Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tại Công Ty, 9 Điểm.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 50 Publicité

Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tại Công Ty, 9 Điểm.docx

Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tại Công Ty, 9 Điểm. Cùng với sự phát triển của đất nước thì điều kiện về đời sống của con người ngày càng được nâng cao, đi cùng đó là sự phát triển không ngừng về công nghệ, các công trình dân dụng và công nghiệp hiện đại mọc lên ngày càng nhiều nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của con người

Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tại Công Ty, 9 Điểm. Cùng với sự phát triển của đất nước thì điều kiện về đời sống của con người ngày càng được nâng cao, đi cùng đó là sự phát triển không ngừng về công nghệ, các công trình dân dụng và công nghiệp hiện đại mọc lên ngày càng nhiều nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của con người

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tại Công Ty, 9 Điểm.docx (20)

Plus par Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tại Công Ty, 9 Điểm.docx

 1. 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH INCO VINA ĐẾN NĂM 2025 Họ và tên: Nguyễn Quốc Cường Lớp: OD28 Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thời gian thực tập : 01/10/2018 – 30/11/2018 Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Thu Hường
 2. 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o------------- XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập: Công Ty TNHH INCO VINA Có trụ sở tại: O14 Hoàng Quốc Việt, KDC Phú Mỹ - Vạn Phát Hưng, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.3785.3227 Website: http://incovina.com.vn/en Email: incovina@gmail.com Xác nhận: Anh/chị: Nguyễn Quốc Cường Sinh ngày: 28/06/1985 Số CMT: 211766586 Sinh viên lớp: OD28 Mã Sinh viên: 15C-42-40.1-02440 Có thực tập tại đơn vị (Công ty) trong khoảng thời gian: 01/10/2018 đến ngày 30/11/2018 Nhận xét: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ……….Ngày…. tháng …. năm ….. Xác nhận của đơn vị thực tập Chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan
 3. 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
 4. 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E – LEARNING NHẬN XÉT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ....Ngày…... Tháng…... Năm..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 5. 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP I. Yêu cầu Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụng tại doanh nghiệp nơi anh/chị đang công tác hoặc thực tập. II. Thông tin Sinh viên: Họ và tên Sinh viên: Nguyễn Quốc Cường Mã Sinh viên: 15C-42-40.1-02440 Lớp: OD28 Ngành: Quản trị kinh doanh Đơn vị công tác : Công ty TNHH INCO VINA Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập : Trần Ngọc Thúy Điện thoại: 0903.733.733 Email: yumitran1973@gmail.com Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: “XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH INCO VINA ĐẾN NĂM 2025 ” III. Nội dung bài tập STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP GIẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GIẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN 1 2 3 4 Xác nhận của đơn vị công tác (hoặc đơn vị thực tập) TP.HCM, Ngày … tháng … năm 2018
 6. 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 (Ký tên và đóng dấu) Học viên (Ký và ghi rõ họ tên)
 7. 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH INCO VINA VIỆT NAM .................................................................................................................1 1.1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển............................................................1 1.2.Chức năng và nhiệm vụ,tôn chỉ hoạt động của công ty. .......................................3 1.2.1 Chức năng. .........................................................................................................3 1.1.2 Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động . ........................................................................3 1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất và mạng lưới kinh doanh của công ty. 3 1.4.Tình hình cơ sở vật chất........................................................................................5 1.5. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh ........................................................................5 1.5.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng..........................................................................6 1.5.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng....................................................................................6 1.1.3. Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng.........................................................................6 1.5.4. Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh ...............................................7 1.6. Tầm nhìn và sứ mệnh...........................................................................................7 1.7. Các sản phẩm của doanh nghiệp..........................................................................7 1.8. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp .............................................................8 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING.................................................................9 2.1 Nghiên cứu và phân tích thị trường ......................................................................9 2.1.1 Môi trường vĩ mô ...............................................................................................9 2.1.2 Môi trường vi mô .............................................................................................11 2.1.3.Đối thủ cạnh tranh..........................................................................................12 2.1.4.Khách hàng .....................................................................................................13 2.2 Phân tích ma trận SWOT của Công ty TNHH INCO VINA.............................13 2.3 Kế hoạch Marketing............................................................................................15 2.3.1 Chiến lược sản phẩm........................................................................................15 2.3.2 Chiến lược giá ..................................................................................................17 2.4.3 Chiến lược phân phối .......................................................................................19 2.4.4 Chiến lược xúc tiến sản phẩm..........................................................................20 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ.....................................................................22
 8. 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3.1 Bộ máy tổ chức công ty ......................................................................................22 3.1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ........................................................................................22 3.1.2. Chức năng - nhiệm vụ của các phòng ban ......................................................22 3.2 Kế hoạch nhân sự................................................................................................24 3.2.1 Tuyển dụng.......................................................................................................24 3.2.2. Đào tạo ............................................................................................................25 3.2.3. Quản lý Nhân Sự và Sao lưu Hồ Sơ................................................................25 3.2.4. Chính sách – Chế độ .......................................................................................25 3.2.5. Yêu cầu về nhân sự .........................................................................................26 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ..................................................................30 4.1. Hoạch định nguồn vốn .......................................................................................30 4.2. Dự toán ngân sách..............................................................................................31 CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO.........................................................................40 5.1. Rủi ro về tiêu thụ................................................................................................40 5.2. Rủi ro về đối thủ cạnh tranh...............................................................................40 5.3. Rủi ro do nguồn cung ứng..................................................................................40 5.4. Rủi ro với khách hàng ........................................................................................41 ...................................................................................................................................41 KẾT LUẬN...............................................................................................................42
 9. 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH INCO VINA VIỆT NAM 1.1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển. 1.1.1. Thông tin cơ bản Công ty TNHH INCO VINA Việt Nam Lô E-4A1-CN & Lô E-4B-CN, Đường NA2, KCN Mỹ Phước 2, TX. Bến Cát, Bình Dương , Việt Nam Tel:(0274) 3553683/684 Fax: (0274) 3553685 VP TPHCM: Lầu 2, 307/4 Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, Q. Tân Bình, TPHCM ĐT: (028) 3997 0670 Fax: (028) 39974918 VP Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà Quảng Đông, 104-106-108 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. ĐT: (0236) 362 6568 Email: cuvan.nam@INCOVINA.com dangnhu.tan@INCOVINA.com VP Hà Nội: P602, Tòa nhà Đinh Lễ, 123B Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: (024) 6269 3686 Email: hnsales@INCOVINA.com Từ những nhu cầu cơ hbản của con người, công ty chọn sản phẩm chiếu sáng làm mục tiêu phát triển, cho đến ngày nay Công ty được thành lập và phát triển Cùng với sự phát triển của Thành Phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH INCO VINA đã tham gia thi công, lắp đặt hệ thống chiếu sáng của nhiều dự án đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông đô thị, có ý nghĩa về kinh tế- xã hội góp phần tạo nên diện mạo và mỹ quan Thành phố. Với nhiều năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ chuyên viên, kỹ sư chuyên nghiệp có chuyên môn kỹ thuật cao,công nhân lành nghề, có tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo tận tâm trong công việc. Công ty TNHH INCO VINA sẽ ngày càng phát triển và xứng đáng là một đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nhiệp trong nước cũng như nước ngoài với phương châm hành động của Hưng Đạo"Không ngừng
 10. 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 2 sáng tạo để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng" Công ty TNHH INCO VINA rất mong được sự hợp tác cùng Quý khác hàng. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, với định hướng “INCO VINA – Vì chất lượng cuộc sống”, cán bộ công nhân viên công ty luôn luôn cố gắng nỗ lực hơn nữa đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và một dịch vụ hoàn hảo nhất để có thể làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất. Kết quả là hiện nay công ty đã có uy tín tại thị trường các tỉnh miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các khu vực khác nói chung. Hiện nay, Hưng Đạo đã có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên tới hơn 170 người. Công ty TNHH INCO VINA là một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có quan hệ đối nội đối ngoại tốt và có con dấu riêng. Công ty luôn bình đẳng trong kinh doanh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác. Công ty được phép mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật. Gía trị của Công ty TNHH INCO VINA Trách nhiệm: Hết lòng với công việc. Nhận trách nhiệm 100% để thay đổi và phát triển. Dốc lòng hoàn thành những việc đã khởi sự. Tầm nhìn và sứ mạng Công ty TNHH INCO VINA “Trở thành 1 trong 3 nhà sản xuất phân phối thực phẩm chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam” – “INCO VINA – nơi đặt niềm tin” 1.1.2.Quá trình phát triển  Năm 2008 đến năm 2015 Trong những ngày đầu thành lập, Công ty TNHH INCO VINA đã tạo được chỗ đứng trong thị trường đèn là một trong những doanh nghiệp, tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Hoạt động chủ yếu là mua bán các dòng sản phẩm đèn, nước, điện, chiếu sáng  Năm 2015 đến năm 2016 Vào những năm tiếp theo để đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty TNHH INCO VINA đã mở rộng địa điểm kinh doanh mua bán đất ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương... Công ty TNHH INCO VINA luôn hướng đến lợi ích của khách hàng, nhà
 11. 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3 đầu tư và cộng đồng với tiêu chí: “Sản phẩm tốt nhất – Dịch vụ tốt nhất – Giá cả phù hợp”. Công ty TNHH INCO VINA là nơi tập hợp của những con người tâm huyết, hoài bão, năng động, sáng tạo và không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức từ thực tiễn và các khóa huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp với phương châm: “TẬN TỤY - UY TÍN - VÌ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG”.  Năm 2016 đến nay Qua 10 năm kinh doanh dịch vụ, sản phẩm ở thị trường TP.HCM và các tỉnh ven thành phố, Công ty TNHH INCO VINA từng bước khẳng định uy tín trong việc tiếp thị và phân phối các dự án kinh doanh Bên cạnh đó, Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng ngoài thị trường và duy trì hợp tác với những khách hàng hiện có của công ty, gắn bó và chăm sóc khách hàng. 1.2.Chức năng và nhiệm vụ,tôn chỉ hoạt động của công ty. 1.2.1 Chức năng. Phân phối các dòng sản phẩm của công ty: các thiết bị, điện nước, chiếu sáng công cộng và dân dụng Thực hiện bán hàng theo các kênh phân phối của Công ty như bán cho đại lý, bán hàng theo dự án, bán hàng theo kênh hiện đại và bán lẻ. Đáp ứng những đơn hàng với kiểu dáng theo yêu cầu của khách hàng 1.1.2 Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động . Nghiên cứu thực hiện các công cụ quản lý, biện pháp kỹ thuật, chiến lược kinh doanh, tổ chức phân công sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí, tăng cao lợi nhuận, mở rộng thị trường, từng bước thâm nhập vào thị trường thế giới bằng chính nhãn hiệu của công ty. Tạo điều kiện cho công nhân viên nâng cao trình độ tay nghề, có thu nhập cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. 1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất và mạng lưới kinh doanh của công ty. GIÁM ĐỐC
 12. 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 4 Sơ đồ 1.1. Cơ cấu tổ chức Nguồn: phòng hành chính – bảo vệ Phòng Giám đốc : Ban Giám đốc gồm một Giám đốc và một Phó Giám Đốc có nhiệm vụ phụ trách chung toàn bộ công ty về các hoạt động: đối ngoại, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, trực tiêp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn: tài chính, kế toán, kế hoạch vật tư, hành chính, kỹ thuật. Phòng kế hoạch kinh doanh: Bao gồm cả thủ kho và bộ phận bán hàng có chức năng tham mưu có giám đốc tất cả các công tác kế hoạch, điều độ sản xuất, mua sắm dự trữ vật tư hàng hoá, tổ chức kinh doanh và phân phối. Phòng còn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất, hướng dẫn các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch. Khảo sát thị trường để nắm được các thông tin về nhu cầu thị trường, thực hiện công tác quản lý bán hàng và chiến lược về sản phẩm. Phòng tài chính kế toán : Gồm 3 nhân viên thực hiện chức năng tham mưu cho giám đốc tất cả các công tác quản lý tài chính, hình thức sử dụng vốn hiệu quả nhất với nhiệm vụ cụ thể như sau: Ghi chép, phản ánh 1 cách chính xác, kịp thời và liên tục và có hệ thống tình hình biến động về vốn, vật tư hàng hoá của công ty, tính toán chính xác hao phí sản xuất và hiệu quả sản xuất đạt được đồng thời phản ánh đúng các khoản thuế, theo dõi cập nhật chế độ tài chính kế toán hiện hành. Phòng hành chính – bảo vệ Phòng kỹ thuật cơ điện, KCS Phòng kế hoạch KD Phòng tài chính kế toán Phân xưởng cơ khí Phân xưởng nhựa
 13. 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 5 Cung cấp số liệu tình hình sản xuất kinh doanh cho việc điều hành sản xuất, phục vụ công tác hạch toán kinh tế, phân tích kinh tế và lập báo cáo kế toán theo quy định. Kiểm tra chế độ hạch toán, chế độ quản lý kinh tế tài chính của công ty, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản vật tư, tài sản, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời tình hình vi phạm các chính sách chế độ kỹ thuật tài chính kế toán của nhà nước. Phòng kỹ thuật, cơ điện, KCS : Phòng có nhiệm vụ quản lý toàn bộ kỹ thuật sản xuất, máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm, xây dựng các định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng trong sản xuất. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, lập qui trình sản xuất đối với những sản phẩm mới, hướng dẫn phân xưởng thực hiện các qui trình sản xuất Tổ chức sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị. Phòng hành chính, bảo vệ: Có chức năng tham mưu cho giám đốc về tổ chức quản lý nhân sự toàn công ty, tổ chức tuyển dụng nhân sự, soạn thảo các văn bản, hợp đồng kinh tế. Luân chuyển chứng từ, thông tin một cách nhanh chóng và chặt chẽ. 1.4.Tình hình cơ sở vật chất Trong thời gian đầu thành lập công ty chưa chính thức đi vào hoạt động cơ sở vật chất của công ty cũng còn thiếu, không đủ cho nhân viên sử dụng . Nhưng 3 năm lại đây công ty đã chú ý đến cơ sở vật chất cho cán bộ công nhân viên công ty tương đố đầy đủ, cụ thể: Máy vi tính 25 máy, một dây chuyền chạy máy sản xuất tole, 2 máy in kim, 1 máy cắt tole, 2 xe nâng …, tất cả đều được bảo trì và nâng cấp theo định kỳ . Ngoài ra còn có nhiều cơ sở vật chất khác. 1.5. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
 14. 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 6 1.5.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng Cùng với sự phát triển của đất nước thì điều kiện về đời sống của con người ngày càng được nâng cao, đi cùng đó là sự phát triển không ngừng về công nghệ, các công trình dân dụng và công nghiệp hiện đại mọc lên ngày càng nhiều nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của con người Qua 4 năm học tại trường Viện Đại Học mở Hà Nội tôi đã học được lý thuyết quản trị kinh doanh vô cùng quý giá, cùng với 10 năm làm việc tại tập đoàn SINO là nơi chuyên sản xuất và phân phối các thiết bị điện, nước, mang thương hiệu SINO – VANLOCK, đã cho tôi kiến thức về thực tế thương trường và tích góp được một số vốn đủ để để xây dựng một ý tưởng kinh doanh cho riêng mình Ban đầu tôi có ý tưởng khởi tạo doanh nghiêp lấy tên là” Công ty TNHH INCO VINA” là đơn vị thương mại, xuất nhập khẩu, tư vấn thi công, thiết kế với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện. Ngoài ra công ty còn phân phối các thiết bị điện cho các đại lý, cửa hàng điện,…với các hãng nổi tiếng trên khắp thị trường Việt Nam và trên thế giới Từ thực tế nhu cầu thị trường cùng với một số am hiểu về ngành thiết bị này mà em quyết định lên kế hoạch thực hiện dự án kinh doanh phân phối các thiết bị điện với việc thành lập Công ty TNHH INCO VINA 1.5.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng Căn cứ trên những hiểu biết của bản thân về lĩnh vực kinh doanh các thiết bị điện do bản thân tác giả đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Ngoài ra bản thân cũng tích góp được một số vốn sau thời gian đi làm và đây là những cơ sở để tác giả thực hiện ý tưởng của mình 1.1.3. Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng Hiện nay số lượng các đại lý phân phối thiết bị điện tại thị trường Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng còn chiếm tỷ trọng thấp. Số lượng cửa hàng bán lẻ với giá thành cao thì chiếm tỷ trọng lớn. Chính vì vậy với ý tưởng thành lập công ty kinh doanh phân phối thiết bị điện sỉ và lẻ trong thời gian này là hợp lý và phù hợp. Ý tưởng tuy không có nhiều mới lạ nhưng với thị phần như hiện nay thì việc thành lập công ty phân phối thiết bị điện là khả thi
 15. 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 7 1.5.4. Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh Xây dựng công ty thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng công ăn việc làm ổn định, môi trường làm việc chuyên ngành, năng động, thu nhập cao cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty. Công ty hướng tới thành công bằng việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ đa dạng, hoàn hảo. Sử dụng những phương thức quảng cáo hiệu quả nhất để quảng bá hình ảnh và sản phẩm công ty đến với khách hàng. Giữ vững và phát huy tốc độ phát triển của trang trại về doanh số, thị phần, thị trường, uy tín và trình độ nhân lực. Củng cố, hoàn thiện và mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Tạo công ăn việc làm cho người lao động 1.6. Tầm nhìn và sứ mệnh Tầm nhìn: Công ty TNHH INCO VINA chú trọng hoàn thiện các dịch vụ, các giải pháp tư vấn hướng đến sự hoàn hảo và tính chuyên nghiệp cao nhất trong chất lượng dịch vụ và khả năng phục vụ tốt nhất. Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất trên thị trường Việt Nam Góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống điện công nghiệp và dân dụng của Việt nam Mang lại cho cán bộ nhân viên và mọi thành viên của INCOVINA có một môi trường làm việc tốt nhất với lợi ích lâu dài phát triển bền vững 1.7. Các sản phẩm của doanh nghiệp Công ty cung cấp các loại thiết bị điện dân dụng và công nghiệp cao cấp của các hãng nổi tiếng. Các sản phẩm của công ty bao gồm: các loại cầu dao, công tắc điện, ổ cắm, bảng điện, chấn lưu, áptomat, tủ điện dân dụng,… Các dịch vụ của công ty đối với khách hàng bao gồm tư vấn cho khách hàng về các loại sản phẩm. Cam kết bảo hành một đổi một với các sản phẩm của công ty. Vận chuyển miễn phí đến nơi sử dụng (với số lượng lớn).
 16. 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 8 1.8. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp Mong muốn được làm chủ một công ty kinh doanh nhỏ, tạo bước ngoặc khởi đầu cho những ý tưởng kinh doanh sau này. Khảo sát thị trường còn rất nhiềm tiềm năng, khả năng thành công cao. Thử sức mình với kế hoạch kinh doanh mà bản thân đã nghiên cứu và nhận định về thị trường tiêu thụ Mong muốn tạo ra mức thu nhập ổn định cho bản thân, gia đinh và xã hội Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động Xã hội càng phát triển, đời sống vật chất được nâng cao, đời sống tinh thần càng phong phú
 17. 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 9 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING 2.1 Nghiên cứu và phân tích thị trường 2.1.1 Môi trường vĩ mô Môi trường kinh tế Nền kinh tế thị trường nước ta đang phát triển từng bước, và cùng với sự phát triển đó là sự tăng lên và biến đổi không ngừng trong nhu cầu tiêu dùng của người dân. - Trong năm 2017 nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhanh chóng sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ước tính GDP cả năm 2017 có thể tăng 7,7%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn phục hồi chậm chạp và trong nước gặp phải nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao như trên là một thành công. Với kết quả này tốc độ tăng trưởng GDP cả giai đoạn 2014-2017 đạt bình quân 7%/năm và thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 2.160 USD. - Giá xăng hiện nay không ngừng tăng cao ở mức kỷ lục , khoảng 174USD/thùng giữa tháng 4/2018. Tác động mạnh lên nền kinh tế toàn cầu, làm cho lạm phát tăng cao. Lạm phát tăng trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã ảnh hưởng ít nhiều tới hoạt động kinh doanh của công ty . Do xăng dầu là một loại nhiên liệu chiếm tỷ lệ đáng kể trong giá thành sản phẩm của công ty nên khi giá hàng hoá này tăng đã khiến cho giá thành sản phẩm bị đội lên. Mặt khác kể từ khi giá xăng dầu tăng, các mặt hàng thiết yếu khác cũng tăng theo như điện, nước, giá cước vận tải…làm tăng chi phí sản xuất của công ty (điện năng thường chiếm tới 10% chi phí sản xuất) Nhận xét: Nền kinh tế thị trường cho phép các doanh nghiệp tự do cạnh tranh cũng như mở rộng thị trường ra thế giới nhưng bên cạnh đó gặp phải những thách thức , sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Môi trường chính trị và pháp luật Hiện nay nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập WTO tốc độ kinh tế ngày càng phát triển giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội vươn tầm hoạt động xa hơn và chủ động hơn trong kinh doanh. Nhà nước có một số chính sách có lợi cho hoạt động kinh doanh sản phẩm của công ty. Có những chính sách về thuế, nhất là về xuất nhập khẩu nhằm bảo hộ sản
 18. 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 10 xuất trong nước (ví dụ như Nhà nước đánh thuế nhập khẩu các loại thiết bị điện dân dụng 50%). Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước cũng như Công ty đổi mới công nghệ, nâng cấp kỹ thuật, cải tiến các dây chuyền sản xuất thiết bị điện công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã và hạ giá thành sản phẩm. - Nhìn chung, hệ thống luật pháp của nước ta cho tới nay đã có nhiều cải thiện song vẫn còn nhiều bất cập về nhiều mặt, đặc biệt là các luật, chính sách kinh tế. Kể từ khi có luật doanh nghiệp, các công ty được khuyến khích phát triển nhiều hơn, nền kinh tế thông thoáng hơn, cạnh tranh cũng mạnh và khốc liệt hơn trước rất nhiều. Từ sự thay đổi của hệ thống pháp luật mà công ty đã có nhiều cải tổ để nâng cao hiệu quả kinh doanh, vững bước vào nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên hệ thống pháp luật nước ta vẫn còn nhiều chồng chéo, không ổn định. Đây là vấn đề nan giải mà vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng công ty chỉ có thể tìm cách thích ứng với môi trường đó chứ không thể thay đổi được. Môi trường nhân khẩu, văn hoá – xã hội Công ty TNHH INCO VINA xem đây là yếu tố đầu tiên vì con người là yếu tố kiến tạo nên thị trường. Công ty quan tâm đến quy mô và tỷ lệ tăng dân số trong khu vực thị trường của công ty để từ đó tiên liệu nhu cầu phân đoạn thị trường. Nhưng do chi phí thực hiện nghiên cứu yếu tố này là quá lớn do vậy công ty chỉ xem xét qua các thông tin đại chúng truyền thanh truyền hình, internet ... sau đó công ty thống kê lại xem vùng thị trường có độ tuổi trung bình là bao nhiêu, mức thu nhập bình quân trên đầu người là bao nhiêu....từ đó tiên lượng được cơ hội giữa các vùng thị trường để nắm bắt cũng như tránh né các nguy cơ. Môi trường kỹ thuật công nghệ Sản phẩm của công ty là mặt hàng điện chịu ảnh hưởng rất lớn đến hai nhân tố này: Sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và được giám sát bởi hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001: 2000. Hiện nay công ty đang đươc trang bị những máy móc thiết bị sản xuất hiện đại nhất Việt Nam, đã xây dựng một trang web riêng : www.Incovina.com
 19. 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 11 2.1.2 Môi trường vi mô Nhà cung cấp Nguồn hàng lớn nhất của công ty là từ tập đoàn Minh Hòa đặt tại số 612 Cộng Hòa – Phường 13 –Quận Tân Bình – Tp.HCM, ngoài ra còn tập đoàn Warom Group đặt tại Trung Quốc, ngoài ra Công ty TNHH INCO VINA còn cung cấp các loại vật tư cho ngành hàng điện nước, phòng cháy chữa cháy với những mặt hàng chính thức của nhiều hãng vật tư tàu thuỷ trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Ý, Hà Lan, Đức, Simens, Misubishi, Clipsal, PCE,Schnider….. Nhận xét : Thuận lợi: - Nhà cung cấp của công ty là những thương hiệu nổi tiếng và tồn tại lâu năm trong nước và trên thế giới. - Sản phẩm có chất lượng cao. Khó khăn: - Gặp phải những khó khăn về giá sản phẩm. Nhà phân phối Bao gồm các nhà phân phối thiết bị điện công nghiệp,các các cửa hàng trực thuộc của công ty, các đại lý bán sỉ và lẻ. Hiện tại các của hàng phân phối trung gian của công ty. - Cửa hàng thiết bị điện Khải Phát 2 & 4 Trần Tướng Công, P.10. Q.5, Tp.HCM - Một số đại lý bán lẻ tại Quận 4, Quận 5. Vì kênh phân phối của công ty chủ yếu là kênh gián tiếp nên các trung gian phân phối có vai trò rất quan trọng đối với việc mở rộng thị phần. Ở những khu vực thị trường xa nơi công ty thì các trung gian chính là người thay mặt công ty tiếp xúc, phục vụ khách hàng. Sự mạnh yếu của các tổ chức này ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kênh phân phối và tới các hoạt động marketing khác. Nhận xét : Thuận lợi: - Thông qua nhà phân phối công ty tiết kiệm chi phí đầu tư kho bãi. - Phạm vi hoạt động kinh doanh mở rộng. - Tính chuyên nghiệp, khả năng tập trung cao. Khó khăn: - Việc đưa ra con số chiết khấu cho nhà phân phối, làm giảm lợi nhuận của công ty.
 20. 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 12 - Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ vì vậy mà việc thu hút cũng như giữ chân trong việc chọn nhà phân phối. 2.1.3.Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh của công ty thì rất nhiều và mạnh. Các đối thủ cạnh tranh vừa có tiềm lực tài chính cũng như quy mô chủng loại sản phẩm đa dạng, phong phú - đồng thời họ luôn có hệ thống kênh phân phối hữu hiệu, công tác hoạt động marketing luôn được chú trọng. Như vậy họ đã chiếm một tỷ phần không nhỏ khách hàng ... Các đổi thủ hiện tại của công ty: + Công ty TNHH Hải Sơn (Trần Thiện Chánh Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh) kinh doanh mặt hàng của hãng R Stahl + Công ty TNHH Thiết bị điện An Phúc là nhà phân phối hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các thiết bị điện chống cháy nổ Zone 1 và Zone 2 p. Như vậy để cạnh tranh với các đối thủ có bề dày, kinh nghiệm thì công ty phải dồn hết nỗ lực, đầu tư kinh phí cho hoạt động marketing, mà phải có đội ngũ cán bộ chuyên viên nghiên cứu marketing để ra những kế hoạch chiến lược marketing để thực hiện chúng. Trong tình hình như vậy, công ty phải đi lên một cách từ từ, dần khẳng định vị trí và sức mạnh của mình trên thị trường. Từ trước đến nay, ngành điện ở Việt Nam là một ngành độc quyền cụ thể là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tuy nhiên từ khi điện mặt trời xuất hiện trên thị trường Việt Nam thì nhiều người đã có xu hướng đi theo con đường này. Đối thủ tiềm năng nhiều hay ít phụ thuộc vào yếu tố sức hấp dẫn của ngành và rào cản gia nhập ngành. Do đó Công ty TNHH INCO VINA đã tìm hiểu và phân tích các yếu tố của thị trường hiện nay như sau: - Sức hấp dẫn của ngành ở mức cao, nhiều tiềm năng do thì trường mới vẫn đang được khai phá. Xu hướng sử dụng năng lượng sạch và độc lập là sức hấp dẫn lớn đối với những doanh nghiệp tại Việt Nam. - Rào cản gia nhập ngành: yếu tố về kỹ thuật cũng như vốn đầu tư được đánh giá là không quá cao, bất cứ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào cũng có thể tham gia đầu tư ở quy mô nhỏ.
 21. 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 13 Qua đó có thể thấy đối thủ tiềm năng trong tương lai là một thách thức lớn đối với Công ty TNHH INCO VINA. Ngoài ra với thị trường tiềm năng như vậy thì việc đầu tư từ nước ngoài là chuyện sớm muộn. 2.1.4.Khách hàng Nhìn chung khách hàng điển hình của công ty là các tổ chức như : Các công ty lớn, viện nghiên cứu, trường đại học, các công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như: Các nhà thầu xây dựng, Các doanh nghiệp vận tải,… Nhận xét : Có thể thấy khách hàng của công ty chủ yếu được giao cho các cán bộ chuyên trách của phòng kinh doanh đảm nhiệm. Ngoài các mối quan hệ sẵn có, các bạn hàng làm ăn lâu dài, thông tin từ mạng Internet, còn các thông tin khác qua truyền hình, báo chí …Từ thông tin có được ban đầu sẽ chuyển đến các cán bộ phụ trách xem xét để cử cán bộ tìm hiểu về đối tác, tìm hiểu về công việc, các đối thủ có thể cạnh tranh đến công việc mình đang quan tâm. 2.2 Phân tích ma trận SWOT của Công ty TNHH INCO VINA Bảng 2.1: Phân tích ma trận SWOT CƠ HỘI (OPPORTUNITIES:O) ĐE DỌA (THREATENS:T) Nền kinh tế Việt nam tăng trưởng ổn định, tình hình chính trị, xã hội an ninh tốt 2. Trình độ văn hoá của người dân ngày càng được nâng cao 3. Nhu cầu đổi mới công nghệ càng tăng 1. Sau khi Việt nam gia nhập WTO và hiệp định thương mại tự do ASEAN có hiệu lực toàn bộ thì công ty phải cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài. Sản phẩm của họ có chất lượng tốt nhưng giá có thể thấp hơn sản phẩm của công ty. 2. Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ cạnh tranh
 22. 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 14 4. Nhà nước khuyến khích sử dụng các thiết bị công nghệ mới 5. Sự phát triển KH-KT trên thế giới 3. Thu nhập của người dân còn thấp 4. Nạn trốn thuế nhập khẩu, buôn bán, gian lận thương mại, hàng hóa đã sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam 5. Thuế nhập khẩu không khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trong nước ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS:S) Chiến lược S - O Chiến lược S – T 1. Sản phẩm được sự tín nhiệm của người tiêu dùng, có chất lượng tốt 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tốt 3. Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên cao, nhiệt tình và năng nổ trong công việc nên rất thuận lợi trong việc tiếp thu công nghệ mới. 4. Tinh thần làm việc của người lao động 5. Giá sản phẩm hợp lý 6. Mạng lưới trung gian phân phối có quan hệ tốt với công ty Đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh tiếp thị để thâm nhập thị trường mới Đa dạng hóa sản phẩm Đẩy mạnh phân phối vào các thị trường chủ lực của công ty Linh hoạt trong chính sách giá Chiến lượt kết hợp về phía sau, mở rộng nguồn cung cấp. Tiếp tục tạo dựng mối quan hệ với các khách hàng hiện có
 23. 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 15 2.3 Kế hoạch Marketing Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm đèn công nghiệp, Công ty TNHH INCO VINA cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng từng hoạt động từ đầu vào cho đến đầu ra. Vì vậy, ngay từ thời điểm chuẩn bị kế hoạch này, việc xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm đèn công nghiệp là rất cần thiết và đồng thời cũng cần thỏa mãn được mục tiêu của công ty đề ra 2.3.1 Chiến lược sản phẩm Công ty sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường bằng nguồn sản phẩm nhập khẩu chính từ công ty GreenSun của Israel. Công ty chỉ phân phối đèn công nghiệp màu (sản phẩm độc nhất của GreenSun). Sản phẩm Đèn công nghiệp mà công ty cung cấp ra thị trường có đầy đủ các chứng nhận đảm bảo về chất lượng từ nhà sản xuất và chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế. ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES: W) Chiến lược W - O Chiến lược W – T 1.Khả năng tài chính còn kém 2. Hệ thống thông tin quản lý 3. Chưa ý thức được công tác nghiên cứu thị trường. Không có công cụ hỗ trợ cho việc xử lý thông tin từ khách hàng, đối thủ cạnh tranh. 4. Hàng chính hãng giá tương đối cao 5. Mạng lưới phân phối không đồng đều, chưa bố trí ở khu vực miền bắc Chiến lược kết hợp dọc về phía trước mở rộng kênh phân phối Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao các hoạt động chiêu thị Tận dụng nền khoa học công nghệ phát triển, cập nhật thông tin, nắm bắt thị trường Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường Hạn chế tối đa không dính vào các vấn đề chất lượng sản phẩm Tận dụng sự giúp đỡ của nhà nước liên doanh với các doanh nghiệp trong nước
 24. 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 16 Mục tiêu của chiến lược sản phẩm là đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng mục tiêu là hệ thống các doanh nghiệp, hộ gia đình và các tòa nhà thương mại tại thị trường miền Nam. Đảm bảo cho khách hàng những lợi ích về sản phẩm như nguồn hàng ổn định về chất lượng lẫn số lượng Ngoài chất lượng, công ty còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đi kèm như lắp ráp miễn phí và bảo dưỡng hệ thống đèn công nghiệp. Đồng thời sản phẩm sẽ được bảo hành trong vòng 25 năm, và trong khoảng thời gian đó tất cả mọi hư hại hoặc tổn thất về sản phẩm công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.Và sau khi hết bảo hành, công ty cũng sẽ tiếp tục sẵn sàng hỗ trợ bảo dưỡng sản phẩm. Theo kế hoạch tác giả dự kiến sẽ luôn nhập hàng của những nhà cung ứng có uy tín, lâu năm trên thị trường. Để sản phẩm dễ dàng được tiêu thụ và được sự tín nhiệm của khách hàng Danh mục sản phẩm hiện nay của dự án được tác giả xây dựng rất rõ ràng. Sau đây là danh mục sản phẩm dự kiến của dự án: Thiết bị đóng cắt : bao gồm MCB, MCCB, ACB, CONTACTOR của các hãng Mitsubishi, Schneider Electric, Fuji Electric, LS, Shihlin, Mạnh Phương Electric ... Relay bảo vệ : Bao gồm các relay bảo vệ quá dòng (OC), bảo vệ chạm đất (EF), bảo vệ dòng rò (EL), bảo vệ quá áp (OV), bảo vệ kém áp (UV), bảo vệ mất pha (PF, PL), bảo vệ đảo pha (PS), bảo vệ quá tần số, bảo vệ thiếu tần số của các hãng như Mikro (Malaysia), Samwha (Korea) (hiện nay là Schneider Electric), Delab(Malaysia), Selec (India)... Relay thông dụng : Bao gồm các loại relay trung gian, relay chốt (xung), Relay 24 giờ... của SMITT (Hà lan), Panasonic, Omron, Yongsung, Hanyong, Tyco... Bù công suất kháng : Bao gồm tụ bù, bộ điều khiển tụ bù và phụ kiện của các hãng như : Mikro, Samwha, Enerlux, Ducati, Epcos, Risesun... Bộ biến tần : Gồm bộ biến tần của các hãng Mitsubishi, Fuji, Omron, Siemens, Fuji, LS... Thiết bị chống sét : Chống sét lan truyền trên đường nguồn, đường tín hiệu của hãng OBO, Pulsar, Novaris, Ingesco, SYCOM, SineTamer Thiết bị tự động : Gồm các bộ điều khiển nhiệt độ, timer, counter, bộ đo thời gian tổng, đo xung, đo điện áp, các bộ hiển thị xử lý, bộ điều khiển động cơ servo, bộ
 25. 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 17 điều khiển động cơ bước, bộ điều khiển lập trình... của các hãng Omron, Autonics, Selec, Siemens, Mitsubishi, LS Mecapion (Metronix), Fotek, Sanil... Cảm biến : gồm có các cảm biến quang, cảm biến tiệm cận, cảm biến mức, encoder, cảm biến nhiệt độ, cảm biến siêu âm, cảm biến lực, cảm biến áp suất của các hãng Omron, Autonics, Siemens, Mitsubishi, LS Mecapion (Metronix), Fotek, Sanil... Đồng hồ điện (công tơ điện) : Bao gồm đồng hồ điện (công tơ điện) của Emic, đồng hồ kwh Selec, công tơ điện tử EMIC, Vinasino, EDMI Biến dòng điện : Bao gồm các loại biến dòng đo lường, biến dòng bảo vệ, biến dòng thứ tự không của các hãng EMIC, OMEGA, CNC, Risesun, Dixen, Mikro, Samwha, Delab Thiết bị đo kiểm : Bao gồm các loại thiết bị đo kiểm chuyên nghiệp như máy hiện sóng, máy phát sóng, máy đếm tần số, máy đo độ dẫn điện của dung dịch, máy đo từ trường... của Pintek, Instek, ALP, Lodestar, Tektronix, ED, EZ, Protek, Kenwood, Topward, Sako, Sanwha, Kyoritsu, Fluke, Prova, Lutron ... Phụ kiện : Bao gồm các loại đồng hồ volt, đồng hồ ampe, biến dòng điện, biến điện áp, đồng hồ tủ điện đa năng, đồng hồ giám sát điện năng, gối đỡ, co nhiệt chủ yếu dùng trong tủ điện 2.3.2 Chiến lược giá Chiến lược giá cao – chất lượng cao Là phần không kém quan trọng trong Marteing Mix. Hiện tại, mục tiêu trước mắt của công ty là thâm nhập thị trường ngành điện, thói quen người tiêu dùng từ trước đến nay đều sử dụng mạng lưới do chính phủ cung cấp, không phải ai cũng nhìn thấy được lợi ích lâu dài của việc sử dụng điện từ cho nên việc chi trả cho một khoản chi phí lớn ban đầu để lắp đặt Đèn công nghiệp cho việc sử dụng điện là một đắn đo lớn và là một vấn đề nhạy cảm đối với người tiêu dùng. Mặt khác công ty chỉ sử dụng nguồn sản phẩm là các mặt hàng có chất lượng tốt nên giá cả và chi phí cũng sẽ cao. Tuy nhiên ban đầu để đưa đến người tiêu dùng một cách nhìn và thói quen mới trong việc sử dụng sản phẩm và để uy tín của công
 26. 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 18 ty được nâng cao thì công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi định giá thấp nhất (chương trình khuyến mãi) để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận và sử dụng sản phẩm. Chiến lược về giá của công ty được thực hiện nhằm thỏa mãn mục tiêu đầu tiên là tồn tại và tiếp cận khách hàng. Vì vậy thời gian đầu công ty sẽ không chủ trương đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu. Công ty cũng còn non trẻ nên sẽ không đối diện trực tiếp với đối thủ cạnh tranh (Thị trường đủ rộng để cả 2 có chỗ đứng). Công ty sẽ xâm nhập và chiếm giữ thị trường và thời gian sau khi ổn định và phát triển thị trường thì mới đi đến mục tiêu tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận. Theo kế hoạch tác giả dự kiến sẽ luôn nhập hàng của những nhà cung ứng có uy tín, lâu năm trên thị trường. Để sản phẩm dễ dàng được tiêu thụ và được sự tín nhiệm của khách hàng Danh mục sản phẩm hiện nay của dự án được tác giả xây dựng rất rõ ràng. Sau đây là danh mục sản phẩm dự kiến của dự án: Thiết bị đóng cắt : bao gồm MCB, MCCB, ACB, CONTACTOR của các hãng Mitsubishi, Schneider Electric, Fuji Electric, LS, Shihlin, Mạnh Phương Electric ... Relay bảo vệ : Bao gồm các relay bảo vệ quá dòng (OC), bảo vệ chạm đất (EF), bảo vệ dòng rò (EL), bảo vệ quá áp (OV), bảo vệ kém áp (UV), bảo vệ mất pha (PF, PL), bảo vệ đảo pha (PS), bảo vệ quá tần số, bảo vệ thiếu tần số của các hãng như Mikro (Malaysia), Samwha (Korea) (hiện nay là Schneider Electric), Delab(Malaysia), Selec (India)... Relay thông dụng : Bao gồm các loại relay trung gian, relay chốt (xung), Relay 24 giờ... của SMITT (Hà lan), Panasonic, Omron, Yongsung, Hanyong, Tyco... Bù công suất kháng : Bao gồm tụ bù, bộ điều khiển tụ bù và phụ kiện của các hãng như : Mikro, Samwha, Enerlux, Ducati, Epcos, Risesun... Bộ biến tần : Gồm bộ biến tần của các hãng Mitsubishi, Fuji, Omron, Siemens, Fuji, LS... Thiết bị chống sét : Chống sét lan truyền trên đường nguồn, đường tín hiệu của hãng OBO, Pulsar, Novaris, Ingesco, SYCOM, SineTamer Thiết bị tự động : Gồm các bộ điều khiển nhiệt độ, timer, counter, bộ đo thời gian tổng, đo xung, đo điện áp, các bộ hiển thị xử lý, bộ điều khiển động cơ servo, bộ
 27. 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 19 điều khiển động cơ bước, bộ điều khiển lập trình... của các hãng Omron, Autonics, Selec, Siemens, Mitsubishi, LS Mecapion (Metronix), Fotek, Sanil... Cảm biến : gồm có các cảm biến quang, cảm biến tiệm cận, cảm biến mức, encoder, cảm biến nhiệt độ, cảm biến siêu âm, cảm biến lực, cảm biến áp suất của các hãng Omron, Autonics, Siemens, Mitsubishi, LS Mecapion (Metronix), Fotek, Sanil... Đồng hồ điện (công tơ điện) : Bao gồm đồng hồ điện (công tơ điện) của Emic, đồng hồ kwh Selec, công tơ điện tử EMIC, Vinasino, EDMI Biến dòng điện : Bao gồm các loại biến dòng đo lường, biến dòng bảo vệ, biến dòng thứ tự không của các hãng EMIC, OMEGA, CNC, Risesun, Dixen, Mikro, Samwha, Delab Thiết bị đo kiểm : Bao gồm các loại thiết bị đo kiểm chuyên nghiệp như máy hiện sóng, máy phát sóng, máy đếm tần số, máy đo độ dẫn điện của dung dịch, máy đo từ trường... của Pintek, Instek, ALP, Lodestar, Tektronix, ED, EZ, Protek, Kenwood, Topward, Sako, Sanwha, Kyoritsu, Fluke, Prova, Lutron ... Phụ kiện : Bao gồm các loại đồng hồ volt, đồng hồ ampe, biến dòng điện, biến điện áp, đồng hồ tủ điện đa năng, đồng hồ giám sát điện năng, gối đỡ, co nhiệt chủ yếu dùng trong tủ điện 2.4.3 Chiến lược phân phối Vai trò của phân phối trong Marketing là đưa sản phẩm đến thị trường mục tiêu. Sự lựa chọn hệ thống phân phối là một trong những quyết định quan trọng nhất của công ty. Nhận ra được mối quan hệ được xây dựng tốt thông qua hệ thống phân phối nên công ty sẽ đưa ra chính sách xây dựng và phát triển mạnh hệ thống phân phối cấp 1. Đồng thời duy trì và phát triển hơn nữa mối quan hệ lâu dài với các đối tác trong lẫn ngoài nước. Tuy nhiên đây chỉ là kế hoạch thực hiện khi công ty đã ổn định và muốn mở rộng thị trường. Trước mắt, vì chính sách định giá của công ty và giá thấp cho sản phẩm chất lượng nên thời gian đầu, công ty sẽ đẩy mạnh phân phối trực tiếp cho người tiêu dùng nhằm giảm được chi phí cho sản phẩm và khẳng định thương hiệu của mình. Việc phân phối cho hệ thống cấp I là một bước nhằm khai phá các thị trường mới.
 28. 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 20 Hình 2: Kênh phân phối của Công ty TNHH INCO VINA 2.4.4 Chiến lược xúc tiến sản phẩm Vì vậy cần xây dựng chiến lược xúc tiến sản phẩm theo các yếu tố sau: - Quảng cáo Để sản phẩm của Công ty TNHH INCO VINA có tầm ảnh hưởng đối với khách hàng thì công ty cần phải tăng cường chương trình quảng bá ở mọi ngóc ngách như từ online cho đến offline, từ truyền hình cho đến các tấm áp phích đường phố … Ví dụ như ngoài lập trang website của riêng mình, công ty sẽ cho biểu tượng và sản phâm của mình xâm nhập vào hệ thống facebook, youtube hoặc các kênh ưa thích của đối tượng là người đã đi làm, thời gian đầu cần tăng cường quảng bá sản phẩm trên truyền hình, đặt các tấm áp phích sản phẩm đèn công nghiệp bên đường để người đi đường dễ dàng nhìn thấy … qua đó sẽ giúp cho công ty bán được nhiều sản phẩm hơn và bán nhanh hơn. - Khuyến mãi: Đây là một hình thức khích lệ trong ngắn hạn, dùng để khuyến khích việc mua hàng nên được nhiều công ty áp dụng. Nhưng sản phẩm đèn công nghiệp là một sản phẩm công nghiệp nên công ty sẽ áp dụng khuyến mãi đối với đại lý cấp I với mục tiêu để tạo ra phản ứng mua hàng nhanh hơn và mạnh hơn, thu hút khách hàng thông qua đại lý, và đại lý sẽ được hưởng những đặc quyền, những ưu đãi như giảm giá, khen thưởng… - Marketing trực tiếp: Công ty Greensun Energy (Jerusalem) Thị trường tiêu dùng Đại lý cấp I Công ty TNHH INCO VINA
 29. 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 21 Ngày nay phương tiện truyền thông rất phát triển, đa dạng, phong phú và hiện đại. Và chính vì vậy công ty có thể tận dụng những cơ hội này mà tiếp xúc và giao dịch trực tiếp với khách hàng mà không cần phải phải qua trung gian, giảm bớt chi phí. Việc marketing trực tiếp có thể tạo ra nhiều lợi ích cho công ty như: dễ dàng tiếp cận những khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ liên tục đối với từng khách hàng một mà công ty cạnh tranh không thể biết được
 30. 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 22 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 3.1 Bộ máy tổ chức công ty 3.1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sơ đồ cơ cấu tổ chức thể hiện các chức vụ và các nhóm bộ phận, phòng ban trong công ty. Qua sơ đồ này, ta có thể nhìn thấy được bao quát về bộ máy trong công ty để dễ dàng quản lý và tương tác với nhau hơn. Hình 3.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 3.1.2. Chức năng - nhiệm vụ của các phòng ban Giám đốc Phụ trách quản lý chung đối với các hoạt động của công ty, hoạch định các chính sách và mục tiêu chiến lược kinh doanh. Quy mô và phạm vi thị trường cũng như kế hoạch đầu tư và phát triển công ty. Quyết định cơ cấu tổ chức sắp xếp và bố trí nhân sự, chỉ đạo hoạt động tài chính. Giám Đốc Phó Giám Đốc Tổ Lắp Đặt Phòng Kinh Doanh Tổ Bảo Trì Tổ Sữa Chữa Nhập Khẩu Sản Phẩm Bộ Phận Kinh Doanh Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng Bộ Phận Nhân Sự Phòng Kỹ Thuật Phòng Hành Chính Trợ Lý Giám Đôc Bộ Phận TC – KT
 31. 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 23 Phó Giám đốc. Hỗ trợ tham mưu cho Giám Đốc, chịu trách nhiệm về kết quả quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Phụ trách quản lý và giám sát công việc của các bộ phận. Khi được ủy quyền thì phụ trách chung mọi hoạt động của công ty. Phòng hành chính  Bộ phận tài chính - kế toán: Đứng đầu là kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực kế toán tài chính của công ty. Tổ chức công tác hạch toán và quyết toán toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Thực hiện việc tạo nguồn và cân đối nguồn cho các hoạt động đạt hiệu quả cao, quản lý sử dụng các nguồn vốn. Kiểm tra việc bảo toàn và sử dụng vốn tài sản trong toàn công ty. Tiến hành công tác kế toán theo đúng quy định của nhà nước. Thực hiện ghi chép đầy đủ kịp thời chính xác những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Lưu trữ hồ sơ kế toán và cung cấp số liệu cho cấp trên các bộ phận có liên quan khi cần. Theo dõi quản lý tình hình tài chính tài sản tình hình sử dụng vốn của công ty. Kiểm tra chứng từ hoá đơn, tình hình thu chi của công ty và đề xuất các ý kiến có liên quan đến hoạt động tài chính lên cấp trên.  Bộ phận Nhân sự Quản lý việc chấm công và các công việc khác của toàn thể nhân viên. Soạn thảo hợp đồng lao động và soạn thảo các hoạt động liên quan đến nhân sự. Lập kế hoạch đào tạo hằng năm, sắp xếp công việc đào tạo và thực hiện các công việc khác do Giám đốc giao.  Bộ phận chăm sóc khách hàng Xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp can dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán… Nhận mọi thông tin về khiếu nại của khách hàng, đưa ra phương hướng xử lý. Lên kế hoạch để thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng mua sỉ, khách hàng thường xuyên của công ty. Ghi nhận ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.
 32. 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 24 Tổ chức thực hiện đo lừơng mức thoả mãn của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả Trưởng phòng bán hàng, tìm hiểu nguyên nhân gây ra các đánh giá không tốt, chưa đạt của khách hàng, đề xuất giải pháp cải tiến. Lập kế hoạch ngân sách chăm sóc khách hàng hàng năm.Tổ chức thực hiện theo ngân sách chăm sóc khách hàng. Theo dõi kế hoạch bảo hành sản phẩm, kiểm tra kế hoạch bảo hành, hoạt động bảo hành, hoạt động bảo trì sửa chữa để nắm được mức thoã mãn của công ty với hoạt động này. Phòng kinh doanh  Phòng nhập khẩu sản phẩm Làm các công việc thu mua sản phẩm để kịp thời cung cấp cho khách hàng. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu. Kiểm soát đầu vào, kiểm soát chất lượng hàng hóa. Theo dõi nhập, xuất. Lập các yêu cầu mua sản phẩm và trình cấp trên phê duyệt.  Bộ phận kinh doanh kinh doanh Đây là bộ phận quan trọng nhất của công ty vì góp phần vào việc quyết định thành công hay thất bại của công ty. Là bộ phận tham mưu và đề ra các chiến lược kinh doanh cho P.giám đốc và giám đốc. Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, quản lý việc cung cấp hàng hoá cho khách hàng. Nhập khẩu hàng hoá của công ty, tìm hiểu thị trường và tiến hành đàm phán với khách hàng. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các hợp đồng đã ký kết. Thực hiện các nhiệm vụ khác mà P.giám đốc và giám đốc giao phó. 3.2 Kế hoạch nhân sự 3.2.1 Tuyển dụng Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm. Thành lập hội đồng tuyển dụng. Mô tả công việc các chức danh cần tuyển. Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực (kinh phí, phòng ốc, các bài kiểm tra, trắc nghiệm ứng viên…) cho việc tuyển dụng nhân viên mới. Phối hợp với các phòng chức năng để phỏng vấn, tuyển chọn ứng viên.
 33. 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 25 Xác định nguồn tuyển dụng. Tiếp nhận sàng lọc và xử lý hồ sơ ứng viên. Lập danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn và thông báo cho họ biết. Tiến hành phỏng vấn ứng viên.. Trình kết quả phỏng vấn cho giám đốc phê duyệt Tổng kết công tác tuyển dụng. Cho nhân viên mới ký kết hợp đồng lao động. Lập chương trình hội nhập vào công ty cho nhân viên mới. Đăng ký lao động Theo các quy định của luật pháp và các cơ quan chức năng. 3.2.2. Đào tạo Đào tạo nội quy, quy chế cho nhân viên mới. Hướng dẫn cách thức làm việc, nghiệp vụ cho nhân viên mới về công tác trong phòng Nhân sự. Xác định nhu cầu và nội dung chương trình Đào tạo. Xây dựng kế họach Đào tạo (1 lần/quý). Chuẩn bị nguồn lực (tài chánh, phòng ốc, …) để Đào tạo nhân viên. Tham mưu cho Giám Đốc về các chương trình, dự án Đào tạo trong công ty. 3.2.3. Quản lý Nhân Sự và Sao lưu Hồ Sơ Đề xuất thực hiện các chính sách tuyển dụng nhân sự. Theo dõi và đánh giá biến động nhân sự trong Công ty. Tư vấn cho phòng ban, chi nhánh trong công ty về quy trình tuyển dụng, hướng dẫn áp dụng các chính sách tuyển dụng của Công ty. Quản lý hồ sơ nhân viên. Kiểm soát việc quy trình tuyển dụng nhân sự trong công ty. Tổ chức đánh giá năng lực cán bộ công nhân viên. Đánh giá tinh thần làm việc của nhân viên. Tham gia xây dựng các chỉ tiêu thi đua định kỳ Theo kế hoạch hoặc đột xuất. Đánh giá nhân viên mới sau thời gian thử việc. Thực hiện, phối hợp với các phòng ban/phân xưởng/chi nhánh Chấm công nhân viên. Xây dựng các biểu mẫu, quy trình đánh giá thành tích nhân viên. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên. Triển khai áp dụng hệ thống thang bảng lương trong toàn Công ty. 3.2.4. Chính sách – Chế độ Thực hiện báo cáo thống kê lao động và tiền lương Theo quy định. Phối hợp với các phòng ban xây dựng và cập nhật điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính sách, nội quy, quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn. Cấp phát thẻ BHXH, BHYT. Xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương. Thực hiện công tác lập bảng thanh toán lương định kỳ hàng tháng. Đề nghị và trực tiếp Soạn thảo, tham gia triển
 34. 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 26 khai các văn bản hướng dẫn, thông báo…. liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ chính sách. Quản lý và chịu trách nhiệm về hồ sơ lương. Đảm bảo việc thực hiện thống nhất các quy định về tiền lương, thưởng do công ty ban hành. Rà soát đề nghị và thực hiện việc nâng lương, nâng bậc cho người lao động Theo quy định (Theo dõi tiến độ, thông báo cho trưởng bộ phận, tiến hành các thủ tục cần thiết). Chịu trách nhiệm trong việc cập nhật, Theo dõi, kiểm tra và thực hiện công tác chế độ chính sách lao động trong toàn công ty. Thực hiện bảng đối chiếu qúy, nữa năm, một năm với cơ quan bảo hiểm về việc mua bảo hiểm. Tổ chức xây dựng và Hoàn thiện các các chính sách lương bổng, khen thưởng, phúc lợi, phụ cấp cho CBCNV. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc trong công tác khen thưởng cuối năm, tăng lương đột xuất cho CBCNV trong công ty. Giải đáp các thắc mắc về tiền lương, thưởng cho CBNV. Giải quyết tranh chấp lao động. Giám sát và lập biên bản những nhân viên vi phạm nội quy, quy chế công ty. Giải quyết các trường hợp nhân viên xin nghỉ việc. Thiết lập các chính sách về quan hệ lao động trong toàn hệ thống. Xây dựng quy chế làm việc trong công ty, mối quan hệ giữa các phòng ban để các hoạt động trong công ty được liên tục, ổn định. Thực hiện, phối hợp với các phòng ban phân xưởng/chi nhánh. Thi hành kỷ luật (bồi thường, tạm đình chỉ công tác, buộc thôi việc…) những nhân viên vi phạm kỷ luật. Giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của nhân viên. Tuyên truyền cho nhân viên về những quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động Theo quy định pháp luật hiện hành và của công ty. 3.2.5. Yêu cầu về nhân sự Phó giám đốc 1 Giới tính Nam hoặc nữ 2 Trình độ văn hóa Đại học 3 Trình độ chuyên môn Có bằng cấp quản lý hành chính Biết Anh văn 4 Kinh nghiệm làm việc Có trên 10 năm kinh nghiệm trong công việc
 35. 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 27 5 Số lượng 1 Nhân viên nhập khẩu sản phẩm 1 Giới tính Nam hoặc nữ 2 Trình độ văn hóa Tốt nghiệp ngành xuất nhập khẩu hoặc kinh tế 3 Trình độ chuyên môn Biết vi tính, Anh văn Thông thạo các nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu 4 Kinh nghiệm làm việc Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm đối với công việc liên quan. 5 Nội dung công việc Thực hiện liên hệ mua sản phẩm 6 Số lượng 2 Nhân viên kinh doanh 1 Giới tính Nam hoặc nữ 2 Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học phổ thông (tú tài) trở lên. 3 Trình độ chuyên môn Biết vi tính, Anh văn 4 Kinh nghiệm làm việc Có kinh nghiệm đối với các công việc liên quan. 5 Nội dung công việc Các công việc liên quan đến kinh doanh 6 Số lượng 5 Nhân viên Marketing 1 Giới tính Nam hoặc nữ 2 Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học phổ thông (tú tài) trở lên. 3 Trình độ chuyên môn Biết vi tính, Anh văn 4 Kinh nghiệm làm việc Có kinh nghiệm đối với các công việc liên quan. 5 Nội dung công việc Các công việc liên quan đến marketing 6 Số lượng 3 Trợ lý Giám đốc 1 Giới tính Nam hoặc nữ 2 Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học phổ thông (tú tài) trở lên. 3 Trình độ chuyên môn Biết vi tính, Trung văn, Anh văn 4 Kinh nghiệm làm việc Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc.
 36. 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 28 5 Nội dung công việc Hỗ trợ giám đốc giải quyết các công việc liên quan. 6 Số lượng 1 Nhân viên lắp ráp và bảo trì thiết bị 1 Giới tính Nam 2 Trình độ văn hóa Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. 3 Trình độ chuyên môn Có bằng cấp liên quan đến cơ khí hoặc điện cơ. 4 Kinh nghiệm làm việc Có it nhất 01 năm kinh nghiệm 5 Nội dung công việc Lắp ráp, sửa chữa, bảo trì sản phẩm cho khách hàng 6 Số lượng 15 Nhân viên nhân sự 1 Giới tính Nam hoặc nữ 2 Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học phổ thông (tú tài) trở lên. 3 Trình độ chuyên môn Biết vi tính, Anh văn 4 Kinh nghiệm làm việc Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc. 5 Nội dung công việc Quản lý việc chấm công và các công việc khác của toàn thể nhân viên. Soạn thảo hợp đồng lao động. Soạn thảo các tài liệu liên quan đến nhân sự. Lập kế hoạch đào tạo hàng năm, sắp xếp công việc đào tạo. Các công việc khác do giám đốc giao. 6 Số lượng 4
 37. 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 29 Nhân viên quản lý kho 1 Giới tính Nam hoặc nữ. 2 Trình độ văn hóa Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. 3 Trình độ chuyên môn Bằng cấp liên quan. Biết vi tính 4 Kinh nghiệm làm việc Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm đối với công việc liên quan. 5 Nội dung công việc Quản lý và bảo quản chất lượng sản phẩm Phụ trách sổ sách của các loại hàng hóa, đảm bảo nguyên tắc “Nhập trước, xuất trước” và “Sổ sách khớp với thực tế”. Quản lý số lượng và chất lượng của sản phẩm trong kho. Dựa theo kế hoạch xuất hàng để sắp xếp xuất hàng. 6 Số lượng 1
 38. 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 30 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 4.1. Hoạch định nguồn vốn Tổng vốn đầu tư ban đầu - Vốn tự có 300.000USD tương đương 6.729.000.000VND - Vốn đi vay 700.000USD tương đương 15.701.000.000VND Trong đó vốn vay gồm: - Vay ngân hàng 100% trên tổng vốn vay (700.000USD) - Vay trong vòng 15 năm, trả theo tháng, với lãi suất 12%/năm  Vậy số tiền cần chi trả mỗi tháng cho Ngân hàng: Gọi P là số tiền Công ty phải trả mỗi tháng, ta được: 700.000 = P × [ 1−(1+9.49×10−3)−180) 9.49×10−3 ] -1 => P = 8.127,6 USD Vậy số tiền cần trả cho Ngân hàng mỗi năm là 97.531 USD Tài sản lưu động - Tiền mặt: 355.900 USD - Hàng hóa: 118.875 USD Bảng 4.1: Chi phí đầu tư ban đầu ĐVT: USD Loại chi phí Chi phí (USD) Thời gian hữu dụng ước tính (năm) Mức khấu hao tài sản (năm) Nhà đất (Diện tích 54.000m2 ) 220.000 - - Chi phí hạ tầng 150.000 30-50 3.750 Máy móc thiết bị 9.000 8-10 1.000 Phương tiện vận tải 150.000 7-15 15.000 Thiết bị dụng cụ quản lý 5.000 5-10 715 Chi phí khác 15.000 5-10 2.143 Tổng 549.000 22.608
 39. 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 31 Bảng 4.2: Chi phí mua hàng ban đầu ĐVT: USD Loại Tấm PNLMT (0.75 USD/Watt) Số lượng (tấm) USD Loại 280W 200 42.000 Loại 250W 250 46.875 Loại 160W 150 18.000 Loại 110W 100 8.250 Loại 50W 100 3.750 Tổng 800 118.875 Bảng 4.3: Tổng kết Chi tiêu ban đầu USD VND (1USD = 23430VND) Tổng nguồn vốn 1.000.000 21.430.000.000 Tổng chi tiêu 644.100 13.803.063.000 Tiền còn lại 355.900 7.626.937.000 4.2. Dự toán ngân sách Dựa vào mục phân tích thị trường, ta có thể dự báo được đây là thị trường mới và có tiềm năng cao. Vì vậy trong bảng dự toán tiêu thụ sản phẩm, ta giả định số lượng tiêu thụ qua các kỳ là mục tiêu tiêu thụ mà doanh nghiệp hướng đến. Và qua các bảng dưới ta có được thông tin về doanh thu dự kiến và số tiền thu được.
 40. 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 32 Hình 4.1: Mối quan hệ giữa các dự toán Sơ đồ 4.1 bên trên ta thấy mối liên hệ giữa các dự toán, khi dự toán được số lượng tiêu thụ ta dự toán được số lượng hàng hóa công ty cần nhập, số lượng sẽ còn tồn trong kho và chi phí cần thiết để mua số lượng hàng hóa đó. Ngoài ra công ty cũng cần phải hạch toán chi phí quản lý và chi phí bán hàng để có thể tổng kết số tiền thu được và số tiền phải chi trả cho các hoạt động kinh doanh, từ đó lập được bảng kế hoạch kinh doanh và bảng cân đối kế toán cần thiết cho dự án tài chính. Dự toán tiền Bảng CĐKT dự toán Dự toán tiêu thụ Dự toán CP bán hàng và CP quản lý Dự toán mua hàng Dự toán sản phẩm tồn kho Bảng KQHĐKD dự toán
 41. 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 33 Bảng 4.4: Chi phí tiền lương dự kiến ĐVT: USD STT Chức vụ Số lượng Mức lương CB/ người / tháng Tổng chi phí/ năm 2018 Tổng CP/ năm 2019 1 Giám Đốc 1 1.300 15.600 15.912 2 P.Giám Đốc 1 900 10.800 11.016 3 Trợ lý GĐ 1 400 4.800 4.896 4 NV Kinh doanh 5 400 4.800 4.896 6 NV kỹ thuật 15 500 6.000 6.120 7 NV Văn phòng 4 300 3.600 3.672 8 NV Marketing 3 350 4.200 4.284 9 NV quản lý kho 1 350 4.200 4.284 Tổng 31 4500 54.000 55.080 * Giả sử tiền lương mỗi năm tăng 2%. * Ngoài lương căn bản, nhân viên còn được thưởng các khoản tiền thưởng, tiền trợ cấp và BHXH.  Chi phí BH cần chi trả năm 2018: 54.000*22% = 11.880 USD  Chi phí BH cần chi trả năm 2019: 55.080*22% = 12.117,6 USD Bảng 4.5: Chi phí quảng cáo tiếp thị dự kiến ĐVT: USD STT Loại hình quảng cáo Tần suất Đơn giá TB/ lần Năm 2018 Năm 2019 (Giảm 50% năm 2018) 1 Báo - đài 48 lần 90 4320 2.160 2 Tấm áp-phích Toàn thời gian 500 500 250 3 Online Toàn thời gian 1.680 1.680 840 Tổng 6.500 3.250
 42. 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 34 * Giả sử dự toán tiêu thụ sản phẩm dựa trên mục tiêu hoàn trả được chi phí của năm kinh doanh đầu tiên. Lượng tiêu thụ mỗi quý tăng 10% so với quý trước và ta được bảng 2.7 dưới đây. Bảng 4.6: Dự toán tiêu thụ sản phẩm năm 2018 – 2019 ĐVT: USD Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Số lượng SP tiêu thụ (Tấm) Loại 280W 45 50 55 61 67 74 81 90 Loại 250W 35 38 42 46 51 56 62 68 Loại 160W 40 44 49 54 59 65 72 79 Loại 110W 25 28 30 33 36 40 44 48 Loại 50W 15 17 19 21 23 25 28 31 Tổng (Watt) 31.25 0 34.470 37.990 41.900 46.060 50.770 55.940 61.670 Đơn giá bán (USD)/Watt 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 Doanh thu dự kiến (USD) 56.25 0 62.046 68.382 75.420 82.908 91.386 100.69 2 111.00 6 Tổng DTDK/năm Số tiền dự kiến thu được (ĐVT: USD) Nợ năm trước (20% DTDK còn lại) - 11.250 ,0 12.409 ,2 13.676 ,4 15.084 16.581 ,6 18.277 ,2 20.138 ,4 Số tiền thu Quý I (40% DTDK) 22.50 0 24.818 ,4 27.352 ,8 30.168 33.163 ,2 36.554 ,4 40.276 ,8 44.402 ,4
 43. 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 35 Số tiền thu Quý II (20% DTDK) 11.25 0 12.409 ,2 13.676 ,4 15.084 16.581 ,6 18.277 ,2 20.138 ,4 22.201 ,2 Số tiền thu Quý III (10% DTDK) 5.625 6.204, 6 6.838, 2 7.542 8.290, 8 9.138, 6 10.069 ,2 11.100 ,6 Số tiền thu Quý IV (10% DTDK) 5.625 6.204, 6 6.838, 2 7.542 8.290, 8 9.138, 6 10.069 ,2 11.100 ,6 Tổng số tiền thu được (USD) 45000 60.886 ,8 67.115 74.012 ,4 81.410 ,4 89.690 ,4 98.830 ,8 108.94 3 Tổng tiền / năm 247.014 378.874,8 Bảng 4.7: Dự toán mua sản phẩm năm 2018 – 2019 Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Số lượng tồn đầu kỳ Loại 280W 200 39 Loại 250W 250 89 Loại 160W 150 13 Loại 110W 100 14 Loại 50W 100 28 Số lượng tiêu thụ Loại 280W 211 312 Loại 250W 161 237 Loại 160W 187 275 Loại 110W 116 168 Loại 50W 72 107 Số lượng còn thiếu Loại 280W 11 273 Loại 250W - 148 Loại 160W 37 262 Loại 110W 16 154 Loại 50W - 79 Số lượng mua Loại 280W 50 300
 44. 44. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 36 thêm Loại 250W - 150 Loại 160W 50 270 Loại 110W 30 160 Loại 50W - 100 Số lượng tồn cuối kỳ Loại 280W 39 27 Loại 250W 89 2 Loại 160W 13 8 Loại 110W 14 6 Loại 50W 28 21 Giá mua (USD/Watt) 0.75 0.75 Giá vốn mua hàng (USD) 18.975 140.475 Số tiền dự kiến chi qua các quý Nợ năm trước chuyển sang 23.775 3.795 Chi mua (Trả trước 80%) 15.180 112.380 Tổng chi (USD) 38.955 116.175 Bảng 4.8: Dự toán lãi lỗ của dự án ĐVT: USD Năm 2018 Năm 2019 Doanh Thu 247.014 378.874,8 Tổng Chi phí - Tiền lương 54.000 55.080 - Quảng cáo 6.500 3.250 - Bảo hiểm 11.880 12.117,6 - Thuế DN (22% DT) 54.343,08 83.352,456 - Mua hàng hóa 38.955 116.175 - Khấu hao TSCĐ 22.608 22.608
 45. 45. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 37 - Chi phí khác (5% DT) 12.350,7 18.943,74 Cộng chi phí 200.636,78 311.526.796 Lãi – Lỗ 46.377,22 67.348,004 Nhận xét: Qua bảng dự toán lãi lỗ của dự án, ta có thể thấy được năm đầu tiên đi vào hoạt động kinh doanh công ty đã hoạt động sinh lời, doanh thu lớn hơn chi phí bỏ ra. Doanh thu năm 2019 tăng tương đương 46% so với năm 2018. Đánh giá dự án đầu tư - Thời gian 8 năm - Tỷ lệ chiết khấu r = 12% - Dòng tiền ước tính cho từng thời kỳ: giả sử mức lợi nhuận công ty đạt được tăng đều theo mỗi năm và tăng mức 50% so với năm trước nó (Làm tròn số.) ta được bảng 2.10 dưới đây. Bảng 4.9: Đánh giá dự án đầu tư (NPV1) ĐVT: USD Chỉ tiêu Thu nhập Chiết Khấu dòng tiền Năm 1 46.400 41.429 Năm 2 69.600 55.485 Năm 3 104.400 74.310 Năm 4 156.600 99.522 Năm 5 234.900 133.289 Năm 6 352.350 178.511 Năm 7 528.525 239.078
 46. 46. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 38 Năm 8 792.788 320.194 Tổng 1.141.818 NPV1 = 1.141.818 – 1.000.000 = 141.818 >0 Bảng 4.10: Đánh giá dự án đầu tư (NPV2) - Tỷ lệ chiết khấu r = 15% ĐVT: USD Chỉ tiêu Thu nhập Chiết Khấu dòng tiền Năm 1 46.400 40.348 Năm 2 69.600 52.628 Năm 3 104.400 68.645 Năm 4 156.600 89.537 Năm 5 234.900 116.787 Năm 6 352.350 152.331 Năm 7 528.525 198.692 Năm 8 792.788 259.164 Tổng 978.132 NPV2 = 978.132 – 1.000.000 = -21.868<0 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) IRR= R1 + (R2 – R1) × NPV1 NPV1 + NPV2 = 12% + (15% - 12%) × 141.818 141.818−21.868 = 15.55% Qua các tính tính toán trên, ta thấy:
 47. 47. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 39  NPV của dự án = 141.818 > 0, dự án có tính khả thi.  IRR = 15.55% > 12% (r giới hạn: 12%) cho thấy lợi nhuận thu được từ dự án có lợi hơn so với việc gửi tiền vào ngân hàng.
 48. 48. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 40 CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO 5.1. Rủi ro về tiêu thụ Đây là rủi ro không thể không tránh khỏi trong kinh doanh: + Rủi ro khi lượng tiêu thụ hàng hóa không như dự kiến ban đầu + Gặp khó khăn khi thuyết phục khách hàng chuyển đổi nhà cung cấp khác qua lấy hàng của công ty + Rủi ro về giá cả khi giá chào bán của công ty cao hơn các đối thủ cạnh tranh khác. Để giải quyết được những rủi ro trên công ty cần: + Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, am hiểu về thị trường sản phẩm và mặt hàng công ty đang phân phối + Đưa ra mức giá không cao quá và không thấp quá so với đối thủ cạnh tranh, tìm cách tiếp cận khách hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty 5.2. Rủi ro về đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh luôn là một rủi ro lớn cho công ty. Vì vậy công ty cần phải xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, từ đó nhận định nguồn lực mà công ty mình có và xây dựng phương án kinh doanh cho phù hợp. Để giữ chân khách hàng, không bị đối thủ cạnh tranh khác cạnh tranh thì công ty nên: + Có chính sách chăm sóc khách hàng và hậu mãi khách hàng sau khi mua hàng tại công ty + Thường xuyên quan tâm tới khách hàng cũng là cách để tìm hiểu xem có đối thủ cạnh tranh khác chào hàng vào khách hàng của mình hay không + Luôn đưa ra mức giá hợp lý, không được cao hơn giá thị trường quá nhiều. Như vậy đối thủ cạnh tranh rất khó cạnh tranh về giá với công ty + Luôn tìm hiểu và nắm bắt đối thủ cạnh tranh. Nhận định thì trường và điều chỉnh giá bán cho khách hàng phù hợp. Tránh bán thấp quá công ty không có lãi, bán cao quá thì dễ bị cạnh tranh bởi các đối thủ khác 5.3. Rủi ro do nguồn cung ứng Đối với nguồn cung ứng hiện tại trên thị trường rất nhiều nhà cung ứng. Nhưng chỉ sợ hàng hóa bên Trung Quốc tràn vào thị trường Việt Nam, gây ra sự cạnh tranh với hàng sản xuất trong nước. hàng Trung Quốc có một lợi thế rất lớn là giá rẻ mà mẫu mã lại đẹp và phong phú. Người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn. Vì vậy có thể nói
 49. 49. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 41 nguồn cung về thiết bị điện trong tương lai có thể bị cạnh tranh gay gắt bởi hàng hóa của Trung Quốc. Đây là điều đáng lo ngại đối với công ty 5.4. Rủi ro với khách hàng Rủi ro với khách hàng là những rủi ro mà công ty có thể gặp phải như: + Rủi ro về việc khách hàng không thanh toán tiền hàng hoặc khách hàng hàng thanh toán chậm tiền mua hàng + Rủi ro khi khách hàng đặt hàng và từ chối lấy hàng + Rủi ro khi công ty trữ hàng cho khách hàng nhưng mặt hàng đó khách hàng không tiêu thụ được nữa .
 50. 50. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 42 KẾT LUẬN Mọi việc kinh doanh thành đạt đều bắt đầu với một ý tưởng hay, từ ý tưởng phải xây dựng lên thành kế hoạch kinh doanh cụ thể. Kế hoạch kinh doanh chính là căn cứ để xác định đường đi, nước bước cho doanh nghiệp sau khi thành lập. Với việc lấy ý tưởng là mang sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng thuận tiện nhất, em đã xây dựng một kế hoạch kinh doanh sản phẩm thiết bị điện. Bản dự án kinh doanh là một nỗ lực không mệt mỏi của em,. Thông qua dự án kinh doanh chúng ta có thể cụ thể hơn những việc sẽ xảy ra khi dự án kinh doanh đi vào thực tiễn. Trong quá trình hoàn thành dự án kinh doanh phân phối thiết bị điện cũng khó có thể tránh khỏi một vài lỗi nhỏ như câu chữ chưa được rõ ràng, cách viết chưa thực sự hấp dẫn, quá trình nghiên cứu thị trường chưa kỹ dẫn đến việc đưa ra các dự đoán chưa sát thực. Song với tinh thần làm việc hết mình, với những kiến thức đã học được học tại trường em đảm bảo rằng dự án kinh doanh thiết bị điện là một dự án đầy khả thi nếu nó được áp dụng vào thực tế. Quan điểm của em khi viết ra dự án kinh doanh thiết bị điện là “nếu bạn có một ý tưởng, hãy viết ra ý tưởng đó và hãy thực hiện ý tưởng đó một cách tốt nhất mà bạn có thể. Thành công chỉ đến với những người dám nghĩ ra và dám làm theo những gì mình nghĩ”. Em hy vọng sẽ có một kết quả tốt cho một khởi đầu tốt đẹp.

×