Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Graduation Report Improving Foreign Language Ability For Students.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
1
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
i
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
ii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : ...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 57 Publicité

Graduation Report Improving Foreign Language Ability For Students.docx

Graduation Report Improving Foreign Language Ability For Students. Để nâng cao toàn diện năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp thì cơ sở đào tạo cần nâng cấp trang điện tử kiểm tra trực tuyến năng lực ngoại ngữ đã đi vào sử dụng mấy năm nay bằng cách ngoài các bài kiểm tra có sẵn thì bổ sung thêm các tài liệu tham khảo và hơn hết là bổ sung thêm phần luyện nói. Ở phần này, hệ thống sẽ có bài hướng dẫn cách phát âm chuẩn các phiên âm tiếng Anh. Tức là ngoài cung cấp bảng IPA phiên âm tiếng Anh bao gồm phụ âm và nguyên âm với hướng dẫn lý thuyết cách đọc cùng ví dụ đi kèm còn có các tệp âm thanh đọc từng phiên âm để sinh viên có thể vừa hình dung cách phát âm theo hướng dẫn vừa nghe cách phát âm chuẩn để bắt chước và luyện tập một cách đúng nhất. Để sinh viên biết được bản thân đã phát âm chuẩn xác hay chưa, hệ thống cần thiết lập công cụ ghi âm giọng nói để sinh viên có thể ghi lại phần phát âm của mình rồi công cụ này sẽ ngầm đối chiếu giọng ghi âm với giọng có sẵn từ đó báo cáo kết quả sinh viên phát âm chuẩn hay chưa chuẩn cùng với việc đưa ra các mẫu nhận xét để sinh viên kiểm tra được họ đang nói sai, đúng, chuẩn hay chưa chuẩn ở mức độ nào.

Graduation Report Improving Foreign Language Ability For Students. Để nâng cao toàn diện năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp thì cơ sở đào tạo cần nâng cấp trang điện tử kiểm tra trực tuyến năng lực ngoại ngữ đã đi vào sử dụng mấy năm nay bằng cách ngoài các bài kiểm tra có sẵn thì bổ sung thêm các tài liệu tham khảo và hơn hết là bổ sung thêm phần luyện nói. Ở phần này, hệ thống sẽ có bài hướng dẫn cách phát âm chuẩn các phiên âm tiếng Anh. Tức là ngoài cung cấp bảng IPA phiên âm tiếng Anh bao gồm phụ âm và nguyên âm với hướng dẫn lý thuyết cách đọc cùng ví dụ đi kèm còn có các tệp âm thanh đọc từng phiên âm để sinh viên có thể vừa hình dung cách phát âm theo hướng dẫn vừa nghe cách phát âm chuẩn để bắt chước và luyện tập một cách đúng nhất. Để sinh viên biết được bản thân đã phát âm chuẩn xác hay chưa, hệ thống cần thiết lập công cụ ghi âm giọng nói để sinh viên có thể ghi lại phần phát âm của mình rồi công cụ này sẽ ngầm đối chiếu giọng ghi âm với giọng có sẵn từ đó báo cáo kết quả sinh viên phát âm chuẩn hay chưa chuẩn cùng với việc đưa ra các mẫu nhận xét để sinh viên kiểm tra được họ đang nói sai, đúng, chuẩn hay chưa chuẩn ở mức độ nào.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Graduation Report Improving Foreign Language Ability For Students.docx (20)

Plus par Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Graduation Report Improving Foreign Language Ability For Students.docx

 1. 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 1 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 HANOI OPEN UNIVERSITY Centre For E-Learning ----------------------------- GRADUATION REPORT IMPROVING FOREIGN LANGUAGE ABILITY FOR STUDENTS Supervisor: Nguyen The Hoa Student: Le Dinh Dinh Date of birth: 11/11/1977 Course: FPY15 (2016-2018) CODE:
 2. 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 i Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ACKNOWLEDGMENTS I especially thank Master Nguyen The Hoa-the instructor for the practical translating, Master Le Thi Bang Tam-the instructor of the internship who have guided me in the process of reporting and translation. I sincerely thank the management of Phu Yen University for creating the best conditions for me to complete my internship. I also thank the Centre for E-Learning Hanoi University for helping me finish this course. Student Le Dinh Dinh
 3. 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 ii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TABLE OF CONTENTS PREFACE ............................................................................................................... 1 THE CONTENT OF THE REPORT...................................................................... 3 Chapter I: Overview of the place of internship...................................................... 3 Chapter II: Translation ............................................................................................ 6 1. Two passages translated from Vietnamese into English .............................. 6 1.1Các hình thức hoạt động ngoại khóa để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại Học Phú Yên – Th.S Lê Thị Băng Tâm.......................................................................................... 6 1.2Extracurricular activities and their roles in enhancing English majors language capacity – Le Thi Bang Tam, M.A .............................. 9 1.3Nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của sinh viên Đại Học Vinh trong định hướng đào tạo CDIO – Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc ................................................................................................ 12 1.4Improving students’ English communication skills of Vinh University in the orientation of CDIO training – Nguyen Thi Bich Ngoc, M.A....................................................................................... 18 2. Two passages translated from English into Vietnamese 2.1Five simple ways to improve your foreign language skills – Natalie Marshall is a junior at Arcadia University and is a spring 2015 collegiate correspondent...................................................... 23 2.2Năm cách đơn giản để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ – Natalie Marshall ................................................................................................... 26 2.3Improving students’ Capacity in Foreign Languages – Myriam Met is acting director of the National Foreign Language Center, University of Maryland, College Park....................... 28 2.4Nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên – Myriam Met ................... 37 Chapter III: Disadvantages in Translation .............................................................. 46
 4. 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Chapter IV: Conclusion........................................................................................... 51 ChapterV:References .............................................................................................. 53
 5. 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 1 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 PREFACE Today’s world is gradually forming a global network of links, expanding the door of international cooperation and promoting free trade between nations. As a mean of communicating in the world, foreign languages become an important tool, having a strong impact on learning as well as living, which facilitates the opportunity to connect with the modern times, the most convenient. With that in mind, it is extremely urgent and important to train and learn foreign languages. Foreign language skills play a very important role in communication. This is considered a necessary soft skill that employers prioritize alongside other professional factors. If students have a good foreign language ability, they will easily connect with the outside world. It is the key to connect people all over the world and it is also the ability to learn the knowledge and culture of countries in the world will be widened. Students who have the abilities to speak foreign languages will have a better chance of finding a better job, the working environment with foreigners will be more convenient, which means higher income, better personal life and create the dynamism of confidence, comfortable intergration when participating in collective activities. However, the reality is that the foreign language skills of most students are limited. Phu Yen University, at present, in particular and other Universities in general have been taking many ways to create conditions as well as movitation to help students improve their foreign language skills, especially communication skills in English. Thus we choose the topic of “Improving foreign language ability for Students”, aiming to improve the quality of foreign language for students when they graduate to meet the needs of society in the new era. The report includes articles related to “Impoving foreign language ability for Students”.
 6. 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 2 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1. Các hình thức hoạt động ngoại khoá để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Phú Yên – Th.S Lê Thị Băng Tâm 2. Nâng cao kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên Đại học Vinh trong định hướng đào tạo CDIO – Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc 3. Five simple ways to improve your foreign language skills - Natalie Marshall is a junior at Arcadia University and is a spring 2015 collegiate correspondent. 4. Improving Students' Capacity in Foreign Languages - Myriam Met is acting director of the National Foreign Language Center, University of Maryland, College Park.
 7. 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 THE CONTENT OF THE REPORT Chapter I OVERVIEW OF THE PLACE OF INTERNSHIP 1. Phu Yen University Construction 1: 18 Tran Phu Street, Ward 7; construction 2: Hung Vuong Street, Tuy Hoa City, Phu Yen Province. Phone: (057) 384 1214 – 3842618 – 3843025; Fax: (057) 3841214 – 3842312 – 3851381. Phu Yen University was established under the Prime Minister's Decision No. 112 / QD-TTg dated January 24, 2007, based on the College of Economics and Technology Phu Yen. The training system of Phu Yen University is mainly in the group of Education, Engineering - Technology, Agriculture, Economics, Social Sciences - Humanities, Natural Sciences and Foreign Languages. By the 2017 - 2018 school year, there are 13 university codes, 7 college codes; 2.841 students training and students include all types, types of training: formal, work-study, joint and associate.
 8. 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 4 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2. The department of foreign languages Phu Yen university The forerunner of the Department of Foreign languages – Phu Yen University is the foreign language group belonging to the Basic Science Department of Phu Yen University. In 2008, the Department of Foreign Languages was separated into an independent department carrying out specialized tasks. Staff of the faculty includes: 5 masters, 7 bachelors. In 2017, Faculty staffs are constantly improving in quantity and quality including: 1 Doctor, 1 doctoral student, 11 masters and 2 bachelors for teaching and 2 bachelors for mission work. The Faculty leadership consists of 1 Dean, 1 Vice-dean and 3 Heads of divisions. The staff includes members, faculty lectures and 6 part-time lectures at other units in the University. Foreign languages department perform the following tasks: organizing the implementation of the training process, the teaching of the lecturers and the study of the students; organizing scientific and technological activities related to teaching foreign languages, organization of the training program; compiling
 9. 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 5 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 curriculum materials; researching and improving teaching methods, implementing other functions to improve the quality of the department and the Univesity; to organizing specialized fostering and retraining courses, fostering the quality of coursebooks and school; developing plans for the development of the teaching staff; working out plans on training and fostering to raise professional qualifications for lectures and staff members of the department. Three-year training program the up till now has developed three branches, one of which is a college degree that is developed into two specialties: English teacher education for junior highs schools and primary schools; one level of pedagogical undergraduate level is built into 2 majors: English teacher education for high schools and primary schools; and the other branch has 2 majors; English language and interpretation. In addition, the department also carries out the task of training regular and inter-connected systems for both academic and professional purposes and teaching English to students in other fields of study. Over 10 years of development, Foreign Languagse Department of PYU has trained more than 3000 students in the training majors. In addition, the department conducts many practical and scientific researches to improve the quality of teaching and training; compiled over 15 internal circulars for teaching, of which 5 are high-level, high-level scientific research projects. Every year, the falculty conducts at least one workshop and one training session on teaching methods, fostering and improving the level of lecturers on language teaching skills. At the same time, the department has applied information technology in teaching and learning foreign languages. Department members actively participate in writing articles for both academic and non-academic journals (19 articles); national and international academic journals and prestigious journals in the field of education and training (18 items).
 10. 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 6 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Chapter II TRANSLATION 1./ Two passages translated from Vietnamese into English 1.1 Các hình thức hoạt động ngoại khóa để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Phú Yên – Thạc sĩ Lê Thị Băng Tâm Trước thềm năm học mới, Khoa ngoại ngữ tổ chức họp Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban cán sự lớp để thảo luận và định hướng cho đoàn hội lên kế hoạch tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù cho sinh viên chuyên ngành và sinh viên yêu thích tiếng Anh. Trước đó, sinh viên đã phải chuẩn bị ý tưởng về những vấn đề mà các em quan tâm để đưa ra bàn bạc thảo luận và đi đến thống nhất. Kế hoạch sau đó được trình lên Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ và cũng được lấy ý kiến trong cuộc họp triển khai kế hoạch đầu năm học để đưa vào Kế hoạch hoạt động năm học của Khoa. Các hoạt động thường bám sát các mục tiêu đào tạo của Nhà trường và nhu cầu của các đoàn viên trong Khoa và yêu cầu của xã hội, chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ học tập, vì cộng đồng và các chương trình tình nguyện Vì an sinh xã hội. Dưới đây là các hoạt động ngoại khóa Khoa Ngoại ngữ - Trường ĐH Phú Yên thường áp dụng cho sinh viên. Ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh vào đầu mỗi năm học để giới thiệu câu lạc bộ đến các tân sinh viên và tiếp nhận thành viên mới vào câu lạc bộ. Hoạt động này được lồng ghép vào chương trình Chào mừng tân sinh viên do Đoàn trường tổ chức. Đoàn Khoa Ngoại ngữ có thể tham gia với những tiết mục văn nghệ mang sắc màu đặc biệt, giới thiệu về các hoạt động ngoại khóa chủ yếu Câu lạc bộ thường tổ chức để quảng bá về các hoạt động của câu lạc bộ. 1. Tổ chức đêm hội Halloween Hằng năm cứ đến mùa Halloween, Câu lạc bộ tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ tổ chức các hoạt động ngoại khóa để cho các sinh viên trong trường tham gia và trải nghiệm. Đây là một dịp không chỉ cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngành mà còn cho những người học quan tâm đến tiếng Anh để biết
 11. 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 7 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 thêm về văn hóa của các nước nói tiếng Anh và một cơ hội tốt cho họ để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Các hoạt động trong đêm hội Halloween gồm: Giới thiệu về nguồn gốc Halloween, Văn nghệ (hát, nhảy, kịch), hóa trang thành ma đẹp, thi khắc bí ngô và xem phim. Tất cả đều được thể hiện bằng tiếng Anh. Những đêm hội Halloween thường rất thành công và để lại những ấn tượng đẹp lẫn chút tiếc nuối trong sinh viên vì kết thúc rồi có nghĩa là không còn những ngày tháng chuẩn bị nội dung, vật dụng và những buổi tập dượt cùng nhau. Tuy vậy, các em lại có động lực để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo với khí thế hào hứng hơn. 2. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam Các lớp làm poster với các hình thức: thơ, truyện ngắn hoặc văn xuôi có nội dung về trường, lớp và về các thầy cô để dự thi. Các poster sẽ được trưng bày triễn lãm để đông đảo sinh viên có thể đọc và cảm nhận. Ban tổ chức còn lồng ghép các tiết mục văn nghệ để nội dung hấp dẫn và phong phú hơn, đồng thời sẽ chọn các bài thơ và văn xuôi hay nhất để cho các thí sinh đọc diễn cảm. 3. Tổ chức các hoạt động chào mừng Giáng sinh và Năm mới Các thành viên của CLB chia sẻ thông tin về Noel và phong tục đón năm mới ở một số nước trên thế giới. Mỗi lớp biểu diễn thời trang theo từng nước kèm thuyết minh bằng tiếng Anh. Ngoài ra, còn tổ chức các trò chơi, đố vui cho khán giả với những phần quà thú vị. 4. Tổ chức hội thi Miss Ngoại ngữ Các lớp cử đại diện ít nhất là 1 sinh viên nữ đăng kí tham gia cuộc thi. Các thí sinh phải chuẩn bị 01 ảnh chụp toàn thân, 01 hình thẻ 3x4 và 1 video tự giới thiệu về bản thân (video ảnh hoặc video tự quay, và phải có lời giới thiệu bằng tiếng Anh của thí sinh). Nội dung giới thiệu trong video về Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Quê quán, Lớp, Sở thích, Năng khiếu, Quan điểm sống. Đoàn viên trong hoặc ngoài đoàn khoa sẽ bình chọn cho thí sinh mà họ yêu thích trên trang fanpage của cuộc thi. Thí sinh có kết quả bình chọn cao nhất sẽ được tuyển thẳng vào vòng chung kết. Ban giám khảo tiến hành sơ khảo và chọn tiếp 9 thí sinh nữa vào chung kết. Các thí sinh vào vòng chung kết sẽ trải qua các phần thi:
 12. 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 8 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Phần thi Duyên dáng và Phần thi Tài năng Ngoại ngữ. Các thí sinh lần lượt giới thiệu và thể hiện phần thi tài năng của mình (hát, múa, cắm hoa, võ thuật, nhảy, khiêu vũ….). Kết thúc 2 phần thi này, 5 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ trải qua Phần thi Ứng xử. Mỗi thí sinh chọn 1 câu hỏi và trả lời trong vòng 3 phút bằng tiếng Anh để chọn ra các sinh viên vừa duyên dáng, thanh lịch lại có tài năng thực sự. 5. Giao lưu văn hóa với các tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài công tác tại trường Hằng năm trường Đại học Phú Yên nhận các chuyên gia, tình nguyện viên về công tác tại trường. Tận dụng nguồn lực này để giúp sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp và nâng cao sự hiểu biết về văn hóa của các nước nói tiếng Anh. Khoa đã lên lịch giao lưu văn hóa giữa các chuyên gia, tình nguyện viên (TNV) và sinh viên các lớp. Theo đó, mỗi lớp sẽ có 1 buổi sinh hoạt/tuần với TNV về các chủ đề được đăng ký trước. Mỗi buổi sinh hoạt, một nhóm khoảng 2-3 sinh viên sẽ trình bày về chủ đề của nước Việt Nam và TNV trao đổi thông tin liên quan về đất nước của mình. Cuối mỗi tháng, Khoa sẽ họp tổng kết rút kinh nghiệm cùng với đại diện sinh viên và TNV để đưa ra những đề xuất và những giải pháp tốt hơn cho tháng tiếp theo đồng thời trao đổi về các chủ đề mới để tránh sự trùng lặp và tạo sự hứng thú trong sinh viên. 6. Tổ chức các cuộc thi hùng biện tiếng Anh Các cuộc thi hùng biện tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng nói. Nó không những chỉ giúp ích cho sinh viên dự thi trải nghiệm bản thân mà còn là dịp để tất cả các sinh viên khác học hỏi và qua đó cải thiện năng lực ngôn ngữ cho mình. Vì thế, hùng biện là hoạt động không thể thiếu được trong chương trình hoạt động ngoại khóa hằng năm của sinh viên chuyên ngữ. Chủ đề có thể được lấy từ các chủ điểm trong chương trình học hoặc những chủ đề nóng mà người học quan tâm như tình yêu-cuộc sống, các vấn đề xã hội như môi trường, dân số, sức khỏe cộng đồng…Thí sinh các lớp đăng ký dự thi sẽ qua vòng sơ tuyển và vòng loại trước khi vào vòng thi chung kết (chọn từ 10 đến 15 thí sinh). Nội dung thi gồm 2 phần: phần hùng biện và trả
 13. 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 9 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 lời câu hỏi từ 1 giám khảo ngẫu nhiên do thí sinh bốc thăm để chọn. Khán giả cũng có cơ hội thể hiện vốn kiến thức và năng lực ngoại ngữ bằng việc tham gia vào các trò chơi hoặc trả lời câu đố và dành được những phần quà thú vị. Th.S Lê Thị Băng Tâm 1.2 Extracurricular activities and their roles in enhancing English majors language capacity – Le Thi Bang Tam, M.A On the threshold of the new academic year, a meeting among the leaders of FDL, executives of Student Youth Union, the chair committee of the English Club and monitors of the classes, is organized to discuss and plan the activities with specific characteristics suitable for English major students. Before then, students had to prepare ideas about the prominent activities to present in the meeting for discussions. After reaching a consensus, the plan is submitted to FLD for consideration and consultation by the staff before being included in the academic school year plan. The activities often keep abreast of the training objectives of the university, meet the students’ needs, aim at volunteer activities and community development such as music, sports, environment, charity work and so on but mainly focus on supporting learning activities to boost students’ language capacity. Below are the ECAs involved in fostering students’ language skills which the FLD of PYU implements. Introducing the English Club At the beginning of each academic school year, we introduce the English club to freshmen. This activity is integrated in the program “Welcome freshmen” performed by PYU’s Students Youth Union. The English Club can participate with several special performances related to its major and introduces the club’s ECAs to make them known popularly. In this way, there will be more enrollment for membership of the club. Once there are more members, the activities will surely be of variant forms and good quality. 1 Halloween Night Halloween night is a good chance for students to participate in the event and experience the air of the festival. This is an occasion not only for English
 14. 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 10 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 major students but also for those who are interested in learning English to know more about the cultures of English-speaking countries and to upgrade their language skills as well. The activities on Halloween Night include an introduction to the origin of Halloween, quizzes about it, music performances such as songs, dances and drama, contests of best costumes of handsome and beautiful ghosts, and of pumpkin carving and watching ghost movies. All are in English. Halloween night is often very successful and leaves a good impression on students who sometimes feel sorry when the party comes to an end because they would like to continue the preparation and rehearsal of the event. However, they have motivation to plan for the next activity to create an even more exciting atmosphere. 2 Activities to celebrate Vietnamese Teacher's Day Each class makes a poster in which they present poems, short stories or prose about their feelings for their teachers, classes and the university. The posters will be on display for all the students of the department to appreciate. They are then assessed by a judge board to choose the three best ones. The most meaningful poems will be performed by the authors. The organizers also combine other activities like music performances in English so as to create a friendly and enjoyable atmosphere for both teachers and students. 3 Activities to celebrate Christmas and New Year English Club members share information about the customs of Christmas and New Year of some countries around the world. Each class prepares a fashion show together with a speech in English. In addition, games and quizzes are also included for audiences to participate in with small gifts for those who have the right answers. This creates an exciting environment for students to stay until the end of the program. 4 Miss Beauty contest Representatives elected from each class register to take part in this contest. Candidates prepare a full body shot, a picture of 3x4 cm and a biographical video in English about themselves: name, date of birth, place of
 15. 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 11 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 birth, class, hobbies, talents and viewpoints. They will be voted on the fan page of the contest. In the preliminary part of the contest, the candidate with the highest vote will be admitted directly into the final round. In parallel, the jury has the preliminary selection for 9 other contestants. The shortlisted ones will go through the Charm and Talent round in which candidates introduce and demonstrate their talents (singing, dancing, flower arranging, martial arts, eloquence, dance etc.). After the result of these two rounds is announced, the five finalists will come to the Interview round. Each contestant chooses one question and gives her response within 3 minutes in English. Based on the result marked by the judge board, Miss Beauty and two other prizes will go to the most beautiful, talented and intelligent contestants. 5 Cultural exchanges with volunteers, English teaching assistants or foreign experts working at the university Annually Phu Yen University welcomes experts, English teaching assistants or volunteers from different organizations coming to work at the university. This resource is exploited suitably to develop students’ communication skills and help students understand more about the cultures of English-speaking countries. The cultural exchanges between foreign experts or volunteers and students are regularly organized with topics scheduled in advance. For each meeting, a group of 2-3 students will give a presentation on a topic in Vietnam and volunteers exchange information relating to that of their country. Moreover, they increase students’ communication skills through small talks/discussions among a group of 10 to 15 students. At the end of each month, leaders of FLD and the chair committee of the Club and representatives from each class will summarize experience, give suitable suggestions and solutions for the activities of the following month. Interest is also an important element which needs paying attention to in order to attract more students to take part in the activities. 6 English speaking contest
 16. 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 12 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 English speaking contests play an important role in fostering students’ speaking skills as well as finding gifted students. They not only give candidates opportunities to improve themselves but also create chances for other students to learn and thereby increase their language capabilities. Henceforth, Eloquence competitions are an indispensable activity in extracurricular programs held by FLD annually. Topics can be obtained in the curriculum or from the current hot issues that interest students such as love, life, environment, population, public health, traffic, etc. Contestants from each class will take a preliminary test and 15 of them are chosen into the final round. The content of the last stage consists of 2 parts: the presentation on the topic and interviewing. The organizers also arrange games and quizzes with interesting gifts for the audience so that they are more excited to join the activity and express their knowledge and language skills. 1.3 Nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của sinh viên Đại học Vinh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn CDIO – Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceiving – Designing – Implementing – Operating, nghĩa là: Hình thành ý tưởng - Thiết kế ý tưởng – Triển khai - Vận hành. Có thể hiểu, cách tiếp cận CDIO hướng tới đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn (năng lực C-D-I-O) và có ý thức trách nhiệm với xã hội. Đây là một chương trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học. Mỗi sinh viên được đào tạo đạt chuẩn CDIO phải giao tiếp thành thạo ít nhất một loại ngoại ngữ thông dụng, đó là yếu tố tiên quyết khi làm việc tốt tại một môi trường quốc tế. Chương trình CDIO được thiết kế trên cơ sở khảo sát kỹ yêu cầu thực tế xã hội mà nhà tuyển dụng lao động đòi hỏi nên mục đích của việc đào tạo là cung cấp nguồn nhân lực đạt chất lượng cao. Trên thực tế, năng lực ngoại ngữ của sinh viên, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ đang ở mức hạn chế. Vì
 17. 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 13 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 thế cần phải nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của sinh viên Đại học Vinh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn CDIO. Đó là việc kết hợp dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020 cùng với chương trình đào tạo CDIO để nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của sinh viên Đại học Vinh từ hai phía là cơ sở đào tạo và người dạy và phía người học. 1. Về phía cơ sở đào tạo Trong tiến trình đào tạo, các khối ngành nên xây dựng và triển khai chương trình dạy bằng ngoại ngữ một số môn chuyên ngành cơ bản trong chương trình học. Để làm được việc này, giảng viên phụ trách môn chuyên ngành phải là người có kiến thức ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tốt. Điều này đồng nghĩa với việc các khối ngành cần tuyển dụng những giảng viên từng là nghiên cứu sinh ở nước ngoài đồng thời cử giảng viên sang nước ngoài học để nâng cao trình độ. Để nâng cao toàn diện năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp thì cơ sở đào tạo cần nâng cấp trang điện tử kiểm tra trực tuyến năng lực ngoại ngữ đã đi vào sử dụng mấy năm nay bằng cách ngoài các bài kiểm tra có sẵn thì bổ sung thêm các tài liệu tham khảo và hơn hết là bổ sung thêm phần luyện nói. Ở phần này, hệ thống sẽ có bài hướng dẫn cách phát âm chuẩn các phiên âm tiếng Anh. Tức là ngoài cung cấp bảng IPA phiên âm tiếng Anh bao gồm phụ âm và nguyên âm với hướng dẫn lý thuyết cách đọc cùng ví dụ đi kèm còn có các tệp âm thanh đọc từng phiên âm để sinh viên có thể vừa hình dung cách phát âm theo hướng dẫn vừa nghe cách phát âm chuẩn để bắt chước và luyện tập một cách đúng nhất. Để sinh viên biết được bản thân đã phát âm chuẩn xác hay chưa, hệ thống cần thiết lập công cụ ghi âm giọng nói để sinh viên có thể ghi lại phần phát âm của mình rồi công cụ này sẽ ngầm đối chiếu giọng ghi âm với giọng có sẵn từ đó báo cáo kết quả sinh viên phát âm chuẩn hay chưa chuẩn cùng với việc đưa ra các mẫu nhận xét để sinh viên kiểm tra được họ đang nói sai, đúng, chuẩn hay chưa chuẩn ở mức độ nào. Ngoài ra, cơ sở đào tạo nên thay đổi hình thức bố trí lớp học cũng như nâng
 18. 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 14 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên đứng lớp. Đối với môn học này, để phát huy tối đa sự trao đổi giữa sinh viên và giảng viên, sinh viên với sinh viên thì số lượng sinh viên trên một lớp nên dao động từ 20-30 người. Như vậy, trong mỗi tiết học, giảng viên có thể trao đổi với tất cả các sinh viên trong lớp, nghĩa là cơ hội cho mỗi sinh viên đều được giao tiếp là bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian giống nhau. 2.Về phía người dạy Là người trực tiếp tiếp xúc với sinh viên, giảng viên phải tuân theo các phương pháp giảng dạy tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn về nghiên cứu khoa học. Hiện nay, các bài giảng ngoại ngữ còn nghiêng về lý thuyết, nặng về học thuật. Ngoại ngữ là một môn học cần sự năng động, vì thế giảng viên phải là người tạo được hứng thú cho sinh viên. Để làm được việc này, các bài giảng phải thường xuyên được đổi mới, cách thức truyền tải kiến thức cần được thay đổi như thông qua các trò chơi, phim, ảnh, truyện,… Ngoài ra, cơ sở đào tạo nên kết hợp tuyển dụng các giảng viên người nước ngoài để làm phong phú bài giảng, tạo sự hứng thú cho sinh viên đồng thời hình thành môi trường giao tiếp ngoại ngữ thoải mái, tự nhiên cho sinh viên. Giảng dạy phải dựa trên phương pháp học tập trải nghiệm chủ động, cung cấp các trải nghiệm học tập tích hợp trong việc sử dụng các phương pháp học tập trải nghiệm chủ động và trong đánh giá học tập của sinh viên. Thứ nhất, giảng viên phải có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt kết hợp với sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ và văn hóa của ngoại ngữ đang dạy. Đặc biệt là khả năng sử dụng kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ một cách lưu loát, chính xác, kết hợp với kiến thức đầy đủ về hệ thống ngôn ngữ cùng mối quan hệ gắn bó giữa ngôn ngữ và văn hóa của nước sử dụng ngoại ngữ đó. Thứ hai, giảng viên phải có hiểu biết đầy đủ về người học, tạo được môi trường ngoại ngữ tích cực trên lớp (positive language environment/ language- rich environment), khuyến khích sinh viên mạnh dạn giao tiếp và thường xuyên trao đổi, giao tiếp với sinh viên.Theo đó, để hình thành được khả năng giảng dạy ngoại ngữ, mỗi giảng viên cần trang bị cho mình một số kỹ năng như: mô tả và
 19. 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 15 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 giải thích đươc hệ thống ngôn ngữ của ngoại ngữ đang dạy. Giảng viên phải có hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc, quan điểm giảng dạy và học ngoại ngữ, về quá trình tiếp thu và phát triển ngôn ngữ/ngoại ngữ của người học. Đặc biệt có sự hiểu biết đầy đủ về Quan điểm Giao tiếp trong giảng dạy tiếng Anh (Communicative Language Teaching – CLT) để có thể sử dụng hiệu quả các sách giáo khoa hiện đại và thực hiện chiến lược phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học. Giảng viên là người hiểu và sử dụng được nhiều kỹ thuật giảng dạy khác nhau, kể cả kỹ thuật áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng và trình bày – tổ chức hoạt động trong lớp học; hiểu rõ nhu cầu, điều kiện học tập của người học để thiết kế, thực hiện bài giảng và đánh giá được hiệu quả bài giảng; liên kết với các điều kiện học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ ngoài lớp học. Giảng viên phải có khả năng trình bày tốt; kích thích được động cơ học tập và sự tương tác bằng ngoại ngữ giữa giảng viên – sinh viên hoặc sinh viên – sinh viên trên lớp. Sử dụng tốt và phù hợp các kỹ thuật quản lý lớp; Hiểu rõ khung đánh giá năng lực CEFR (Common European Framework for Reference - Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu), biết cách đánh giá năng lực ngôn ngữ của người học và có các biện pháp đánh giá chính xác năng lực này của người học. Thứ ba, khả năng tự điều chỉnh để phát triển (tự đánh giá hiệu quả giảng dạy và thử cải tiến) bao gồm khả năng hợp tác và ý thức chia sẻ. Một trong những khác biệt giữa một giảng viên có nhiều và có ít kinh nghiệm là khả năng tự đánh giá được hiểu quả bài dạy của mình, phát hiện được cái cần cải tiến để tìm tòi học hỏi và thử nghiệm các cải tiến. Để có được khả năng này, giảng viên cần có đầy đủ 2 khả năng vừa trình bày trên, kết hợp với kỹ năng quan sát – đánh giá tiết học (classroom observation skills). 3. Về phía người học Họ cần được đào tạo bài bản, được phát triển về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trước hết là về thái độ, sinh viên cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc phát triển kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Tiếp đến
 20. 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 16 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 là kiến thức ngoại ngữ cần được cung cấp cho sinh viên một cách đầy đủ, thực tế, có tính ứng dụng cao. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ cho sinh viên thông qua các buổi học; các câu lạc bộ, đội nhóm; các cuộc thi hay sự rèn luyện từ chính bản thân sinh viên. Tự học và tự rèn luyện có rất nhiều phương pháp có thể nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Nếu sinh viên không chịu giao tiếp thì không bao giờ có thể giao tiếp ngoại ngữ chuẩn được. Sinh viên hiện nay thường rất ngại giao tiếp. Chính vì điều đó mà cơ hội cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên đã giảm đi hơn nửa. Sinh viên không nên ngại ngùng mà cần phải mạnh dạn trao đổi bởi vì cũng giống như tiếng Việt, ngữ pháp trong ngôn ngữ nói rất đa dạng, uyển chuyển. Không cần lúc nào cũng phải nói một câu hoàn chỉnh, khi giao tiếp sinh viên có thể nói chỉ một từ người nghe cũng có thể hiểu được ý họ muốn truyền tải. Cách tự rèn luyện thứ nhất là luyện nói trước gương. Bằng cách này sinh viên không chỉ có thể luyện nói mà còn luyện khẩu hình miệng và biểu cảm gương mặt cũng như ngôn ngữ cơ thể. Và khi có khẩu hình miệng chuẩn nó đồng nghĩa với việc sinh viên đã phát âm đúng từ. Cách tự rèn luyện thứ hai là thu âm lại bài nói của mình. Cách này giúp sinh viên nghe lại cách phát âm và độ trôi chảy của chính mình. Khi nghe lại những gì mình nói sinh viên sẽ dễ dàng nhận ra mình nói sai chỗ nào, ngữ điệu đã chính xác hay chưa. Ngòai ra, với cùng một ý, sinh viên nên tìm những cách diễn đạt khác nhau để huy động và kích họat vốn từ của mình. Điều này sẽ giúp sinh viên phản xạ nhanh hơn những người chỉ tư duy bằng một lối diễn đạt duy nhất. Trên cơ sở tự rèn luyện, trong tiết học ngoại ngữ, sinh viên cần phải năng động trong việc giao tiếp với bạn bè, với giảng viên cũng như tích cực tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh để từ đó hình thành nên thói quen giao tiếp bằng ngoại ngữ. 4. Về phía các câu lạc bộ tiếng Anh Mô hình hoạt động của các câu lạc bộ cần phải phát triển và có quy mô hơn nữa. Đối với các câu lạc bộ cấp khoa. Ngoài những buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhằm trao đổi kiến thức ngoại ngữ cơ bản thì nên có những buổi vừa học vừa
 21. 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 17 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 chơi mang đậm tính chất khoa đào tạo dưới ngôn ngữ giao tiếp là tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu học và chơi thì các câu lạc bộ mới chỉ đáp ứng được chức năng tạo cảm giác thích thú cho người học. Điều này mới là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cho sinh viên đó là các câu lạc bộ còn phải tạo động lực để sinh viên nỗ lực hết mình cải thiện trình độ ngoại ngữ và không ngừng cố gắng đạt kết quả cao hơn. Ví dụ: Đối với khoa Luật, câu lạc bộ tiếng Anh khoa Luật có thể tổ chức các phiên toà giả định nói tiếng Anh. Đối với các khoa sư phạm, câu lạc bộ tiếng Anh của các khoa này có thể tổ chức các buổi tập giảng bằng ngoại ngữ,… Hơn nữa, cần thường xuyên tổ chức các cuộc thi có giải thưởng nhằm khích lệ tinh thần vươn lên của sinh viên. Từ những cuộc thi mang tính giải trí đến những cuộc thi mang tính chuyên ngành. Và đồng thời cần phải có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các câu lạc bộ với nhau. Để làm quen dần với cách thức tổ chức cũng như lấy kinh nghiệm tổ chức cuộc thi thì trước tiên, các câu lạc bộ nên tổ chức thi theo quy mô nhỏ như thi trực tuyến rồi dần dần nâng cao quy mô lên hình thức thi sân khấu. Rồi từ đó tạo một tiền đề vững mạnh cho các cuộc thi được tổ chức thường niên. Rồi từ quy mô các câu lạc bộ cấp khoa thì các câu lạc bộ cần liên kết với nhau để sinh viên có cơ hội mở rộng thêm các quan hệ bạn bè, được giao lưu, giao tiếp với nhiều sinh viên chuyên ngành khác nhau bằng cách tổ chức các cuộc thi liên câu lạc bộ với quy mô lớn. Cuộc thi này sẽ là tổng hợp của các cuộc thi nhỏ để sinh viên có một sân chơi bổ ích, thể hiện tài năng và nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình đồng thời tạo tính cạnh tranh giữa các sinh viên nhằm hình thành nên động lực cố gắng. Với tinh thần nếu không cố gắng thì sẽ không chiến thắng, sinh viên sẽ tự mình nỗ lực hơn nữa để nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình. Đây là một hình thức hoạt động có khả năng bổ sung thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên nhưng không gây ra cảm giác nhàm chán. Là công cụ hữu ích hỗ trợ cho việc giảng dạy kiến thức chuyên ngành bằng ngoại ngữ của giảng viên. 5. Đối với câu lạc bộ cấp trường
 22. 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 18 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bản thân những sinh viên phụ trách câu lạc bộ phải là những sinh viên có thái độ, đạo đức tốt đồng thời có kiến thức ngoại ngữ chắc chắn và phải luôn trau dồi, nâng cao kỹ năng để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên một cách tốt nhất. Từ lợi thế cơ cấu tổ chức do sinh viên chuyên ngoại ngữ đảm nhận đến lợi thế đông đảo thành viên. Câu lạc bộ này cần là câu lạc bộ tiên phong trong các hoạt động ngoại khoá. Như việc tổ chức những cuộc thi vui chơi ngoài trời với quy mô lớn như: Cuộc đua kỳ thú, thử thách cực đại, running man dưới hình thức các nhóm chơi với nhiều chặng đua trong nhiều không gian và địa điểm cùng các trò chơi hấp dẫn. Những cuộc thi này không những rèn luyện tổng thể các kỹ năng bao gồm kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ mà còn rèn luyện tính đồng đội, khả năng làm việc theo nhóm và gắn kết sinh viên với nhau. 1.4 Improving students’ English commumication skills of Vinh University in the orientation of CDIO training – Nguyen Thi Bich Ngoc, M.A CDIO (Conceiving Designing Implementing Operating) we can understand the CDIO approach forward the development of full-fledged students in term of knowledge, skills, attitude, practical capabilities. This is a program to improve the quality of university education to meet social requirements on the basis of defining the learning outcomes for designing the curriculum and training methodology in a scientific process. Every CDIO-trained student must be fluent in at least one foreign language, a prerequisite for a good working environment in the international environment. The CDIO program is designed on the basis of a thorough examination. The fact that the employer requires the training is to provide high quality resources. In fact, the ability to communicate in foreign languages of students is limited. Therefore, it is necessary to improve the foreign language skills of Vinh University students in order to meet CDIO standards. This is the combination of teaching and learning foreign languages in tne national education system in the period 2008-2020 together with the CDIO
 23. 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 19 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 training program to improve the language skills of Vinh University students from two sides as the basis training with trainers and learners. 1 On the training side: in the process of training the sector should develop and implement a program of teaching foreign languages some basic subjects in the curriculum. To do this, the lecturer in the subject area must have good knowledge and communication skills in foreign languages. This means that the sector needs to recruit professors who have studied abroad to improve their skills. To improve comprehensively the foreign language skills for students, especially the communication skills, the training establishment needs to upgrade the website to check online foreign language skills; add more references and more practice. In this section, the system will have standard pronunciation instructions for English transcriptions. This means that in addition to providing the IPA transcript of English including consonants and vowels with theoretical guidance as well as accompanying examples, there are audio files that read each transcript so students can visualize how to follow the instructions to imitate and practice the best. For students to know whether they have correctly pronounced or not, the system need a voice recorder so that students can record the pronunciation for the program to compare the voice already available from that report. The results of the standard pronunciation students, and give comments to students to check whether they are speaking right or wrong, standard or not to what extent. In addition, training institutions should change the layout of classrooms as well as improve the quality of teaching for classroom teachers. For this subject, to maximize the exchange of students with faculty and students with students, the number of students in a class should only be from 20-30 students. Thus each class can be exchanged with all students in the class, meaning that each student has the opportunity to communicate equally. 2 On the instructor side: lecturers are those who contact directly with students so they must follow the advanced teaching methods, meet the standard
 24. 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 20 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 of scientific research. At present, the lecturers in foreign languages are theoretical and academic. Foreign language is a subject that needs to be active so teachers must be the ones who create excitement sorts. In order to do this, lecturers are often renewed the way in which knowledge should be changed through games, films or stories etc. In addition, the training institutions should combine the recruitment of foreign lecturers to enrich the lecture and create excitement for students; while creating a comfortable environment for foreign language students. Teaching must be based on an active learning approach, providing integrated learning experiences, using active learning methods and students learning assessments. Firstly, lecturers must be able to use foreign languages in combination with their understanding of the language and culture of the foreign language they teach. In particular, the ability to communicate in a foreign language fluently and accurately, combined with the full knowledge of the linguistic system and the close relationship between the language and culture of that country. Secondly, the trainer must have a good understanding of the learner and be able to create positive language environment/ language-rich environment. Lecturers should encourage students to communicate and interact regularly with students. Each faculty member should be equipped with a number of skills such as describing and explaining the language system of the foreign language taught, having an in-depth understanding of the principles, view of teaching and learning foreign languages, about the process continuing and developing the language of learners. Especially, lecturers must have full understanding about Communicate Language Teaching ( CLT ) to use modern textbooks effectively and implement strategies to develop the ability to use foreign languages for learners. Lecturers are able to demonstrate well, stimulate learning motivation and interaction in a foreign language between lecturers with students or between students and students in class; understanding CEFR ( Common European
 25. 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 21 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Framework for Reference ); knowing how to assess the language ability of learners and taking measures to accurately assess this capacity of learners. Thirdly, the ability to self-adjust to develop self-evaluation of teaching effectiveness and improved testing. Cooperative ability and sense of sharing one of the differences between a highly motivated and less experienced teacher is the ability to self-evaluate the unit effectively, discovering improvements to explore, learn and experiment with new methods. To gain this ability, the instructor should have the two abilities as presented above, combined with classroom observation skills. 3 On the learner side: They need to be trained well, develop in knowledge, skills and attitudes. First of all, in terms of attitude students need to have a proper understanding of the importance and urgency of developing foreign language communication skills. In addition, the knowledge of foreign languages should be provided to the students in a full and practical manner with high application. Training foreign language skills for students through classes, clubs, teams, contests or competitions from the students themselves. Self-study and self-training are many methods that can improve the language skills. If students do not communicate, they can never communicate in standard foreign languages. Students are often afraid to communicate because of that the chances of improving students’ English communication skills have dropped by more than half. Students need to boldly exchange like Vietnamese, grammar in the spoken language is diverse and flexible. There is no need to always say a complete sentence, when students can speak only one word, the listeners can understand the intention to convey. The first practice is to say in front of the mirror, in this way students can not only practise speaking but also practise oral expressions and facial expressions as well as body language. And when there is a standard oral sentence, it means that the students have pronounced the correct word. The second way to train themselves is to record their speech. This helps students hear their pronunciation and fluency. When listening to what they say, students will easily find out what the wrong word, the
 26. 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 22 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 language is correct or not. Besides that, with the same idea, students should look for different expressions to mobilize and activate their vocabulary. This will help students to reflect faster than those who only think in a single expression. On a self-study basis, students must be active in communicating with their friends and faculty as well as actively participating in English language clubs; from that, they formed the habit of communicating in foreign languages. 4 Towards English clubs: the operation model of the club needs to grow more scale. For faculty level clubs in addition of exchanging knowledge of basic foreign languages, there should be training sessions in the nature of training in the language of communication in English. However if only learning and playing, the club only meet the fun function for the learner. This is just a necessary condition which is sufficient to improve the ability to communicate in a foreign language to students through the activities of clubs to motivate students to improve their language skills and try to achieve the highest results. Such as English law club can hold English speaking assumptions; English language teaching faculty can organize training sessions in foreign languages, etc. Moreover faculties should regularly hold award-winning contests to inspire students from recreational to professional contests. At the same time there should be close links between the clubs The clubs should organize small-scale contests and then gradually improve the form of competition on the stage, thus creating the premise for the annual competition. Clubs need to be linked together so that students have the opportunity to expand their friendships, to communicate with a variety of students in a variety of intercollegiate competitions. This contest will be a mini- competition for students to have a good playing field, show their talents and improve their communication skills while creating competition among students so that they always try to practise their skills.
 27. 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 23 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 This is a form of activity that is capable of supplementing the specialized English term for students but does not cause boredom and is a useful tool to support the teaching of specialized subjects in foreign languages of lecturers. 5 For a school-level club: students in charge of the club must be those who have good knowledge of foreign languages and must always improve their skills to share the best experiences with other students. From the advantage of the organizational structure of the seminars students take advantage of the membership, the club is a pioneer in the extracurricular activities for example organized outdoor contests with large scale such as Amazing Race, Maximum Challenge, Running Man, etc in the form of multi-track teams in multiple spaces, multiple locations and exciting games. These competitions not only master the skills of foreign language communication but also train the team, the ability to work in groups and associate students with each other. 2./ Two passages translated from English into Vietnamese 2.1 Five simple ways to improve your foreign language skills - Natalie Marshall is a junior at Arcadia University and is a spring 2015 collegiate correspondent. 1. Watch TV shows or movies Watching TV shows or movies in the language of your host country is a great way to improve your listening skills, plus it is an opportunity to get used to the speed at which people speak. Lisa Drusedum, a junior at Kutztown University, only spoke a bit of Italian before she studied in Rome, Italy last semester. However, watching Italian films with Italian subtitles helped her learn more of the language. “[Watching films] was helpful for me because the subtitles allowed me to match up what I was seeing with the vocab in the dialogue,” Drusedum says. “The dialogue was very fast, and subtitles would make it easier to understand.” Erin McCulloch, a Hamilton College junior, brushed up on her language skills in Madrid, Spain with movies in Spanish with English subtitles.
 28. 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 24 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 “Watching movies is a great way to acquire a new language because it helps so much with your listening comprehension,” McCulloch says. If you want to give this method a try, Netflix has a surprisingly extensive collection of foreign films that are sure to enhance your understanding of your host country’s language. 2. Change the language of your phone and social media accounts While you may not be walking around saying “one text message” or “accept friend request” in daily conversations, changing the language of your phone and social media accounts can be helpful. By switching the language on her Facebook and iPhone to Spanish, McCulloch was able to learn new words and stop herself from thinking in English. “Not only did it teach me new vocabulary, it also allowed me to continue thinking in Spanish as I wasn’t reading in English every time I received a notification,” McCulloch says. You can change the language of your Facebook account by selecting “Settings” and then “Language.” For Twitter, go to “Settings” and then “Account”. For smartphones, visit your settings to do the same. 3. Download apps that will help you practice Apps for your smartphone often offer a sufficient overview of a language, including common words and phrases. Fred Gard, a Syracuse University junior, used the popular app Duolingo to improve his French before he studied in Strasbourg, France. Gard says, “These [apps] helped with the verbs and other vocabulary, but it separated the two and was easier to review section by section.” If you want to try Gard’s approach, Duolingo is not your only option. The iTunes store and Google Play have hosts of language learning apps available for download. 4. Listen to music
 29. 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 25 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Kelsey Cook, a junior at Arcadia University, prepared for her semester in Paris, France by listening to French music. Cook’s advice to students? “Find popular music and recent hits from the country you are traveling to,” Cook says. “Listening to French music really helped me learn French slang and popular French phrases.” McCulloch agrees that listening to music is helpful. “While in Spain I only listened to music in Spanish because I noticed that whenever I listened to a song in English, I tended to revert to thinking in English again, which I obviously wanted to avoid,” she says. A simple Google search will get you on your way to jamming in the language of your host country. 5. Talk to native speakers One of the best ways to improve your language skills is to converse with native speakers. They are the only people you can really trust to answer your questions and correct your mistakes. McCulloch says, “I tried to befriend and spend time with native speakers rather than my American friends to improve my language skills.” Gard did the same, and took advantage of the native speakers’ help. “I would ask questions about the vocabulary that [the native speakers] used,” Gard says. “They would correct my French from time to time as well. This also helped me pick up more of the accent as we talked.” While practicing with a native speaker might seem intimidating, Gard says, “Many people in Strasbourg spoke slower and were willing to hear my incorrect French and interpret what it meant before answering, questioning, or correcting what I said in order for me to get better.” Similarly, Drusedum says, “The Italians were more than accommodating and always made an effort to adjust to be able to communicate with [American students].”
 30. 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 26 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 So when you arrive in your host country, talk to strangers. This might be the opposite of the advice you heard as a child, but the strangers are the ones who can help you this time. 2.2 Năm cách đơn giản để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ - Natalie Marshall 1. Xem chương trình truyền hình hoặc phim Xem chương trình truyền hình hoặc phim bằng ngôn ngữ của nước tiếp nhận là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe của bạn, đồng thời nó là cơ hội để làm quen với tốc độ mà mọi người nói chuyện. Lisa Druseum, một học viên cơ sở của Đại học Kutztown, chỉ nói tiếng Ý một chút trước khi cô học tại Rome, Italy vào học kỳ cuối cùng. Tuy nhiên, xem những bộ phim Ý có phụ đề tiếng Ý đã giúp cô học được nhiều ngôn ngữ hơn. "Xem các bộ phim rất hữu ích cho tôi bởi vì các phụ đề cho phép tôi kết hợp những gì tôi đang nhìn thấy với vocab trong cuộc đối thoại", Druseum nói. "Cuộc đối thoại rất nhanh, và phụ đề sẽ làm cho nó dễ hiểu hơn." Erin McCulloch ở trường trung học Hamilton College, đã phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình ở Madrid, Tây Ban Nha bằng những bộ phim tiếng Tây Ban Nha với phụ đề tiếng Anh. McCulloch nói: "Xem phim là một cách tuyệt vời để có được một ngôn ngữ mới vì nó giúp bạn hiểu rõ hơn về âm thanh. Nếu bạn muốn thử phương pháp này, Netflix có bộ sưu tập phim nước ngoài đáng ngạc nhiên, chắc chắn sẽ làm tăng sự hiểu biết của bạn về ngôn ngữ của nước chủ nhà. 2. Thay đổi ngôn ngữ của điện thoại và tài khoản phương tiện truyền thông xã hội của bạn Mặc dù bạn có thể không muốn nói "một tin nhắn văn bản" hoặc "chấp nhận yêu cầu bạn bè" trong các cuộc trò chuyện hàng ngày, thay đổi ngôn ngữ điện thoại và tài khoản truyền thông xã hội của bạn có thể hữu ích. Bằng cách chuyển đổi ngôn ngữ trên Facebook và iPhone sang tiếng Tây Ban Nha, McCulloch đã có thể học những từ mới và ngừng suy nghĩ bằng tiếng Anh.
 31. 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 27 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 McCulloch nói: "Nó không chỉ dạy tôi những từ vựng mới, mà còn cho phép tôi tiếp tục suy nghĩ bằng tiếng Tây Ban Nha khi tôi không đọc bằng tiếng Anh mỗi khi tôi nhận được một thông báo.” Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của tài khoản Facebook của bạn bằng cách chọn "Settings" và sau đó "Language". Đối với Twitter, vào "Settings" và sau đó "Account". Đối với điện thoại thông minh, hãy truy cập cài đặt của bạn để làm tương tự. 3. Tải xuống các ứng dụng sẽ giúp bạn thực hành Các ứng dụng cho điện thoại thông minh của bạn thường cung cấp tổng quan đầy đủ về ngôn ngữ, bao gồm các từ và cụm từ phổ biến. Fred Gard, sinh viên đại học ở Syracuse, đã sử dụng ứng dụng phổ biến Duolingo để cải thiện tiếng Pháp của mình trước khi học tại Strasbourg, Pháp. Gard nói, "Những ứng dụng này đã trợ giúp với động từ và từ vựng khác, nhưng nó đã tách hai phần và dễ dàng hơn để xem lại từng phần." Nếu bạn muốn thử cách tiếp cận của Gard, Duolingo không phải là lựa chọn duy nhất của bạn.Cửa hàng iTunes và Google Play có nhiều ứng dụng học ngôn ngữ có sẵn để tải xuống. 4. Nghe nhạc Kelsey Cook, một học cơ sở của Đại học Arcadia, đã chuẩn bị cho học kỳ của mình ở Paris, Pháp bằng cách nghe nhạc Pháp. Lời khuyên của Cook cho sinh viên? Cook nói: "Tìm nhạc phổ biến và các bản nhạc gần đây từ nước bạn đang đi đến. "Nghe nhạc Pháp thực sự đã giúp tôi học tiếng lóng của Pháp và các cụm từ tiếng Pháp phổ biến." McCulloch đồng ý rằng nghe nhạc rất hữu ích. "Trong khi ở Tây Ban Nha tôi chỉ nghe nhạc bằng tiếng Tây Ban Nha bởi vì tôi nhận thấy rằng bất cứ khi nào tôi nghe một bài hát bằng tiếng Anh, tôi thường nghĩ lại bằng tiếng Anh một lần nữa, điều mà tôi rõ ràng muốn tránh", cô nói.
 32. 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 28 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Một tìm kiếm Google đơn giản sẽ giúp bạn trên con đường của bạn để gây nhiễu bằng ngôn ngữ của nước tiếp nhận của bạn. 5. Nói chuyện với người bản xứ Một trong những cách tốt nhất để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn là nói chuyện với người bản xứ. Họ là những người duy nhất bạn thực sự có thể tin tưởng để trả lời câu hỏi của bạn và sửa lỗi của bạn. McCulloch nói, "Tôi đã cố gắng kết bạn và dành thời gian với người bản xứ hơn là bạn bè Mỹ để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của tôi." Gard đã làm như vậy, và lợi dụng sự giúp đỡ của người bản xứ. Gard nói: "Tôi sẽ đặt câu hỏi về từ vựng mà những người bản địa đã sử dụng. "Đôi khi chúng cũng sửa tiếng Pháp của tôi. Điều này cũng đã giúp tôi nhận được nhiều giọng hơn khi chúng tôi trò chuyện. " Trong khi luyện tập với một người bản địa có vẻ đáng sợ, Gard nói: "Nhiều người ở Strasbourg nói chậm hơn và sẵn sàng nghe tiếng Pháp không chính xác của tôi và giải thích ý nghĩa của nó trước khi trả lời, đặt câu hỏi hoặc sửa lại những gì tôi đã nói để tôi có thể trở nên tốt hơn . " Tương tự như vậy, Druseum nói, "Những người Ý không chỉ thích nghi và luôn nỗ lực để điều chỉnh để có thể giao tiếp với [sinh viên Mỹ]." Vì vậy, khi bạn đến nước chủ nhà, nói chuyện với người lạ. Điều này có thể ngược lại với lời khuyên bạn đã nghe từ khi còn nhỏ, nhưng những người lạ mặt là những người có thể giúp bạn lần này. Natalie Marshall là một học sinh cơ sở của Đại học Arcadia và là phóng viên đại học mùa xuân năm 2015. 2.3 Improving Students' Capacity in Foreign Languages – Myriam Met is acting director of the National Foreign Language Centre, University of Maryland, College Park. It might seem strange for a foreign language educator to begin an article by conceding that English is quickly becoming a widely used language around the world. About 6% of the world's population speaks English as its primary language. English is widely spoken as a second language in countries where it
 33. 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 29 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 has official status along with another language, and it also serves as a lingua franca among speakers for whom no other language is mutually known. In all, it is estimated that about one-fourth of the world's population has some degree of competence in English. Given that so many people around the world speak or are learning English, why should Americans bother to learn foreign languages? 1.Why Learn Other Languages? The answers are numerous. Some are obvious; some less readily apparent. As globalization increases, so does the volume of Americans doing business overseas. And, although it is true that a significant percentage of foreign nationals speak English, many do not. For example, about 40% of Europeans report they are able to use English. But, more important, that leaves a sizable number of Europeans who cannot. And if globally only one-fourth of the world's population reports some degree of competence in English, it means that a rather significant number of people have no skills in English at all. These statistics highlight the challenges for American businesses as the United States makes the transition from a manufacturing-based economy to a service- based economy. It should be obvious that selling services is more likely to be successful when those who are purchasing services feel understood by (and understand) the service provider. Despite evidence that multilingual societies enjoy advantages in international trade, data show that over half of US professionals in the service industries who work in multicultural environments (whether within the US or overseas) lack the language proficiency needed. [ 4 And while the US education system pays little attention to foreign language skills, 16 of 19 other countries reported in a recent survey that foreign language learning is either widespread or compulsory by the upper elementary grades. Beyond the global economy there are other compelling reasons— related to our national security and well-being— why languages are important for Americans. Our ability to promote peace around the world depends on efforts in diplomacy, arms control, international law enforcement, emergency preparedness, and health. Our security also improves as we make progress
 34. 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 30 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 toward achieving humanitarian goals and p romoting prosperity and democracy around the world. Such efforts tend to put service providers in touch with the very populations least likely to speak English as a native language or to have learned it in school. If we are to be effective in providing humanitarian services, thereby promoting peace and the common good, we must be able to communicate with those we wish to assist. National security also involves defense against terrorism, and in this arena, languages are critical: those who aim to harm the US domestically or abroad rarely communicate in simple, clear English. The most powerful intelligence-gathering tools in the world are of little use if, once collected, documents cannot be understood by those reading them or if conversations that are overheard are unintelligible to listeners. While this critical need for foreign languages is real and pressing, some would argue that our schools are unlikely to be teaching the languages needed for national security and that by the time today's students are graduating, different languages may be needed because it is difficult to predict what languages will be critical to our security in the future. These arguments are true and valid, but they miss an important point: students who have already gained significant skills in one foreign language have the ability to learn other languages more quickly than students who have never had foreign language training. Therefore, if our schools were to produce graduates with viable skills in one foreign language, we could more readily crosstrain these students to meet unforeseen, acute needs for other languages as they arise. National security and business may be important, but not necessarily sufficient, reasons to learn languages from an early age. Realistically speaking, it is unlikely that every one of our students will find a future in international commerce, humanitarian aid, or national security— but it is also realistic to acknowledge that we can't predict what today's young learners will be doing tomorrow.
 35. 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 31 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Regardless of future endeavors, every child can benefit immediately from starting to learn a language early and continuing through schooling. There is accumulating evidence that learning additional languages — particularly from an early age — has cognitive and academic benefits.Mental flexibility, the ability to shift easily between symbol systems (such as mathematics and literacy), improved abilities in divergent thinking, metalinguistic awareness, and, occasionally, higher scores on measures of verbal intelligence are correlated with early language learning. In addition, studies consistently show that 1) there are no negative effects on test scores when schools “take time out” of the day for foreign language instruction; 2) young language learners often outperform their peers who are not studying foreign language on standardized achievement tests; and 3) even when there is no difference in academic achievement between students studying language and those who are not, the former learn more, simply because they gain foreign language skills in addition to everything else the comparison group also learns. Everywhere in America, even in the most rural communities, there is a need for cross-cultural education. As a result of recent waves of immigration to the US, Americans in cities and towns across the country come into direct contact with cultural and linguistic diversity every day. Cross-cultural understanding is clearly valuable to the social fabric of our schools and communities.Further, our students need to have the skills to interact across cultures in acceptable ways and, more important, the capacity to continue learning throughout life as they engage in novel cross-cultural encounters both domestically and abroad. Students can acquire the skills needed for lifelong successful crosscultural interactions in the foreign language classroom. 2.Access to Foreign Language Learning There is good news and bad news about foreign language education in the US The good news is that research has identified the critical features of program design that make a difference in student learning, and the better news is that
 36. 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 32 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 there are many programs in operation — many of them long-standing and well established — that embody those features. The bad news is that not enough students are able to study foreign languages at all. But the worst news is that opportunities for foreign language study frequently reflect the socioeconomic conditions of our communities. According to the most recent data available on foreign language learning in our schools, approximately one-fourth of the nation's elementary schools offer foreign languages. This is not to say that one-fourth of all students study languages, but rather that the option for some students exists in only one out of four elementary schools. Like many other academic advantages, language learning opportunities are less common in urban public schools (25%) than in suburban private schools (65%). At the middle school level, 78% of private secular schools report that more than half of their students study foreign languages, compared with 51% of public middle schools that report a majority of students studying a foreign language. For heritage language students who come to school with proficiency in a home language other than English, there are relatively few opportunities to maintain and extend those skills while they are learning English. Indeed, it might appear that our schools seek to substitute English for the linguistic resources heritage learners bring to school, instead of building on or enriching those resources. 3. Best Practices Schools that offer foreign languages should ensure that their programs incorporate the features that research has shown to make a difference in language learning. Of these, the most self-evident is adequate time. Learning a language takes a long time. Students cannot begin a language in high school, study it for two years, and be able to use it for real-life purposes any more than they can take two years of beginning mathematics and be prepared to be engineers.The average high school student gets approximately 150 hours of language instruction per year.And if experience has shown that a total of 300
 37. 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 33 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 hours of instruction spread over two years has proved woefully inadequate for high school students to develop any usable level of proficiency, then it is not surprising that elementary school students who receive 30 to 60 minutes of instruction per week are not demonstrating bilingual fluency at the end of one, two, or even five years. Students who receive 60 minutes weekly of language instruction in K-5 schools have accumulated fewer contact hours than high school students do in two years. As most educators know, time-on-task matters. But time is not the only important factor. Student engagement may be even more important.Students need to carry out meaningful, motivating, purposeful tasks that allow them to use language as a tool for understanding others and for communicating their own ideas. Whether instruction is delivered by teachers or through technology, it must foster this kind of active cognitive engagement if language growth is to occur. One approach that is increasingly popular is content- based language learning. In this system, subject matter drawn from the school curriculum may be delivered through the medium of the foreign language, reinforced through the language, or practiced in the language. For example, in immersion programs, half or more of the school uses the target language as the medium of instruction. In total immersion, students even learn to read in the target language first and in English second. Immersion teachers are regular elementary school teachers who teach the same curriculum as other teachers; they just don't do it in English. Interestingly enough, data on the performance of immersion students indicates that they equal or surpass their peers on standardized tests, even when they have learned subjects like mathematics entirely in another language. Two- way immersion programs, in which native speakers of English and heritage learners are schooled together, have demonstrated higher levels of academic achievement for students who need to learn English, high levels of academic performance for English speakers who learn content through the medium of a foreign language, and strong skills in both languages.
 38. 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 34 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 In another content-based approach, foreign language teachers (or classroom teachers) use the foreign language instead of English to teach one or two subjects. Some schools have offered art, music, or physical education in the foreign language; in others, all science is taught only in the foreign language. These programs have found ways to increase student contact time with the foreign language while only minimally decreasing the amount of time allocated for other subjects in the curriculum. Foreign language teachers may also use subject matter as a vehicle for practicing language skills. For example, students can practice the past tense of verbs by creating timelines of significant events studied in a social studies course. To practice clothing vocabulary, students may calculate the percentage of students in class wearing white, blue, or black shirts.This approach to content-based instruction can be especially valuable in middle schools where interdisciplinary team-teaching is favored. The content-based approach incorporates several important features. As noted above, the first is time. Beyond time, the variables of engagement and purposeful language use are also addressed. Students have real-life reasons to want to understand what is being said and to make themselves understood, and they use language to communicate about topics that are engaging and motivating. Another characteristic of high-quality programs is their attention to articulation — a seamless continuity of learning progress over time. Too often, students find themselves repeatedly learning the same beginning- level content. Such repetition is often the result of insufficient time allocation during a single school year— students cannot learn or remember enough to make noticeable progress within a school year, so teachers feel compelled to start from scratch every year. In some schools, in addition to inadequate contact time during instruction, there are lengthy stretches between class sessions or cycles. For example, students may see their foreign language teacher just once a month, or they may have foreign language daily, but for only nine weeks of the
 39. 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 35 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 school year. While languagelearning experiences such as these can be valuable, their value is increased exponentially when attention is paid to continuous learning and progress toward language proficiency. Best practices in language education address one additional programmatic feature —cultural interaction. Such interaction provides students with opportunities to gain cultural understanding and skills in knowing how and what to say to whom. This exposure is best achieved through direct contact with native speakers, either face-to-face or through technology. 4. Building on Best Practices Anyone who works in or with the public schools knows that there is a critical shortage of the most important resources needed for high-quality schooling: time, money, and qualified teachers.There are ways to introduce or expand foreign language instruction that account for those shortages. Time, for example, can be addressed through content-based approaches such as immersion or integrating language with subject- matter learning. The issue of additional costs can also be minimized by immersion programs, because the classroom teacher is the foreign language teacher, and foreign language instructional materials simply replace materials that would otherwise be purchased in English-language versions. Technology as a supplement to teacher-delivered instruction (or as a substitute for it) can give students a jumpstart on the road to proficiency. Whichever solution a district uses, the key to long-term success (and making the investment of funds and of student time worthwhile) is to keep front and center the critical design features discussed above:  Time: sufficient contact time to ensure language learning;  Intensity: engaging tasks that motivate learners to expend effort and persist in challenging work;  Interaction: extensive opportunities to hear (or read) language used by others and to use language with others in meaningful and purposeful ways;
 40. 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 36 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Authentic tasks: real-life reasons to use language as a tool for communication;  Continuity from year to year; and  Cross-cultural learning. 5.Getting Started For those interested in initiating or expanding foreign language learning in their local schools, here are some suggestions for how to go about it. Step 1. Decide that if you're going to do it, you will do it well. This means committing sufficient resources — both short- and long-term— to make your investment worthwhile. Step 2. Determine the target audience. This involves more than identifying school buildings or grade levels. For example, will all students participate, or will participation be voluntary? Step 3. Explore the options. There are abundant program models and designs. Some are more effective than others. Some are more expensive to initiate and sustain than others. To help make an informed decision, program planners can consult print resources, veteran language educators, and organizations with expertise in the field. Remember to think about sustainability over the long term when considering human and financial resources. Step 4. Build it and they will come. Experience has shown that there is a great deal of pent-up demand for foreign language instruction in elementary school. Most voluntary programs have substantial waiting lists. Because young learners are usually successful language learners, they tend to be confident and motivated enough to continue into middle and high school. Thus early language programs can play a role in increasing secondary enrollments as well. If it is time to put the “world” into a world-class education, then it is time to make foreign languages a greater priority for the US education system. American students are well behind their counterparts in other industrialized nations (as well as in a significant number of developing ones) when it comes to knowledge of other languages and cultures. If we really mean
 41. 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 37 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 to leave no child behind, we should not be content to leave our students behind those in the rest of the world. This article was originally published in Phi Delta Kappan (November 2004). Reprinted with permission. Author: Myriam Met is acting director of the National Foreign Language Center, University of Maryland, College Park. 2.4 Nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên – Myriam Met Có vẻ kỳ lạ đối với một nhà giáo dục ngoại ngữ để bắt đầu một bài báo bằng cách thừa nhận rằng tiếng Anh đang nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Khoảng 6% dân số thế giới nói ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi như là ngôn ngữ thứ hai ở các quốc gia nơi nó có tư cách chính thức cùng với một ngôn ngữ khác và nó cũng đóng vai trò như một ngôn ngữ giữa các diễn giả mà không có ngôn ngữ nào khác được biết đến. Nói chung, ước tính khoảng một phần tư dân số thế giới có khả năng tiếng Anh. Cho rằng rất nhiều người trên thế giới nói hoặc đang học tiếng Anh, tại sao người Mỹ lại phải học ngoại ngữ? 1. Tại sao học ngôn ngữ khác? Câu trả lời rất nhiều. Một số là hiển nhiên; một số không rõ ràng. Khi toàn cầu hóa tăng lên, số lượng người Mỹ làm ăn ở nước ngoài cũng như thế nào. Và, mặc dù đúng là một tỷ lệ đáng kể người nước ngoài nói tiếng Anh, nhiều người thì không. Ví dụ, khoảng 40% người châu Âu cho biết họ có thể sử dụng tiếng Anh. Nhưng, quan trọng hơn, đó là một số lượng lớn người châu Âu không thể. Và nếu trên toàn cầu chỉ có một phần tư dân số thế giới báo cáo một mức độ khả năng tiếng Anh, điều này có nghĩa là một số lượng đáng kể người dân không có kỹ năng tiếng Anh nào cả. Những số liệu thống kê này làm nổi bật những thách thức đối với các doanh nghiệp Mỹ khi Hoa Kỳ chuyển từ nền kinh tế sản xuất sang nền kinh tế dịch vụ. Rõ ràng là các dịch vụ bán hàng có nhiều khả năng thành công hơn khi những người mua dịch vụ cảm thấy (và hiểu) nhà cung cấp dịch vụ. Mặc dù có bằng chứng cho thấy các xã hội đa ngôn ngữ có được lợi thế trong thương mại quốc tế, dữ liệu cho thấy hơn một nửa số chuyên gia Hoa Kỳ trong ngành công
 42. 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 38 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 nghiệp dịch vụ đang làm việc trong môi trường đa văn hóa (ở trong nước hoặc ở nước ngoài) thiếu trình độ ngôn ngữ cần thiết. Trong khi hệ thống giáo dục Hoa Kỳ không chú ý nhiều đến kỹ năng ngoại ngữ, 16 trong số 19 quốc gia khác đã báo cáo trong một cuộc khảo sát gần đây rằng việc học ngoại ngữ là phổ biến rộng rãi hoặc bắt buộc bởi các lớp tiểu học trên. Ngoài nền kinh tế toàn cầu, có những lý do thuyết phục khác liên quan đến an ninh quốc gia và phúc lợi - tại sao ngôn ngữ lại quan trọng đối với người Mỹ. Khả năng của chúng tôi để thúc đẩy hòa bình trên thế giới phụ thuộc vào nỗ lực ngoại giao, kiểm soát vũ khí, thực thi pháp luật quốc tế, chuẩn bị khẩn cấp và sức khoẻ. An ninh của chúng tôi cũng được cải thiện khi chúng tôi tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu nhân đạo và dàn xếp sự thịnh vượng và dân chủ trên khắp thế giới. Những nỗ lực như vậy có xu hướng khiến các nhà cung cấp dịch vụ tiếp xúc với những nhóm người ít có khả năng nói tiếng Anh như một ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc đã học nó ở trường.Nếu chúng ta có hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ nhân đạo, từ đó thúc đẩy hòa bình và lợi ích chung, chúng ta phải có khả năng giao tiếp với những người mà chúng tôi muốn giúp đỡ. An ninh quốc gia cũng bao gồm việc phòng chống khủng bố, và trong lĩnh vực này, ngôn ngữ rất quan trọng: những người nhằm gây tổn hại cho Hoa Kỳ trong nước hoặc nước ngoài ít khi giao tiếp với tiếng Anh đơn giản và rõ ràng. Các công cụ thu thập thông tin mạnh nhất thế giới ít được sử dụng nếu thu thập được một lần các tài liệu không thể hiểu được bởi những người đọc chúng hoặc nếu các cuộc trò chuyện bị nghe lỏm là không thể hiểu được đối với người nghe. Trong khi nhu cầu quan trọng về ngoại ngữ là thực tế và bức xúc, một số người cho rằng các trường học của chúng tôi không muốn giảng dạy những ngôn ngữ cần thiết cho an ninh quốc gia và vào thời điểm sinh viên ngày nay đang tốt nghiệp, có thể cần đến các ngôn ngữ khác nhau vì rất khó tiên đoán những ngôn ngữ nào sẽ là yếu tố quan trọng đối với an ninh của chúng ta trong tương lai. Những luận điểm này là đúng và hợp lệ, nhưng họ bỏ lỡ một điểm
 43. 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 39 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 quan trọng: sinh viên đã có nhiều kỹ năng trong một ngoại ngữ có khả năng học ngoại ngữ nhanh hơn các sinh viên chưa bao giờ được đào tạo ngoại ngữ. Do đó, nếu các trường học của chúng tôi sản xuất ra những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng khả thi bằng một ngoại ngữ, chúng tôi có thể dễ dàng khắc phục những học sinh này để đáp ứng những nhu cầu cấp bách, cấp thiết cho các ngôn ngữ khác khi chúng phát sinh. An ninh quốc gia và kinh doanh có thể là quan trọng, nhưng không nhất thiết phải đủ, lý do để học ngôn ngữ từ khi còn nhỏ. Nói một cách thực tế, không chắc rằng mỗi một sinh viên của chúng ta sẽ tìm thấy một tương lai trong thương mại quốc tế, viện trợ nhân đạo, hoặc an ninh quốc gia- nhưng thực tế cũng thừa nhận rằng chúng ta không thể dự đoán những gì các học viên trẻ ngày nay sẽ làm vào ngày mai. Bất kể những nỗ lực trong tương lai, mọi trẻ đều có thể có lợi ngay lập tức bắt đầu học ngôn ngữ sớm và tiếp tục đi học. Có bằng chứng tích lũy rằng việc học thêm các ngôn ngữ - đặc biệt là từ khi còn nhỏ - có những lợi ích về nhận thức và học tập. Sự linh động về tinh thần, khả năng chuyển đổi dễ dàng giữa các hệ thống biểu tượng (như toán học và khả năng biết chữ), khả năng cải tiến trong tư duy khác nhau, nhận thức về kim loại và thỉnh thoảng điểm số cao hơn về đo lường trí thông minh bằng miệng tương quan với học ngôn ngữ sớm Ngoài ra, các nghiên cứu luôn cho thấy rằng 1) không có ảnh hưởng tiêu cực đến điểm kiểm tra khi các trường học "dành thời gian ra ngoài" trong ngày để giảng dạy ngoại ngữ; 2) Người học ngôn ngữ trẻ tuổi thường có thành tích học tập tốt hơn những người không học ngoại ngữ về những bài kiểm tra kết quả đạt tiêu chuẩn; và 3) ngay cả khi không có sự khác biệt về kết quả học tập giữa các sinh viên học ngôn ngữ và những người không phải là người học trước, đơn giản chỉ vì họ có được kỹ năng ngoại ngữ ngoài những thứ khác mà nhóm so sánh cũng học được. Ở mọi nơi ở Mỹ, thậm chí ở các cộng đồng nông thôn nhất, cũng cần phải có nền giáo dục đa văn hoá. Do những đợt sóng nhập cư vào Hoa Kỳ gần đây, người Mỹ ở các thành phố và thị trấn trên cả nước bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với

×