DLL-ESP-Q3-WEEK 4.docx

Grades 1 to 12
Daily Lesson Log
School Dalipit East Bo. School Grade Level III
Teacher Ma. Catherine V. Mendoza Learning Area ESP
Teaching Dates
Time:
Week 4- Marso 6-10, 2023
7:15-7:45 am
Quarter 3rd
DAY
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
Marso 6, 2023 Marso 7, 2023 Marso 8, 2023 Marso 9, 2023 Marso 10, 2023
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag
-unawa sa kahalagahan
ng pananatili ng mga
natatanging kaugaliang
Pilipino kaalinsabay ng
pagsunod sa mga
tuntunin at batas na may
kaugnayan sa kalikasan
at pamayanan
Naipamamalas ang pag
-unawa sa kahalagahan
ng pananatili ng mga
natatanging kaugaliang
Pilipino kaalinsabay ng
pagsunod sa mga
tuntunin at batas na may
kaugnayan sa kalikasan
at pamayanan
Naipamamalas ang pag
-unawa sa kahalagahan
ng pananatili ng mga
natatanging kaugaliang
Pilipino kaalinsabay ng
pagsunod sa mga tuntunin
at batas na may kaugnayan
sa kalikasan at pamayanan
Naipamamalas ang pag
-unawa sa kahalagahan
ng pananatili ng mga
natatanging kaugaliang
Pilipino kaalinsabay ng
pagsunod sa mga
tuntunin at batas na may
kaugnayan sa kalikasan
at pamayanan
B. Pamantayan sa
Pagganap
Naipamamalas ang
pagiging masunurin sa
mga itinakdang
alituntunin, patakaran
at batas para sa
malinis, ligtas at
maayos na pamayanan
Naipamamalas ang
pagiging masunurin sa
mga itinakdang
alituntunin, patakaran
at batas para sa
malinis, ligtas at
maayos na pamayanan
Naipamamalas ang
pagiging masunurin sa
mga itinakdang
alituntunin, patakaran
at batas para sa
malinis, ligtas at
maayos na pamayanan
Naipamamalas ang
pagiging masunurin sa
mga itinakdang
alituntunin, patakaran
at batas para sa
malinis, ligtas at
maayos na pamayanan
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Nakapagpapanatili ng malinis at
ligtas na pamayanan sa
pamamagitan ng:
paglilinis at pakikiisa sa gawaing
pantahanan at pangkapaligiran
wastong pagtatapon ng basura
palagiang pakikilahok sa
proyekto ng pamayanan na may
kinalaman sa kapaligiran
EsP3PPP-IIIe-g – 16
Nakapagpapanatili ng malinis at
ligtas na pamayanan sa
pamamagitan ng:
paglilinis at pakikiisa sa gawaing
pantahanan at pangkapaligiran
wastong pagtatapon ng basura
palagiang pakikilahok sa
proyekto ng pamayanan na may
kinalaman sa kapaligiran
EsP3PPP-IIIe-g – 16
Nakapagpapanatili ng malinis at
ligtas na pamayanan sa
pamamagitan ng:
paglilinis at pakikiisa sa gawaing
pantahanan at pangkapaligiran
wastong pagtatapon ng basura
palagiang pakikilahok sa
proyekto ng pamayanan na may
kinalaman sa kapaligiran EsP3PPP-
IIIe-g – 16
Nakapagpapanatili ng malinis at
ligtas na pamayanan sa
pamamagitan ng:
paglilinis at pakikiisa sa gawaing
pantahanan at pangkapaligiran
wastong pagtatapon ng basura
palagiang pakikilahok sa
proyekto ng pamayanan na may
kinalaman sa kapaligiran
EsP3PPP-IIIe-g – 16
Nakasasagot nang may
kawastuan sa
Lagumang Pagsusulit.
II. Nilalaman Lagmang Pagsusulit 3.2
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay
ng Guro
MELC pahina 89 MELC pahina 89 MELC pahina 89 MELC pahina 89
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-mag-
aaral
PIVOT module pahina 15-
20
PIVOT module pahina 15-
20
PIVOT module pahina 15-
20
PIVOT module pahina
15-20
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
Edukasyon sa Pagpapakatao –
Ikatlong Baitang
Alternative Delivery Mode
Ikatlong Markahan – Modyul 3:
Tungkulin ko, Gagampanan ko
Unang Edisyon, 2020
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
BaitangIkatlong Markahan – Modyul 8 :
Pagsunod Sa Mga Itinakdang
Alituntunin, Patakaran At Batas Para
Sa Malinis, Ligtas At Maayos Na
Pamayanan.Unang Edisyon, 2020
Edukasyon sa Pagpapakatao –
Ikatlong Baitang
Alternative Delivery Mode
Ikatlong Markahan – Modyul 4:
Tahanang Malinis, Ito ang Nais!
Unang Edisyon, 2020
Edukasyon sa Pagpapakatao
– Ikatlong Baitang
Alternative Delivery Mode
Ikatlong Markahan – Modyul
5: Malinis na Pamayanan
Tungo sa Kaunlaran
Unang Edisyon, 2020
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Powerpoint presentation,
TV, tsart
Powerpoint presentation,
TV, tsart
Powerpoint presentation,
TV, tsart
Powerpoint presentation,
TV, tsart Test Paper
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin.
Paano mo ipinamalas ang
pagiging isang masunuring
bata sa mga itinakdang
alituntunin, patakaran at
batas para sa malinis,
ligtas at maayos na
pamayanan?
b. Pagganyak o
Paghahabi sa layunin ng
aralin/Motivation
Pag usapan ang nasa
larawan
Handa na ba kayong
kumuha ng pagsusulit?
Ano ang ginawa ninyong
paghahanda?
C. Paglalahad o Pag-uugnay
ng mga halimbawa sa
bagong aralin.
Ang buong mundo ay
nakakaranas ngayon ng
pandemya dulot ng sakit na
covid 19. Upang hindi tayo
mahawa sa sakit na
ito, may mga tuntunin na
dapat nating sundin at ilan
sa mga ito ay ang paggamit
ng facemask, palagiang
paghuhugas ng kamay at
marami pang iba.Bilang
isang bata, kailangan mo rin
bang sumunod sa mga
patakaran katulad ng
ipinapakita ng larawan?
Bakit?
Ibigay ang mga tuntunin
sa pagkuha ng pagsusulit
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Sagutin ang mga tanong ayon sa
kuwentong binasa.
1. Sino ang bata sa kuwento?
2. Ano ang masasabi mo kay Billy?
3. Ano ang nangyari sa kaniyang
tatay? Bakit?
4. Tama ba ang ginawa ni Billy sa
kaniyang mga laruan?
5. Bakit mahalaga na ligpitin at
ayusin ang mga bagay na ating
ginamit?
Pagbibigay ng Test paper
sa mga bata.
Pagbibigay ng direksyon
sa pagsagot ng pagsusulit
Pagsasagot ng
Pagsusulit.
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Sagutan ang talakayin ang
Gawain sa ibaba:
Pagsagot ng Pagsusulit
F. Paglinang sa Kabihasaan
tungo sa Formative
Assessment
(Independent Practice)
Pagwawasto ng
Pagsusulit
G. Paglalapat ng Aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Hayaan ang mga abtang
basahin at ipaliwanag ang
kanilang sagot sa Gawain.
Pagrerekord ng iskor
H. Paglalahat ng Aralin
Generalization
Ano ang inyong natutuhan?
Paano mo maipapakita ang
pagsunod sa mga itinakdang
alituntunin, patakaran at
batas para sa malinis, ligtas
at maayos na pamayanan?
Prepared by:
MA. CATHERINE V. MENDOZA
Grade 3 Adviser
Noted:
EFRENIA H. JAVIER
School Head
I. Pagtataya ng Aralin
Evaluation/Assessment
Pagrerekord ng iskor ng
mga bata.
J. Karagdagang gawain
para sa takdang-aralin at
remediation
RETROSPECT BATANG BATANGUENYO:
V. MGA TALA
VI. Pagninilay
Level of Mastery:
1 sur 4

Recommandé

DLL_ESP 6_Q2_W9.docx par
DLL_ESP 6_Q2_W9.docxDLL_ESP 6_Q2_W9.docx
DLL_ESP 6_Q2_W9.docxronamaeboac2
72 vues5 diapositives
DLL_ESP 5_Q3_W4.pptx par
DLL_ESP 5_Q3_W4.pptxDLL_ESP 5_Q3_W4.pptx
DLL_ESP 5_Q3_W4.pptxEdwinGervacio2
7 vues9 diapositives
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx par
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxAldrenAncheta1
10 vues4 diapositives
week 6.docx par
week 6.docxweek 6.docx
week 6.docxPantzPastor
37 vues7 diapositives
DLL_ESP 1_Q3_W2.docx par
DLL_ESP 1_Q3_W2.docxDLL_ESP 1_Q3_W2.docx
DLL_ESP 1_Q3_W2.docxVICTORIASUMAGAYSAY
41 vues6 diapositives
DLL_ESP 5_Q3_W4.docx par
DLL_ESP 5_Q3_W4.docxDLL_ESP 5_Q3_W4.docx
DLL_ESP 5_Q3_W4.docxEironAlmeron
36 vues9 diapositives

Contenu connexe

Similaire à DLL-ESP-Q3-WEEK 4.docx

DLL_AP2_Q3_W3.docx par
DLL_AP2_Q3_W3.docxDLL_AP2_Q3_W3.docx
DLL_AP2_Q3_W3.docxKIMBERLYROSEFLORES
60 vues7 diapositives
DLP Q1- Suliraning Pangkapaligiran 2.docx par
DLP Q1- Suliraning Pangkapaligiran 2.docxDLP Q1- Suliraning Pangkapaligiran 2.docx
DLP Q1- Suliraning Pangkapaligiran 2.docxyeshuamaeortiz
10 vues9 diapositives
WDLP w8Kalikasan.docx par
WDLP w8Kalikasan.docxWDLP w8Kalikasan.docx
WDLP w8Kalikasan.docxJOCELYNDELPOSO1
6 vues6 diapositives
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx par
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docxESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docxAbebRevilla
97 vues3 diapositives
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q4_W5.docx par
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q4_W5.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q4_W5.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q4_W5.docxsetnet
34 vues4 diapositives
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx par
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxPaulineErikaCagampan
28 vues3 diapositives

Similaire à DLL-ESP-Q3-WEEK 4.docx(20)

DLP Q1- Suliraning Pangkapaligiran 2.docx par yeshuamaeortiz
DLP Q1- Suliraning Pangkapaligiran 2.docxDLP Q1- Suliraning Pangkapaligiran 2.docx
DLP Q1- Suliraning Pangkapaligiran 2.docx
yeshuamaeortiz10 vues
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx par AbebRevilla
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docxESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx
AbebRevilla97 vues
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q4_W5.docx par setnet
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q4_W5.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q4_W5.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q4_W5.docx
setnet34 vues
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF par yrrallarry
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDFAP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
yrrallarry581 vues
436766166-AP-7-DLL-1st-Quarter-Week-6.docx par PantzPastor
436766166-AP-7-DLL-1st-Quarter-Week-6.docx436766166-AP-7-DLL-1st-Quarter-Week-6.docx
436766166-AP-7-DLL-1st-Quarter-Week-6.docx
PantzPastor36 vues
DLL_EPP-4-HE_Q1_W6.docx par Grace659666
DLL_EPP-4-HE_Q1_W6.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W6.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W6.docx
Grace659666198 vues
FINAL-DEMO-ENGLISH-GRADE-5 English.docx par ReysieJayRamos
FINAL-DEMO-ENGLISH-GRADE-5 English.docxFINAL-DEMO-ENGLISH-GRADE-5 English.docx
FINAL-DEMO-ENGLISH-GRADE-5 English.docx
ReysieJayRamos130 vues
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx par HoneyAsmad
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docxARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx
HoneyAsmad49 vues
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx par MamGlow
DLL_ESP 4_Q4_W9.docxDLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx
MamGlow5 vues

Plus de MaCatherineMendoza

DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docx par
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docxDLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docx
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docxMaCatherineMendoza
7 vues6 diapositives
DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx par
DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docxDLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx
DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docxMaCatherineMendoza
24 vues5 diapositives
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf par
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdfDLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdfMaCatherineMendoza
29 vues5 diapositives
SCIENCE quarter 4 week 1.pptx par
SCIENCE quarter 4 week 1.pptxSCIENCE quarter 4 week 1.pptx
SCIENCE quarter 4 week 1.pptxMaCatherineMendoza
27 vues19 diapositives
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptx par
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptxSCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptx
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptxMaCatherineMendoza
9 vues19 diapositives
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptx par
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptxAP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptx
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptxMaCatherineMendoza
17 vues14 diapositives

Plus de MaCatherineMendoza(20)

SCHOOL ACTION PLAN IN learning and DEVELOPMENT.doc par MaCatherineMendoza
SCHOOL ACTION PLAN IN learning and DEVELOPMENT.docSCHOOL ACTION PLAN IN learning and DEVELOPMENT.doc
SCHOOL ACTION PLAN IN learning and DEVELOPMENT.doc
MaCatherineMendoza5.7K vues

Dernier

KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfEliseoFerolino
9 vues19 diapositives
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx par
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
22 vues27 diapositives
Balagtasan.docx par
Balagtasan.docxBalagtasan.docx
Balagtasan.docxGemmaAbrogarTeraza
12 vues4 diapositives
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxJanetteSJTemplo
43 vues58 diapositives
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... par
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...CarmenTTamac
25 vues3 diapositives
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
36 vues29 diapositives

Dernier(10)

KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo43 vues
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... par CarmenTTamac
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
CarmenTTamac25 vues
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro36 vues
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P... par TiollyPeaflor
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
TiollyPeaflor9 vues
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo42 vues

DLL-ESP-Q3-WEEK 4.docx

 • 1. Grades 1 to 12 Daily Lesson Log School Dalipit East Bo. School Grade Level III Teacher Ma. Catherine V. Mendoza Learning Area ESP Teaching Dates Time: Week 4- Marso 6-10, 2023 7:15-7:45 am Quarter 3rd DAY LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES Marso 6, 2023 Marso 7, 2023 Marso 8, 2023 Marso 9, 2023 Marso 10, 2023 I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag -unawa sa kahalagahan ng pananatili ng mga natatanging kaugaliang Pilipino kaalinsabay ng pagsunod sa mga tuntunin at batas na may kaugnayan sa kalikasan at pamayanan Naipamamalas ang pag -unawa sa kahalagahan ng pananatili ng mga natatanging kaugaliang Pilipino kaalinsabay ng pagsunod sa mga tuntunin at batas na may kaugnayan sa kalikasan at pamayanan Naipamamalas ang pag -unawa sa kahalagahan ng pananatili ng mga natatanging kaugaliang Pilipino kaalinsabay ng pagsunod sa mga tuntunin at batas na may kaugnayan sa kalikasan at pamayanan Naipamamalas ang pag -unawa sa kahalagahan ng pananatili ng mga natatanging kaugaliang Pilipino kaalinsabay ng pagsunod sa mga tuntunin at batas na may kaugnayan sa kalikasan at pamayanan B. Pamantayan sa Pagganap Naipamamalas ang pagiging masunurin sa mga itinakdang alituntunin, patakaran at batas para sa malinis, ligtas at maayos na pamayanan Naipamamalas ang pagiging masunurin sa mga itinakdang alituntunin, patakaran at batas para sa malinis, ligtas at maayos na pamayanan Naipamamalas ang pagiging masunurin sa mga itinakdang alituntunin, patakaran at batas para sa malinis, ligtas at maayos na pamayanan Naipamamalas ang pagiging masunurin sa mga itinakdang alituntunin, patakaran at batas para sa malinis, ligtas at maayos na pamayanan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng: paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran wastong pagtatapon ng basura palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran EsP3PPP-IIIe-g – 16 Nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng: paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran wastong pagtatapon ng basura palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran EsP3PPP-IIIe-g – 16 Nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng: paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran wastong pagtatapon ng basura palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran EsP3PPP- IIIe-g – 16 Nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng: paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran wastong pagtatapon ng basura palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran EsP3PPP-IIIe-g – 16 Nakasasagot nang may kawastuan sa Lagumang Pagsusulit. II. Nilalaman Lagmang Pagsusulit 3.2 III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro MELC pahina 89 MELC pahina 89 MELC pahina 89 MELC pahina 89 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-mag- aaral PIVOT module pahina 15- 20 PIVOT module pahina 15- 20 PIVOT module pahina 15- 20 PIVOT module pahina 15-20 3. Mga Pahina sa Teksbuk
 • 2. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Ikatlong Markahan – Modyul 3: Tungkulin ko, Gagampanan ko Unang Edisyon, 2020 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong BaitangIkatlong Markahan – Modyul 8 : Pagsunod Sa Mga Itinakdang Alituntunin, Patakaran At Batas Para Sa Malinis, Ligtas At Maayos Na Pamayanan.Unang Edisyon, 2020 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Ikatlong Markahan – Modyul 4: Tahanang Malinis, Ito ang Nais! Unang Edisyon, 2020 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Ikatlong Markahan – Modyul 5: Malinis na Pamayanan Tungo sa Kaunlaran Unang Edisyon, 2020 B. Iba pang Kagamitang Panturo Powerpoint presentation, TV, tsart Powerpoint presentation, TV, tsart Powerpoint presentation, TV, tsart Powerpoint presentation, TV, tsart Test Paper IV. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Paano mo ipinamalas ang pagiging isang masunuring bata sa mga itinakdang alituntunin, patakaran at batas para sa malinis, ligtas at maayos na pamayanan? b. Pagganyak o Paghahabi sa layunin ng aralin/Motivation Pag usapan ang nasa larawan Handa na ba kayong kumuha ng pagsusulit? Ano ang ginawa ninyong paghahanda? C. Paglalahad o Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Ang buong mundo ay nakakaranas ngayon ng pandemya dulot ng sakit na covid 19. Upang hindi tayo mahawa sa sakit na ito, may mga tuntunin na dapat nating sundin at ilan sa mga ito ay ang paggamit ng facemask, palagiang paghuhugas ng kamay at marami pang iba.Bilang isang bata, kailangan mo rin bang sumunod sa mga patakaran katulad ng ipinapakita ng larawan? Bakit? Ibigay ang mga tuntunin sa pagkuha ng pagsusulit
 • 3. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Sagutin ang mga tanong ayon sa kuwentong binasa. 1. Sino ang bata sa kuwento? 2. Ano ang masasabi mo kay Billy? 3. Ano ang nangyari sa kaniyang tatay? Bakit? 4. Tama ba ang ginawa ni Billy sa kaniyang mga laruan? 5. Bakit mahalaga na ligpitin at ayusin ang mga bagay na ating ginamit? Pagbibigay ng Test paper sa mga bata. Pagbibigay ng direksyon sa pagsagot ng pagsusulit Pagsasagot ng Pagsusulit. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Sagutan ang talakayin ang Gawain sa ibaba: Pagsagot ng Pagsusulit F. Paglinang sa Kabihasaan tungo sa Formative Assessment (Independent Practice) Pagwawasto ng Pagsusulit G. Paglalapat ng Aralin sa pang-araw-araw na buhay Hayaan ang mga abtang basahin at ipaliwanag ang kanilang sagot sa Gawain. Pagrerekord ng iskor H. Paglalahat ng Aralin Generalization Ano ang inyong natutuhan? Paano mo maipapakita ang pagsunod sa mga itinakdang alituntunin, patakaran at batas para sa malinis, ligtas at maayos na pamayanan?
 • 4. Prepared by: MA. CATHERINE V. MENDOZA Grade 3 Adviser Noted: EFRENIA H. JAVIER School Head I. Pagtataya ng Aralin Evaluation/Assessment Pagrerekord ng iskor ng mga bata. J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation RETROSPECT BATANG BATANGUENYO: V. MGA TALA VI. Pagninilay Level of Mastery: