Publicité

radyo.pptx

MCSmith4
24 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

radyo.pptx

  1. Ang komentaryong panradyo ayon kay Elena Botkin – Levy, Koordineytor, ZUMIX Radio; ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinyon at saloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu, o sa isang isyung kanilang napiling talakayan at pagtuunan ng pansin
  2. Sa komentaryong panradyo, mahalaga ang pagbibigay ng opinyon o saloobin tungkol sa isang napapanahong isyung napag- uusapan bilang pamukaw sa puso at isip ng mga tagapakinig at makapghihikayat ng pagbabago
  3. Ayon kay Levy ang pagbibigay-opinyon ay makatutulong nang malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibong tagapagsalita.
Publicité