DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx

Grades 1 to 12
Daily Lesson Log
School Dalipit East Bo. School Grade Level III
Teacher Ma. Catherine V. Mendoza Learning Area ESP
Teaching Dates
Time:
Week 4- (Setyembre 18-22, 2023)
7:15-7:45 am
Quarter 1st Quarter
DAY
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
Setyembre 18, 2023 Setyembre 19, 2023 Setyembre 20, 2023 Setyembre 21, 2023 Setyembre 22, 2023
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayana
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayana
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayana
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayanan
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayanan
B. Pamantayan sa
Pagganap
Naipakikita ang natatanging
kakayahan sa iba’t ibang
pamamaraan
nang may tiwala, katapatan
at katatagan ng loob
Naipakikita ang
natatanging kakayahan sa
iba’t ibang pamamaraan
nang may tiwala,
katapatan at katatagan ng
loob
Naipakikita ang
natatanging kakayahan sa
iba’t ibang pamamaraan
nang may tiwala,
katapatan at katatagan ng
loob
Naipakikita ang
natatanging kakayahan sa
iba’t ibang amamaraan
nang may tiwala,
katapatan at katatagan ng
loob
Naipakikita ang
natatanging kakayahan sa
iba’t ibang pamamaraan
nang may tiwala,
katapatan at katatagan ng
loob
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Nakatutukoy ng mga
damdamin na
nagpapamalas ng katatagan ng
kalooban EsP3PKP- Ic – 16
Nakatutukoy ng mga damdamin
na nagpapamalas ng katatagan
ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16
Nakatutukoy ng mga damdamin
na nagpapamalas ng katatagan
ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16
Nakatutukoy ng mga
damdamin na
nagpapamalas ng katatagan
ng kalooban EsP3PKP- Ic –
16
Nakatutukoy ng mga
damdamin na nagpapamalas
ng katatagan ng kalooban
EsP3PKP- Ic – 16
II. Nilalaman Pagpapamalas ng Katatagan
ng Loob
Pagpapamalas ng
Katatagan ng Loob
Pagpapamalas ng Katatagan ng
Loob
Pagpapamalas ng
Katatagan ng Loob
Pagpapamalas ng
Katatagan ng Loob
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay
ng Guro
MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-mag-
aaral
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 19-23
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 10-23
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 19-23
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 19-23
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 19-23
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul 4: Matatag
Ako, Kaya Ko! Ikalawang Edisyon,
2021
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul 4: Matatag
Ako, Kaya Ko! Ikalawang Edisyon, 2021
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang
Unang Markahan – Modyul 12: Sa Paggawa,
Matatag ang Kalooban Ko
Ikalawang Edisyon, 2021
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang
Unang Markahan – Modyul 12: Sa
Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko
Ikalawang Edisyon, 2021
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang
Unang Markahan – Modyul 12: Sa
Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko
Ikalawang Edisyon, 2021
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Powerpoint, charts,
telebisyon
Powerpoint, charts,
telebisyon
Powerpoint, charts,
telebisyon
Powerpoint, charts,
telebisyon
Powerpoint, charts,
telebisyon
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin.
b. Pagganyak o
Paghahabi sa layunin ng
aralin/Motivation
Ano Ang gagawin mo sa mga
ganitong sitwaston?
Sa panahong hindi mo alam
ang gagawin, ikaw ay
natatakot o naguguluhan,
lakasan mo ang iyong loob.
Basahin mo ang liriko o
titik ng awit sa ibaba.
Maaari mo ring panoorin
ang video mula sa
mga Youtube link na:
https://www.youtube.com/w
atch?
Matatag ba ang iyong
kalooban? Gaano katibay
ito? Ano-anong
halimbawa ang
makapagpapakita nito?
C. Paglalahad o Pag-uugnay
ng mga halimbawa sa
bagong aralin.
Ang pagkakaroon ng
matatag na kalooban ay
mahalaga sa isang batang
katulad mo. Bilang isang
bata, ano ang mga
palatandaan na taglay mo
ang ganitong katangian?
Pag-aralan ang susunod na
mga gawain upang mas
tatatag pa ang iyong
sarili.
Sagutan at talakayin
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
GROUP ACTIVITY
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Pagwawasto at pagtalakay ng sagot
ng bawat grupo.
Basahin sa klase ang natapos
na gawain
F. Paglinang sa Kabihasaan
tungo sa Formative
Assessment
(Independent Practice)
G. Paglalapat ng Aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Pagwawasto ng gawain Pagwawasto ng gawain Pagwawasto ng natapos na
Gawain,
H. Paglalahat ng Aralin
Generalization
I. Pagtataya ng Aralin
Evaluation/Assessment
Prepared by:
J. Karagdagang gawain
para sa takdang-aralin at
remediation
V. MGA TALA
VI. Pagninilay
Level of Mastery:
MA. CATHERINE V. MENDOZA
Teacher III Noted:
EFRENIA H. JAVIER
Head Teacher III
1 sur 5

Recommandé

DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx par
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxDLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxMelanieBddr
5 vues8 diapositives
ESP-DLL-W5Q1.docx par
ESP-DLL-W5Q1.docxESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docxRachelSescon
9 vues4 diapositives
DLL_ESP-2_Q1_W3.pdf par
DLL_ESP-2_Q1_W3.pdfDLL_ESP-2_Q1_W3.pdf
DLL_ESP-2_Q1_W3.pdfKrissaAnnEspinoFlore
61 vues7 diapositives
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19 par
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19DIEGO Pomarca
7.5K vues7 diapositives
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx par
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxMiaCarmelaNuguid
36 vues4 diapositives
Aralin 1 lakas ng loob ko par
Aralin 1 lakas ng loob koAralin 1 lakas ng loob ko
Aralin 1 lakas ng loob koEDITHA HONRADEZ
16.6K vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx

DLL ESP7 Q1 WK2.docx par
DLL ESP7 Q1 WK2.docxDLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docxAniceto Buniel
59 vues8 diapositives
DLL ESP7 Q1 WK2.docx par
DLL ESP7 Q1 WK2.docxDLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docxAniceto Buniel
26 vues8 diapositives
Esp7DailylESSON LOG.docx par
Esp7DailylESSON LOG.docxEsp7DailylESSON LOG.docx
Esp7DailylESSON LOG.docxPaulineMoralesPresen
66 vues5 diapositives
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan... par
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Glenn Rivera
12K vues7 diapositives
DLL_ESP 1_Q1_W2.docx par
DLL_ESP 1_Q1_W2.docxDLL_ESP 1_Q1_W2.docx
DLL_ESP 1_Q1_W2.docxKrisnhaMarcialDeVera
42 vues6 diapositives
Dll esp 6 q4_w3 par
Dll esp 6 q4_w3Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3Kaleberium
107 vues5 diapositives

Similaire à DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx(20)

Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan... par Glenn Rivera
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Glenn Rivera12K vues
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx par VinArcilla
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx
VinArcilla146 vues

Plus de MaCatherineMendoza

DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docx par
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docxDLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docx
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docxMaCatherineMendoza
7 vues6 diapositives
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf par
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdfDLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdfMaCatherineMendoza
29 vues5 diapositives
SCIENCE quarter 4 week 1.pptx par
SCIENCE quarter 4 week 1.pptxSCIENCE quarter 4 week 1.pptx
SCIENCE quarter 4 week 1.pptxMaCatherineMendoza
27 vues19 diapositives
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptx par
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptxSCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptx
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptxMaCatherineMendoza
9 vues19 diapositives
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptx par
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptxAP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptx
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptxMaCatherineMendoza
17 vues14 diapositives
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptx par
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptxAP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptx
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptxMaCatherineMendoza
31 vues16 diapositives

Plus de MaCatherineMendoza(20)

DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx

  • 1. Grades 1 to 12 Daily Lesson Log School Dalipit East Bo. School Grade Level III Teacher Ma. Catherine V. Mendoza Learning Area ESP Teaching Dates Time: Week 4- (Setyembre 18-22, 2023) 7:15-7:45 am Quarter 1st Quarter DAY LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES Setyembre 18, 2023 Setyembre 19, 2023 Setyembre 20, 2023 Setyembre 21, 2023 Setyembre 22, 2023 I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayana Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayana Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayana Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan B. Pamantayan sa Pagganap Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang amamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 II. Nilalaman Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-mag- aaral ESP PIVOT CALABARZON pahina 19-23 ESP PIVOT CALABARZON pahina 10-23 ESP PIVOT CALABARZON pahina 19-23 ESP PIVOT CALABARZON pahina 19-23 ESP PIVOT CALABARZON pahina 19-23 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 4: Matatag Ako, Kaya Ko! Ikalawang Edisyon, 2021 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 4: Matatag Ako, Kaya Ko! Ikalawang Edisyon, 2021 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Unang Markahan – Modyul 12: Sa Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko Ikalawang Edisyon, 2021 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Unang Markahan – Modyul 12: Sa Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko Ikalawang Edisyon, 2021 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Unang Markahan – Modyul 12: Sa Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko Ikalawang Edisyon, 2021 B. Iba pang Kagamitang Panturo Powerpoint, charts, telebisyon Powerpoint, charts, telebisyon Powerpoint, charts, telebisyon Powerpoint, charts, telebisyon Powerpoint, charts, telebisyon
  • 2. IV. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. b. Pagganyak o Paghahabi sa layunin ng aralin/Motivation Ano Ang gagawin mo sa mga ganitong sitwaston? Sa panahong hindi mo alam ang gagawin, ikaw ay natatakot o naguguluhan, lakasan mo ang iyong loob. Basahin mo ang liriko o titik ng awit sa ibaba. Maaari mo ring panoorin ang video mula sa mga Youtube link na: https://www.youtube.com/w atch? Matatag ba ang iyong kalooban? Gaano katibay ito? Ano-anong halimbawa ang makapagpapakita nito? C. Paglalahad o Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Ang pagkakaroon ng matatag na kalooban ay mahalaga sa isang batang katulad mo. Bilang isang bata, ano ang mga palatandaan na taglay mo ang ganitong katangian? Pag-aralan ang susunod na mga gawain upang mas tatatag pa ang iyong sarili. Sagutan at talakayin D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 GROUP ACTIVITY E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pagwawasto at pagtalakay ng sagot ng bawat grupo. Basahin sa klase ang natapos na gawain
  • 3. F. Paglinang sa Kabihasaan tungo sa Formative Assessment (Independent Practice) G. Paglalapat ng Aralin sa pang-araw-araw na buhay Pagwawasto ng gawain Pagwawasto ng gawain Pagwawasto ng natapos na Gawain, H. Paglalahat ng Aralin Generalization I. Pagtataya ng Aralin Evaluation/Assessment
  • 4. Prepared by: J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation V. MGA TALA VI. Pagninilay Level of Mastery:
  • 5. MA. CATHERINE V. MENDOZA Teacher III Noted: EFRENIA H. JAVIER Head Teacher III