Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentation090924

843 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentation090924

 1. 1. PIM – Praktisk IT och Media-kompetens
 2. 2. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Uppgifterna <ul><ul><li>Steg 1 Word </li></ul></ul><ul><ul><li>Steg 2 Powerpoint </li></ul></ul><ul><ul><li>Steg 3 Stillbildsfilm </li></ul></ul><ul><ul><li>Steg 4 Enkät (Word och Excel) </li></ul></ul><ul><li>      Radioprogram </li></ul><ul><ul><li>Steg 5 Kurs- och inspirationsmaterial </li></ul></ul>Ca 125 deltagare Mål efter läsåret 09/10 100% klarar steg 2 50% klarar steg 3 25% klarar steg 4
 3. 3. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Läsåret 2009/2010 Höstterminen - 3 introduktionsträffar - 2 nystartsträffar - workshops - seminarier Vårterminen - rektorsPIM (introduktion?) - 1 introduktions/nystartstillfälle - 1 nystartsträff (steg 4) - 2 postPIM-seminarier med betoning på smartboard och internet - 2 träffar med pedagogisk IT-grupp - workshops - seminarier
 4. 4. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com RektorsPIM Tre uppgifter för skolledare + en idéskiss
 5. 5. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Förslag och frågor <ul><ul><li>Kompensation </li></ul></ul><ul><li>Steg 4  - kompensation 3 dgr </li></ul><ul><li>Steg 5 - kompensation efter överenskommelse </li></ul><ul><ul><li>Träff med lagledarna </li></ul></ul><ul><ul><li>Mattesatsningen kontra PIM? </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogisk IT-grupp och postPIM? </li></ul></ul>
 6. 6. Hur använder du Internet? En enkät bland eleverna på Lysingskolan, dec 2008
 7. 7. 1. Har du Internet hemma? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 8. 8. 2. Har du Internet med bredband/ADSL hemma? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 9. 9. 3. Hur van Internetanvändare är du? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 10. 10. 4. Var använder du Internet? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 11. 11. 5. Hur ofta använder du Internet? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 12. 12. 6. Hur mycket tid är du ute på Internet per vecka? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 13. 13. 7. Vad använder du oftast Internet till? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 14. 14. 8. Hur gammal var du när du började använda Internet? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 15. 15. 9. Har du varit inne på Lysingskolans hemsida någon gång under det här läsåret? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 16. 16. 10. Har du varit inne på Ödeshögs kommuns hemsida någon gång under det här läsåret? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 17. 17. 10. Har du varit inne på kommun-bibliotekets hemsida någon gång under det här läsåret? (tjejer) 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 18. 18. 11. Har du varit inne på kommun-bibliotekets hemsida någon gång under det här läsåret? (killar) 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 19. 19. 12. Har du någon gång använt någon E-tjänst på kommunbibliotekets hemsida? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 20. 20. Skillnader mellan <ul><ul><li>något fler ovana användare </li></ul></ul><ul><ul><li>spelar mycket mer </li></ul></ul><ul><ul><li>handlar något mer på nätet </li></ul></ul>9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com <ul><ul><li>fler använder nätet för informations-sökning </li></ul></ul><ul><ul><li>fler använder nätet till chat, e-mejl, ladda upp bilder mm </li></ul></ul>tjejer killar &
 21. 21. Vad innebär det här för skolan ?!? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 22. 22. <ul><ul><li>Läsa </li></ul></ul><ul><ul><li>Skriva </li></ul></ul><ul><ul><li>Räkna </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitala färdigheter </li></ul></ul>Basfärdigheter 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Sortera, modeller och strukturera Kritiska förmågor Göra något nytt
 23. 23. IT i Ödeshögs skola
 24. 24. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Bra förutsättningar…. <ul><li>Några exempel: </li></ul><ul><ul><li>Praktisk IT- och Mediakompetens </li></ul></ul><ul><ul><li>Hårdvara (bl a smartboard, projektorer) </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-utvecklare </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyr- och serviceavtal </li></ul></ul><ul><ul><li>Positiv inställning från ledningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hög uppkopplingsnivå bland eleverna </li></ul></ul>
 25. 25. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com … .men hur går vi vidare? <ul><li>Några exempel: </li></ul><ul><ul><li>Vilken skola vill vi ha? Digital kompetens? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka områden behöver utvecklas? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur förvaltar vi gjorda investeringar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur får vi tydlighet och långsiktighet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vad prioriterar vi när möjligheter ges till satsningar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur följer vi bäst med i utvecklingen? </li></ul></ul>
 26. 26. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Även om man är på rätt spår blir man överkörd om man bara sitter där .           Povel Ramel
 27. 27. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com <ul><li>Teknikplan </li></ul><ul><ul><li>Utrustning för klassundervisning </li></ul></ul><ul><ul><li>Utrustning för lärarnas arbete utanför klassrummet </li></ul></ul><ul><ul><li>Utrustning för elevernas lärande 7/24 </li></ul></ul><ul><ul><li>Lösningar för kontakt med föräldrar </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentation </li></ul></ul><ul><ul><li>Servrar, underhåll mm </li></ul></ul>Behovet av planer
 28. 28. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com <ul><li>Pedagogisk plan </li></ul><ul><ul><li>Klassrumsundervisning och kontinuerligt lärande 7/24 </li></ul></ul><ul><ul><li>Innebörden av digital kompetens </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbildning post-PIM (jfr även mattesatsning , t ex tema- </li></ul></ul><ul><li>workshops, studiebesök) </li></ul><ul><ul><li>Nätverksbygge, pedagogisk utvecklingsgrupp mm </li></ul></ul><ul><li>Frågor som gäller juridik/ekonomi/politik </li></ul><ul><ul><li>Upphovs- och äganderätt </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekretess och skydd av den enskilde </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjänster, budgetarbete </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolplan </li></ul></ul>
 29. 29. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com

×