Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Träningsplanering

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
11. Träningsplanering
11. Träningsplanering
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Träningsplanering

  1. 1. Planering Svenska Budo- och kampsportsförbundet
  2. 2. Träningsplan <ul><li>Flerårsplan, 2-4 år </li></ul><ul><li>Årsplan, 1 år </li></ul><ul><li>Terminsplan </li></ul><ul><li>Periodplan </li></ul><ul><ul><li>träningsmängd inkl. fördelning över perioderna </li></ul></ul><ul><ul><li>intensiteten - belastningen, tempot </li></ul></ul><ul><ul><li>vila, återhämtning </li></ul></ul><ul><ul><li>veckorytm, träningsinnehåll </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål för de olika perioderna </li></ul></ul>Svenska Budo- och kampsportsförbundet
  3. 3. Träningsplan <ul><li>Underhållsperiod </li></ul><ul><ul><li>Upprätthålla en viss fysisk status mellan säsonger </li></ul></ul><ul><li>Återuppbyggnadsperiod </li></ul><ul><ul><li>Grundträning, träningsmängd ökas under perioden </li></ul></ul><ul><li>Förberedelseperiod </li></ul><ul><ul><li>Funktionell fysisk träning. Träningsmängd ökar successivt i och med ökad frekvens och intensitet. </li></ul></ul><ul><li>Tävlingsperiod </li></ul><ul><ul><li>Minskar total träningsmängd men ökar intensiteten. Anaerob träning sker regelbundet (elitidrottare) </li></ul></ul>Svenska Budo- och kampsportsförbundet
  4. 4. Planeringshjulet Svenska Budo- och kampsportsförbundet
  5. 5. Planering av pass <ul><li>Uppvärmning </li></ul><ul><ul><li>Bör vara 15-20 minuter, inklusive tänjning </li></ul></ul><ul><li>Teknikträning </li></ul><ul><ul><li>Svåra eller nya tekniker ska läras in medan den aktive fortfarande är relativt pigg. </li></ul></ul><ul><li>Styrka, kondition </li></ul><ul><li>Nedvarvning </li></ul><ul><ul><li>Bör minst 5 minuter </li></ul></ul><ul><li>Stretching </li></ul><ul><ul><li>Stretcha de muskelgrupper som tränats under passet. </li></ul></ul>Svenska Budo- och kampsportsförbundet
  6. 6. Att sätta mål <ul><li>Sätt realistiska mål. Ouppnåeliga mål gör att motivationen sjunker. </li></ul><ul><li>Sätt kortsiktiga mål. Om ni sätter upp långsiktiga mål är det viktigt med delmål. </li></ul><ul><li>Hur har vi det? - Skapa en bild av den aktives situation, förutsättningar och bakgrund </li></ul><ul><li>Hur vill vi ha det? - Träningens mål, syfte, inriktning, innehåll, kvalitet, mängd </li></ul>Svenska Budo och Kampsportsförbundet
  7. 7. Genomföra och utvärdera <ul><li>Följ träningsplanen och genomför de planerade perioderna </li></ul><ul><li>Kontinuerlig utvärdering, t.ex. vid byte av period </li></ul><ul><li>För träningsdagbok för att kunna utvärdera </li></ul><ul><li>Andra tester för utvärdering? </li></ul>Svenska Budo och Kampsportsförbundet
  8. 8. Aerob och anaerob träning <ul><li>Aerob träning genomförs regelbundet under hela året </li></ul><ul><li>Under tävlingsperiod ska högintensiv aerob träning prioriteras. Det ger mer tid till träning i idrottsgren </li></ul><ul><li>Underhåll och återuppbyggnadsperiod bör innehålla begränsade mängder anaerob träning </li></ul><ul><li>Elit tränar anaerobt under 4-8 veckor innan tävlingsperiod (3-5 pass/v). 1-3 ggr/v under tävlingsperiod beroende på idrott. </li></ul>Svenska Budo och Kampsportsförbundet

Notes de l'éditeur

  • Låt deltagarna värdera sina idrotter.

×