu quan tâm nhiều đến cả về giá cả, chất lượng. Các biện pháp cho cách định vị này:  Xây dựng kênh phân phối.  Tăng cường nâng cao chất lượng sản phẩm  Định “Giá cao chất lượng cao” cho khách hàng truyền thống, khách hàng chủ yếu quan tâm nhiều đến chất lượng. Các biện pháp cho cách định vị này:  Xây dựng kênh phân phối dày đặc hơn.  Chế độ hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt.  Có nhiều dịch vụ gia tăng miễn phí ưu tiên cho khách hàng.  Tổ chức hội nghị khách hàng. 2.6 Đối thủ cạnh tranh Với Công ty kem tươi đối thủ cạnh tranh chính trong ngành chủ yếu là cạnh tranh về mặt hàng kem. Các khách hàng giàu tiềm năng nhưng khó tính đòi hỏi Công ty ngay từ ban đầu được thành lập đã xác định phải cung cấp được những sản phẩm chất lượng cao, ổn định…Do đó, ở trong nước sức ép từ các đối thủ cạnh tranh cùng ngành đối với Công ty là đáng kể.
 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 10 Với mặt hàng của Công ty, các doanh nghiệp có sản phẩm cạnh tranh như vinamilk, Công ty CP Kem Hà Nội, Kido, kem tràng tiền... Trên thị trường Việt Nam có thể kể đến các thương hiệu kem ngoại lớn như BaskinRobbins, Snowee, Swensens, Hagen-Dazs, Fanny, Dairy Queen... đều lần lượt có mặt tại Việt Nam. Những thương hiệu này tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Nha Trang, Vũng Tàu…. 2.7 Kế hoạch marketing 2.7.1 Chiến lược sản phẩm Chu kì sống của sản phảm gồm có 4 giai đoạn: - Giai đoạn giới thiệu - Giai đoạn tăng trưởng - Giai đoạn trưởng thành - Giai đoạn suy thoái Hiện nay các sản phẩm chính của Công ty kem tươi đang trong giai đoạn giới thiệu. Những đối thủ cạnh tranh mới sẽ thâm nhập vào thị trường để tìm kiếm cơ hội sản xuất và thu lợi nhuận cao. Họ sẽ giới thiệu những sản phẩm có bổ sung thêm những đặc tính mới, xây dựng thêm nhiều điểm bán hàng, và điều này sẽ làm cho thị trường được mở rộng. Số người cạnh tranh tăng cũng làm tăng số đầu mối bán lẻ và sản lượng của doanh nghiệp cũng phải tăng vọt theo để mong cung cấp đủ hàng. Trong giai đoạn này, Công ty có thể triển khai một số chiến lược marketing để kéo dài thêm mức độ phát triển nhanh chóng của thị trường.  Chiến lược cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng cường thêm những đặc tính mới và mẫu mã mới cho sản phẩm: Việc thường xuyên cập nhật, đa dạng hóa được sản phẩm, chính là một trong những nhân tố thu hút khách hàng thường xuyên ghé mua hàng tại công ty. Quá trình tạo ra sản phẩm mới. Có hai quan niệm về tạo ra sản phẩm mới. Đó là quan niệm đổi mới và cải tiến.
 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 11 Đổi mới được coi như là sự thay đổi quan trọng tiếp theo những bước phát triển mạnh mẽ về kỹ thuật hay sự áp dụng những khái niệm mới về quản lý hay kỹ thuật sản xuất. Đổ mới thường xảy ra đột ngột, thường phải đầu tư nhiều vào việc nghiên cứu đổi mới và chỉ dành riêng cho các chuyên gia chuyên biệt. Trái lại, cải tiến thường diễn ra nhẹ nhành, từ từ hơn và là một quá trình liên tục. Cải tiến không đòi hỏi kỹ thuật cao, công nghệ tinh sảo. Cải tiến phải cần có một sự gắn bó trong tập thể. Trong một hệ thống quản lý trên tinh thần nhân văn cho phép tất cả các thành viên đều có thể phát huy năng lực của mình để sáng tạo. Đối với sản phẩm của công ty không phải bao giờ cũng là vĩnh cửu. khách hàng không muốn lặp lại những sản phẩm đơn điệu mà họ luôn muốn tìm tòi khao khát những sản phẩm mới, ý tưởng mới để thoã mãn tính hiếu kỳ của mình, do vậy phát triển sản phẩm mới là vấn đề sống còn của tất cả các công ty , nó không chỉ cho công ty đạt mục tiêu về lợi nhuận, thị phần mà còn đảm bảo được uy tín và đẳng cấp của công ty. Các chương trình khuyến mãi mới là các phương hướng chủ yếu để tăng cường khả năng tiêu thụ trên một khách hàng và thu hút khách hàng quay trở lại với công ty. Nói chung, quá trình tạo ra một sản phẩm mới bao gồm những khâu sau đây: - Khởi động ý tưởng: ý tưởng về một sản phẩm mới bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, xem xu hướng tiêu dùng của khách hàng là gì, từ đó tiến hành công việc thị sát về điểm trưng bày sản phẩm, khách hàng mục tiêu, giá cả mục tiêu - Kế hoạch hóa thành đơn vị thời gian, trong khâu này phải tính toán sao cho hợp lý nhất, tối ưu nhất, phải trả lời được các câu hỏi: trưng bày ở dâu, thời gian bao lâu,giá cả ra sao.Nói chung trong khâu này mọi dịch vụ phải hòan chỉnh, tạo nên một chương trình sẵn sàng đi vào hoạt động. - Thử nghiệm: Trong khâu này, doanh nghiệp phải tổ chức hoạt động thử nghiệm, bao gồm các chuyên gia, ban lãnh đạo, đối tác.Từ đó rút ra những mặt được,chưa được của chương trình. Chương trình có thực sự được thị trường chấp nhận hay không là phụ thuộc vào khâu này.
 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 12 - Tiến hành quảng bá, tuyền truyền sản phẩm: Đây là khâu đưa chương trình của doanh nghiệp đến với khách hàng. Trong giai đoạn đầu khai thác sản phẩm mới doanh nghiệp nên có những chính sách ưu đãi cụ thể để thu hút sức mua của khách hàng  Chiến lược giảm giá đúng lúc để thu hút những khách hàng nhạy cảm với giá cả: Các chương trình khuyến mãi tặng kèm Những bộ cốc mang tên sản phẩm của công ty; áo khoác, mũ bảo hiểm …Chương trình khuyến mãi vào các dịp lễ 30/4 và 1/5, Chương trình mừng năm mới xuân năm 2019. 2.7.2 Chiến lược giá Giá là một yếu tố quan trọng của marketing – mix và duy nhất đem lại lợi nhuận. Nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xác lập chiến lược giá đúng đắn sẽ giúp cho doanh nghiệp có lời và chiếm được thị trường và sẽ thu hút được nhiều khách hàng mới. Và thực hiện việc định giá là một nghệ thuật nó đòi hỏi phải có sự khéo léo nhạy bén của người ra quyết định. Cho nên công ty ngoài việc thu hút khách bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ bán hàng và hậu mãi, tăng cường hoạt động quảng cáo thì công ty còn sử dụng chiến lược giá như một công cụ đắc lực để cạnh tranh và tăng cường thu hút khách. Sắp tới, công ty sẽ sử dụng chính sách giá phân biệt cho từng thị trường mục tiêu, từng giai đoạn, từng chương trình khuyến mãi nhằm tối đa hóa doanh thu, đạt được các mục tiêu tối đa hóa thị phần, duy trì và tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Công ty có nhiều mức giá khác nhau cho các sản phẩm dịch vụ của mình. Nhìn chung chiến lược giá của công ty phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng của từng khách hàng. Công ty sử dụng chính sách giá linh hoạt tùy từng loại thị trường mà đưa ra mức giá khác nhau. Chính sách giá cả cụ thể của công ty luôn gắn với thực trạng và dự báo về cung - cầu thị trường, cạnh tranh trên cơ sở đánh giá tổng hợp toàn bộ thị trường và thị trường bộ phận, thị trường mục tiêu.
 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 13  Giảm giá do số lượng mua nhiều Giảm giá này dành cho những khách hàng mua một số lượng hàng hóa nhất định nhằm khuyến khích các khách hàng của Công ty mua với số lượng lớn. Khách hàng mua với số lượng tăng sẽ được giảm giá nhiều. Đối với mặt hàng kem tươi, nếu khách hàng mua dưới 10 cái sẽ không được giảm giá, từ 10 cái đến 30 cái sẽ được giảm 1%, trên 30 cái sẽ được giảm 1,5 đến 2% giá trị mua hàng. Chính sách giá của công ty có thể khẳng định là khá linh hoạt, phù hợp với thị trường. Chiến lược giá mà công ty đưa ra là nhắm tới mục tiêu thâm nhập thị trường tỉnh và cạnh tranh với đối thủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực chất để định giá, công ty nghiên cứu giá của đối thủ cạnh tranh để tham khảo và căn cứ vào giá sản phẩm đầu vào. Từ đó đưa ra chiến lược giá sao cho hiệu quả nhất. 2.7.3 Chiến lược phân phối Trong hoạt động kinh doanh, công ty thực hiện chiến lược phân phối là hoạt động chính mang lại nguồn thu. Nhận thấy tầm quan trọng của hệ thống phân phối trong việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nên công ty thường xuyên liên tục mở rộng hệ thống phân phối của mình. Công ty sẽ có 2 kênh phân phối chủ yếu: - Kênh phân phối trực tiếp: Thông qua lực lượng bán hàng, nhân viên kinh doanh tại công ty. Đây là kênh phân phối được công ty sử dụng khá hiệu quả (90%). Các nhân viên kinh doanh của công ty trực tiếp liên hệ với các khách hàng. Với kênh này, khách hàng trực tiếp đến xem sản phẩm hoặc có thể gián tiếp gọi điện, gửi email đặt hàng, sản phẩm sẽ được giao tới tay khách hàng theo đúng yêu cầu. Việc sử dụng kênh trực tiếp ở công ty kem tươi có rất nhiều ưu điểm, việc kiểm soát kênh là dễ dàng và các thành viên của kênh, các chi nhánh đều là thành viên thuộc công ty do đó tất cả đều chung một mục tiêu phấn đấu cho sự phát triển chung của toàn công ty. Điều này là một lợi thế rất lớn cho công ty mà nếu sử dụng các kênh khác khó có thể đạt được. Việc mâu thuẫn giữa các thành viên kênh được giảm đến mức tối thiểu.
 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 14 - Kênh phân phối gián tiếp thông qua người môi giới trung gian, khách hàng tự giới thiệu nhau sau khi họ sử dụng... Những nhân tố trung gian này thường giới thiệu và cung cấp cho khách hàng những thông tin về giá cả, mẫu mã, … Sau đó, họ được công ty trích một lượng phần trăm hoa hồng trên giá thành sản phẩm. Công ty sử dụng kênh phân phối này giúp công ty đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa, bảo đảm sự giao tiếp chặt chẽ của công ty trong kênh phân phối. Công ty thu được lợi nhuận cao do chênh lệch giữa giá bán ra với chi phí sản xuất cao vì giảm bớt chi phí trung gian. Ngoài ra, Công ty kem tươi sẽ luôn đảm bảo giao hàng đúng hạn cho các khách hàng, công ty luôn cố gắng giảm thời hạn vòng quay đặt hàng xuống mức tối thiểu có thể. Giao hàng tin cậy, an toàn, tiện lợi sẽ là một yếu tố quyết định trong thành công với công ty kem tươi Khánh Hòa. 2.7.4 Chiến lược xúc tiến Bao gồm quảng cáo bên trong và bên ngoài công ty. Công ty luôn cố gắng tạo hình ảnh trong tâm trí khách hàng như: Các sản phẩm của công ty sẽ in tên và logo của công ty từ tem bảo hành dán trên sản phẩm cho đến đồng phục của nhân viên, tất cả các loại giấy tờ giao dịch trong công ty đều có logo, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email và website của công ty rất thuận tiện cho việc liên hệ với công ty khi khách hàng có nhu cầu. - Phát tờ rơi quảng cáo tại trường đại học, các công ty, và các hộ chung cư xung quanh đó. (500 tờ rơi phát trong tháng đầu, sau đó có thể cân nhắc phát thêm hay không) - Treo băng rôn quảng cáo trên những tuyến đường chính. - Marketing online thông qua các trang web cộng đồng như facebook, forum... Theo xu hướng hiện nay, khi muốn tìm hiểu về một loại sản phẩm khách hàng thường truy cập internet để biết thêm về các sản phẩm, công ty cung cấp họ sắp sử dụng.Nhờ những website mà công ty có thể cung cấp cho khách hàng chính xác nhất về giá, cũng như hình ảnh, thông tin sản phẩm một cách nhanh chóng chỉ cần click chuột.
 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 15 - Chương trình khuyến mãi Để kích thích khách hàng sử dụng sản phẩm, công ty sẽ có các chính sách khuyến mãi rất ưu đãi cho khách hàng: - Chương trình khuyến mãi vào các dịp lễ 30/4 và 1/5. - Chương trình mừng năm mới xuân năm 2019. - Quan hệ công chúng - Công ty sẽ thành lập đội ngũ cộng tác viên tiếp cận với hội chợ và triển lãm chuyên ngành diễn ra thường xuyên tại khu vực thành phố và một số khu vực lân cận. STT Hội chợ Số lượng khách hàng dự báo tiếp cận được 1 Hàng tiêu dùng tết 2019 1050 người 2 Vifa 2019 500 người (Nguồn: P. Kinh doanh) Thông qua việc tham gia vào các hội chợ, triển lãm công ty nâng cao được nhân diện thương hiệu đối với khách hàng đồng thời tìm kiếm thêm được nhiều nguồn khách hàng mới, đối tác mới cho công ty 2.8 Phân tích SWOT Điểm mạnh (Strengths):  S1: Đội ngũ nhân viên trẻ năng động sáng tạo  S2: Ngân sách khá cao  S3: Mối quan hệ tốt đẹp của Công ty với các nhà cung cấp  S4: Công tác Marketing được chú trọng Điểm yếu ( Weaknesses):  W1: Thương hiệu chưa được nhiều người biết đến  W2: Hạn chế trong việc sử dụng chi phí  W3: Đội ngũ nhân viên trẻ chiếm đa số nên những người này chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, rất thiếu những nhân viên sale giỏi, giàu kinh nghiệm… Cơ hội (Opportunities)
 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 16 O1: Môi trường cạnh tranh được lành mạnh hóa, hệ thống văn bản pháp luật ngày càng hoàn thiện. O2: Ngày càng có nhiều người đến sống và làm việc tại TP.HCM, nên nhu cầu về ngành hàng sản phẩm kem đang tăng lên O3: TP.HCM có lực lượng lao động dồi dào và có trình độ. Đây là nguồn cung cấp nhân sự cho Công ty. O4: Khoa học công nghệ phát triển Thách thức (Threats)  T1: Sự xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đối thủ cạnh tranh nhanh chóng triển khai các chương trình quảng cáo tương tự  T3: Nền kinh tế Hồ Chí Minh đang biến động  T4: Khách hàng đa dạng và ngày càng khó tính họ đòi hỏi ngày càng cao  Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức từ môi trường nội bộ của Công ty kem tươi và môi trường bên ngoài giúp Công ty có cơ hội để tìm hiểu và phát huy điểm mạnh, khắc phục những tồn tại và phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, vượt qua mọi thách thức để tạo được vị thế cạnh tranh vững chắc trên thị trường .
 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 17 PHẦN 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 3.1. Cơ cấu tổ chức Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Việc quản lý nguồn lực đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển. Đối với dự án của chúng tôi, vì dự án có tính chất kinh doanh nhỏ nên cơ cấu bộ máy tổ chức của cửa hang cũng đơn giản và gọn nhẹ, cửa hàng tổ chức theo kiểu chức năng chuyên môn. Đứng đầu gồm những người góp vốn sáng lập cửa hàng, trong đó 9 người quản lý gián tiếp, 1 người làm cửa hàng trưởng, chịu trách nhiệm trực tiếp đứng ra điều hành và quản lý cửa hàng. Người này ngoài phần lợi nhuận được hưởng sẽ được hưởng lương của vị trí quản lý (4 triệu đồng). Hàng tháng đều diễn ra cuộc họp của tất cả các thành viên để cùng thông qua các quyết định kinh doanh trong thời gian tới. Phía dưới bao gồm: kế toán viên, công nhân làm kem, nhân viên bán hàng. Các nhân viên chịu sự điều hành trực tiếp của cửa hàng trưởng. 3.2. Phương án nhân sự 3.2.1. Tuyển dụng  Cửa hàng có 4 vị trí cần tuyển: STT Nhân công Số lượng Lương triệu đồng/1tháng Tổng 1 Công nhân 2 3.5 7 2 Nhân viên bán hàng 1 3.2 3.2 3 Cửa hàng trưởng 1 6 6 4 Kế toán 1 5 5
 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 18 Tổng 18.9 Tiền thưởng hàng năm = 5triệu  Mô tả công việc  Cửa hàng trưởng  Trách nhiệm: - Tập hợp các thành viên trong nhóm 1 lần/tháng để báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh thời gian qua và thống nhất chiến lược kinh doanh trong thời gian tới - Giải quyết tất cả mọi vấn đề về công việc kinh doanh và nhân sự diễn ra hàng ngày tại cửa hàng.  Quyền hạn: - Điều hành các nhân viên của cửa hàng - Ra quyết định với các hoạt động tác nghiệp hàng ngày  Yêu cầu: - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh - Có kiến thức tốt về công nghệ sản xuất kem và các vấn đề có liên quan - Có kỹ năng quản lý và điều hành cửa hàng - Khả năng giao tiếp tốt - Nhiệt tình và trung thực  Kế toán kiêm thu ngân sách  Trách nhiêm : - nắm giữ được tình tình tài chính của cửa hàng trong ngày, báo cáo lợi nhuận của cửa hang trong ngày cho Quản lý. - Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ của cửa hang. - Lập báo cáo tài chính báo cáo giải trình chi tiết. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Cung cấp số liệu Cho Quản lý khi có yêu cầu. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.  Quyền hạn :
 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 19 - Trực tiếp yêu cầu các nhân viên bán hàng báo cáo việc bán hàng để tổng hợp lợi nhuận trong ngày hay năm.  Yêu cầu: - Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán - Trung thực, tận tâm với công việc - Kỹ năng kế toán máy thành thạo  Bán hàng  Trách nhiệm: - Có sự hiểu biết về khách hàng, nắm bắt được nhu cầu khách hàng, xem họ muốn và cần gì. - Luôn luôn có thái đô niềm nở với khách hàng. - Thực hiện tốt : VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN, VỪA LÒNG KHÁCH ĐI. - Nắm bắt đựoc thái độ khách hàng đối với sản phẩm, thái độ phục vụ , chất lượng của cửa hàng. - Cũng cần nắm vững số lượng hàng bán được và số lượng khách đến cửa hàng.  Yêu cầu: - Tốt nghiệp THPT trở lên - Kỹ năng giao tiếp tốt - Trung thực, nhanh nhẹn, yêu thích kinh doanh  Công nhân làm kem  Trách nhiệm: - Đi làm đầy đủ và đúng giờ (5h - 21h) - Luôn giữ sạch sẽ, bảo quản máy móc, dụng cụ, đồ dùng trong quá trình làm kem - Thực hiện làm kem đúng theo quy trình để đảm bảo chất lượng  Quyền hạn: - Sử dụng các máy móc, công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất - Báo cáo, đề xuất ý kiến với cửa hàng trưởng các vấn đề (nếu có)  Yêu cầu:
 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 20 - Tốt nghiệp THPT trở lên - Có kiến thức và kinh nghiệm, kỹ năng làm kem - Là người sạch sẽ, ngăn nắp 3.2.2. Tuyển dụng  Thông báo tuyển dụng: - Mục đích : Thu hút được nhiều ứng viên từ nhiều nơi giúp cho việc lựa chọn thuận lợi và đạt kết quả mong muốn. - Hình thức: Có rất nhiều hình thức thông báo tuyển dụng, với cửa hang chúng tôi đã chọn hình thức thông báo quảng cáo trên báo, và qua Internet.  Tổ chức thi tuyển - Mục đính chính của việc tuyển dụng là sàng lọc được những ứng viên không phù hợp với cửa hàng và chon được những ứng viên phù hợp nhất với cửa hàng. - Hình thức Cửa hàng chọn hình thức nộp hồ sơ và phỏng vấn với mỗi ứng viên. Các ứng viên sẽ được chọn vào các vị trí đã tuyển dụng nếu đáp ứng được kiến thức chuyên môn và có đầy đủ các điều kiện mô tả công việc ở trên. 3.2.3. Đào tạo và đãi ngộ Đào tạo Đào tạo theo phương pháp kèm cặp là chính. Trong quá trình hoạt động, cửa hàng trưởng giám sát, theo dõi hoạt động của các nhân viên và chỉ dẫn cho họ để hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Đãi ngộ nhân sự Việc đãi ngộ nhân sự của cửa hang hướng đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân viên trong cửa hang để họ hoàn thành tốt công việc được giao và qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu của cửa hàng. - Tiền lương: chắc chắn cửa hàng sẽ chả lương đúng với khả năng mỗi người tương ứng với mỗi vị trí mà mình đảm nhiệm. Với những mức lương cố đinh: + Quản lý: 6 triệu VNĐ/ tháng
 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 21 +Kế toán kiêm thu ngân: 5 triệu VNĐ/tháng + Bán hàng: 3,2triệu VNĐ/tháng + Công nhân: 3,5triệu VNĐ/tháng - Ngoài tiền lương cứng, cửa hàng sẽ có khoản tiền thưởng cho các nhân viên đã có thành tích và những đóng góp trong việc kinh doanh của cửa hang - Trợ cấp: chắc chắn cửa hàng sẽ trợ cấp cho những nhân viên hay người nhà nhân viên trong những lúc ốm, đau… quà và thưởng vào dịp Tết
 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 22 - PHẦN 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 4.1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư và nguồn tài trợ - Tổng nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: 401.012.000VNĐ Trong đó:  Nhu cầu vốn đầu tư vào tài sản cố định: 103.300.000VNĐ  Nhu cầu vốn đầu tư vào tài sản lưu động: 297.712.000VNĐ - Nguồn tài trợ vốn cho dự án: 100% do huy động từ các thành viên trong nhóm. Các thành viên đóng góp theo khả năng và hưởng phần lợi nhuận sau thuế theo tỉ lệ số vốn đóng góp trên tổng vốn đầu tư ban đầu. 4.2. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dự án 4.2.1. Chi phí Giá mua nguyên vật liệu Đơn vị : 1000 VND STT Tên hàng mua Đơn giá/ 1kg 1 Bột mì 12 2 Đường 15 3 Muối 3 4 Men tươi 180 5 Các chất phụ gia khác Giá mua hàng bán kèm STT Tên hàng mua Đơn giá 1 Sữa Vinamilk 180ml 3.5/ 1 hộp 2 Sữa mộc châu 180ml 3.7/1 hộp 3 Xúc xích heo ( 25g x 10c) 16.5/ 1 gói
 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 23 Chi phí nhân sự cho cửa hàng STT Nhân công Số lượng Lương trVND/1tháng Tổng 1 Công nhân 2 3.5 7 2 Nhân viên bán hàng 1 3.2 3.4 3 Quản lý 1 6 6 4 Kế toán 1 5 5 Tổng 18.9 Tiền thưởng hàng năm = 5triệu Chi phí ban đầu cho cửa hàng : Đơn vị: 1000VND STT Tên hàng mua Số lượng Đơn giá Thành tiền Tài sản cố định 1 Máy trộn bột 1 12500 12500 2 Tủ lên men tự động 1 15600 15600 3 Máy chia bột 1 10000 10000 4 Máy tạo hình kem 1 16200 16200 5 Lò kem 1 36500 36500 6 Máy nước đá 100L 1 12500 12500 Tổng 103300 Công cụ, dụng cụ 7 Khay chống dính 50 60 3000 8 Tủ trưng bày 1 8000 8000 9 Tủ để sữa và xúc xích 1 4000 4000 10 Bàn 5 300 1500 4 Xú xích bò (200g x 4 cái) 27/ 1 gói
 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 24 11 Ghế 40 150 6000 12 Quạt tường 3 300 900 13 Đèn compact 2 45 90 14 Đèn tuyp 1,2m 3 60 180 15 điện thoại 1 300 300 16 Biển điện tử 1 1500 1500 17 Biển thường 1 1500 1500 18 Bộ máy tính 1 8000 8000 Tổng 34970 Khác 19 Dự phòng tài chính 40000 20 Đăng ký kinh doanh 5000 21 Tiền thuê nhà (đóng trước 3 tháng) 3 25000 75000 22 Trang trí sửa chữa cửa hàng 10000 Tổng 130000 Tổng cộng 268270 Tổng giá trị tài sản cố định trong 4 năm = 103300 Khấu hao trong 4 năm, mỗi năm KH = 25.825triệu Chi phí nguyên liệu tháng đầu tiên Đơn vị: 1000VNĐ STT Hàng hoá Số lượng Đơn giá Thành tiền Trung bình bán ra 1 kem loại 40cm 13500 2 27000 450ch/1 ngày 2 kem loại 16500 3 49500 550ch/1 ngày
 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 25 60 cm 3 vinamilk 180ml 1500 3.5 5250 50hộp/1 ngày 4 mộc châu 180ml 1500 3.7 5550 50 hộp/1 ngày 5 xúc xích heo (1 gói) 150 16.5 2475 5 gói / 1 ngày 6 xúc xích bò (1gói) 450 27 12150 15gói /1 ngày tổng cộng 101925 Chi phí tháng đầu cho cửa hàng Chi phí hoạt động Thành tiền (nghìn đồng) 1.Chi phí thu mua nguyên vật liệu 101925 2.Chi phí thuê cửa hàng 25000 3.Chi phí khấu hao máy móc, trang thiết bị của cửa hàng 2152 4.Tiền lương cho nhân viên 18900 5.Chi phí điện nước, điện thoại, internet 5000 6. Chi phí marketing 1667 7. Chi phí cho ngày khai trương 5000 8.Chi phí khác 250 Tổng 159894 Tổng số vốn đầu tư = chi phí để cửa hàng hoạt động trong 1 tháng
 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 26 = 268270 + 101925 + 18900 + 5000 + 1667 + 5000 + 250 = 401012 Chi phí nguyên liệu các tháng tiếp theo Đơn vị: 1000VNĐ STT Hàng hoá Số lượng Đơn giá Thành tiền Trung bình bán ra 1 kem loại 40cm 18000 2 36000 600ch/1 ngày 2 kem loại 60 cm 21000 3 63000 700ch/1 ngày 3 Sữa vinamilk 180ml 1800 3.5 6300 60hộp/1 ngày 4 Sữa mộc châu 180ml 1800 3.7 6660 60 hộp/1 ngày 5 xúc xích heo (1 gói) 210 16.5 3465 7 gói / 1 ngày 6 xúc xích bò (1gói) 540 27 14580 18gói /1 ngày Tổng cộng 130005 Chi phí hoạt động trung bình tháng tiếp theo Đơn vị : 1000VNĐ Chi phí hoạt động Thành tiền 1.Chi phí thu mua nguyên vật liệu 130005 2.Chi phí thuê địa điểm 25000 3.Chi phí khấu hao máy móc, trang thiết bị của cửa hàng 2152 4.Tiền lương 18900
 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 27 6.Chi phí điện nước, điện thoại, internet 5000 8. Chi phí marketing trung bình 1667 10.Chi phí khác 250 Tổng 182974 Riêng tháng tết âm lịch trích thưởng cho các nhân viên 5triệu đồng Chi phí những tháng này = 182974 + 5000 = 187974 4.2.2. Doanh thu Doanh thu tháng đầu STT Hàng hoá Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Kem loại 40cm 13500 4.5 60750 2 Kem loại 60cm 16500 6.5 107250 3 Sữa vinamilk (180ml) 1500 5 7500 4 Sữa mộc châu (180ml) 1500 5 7500 5 Xúc xích heo(1 gói) 150 20 3000 6 Xúc xích bò (1gói) 450 30 13500 Tổng cộng 199500 Doanh thu trung bình các tháng tiếp theo STT Hàng hoá Số lượng Đơn giá Thành tiền Trung bình bán ra 1 kem loại 18000 4.5 81000 600ch/1 ngày
 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 28 40cm 2 kem loại 60 cm 21000 6.5 136500 700ch/1 ngày 3 Sữa vinamilk 180ml 1800 5 9000 60hộp/1 ngày 4 Sữa mộc châu 180ml 1800 5 9000 60 hộp/1 ngày 5 xúc xích heo (1 gói) 210 20 4200 7 gói / 1 ngày 6 xúc xích bò (1gói) 540 30 16200 18gói /1 ngày Tổng cộng 255900 4.2.3. Lợi nhuận Tổng chi phí – doanh thu – lợi nhuận các năm Đơn vị : 1000VND STT Danh mục Năm hoạt động Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Tống chi phí 2218575 2201685 2201685 2201685 Tổng doanh thu 3014400 3070800 3070800 3070800 Thuế VAT 148242 151074 151074 151074 LNTT hàng năm 647583 718041 718041 718041 Thuế TNCN hàng năm 110896.75 130812.3 130812.3 130812.3 LNST 536686.25 587228.7 587228.7 587228.7 Tính thuế TNCN cho tháng đầu tiên và 11 tháng còn lại của năm thứ nhất : Tháng đầu tiên LNTT =199500 – 159894=39606 -> các tháng khác của năm thứ nhất có LNTT = (647583 – 39606)/11 = 55270.64
 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 29 Như vậy theo mức biểu thuế như trên trong năm sẽ tính được thuế TNCN phải nộp như sau : Tháng đầu tiên Trung bình 11 tháng còn lại năm thứ nhất LNTT 39606 55271 Miễn trừ gia cảnh 4000 4000 Còn lại 35606 51271 Thuế TNCN 5651.5 9567.7 LNST 33955 45703 Như vậy tổng số thuế phải nộp năm thứ nhất = 5651.5 + (9567.7*11) = 110896.2 (Giả sử chỉ miễn trừ gia cảnh 4000 với bản thân người chịu thuế) 4.2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính - Dự kiến giai đoạn đầu dự án hoạt động trong vòng 4 năm, sau đó với tình hình kinh doanh cụ thể sẽ tiến hành thu hẹp hoặc mở rộng quy mô cửa hàng. - Vốn đầu tư của dự án bao gồm vốn tự có - Lãi suất vay trên thị trường là 10%/năm (với khoản vay <500triệu) Đơn vị: 1000VND 4.2.1. Thời gian thu hồi vốn: T = KH LR K  Với : K : tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án LR: Tổng lợi nhuận thuần KH : Khấu hao K = 401012 LR năm thứ nhất = 536686.25 >K Có LR + KH năm thứ nhất = 536686.25 + 25825 = 562511.25  T = 401012/(562511.25/(1+10%)) = 0.78 năm = 9 tháng 11 ngày < 4 năm  T nhỏ hơn thời gian khấu hao nên dự án được chấp nhận
 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 30 4.2.2. Tính giá trị hiện tại thuần NPV (nếu NPV>0 thì dự án được chấp nhận) Năm 1 2 3 4 LNST 536686 587229 587229 587229 Khấu hao 25825 25825 25825 25825 Thanh lý TSCĐ 0 0 20000 Thu nhập thuần 562511 613054 613054 633054 Áp dụng công thức: NPV =    n i i r NBi 0 )^ 1 ( Trong đó: NBi là lợi ích thuần trong năm i r là chi phí sử dụng vốn hay tỷ lệ chiết khấu n là tuổi thọ của dự án Thay số ta có: NPV = 1 . 0 1 562511  + 2 )^ 1 . 0 1 ( 613054  + 3 )^ 1 . 0 1 ( 613054  + 4 )^ 1 . 0 1 ( 633054  - 401012 (r = 10%) NPV = 1509998 >0 → chấp nhận dự án 4.2.3. Tỷ lệ lợi ích/chi phí B/C (nếu B/C >=1 thì dự án được chấp nhận) B/C =       n o i n i i r Ci i r Bi )^ 1 ( )^ 1 ( 0 B/C = PI = 1509998/ 401012 = 3.77>1 → chấp nhận dự án 4.2.4. Tỷ suất lợi nhuận là: Lợi nhuận ròng bình quân năm là: (536686.25 + 587228.7 +587228.7+587228.7)/4 = 574593.1 Tỷ suất lợi nhuận = lãi ròng bình quân năm/ tổg vốn đầu tư = 574593.1/401012 = 1.43 = 143% 4.2.5. Mức an toàn vốn: Vì không đi vay nên: tỷ lệ vốn riêng = 100%
 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 31 Như vậy dự án có mức an toàn vốn cao.
 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 32 PHẦN 5: DỰ PHÒNG RỦI RO
Publicité