SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  50
Télécharger pour lire hors ligne
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫العقاريين‬ ‫المطورين‬ ‫بين‬ ‫الصدارة‬ ‫الدار‬ ‫تحتل‬
‫وال‬ .‫مرموقة‬ ‫ومكانة‬ ‫طيبة‬ ‫بسمعة‬ ‫وتتمتع‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬
‫خلق‬ ‫إلى‬ ‫نسعى‬ ‫فنحن‬ ،‫فحسب‬ ‫العقارات‬ ‫ببناء‬ ‫هدفنا‬ ‫يتمثل‬
‫ونؤمن‬ ،‫فيها‬ ‫القاطنين‬ ‫حياة‬ ‫وتثري‬ ‫بالحياة‬ ‫تعج‬ ‫ومجتمعات‬ ‫مدن‬
‫الجميع‬ ‫فيها‬ ‫يشعر‬ ‫مدن‬ ‫بناء‬ ،‫رائد‬ ‫عقاري‬ ‫كمطور‬ ‫واجبنا‬ ‫من‬ ‫بأنه‬
.‫يوم‬ ‫كل‬ ‫في‬ ،‫واالنتماء‬ ‫باإللفة‬
‫القلب‬ ‫من‬ ‫ينبع‬ ‫عملنا‬
‫الـــدار‬
‫العائدات‬
2021 ‫المالية‬ ‫السنة‬
‫درهم‬ ‫مليار‬ 8.58
‫االستثمارات‬ ‫حافظة‬ ‫زيادة‬
2021 ‫المالية‬ ‫السنة‬
‫درهم‬ ‫مليار‬ 1
‫الصافي‬ ‫الربح‬
2020 ‫المالية‬ ‫السنة‬
‫درهم‬ ‫مليار‬ 2.33
‫المبيعات‬ ‫عائدات‬
2021 ‫المالية‬ ‫السنة‬
‫درهم‬ ‫مليار‬ 7.2
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫أبوظبي‬
‫من‬ ‫والزوار‬ ‫السكان‬ ‫بالحياة‬ ‫تنبض‬ ‫التي‬ ‫المدينة‬ ‫هذه‬ ‫تجذب‬
‫ومشهدها‬ ‫الطبيعي‬ ‫جمالها‬ ‫بفضل‬ ‫وذلك‬ ،‫العالم‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬
‫عالم‬ ‫في‬ ‫القوي‬ ‫وحضورها‬ ‫العريق‬ ‫وتراثها‬ ‫الملهم‬ ‫الثقافي‬
‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫عاصمة‬ ‫هي‬ ‫أبوظبي‬ .‫واألعمال‬ ‫المال‬
.‫لهم‬ ً‫موطنا‬ ‫منها‬ ‫الزوار‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫جعل‬ ‫وقد‬ ،‫المتحدة‬
‫موطننا‬ ‫أبوظبي‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
E20
E
1
1
‫ء‬ ْ
‫ﻲ‬ َ
‫ﻓ‬
‫اﻟﺮﻳﻤﺎن‬
‫ﻣﺼﻔﺢ‬
‫زاﻳﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ‬
E
1
0
‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﺣﻲ‬
‫اﻟﻔﺮﺳﺎن‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ‬
‫أﺑﻮﻇﺒﻲ‬ ‫ﻳﺎس‬ ‫ﻣﺮﺳﻰ‬
‫ﺟﻮﻟﻒ‬ ‫ﻣﻠﻌﺐ‬
‫أﺑﻮﻇﺒﻲ‬ ‫ﻟﻴﻨﻜﺲ‬ ‫ﻳﺎس‬
‫ﻳﺎس‬ ‫ﺷﺎﻃﺊ‬
‫الشامخة‬ ‫منطقة‬
‫في‬ ‫فيلتك‬ ‫من‬ ‫دقائق‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫أبوظبي‬ ‫مطار‬ ‫يقع‬
‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫المتطورة‬ ‫الطرق‬ ‫شبكة‬ ‫تسهل‬ ‫بينما‬ ‫الشامخة‬
‫كما‬ .‫ودبي‬ ‫أبوظبي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫والوجهات‬ ‫المناطق‬ ‫أهم‬
‫المتاجر‬ ‫مثل‬ ‫إليها‬ ‫تحتاج‬ ‫قد‬ ‫خدمات‬ ‫بتوفر‬ ‫االستمتاع‬ ‫ويمكنك‬
‫ذلك‬ ‫كل‬ .‫مميزة‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫وغيرها‬ ‫والموالت‬
‫عائلتك‬ ‫فيه‬ ‫تنعم‬ ‫للسكن‬ ‫مثالية‬ ‫وجهة‬ ‫الشامخة‬ ‫من‬ ‫جعل‬
.‫وعصري‬ ‫هادئ‬ ‫حياة‬ ‫بأسلوب‬
‫مقربة‬ ‫على‬ ‫موقع‬
‫تحتاج‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫الريمان‬
‫كل‬ ‫فيه‬ ‫تجد‬ ‫مكان‬
‫يناسبك‬ ‫ما‬
‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬ ‫فريدة‬ ‫ووجهة‬ ‫مميزة‬ ‫بيئة‬ ‫الريمان‬ ‫مشروع‬ ‫يوفر‬
‫متنزهات‬ ‫المشروع‬ ‫يضم‬ ‫إذ‬ ،‫بها‬ ‫يحلم‬ ‫التي‬ ‫الحياة‬ ‫فيها‬ ‫يختبر‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫كما‬ ،‫الهوائية‬ ‫للدراجات‬ ‫وأخرى‬ ‫للجري‬ ‫ومسارات‬
،‫الطبية‬ ‫والعيادات‬ ،‫العائلية‬ ‫المجتمعية‬ ‫والمراكز‬ ،‫المدارس‬
‫جزيرة‬ ‫على‬ ‫مميزة‬ ‫وجهات‬ ‫من‬ ‫مقربة‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫والمساجد‬
‫الغزال‬ ‫ونادي‬ ‫الدولي‬ ‫الرياضي‬ ‫الفرسان‬ ‫منتجع‬ ‫ومنها‬ ‫ياس‬
.‫مول‬ ‫وياس‬ ‫مصدر‬ ‫ومدينة‬ ‫للجولف‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬
‫عالمك‬
‫تراه‬ ‫كما‬
‫مفهومك‬ ‫تعيش‬ ‫بأن‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬ ‫لك‬ ‫يسمح‬
‫يتيح‬ ‫إذ‬ ‫العصرية‬ ‫اإلماراتية‬ ‫الحياة‬ ‫ألسلوب‬ ‫الخاص‬
‫الواجهات‬ ‫من‬ ‫مميزة‬ ‫مجموعة‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫االختيار‬ ‫لك‬
‫بمرافق‬ ‫واالستمتاع‬ ‫الداخلية‬ ‫والتشطيبات‬ ‫الخارجية‬
‫واسعة‬ ‫خيارات‬ ‫لك‬ ‫توفر‬ ‫والتي‬ ‫المتعددة‬ ‫ع‬ ّ
‫المجم‬
.‫أوقاتك‬ ‫لتمضية‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫لتستمتع‬ ‫واسعة‬ ‫حدائق‬
‫الحدود‬ ‫أبعد‬ ‫إلى‬ ‫بحياتك‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫يستمتعوا‬ ً‫مكانا‬ ‫امنحهم‬
‫بطفولتهم‬ ‫فيه‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫طلبك‬ ‫بحسب‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬ ‫في‬ ‫الفلل‬ ‫تصميم‬ ‫يمكن‬
‫المتوسطي‬ ‫الطراز‬ ‫وهي‬ ‫أنماط‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫واالختيار‬
‫وتتوفر‬ ،‫المعاصر‬ ‫والطراز‬ ‫الحديث‬ ‫العربي‬ ‫والطراز‬
‫نوم‬ ‫غرف‬ 6 ‫إلى‬ 3 ‫من‬ ‫مؤلفة‬ ‫فلل‬ ‫في‬ ‫جميعها‬
‫العيش‬ ‫روعة‬ ً‫معا‬ ‫لتختبروا‬ ‫المساحة‬ ‫وعائلتك‬ ‫تمنحك‬
.‫يشبهكم‬ ‫مكان‬ ‫في‬
‫فلل‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫اختر‬
‫متنوعة‬ ‫بتصاميم‬
‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫متوسطي‬ ‫طراز‬
‫نوم‬ ‫غرف‬ 3
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
.‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬
‫األرضي‬ ‫الطابق‬
‫األول‬ ‫الطابق‬
‫متوسطي‬ ‫طراز‬
‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 3
‫مربع‬ ‫متر‬ 10 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 301 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬
‫نوم‬ ‫غرف‬ 4
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
.‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬
‫األرضي‬ ‫الطابق‬
‫األول‬ ‫الطابق‬
‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬
‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 4
‫مربع‬ ‫متر‬ 12 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 378 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫متوسطي‬ ‫طراز‬
‫نوم‬ ‫غرف‬ 4
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
.‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬
‫األرضي‬ ‫الطابق‬
‫األول‬ ‫الطابق‬
‫متوسطي‬ ‫طراز‬
‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 4
‫مربع‬ ‫متر‬ 15 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 376 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬
‫نوم‬ ‫غرف‬ 5
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
.‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬
‫األرضي‬ ‫الطابق‬
‫األول‬ ‫الطابق‬
‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬
‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 5
‫مربع‬ ‫متر‬ 45 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 463 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫متوسطي‬ ‫طراز‬
‫نوم‬ ‫غرف‬ 5
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
.‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬
‫األرضي‬ ‫الطابق‬
‫األول‬ ‫الطابق‬
‫متوسطي‬ ‫طراز‬
‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 5
‫مربع‬ ‫متر‬ 29 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 447 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬
‫نوم‬ ‫غرف‬ 6
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
.‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬
‫األرضي‬ ‫الطابق‬
‫األول‬ ‫الطابق‬
‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬
‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6
‫مربع‬ ‫متر‬ 11 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 498 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫معاصر‬ ‫طراز‬
‫نوم‬ ‫غرف‬ 6
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
.‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬
‫األرضي‬ ‫الطابق‬
‫األول‬ ‫الطابق‬
‫معاصر‬ ‫طراز‬
‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6
‫مربع‬ ‫متر‬ 23 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 500 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫متوسطي‬ ‫طراز‬
‫نوم‬ ‫غرف‬ 6
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
.‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬
‫األرضي‬ ‫الطابق‬
‫األول‬ ‫الطابق‬
‫متوسطي‬ ‫طراز‬
‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6
‫مربع‬ ‫متر‬ 3.5 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 481 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫مكان‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫باإللفة‬ ‫شعور‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫ألسلوب‬ ‫الخاص‬ ‫مفهومك‬
‫العصرية‬ ‫اإلماراتية‬ ‫الحياة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫خطوات‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ‫متنزهات‬
‫منزلك‬ ‫حديقة‬ ‫من‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫التشطيبات‬ ‫واختر‬ ‫منزلك‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬ ‫لمستك‬ ‫أضف‬
‫األلوان‬ ‫من‬ ،‫الخاص‬ ‫ذوقك‬ ‫مع‬ ‫تتماشى‬ ‫التي‬ ‫الداخلية‬
‫التشطيبات‬ ‫ومن‬ ،‫منها‬ ‫الداكنة‬ ‫إلى‬ ‫المنعشة‬ ‫الفاتحة‬
.‫المميزة‬ ‫إلى‬ ‫العادية‬
‫التشطيبات‬ ‫اختر‬
‫تفضلها‬ ‫التي‬
‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫الفيال‬ ‫أنحاء‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫والحمامات‬ ‫المطبخ‬
‫والخزائن‬ ‫الداخلية‬ ‫األبواب‬
‫الميالمين‬ ‫خشب‬
‫العامة‬ ‫األرضية‬
‫بورسالن‬
‫العام‬ ‫الطالء‬
‫مائي‬ ‫دهان‬
‫الساللم‬
‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫بورسالن‬
‫الجدار‬ ‫طالء‬
‫المغسلة‬ ‫خلف‬ ‫الحائط‬
‫كوارتز‬ ‫كوارتز‬
‫األسطح‬
‫العلوية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬
‫الميالمين‬ ‫خشب‬
‫السفلية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬
‫الميالمين‬ ‫خشب‬
‫األرضية‬
‫بورسالن‬
‫واألرضية‬ ‫الحمامات‬ ‫جدران‬
‫بورسالن‬
‫المغسلة‬
‫كوارتز‬
‫عادي‬ ‫فاتح‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫داخلية‬ ‫تشطيبات‬ ‫اختر‬
‫هويتك‬ ‫تعكس‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫الفيال‬ ‫أنحاء‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫والخزائن‬ ‫الداخلية‬ ‫األبواب‬
‫الخشبي‬ ‫الغالف‬
‫والساللم‬ ‫العامة‬ ‫األرضية‬
‫بورسالن‬
‫العام‬ ‫الطالء‬
‫مائي‬ ‫دهان‬
‫السقف‬ ‫طالء‬
‫مائي‬ ‫دهان‬
‫المغسلة‬ ‫خلف‬ ‫الحائط‬
‫كوارتز‬ ‫كوارتز‬
‫األسطح‬
‫العلوية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬
‫السفلية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬
‫الميالمين‬ ‫خشب‬
‫الميالمين‬ ‫خشب‬
‫المطبخ‬ ‫أرضية‬
‫بورسالن‬
‫الحمامات‬ ‫جدران‬
‫بورسالن‬ ‫بورسالن‬
‫الحمامات‬ ‫أرضية‬
‫المغسلة‬
‫كوارتز‬
‫والحمامات‬ ‫المطبخ‬
‫عادي‬ ‫داكن‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫الخاص‬ ‫مفهومك‬
‫العمر‬ ‫لبيت‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫الفيال‬ ‫أنحاء‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫والخزائن‬ ‫الداخلية‬ ‫األبواب‬
‫الخشب‬ ‫قشرة‬
‫والساللم‬ ‫العامة‬ ‫األرضية‬
‫بورسالن‬
‫العام‬ ‫الطالء‬
‫مائي‬ ‫دهان‬
‫الجدار‬ ‫طالء‬
‫النوم‬ ‫غرف‬ ‫أرضية‬
‫مصنعة‬ ‫أخشاب‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬
‫المغسلة‬ ‫خلف‬ ‫الحائط‬
‫األسطح‬
‫كوارتز‬ ‫كوارتز‬
‫العلوية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬
‫الميالمين‬ ‫خشب‬
‫السفلية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬
‫الميالمين‬ ‫خشب‬
‫األرضية‬
‫بورسالن‬
‫واألرضية‬ ‫الحمامات‬ ‫جدران‬
‫بورسالن‬
‫المغسلة‬
‫الخزائن‬
‫الخشب‬ ‫قشرة‬ ‫كوارتز‬
‫والحمامات‬ ‫المطبخ‬
‫ممتاز‬ ‫فاتح‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫تشطيبات‬
‫بعناية‬ ‫مصممة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫الفيال‬ ‫أنحاء‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫والخزائن‬ ‫الداخلية‬ ‫األبواب‬
‫الخشب‬ ‫قشرة‬
‫العامة‬ ‫األرضية‬
‫العام‬ ‫الطالء‬
‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫بورسالن‬
‫المختلف‬ ‫الجدار‬ ‫طالء‬
‫الساللم‬
‫رخام‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬
‫النوم‬ ‫غرف‬ ‫أرضية‬
‫مصنعة‬ ‫أخشاب‬
‫المغسلة‬ ‫خلف‬ ‫الحائط‬
‫األسطح‬
‫كوارتز‬ ‫كوارتز‬
‫العلوية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬
‫الخشبي‬ ‫الغالف‬
‫السفلية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬
‫الخشبي‬ ‫الغالف‬
‫األرضية‬
‫بورسالن‬
‫الحمامات‬ ‫جدران‬
‫الحمامات‬ ‫أرضية‬
‫بورسالن‬ ‫بورسالن‬
‫المغسلة‬
‫الخزائن‬
‫الخشبي‬ ‫الغالف‬ ‫كوارتز‬
‫والحمامات‬ ‫المطبخ‬
‫ممتاز‬ ‫داكن‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫األحالم‬ ‫بيت‬ ‫ك‬ ّ‫تمل‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫نسى‬ ُ‫ت‬ ‫ال‬ ‫عائلية‬ ‫لحظات‬
‫تناسب‬ ‫فيال‬ ‫في‬
‫حياتك‬ ‫أسلوب‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
ٌّ
‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يجد‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ً‫عالما‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬ ‫لك‬ ‫يقدم‬
‫المساحات‬ ‫تثريها‬ ‫بيئة‬ ‫في‬ ‫النشاطات‬ ‫فتتنوع‬ ،‫يرضيه‬ ‫ما‬
‫فيما‬ ،‫للعب‬ ‫المخصصة‬ ‫والمساحات‬ ‫الواسعة‬ ‫الخضراء‬
‫ومسارات‬ ‫االستخدامات‬ ‫المتعددة‬ ‫المالعب‬ ‫تشغل‬
.‫المشروع‬ ‫وسط‬ ،‫للدراجات‬ ‫المخصصة‬ ‫وتلك‬ ‫الجري‬
‫تالئم‬ ‫خدمات‬
‫حياتك‬ ‫أسلوب‬
‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫منزل‬ ‫في‬ ‫ذكرياتك‬ ‫اصنع‬
‫تتمناه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫يضم‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫أسلوب‬ ‫فريد‬ ‫ع‬ ّ
‫مجم‬
‫يلهمك‬ ‫فيه‬ ‫الحياة‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫وهو‬ ‫بامتياز‬ ‫عائلي‬ ‫مشروع‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬
‫المساحة‬ ‫لتوفر‬ ‫صممت‬ ‫مميزة‬ ً
‫فلال‬ ‫يضم‬
‫معايير‬ ‫يراعي‬ ‫وبأسلوب‬ ‫والخصوصية‬
‫بحسب‬ ‫التصميم‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ،‫االستدامة‬
‫حزم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشاملة‬ ‫الترقية‬ ‫وخيار‬ ‫الطلب‬
‫بك‬ ‫الخاصة‬ ‫الفيال‬ ‫بذلك‬ ‫لتصبح‬ ،‫متنوعة‬
.‫لك‬ ً‫خصيصا‬ ‫ومصممة‬ ‫فريدة‬
‫كل‬ ‫يضم‬ ‫منزل‬
‫يهمك‬ ‫ما‬
‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫للترقية‬ ‫مميزة‬ ‫حزم‬
‫مستدامة‬ ‫بناء‬ ‫مواد‬
‫واسعة‬ ‫مجموعة‬
‫الداخلية‬ ‫التشطيبات‬ ‫من‬
‫الخيارات‬ ‫من‬ ‫عدد‬
‫الخارجية‬ ‫للواجهات‬
‫فعالة‬ ‫مائية‬ ‫تجهيزات‬
‫عائلي‬ ‫ع‬ ّ
‫مجم‬
‫استدامة‬ ‫من‬ 2 ‫اللؤلؤ‬ ‫تقييم‬
‫العقار‬ ‫خصائص‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
‫ير‬‫ـكو‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـدار‬‫ـ‬‫ال‬
‫أبوظبي‬ ،‫مول‬ ‫ياس‬ ‫بجانب‬ ،‫ياس‬ ‫جزيرة‬
800 25327
SALES@ALDAR.COM
‫العمل‬ ‫ساعات‬
‫الخميس‬ - ‫األحد‬
ً‫مساء‬ 4:00 - ً‫صباحا‬ 8:00
‫ت‬‫للمبيعــا‬ ‫س‬‫يــا‬ ‫مركــز‬
‫لينكس‬ ‫ياس‬ ‫من‬ ‫بالقرب‬ ،‫ياس‬ ‫جزيرة‬ ،‫أبوظبي‬
800 25327
SALES@ALDAR.COM
‫العمل‬ ‫ساعات‬
‫الخميس‬ - ‫األحد‬
ً‫مساء‬ 4:00 - ً‫صباحا‬ 8:00
‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ
‫ي‬ َ
‫ف‬
https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/

Contenu connexe

Plus de MOHAMMAD ALKHAIL

کاستا براوا در داماک لاگونز در شهر دبی در امارات متحده عربی
کاستا براوا در داماک لاگونز در شهر دبی در امارات متحده عربیکاستا براوا در داماک لاگونز در شهر دبی در امارات متحده عربی
کاستا براوا در داماک لاگونز در شهر دبی در امارات متحده عربی
MOHAMMAD ALKHAIL
 
كوستا برافا في داماك لاجونز في دبي الإمارات العربية المتحدة
كوستا برافا في داماك لاجونز في دبي الإمارات العربية المتحدةكوستا برافا في داماك لاجونز في دبي الإمارات العربية المتحدة
كوستا برافا في داماك لاجونز في دبي الإمارات العربية المتحدة
MOHAMMAD ALKHAIL
 
برج‌ های داماک در کنار هتل‌ ها و استراحتگاه‌ های پارامونت در شهر دبی در امارا...
برج‌ های داماک در کنار هتل‌ ها و استراحتگاه‌ های پارامونت در شهر دبی در امارا...برج‌ های داماک در کنار هتل‌ ها و استراحتگاه‌ های پارامونت در شهر دبی در امارا...
برج‌ های داماک در کنار هتل‌ ها و استراحتگاه‌ های پارامونت در شهر دبی در امارا...
MOHAMMAD ALKHAIL
 
أبراج داماك من باراماونت للفنادق والمنتجعات في دبي الإمارات العربية المتحدة
أبراج داماك من باراماونت للفنادق والمنتجعات في دبي الإمارات العربية المتحدةأبراج داماك من باراماونت للفنادق والمنتجعات في دبي الإمارات العربية المتحدة
أبراج داماك من باراماونت للفنادق والمنتجعات في دبي الإمارات العربية المتحدة
MOHAMMAD ALKHAIL
 
ویلاهای فی الریمان در منطقه الشامخه در ابوظبی در امارات متحده عربی
ویلاهای فی الریمان در منطقه الشامخه در ابوظبی در امارات متحده عربیویلاهای فی الریمان در منطقه الشامخه در ابوظبی در امارات متحده عربی
ویلاهای فی الریمان در منطقه الشامخه در ابوظبی در امارات متحده عربی
MOHAMMAD ALKHAIL
 
برج خلیفه رزیدنس در شهر دبی در امارات متحده عربی
برج خلیفه رزیدنس در شهر دبی در امارات متحده عربیبرج خلیفه رزیدنس در شهر دبی در امارات متحده عربی
برج خلیفه رزیدنس در شهر دبی در امارات متحده عربی
MOHAMMAD ALKHAIL
 
برج خليفة ريزيدنس في دبي الإمارات العربية المتحدة
برج خليفة ريزيدنس في دبي الإمارات العربية المتحدةبرج خليفة ريزيدنس في دبي الإمارات العربية المتحدة
برج خليفة ريزيدنس في دبي الإمارات العربية المتحدة
MOHAMMAD ALKHAIL
 
واحدهای کریک کرسنت در دبی کریک هاربور
واحدهای کریک کرسنت در دبی کریک هاربورواحدهای کریک کرسنت در دبی کریک هاربور
واحدهای کریک کرسنت در دبی کریک هاربور
MOHAMMAD ALKHAIL
 
وحدات كريك كريسنت في ميناء خور دبي
وحدات كريك كريسنت في ميناء خور دبيوحدات كريك كريسنت في ميناء خور دبي
وحدات كريك كريسنت في ميناء خور دبي
MOHAMMAD ALKHAIL
 
مساكن وشقق فندقية فيريديس في أكويا أكسجين في دبي الإمارات العربية المتحدة
مساكن وشقق فندقية فيريديس في أكويا أكسجين في دبي الإمارات العربية المتحدةمساكن وشقق فندقية فيريديس في أكويا أكسجين في دبي الإمارات العربية المتحدة
مساكن وشقق فندقية فيريديس في أكويا أكسجين في دبي الإمارات العربية المتحدة
MOHAMMAD ALKHAIL
 
آپارتمان تریا در دبی سیلیکون واحه
آپارتمان تریا در دبی سیلیکون واحهآپارتمان تریا در دبی سیلیکون واحه
آپارتمان تریا در دبی سیلیکون واحه
MOHAMMAD ALKHAIL
 
شقق تريا في واحة دبي للسيليكون
شقق تريا في واحة دبي للسيليكونشقق تريا في واحة دبي للسيليكون
شقق تريا في واحة دبي للسيليكون
MOHAMMAD ALKHAIL
 
آپارتمان های پورتمن در منطقه جمیرا ویلج سیرکل در شهر دبی در امارات متحده عربی
آپارتمان های پورتمن در منطقه جمیرا ویلج سیرکل در شهر دبی در امارات متحده عربیآپارتمان های پورتمن در منطقه جمیرا ویلج سیرکل در شهر دبی در امارات متحده عربی
آپارتمان های پورتمن در منطقه جمیرا ویلج سیرکل در شهر دبی در امارات متحده عربی
MOHAMMAD ALKHAIL
 

Plus de MOHAMMAD ALKHAIL (20)

Own Studio, 1 bedroom, and 2 bedroom Apartments for sale in Dubai UAE
Own Studio, 1 bedroom, and 2 bedroom Apartments for sale in Dubai UAEOwn Studio, 1 bedroom, and 2 bedroom Apartments for sale in Dubai UAE
Own Studio, 1 bedroom, and 2 bedroom Apartments for sale in Dubai UAE
 
کاستا براوا در داماک لاگونز در شهر دبی در امارات متحده عربی
کاستا براوا در داماک لاگونز در شهر دبی در امارات متحده عربیکاستا براوا در داماک لاگونز در شهر دبی در امارات متحده عربی
کاستا براوا در داماک لاگونز در شهر دبی در امارات متحده عربی
 
كوستا برافا في داماك لاجونز في دبي الإمارات العربية المتحدة
كوستا برافا في داماك لاجونز في دبي الإمارات العربية المتحدةكوستا برافا في داماك لاجونز في دبي الإمارات العربية المتحدة
كوستا برافا في داماك لاجونز في دبي الإمارات العربية المتحدة
 
Costa Brava at Damac Lagoons in Dubai UAE
Costa Brava at Damac Lagoons in Dubai UAECosta Brava at Damac Lagoons in Dubai UAE
Costa Brava at Damac Lagoons in Dubai UAE
 
برج‌ های داماک در کنار هتل‌ ها و استراحتگاه‌ های پارامونت در شهر دبی در امارا...
برج‌ های داماک در کنار هتل‌ ها و استراحتگاه‌ های پارامونت در شهر دبی در امارا...برج‌ های داماک در کنار هتل‌ ها و استراحتگاه‌ های پارامونت در شهر دبی در امارا...
برج‌ های داماک در کنار هتل‌ ها و استراحتگاه‌ های پارامونت در شهر دبی در امارا...
 
أبراج داماك من باراماونت للفنادق والمنتجعات في دبي الإمارات العربية المتحدة
أبراج داماك من باراماونت للفنادق والمنتجعات في دبي الإمارات العربية المتحدةأبراج داماك من باراماونت للفنادق والمنتجعات في دبي الإمارات العربية المتحدة
أبراج داماك من باراماونت للفنادق والمنتجعات في دبي الإمارات العربية المتحدة
 
DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts in Dubai UAE
DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts in Dubai UAEDAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts in Dubai UAE
DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts in Dubai UAE
 
ویلاهای فی الریمان در منطقه الشامخه در ابوظبی در امارات متحده عربی
ویلاهای فی الریمان در منطقه الشامخه در ابوظبی در امارات متحده عربیویلاهای فی الریمان در منطقه الشامخه در ابوظبی در امارات متحده عربی
ویلاهای فی الریمان در منطقه الشامخه در ابوظبی در امارات متحده عربی
 
Fay Alreeman Villas at Al Shamkha in Abu Dhabi UAE
Fay Alreeman Villas at Al Shamkha in Abu Dhabi UAEFay Alreeman Villas at Al Shamkha in Abu Dhabi UAE
Fay Alreeman Villas at Al Shamkha in Abu Dhabi UAE
 
برج خلیفه رزیدنس در شهر دبی در امارات متحده عربی
برج خلیفه رزیدنس در شهر دبی در امارات متحده عربیبرج خلیفه رزیدنس در شهر دبی در امارات متحده عربی
برج خلیفه رزیدنس در شهر دبی در امارات متحده عربی
 
برج خليفة ريزيدنس في دبي الإمارات العربية المتحدة
برج خليفة ريزيدنس في دبي الإمارات العربية المتحدةبرج خليفة ريزيدنس في دبي الإمارات العربية المتحدة
برج خليفة ريزيدنس في دبي الإمارات العربية المتحدة
 
Burj Khalifa Residence in Dubai UAE Brochure.pdf
Burj Khalifa Residence in Dubai UAE Brochure.pdfBurj Khalifa Residence in Dubai UAE Brochure.pdf
Burj Khalifa Residence in Dubai UAE Brochure.pdf
 
واحدهای کریک کرسنت در دبی کریک هاربور
واحدهای کریک کرسنت در دبی کریک هاربورواحدهای کریک کرسنت در دبی کریک هاربور
واحدهای کریک کرسنت در دبی کریک هاربور
 
وحدات كريك كريسنت في ميناء خور دبي
وحدات كريك كريسنت في ميناء خور دبيوحدات كريك كريسنت في ميناء خور دبي
وحدات كريك كريسنت في ميناء خور دبي
 
Creek Crescent units in Dubai Creek Harbour Brochure.pdf
Creek Crescent units in Dubai Creek Harbour Brochure.pdfCreek Crescent units in Dubai Creek Harbour Brochure.pdf
Creek Crescent units in Dubai Creek Harbour Brochure.pdf
 
مساكن وشقق فندقية فيريديس في أكويا أكسجين في دبي الإمارات العربية المتحدة
مساكن وشقق فندقية فيريديس في أكويا أكسجين في دبي الإمارات العربية المتحدةمساكن وشقق فندقية فيريديس في أكويا أكسجين في دبي الإمارات العربية المتحدة
مساكن وشقق فندقية فيريديس في أكويا أكسجين في دبي الإمارات العربية المتحدة
 
Viridis Residences & Hotel Apartments at AKOYA Oxygen in Dubai UAE.pdf
Viridis Residences & Hotel Apartments at AKOYA Oxygen in Dubai UAE.pdfViridis Residences & Hotel Apartments at AKOYA Oxygen in Dubai UAE.pdf
Viridis Residences & Hotel Apartments at AKOYA Oxygen in Dubai UAE.pdf
 
آپارتمان تریا در دبی سیلیکون واحه
آپارتمان تریا در دبی سیلیکون واحهآپارتمان تریا در دبی سیلیکون واحه
آپارتمان تریا در دبی سیلیکون واحه
 
شقق تريا في واحة دبي للسيليكون
شقق تريا في واحة دبي للسيليكونشقق تريا في واحة دبي للسيليكون
شقق تريا في واحة دبي للسيليكون
 
آپارتمان های پورتمن در منطقه جمیرا ویلج سیرکل در شهر دبی در امارات متحده عربی
آپارتمان های پورتمن در منطقه جمیرا ویلج سیرکل در شهر دبی در امارات متحده عربیآپارتمان های پورتمن در منطقه جمیرا ویلج سیرکل در شهر دبی در امارات متحده عربی
آپارتمان های پورتمن در منطقه جمیرا ویلج سیرکل در شهر دبی در امارات متحده عربی
 

فلل في الريمان في الشامخة في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة

 • 2. ‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫العقاريين‬ ‫المطورين‬ ‫بين‬ ‫الصدارة‬ ‫الدار‬ ‫تحتل‬ ‫وال‬ .‫مرموقة‬ ‫ومكانة‬ ‫طيبة‬ ‫بسمعة‬ ‫وتتمتع‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫خلق‬ ‫إلى‬ ‫نسعى‬ ‫فنحن‬ ،‫فحسب‬ ‫العقارات‬ ‫ببناء‬ ‫هدفنا‬ ‫يتمثل‬ ‫ونؤمن‬ ،‫فيها‬ ‫القاطنين‬ ‫حياة‬ ‫وتثري‬ ‫بالحياة‬ ‫تعج‬ ‫ومجتمعات‬ ‫مدن‬ ‫الجميع‬ ‫فيها‬ ‫يشعر‬ ‫مدن‬ ‫بناء‬ ،‫رائد‬ ‫عقاري‬ ‫كمطور‬ ‫واجبنا‬ ‫من‬ ‫بأنه‬ .‫يوم‬ ‫كل‬ ‫في‬ ،‫واالنتماء‬ ‫باإللفة‬ ‫القلب‬ ‫من‬ ‫ينبع‬ ‫عملنا‬ ‫الـــدار‬ ‫العائدات‬ 2021 ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫درهم‬ ‫مليار‬ 8.58 ‫االستثمارات‬ ‫حافظة‬ ‫زيادة‬ 2021 ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫درهم‬ ‫مليار‬ 1 ‫الصافي‬ ‫الربح‬ 2020 ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫درهم‬ ‫مليار‬ 2.33 ‫المبيعات‬ ‫عائدات‬ 2021 ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫درهم‬ ‫مليار‬ 7.2 https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 3. ‫أبوظبي‬ ‫من‬ ‫والزوار‬ ‫السكان‬ ‫بالحياة‬ ‫تنبض‬ ‫التي‬ ‫المدينة‬ ‫هذه‬ ‫تجذب‬ ‫ومشهدها‬ ‫الطبيعي‬ ‫جمالها‬ ‫بفضل‬ ‫وذلك‬ ،‫العالم‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫القوي‬ ‫وحضورها‬ ‫العريق‬ ‫وتراثها‬ ‫الملهم‬ ‫الثقافي‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫عاصمة‬ ‫هي‬ ‫أبوظبي‬ .‫واألعمال‬ ‫المال‬ .‫لهم‬ ً‫موطنا‬ ‫منها‬ ‫الزوار‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫جعل‬ ‫وقد‬ ،‫المتحدة‬ ‫موطننا‬ ‫أبوظبي‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 4. E20 E 1 1 ‫ء‬ ْ ‫ﻲ‬ َ ‫ﻓ‬ ‫اﻟﺮﻳﻤﺎن‬ ‫ﻣﺼﻔﺢ‬ ‫زاﻳﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ E 1 0 ‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﺣﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮﺳﺎن‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﻊ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ‬ ‫أﺑﻮﻇﺒﻲ‬ ‫ﻳﺎس‬ ‫ﻣﺮﺳﻰ‬ ‫ﺟﻮﻟﻒ‬ ‫ﻣﻠﻌﺐ‬ ‫أﺑﻮﻇﺒﻲ‬ ‫ﻟﻴﻨﻜﺲ‬ ‫ﻳﺎس‬ ‫ﻳﺎس‬ ‫ﺷﺎﻃﺊ‬ ‫الشامخة‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫فيلتك‬ ‫من‬ ‫دقائق‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫أبوظبي‬ ‫مطار‬ ‫يقع‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫المتطورة‬ ‫الطرق‬ ‫شبكة‬ ‫تسهل‬ ‫بينما‬ ‫الشامخة‬ ‫كما‬ .‫ودبي‬ ‫أبوظبي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫والوجهات‬ ‫المناطق‬ ‫أهم‬ ‫المتاجر‬ ‫مثل‬ ‫إليها‬ ‫تحتاج‬ ‫قد‬ ‫خدمات‬ ‫بتوفر‬ ‫االستمتاع‬ ‫ويمكنك‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ .‫مميزة‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫وغيرها‬ ‫والموالت‬ ‫عائلتك‬ ‫فيه‬ ‫تنعم‬ ‫للسكن‬ ‫مثالية‬ ‫وجهة‬ ‫الشامخة‬ ‫من‬ ‫جعل‬ .‫وعصري‬ ‫هادئ‬ ‫حياة‬ ‫بأسلوب‬ ‫مقربة‬ ‫على‬ ‫موقع‬ ‫تحتاج‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 5. ‫الريمان‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫تجد‬ ‫مكان‬ ‫يناسبك‬ ‫ما‬ ‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬ ‫فريدة‬ ‫ووجهة‬ ‫مميزة‬ ‫بيئة‬ ‫الريمان‬ ‫مشروع‬ ‫يوفر‬ ‫متنزهات‬ ‫المشروع‬ ‫يضم‬ ‫إذ‬ ،‫بها‬ ‫يحلم‬ ‫التي‬ ‫الحياة‬ ‫فيها‬ ‫يختبر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫كما‬ ،‫الهوائية‬ ‫للدراجات‬ ‫وأخرى‬ ‫للجري‬ ‫ومسارات‬ ،‫الطبية‬ ‫والعيادات‬ ،‫العائلية‬ ‫المجتمعية‬ ‫والمراكز‬ ،‫المدارس‬ ‫جزيرة‬ ‫على‬ ‫مميزة‬ ‫وجهات‬ ‫من‬ ‫مقربة‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫والمساجد‬ ‫الغزال‬ ‫ونادي‬ ‫الدولي‬ ‫الرياضي‬ ‫الفرسان‬ ‫منتجع‬ ‫ومنها‬ ‫ياس‬ .‫مول‬ ‫وياس‬ ‫مصدر‬ ‫ومدينة‬ ‫للجولف‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 7. ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫عالمك‬ ‫تراه‬ ‫كما‬ ‫مفهومك‬ ‫تعيش‬ ‫بأن‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫لك‬ ‫يسمح‬ ‫يتيح‬ ‫إذ‬ ‫العصرية‬ ‫اإلماراتية‬ ‫الحياة‬ ‫ألسلوب‬ ‫الخاص‬ ‫الواجهات‬ ‫من‬ ‫مميزة‬ ‫مجموعة‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫االختيار‬ ‫لك‬ ‫بمرافق‬ ‫واالستمتاع‬ ‫الداخلية‬ ‫والتشطيبات‬ ‫الخارجية‬ ‫واسعة‬ ‫خيارات‬ ‫لك‬ ‫توفر‬ ‫والتي‬ ‫المتعددة‬ ‫ع‬ ّ ‫المجم‬ .‫أوقاتك‬ ‫لتمضية‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 8. ‫لتستمتع‬ ‫واسعة‬ ‫حدائق‬ ‫الحدود‬ ‫أبعد‬ ‫إلى‬ ‫بحياتك‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 9. ‫يستمتعوا‬ ً‫مكانا‬ ‫امنحهم‬ ‫بطفولتهم‬ ‫فيه‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 10. ‫طلبك‬ ‫بحسب‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫في‬ ‫الفلل‬ ‫تصميم‬ ‫يمكن‬ ‫المتوسطي‬ ‫الطراز‬ ‫وهي‬ ‫أنماط‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫واالختيار‬ ‫وتتوفر‬ ،‫المعاصر‬ ‫والطراز‬ ‫الحديث‬ ‫العربي‬ ‫والطراز‬ ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6 ‫إلى‬ 3 ‫من‬ ‫مؤلفة‬ ‫فلل‬ ‫في‬ ‫جميعها‬ ‫العيش‬ ‫روعة‬ ً‫معا‬ ‫لتختبروا‬ ‫المساحة‬ ‫وعائلتك‬ ‫تمنحك‬ .‫يشبهكم‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫فلل‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫اختر‬ ‫متنوعة‬ ‫بتصاميم‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 11. ‫متوسطي‬ ‫طراز‬ ‫نوم‬ ‫غرف‬ 3 https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 12. .‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬ ‫األرضي‬ ‫الطابق‬ ‫األول‬ ‫الطابق‬ ‫متوسطي‬ ‫طراز‬ ‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 3 ‫مربع‬ ‫متر‬ 10 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 301 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 13. ‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬ ‫نوم‬ ‫غرف‬ 4 https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 14. .‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬ ‫األرضي‬ ‫الطابق‬ ‫األول‬ ‫الطابق‬ ‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬ ‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 4 ‫مربع‬ ‫متر‬ 12 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 378 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 15. ‫متوسطي‬ ‫طراز‬ ‫نوم‬ ‫غرف‬ 4 https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 16. .‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬ ‫األرضي‬ ‫الطابق‬ ‫األول‬ ‫الطابق‬ ‫متوسطي‬ ‫طراز‬ ‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 4 ‫مربع‬ ‫متر‬ 15 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 376 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 17. ‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬ ‫نوم‬ ‫غرف‬ 5 https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 18. .‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬ ‫األرضي‬ ‫الطابق‬ ‫األول‬ ‫الطابق‬ ‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬ ‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 5 ‫مربع‬ ‫متر‬ 45 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 463 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 19. ‫متوسطي‬ ‫طراز‬ ‫نوم‬ ‫غرف‬ 5 https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 20. .‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬ ‫األرضي‬ ‫الطابق‬ ‫األول‬ ‫الطابق‬ ‫متوسطي‬ ‫طراز‬ ‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 5 ‫مربع‬ ‫متر‬ 29 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 447 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 21. ‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬ ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6 https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 22. .‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬ ‫األرضي‬ ‫الطابق‬ ‫األول‬ ‫الطابق‬ ‫حديث‬ ‫عربي‬ ‫طراز‬ ‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6 ‫مربع‬ ‫متر‬ 11 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 498 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 23. ‫معاصر‬ ‫طراز‬ ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6 https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 24. .‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬ ‫األرضي‬ ‫الطابق‬ ‫األول‬ ‫الطابق‬ ‫معاصر‬ ‫طراز‬ ‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6 ‫مربع‬ ‫متر‬ 23 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 500 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 25. ‫متوسطي‬ ‫طراز‬ ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6 https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 26. .‫الموضحة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ضمان‬ ‫أي‬ ‫الدار‬ ‫تقدم‬ ‫وال‬ ‫نموذجي‬ ‫لمخطط‬ ‫مثال‬ ‫وهو‬ ‫توضيحية‬ ‫ألغراض‬ ‫المخطط‬ ‫هذا‬ :‫المسؤولية‬ ‫إخالء‬ ‫األرضي‬ ‫الطابق‬ ‫األول‬ ‫الطابق‬ ‫متوسطي‬ ‫طراز‬ ‫خادمة‬ ‫غرفة‬ + ‫نوم‬ ‫غرف‬ 6 ‫مربع‬ ‫متر‬ 3.5 :‫الشرفات‬ | ‫مربع‬ ‫متر‬ 481 :‫الداخلية‬ ‫البيع‬ ‫مساحة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 27. ‫مكان‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫باإللفة‬ ‫شعور‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 28. ‫ألسلوب‬ ‫الخاص‬ ‫مفهومك‬ ‫العصرية‬ ‫اإلماراتية‬ ‫الحياة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 29. ‫خطوات‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ‫متنزهات‬ ‫منزلك‬ ‫حديقة‬ ‫من‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 31. ‫التشطيبات‬ ‫واختر‬ ‫منزلك‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬ ‫لمستك‬ ‫أضف‬ ‫األلوان‬ ‫من‬ ،‫الخاص‬ ‫ذوقك‬ ‫مع‬ ‫تتماشى‬ ‫التي‬ ‫الداخلية‬ ‫التشطيبات‬ ‫ومن‬ ،‫منها‬ ‫الداكنة‬ ‫إلى‬ ‫المنعشة‬ ‫الفاتحة‬ .‫المميزة‬ ‫إلى‬ ‫العادية‬ ‫التشطيبات‬ ‫اختر‬ ‫تفضلها‬ ‫التي‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 33. ‫الفيال‬ ‫أنحاء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫والحمامات‬ ‫المطبخ‬ ‫والخزائن‬ ‫الداخلية‬ ‫األبواب‬ ‫الميالمين‬ ‫خشب‬ ‫العامة‬ ‫األرضية‬ ‫بورسالن‬ ‫العام‬ ‫الطالء‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫الساللم‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫بورسالن‬ ‫الجدار‬ ‫طالء‬ ‫المغسلة‬ ‫خلف‬ ‫الحائط‬ ‫كوارتز‬ ‫كوارتز‬ ‫األسطح‬ ‫العلوية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬ ‫الميالمين‬ ‫خشب‬ ‫السفلية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬ ‫الميالمين‬ ‫خشب‬ ‫األرضية‬ ‫بورسالن‬ ‫واألرضية‬ ‫الحمامات‬ ‫جدران‬ ‫بورسالن‬ ‫المغسلة‬ ‫كوارتز‬ ‫عادي‬ ‫فاتح‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 34. ‫داخلية‬ ‫تشطيبات‬ ‫اختر‬ ‫هويتك‬ ‫تعكس‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 35. ‫الفيال‬ ‫أنحاء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫والخزائن‬ ‫الداخلية‬ ‫األبواب‬ ‫الخشبي‬ ‫الغالف‬ ‫والساللم‬ ‫العامة‬ ‫األرضية‬ ‫بورسالن‬ ‫العام‬ ‫الطالء‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫السقف‬ ‫طالء‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫المغسلة‬ ‫خلف‬ ‫الحائط‬ ‫كوارتز‬ ‫كوارتز‬ ‫األسطح‬ ‫العلوية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬ ‫السفلية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬ ‫الميالمين‬ ‫خشب‬ ‫الميالمين‬ ‫خشب‬ ‫المطبخ‬ ‫أرضية‬ ‫بورسالن‬ ‫الحمامات‬ ‫جدران‬ ‫بورسالن‬ ‫بورسالن‬ ‫الحمامات‬ ‫أرضية‬ ‫المغسلة‬ ‫كوارتز‬ ‫والحمامات‬ ‫المطبخ‬ ‫عادي‬ ‫داكن‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 37. ‫الفيال‬ ‫أنحاء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫والخزائن‬ ‫الداخلية‬ ‫األبواب‬ ‫الخشب‬ ‫قشرة‬ ‫والساللم‬ ‫العامة‬ ‫األرضية‬ ‫بورسالن‬ ‫العام‬ ‫الطالء‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫الجدار‬ ‫طالء‬ ‫النوم‬ ‫غرف‬ ‫أرضية‬ ‫مصنعة‬ ‫أخشاب‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫المغسلة‬ ‫خلف‬ ‫الحائط‬ ‫األسطح‬ ‫كوارتز‬ ‫كوارتز‬ ‫العلوية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬ ‫الميالمين‬ ‫خشب‬ ‫السفلية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬ ‫الميالمين‬ ‫خشب‬ ‫األرضية‬ ‫بورسالن‬ ‫واألرضية‬ ‫الحمامات‬ ‫جدران‬ ‫بورسالن‬ ‫المغسلة‬ ‫الخزائن‬ ‫الخشب‬ ‫قشرة‬ ‫كوارتز‬ ‫والحمامات‬ ‫المطبخ‬ ‫ممتاز‬ ‫فاتح‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 39. ‫الفيال‬ ‫أنحاء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫والخزائن‬ ‫الداخلية‬ ‫األبواب‬ ‫الخشب‬ ‫قشرة‬ ‫العامة‬ ‫األرضية‬ ‫العام‬ ‫الطالء‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫بورسالن‬ ‫المختلف‬ ‫الجدار‬ ‫طالء‬ ‫الساللم‬ ‫رخام‬ ‫مائي‬ ‫دهان‬ ‫النوم‬ ‫غرف‬ ‫أرضية‬ ‫مصنعة‬ ‫أخشاب‬ ‫المغسلة‬ ‫خلف‬ ‫الحائط‬ ‫األسطح‬ ‫كوارتز‬ ‫كوارتز‬ ‫العلوية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬ ‫الخشبي‬ ‫الغالف‬ ‫السفلية‬ ‫المطبخ‬ ‫خزائن‬ ‫الخشبي‬ ‫الغالف‬ ‫األرضية‬ ‫بورسالن‬ ‫الحمامات‬ ‫جدران‬ ‫الحمامات‬ ‫أرضية‬ ‫بورسالن‬ ‫بورسالن‬ ‫المغسلة‬ ‫الخزائن‬ ‫الخشبي‬ ‫الغالف‬ ‫كوارتز‬ ‫والحمامات‬ ‫المطبخ‬ ‫ممتاز‬ ‫داكن‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 41. ‫األحالم‬ ‫بيت‬ ‫ك‬ ّ‫تمل‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 42. ‫نسى‬ ُ‫ت‬ ‫ال‬ ‫عائلية‬ ‫لحظات‬ ‫تناسب‬ ‫فيال‬ ‫في‬ ‫حياتك‬ ‫أسلوب‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 43. ٌّ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يجد‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ً‫عالما‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫لك‬ ‫يقدم‬ ‫المساحات‬ ‫تثريها‬ ‫بيئة‬ ‫في‬ ‫النشاطات‬ ‫فتتنوع‬ ،‫يرضيه‬ ‫ما‬ ‫فيما‬ ،‫للعب‬ ‫المخصصة‬ ‫والمساحات‬ ‫الواسعة‬ ‫الخضراء‬ ‫ومسارات‬ ‫االستخدامات‬ ‫المتعددة‬ ‫المالعب‬ ‫تشغل‬ .‫المشروع‬ ‫وسط‬ ،‫للدراجات‬ ‫المخصصة‬ ‫وتلك‬ ‫الجري‬ ‫تالئم‬ ‫خدمات‬ ‫حياتك‬ ‫أسلوب‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 44. ‫منزل‬ ‫في‬ ‫ذكرياتك‬ ‫اصنع‬ ‫تتمناه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫يضم‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 46. ‫أسلوب‬ ‫فريد‬ ‫ع‬ ّ ‫مجم‬ ‫يلهمك‬ ‫فيه‬ ‫الحياة‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 47. ‫وهو‬ ‫بامتياز‬ ‫عائلي‬ ‫مشروع‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫المساحة‬ ‫لتوفر‬ ‫صممت‬ ‫مميزة‬ ً ‫فلال‬ ‫يضم‬ ‫معايير‬ ‫يراعي‬ ‫وبأسلوب‬ ‫والخصوصية‬ ‫بحسب‬ ‫التصميم‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ،‫االستدامة‬ ‫حزم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشاملة‬ ‫الترقية‬ ‫وخيار‬ ‫الطلب‬ ‫بك‬ ‫الخاصة‬ ‫الفيال‬ ‫بذلك‬ ‫لتصبح‬ ،‫متنوعة‬ .‫لك‬ ً‫خصيصا‬ ‫ومصممة‬ ‫فريدة‬ ‫كل‬ ‫يضم‬ ‫منزل‬ ‫يهمك‬ ‫ما‬ ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 49. ‫للترقية‬ ‫مميزة‬ ‫حزم‬ ‫مستدامة‬ ‫بناء‬ ‫مواد‬ ‫واسعة‬ ‫مجموعة‬ ‫الداخلية‬ ‫التشطيبات‬ ‫من‬ ‫الخيارات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫الخارجية‬ ‫للواجهات‬ ‫فعالة‬ ‫مائية‬ ‫تجهيزات‬ ‫عائلي‬ ‫ع‬ ّ ‫مجم‬ ‫استدامة‬ ‫من‬ 2 ‫اللؤلؤ‬ ‫تقييم‬ ‫العقار‬ ‫خصائص‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/
 • 50. ‫ير‬‫ـكو‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـدار‬‫ـ‬‫ال‬ ‫أبوظبي‬ ،‫مول‬ ‫ياس‬ ‫بجانب‬ ،‫ياس‬ ‫جزيرة‬ 800 25327 SALES@ALDAR.COM ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫الخميس‬ - ‫األحد‬ ً‫مساء‬ 4:00 - ً‫صباحا‬ 8:00 ‫ت‬‫للمبيعــا‬ ‫س‬‫يــا‬ ‫مركــز‬ ‫لينكس‬ ‫ياس‬ ‫من‬ ‫بالقرب‬ ،‫ياس‬ ‫جزيرة‬ ،‫أبوظبي‬ 800 25327 SALES@ALDAR.COM ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫الخميس‬ - ‫األحد‬ ً‫مساء‬ 4:00 - ً‫صباحا‬ 8:00 ‫الريمان‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ف‬ https://dxboffplan.com/ar/properties/fay-alreeman-villas-al-shamkha/