Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen

Maintpartner Group
Maintpartner GroupMaintpartner Group
3.11.2017 Maintpartner Group 20171
Teollisen käytön ja
kunnossapidon
ammattilainen
Turvallinen kumppani laitoksillesi
3.11.2017 Maintpartner Group 2017
Maintpartner on teollisuuden turvallinen kumppani, joka auttaa parantamaan tuottavuutta ja
minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi
palvelemme yksittäisissä kehittämis-, suunnittelu- ja asennustoimeksiannoissa.
Digitaaliset ratkaisumme edustavat alan huippukehitystä.
● Laaja asiantuntemus ● Alan parhaat käytännöt käytön ja kunnossapidon tarpeisiin ●
2
Turvallisuus: kaiken toimintamme ytimessä
3.11.2017 Maintpartner Group 20173
• Vahva turvallisuuskulttuuri näkyy laitosten
lisäksi tilastoissa
• Useita työkaluja:
• Perehdytykset
• Riskikartoitukset, havaintokierrokset
• Turvavartit, turvallisuuskoulutukset
• Vaaran arviointi ennen työhön ryhtymistä
• Läheltä piti -ilmoitukset ja -tutkinta
• Otetaan opiksi -raportointi
• Suojaimet, työergonomia
• Työterveyshuolto, räätälöidyt työurat
Tarjoamme monentasoista kumppanuutta
3.11.2017 Maintpartner Group 20174
Suunnittelupalvelut projekteihin
Asennuspalvelut projekteihin
Tuottavuus- ja digiratkaisut
Kunnossapidon vuosisopimus
Käytön vuosisopimus
KUMPPANUUSASTE
HANKINNAN HELPPOUS
Matala Syvä
4 maata,
1900 työntekijää
3.11.2017 Maintpartner Group 20175
Suomi: 51 päätoimipistettä,
1100 työntekijää, joista
• 30 % teollisuuden
pitkäaikaisessa
sopimuskunnossapidossa
• 30 % energian
pitkäaikaisissa käyttö- ja
kunnossapito-
kumppanuuksissa
• 40 % projektipalveluissa
Viro: 25 työntekijää lähinnä
teollisuuden pitkäaikaisessa
sopimuskunnossapidossa.
Ruotsi: 12 paikkakuntaa,
300 työntekijää lähinnä
energian ja teollisuuden
pitkäaikaisessa
sopimuskunnossapidossa.
Puola: 13 paikkakuntaa,
400 työntekijää lähinnä
energian ja teollisuuden
pitkäaikaisessa
sopimuskunnossapidossa.
Projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut
• Suunnittelu
• Sähkö, automaatio
• Layout, kone, laite, prosessi
• Teräsrakenne
• Asennus
• Mekaaninen, sähkö, automaatio, instrumentti
• Paineastia- ja asennusvalvonta
• Hitsaus, koneistus
• Muita, mm.
• Pumppu- ja venttiilihuollot
• Öljyhuollot
• Tekniset mittauspalvelut
3.11.2017 Maintpartner Group 20176
Laaja osaaminen laitosten
päivittäisen kunnossapidon
täydentämiseen.
Joustavat resurssit
teollisuuden ja energian
korjaus- tai muutostöihin.
Kaikkea laite- ja linjasiirroista
laitoksen sisällä tai globaalisti
erikoisasennuksiin – tai
vaikkapa kaiteen suunnittelu
ja rakentaminen tehtaalle.
Tuottavuus- ja digiratkaisut
• MP Intelligence® : ennustava tekoäly
• Varoittaa laitevioista ja prosessihäiriöistä
• Välttää odottamattomista rikkoutumisista johtuvat
tuotannonkeskeytykset ja alasajot
• Opastaa optimoimaan laitoksen toimintaa
• DPM: tehtaiden kriittisyysluokittelut,
kunnossapidon mallinnus ja simulaatiot
• Ennakkohuolto-ohjelman optimointi laitoksen
suorituskykytavoitteen mukaiseksi
• Huoltoresurssien oikea kohdistaminen
• MP Flow®: kenttätyön johtamisjärjestelmä
• Kunnossapidossa tehdään oikeat työt oikeaan
aikaan, ja työhön on kerralla tarvittavat resurssit.
3.11.2017 Maintpartner Group 20177
Kertovatko häiriökorjaukset
ennakkohuolto-ohjelman tai
sen toteutuksen
epäonnistumisesta? On
aika ottaa avuksi nykyai-
kaiset työkalut ennakko-
huoltojen systematiikan
kehittämiseksi.
Kaiken perustana asiakkaan
strateginen valinta miten
herkästi eri kohteita
huolletaan ennakkoon.
Kunnossapito
• Laitoskohtainen kokonaisratkaisu
räätälöitynä asiakkaan strategian ja
päätarpeiden mukaiseksi.
• Työkalut eri tarpeisiin
• Tuottavuuden ja luotettavuuden parantamiseen
• Kustannustehokkuuden parantamiseen
• Toiminnan johtamisen kehittämiseksi
• HR:n, turvallisuuden ja kestävän kehityksen
toiminnan parantamiseen
• Lisäksi 500 Maintpartnerin projekti-, asennus-
ja suunnitteluammattilaisen reservi tukena
3.11.2017 Maintpartner Group 20178
Kumppanuussopimuksen
mukana tulevat
systemaattiset työkalut ja
prosessit laitosten
toiminnan turvalliseen
varmistamiseen ja
kehittämiseen.
Kokemus asiakkaan laitoksen
kunnossapidon haltuunotosta
yli 100 laitokselta. Turvallisuus
huippuluokkaa.
Energian käyttöpalvelut
• Energia-alan murroksessa asiakkaan tukena
• Asiakkaan fokus omassa liiketoiminnassa, me
hoidamme laitokset ja tekniikan täysin
• Yhdistämme
• Alan strategisen osaamisen
• Laitosten teknisen ja käytännön tuntemuksen
• Teollisen toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen
• Käytön ja kunnossapidon optimointiin
kehittämämme järjestelmät ja prosessit
• Lisäksi 500 Maintpartnerin projekti-, asennus-
ja suunnitteluammattilaisen reservi tukena
3.11.2017 Maintpartner Group 20179
Energialaitosten ja
kaukolämpöverkkojen
käyttäminen kunnossapidon
lisänä. Yhdistetty sähkön- ja
lämmöntuotanto, vesivoima,
lauhdevoima, kaukolämmön
jakelu Suomessa ja
Puolassa.
Turvallisuus ja luotettavuus
huippuluokkaa.
Kehityskaari
3.11.2017 Maintpartner Group 201710
2006
Maintpartner
perustetaan,
kun Fortumin
kunnossapito
eriytyy omaksi
yrityksekseen
Voimalaitokset » Mek.puu » Kemia » Prosessi » Vesivoima » Elintarvike » Metalli » Petrokemia » Lääke » Logistiikka
2014
MP
INtelli-
gencen
kehitys;
pilotointi
2015
2010
Maint-
partner
Way
-toiminta-
järjestelmä
2012
Toiminta
Virossa
alkaa
2011
Toiminta
Puolassa
alkaa
2016
Iso laajennus
energian
käyttöpalveluihin
(Fortumin
voimalaitokset ja
kaukolämpö)2009/2010
Energian käyttö-
palvelu alkaa
(vesivoima/
voimalaitokset)
2007–2008
Laajentuminen
yritysostoin
Suomessa ja
Ruotsissa
Avainluvut 2016
3.11.2017 Maintpartner Group 2017
Liikevaihto ~156 M€
Suomi
Puola
Ruotsi
Viro
Henkilöstö ~1850
Suomi
Puola
Ruotsi
Viro
Maintpartner Way – sertifioitu toimintajärjestelmä
3.11.2017 Maintpartner Group 201712
• Meillä kaikki – johtamiskäytännöistä organisaatioon ja työkaluihin –
määritelty teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluita varten
• Toimii pohjana asiakaskohtaisille toimintajärjestelmille
• Systemaattinen toiminta tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme
• Sertifikaatit:
• OHSAS 18001, työterveys ja työturvallisuus
• ISO 9001, laatu
• ISO 14001, ympäristö
Kestävä kehitys: myös asiakkaan päämääriä tukemassa
3.11.2017 Maintpartner Group 201713
• Laitosten ammattilaisemme osaavat ehdottaa
useita pieniä kehitysaskeleita laitosten
ympäristöystävällisyyden parantamiseksi:
• Prosessien optimointi
• Öljyhuollot ja -tarkistukset
• Lämmityksen ja viilennyksen optimointi
• Vuotojen (öljy, paineilma jne.) korjaukset
• Työmenetelmien tehostaminen
• Etäpalaverit
• Etätarkkailu (mm. dronet ja vedenalaiset
kamerat)
Maintpartner – tuntee teollisuuden haasteet ja ratkaisut
niihin
3.11.2017 Maintpartner Group 201714
Asiantuntijuutemme
ja työkalumme
parantavat
teollisuuden
tuottavuutta.
Toimimme
turvallisella ja
kestävällä tavalla.
Tänään
(missio)
Teollisuuden tarve
asiantunteville ja
sitoutuneille
kumppaneille
kasvaa.
Teollisuuden
haasteet
tuotantolaitosten
kehittämisessä ja
kunnossapidossa
lisääntyvät.
Suunta
(megatrendit)
Olemme johtava
teollisuuden käyttö-
ja kunnossapito-
palveluja tarjoava
yritys.
Olemme paras
kumppani
tuottavuuden
nostamiseen.
Huomenna
(visio)
Miksi Maintpartner
Aitoa innovatiivisuutta
Uusia palveluja ja konsepteja,
jotka yhdistävät ihmisälyn ja
tekoälyn
Henkilöstö avainasemassa
Työntekijöiden osaaminen,
asiantuntemus ja palvelu-
henkisyys
Läpinäkyvä kumppani
Avoimuus menetelmistämme,
toiminnastamme ja
saavutuksistamme
Kokemusta teollisuuden
kunnossapidosta jo 1980-luvulta
lähtien
Laaja osaaminen ja
asiantuntemus, pitkät työsuhteet
ja hyvä tiimihenki
Menetelmät ja työkalut
käytettävyyden ja kannat-
tavuuden maksimoimiseksi
Juuret energiateollisuudessa,
tänään vahvaa näyttöä eri
teollisuudenaloilta
Painopiste turvallisuudessa ja
kestävässä kehityksessä,
vahva etiikka
Taloudellisesti vakaa yhtiö, jolla
sitoutuneet omistajat
(CapMan 88 %, toimiva johto)
3.11.2017 Maintpartner Group 201715
3.11.2017 Maintpartner Group 201716
1 sur 16

Recommandé

Teollisen kayton ja kunnossapidon ammattilainen 2018-06 par
Teollisen kayton ja kunnossapidon ammattilainen 2018-06Teollisen kayton ja kunnossapidon ammattilainen 2018-06
Teollisen kayton ja kunnossapidon ammattilainen 2018-06Maintpartner Group
5.8K vues16 diapositives
Graafisen ToimintajäRjestelmäN KehittäMinen par
Graafisen ToimintajäRjestelmäN KehittäMinenGraafisen ToimintajäRjestelmäN KehittäMinen
Graafisen ToimintajäRjestelmäN KehittäMinenmkcfinland
198 vues38 diapositives
Maintpartner - experter inom industriellt drift och underhåll par
Maintpartner - experter inom industriellt drift och underhållMaintpartner - experter inom industriellt drift och underhåll
Maintpartner - experter inom industriellt drift och underhållMaintpartner Group
1.8K vues16 diapositives
Teollisuuden oma ohjelmistotalo 1.1 par
Teollisuuden oma ohjelmistotalo 1.1Teollisuuden oma ohjelmistotalo 1.1
Teollisuuden oma ohjelmistotalo 1.1Jari Kukkonen
10.7K vues8 diapositives
ICT PK-Yrityksessä par
ICT PK-YrityksessäICT PK-Yrityksessä
ICT PK-YrityksessäJanne Kivinen
91 vues24 diapositives
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon par
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonPetri Pohjala
85 vues17 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen

Palvelutuotteet menestystarinat #263033 par
Palvelutuotteet menestystarinat #263033Palvelutuotteet menestystarinat #263033
Palvelutuotteet menestystarinat #263033Berndt Ahlefelt
280 vues28 diapositives
Jaakonsaari mikko sosiaali ja terveydenhuollon jarjestelmat-kuma_1309 par
Jaakonsaari mikko sosiaali ja terveydenhuollon jarjestelmat-kuma_1309Jaakonsaari mikko sosiaali ja terveydenhuollon jarjestelmat-kuma_1309
Jaakonsaari mikko sosiaali ja terveydenhuollon jarjestelmat-kuma_1309Sinikka Pennanen
412 vues10 diapositives
Kunnossapitoforum 2015-03-25 par
Kunnossapitoforum 2015-03-25Kunnossapitoforum 2015-03-25
Kunnossapitoforum 2015-03-25Pirkka Paronen
382 vues15 diapositives
SAPin innovatiivinen hyödyntäminen HR:ssä - case TeliaSonera par
SAPin innovatiivinen hyödyntäminen HR:ssä - case TeliaSoneraSAPin innovatiivinen hyödyntäminen HR:ssä - case TeliaSonera
SAPin innovatiivinen hyödyntäminen HR:ssä - case TeliaSoneramikkomr
444 vues27 diapositives
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa par
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessaMiten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessaMaintpartner Group
7.3K vues27 diapositives
Mobiilistrategia par
MobiilistrategiaMobiilistrategia
MobiilistrategiaPete Nieminen
1.2K vues12 diapositives

Similaire à Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen(20)

Palvelutuotteet menestystarinat #263033 par Berndt Ahlefelt
Palvelutuotteet menestystarinat #263033Palvelutuotteet menestystarinat #263033
Palvelutuotteet menestystarinat #263033
Berndt Ahlefelt280 vues
Jaakonsaari mikko sosiaali ja terveydenhuollon jarjestelmat-kuma_1309 par Sinikka Pennanen
Jaakonsaari mikko sosiaali ja terveydenhuollon jarjestelmat-kuma_1309Jaakonsaari mikko sosiaali ja terveydenhuollon jarjestelmat-kuma_1309
Jaakonsaari mikko sosiaali ja terveydenhuollon jarjestelmat-kuma_1309
Sinikka Pennanen412 vues
SAPin innovatiivinen hyödyntäminen HR:ssä - case TeliaSonera par mikkomr
SAPin innovatiivinen hyödyntäminen HR:ssä - case TeliaSoneraSAPin innovatiivinen hyödyntäminen HR:ssä - case TeliaSonera
SAPin innovatiivinen hyödyntäminen HR:ssä - case TeliaSonera
mikkomr444 vues
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa par Maintpartner Group
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessaMiten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
Maintpartner Group7.3K vues
Asiakastietojen hallinta ja ylläpito par Marko Ruusinen
Asiakastietojen hallinta ja ylläpitoAsiakastietojen hallinta ja ylläpito
Asiakastietojen hallinta ja ylläpito
Marko Ruusinen1.6K vues
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas par Tilastokeskus
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Tilastokeskus927 vues
Dynaaminen ennakoiva kunnossapito, Maintpartner 2019 par Maintpartner Group
Dynaaminen ennakoiva kunnossapito, Maintpartner 2019Dynaaminen ennakoiva kunnossapito, Maintpartner 2019
Dynaaminen ennakoiva kunnossapito, Maintpartner 2019
Etteplan yhtiöesittely, Juha Näkki, Etteplan. Pörssi-ilta Jyväskylä 11.3.2020 par Pörssisäätiö
Etteplan yhtiöesittely, Juha Näkki, Etteplan. Pörssi-ilta Jyväskylä 11.3.2020Etteplan yhtiöesittely, Juha Näkki, Etteplan. Pörssi-ilta Jyväskylä 11.3.2020
Etteplan yhtiöesittely, Juha Näkki, Etteplan. Pörssi-ilta Jyväskylä 11.3.2020
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak... par GBC Finland
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...
GBC Finland288 vues
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori par Tilastokeskus
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tilastokeskus385 vues
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori par Leila Kaunisharju
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
IAM projektit, Tampereen teknillinen yliopisto 2010 par Kim Westerlund
IAM projektit, Tampereen teknillinen yliopisto 2010IAM projektit, Tampereen teknillinen yliopisto 2010
IAM projektit, Tampereen teknillinen yliopisto 2010
Kim Westerlund812 vues
IT-laitteiden elinkaarenhallilnnan kartoitus par 3 Step IT Suomi
IT-laitteiden elinkaarenhallilnnan kartoitusIT-laitteiden elinkaarenhallilnnan kartoitus
IT-laitteiden elinkaarenhallilnnan kartoitus
3 Step IT Suomi546 vues
Pilvipalvelut ja DevOps osana digitaalista kulttuurimuutosta par Työterveyslaitos
Pilvipalvelut ja DevOps osana digitaalista kulttuurimuutostaPilvipalvelut ja DevOps osana digitaalista kulttuurimuutosta
Pilvipalvelut ja DevOps osana digitaalista kulttuurimuutosta
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin par Paivi Sutinen
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinKokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Paivi Sutinen1.7K vues

Plus de Maintpartner Group

YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019 par
YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019
YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019Maintpartner Group
387 vues6 diapositives
UN Global Compact Report 2019 par
UN Global Compact Report 2019UN Global Compact Report 2019
UN Global Compact Report 2019Maintpartner Group
237 vues6 diapositives
Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019 par
Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019
Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019Maintpartner Group
144 vues1 diapositive
MP INtelligence - predictive analytics of industrial processes par
MP INtelligence - predictive analytics of industrial processesMP INtelligence - predictive analytics of industrial processes
MP INtelligence - predictive analytics of industrial processesMaintpartner Group
195 vues2 diapositives
YK Global Compact -selonteko 2018 par
YK Global Compact -selonteko 2018YK Global Compact -selonteko 2018
YK Global Compact -selonteko 2018Maintpartner Group
256 vues6 diapositives
UN Global Compact 2018 - continued support par
UN Global Compact 2018 - continued supportUN Global Compact 2018 - continued support
UN Global Compact 2018 - continued supportMaintpartner Group
227 vues6 diapositives

Plus de Maintpartner Group(11)

YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019 par Maintpartner Group
YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019
YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019
Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019 par Maintpartner Group
Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019
Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019
MP INtelligence - predictive analytics of industrial processes par Maintpartner Group
MP INtelligence - predictive analytics of industrial processesMP INtelligence - predictive analytics of industrial processes
MP INtelligence - predictive analytics of industrial processes
Maintpartner: kompleksowe usługi utrzymania ruchu i eksploatacji par Maintpartner Group
Maintpartner: kompleksowe usługi utrzymania ruchu i eksploatacjiMaintpartner: kompleksowe usługi utrzymania ruchu i eksploatacji
Maintpartner: kompleksowe usługi utrzymania ruchu i eksploatacji
Maintpartner Group3.9K vues
Maintpartner - professionals of industrial operation and maintenance 2018-06 par Maintpartner Group
Maintpartner - professionals of industrial operation and maintenance 2018-06Maintpartner - professionals of industrial operation and maintenance 2018-06
Maintpartner - professionals of industrial operation and maintenance 2018-06
Maintpartner Group4.3K vues
How to make industrial service outsourcing a success par Maintpartner Group
How to make industrial service outsourcing a success How to make industrial service outsourcing a success
How to make industrial service outsourcing a success
Maintpartner Group1.6K vues

Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen

 • 1. 3.11.2017 Maintpartner Group 20171 Teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen Turvallinen kumppani laitoksillesi
 • 2. 3.11.2017 Maintpartner Group 2017 Maintpartner on teollisuuden turvallinen kumppani, joka auttaa parantamaan tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme yksittäisissä kehittämis-, suunnittelu- ja asennustoimeksiannoissa. Digitaaliset ratkaisumme edustavat alan huippukehitystä. ● Laaja asiantuntemus ● Alan parhaat käytännöt käytön ja kunnossapidon tarpeisiin ● 2
 • 3. Turvallisuus: kaiken toimintamme ytimessä 3.11.2017 Maintpartner Group 20173 • Vahva turvallisuuskulttuuri näkyy laitosten lisäksi tilastoissa • Useita työkaluja: • Perehdytykset • Riskikartoitukset, havaintokierrokset • Turvavartit, turvallisuuskoulutukset • Vaaran arviointi ennen työhön ryhtymistä • Läheltä piti -ilmoitukset ja -tutkinta • Otetaan opiksi -raportointi • Suojaimet, työergonomia • Työterveyshuolto, räätälöidyt työurat
 • 4. Tarjoamme monentasoista kumppanuutta 3.11.2017 Maintpartner Group 20174 Suunnittelupalvelut projekteihin Asennuspalvelut projekteihin Tuottavuus- ja digiratkaisut Kunnossapidon vuosisopimus Käytön vuosisopimus KUMPPANUUSASTE HANKINNAN HELPPOUS Matala Syvä
 • 5. 4 maata, 1900 työntekijää 3.11.2017 Maintpartner Group 20175 Suomi: 51 päätoimipistettä, 1100 työntekijää, joista • 30 % teollisuuden pitkäaikaisessa sopimuskunnossapidossa • 30 % energian pitkäaikaisissa käyttö- ja kunnossapito- kumppanuuksissa • 40 % projektipalveluissa Viro: 25 työntekijää lähinnä teollisuuden pitkäaikaisessa sopimuskunnossapidossa. Ruotsi: 12 paikkakuntaa, 300 työntekijää lähinnä energian ja teollisuuden pitkäaikaisessa sopimuskunnossapidossa. Puola: 13 paikkakuntaa, 400 työntekijää lähinnä energian ja teollisuuden pitkäaikaisessa sopimuskunnossapidossa.
 • 6. Projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut • Suunnittelu • Sähkö, automaatio • Layout, kone, laite, prosessi • Teräsrakenne • Asennus • Mekaaninen, sähkö, automaatio, instrumentti • Paineastia- ja asennusvalvonta • Hitsaus, koneistus • Muita, mm. • Pumppu- ja venttiilihuollot • Öljyhuollot • Tekniset mittauspalvelut 3.11.2017 Maintpartner Group 20176 Laaja osaaminen laitosten päivittäisen kunnossapidon täydentämiseen. Joustavat resurssit teollisuuden ja energian korjaus- tai muutostöihin. Kaikkea laite- ja linjasiirroista laitoksen sisällä tai globaalisti erikoisasennuksiin – tai vaikkapa kaiteen suunnittelu ja rakentaminen tehtaalle.
 • 7. Tuottavuus- ja digiratkaisut • MP Intelligence® : ennustava tekoäly • Varoittaa laitevioista ja prosessihäiriöistä • Välttää odottamattomista rikkoutumisista johtuvat tuotannonkeskeytykset ja alasajot • Opastaa optimoimaan laitoksen toimintaa • DPM: tehtaiden kriittisyysluokittelut, kunnossapidon mallinnus ja simulaatiot • Ennakkohuolto-ohjelman optimointi laitoksen suorituskykytavoitteen mukaiseksi • Huoltoresurssien oikea kohdistaminen • MP Flow®: kenttätyön johtamisjärjestelmä • Kunnossapidossa tehdään oikeat työt oikeaan aikaan, ja työhön on kerralla tarvittavat resurssit. 3.11.2017 Maintpartner Group 20177 Kertovatko häiriökorjaukset ennakkohuolto-ohjelman tai sen toteutuksen epäonnistumisesta? On aika ottaa avuksi nykyai- kaiset työkalut ennakko- huoltojen systematiikan kehittämiseksi. Kaiken perustana asiakkaan strateginen valinta miten herkästi eri kohteita huolletaan ennakkoon.
 • 8. Kunnossapito • Laitoskohtainen kokonaisratkaisu räätälöitynä asiakkaan strategian ja päätarpeiden mukaiseksi. • Työkalut eri tarpeisiin • Tuottavuuden ja luotettavuuden parantamiseen • Kustannustehokkuuden parantamiseen • Toiminnan johtamisen kehittämiseksi • HR:n, turvallisuuden ja kestävän kehityksen toiminnan parantamiseen • Lisäksi 500 Maintpartnerin projekti-, asennus- ja suunnitteluammattilaisen reservi tukena 3.11.2017 Maintpartner Group 20178 Kumppanuussopimuksen mukana tulevat systemaattiset työkalut ja prosessit laitosten toiminnan turvalliseen varmistamiseen ja kehittämiseen. Kokemus asiakkaan laitoksen kunnossapidon haltuunotosta yli 100 laitokselta. Turvallisuus huippuluokkaa.
 • 9. Energian käyttöpalvelut • Energia-alan murroksessa asiakkaan tukena • Asiakkaan fokus omassa liiketoiminnassa, me hoidamme laitokset ja tekniikan täysin • Yhdistämme • Alan strategisen osaamisen • Laitosten teknisen ja käytännön tuntemuksen • Teollisen toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen • Käytön ja kunnossapidon optimointiin kehittämämme järjestelmät ja prosessit • Lisäksi 500 Maintpartnerin projekti-, asennus- ja suunnitteluammattilaisen reservi tukena 3.11.2017 Maintpartner Group 20179 Energialaitosten ja kaukolämpöverkkojen käyttäminen kunnossapidon lisänä. Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto, vesivoima, lauhdevoima, kaukolämmön jakelu Suomessa ja Puolassa. Turvallisuus ja luotettavuus huippuluokkaa.
 • 10. Kehityskaari 3.11.2017 Maintpartner Group 201710 2006 Maintpartner perustetaan, kun Fortumin kunnossapito eriytyy omaksi yrityksekseen Voimalaitokset » Mek.puu » Kemia » Prosessi » Vesivoima » Elintarvike » Metalli » Petrokemia » Lääke » Logistiikka 2014 MP INtelli- gencen kehitys; pilotointi 2015 2010 Maint- partner Way -toiminta- järjestelmä 2012 Toiminta Virossa alkaa 2011 Toiminta Puolassa alkaa 2016 Iso laajennus energian käyttöpalveluihin (Fortumin voimalaitokset ja kaukolämpö)2009/2010 Energian käyttö- palvelu alkaa (vesivoima/ voimalaitokset) 2007–2008 Laajentuminen yritysostoin Suomessa ja Ruotsissa
 • 11. Avainluvut 2016 3.11.2017 Maintpartner Group 2017 Liikevaihto ~156 M€ Suomi Puola Ruotsi Viro Henkilöstö ~1850 Suomi Puola Ruotsi Viro
 • 12. Maintpartner Way – sertifioitu toimintajärjestelmä 3.11.2017 Maintpartner Group 201712 • Meillä kaikki – johtamiskäytännöistä organisaatioon ja työkaluihin – määritelty teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluita varten • Toimii pohjana asiakaskohtaisille toimintajärjestelmille • Systemaattinen toiminta tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme • Sertifikaatit: • OHSAS 18001, työterveys ja työturvallisuus • ISO 9001, laatu • ISO 14001, ympäristö
 • 13. Kestävä kehitys: myös asiakkaan päämääriä tukemassa 3.11.2017 Maintpartner Group 201713 • Laitosten ammattilaisemme osaavat ehdottaa useita pieniä kehitysaskeleita laitosten ympäristöystävällisyyden parantamiseksi: • Prosessien optimointi • Öljyhuollot ja -tarkistukset • Lämmityksen ja viilennyksen optimointi • Vuotojen (öljy, paineilma jne.) korjaukset • Työmenetelmien tehostaminen • Etäpalaverit • Etätarkkailu (mm. dronet ja vedenalaiset kamerat)
 • 14. Maintpartner – tuntee teollisuuden haasteet ja ratkaisut niihin 3.11.2017 Maintpartner Group 201714 Asiantuntijuutemme ja työkalumme parantavat teollisuuden tuottavuutta. Toimimme turvallisella ja kestävällä tavalla. Tänään (missio) Teollisuuden tarve asiantunteville ja sitoutuneille kumppaneille kasvaa. Teollisuuden haasteet tuotantolaitosten kehittämisessä ja kunnossapidossa lisääntyvät. Suunta (megatrendit) Olemme johtava teollisuuden käyttö- ja kunnossapito- palveluja tarjoava yritys. Olemme paras kumppani tuottavuuden nostamiseen. Huomenna (visio)
 • 15. Miksi Maintpartner Aitoa innovatiivisuutta Uusia palveluja ja konsepteja, jotka yhdistävät ihmisälyn ja tekoälyn Henkilöstö avainasemassa Työntekijöiden osaaminen, asiantuntemus ja palvelu- henkisyys Läpinäkyvä kumppani Avoimuus menetelmistämme, toiminnastamme ja saavutuksistamme Kokemusta teollisuuden kunnossapidosta jo 1980-luvulta lähtien Laaja osaaminen ja asiantuntemus, pitkät työsuhteet ja hyvä tiimihenki Menetelmät ja työkalut käytettävyyden ja kannat- tavuuden maksimoimiseksi Juuret energiateollisuudessa, tänään vahvaa näyttöä eri teollisuudenaloilta Painopiste turvallisuudessa ja kestävässä kehityksessä, vahva etiikka Taloudellisesti vakaa yhtiö, jolla sitoutuneet omistajat (CapMan 88 %, toimiva johto) 3.11.2017 Maintpartner Group 201715

Notes de l'éditeur

 1. DMP, Dynamic Preventive Maintenance eli dynaaminen ennakoiva kunnossapito
 2. Työkaluista lisää: Tuottavuuden parantaminen: Tuotantolaitteiden kriittisyysanalyysi Mittaavat kunnossapito-ohjelmat Kunnossapitopalvelut Tuotantolaitetiedon hallinta kunnossapito-järjestelmässä, varaosien yhdistäminen järjestelmään MP INtelligence -diagnosointi Käyttäjäkunnossapidon kehittäminen Juurisyyanalyysit Tuotantoprosessien kehittäminen ja LEAN-/Six Sigma -menetelmät  Kustannustehokkuus   Kunnossapidon tilaus–toimitus-prosessit MP-hankintasopimukset Kunnossapidon alihankinnan kehittäminen ja johtaminen Joustava kunnossapidon resursointi Varaosien hallinta, varastonhallinta Kunnossapitojärjestelmät Käytön ja kunnossapidon johtaminen  Kunnossapitokatselmointi Raportointi- ja neuvottelumenettelyt Kunnossapidon strategiaprosessi Viranomaisvastuiden hallinnointi Kunnossapidon kehittäminen – ROADMAP Apua projekteihin   Sähkö-, automaatio- ja prosessisuunnittelu Mekaaniset, sähkö- ja instrumenttiasennukset ja työnjohto Hitsaustyöt, myös pätevyysvaatimuksin Viranomaisten vaatimat käytönvalvontatehtävät Tuotantolinjojen asennukset, muutokset ja siirrot Konepajapalvelut 24/7 päivityspalvelu HR:ään, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvä tehostus Turvallisuus- ja ympäristökatselmoinnit Työturvallisuuden kehitysohjelmat Kunnossapitopalvelujen ESQ-johtaminen Kunnossapidon osaamisen kehittäminen ja johtaminen