Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Mobiltelefoner och riskbehandling

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 58 Publicité

Mobiltelefoner och riskbehandling

Baserad på presentationer i finska skolor under 2015. Hur ska man använda mobiltelefoner, datorer och läsplattor på hälsosammare sätt. Diskussion först om beroende och sedan om radiofrekvent strålning (mobilstrålning).

Baserad på presentationer i finska skolor under 2015. Hur ska man använda mobiltelefoner, datorer och läsplattor på hälsosammare sätt. Diskussion först om beroende och sedan om radiofrekvent strålning (mobilstrålning).

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Mikko Ahonen (12)

Publicité

Mobiltelefoner och riskbehandling

 1. 1. Mikko Ahonen – Online Educa Berlin MOBILTELEFONER OCH RISKBEHANDLING Mikko Ahonen Fil.dr
 2. 2. Index  Om beroende (addiction)  Om radiofrekvent strålning och hälsa  Rekommendationer  Hur ska man minska exponering/risker  Diskussion
 3. 3. Arbetade i teleoperator (TeliaSonera) och i IT-business på 80- och 90-talet. Forskargruppledare – Mobile learning EU IST MOBIlearn (2001-2005) De senaste 10 år: Forskare , Tammerfors universitet (Mobila lärandet, bioelectromagnetics osv.)  PhD 2011 Nu: Jobbar i professor, överläkare Lennart Hardells forskargrupp, epidemiologiska studier + dosimeter. Tidigare: Delägare, Oy Sustainable Mobile Ab, Suomen Säteilykontrolli . Bakgrund – Mikko Ahonen:
 4. 4. Inledning: Video om vårt beteende https://www.youtube.com/watch?v=fQgUtAO5IkA “Över hälften av amerikaner skulle hellre avstå för en vecka från choklad, alkohol och koffein än från sin mobiltelefon (Telenav, 2011).
 5. 5. Beroendeframkallande? http://edition.cnn.com/2012/03/06/tech/mobile/nomophobia-mobile-addiction/index.html https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hannah.nomophobia&hl=fi
 6. 6. Till flyg-läge (Airplane Mode). Tack! Apple iOS Windows Mobile Android
 7. 7. Rekommendationer
 8. 8. 21.9.2004 De nordiska strålskyddsmyndigheterna har publicerat ett gemensamt ställningstagande “Utvecklingen av mobiltelefonin har varit snabb och idag använder 80-90 procent av befolkningen i nordiska länderna mobiltelefon. Den utbredda användningen innebär att även en mycket liten risk skulle kunna få konsekvenser för folkhälsan. En väl beprövad princip inom all riskhantering är att om det finns enkla och billiga sätt att minska exponeringen för ett ämne eller en verksamhet så bör man göra det även om den vetenskapliga misstanken om hälsoeffekter är svag eller osäker. De nordiska myndigheterna menar att det är klokt att, t.ex. använda handsfree-utrustning som minskar exponeringen till huvudet avsevärt. Denna information bör riktas till vuxna, ungdomar och barn. Det är viktigt att föräldrar informerar barn och ungdomar om de olika sätt som finns att minska exponeringen. Redan i 2004! STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN http://stuk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2004/sv_FI/news_341/_print/
 9. 9. The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency (RF) electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless phone use. IARC/WHO riskbedömning, 2011: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf (Riskbedömning gäller alla RF-sändare. Samverkan?)
 10. 10. Teknologin använder de samma frekvenser som vår hjärna och celler Frekvens Teknologi Hjärna
 11. 11. • Tidigare WHO/IARC har 2002 klassad låg-frekventa magnetfält ”möjligen cancerframkallande” • I närheten av kraftlinjer växer barns leukemiarisk från 0,3 µT (mikrotesla). • Också batterier + laddare av mobiltelefoner, bärbara datorer och pekplattor (tablet) orsakar magnetfält "maximal total magnetic flux density at a distance of 10 mm may exceed 50 µT" Jokela, Puranen & Sihvonen (2004, 61)
 12. 12. Europaparlamentet 2.4.2009 - Ingen marknadsföring av mobiler till unga barn - Undervisning om hälsosammare metoder att använda mobil - Inga mobilmaster nära eller i skolor och daghem Liksom De Gröna I Frankrike, the EU Miljöbyrå & EuroParlamentet rekommenderar BioInitiative värdenr, 100 µW/m² inomhus, 1000 µW/m² utomhus. Många franska städer ha lyckats att ha de. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
 13. 13. Juridiska åtgärder + försäkringsbolag : Domstolbeslut i Italien – EU precedensfall Italia 2012: Försäljare Innocente Marcollini. använde både mobiltelefon och DECT-telefon  tumör ersättning: arbetsoförmåga och invaliditet. http://microwavenews.com/news-tags/innocente-marcolini Lloyds-försäkringsbolags Underwriter, 2015
 14. 14. Fysiologiska skillnader: Barn vs. Vuxen (Case: Hur mikrovågor absorberar i huvudet) Gandhi et al. (1996) , myös Wiart et al. (2008), de Salles (2008) I barns benmärg är mikrovågstrålningen 10-gånger starkare än i vuxens benmärg (Christ et al. (2010); Peyman & Gabriel (2010)) Varför tillverkare rekommenderar i handbok att behålla mobiltelefon circa 2 cm avstånd från huvudet/kroppen?
 15. 15. Från iPhone handbok: Från iPad handbok: http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
 16. 16. Om pulsad radiofrekvent strålning GSM, 3G, WLAN ….
 17. 17. Strålning / Säteily - Electromagnetiskt spektrum Mikrovågor / mikroaallot : - GSM - 3 G (UMTS) + 4G - DECT - Wi-Fi (WLAN) - Digital-TV - @450 - Tetra Pulsad radiofrekvent - strålning Huber et al, 2000  ECOLOG-study  http://www.hese-project.org/hese-uk/en/niemr/ecologsum.php Blackman et al, 1980; 1989  BioInitiative  http://www.bioinitiative.org DEMO Källä: Wikipedia (2008)
 18. 18. Epidemiologiska studier: Radio & TV-sändare/master: Effekt: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) [mer leukemi och lymfoma] Ingen effekt: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008) Mobilbasstationer / mobilmaster: Effekt: Abdel-Rassoul et al. (2007), Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004) Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010), Dode et al. (2011) [adverse neurobehavioral problems + cancer] Ingen effect: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 http://www.chronicexposure.org
 19. 19. PDF: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 International Journal of Occupational and Environmental Health 2010;16:263–267 - Granskade alla epidemiologiska studier av mobila basstationer - 8 av 10 studier indikerar risk: “increased prevalence of adverse neurobehavioral symptoms or cancer in populations living at distances < 500 meter from basstations”.
 20. 20. Wi-Fi / WLAN (Trådlöst nätverk = Wireless-Fidelity = Wireless Local Area Network) - England’s lärareorganisation kritisk: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1039235/Suspend-wi-fi-schools-says-union-chief-following-reports-causes-ill- - Tysklands strålningsäkerhetsmyndighet rekommenderar Ethernet-nätverk: http://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/emf/info-bluethooth-und-wlan.pdf?__blob=publicationFile&v=4 Wifi in Schools, innehåller också studier listade: http://www.wifiinschools.org.uk Belastning i famnen till magen, händer och ögonen 2400-2485 MHz Puls: 50-500 Hz Device ID: 10 Hz
 21. 21. Ny lag i Frankrike - WLAN 1. WLAN-router inte tillåtet i daghem. 2. WLAN-router måste vara stängd i skolan, när man inte (just) utnyttjar det i undervisning. 3. Mobiltelefoner eller andra mobilapparater får ej marknadsföras till barn. För vuxna måste säljaren berätta om hälsosammare sätt att använda mobilapparater. 4. Belastning från basstationer (master) ska vara så litet som möjligt på daghems/skolans område. En öffentlig karta om master till medbörjare. http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2065.asp https://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/
 22. 22. Video – WLAN / Wi-Fi i skolor www.youtube.com/watch?v=kmcAXZ-o1K4
 23. 23. Tillverkare rekommenderar försiktighet med placering av WLAN-router  inte till sovrummet https://www.telewell.fi/files/ohjekirjat/TW-EA510V3C_3G4G_FINNISH_MANUAL_final.pdf , sivu 14
 24. 24. "The alive human body is an electromagnetic instrument, not just a bag of chemicals. Information is transported electrically, the body chemistry is controlled by electrical signals.” - G. Hyland
 25. 25. Thermal ICNIRP-guideline versus Biological, icke-termiska rekommenderade värder 10000000 1000 10 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 ICNIRP BioInitiative Salzburg uW/m2 Var vänlig och fundera: ICNIRP-är gränsvärde är 10.000-1.000.000 gånger högre!
 26. 26. Om natur
 27. 27. Mikko Ahonen Effekter Harst, Kuhn & Stever (2006) Lisää tutkimuksia: http://www.livingplanet.be/emranimals.htm - En sändare (DECT, mobilbasstation, mobiltelefon osv.) kan störa beteende & orientation. Video: http://www.youtube.com/watch?v=869zUFxfcqc
 28. 28. Natur, fåglar och bin http://competence-initiative.net/KIT/wp-content/uploads/2014/09/ki_beesbirdsandmankind_screen.pdf
 29. 29. Om hälsa Symptom & sjukdomar
 30. 30. Om hälsoefekter: Infertilitet Färre spermier, sämre kvalitet, (även) DNA-skador Det finns redan 3 meta-analyser som visar skadliga effekten: La Vignera et al. (2012) , Liu et al. (2014), Adams et al. (2014) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799142,24700791,24927498
 31. 31. Varningar, risker för barn och gravida - Den Ryska Strålskyddsmyndigheten (RNCNIRP) http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf , sidan 3 http://www.who.int/peh-emf/publications/reports/en/russia.pdf (Tidigare varningar för gravida kvinnor)
 32. 32. Sömnmedel i Sverige: Enligt Socialstyrelsen i Sverige har sömnmedel till barn ökat med 227% sedan 2006.
 33. 33. ADHD-lääkkeitä syövien määrä 2-kertaistunut neljässä vuodessa (Aamulehti 26.9.2011):
 34. 34. ADHD, el-kvalitet och Radiofrekvent-strålning: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960235 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/ http://www.scribd.com/doc/111945409/ http://tinyurl.com/PowerQuality
 35. 35. Depression, burn-out Historiskt: Kraflinjer och depression: Baris et al. (1996), van Wijngaarden et al. (2000), Beale et al. (1997); Perry et al. (1989), Perry et al. (1981); Poole et al. (1993), Verkasalo et al. (1997), Zyss et al. (1997)
 36. 36. DNA-skador/vauriot Inte bara i REFLEX-projekt, överallt I världen: Ivancsits et al. (2002), Aitken et al. (2005), Baohong et al. (2005), Gursatej Gandhi (2005), Lixia et al. (2006), Baohong et al. (2007), Kim et al. (2008), Yao et al. (2008), Zhang et al. (2008), Kesari et al. (2010) …. Jne. Noin 73 tutkimusta, jotka positiivisia. Vähintään saman verran negatiivisia. Se det nyaste BioInitative Report: http://www.bioinitiative.org
 37. 37. EMF-Mekanismer (som debateras): a) Kalciumläcka från celler, calcium ion efflux (Bawin et al. 1975, Dutta et al. 1989, Goldsworthy 2007) b) Blod-hjärnbarriär läcker (blood brain barrier leakage) (Gautier 2003, Leszcynski et al. 2002, Salford et al. 2003) c) Oxidativ stress uppstår när det finns för mycket skadligt syre, främst fria radikaler. Reactive Oxygen Species (ROS) vidare orsakar DNA-skador och andra skador (Friedman et al. 2008, Phillips et al. 2009, Yurekli et al. 2006) d) Stressproteiner och deras påverkan på immunitet (Belyaev et al. 2008, French et al. 2001, De Pomerai et al. 2003) e) Effekt på tallkottkörtel  melatonin och serotonin produktion (Henshaw & Reiter 2005, Persinger 1987)
 38. 38. Åtgärder - Hur ska man minska risker?
 39. 39. Säljare ger inte konkreta hälsotips 
 40. 40. Vet du vad som händer, när du börjar att spela? http://www.youtube.com/watch?v=ZlkADIQhdVk Det lönar sig att lägga mobiltelefon i flyg-läge (airplane mode) innan man börjar spela.
 41. 41. Du kan minska exponeringen från din mobil betydligt genom att (Voit vähentää altistusta) : • använda handsfree (käyttämällä handsfreetä) • hålla ut mobilen från kroppen när du pratar (pitämällä puhelin irti kehosta puhelun aikana) • ha god täckning vid samtal (soittamalla vain hyvästä kentästä)
 42. 42. http://www.youtube.com/watch?v=EjydakBrY6k Tidpunkt: 24:50 Mätning med Cell Raid-teknologi: 80 % av belastning 3G/4G- ja WLAN -dataförbindelser ”Strålande generation”
 43. 43. Android – stäng alltid sändaren, när den inte behövs
 44. 44. Apple – stäng sändare alltid, när du inte nödvändigt behöver
 45. 45. Nokia – stäng sändare alltid, när du inte nödvändigt behöver
 46. 46. Rekommendationer • Med mobiltelefon borde man alltid använda högtalaremod, airtube-handsfree eller likana utrustningar/metoder. • Inga mobildataförbindelser (mobiltelefon, mokkula) eller laptop (Wi-Fi) nära magen, hellre distans med en 5 meter lång USB-kabel. • Stänga av alla mobilförbindelser (WLAN, 3G, 4G, DECT) hemma på kvällen
 47. 47. Autism är vanligare i så kallade high tech cities med intensiv mobilinfrastruktur (Coghlan, 2011). Likadant, föräldrar som jobbar på IT område, har en större risk att ha en autistisk barn (Roelfsema, 2011).
 48. 48. Varför är 3G så aktiv? • En förklaring: ”3G har en hoppande frekvens som stör kraftigt. Störningarna de åstadkommer har mycket litet med styrkan att göra utan förklaras bäst med att informationsinnehållet i signalerna gör att cellerna i kroppen får felaktiga instruktioner och därför inte kan fungera normalt”. (Torbjörn Lindblom, fil.dr., forskare inom kemi och fysik). Tack: Ulrika Ladberg
 49. 49. Rekommendationer • Med mobiltelefon borde man alltid använda högtalaremod, airtube- handsfree eller likana utrustningar/metoder. • Inga mobildataförbindelser (mokkula) eller laptop (Wi-Fi) nära magen, hellre distans med en 5 meter lång USB-kabel. • Bort onödiga WLAN. Sänkning av effekt-nivån i Access point (router). Stäng av när det inte behövs (under natten). Mer WLAN Zone –tänkande! • Mätningar av radiofrekvent strålning i bruk: Med WLAN rekommendation: basnivå <100 uW/m2 Med sjuka personer: <10 uW/m2 • http://freiburger-appell-2012.info/de/home.php
 50. 50. El(över)känslighet Sähkö(yli)herkkyys
 51. 51. Industrin har ett stort problem: microwave illness • I Ryssland på 1950-1970 –talet tusentals radar&mikrovåg-arbetare testades, varav en viss procent elöverkänsliga. • I Ericsson Ellemtel –enhet 20 elöverskänsliga, till exempel Per Segerbäck • Jag har blivit (hemligt) kontaktad av många sjuka IT- personal, mobilförbindelsetestare, ingenjörer osv. i finska mobil- och IT-bolag!
 52. 52. Provokationtester – är det ett riktigt sätt att forska? • James Rubin & Co säger, att det inte finns något förbindelse mellan el och symptom: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.2 0536/abstract • Andrew Marino & Co påpekar reaktioner i hjärna och central nervsystem (i stället av personliga sensationer): • http://www.andrewamarino.com/journalarticles.ht ml
 53. 53. Också lärare blir sjuka Eva: huvudvärk, kliande röda utslag (främst i ansiktet), trötthet, yrsel, minnesluckor, spända muskler, blödande tandkött. Linda: Huvudvärk, hudrodnad, -hetta, trötthet, yrsel, minnesluckor, kognitiva problem, svårt att hitta orden, blödande tandkött m.m. Lotta: Främst hjärtarytmi, hjärtflimmer/fladder/extraslag i hjärtat, förlamande trötthet, tröghet i huvudet/tanken, svårt att hitta orden o.s.v http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommuner-behandlar-eloverkanslighet-helt-olika http://tinyurl.com/EMF-heart
 54. 54. Freiburg Appell 2012 http://www.chronicexposure.org/doctorinitiative.html •Inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn, t.ex. Hyperaktivitet •Blodtrycksförändringar som blivit allt svårare att behandla med medicin •Hjärtrytmstörningar •Hjärtinfarkt och stroke hos allt yngre människor •Hjärndegenerativa sjukdomar t.ex. Alzheimer och epilepsi •Cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer
 55. 55. Människor kan erkänna el- / magnetfält? - Chryptochrome http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n6/full/ncomms1364.html http://www.andrewamarino.com/PDFs/158-IntJRadiatBiol2009.pdf - Är det helt naturligt att reagera på EMF?
 56. 56. Om gränsvärde
 57. 57. Konflikter? ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (en tysk fund, http://www.icnirp.de) Honorary chair: Michael Repacholi (kritik: http://tinyurl.com/eilampo ) EU SCENIHR (ICNIRP) + COST 281(ICNIRP) International EMF Project i WHO Tidigare ledare: Michael Repacholi Nyvarande ledare: Emilie Deventer (kritik: http://www.microwavenews.com http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html A Radiant Day: http://www.youtube.com/watch?v=GUnykR_T-UY
 58. 58. Tack! Frågor välkomna! Mikko Ahonen Fil.dr, forskare E-mail mikko . ahonen [ät] tutanota . com Skype ahosmikko Info & publikationer http://www.mikkoahonen.com

Notes de l'éditeur

 • Why this topic?
  I come from a city called Tampere. This city has been a test site for all new mobile technologies for the last 20 years.
  I have (also) worked with educational technology the last 20 years. I have read, seen, investigated and experienced… enough to be a bit critical about this current technology hype.
 • I and my colleagues were running the first ‘ Children, Mobile phones and Learning’ pilots in Finland and perhaps in Europe.
  In the EU IST MOBIlearn project we were responsible for the adaptive user interface development (and mobile learning evaluation).
  As you can see, I have also worked for a teleoperator .That was an eye-opening experience.
 • In this presentation I will focus on microwaves and especially pulsed microwaves.
  Pulsing has been shown to produce more biological effects than continuous wave signal. This is documented by Huber &amp; Co in the ECOLOG-study and also by Blackman &amp; Co in the BioInitiative report.
  Demo: A radiation metering device, Gigahertz HF 35C. This device cannot measure SAR-values (or near field). Still, it provides us some information how these mobile devices work.
  First: Switching on a typical GSM mobile phone. When activated, the mobile phone first uses full power to connect to the base station. Thereafter the power it adjusted to minimal, if the base station is close.
  Second: The radiation exposure is 100% if the mobile phone is pressed against your head/ear. If the device is on a table, in 1 meters distance, the radiation exposure is like 2-5 %. So, it is worth using mobile phones in the speaker-phone mode or with hands-free equipment. I recommend airtube-handsfrees.
 • Often the signals in mobile devices and networks are stronger than what those natural signals (and currents) in the human body are. Additionally, those sigals use the same frequences as brain waves. That might be problematic.
  An example: Brain waves
  Alpha 8–12 Hz
  Beta &amp;gt; 13 Hz
  Delta 3 Hz
  Theta 4–7 Hz
 • The general discussion continued after my introduction in the Online Educa Berlin 2008.
  This slideset can be found in the Slideshare.
  Please, visit my blog. Comments welcome.
  Thank you for your interest 
  Mikko

×