Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

MEGA - The Codru Quest - Final Report (ROM)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 27 Publicité

MEGA - The Codru Quest - Final Report (ROM)

Télécharger pour lire hors ligne

Rezumat al Raportului final pe baza proiectului "The Codru Quest", un studiu privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemice și conservării biodiversității în Rezervația ştiinţifică Codrii și pădurile Codrii în Moldova.
Pregătit de: Alexandr Işcenco.
Tradus de: Felicia Creţu.
© MEGA 2017

Rezumat al Raportului final pe baza proiectului "The Codru Quest", un studiu privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemice și conservării biodiversității în Rezervația ştiinţifică Codrii și pădurile Codrii în Moldova.
Pregătit de: Alexandr Işcenco.
Tradus de: Felicia Creţu.
© MEGA 2017

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par MEGA Generation (20)

Publicité

Plus récents (20)

MEGA - The Codru Quest - Final Report (ROM)

 1. 1. PLAYING FOR IMPACT
 2. 2. Organizaţia iniţiatoare Academia de Guvernare a Mediului din Moldova (MEGA): Organizație de tip antreprenoriat social axată pe prestarea serviciilor de gamification cu valoare pentru mediu și societate. MEGA Game: Jocul cu Impact: Produsul de bază al organizației MEGA; o platformă web cu elemente de gamification care conectează participanții cu companiile de tehnologii ecologice și organizațiile de mediu.
 3. 3. Problema abordată Problema: Degradarea pădurilor Codrii, a altor ecosisteme de păduri din Republica Moldova și a biodiversității acestora. Cauza identificată: • Lipsă de conștientizare a valorilor de neutilizare și de utilizare indirectă a ecosistemelor de păduri pentru societate; • Subaprecierea acestor valori în procesul de elaborare de politici și planificare a utilizării terenurilor. Suprafața împădurită disponibilă în Moldova (~11%) ->
 4. 4. Valorile vizate Valori de utilizare directă Valori de utilizare indirectă Valori de neutilizare • Produse lemnoase • Lemne de foc / cărbune • Produse nelemnoase • Recreaţie / turism • Vânătoare • Pășunat • Cultivare • Fertilitatea solului • Protecția bazinelor hidrografice • Ciclu de nutrieți • Polenizare • Captarea carbonului • Calitatea peisajistică • Existența biodiversității și a habitatelor ei • Beneficiul pentru generațiile următoare a resurselor naturale • Valoare istorică și culturală a mediului înconjurător și a naturii Valorile vizate de către proiectul Codru Quest
 5. 5. Zona de studiu Rezervația ştiinţifică Codrii: • Cea mai veche zonă protejată din Moldova • Localizată în Strășeni, Hâncești și Ialoveni • Administrată de către Agenția de Stat Moldsilva • Acoperă 5175.8 ha din pădurile Codrii Pădurile Codrii: • Predominant pădure de stejar • 1 000 de specii de plante protejate • 8 000 de specii de insecte protejate • Habitatul a 2 specii pe cale de dispariție vizate
 6. 6. Speciile pe cale de dispariţie vizate Păducel pentagin (Crataegus pentagyna) Rădașcă (Lucanus cervus)
 7. 7. Pericole pentru pădurile Codrii Prioritizarea resurselor de utilizarea directă a ecosistemului de pădure Corupție la nivelul statului Insuficiența resurselor financiare și a pădurarilor Colectarea a speciilor de plante pe cale de dispariție Exploatarea forestieră și defrișarea ilegală Braconajul și diminuarea biodiversității Perturbare prin intervenții umane Poluare cu deșeuri
 8. 8. Scop şi obiective Scop: Estimarea și prezentarea valorilor economice de neutilizare și utilizare indirectă a serviciilor de ecosistem și a protejării biodiversității în Rezervația ştiinţifică Codrii și pădurile Codrii din Republica Moldova. Obiective: 1. Estimarea valorilor economice pentru serviciile ecosistemice 2. Pregătirea și prezentarea rezultatelor pentru partenerii principali 3. Organizarea activităților educaționale și de conservare a mediului
 9. 9. Metodologie Metodologia Preferințelor declarate (PD): • Bazată pe interviuri și sondaje • Determină disponibilitatea respondenților de a plăti pentru servicii și produse ecologice • Poate oferi valori de neutilizare p/u servicii ecologice Tehnica Modelării alegerii (MA): • Una din metodologiile PD • Respondenții aleg între status quo și scenarii alternative cu diferite caracteristici ale produsului / serviciului Exemplu de set de opțiuni din sondajul MA propus respondenților
 10. 10. Metode de chestionare 1. Sondaj on-line trimis către 100 de respondenți din capitala Chișinău 2. Interviuri directe asistate de calculator efectuate cu 101 de respondenți din 9 localități rurale 3. Experimentarea cu conceptul de gamification în chestionarea a 100 de respondenți prin intermediul la MEGA Game
 11. 11. Metode de chestionare Gamification: • Conceptul de a aplica mecanici și design de joc într-un context diferit • Are ca scop creșterea motivației, implicării și a contribuției audienței ţintă pentru o cauză anumită Gamification în sondaje: • Loterie cu valută virtuală și magazin on-line • Gamification on-line sub formă de căutare (“quest”) cu misiuni în cadrul platformei MEGA Game Captură de ecran a platformei MEGA Game cu misiunile sondajului
 12. 12. Analiza datelor Dimensiunea eșantionului final al populației: • 94 de respondenți nevalizi au fost eliminați din totalul de 201 de răspunsuri • Eșantionul final analizat: 107 de respondenți Modelul econometric folosit: • Modelul logit mixt • Model statistic pentru examinarea alegerilor opuse • Datele estimative au fost agregate la 3500 vizitatori pe an ai Rezervației ştiinţifice Codrii Datele estimative ale disponibilității-de-a-plăti extrase din modelul logit mixt
 13. 13. Provocări şi constrângeri Eșantion foarte mic și impedimente în procesul de sondaj Dificultăți în analiza datelor și lipsa ecuației p/u transferul beneficiilor Limită de timp de doar 10 luni Limită de budget de doar 8 000 euro
 14. 14. Eşantionul populaţiei Repartizarea eșantionului: 201 respondenți din: • Chișinău • Lozova • Stejăreni • Căpriana • Micleușeni • Huzun • Horodca • Bursuc • Drăgușenii Noi • Condrița9 sate din apropierea pădurilor Codrii din care provin respondenții
 15. 15. Profilul respondenţilor Vârsta medie: 20 – 30 ani Sexul majoritar: femei Nivelul de educație predominant: Liceu sau Licență Nivelul veniturilor predominant: 3 000 MDL (140 euro) pe lună
 16. 16. Respondenţii şi utilizarea pădurilor Distanța medie până la pădurile Codrii: • 1 – 5 km Frecvența medie a vizitelor: • 1 – 5 vizite per persoană pe an Durata medie a vizitelor: • 2 – 3 ore Principalele utilizări ale pădurilor Codrii: • Recreaţie (plimbări, picnic-uri) • Colectarea altor produse decât cele din lemn
 17. 17. Atitudinea respondenților Rezumatul răspunsurilor la întrebare “Ce atitudine aveți față de:” Foarte pozitivă Pozitivă Neutră Negativă Foarte negativă Nu știuPădurile și rezervațiile naturale existente în Moldova? Extinderea rezervațiilor naturale și a pădurilor din Moldova? Stabilirea noilor rezervații naturale cu păduri în Moldova?
 18. 18. Valoarea serviciilor ecosistemice Valoarea medie a disponibilității-de-a-plăti a locuitorilor din orașe, MDL Legendă: mărime – amplitudinea disponibilității-de-a-plăti; culoare – semnul (pozitiv sau negativ); transparență – ponderea
 19. 19. Valoarea serviciilor ecosistemice Valoarea medie a disponibilității-de-a-plăti a locuitorilor din sate, MDL Legendă: mărime – amplitudinea disponibilității-de-a-plăti; culoare – semnul (pozitiv sau negativ); transparență – ponderea
 20. 20. Valoarea serviciilor ecosistemice Valoarea medie a disponibilității-de-a-plăti a mediei eșantionului, MDL Legendă: mărime – amplitudinea disponibilității-de-a-plăti; culoare – semnul (pozitiv sau negativ); transparență – ponderea
 21. 21. Valoarea serviciilor ecosistemice Valoarea medie a disponibilității-de-a-plăti a mediei agregate a eșantionului, MDL Legendă: mărime – amplitudinea disponibilității-de-a-plăti; culoare – semnul (pozitiv sau negativ); transparență – ponderea
 22. 22. Motive pentru disponibilitatea-de-a-plăti Valoare de moștenire: conservarea naturii p/u următoarele generații Reticență față de pierderi: conservarea speciilor pe cale de dispariție Valoare de existență: plăcerea de a ști că pădurile există Valoare de utilizare: uz personal al pădurilor pentru recreaţie
 23. 23. Recomandări Comunități locale și cetățeni preocupați de pădurile Codrii Administrația Rezervației ştiinţifice Codru și a altor zone protejate din Moldova • Să utilizeze rezultatele p/u a crește gradul de conștientizare și a cere dreptul de participare la luarea deciziilor privind pădurile • Să includă valorile serviciilor ecosistemice în planurile de gestionare a pădurilor • Să colaboreze cu comunitățile locale și vizitatorii frecvenți • Să utilizeze valorile disponbilității- de-a-plăti p/u stabilirea unei schemei de plată p/u serviciile ecosistemice
 24. 24. Recomandări Organizațiile de mediu (ONG-uri) Ministerul Mediului și factorii decizionali • Să includă valorile serviciilor ecosistemice în inițiative educaționale și de sensibilizare a populației • Să abordeze și să colaboreze cu comunitățile locale în activități de plantare a copacilor și conservare a naturii • Să folosească valorile disponibilității-de- a-plăti p/u elaborarea politicilor și luarea deciziilor • Să ia în considerare atitudinea și preferințele cetățenilor și a comunităților locale în privința conservării naturii
 25. 25. Mulţumiri Partenerilor și sponsorilor: • Fundația Rufford • Ministerul Federal Austriac pentru Știință, Cercetare și Economie (BMWFW) • Institutul pentru Regiunea Dunării și Europa Centrală (IDM) • Agenția Federală Germană pentru Conservarea Naturii (BfN) • Spark Research Labs • Administrația Rezervației ştiinţifice Codrii Colaboratorilor: • Tim de Kruiff • Felipe Fausto • Evdokia Roidou
 26. 26. Resurse on-line • Site-ul oficial al proiectului “The Codru Quest” • Sondajul on-line “The Codru Quest: Alegerea Voastră” • Rezultatele preliminare “The Codru Quest. Rezultatele Etapei I” • Setul final de date cu răspunsurile și datele disponibilității-de-a-plăti • Setul final de date socio-economice ale respondenților • Datele finale ale disponibilității-de-a-plăti procesate cu software-ul R • Ghidul metodologic “The Codru Quest: Methodologie” • Raportul final cu rezultatele proiectului “The Codru Quest: Raport final” ENG)
 27. 27. Contacte Alexandr Işcenco alexander@megageneration.com Elena Ungureanu elena@megageneration.com Web: www.megageneration.com E-mail: hello@megageneration.com

×