Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting Group

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting Group

Télécharger pour lire hors ligne

Business cases, milepælsplaner, ansvarsgallerier og så videre er intet værd uden forankring i organisationen. Det skal skabe mening og være koblet til forretningens værdier og styringsmodeller.

Kom og hør, hvordan vi integrerer værktøjerne ved at arbejde med ansvar og meningsskabelse med udgangspunkt i organisationens faktiske værdier og mål.

Business cases, milepælsplaner, ansvarsgallerier og så videre er intet værd uden forankring i organisationen. Det skal skabe mening og være koblet til forretningens værdier og styringsmodeller.

Kom og hør, hvordan vi integrerer værktøjerne ved at arbejde med ansvar og meningsskabelse med udgangspunkt i organisationens faktiske værdier og mål.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting Group (20)

Publicité

Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting Group

 1. 1. Værktøjer med mening Kaare Pedersen, Peak Consulting Group 1
 2. 2. Peak Consulting Group – og Kaare • Managementkonsulentvirksomhed med fokus på strategisk eksekvering, etableret i 2006 • Vi rådgiver, bemander opgaver og uddanner indenfor: • Projekt- og programledelse • Porteføljestyring • Risikostyring og governance • Gevinstrealisering og forandringsledelse • Peak arbejder for 30 ud af landets 100 største virksomheder i privat sektor, samt for de største ministerier, styrelser, regioner og kommuner • Vi certificerede ca. 2000 personer i 2014 • Hovedkontor i København centrum, samt ubemandet kontor i Oslo 2 • KL 2002-2016 • Dog 2010-2012: Arbejdsmarkeds og sundhedschef i Sorø Kommune • Tidligere: Roskilde Kommune som konsulent og RUC som forsker • Nu i Peak Consulting Group • Gevinstrealisering • Digitalisering • Projekt- og programledelse
 3. 3. Paradokser  Porteføljestyring er det indlysende rigtige svar på tværgående prioritering i en verden med alt for mange projektideer  Business cases er det indlysende rigtige svar på investeringsbeslutninger  Gevinstrealisering er det indlysende rigtige svar på investeringer Common sense, men ikke common practice 3
 4. 4. Gevinstrealisering 2016 Udfordringer – Top 5 A. Manglende ejerskab (49 %) B. Manglende målinger og opfølgning (45 %) C. Lav modenhed på området (41 %) D. Gevinstkultur (39 %) E. At omsætte gevinster til noget målbart (34 %) 4
 5. 5. Ansvarets (ejerskabets) anatomi Mening og relevans Konsekvens Handle- muligheder 5
 6. 6. Ansvarets anatomi 6 Mening Konsekvens Handle- muligheder • Sammenhæng til ansvarsområde? • Faglige normer • Værdier • Styring? • Opfølgning? • Ansvarspådragelse? • Kompetencer? • Metoder og Værktøjer?
 7. 7. Mening og relevans 7 Meningen med en business case, eller med et gevinstkort?  Besparelser?  Legitimering?  Eller faktiske forandringer? Mening Konsekvens Handle- muligheder
 8. 8. Økonomi Forandringer Besparelser Budgettilpasning Årsag: Skattestop, budgetlov demografi, investeringer Effektivisering Digitaliseringsprojekter Årsag: Serviceforventninger, det økonomiske pres, kvalitetsmål … Økonomi Forandringer Meningsfuld effektivisering 8
 9. 9. Fra Porteføljestyring til SKOR 9 Skor Strategi Kompe- tencer Opgaver Res- sourcer Jeg oplevede • At vi ikke fik fulgt vores strategier til dør Jeg hørte: • Jeg får ikke brugt mine kompetencer godt nok • Uklart hvordan opgaver bliver besluttet og bemandet • Vi har svært ved at få ressourcer til slå til Mit svar: Porteføljestyring!! Medarbejderne: Nej! Resultat: SKOR
 10. 10. GO-Link Skor Strategi Kompe- tencer Opgaver Res- sourcer
 11. 11. Konsekvens 11 1. Har det konsekvens om værktøjet indføres og tages i anvendelse? 2. Understøtter det en anden styring i organisationen? 3. Er det en del af styringskæden? Mening Konsekvens Handle- muligheder
 12. 12. Chefens to do liste 12  Holde mit budget  Holde medarbejdertilfredsheden oppe  Forbedre kvalitet med 5 %  Undgå pressesager  …  ...  ...  …  …  …  … nr 25: Bruge projektmodellen
 13. 13. Styringskæder 13 Beslutningsprocesser i organisationen • Hvor der træffes faktiske beslutninger • Der prioriteres ressourcer • Hvor nogen stilles til ansvar Eksempler • Chefmøder, Direktionsmøder, Bestyrelsesmøder
 14. 14. Porteføljestyring i en siloverden Social Sundhed Beskæftigelse Medarbejder Chefer Kommunalbestyrelse Mål Mål Mål Styringskæderne Folketing 14 PorteføljestyringProjekter
 15. 15. Handlemuligheder 15 Chefer og medarbejdere ønsker at kunne handle på det de bliver gjort ansvarlige på? Understøtter vores værktøj deres handlekompetencer? Mening Konsekvens Handle- muligheder
 16. 16. Ikke nødvendigvis sådan det bliver oplevet – men det er set før? 16 Mening Konsekvens Handle- muligheder Mulige fortolkninger Projekter Gør mine handlinger mere besværlige Portefølje Centraliserer og fjerner mit beslutningsrum Gevinst- realisering Påtvungen aktivitet fra projektfolket Business case Kun legitimering – så jeg kan få et go!
 17. 17. Og problemet er jo at de ofte har ret! 17 Vores opgave: • Forstå den situation topledelse og chefer forsøger at håndtere • Forstå vision, formål og identitet i den organisation din metode skal anvendes i • Forstå de styringsmekanismer organisationen anvender • Og udvid i den kontekst handlemulighederne
 18. 18. Passenhedslogik 18 Og som en krølle på halen… March & Olson taler om passenhedslogik og skraldespandsbeslutninger - Beslutninger tages ud fra hvad der er passende og forventes – ikke rationalitet - Led efter anledninger – det var sådan jeg i 1999 tid fik beslutning om en projektmodel i Roskilde Kommune
 19. 19. peakconsulting.dk peakkurser.dk Vil du vide mere? Kaare Pedersen 3125 3504 kp@peakconsulting.dk 19

Notes de l'éditeur

 • Værktøjer med mening
  Business cases, milepælsplaner, ansvarsgallerier o.s.v. er intet værd uden forankring i organisationen. Det skal skabe mening og være koblet til forretningens værdier og styringsmodeller. Kom og hør, hvordan vi integrerer værktøjerne ved at arbejde med ansvar og meningsskabelse med udgangspunkt i organisationens faktiske værdier og mål
 • Sidste år: 1) Ejerskab og opfølgning på gevinster, 2) Konkrete og målbare gevinster 3) Motivation fra mellemledere og forretningen

  Ejerskab op mod den oplevede værdi – værdiskabelsen og tidlig dialog. Men også op mod besparelser.
  Modenhed – mange undervurderer implementeringen og sværhedsgraden. Eks. fra kunde, der blev overrasket over alt det man skulle se på.
  Samtidig – forstår ledelsen og organisationen HVORFOR det er vigtigt? Lang forandringsrejse – mange overser det!
  Mål – isoleret set er det svært at omregne(måske fordi det ikke er egentlige gevinster)
  Ser mange dårlige målhierarkier – hvis målene er uklare bliver gevinsterne det også.

×