Sprint 41 review

il y a 7 ans 210 Vues

Sprint 40 review

il y a 8 ans 275 Vues

Sprint 39 review

il y a 8 ans 518 Vues

Sprint 38 review

il y a 8 ans 4266 Vues

Sprint 37 review

il y a 8 ans 174 Vues

Sprint 36 review

il y a 8 ans 340 Vues

Sprint 35 review

il y a 8 ans 340 Vues

Sprint 34 review

il y a 8 ans 180 Vues

Botvinnik webinar

il y a 8 ans 3256 Vues

Sprint 19 report

il y a 9 ans 1236 Vues

Sprint 16 report

il y a 9 ans 1464 Vues

Design Summit - UI Roadmap - Dan Clarizio, Martin Povolny

il y a 9 ans 1017 Vues

Design Summit - Rails 4 Migration - Aaron Patterson

il y a 9 ans 763 Vues

Design Summit - Migrating to Ruby 2 - Joe Rafaniello

il y a 9 ans 1454 Vues

Design Summit - Automate roadmap - Madhu Kanoor

il y a 9 ans 714 Vues