Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

TestPres

  1. Pilot VULA/WBA Betwiste Migraties Uniformeren proces voor WBA WBA migraties en reduceren complexiteit afstemming tussen betrokken partijen KPN WBA en COIN COIN werkgroep WBA 21-09-2018
  2. Pilot VULA/WBA Betwiste Migraties 2 Doel en Scope De doelen van deze scope zijn: • Voorkomen van het onnodig heen en weer migreren van diensten en herhaalde betwistingen op hetzelfde adres, • Analyse van het aantal betwistingen en waar deze vandaan komen, • Analyse of er een relatie is tussen betwistingen en het gekozen orderype • Analyse of er een relatie is tot bepaalde adressen. Deze pilot beperkt zich tot WBA diensten waarbij zowel de latende als ontvangende partij een afnemer van KPN WBA is. Als er sprake is van twee verschillende Telco’s (koper) of Actieve Operators (fiber), dan blijft het oude proces van kracht omdat de processen voor MDF en ODF vooralsnog niet aangepast worden. Deze zullen, indien van toepassing te zijner tijd aangekondigd worden. Door deze scope is het mogelijk dat er bij een betwisting gedurende de pilot twee mogelijke uitkomsten kunnen zijn: 1. De betwisting leidt tot het annuleren van de order (WSO WSO migraties binnen het KPN WBA domein) 2. De betwisting leidt tot het uitstellen van de order volgens het huidige proces. Middels het email bericht dat u ontvangt van KPN WBA kan gezien worden welke situatie van toepassing is. De pilot start op 8-10-2018 en zal 3 maanden duren.
  3. Pilot VULA/WBA Betwiste Migraties 3 1. Van orderintake tot inleg migratie-order Binnen dit deel van het proces zijn geen wijzigingen.
  4. Pilot VULA/WBA Betwiste Migraties 4 2. Van inleg migratie-order tot betwisting Procesafspraken: De latende partij die na ontvangst van een migratie-out bericht de migratie-order wil betwisten doet dit door een emailbericht te versturen naar KPN WBA volgens het huidige proces betwistingen. In deze mail hoort het bijgesloten template (zie laatste pagina) te zijn opgenomen waarin alle gevraagde gegevens zijn ingevuld. KPN WBA controleert bij eenbetwisting op twee punten: 1. Is het gevraagde emailtemplate bijgesloten en juist ingevuld? 2. Is er een lopende migratieorder? Indien een betwisting hier niet aan voldoet wordt hij niet in behandeling genomen.
  5. Pilot VULA/WBA Betwiste Migraties 5 2. Van inleg migratie-order tot betwisting Procesafspraken: Bij een betwisting zal KPN Wholesale de initiële order annuleren (niet meer on-hold zetten of uitstellen). De ontvangende partij ontvangt een CANCEL SA bericht en de latende partij een CANCEL MIGRATE OUT bericht • Errorcode 998 met een bericht in het note-veld zal meegestuurd worden in het bericht De latende en ontvangende partij zullen daarna onderling af moeten stemmen of er inderdaad sprake is van een onterechte migratie Als de betwisting van de migratie terecht was, dan kan de ontvangende partij een nieuwe aanlegorder inleggen (of uitzoeken of er mogelijk een ander service-id gemigreerd moet worden). Als de betwisting van de migratie NIET terecht was, dan kan na overeenstemming tussen beide partijen de migratie-order opnieuw ingelegd worden. Deelnemers beschikken via het COIN reeds over een lijst met contactpersonen. Eventueel kan deze op aanvraag nogmaals beschikbaar gesteld worden.
  6. Pilot VULA/WBA Betwiste Migraties 6 Email template Beste KPN Wholesale, Vanuit de eindgebruiker hebben wij het verzoek gekregen om de onderstaande migrate out order tegen te houden. Naam eindgebruiker: <XXXXXXX> Tel. Eindgebruiker: <06-XXXXXXX> en/of <XXX-XXXXXXXX> Leveradres: <adres> WBA Order ID: <XXXXXXX> Service ID: <XXXXXXXX> Plandatum: XX-XX-XXXX. Onze klant heeft bij ons expliciet aangegeven geen aanvraag te hebben gedaan bij een andere provider: “Hier aanvulling/opmerking van de eindgebruiker letterlijk weergeven”. Bij vragen en/of opmerkingen graag contact opnemen met: Naam: <XXXXXX> Tel: <XXXXXX> Email: <XXXXXX>
Publicité