Publicité

Presentation av Mer Koll

Mälardalsrådet
16 Feb 2009
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Dernier(20)

Presentation av Mer Koll

 1. Mer Koll – Projektidé, syfte och mål Projektidén är att nå en väl utvecklad kollektivtrafik som erbjuder stora möjligheter till dagligt och miljömässigt hållbart resande inom regionen och mellan regioner. Syftet är att kollektivtrafiken även fortsättningsvis ska vara ett redskap för positiv regional utveckling och en betydande resurs för hållbart resande, tillgänglighet och regionförstoring. Projektet har som mål att nå visionen av en väl utbyggd kollektivtrafik år 2020.
 2. Mer Koll - Projekten Starka stråk med 22 studier över samordnad kollektivtrafik
 3. Arbetspendling – Total arbetspendling i våra tre län
 4. Arbetspendling - exempel Lindesberg I delprojektet Starka Stråk går vi in i respektive kommun och tittar på hur kommunen kan försörjas med kollektivtrafik.
 5. I delprojektet Starka Stråk går vi in i respektive kommun och tittar på hur kommunen kan försörjas med kollektivtrafik. Arbetspendling - exempel Lindesberg
 6. Mer Koll – Starka Stråk (exempel Lindesberg) I delprojektet Starka Stråk tittar vi också på skolskjutsar och färdtjänst. Gröna linjer är dagens skolskjuts och blå är dagens busslinjer. Syftet är att minska parallell körning och att få fler att åka tåg där det är möjligt. Projektet syftar även till att binda samman kommuner i stråk med hjälp av effektivare kollektivtrafik. Målet är större arbetsmarknads- regioner.
 7. Mer Koll – Organisation
 8. Mer Koll – organisation Svart text = Projektledare Banverket som också tar sina kostnader Röd text = BV deltar, vi arbetar på att skapa rutiner för detta. Blå text = De åtgärder förstudien visar på kräver statsbidrag från regional plan. Grön text = Både röd och blå
 9. Mer Koll – Finansiering
 10. Mer Koll – Finansiering (exempel Länspendeln)
 11. Mer Koll – 75 procentigt EU bidrag Miljödrivmedel Förbättrad planprocess Realtidssystem Bussprioritering Det finns möjlighet att söka EU bidrag om 75 procent av kostnaden upp till bidragsbelopp på 250 000 kr. Detta innebär att projektet totalt får kosta 333 333 kronor. Förslag Lyfta ur tre av utredningarna från Mer Koll och göra separata ansökningar på dem. Vem kan ta på sig rollen som projektägare?
 12. Statsbidrag (2010-2013) utifrån resultat i Mer Koll Starka Stråk – regional plan Inventering av hpl/bytespunkter, pendlarparkeringar kommer att ske parallellt med arbetet i Starka stråk. Ansökan om statsbidrag för de nödvändiga åtgärder som projektet pekar på kommer att ske både från anlagen till THM och TS i regional plan. Gjorda skattningar av kommuner, THM och VV visar på behov av statsbidrag för Västmanlands län: 16 Mkr på kommunala gator och vägar samt 30 Mkr på statliga vägar . för Örebro län: 24 Mkr på kommunala gator och vägar samt 30 Mkr på statliga vägar. Observera att i detta ligger även kostnader som berör resecentra.
 13. Statsbidrag (2010-2013) utifrån resultat i Mer Koll Förstudier Nationell plan Regional plan Länspendeln X Medfinansiering RC Lindesberg X RC Vedevåg X RC Fagersta X ? RC Kumla X X RC Nora Busstation X RC Sala X X RC Hällefors Busstation X Ställdalen X RC Kopparberg X RC Laxå X
Publicité