Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
Kasvinsuojeluaineiden minor use – laajennukset 
Kaija Kallio-Mannila 
IPM-Suomi...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Esityksen sisältö 
2 
•Taustaa kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä ja markkinoista 
•...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen 
3 
•Sääntely 
–EU:n kasvinsuojeluaineasetus (1107/...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Suomi ja kasvinsuojeluaineiden markkinat 
4 
•Luvanhakijat eivät taloudellisten syiden...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Mikä on minor use –laajennus ? 
5 
•Säädellään EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen 51 arti...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Minor use –luvan edellytykset 
6 
•Suunniteltu käyttö laajuudeltaan vähäistä 
•Terveyd...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Mitä on minor use ? 
7 
Kasvin viljelypinta-ala pieni: mm. yrtit, lanttu, nauris, kas...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Minor use –luvan hakeminen 1/2 
8 
Tukesiin toimitettavat asiakirjat 
•Hakemuslomake 
...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Minor use –luvan hakeminen 2/2 
9 
•Hakijan tulee pyytää lupa varsinaiselta luvanhakij...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Kuka vastuussa minor use -käytöistä 
10 
•Valmisteen käyttäjä vastaa tehokkuudesta ja ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Minor use –hyväksymisen haasteet 
11 
Luvanhakija 
•Ei tarvittavaa osaamista lupahakem...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
12 
•Minor use – indikaattorina IPM-tutkimuksen ja kehittämisen suuntaamiseksi ?
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
13
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Kiitos!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila

677 vues

Publié le

Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila, Tukes. IPM-Suomi: Tila, tieto ja tulevaisuus -tilaisuus 20.11.2014.

Publié dans : Sciences
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila

 1. 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kasvinsuojeluaineiden minor use – laajennukset Kaija Kallio-Mannila IPM-Suomi, 20.11.2014
 2. 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Esityksen sisältö 2 •Taustaa kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä ja markkinoista •Mikä on minor use -laajennus •Miten minor use -laajennusta haetaan •Haasteita
 3. 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen 3 •Sääntely –EU:n kasvinsuojeluaineasetus (1107/2009/EY) –Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011 •Kasvinsuojeluaineet tulee hyväksyä ennen markkinoille saattamista •Tehoaineet hyväksytään EU-tasolla •Valmisteen riskit arvioidaan jäsenmaatasolla •Jäsenmaa päättää kansallisesti valmisteen hyväksymisestä ja riskinhallintamenetelmistä •Valmisteen käytöstä ei saa aiheutua riskiä terveydelle eikä ympäristölle •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes vastaa Suomessa valmisteiden hyväksymisestä
 4. 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Suomi ja kasvinsuojeluaineiden markkinat 4 •Luvanhakijat eivät taloudellisten syiden vuoksi ole kiinnostuneita hakemaan valmisteille hyväksymisiä •Suomi on kasvinsuojeluainekaupan näkökulmasta vähäinen markkina-alue •Pienialaisille viljelykasveille ei ole käytettävissä kasvinsuojeluaineita •Kansallisille erikoiskasveille ei ole käytettävissä kasvinsuojeluaineita -> käytettävissä oleva kasvinsuojeluainevalikoima on suppea -> mikä ratkaisuna ?
 5. 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mikä on minor use –laajennus ? 5 •Säädellään EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen 51 artiklassa •Hyväksytylle valmisteelle voi hakea laajennusta vähäiseen käyttötarkoitukseen (=minor use, aiemmin off label) •Laajennusta voi hakea –Varsinainen luvan haltija –Maatalouden alalla toimiva virallinen tai tieteellinen taho –Maatalousalan ammatillinen järjestö –Ammattikäyttäjä
 6. 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Minor use –luvan edellytykset 6 •Suunniteltu käyttö laajuudeltaan vähäistä •Terveyden ja ympäristön suojelun yleiset hyväksymisen ehdot tulee täyttyä (kasvinsuojeluaineasetus art 4, kohdat b, d, e ja 29, kohta 1i) -> käytön tulee olla turvallista terveyden ihmisten, eläinten ympäristön kannalta ja jäämiä koskevat enimmäismäärät (MRL) ovat vahvistettu •Laajennus on yleisen edun mukaista •Hakija on toimittanut käytön laajennusta tukevat asiakirjat ja tiedot •Jäämien määrästä oltava riittävästi tietoja
 7. 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mitä on minor use ? 7 Kasvin viljelypinta-ala pieni: mm. yrtit, lanttu, nauris, kasvihuoneissa viljeltävät Vähän viljelty kasvi, jolla ongelmana yleinen tuholainen, esim. nauris/juurikaskärpänen Paljon viljelty kasvi, jolta torjutaan tuholaista vain harvoin tai paikallisesti, esim. kumina/kuminakoi Minor use: viljely versus kuluttaja
 8. 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Minor use –luvan hakeminen 1/2 8 Tukesiin toimitettavat asiakirjat •Hakemuslomake •GAP-taulukko (=käyttökohteet,-määrät ja –kerrat) •Voimassa olevat MRL-arvot •Kopio (tai linkki) Europan Elintarvikeviranomaisen (EFSA) laatimasta Reasoned opinion -raportista •Käyttöohje •Tukes opastaa hakijoita: http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/kasvinsuojeluaineet/ohjeet/Minor%20use%20_hakemusohje_su.pdf
 9. 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Minor use –luvan hakeminen 2/2 9 •Hakijan tulee pyytää lupa varsinaiselta luvanhakijalta ennen hakemuksen jättämistä ja toimittaa tieto luvasta Tukesille •Asiakirjat voi täyttää suomenkielellä •Hakemuslomakkeeseen merkitään selkeästi, kenelle hakijoista päätös ja lasku lähetetään •Käyttöohje laaditaan haettujen minor-use -käyttökohteiden osalta Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä löytyvälle varsinaisen hyväksytyn käyttökohteen myyntipäällyksen tekstiin (valmisteen hyväksymisen edellytykseksi asetetut käytön rajoitukset ja muut ehdot otetaan huomioon ajantasaisesti)
 10. 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuka vastuussa minor use -käytöistä 10 •Valmisteen käyttäjä vastaa tehokkuudesta ja fytotoksisuudesta •Varsinaisen luvanhaltija vastaa fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista •Viranomainen vastaa terveys- ja ympäristöriskeistä
 11. 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Minor use –hyväksymisen haasteet 11 Luvanhakija •Ei tarvittavaa osaamista lupahakemuksen tekemiselle •Ei käytettävissä säädösten edellyttämiä tietoja esim. jäämien osalta •Suomessa tehdyt GLP-tasoiset jäämätutkimukset ? •Hyväksymisen hinta (1100 €) koetaan kalliiksi Toimivaltainen viranomainen •Hakemukset yleensä puutteellisia eivätkä sisällä tarvittavia tietoja erityisesti jäämäriskien osalta •Hakemusten käsittely vie suhteettomasti työaikaa ja henkilöresursseja toimivaltaisessa viranomaisessa
 12. 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 12 •Minor use – indikaattorina IPM-tutkimuksen ja kehittämisen suuntaamiseksi ?
 13. 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 13
 14. 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiitos!

×