Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Cursul nr.3.doc

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
M surareaph uluiapei
M surareaph uluiapei
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Cursul nr.3.doc

Télécharger pour lire hors ligne

Echilibrul chimic

Reacţiile chimice reprezintă în esenţă o transformare a unor substanţe (reactanţi) în altele (produşi de reacţie) prin cedarea sau acceptarea între acestea a unor particule (protoni, electroni, ioni).
Fie o reacţie chimică:
aA+bBcC+dD


Ri = A, B reactanţi
Pj = C, D produşi de reacţie
υRi, υRj = coeficienţi stoechiometrici ai acestora
Echilibrul chimic (din punct de vedere cinetic ) reprezintă starea sistemului chimic atunci când viteza reacţiei directe (1) este este egală cu viteza reacţiei inverse (2).
Conform cineticii formale:


iar la echilibru avem:sau şi .Din această ecuaţie rezultă:

sau general:

Relaţiile de mai sus reprezintă expresia matematică a Legii acţiunii maselor (Legea Guldberg- Waage)
„Într-un sistem chimic (reacţie chimică) aflat la echilibru, raportul produsului concentraţiei produşilor de reacţie şi al produsului concentraţiei reactanţilor, ridicate la coeficienţii lor stoechiometrici, este o constantă.” (la p şi T constant).3.2. Echilibre acido- bazice

3.2.1. Produsul ionic al apei. Noţiunea de pH.

În teoria protolitică (Brönsted) acizii reprezintă substanţe capabile să cedeze protoni, iar bazele să accepte.
Apa este o substanţă amfoteră având un comportament opus substanţei cu care interacţionează.
În apa pură apare un echilibru prin care apa disociază în ioni proprii manifestând caracterul amfoter amintit:

Sau
Conform legii acţiunii maselor:


Valoarea foarte mică a CH+ şi CHO- conduce la: (iar CH+ = CHO-)

ionigram2/litru2 în condiţii standard (298Kşi 1atm.). Deci .
Introducând acizi în apă va creşte concentraţia de hidrogen (CH+) şi proporţional, ţinând cont de Pi scade concentraţia ionilor de hidroxil (CHO-).
Folosirea acestor concentraţii mici exprimate in baza zece nu este comodă în prezentarea acidităţii sau bazicităţii soluţiilor (mediilor) şi de aceea Sörensen a introdus noţiunea de pH, adică exponentul cu semn schimbat a concentraţiei ionilor de hidrogen.( pH=-lgCH+).
În mod analog se defineşte noţiunea de pOH, adică exponentul cu semn schimbat în baza zece a concentraţiei ionilor de hidroxil (pOH=-lgCHO-):
şi
dar


deci:

Echilibrul chimic

Reacţiile chimice reprezintă în esenţă o transformare a unor substanţe (reactanţi) în altele (produşi de reacţie) prin cedarea sau acceptarea între acestea a unor particule (protoni, electroni, ioni).
Fie o reacţie chimică:
aA+bBcC+dD


Ri = A, B reactanţi
Pj = C, D produşi de reacţie
υRi, υRj = coeficienţi stoechiometrici ai acestora
Echilibrul chimic (din punct de vedere cinetic ) reprezintă starea sistemului chimic atunci când viteza reacţiei directe (1) este este egală cu viteza reacţiei inverse (2).
Conform cineticii formale:


iar la echilibru avem:sau şi .Din această ecuaţie rezultă:

sau general:

Relaţiile de mai sus reprezintă expresia matematică a Legii acţiunii maselor (Legea Guldberg- Waage)
„Într-un sistem chimic (reacţie chimică) aflat la echilibru, raportul produsului concentraţiei produşilor de reacţie şi al produsului concentraţiei reactanţilor, ridicate la coeficienţii lor stoechiometrici, este o constantă.” (la p şi T constant).3.2. Echilibre acido- bazice

3.2.1. Produsul ionic al apei. Noţiunea de pH.

În teoria protolitică (Brönsted) acizii reprezintă substanţe capabile să cedeze protoni, iar bazele să accepte.
Apa este o substanţă amfoteră având un comportament opus substanţei cu care interacţionează.
În apa pură apare un echilibru prin care apa disociază în ioni proprii manifestând caracterul amfoter amintit:

Sau
Conform legii acţiunii maselor:


Valoarea foarte mică a CH+ şi CHO- conduce la: (iar CH+ = CHO-)

ionigram2/litru2 în condiţii standard (298Kşi 1atm.). Deci .
Introducând acizi în apă va creşte concentraţia de hidrogen (CH+) şi proporţional, ţinând cont de Pi scade concentraţia ionilor de hidroxil (CHO-).
Folosirea acestor concentraţii mici exprimate in baza zece nu este comodă în prezentarea acidităţii sau bazicităţii soluţiilor (mediilor) şi de aceea Sörensen a introdus noţiunea de pH, adică exponentul cu semn schimbat a concentraţiei ionilor de hidrogen.( pH=-lgCH+).
În mod analog se defineşte noţiunea de pOH, adică exponentul cu semn schimbat în baza zece a concentraţiei ionilor de hidroxil (pOH=-lgCHO-):
şi
dar


deci:

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Cursul nr.3.doc

  1. 1. C3/ 1 Cursul nr. 3 3.1. Echilibrul chimic Reacţiile chimice reprezintă în esenţă o transformare a unor substanţe (reactanţi) în altele (produşi de reacţie) prin cedarea sau acceptarea între acestea a unor particule (protoni, electroni, ioni). Fie o reacţie chimică: aA+bB     2 1 cC+dD Ri Ri      2 1 Pj Pj  Ri = A, B reactanţi Pj = C, D produşi de reacţie υRi, υRj = coeficienţi stoechiometrici ai acestora Echilibrul chimic (din punct de vedere cinetic ) reprezintă starea sistemului chimic atunci când viteza reacţiei directe (1) este este egală cu viteza reacţiei inverse (2). Conform cineticii formale: b B a A C C k v v     1 d D c C C C k v v     2 iar la echilibru avem: 2 1 v v  sau v v  şi d D c C b B a A C C k C C k      .Din această ecuaţie rezultă: b B a A d D c C C C C C k k K     sau general: Ri J P J Ri i P j C C K         Relaţiile de mai sus reprezintă expresia matematică a Legii acţiunii maselor (Legea Guldberg- Waage) „Într-un sistem chimic (reacţie chimică) aflat la echilibru, raportul produsului concentraţiei produşilor de reacţie şi al produsului concentraţiei reactanţilor, ridicate la coeficienţii lor stoechiometrici, este o constantă.” (la p şi T constant).
  2. 2. C3/ 2 3.2. Echilibre acido- bazice 3.2.1. Produsul ionic al apei. Noţiunea de pH. În teoria protolitică (Brönsted) acizii reprezintă substanţe capabile să cedeze protoni, iar bazele să accepte. Apa este o substanţă amfoteră având un comportament opus substanţei cu care interacţionează. În apa pură apare un echilibru prin care apa disociază în ioni proprii manifestând caracterul amfoter amintit: H O H H O H                  O H HO    3 Sau O H2    K    HO H Conform legii acţiunii maselor: O H HO H C C C K 2     Valoarea foarte mică a CH+ şi CHO- conduce la: (iar CH+ = CHO-) 2 2 14 2 10             HO H HO H O H C C C C C K Pi 14 10  Pi ionigram2 /litru2 în condiţii standard (298Kşi 1atm.). Deci litru ionigram C C HO H / 10 7      . Introducând acizi în apă va creşte concentraţia de hidrogen (CH+) şi proporţional, ţinând cont de Pi scade concentraţia ionilor de hidroxil (CHO-). Folosirea acestor concentraţii mici exprimate in baza zece nu este comodă în prezentarea acidităţii sau bazicităţii soluţiilor (mediilor) şi de aceea Sörensen a introdus noţiunea de pH, adică exponentul cu semn schimbat a concentraţiei ionilor de hidrogen.( pH=-lgCH + ). În mod analog se defineşte noţiunea de pOH, adică exponentul cu semn schimbat în baza zece a concentraţiei ionilor de hidroxil (pOH=-lgCHO - ): pH H C    10 şi POH HO C    10 _ dar 14 10 _       HO H C C Pi 14 10 10 10      pOH pH 14 ) ( 10 10     pOH pH deci: 14   pOH pH
  3. 3. C3/ 3 Deci un pH al unei soluţii cu valori 0-1 indică un mediu puternic acid, 7 reprezintă o soluţie neutră, iar valori de 13- 14 reprezintă un mediu puternic bazic. Astfel, scara de pH: 0- 14 reprezintă o scară a concentraţiei ionilor de hidrogen (exponentul cu semn schimbat în baza 10 a acestora). 3.2.2. Calculul pH- ului soluţiilor de acizi, baze, săruri, sisteme tampon acido- bazice. a)Acizi Conform teoriei Brönsted acizii sunt substanţe care în soluţie apoasă generează ioni de hidrogen. Cu cât îi cedează mai uşor, cu atât vor avea „tărie” mai mare. a.1.)Acizii tari disociază total în protoni şi radicalul acid în soluţii diluate astfel că reacţia este total deplasată spre dreapta: HA→H + A A= F, Cl, Br, I, NO3, ClO4, sau pentru acizi diprotici SO 2 4  . Deci putem spune că: 0 HA H C C   (concentraţia iniţială a acidului). 0 1 1 HA H gC gC pH      Exemplu:  Soluţie 1N acid clorhidric ( 1 0  HCl C ) pH= - lg 1= 0  Soluţie 0,1 acid clorhidric ( 1 , 0 0  HCl C = 1 10 ) pH= 0 , 1 10 1 1    g a.2.)Acizii slabi disociază parţial iar echilibrul este dat de constanta de aciditate: HA      HA K    A H HA A H HA C C C K     =      H HA A H C C C C 0 iar 0 2 0 2 0 2 4 2 0 HA HA HA HA HA HA HA H H H HA H HA A H C K K K C K K C C C C C K C C                      0 2 2 HA HA HA HA H C K K K C       c
  4. 4. C3/ 4                              0 2 0 2 4 lg 2 1 2 lg 4 lg 2 1 2 1 1 HA HA HA HA HA HA HA HA H C K K pK C K K K g gC pH într-o primă aproximaţie calculul poate fi simplificat şi anume:  H C are valori foarte mici deci 0 0 HA H HA C C C    iar 0 0 2 HA HA H HA H HA C K C C C K       0 0 0 lg 2 1 2 1 lg 2 1 lg 2 1 lg lg HA HA HA HA HA HA H C pK C K C K C pH            (unde HA HA pK K   lg ) Exemplu:  Soluţie 1 N acid acetic, 5 10 3   COOH CH K 5 , 2 0 2 1 5 2 1      pH  Soluţie 0,1 N acid acetic, 5 10 3   COOH CH K 0 , 3 ) 1 ( 2 1 5 2 1       pH b) Baze Conform teoriei Brönsted bazele sunt substanţe care acceptă protoni şi, prin intermediul ionilor de hidroxil pe care îi generează în soluţie apoasă: BOH      HO B    HO H   O H2 În mod analog se poate calcula pOH soluţiilor bazelor iar pH= 14- pOH. b.1)Bazele tari, deci disociază total în cationi şi ioni hidroxil:      HO B BOH B= Li, Na, K, Rb, sau pentru cationi divalenţi: Ca, Ba. Deci, putem spune că: 0 BOH HO C C   (concentraţia iniţială a bazei). 0 0 lg 14 lg lg BOH BOH HO C pH C C pOH         Exemplu:  Soluţie 1N hidroxid de sodiu ( 1 0  NaOH C ) pOH= - lg1= 0 deci pH= 14- pOH= 14- 0= 14  Soluţie 0,1 N hidroxid de sodiu ( ) 10 1 , 0 1 0    NaOH C pOH=-lg10 1  =1 deci pH= 14- 1= 13
  5. 5. C3/ 5 b.2)Bazele slabe, disociază parţial, iar echilibrul este dat de constanta de bazicitate: BOH       BOH K    HO B           HO BOH HO B BOH HO B BOH C C C C C C C K 0 analog la acizii slabi rezultă:   0 2 lg 2 1 lg lg HA BOH BOH BOH HO C K K K C pOH          0 2 lg 2 1 14 14 HA BOH BOH BOH C K K pK pOH pH        într-o primă aproximaţie calculul poate fi simplificat şi anume: CHO- are valori foarte mici, deci: 0 0 BOH HO BOH C C C    iar 0 0 2 BOH BOH HO BOH HO BOH C K C C C K       0 0 lg 2 1 2 1 lg 2 1 lg 2 1 BOH BOH BOH BOH C pK C K pOH      0 lg 2 1 2 1 14 BOH BOH C pK pH    (unde BOH BOH pK K   lg ) Exemplu:  Soluţie 1N hidroxid de amoniu, 5 10 4   OH NH K 5 , 11 0 2 1 5 2 1 14       pH  Soluţie 1N hidroxid de amoniu, 5 10 4   OH NH K 0 , 11 ) 1 ( 2 1 5 2 1 14        pH c) Săruri Sunt substanţe formate dintr-un cation B şi un anion A  , corespunzător bazei (BOH) şi acidului (HA) care printr-o reacţie de neutralizare (    H HO   O H2 ) o generează. Fiind substanţe ionice în soluţie apoasă pot fi disociate electrolitic în ionii proprii: BA solid↔ BA soluţie →    ) ( ) ( aq aq A B Ionii B+ şi A- aquasolvataţi pot interacţiona cu moleculele de apă, reacţie care poartă numele de hidroliză. Hidrolizează cationi corespunzători bazelor slabe (B = . , , , 2 2 3 4 etc Zn Mg Al NH     ) şi anionii corespunzători acizilor slabi ( . , , 2 2 3 3 _ etc S SO COO CH A      ). Ceilalţi „tari” nu dau reacţie de hidroliză. Exemplu:
  6. 6. C3/ 6  COO NaCH3 (Na+ fiind cation al unei baze tari nu dă reacţie de hidroliză). O H COO CH Na 2 3             Na HO COOH CH3 sau O H COO CH 2 3      K   HO COOH CH3 O H COO CH HO COOH CH C C C C K 2 3 3      Concentraţia apei nu se modifică esenţial deoarece un număr foarte mic de ioni acetat reacţionează şi deci intră în constantă:       COO CH HO COOH CH O H h C C C C K K 3 3 2 înlocuim       H H HO C C Pi C 14 10 şi rezultă: 14 14 10 1 10 3 3 3          COOH CH H COO CH COOH CH h K C C C K dar într-o primă aproximaţie considerând sare COO CH C C   3 iar   HO COOH CH C C 3 rezultă: sare HO COOH CH C C K 2 14 10 1 3     COOH CH sare COOH CH sare HO K C K C C 3 3 7 14 10 10       COOH CH sare COOH CH sare HO pK C K C C pOH 3 3 2 1 lg 2 1 7 lg 2 1 lg 2 1 7 lg          COOH CH sare COOH CH sare pK C pK C pOH pH 3 3 2 1 lg 2 1 7 2 1 lg 2 1 7 14 14          Exemplu: N C C COO CH sare 1 , 0 3    5 3  COOH CH pK 0 , 9 ) 5 ( 2 1 ) 1 ( 2 1 7      pH În mod analog se calculează pentru reacţia de hidroliză a unui cation B+, corespunzător unei baze slabe (NH4+). Exemplu:  NH4Cl O H Cl NH 2 4             Cl H OH NH4
  7. 7. C3/ 7 final OH NH S pK C pH 4 2 1 lg 2 1 7    Exemplu: N C C NH sare 1 , 0 4    5 ; 10 4 4 5    OH NH OH NH pK K 0 , 5 5 2 1 ) 1 ( 2 1 7      pH d.)Soluţii tampon acido- bazice Sunt sisteme chimice care preiau un „şoc” de pH provocat la introducerea în cantităţi mici de acizi sau baze puternice. În principiu, ionii de H+ sau de HO- la introducerea de acizi respectiv baze tari sunt transformaţi în acizi slabi sau baze slabe de către sistemul tampon. Sistemele tampon acido- bazice sunt formate: d.1.)Dintr-un acid slab HA şi o sare NaA (formată din anionul acidului slab şi cationul unei baze tari, ex. NaOH)-tampon acid d.2)Dintr-o bază slabă BOH şi o sare BCl (formată din cationul bazei slabe şi anionul unui acid tare, ex. HCl)-tampon bazic Calculul pH-ului soluţiilor tampon d.1) sare      A Na NaA acid HA      HA K    A H 0 0 0 acid sare H HA NaA H HA A H HA C C C C C C C C C K           0 0 sare acid HA H C C K C   , la concentraţii egale ( 1 , 0 0 0   sare acid C C ) HA HA H pK pH K C     La introducerea unei mici cantităţi de acid tare ( ) sau bază tare (  ) spre exemplu 10% din concentraţia solutiei tampon 1 , 0 0 0   sare acid C C , adică apoximativ 0,01 au loc reacţiile:  ) H + NaA → Na  + HA ( acid slab ),   )HO + HA →A + H2O ( anion cu hidroliză slab bazică ) Preluarea acestui şoc de pH poate fi exemplificată prin calcule: a) 0 1 , 1 acid acid C C  iar 0 9 , 0 sare sare C C  9 , 0 1 , 1 9 , 0 1 , 1 0 0 HA sare acid HA sare acid HA H K C C K C C K C     
  8. 8. C3/ 8 2 , 0 9 , 0 1 , 1 lg lg        HA HA H pK pK C pH În mod analog pentru cazul b): pH= pKHA+ 0,2. Deci la introducerea unei mici cantităţi de acid tare sau bază tare se produc mici variaţii ( nesemnificative ) în prezenţa unei soluţii tampon. d.2.) sare      Cl B BCl bază BOH       BOH K    HO B 0 0 0 0 baza HO sare BOH HO BCl BOH HO B BOH C C C C C C C C C K           0 0 sare baza BOH HO C C K C   , la concentratii egale( 1 , 0 0 0   sare baza C C ) BOH BOH HO pK pOH K C     BOH pK pOH pH     14 14 Şi în mod analog pentru un adaos de acid tare/ bază tare, spre exemplu 10 % din concentraţie 1 , 0 0 0   sare baza C C , adică aproximativ 0,01 au loc reacţiile:  ) H + BOH → H2O+ B   )HO + BCl → BOH+ Cl Şi în final pH= 14- pOH= 14-pKBOH ± 0,2 . Exemple de sisteme tampon: d.1.) CH3COOH/ CH3COONa d.2.) NH4OH/ NH4Cl

×