Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Page 1
United
For Communications
‫عام‬ ‫لألتصاالت‬ ٍ‫املتحد‬ ‫الشركة‬ ‫تأسشت‬9002‫لتعلو‬
‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫الشركات‬ ‫تطُر‬ ‫مراحل‬ ‫مو‬ ‫جدِدة‬ ‫مرحلة‬ ‫بداِ...
‫للتصدى‬ ‫ّاألفساد‬ ‫للشسكات‬ ‫ّالكاملة‬ ‫الفعالة‬ ‫األمئة‬ ‫احللْل‬ ‫تْفري‬
‫تتنثل‬ ّ ‫املختلفة‬ ‫األمئة‬ ‫احلْادث‬ ً‫م...
Services
United
For Communications
‫السنرتاالت‬
‫حرلة‬ ‫عىل‬ ‫يطرة‬‫امس‬ ‫حلول‬ ‫اقوى‬ ‫كل‬ ‫نقدم‬‫املؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫تصاالت‬‫الا‬
(‫نيك‬‫و‬‫ابانس‬ ‫مارلو‬)
‫ن...
‫عاديو‬ ‫تليفون‬‫م‬‫ا‬ ‫عدد‬
ٔ‫ٗثػبغ‬ ٔ‫غبغ‬ ُٗ‫ثذ‬ ُ٘‫ريٞف‬ ‫ػذد‬
َٔٝ‫اىقذ‬ ‫اىطْزراالد‬ ‫اّ٘اع‬ ‫ىجَٞغ‬
ٓ‫ٗاىجذٝذ‬
‫ثبّب...
‫مميزة‬ ‫تليفىن‬ ‫عدد‬
‫دجييتال‬ ‫تليفىن‬ ‫عدد‬
‫اللنسىل‬ ‫وحده‬
‫احلراري‬ ‫بالىرق‬ ‫تعنل‬ ‫اليت‬ ‫الفاكسات‬ ‫قسه‬.







‫العادي‬ ‫بالىرق‬ ‫تعنل‬ ‫اليت‬ ‫الفاكسات‬ ‫قسه‬




...
‫الليزر‬ ‫فاكسات‬ ‫قسه‬
.-‫اىيٞسر‬ ‫ثزقْٞخ‬ ‫ٝؼَو‬.
ً‫اىَطزخذ‬ ‫اى٘رق‬:ٛ‫اىؼبد‬ ‫اى٘رق‬(A4.)
-‫اىَزصو‬ ٌ‫رق‬ ‫اظٖبر‬ ‫خب...
ٌ‫املراقب‬ ٌ‫أنظن‬
‫أ‬‫ضرَرِات‬ ‫مو‬ ‫َضرَرة‬ ٍ‫االخري‬ ٌ‫األَن‬ ‫فى‬ ‫حّاتها‬ ‫فى‬ ٍ‫كبري‬ ٌّ‫أين‬ ٌ‫املراقب‬ ‫لكامريات‬ ...
‫الفنادق‬ ‫مراقبة‬
‫اخلارجه‬ ‫املرافبه‬
United For
Communications
‫والتشجًل‬ ‫العزض‬ ‫أجهزة‬DVR
DVR ‫الــ‬ ‫وأجهزه‬ ‫املراقبه‬ ‫النظمه‬ ‫املاركات‬ ‫افضل‬
Made in German
Made in China
Made in Korean
Made in Taiwan
Made in China
.
‫واالنصراف‬ ‫احلضىر‬ ‫أنظنه‬
United for communicatio
Newsletter Date
System Conventional:
Addressable System:
‫احلزيق‬ ‫إىذار‬ ‫أىظنه‬
United For
Communications
‫الشرقة‬ ‫ضد‬ ‫مصهع‬ َ‫ا‬ ‫حمل‬ َ‫ا‬ ‫مكتب‬ َ‫ا‬ ‫مهزال‬ ‫كاى‬ ‫سُاء‬ ‫مكانك‬ ‫امو‬
‫الشزقه‬ ‫إى...
‫األميًه‬ ‫البىابات‬
‫الصىتى‬ ‫االىرتكه‬ ‫ىظاو‬

URMET
COMAX



‫املزئى‬ ‫االىرتكه‬ ‫ىظاو‬
‫يف‬ ‫متلاملة‬ ‫حلىل‬ ‫الشزكة‬ ‫تىفز‬
ً‫م‬ ‫للل‬ ‫الصىتًة‬ ‫األىظنة‬:
‫تساااجت‬.
‫تسااانغ‬.
‫قاػاداتإلجاااػاد‬.
‫اتتد‬...
‫بزوجًلتىر‬ ‫شى‬ ‫الداتا‬ ‫أىظنه‬
‫تساااجت‬.
‫تسااانغ‬.
‫قاػاداتإلجاااػاد‬.
‫اتتد‬ ‫قاػاداتساؤ‬.
‫قاػاداتساهالباد‬.
...
United For
Communications
‫الشزكات‬
‫اىفرٗع‬
‫قٞر‬ ٘‫اث‬ ‫ٍْٞبء‬ ٔٝ‫االضنْذر‬ ‫ٍْٞبء‬ ‫دٍٞبط‬ ‫ٍْٞب‬
‫ثبىقبٕرح‬ ٓ‫االدار‬ ‫ثبىط٘ٝص‬ ‫ٍصْغ‬ ‫دٍٞبط‬ ‫...
 -ٓ‫اىَْ٘ر‬ ْٔٝ‫اىَذ‬ ٔ‫غرم‬
 -‫ىيَْظفبد‬ ‫اىسٕ٘ر‬ ٔ‫غرم‬
 -ِٝ‫ثيٍ٘بر‬ ‫ٍالثص‬
 -ٔٞ‫اىطج‬ ‫ٗاىْجبربد‬ ٔٝٗ‫ىالد‬ ٔٞ‫اىؼ...
-‫ٗاىجالضزٞل‬ ‫ىيَ٘اضٞر‬ ‫االٍو‬ ٔ‫غرم‬
-‫ٍٞذٝنبه‬ ٙ‫غز٘ر‬ ٔ‫غرم‬
-‫ضزٞو‬ ٌٝ‫ثرا‬ ٔ‫غرم‬
-ٔ‫اىَزنبٍي‬ ‫ىيحي٘ه‬ ِٞ‫فٞج‬ ‫ٍب...
‫ثج٘رضؼٞذ‬ ٔ‫ىيصراف‬ ٔ‫اىجرم‬ ٔ‫غرم‬
 ‫ىيذٕت‬ ‫حَع‬ ٔ‫غرم‬
 -‫ٗاىجْبء‬ ‫اىيزػٞذ‬ ٍٔٞ٘‫اىق‬ ٔ‫اىػرم‬
 ٔ‫اىْخي‬ ْٔ‫ادخ‬ ٔ...
 ‫ا‬ٔٞ‫االٍرٝن‬ ٓ‫ىطفبر‬
 -‫ثبىَْص٘رح‬ ‫ىيغبد‬ ٙ‫اى٘اد‬ ‫ٍذارش‬
 -‫ثبىَْص٘رح‬ ‫اىذىزب‬ ٔ‫جبٍؼ‬
 -ِ‫حط‬ ٍٔ‫اضب‬ ‫اىذمز٘...
ContaCt
Mob : 01206001014 – 01118455507
E-Mail :Unitedtch@gmail.com
154-Gisr Elsuiz Stin Fornt of Merry Land
Buildings
Www...
United for
Communications
بوابات إنذار السرقة لتأمين الملابس والأكسسورات
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

بوابات إنذار السرقة لتأمين الملابس والأكسسورات


أحدث تقنية لبوابات إنذار السرقة لتأمين الملابس والأكسسورات و بوابات ملابس لحماية المحلات من السرقة
من ماركات عالمية مجربة ومثبت فاعليتها في السوق المصري وفي المولات الكبيرة
بوابة لمنع سرقة الملابس ،، تصدر أنذار عند مرور السلعة خلالها دون خلع التاج المثبت.
لدينا موديلات متعدده تغطى جميع المساحات ضمان سنه والتركيب

أتصل الااان أسعاار خااااصة جدااا لعملائنا الكرام
للاستعلام
منال زين
01118455507 – 01206001014

صفحتنا على الفيس بوك :
https://www.facebook.com/United.Communication.Systems
Email : Unitedtch@gmail.com

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

بوابات إنذار السرقة لتأمين الملابس والأكسسورات

 1. 1. Page 1 United For Communications
 2. 2. ‫عام‬ ‫لألتصاالت‬ ٍ‫املتحد‬ ‫الشركة‬ ‫تأسشت‬9002‫لتعلو‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫الشركات‬ ‫تطُر‬ ‫مراحل‬ ‫مو‬ ‫جدِدة‬ ‫مرحلة‬ ‫بداِة‬ ‫الشركات‬ ‫مشتُى‬ ‫على‬ ‫َذلك‬ ‫َاحلناِة‬ ‫االتصاالت‬ ‫جمال‬ ‫أخرى‬ ‫جًة‬ ‫مو‬ ‫َاألفراد‬ ‫جًة‬ ‫مو‬ ‫َاهلّئات‬
 3. 3. ‫للتصدى‬ ‫ّاألفساد‬ ‫للشسكات‬ ‫ّالكاملة‬ ‫الفعالة‬ ‫األمئة‬ ‫احللْل‬ ‫تْفري‬ ‫تتنثل‬ ّ ‫املختلفة‬ ‫األمئة‬ ‫احلْادث‬ ً‫م‬ ‫اليامجة‬ ‫للتَدٓدات‬ ‫احلسٓل‬ ‫ّإطفاء‬ ‫إىراز‬ ‫ّأىظنة‬ ُٔ‫ألتلفٔزْٓى‬ ‫املساقبة‬ ‫أىظنة‬ ‫تْفري‬ ‫فى‬ ‫ّأجَزة‬ ‫األمئة‬ ‫البْابات‬ ّ ‫السسقة‬ ‫ضد‬ ‫اإلىراز‬ ‫أىظنة‬ ‫ّكرلك‬ ‫بامليشات‬ ‫اخلاصة‬ ‫األىظنة‬ ‫إلَٔا‬ ‫ّٓضاف‬ ٌ‫املعاد‬ ً‫ع‬ ‫الكشف‬ ‫السقنٔة‬ ‫ّالسيرتاالت‬ ‫الداخلٔة‬ ‫اإلذاعة‬ ‫أىظنة‬ ‫فى‬ ‫تتنثل‬ ‫ّالتى‬ ‫للعاملني‬ ‫ّاالىصساف‬ ‫احلضْز‬ ‫ّأجَزة‬ ً‫م‬ ‫مستْى‬ ‫أعلى‬ ‫تكدٓه‬ ‫ٍى‬ ، ‫لإلتصاالت‬ ِ‫الشسكةاملتحد‬ ‫يف‬ ‫زؤٓتيا‬ ٌ‫إ‬ ‫عنل‬ ‫فسٓل‬ ‫خالل‬ ً‫م‬ ‫ّذلك‬ ‫ّالسسعة‬ ، ‫ّالدقة‬ ، ‫اخلدمات‬ ‫تكدٓه‬ ‫فى‬ ‫اجلْدة‬ ‫ّاإلبداع‬ ‫ّالتكئة‬ ‫الفئة‬ ‫ّاملَازة‬ ‫الْعى‬ ً‫م‬ ‫مستْى‬ ‫أعلى‬ ‫على‬ ّ ‫مدزب‬ ‫لٔبكى‬ ‫ّخربتيا‬ ‫مبَازتيا‬ ‫ىسمسَا‬ ‫لْحة‬ ‫إال‬ ٍْ ‫ما‬ ‫ليا‬ ‫باليسبة‬ ‫فاملشسّع‬ ‫معحبَٔا‬ ‫أعني‬ ‫أماو‬ ‫امسَا‬ ‫تْقٔع‬
 4. 4. Services United For Communications
 5. 5. ‫السنرتاالت‬ ‫حرلة‬ ‫عىل‬ ‫يطرة‬‫امس‬ ‫حلول‬ ‫اقوى‬ ‫كل‬ ‫نقدم‬‫املؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫تصاالت‬‫الا‬ (‫نيك‬‫و‬‫ابانس‬ ‫مارلو‬) ‫نرتالات‬‫امس‬ ‫تلزمات‬‫مس‬ ‫مجيع‬ ‫بتوفري‬ ‫نقوم‬ ‫املتنوعة‬ ‫نيك‬‫و‬‫ابانس‬ ‫ات‬‫ر‬‫اصدا‬ ‫احدث‬ ‫مع‬ ‫الكبرية‬‫و‬ ‫امصغرية‬ ‫نرتالات‬‫امس‬ ‫سعات‬ ‫مجيع‬ ‫الصغريه‬ ‫الشيرتاالت‬ ‫تتيايتلا‬ ‫اتساهماداتسا‬ ‫تتشنااا‬ ‫اةاياتلا‬ ‫تسا‬ ‫اضفتاتسهنعالاننسكا‬ ‫ذهكايةاات‬ ‫ةنواتساؼاداشه‬ ‫تتا‬ ‫تساتتتالايتبلا‬‫ا‬ ‫الشيــتــــــــــــــزاالت‬ ‫الـــــ‬IP ‫ومن‬ ‫احلاسب‬ ‫باكت‬‫بش‬ ‫تصال‬‫ا‬ ‫اهجة‬‫و‬ ‫بوجود‬ ‫متزي‬‫ي‬ ‫امنوع‬ ‫ىذا‬ ‫باكت‬‫ش‬ ‫ات‬‫زي‬‫مم‬ ‫من‬ ‫تفادة‬‫الاس‬ ‫ميكننا‬ ‫اخلاصية‬ ‫ىذه‬ ‫خالل‬ ‫فرع‬ ‫من‬ ‫الرث‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫رت‬‫ن‬‫س‬ ‫من‬ ‫الرث‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫املعلومات‬
 6. 6. ‫عاديو‬ ‫تليفون‬‫م‬‫ا‬ ‫عدد‬ ٔ‫ٗثػبغ‬ ٔ‫غبغ‬ ُٗ‫ثذ‬ ُ٘‫ريٞف‬ ‫ػذد‬ َٔٝ‫اىقذ‬ ‫اىطْزراالد‬ ‫اّ٘اع‬ ‫ىجَٞغ‬ ٓ‫ٗاىجذٝذ‬ ‫ثبّبضّ٘ٞل‬ ٍِ ‫اصذاراد‬ ‫احذس‬ ‫تلًفىىات‬ ‫بشاشه‬ ‫تليفونات‬ ‫السللى‬ ‫تلًفىىات‬
 7. 7. ‫مميزة‬ ‫تليفىن‬ ‫عدد‬ ‫دجييتال‬ ‫تليفىن‬ ‫عدد‬ ‫اللنسىل‬ ‫وحده‬
 8. 8. ‫احلراري‬ ‫بالىرق‬ ‫تعنل‬ ‫اليت‬ ‫الفاكسات‬ ‫قسه‬.        ‫العادي‬ ‫بالىرق‬ ‫تعنل‬ ‫اليت‬ ‫الفاكسات‬ ‫قسه‬        ANSWER MACHINE OPTION - 
 9. 9. ‫الليزر‬ ‫فاكسات‬ ‫قسه‬ .-‫اىيٞسر‬ ‫ثزقْٞخ‬ ‫ٝؼَو‬. ً‫اىَطزخذ‬ ‫اى٘رق‬:ٛ‫اىؼبد‬ ‫اى٘رق‬(A4.) -‫اىَزصو‬ ٌ‫رق‬ ‫اظٖبر‬ ‫خبصٞخ‬. -ِٝ‫رخس‬ ٜ‫ػي‬ ‫اىقذرح‬ ٔ‫ى‬ ‫اىفبمص‬050ٗ ‫صفحخ‬ ‫اى٘رق‬ ‫ّفبر‬ ‫حبىخ‬ ٜ‫ف‬ ‫رىل‬. -‫حفع‬ ‫اٍنبّٞخ‬099ٌ‫رق‬. -‫اىطرٝغ‬ ‫االضزذػبء‬ ‫خبصٞخ‬. -ٜ‫اى‬ ‫رصو‬ ً‫اىَ٘د‬ ‫ضرػخ‬...3‫ك‬.‫ثبٝذ‬‫ثبّٞخ‬. -ٜٕ ‫اىطجبػخ‬ ٜ‫ػي‬ ‫اىفبمص‬ ‫قذرح‬00‫ٗرقبد‬‫دقٞقخ‬(ٜ‫اى‬ ‫حبضت‬ ‫مطبثؼخ‬ ‫ٝؼَو‬.) .300X600 DPIٔ‫اىطجبػ‬ ٓ‫ج٘د‬-
 10. 10. ٌ‫املراقب‬ ٌ‫أنظن‬ ‫أ‬‫ضرَرِات‬ ‫مو‬ ‫َضرَرة‬ ٍ‫االخري‬ ٌ‫األَن‬ ‫فى‬ ‫حّاتها‬ ‫فى‬ ٍ‫كبري‬ ٌّ‫أين‬ ٌ‫املراقب‬ ‫لكامريات‬ ‫صبحت‬ ‫الكنالّات‬ ‫مو‬ ‫أنًا‬ ‫البعض‬ ‫ِظو‬ ‫كنا‬ ‫َلّشت‬ ‫احلّاة‬,‫املراقبة‬ ‫كامريات‬ ‫َأصبحت‬‫لها‬ ‫حتقق‬ َ‫أ‬ ‫مهزلك‬ ‫َمتابعة‬ ‫مراقبة‬ ‫ميكهك‬ ‫انة‬ ‫حّث‬ ‫اِضا‬ ‫َاجملًُد‬ ‫الُقت‬ ‫لها‬ ‫تُفر‬ َ ‫َاألماى‬ ‫األمو‬ ‫األنرتنت‬ ٌ‫شبك‬ ‫طرِق‬ ‫عو‬ ‫ختصك‬ ‫مهشأة‬ ‫أى‬ َ‫أ‬ ‫مكتبك‬ َ‫أ‬ ‫مصهع‬ ‫او‬ ‫منزلم‬ ‫ومتابعة‬ ‫مراقبة‬ ‫او‬ ‫ملتبم‬ ‫مصنعم‬ ‫ومتابعة‬ ‫مراقبة‬
 11. 11. ‫الفنادق‬ ‫مراقبة‬ ‫اخلارجه‬ ‫املرافبه‬
 12. 12. United For Communications ‫والتشجًل‬ ‫العزض‬ ‫أجهزة‬DVR
 13. 13. DVR ‫الــ‬ ‫وأجهزه‬ ‫املراقبه‬ ‫النظمه‬ ‫املاركات‬ ‫افضل‬ Made in German Made in China
 14. 14. Made in Korean
 15. 15. Made in Taiwan
 16. 16. Made in China
 17. 17. . ‫واالنصراف‬ ‫احلضىر‬ ‫أنظنه‬ United for communicatio
 18. 18. Newsletter Date System Conventional: Addressable System: ‫احلزيق‬ ‫إىذار‬ ‫أىظنه‬
 19. 19. United For Communications ‫الشرقة‬ ‫ضد‬ ‫مصهع‬ َ‫ا‬ ‫حمل‬ َ‫ا‬ ‫مكتب‬ َ‫ا‬ ‫مهزال‬ ‫كاى‬ ‫سُاء‬ ‫مكانك‬ ‫امو‬ ‫الشزقه‬ ‫إىذار‬ ‫ىظاو‬ .
 20. 20. ‫األميًه‬ ‫البىابات‬
 21. 21. ‫الصىتى‬ ‫االىرتكه‬ ‫ىظاو‬
 22. 22.  URMET COMAX    ‫املزئى‬ ‫االىرتكه‬ ‫ىظاو‬
 23. 23. ‫يف‬ ‫متلاملة‬ ‫حلىل‬ ‫الشزكة‬ ‫تىفز‬ ً‫م‬ ‫للل‬ ‫الصىتًة‬ ‫األىظنة‬: ‫تساااجت‬. ‫تسااانغ‬. ‫قاػاداتإلجاااػاد‬. ‫اتتد‬ ‫قاػاداتساؤ‬. ‫قاػاداتساهالباد‬. ‫تسذتالد‬.
 24. 24. ‫بزوجًلتىر‬ ‫شى‬ ‫الداتا‬ ‫أىظنه‬ ‫تساااجت‬. ‫تسااانغ‬. ‫قاػاداتإلجاااػاد‬. ‫اتتد‬ ‫قاػاداتساؤ‬. ‫قاػاداتساهالباد‬. ‫تسذتالد‬. ‫اتتد‬ ‫تنظاكاتساؤ‬
 25. 25. United For Communications
 26. 26. ‫الشزكات‬ ‫اىفرٗع‬ ‫قٞر‬ ٘‫اث‬ ‫ٍْٞبء‬ ٔٝ‫االضنْذر‬ ‫ٍْٞبء‬ ‫دٍٞبط‬ ‫ٍْٞب‬ ‫ثبىقبٕرح‬ ٓ‫االدار‬ ‫ثبىط٘ٝص‬ ‫ٍصْغ‬ ‫دٍٞبط‬ ‫ٍصْغ‬ ِٞٞ‫ثبىحرف‬ ‫ٍؼرض‬ ———————————————————— -‫ٗاىَقبٗالد‬ ٓ‫ىيزجبر‬ ٔٝ‫اىَصر‬ ٔ‫اىػرم‬ -ٔٞ‫اىنٖرثبئ‬ ‫ىالجٖسح‬ َٚ‫اىؼي‬ ‫اىَنزت‬ ‫افبق‬ ٔ‫غرم‬-‫ثيّ٘بٝو‬ ٔ‫غرم‬ -‫اىَزَٞسح‬ ٔ‫اىطجبػ‬ ‫دار‬ -ٔٝ‫اىجَٖ٘ر‬ ٓ‫جرٝذ‬
 27. 27.  -ٓ‫اىَْ٘ر‬ ْٔٝ‫اىَذ‬ ٔ‫غرم‬  -‫ىيَْظفبد‬ ‫اىسٕ٘ر‬ ٔ‫غرم‬  -ِٝ‫ثيٍ٘بر‬ ‫ٍالثص‬  -ٔٞ‫اىطج‬ ‫ٗاىْجبربد‬ ٔٝٗ‫ىالد‬ ٔٞ‫اىؼرث‬ ٔ‫اىػرم‬  -ٔٝ‫اىؼقبر‬ َْٔٞ‫ىالضزثَبرٗاىز‬ ‫رٞيٞذ‬ ٔ‫غرم‬  -ٔٞ‫اى٘رق‬ ‫ىيَْزجبد‬ ‫اىحَذ‬ ٔ‫غرم‬  -ّٚ‫اىؼَرا‬ ‫ىيزخطٞط‬ ٍٔ‫اىؼب‬ ٔ‫اىٖٞئ‬  -‫ىيصيت‬ ‫اىذىزو‬ ‫ٍصبّغ‬  -‫ىيَالثص‬ ٙ‫اىؼطنر‬ ‫ٍصْغ‬  -‫فْٞ٘ش‬ ‫ٍٞص‬ ‫ٍصْغ‬(ِٞ‫اىَْٖذض‬ ‫ٍحو‬—ٚ‫رٗمط‬ ‫ٍحو‬)  -‫اضزبٝيذ‬(ٚ‫رٗمط‬)  -‫ىيَالثص‬ ‫دٗىٞنب‬ ‫ث٘ىٞنب‬ ‫اىفرٗع‬  ‫ٕٞنو‬ ِْٞ‫حط‬ ‫ّصر‬ ْٔٝ‫ٍذ‬  ٔٝ‫اىحر‬ ‫ظ‬ ٓ‫اىجذٝذ‬ ‫ٍصر‬ ‫ٍ٘ه‬ ْْٔٞ‫ج‬ ِٞ‫اىَْٖذض‬  ‫ٍبٝرٗرمب‬ ‫ٍحالد‬  ‫ٕٞنو‬ ِْٞ‫جط‬ ٓ‫اىجذٝذ‬ ‫ٍصر‬
 28. 28. -‫ٗاىجالضزٞل‬ ‫ىيَ٘اضٞر‬ ‫االٍو‬ ٔ‫غرم‬ -‫ٍٞذٝنبه‬ ٙ‫غز٘ر‬ ٔ‫غرم‬ -‫ضزٞو‬ ٌٝ‫ثرا‬ ٔ‫غرم‬ -ٔ‫اىَزنبٍي‬ ‫ىيحي٘ه‬ ِٞ‫فٞج‬ ‫ٍبضزر‬ -ِٕٞ‫اىػب‬ ٔ‫ٍجَ٘ػ‬ -‫ىالمزرّٗٞبد‬ ٙ‫غ٘ر‬ ٔ‫غرم‬ -‫ثبك‬ ‫ربٝجر‬ ٔ‫غرم‬-‫ض٘ٝيَل‬ ٔ‫غرم‬ -‫اىْفط‬ ‫ىخط٘ط‬ ٔٞ‫اىؼرث‬ ٔ‫اىػرم‬ -‫ىيجالضزٞل‬ ‫اىجذر‬ ٔ‫غرم‬ -‫اىؼج٘ر‬ ٔ‫غرم‬—ٔٝٗ‫ىالد‬ -ُ‫آ‬ ٔ‫غرم‬&‫آٗد‬ -ٔٞ‫مبف‬ ‫ٍصر‬ -ٔٞ‫اىذاخي‬ ٓ‫ىيزجب‬ َٔٞ‫اىؼبى‬ ٔ‫اىػرم‬  ٔٞ‫اىطج‬ ‫ىيزجٖٞساد‬ ‫رل‬ ٚ‫ضٞرج‬  ‫ثبك‬ ‫اّزرّبغّٞ٘به‬ ٔ‫غرم‬  -ّٔٞ‫اىَؼذ‬ ‫ىيث٘رح‬ ٍٔ‫اىؼب‬ ٔ‫اىٖٞئ‬ 
 29. 29. ‫ثج٘رضؼٞذ‬ ٔ‫ىيصراف‬ ٔ‫اىجرم‬ ٔ‫غرم‬  ‫ىيذٕت‬ ‫حَع‬ ٔ‫غرم‬  -‫ٗاىجْبء‬ ‫اىيزػٞذ‬ ٍٔٞ٘‫اىق‬ ٔ‫اىػرم‬  ٔ‫اىْخي‬ ْٔ‫ادخ‬ ٔ‫غرم‬  ٔٞ‫اىَالح‬ ‫ىيز٘مٞالد‬ ٓ‫اىقْب‬ ٔ‫غرم‬ -——————————————— ‫والفيادق‬ ‫املطاعه‬ ‫قطاع‬ Auntie Annes ٌ‫ٍطبػ‬ ٔ‫ٍجَ٘ػ‬ (‫اىفـــرٗع‬) -ٔٝ‫االضنْذر‬ ‫مبرف٘ر‬-ٙ‫اىَؼبد‬ ‫مبرف٘ر‬ -ٔٝ‫االضنْذر‬ ‫ٍبرْٝب‬-ٚ‫ضٞز‬ ُ‫جبرد‬ ٓ‫االدار‬ -‫ٕيٞ٘ث٘ىٞص‬ ٙ‫ّبد‬-‫اىصٞذ‬ ٙ‫ّبد‬ -ٓ‫اىجسٝر‬ ٙ‫ّبد‬-‫ٕبٗش‬ ‫رٗٝبه‬ -‫امز٘ثر‬ ‫اىؼرة‬ ‫ٍ٘ه‬—‫ضزبرز‬ ٚ‫ضٞز‬ ———————————————
 30. 30.  ‫ا‬ٔٞ‫االٍرٝن‬ ٓ‫ىطفبر‬  -‫ثبىَْص٘رح‬ ‫ىيغبد‬ ٙ‫اى٘اد‬ ‫ٍذارش‬  -‫ثبىَْص٘رح‬ ‫اىذىزب‬ ٔ‫جبٍؼ‬  -ِ‫حط‬ ٍٔ‫اضب‬ ‫اىذمز٘ر‬ ٔٞ‫صٞذى‬  -‫د‬ ٓ‫ػٞبد‬.‫ػجٞذ‬ ٌ‫ٍن‬ ‫ثٖبء‬  -ٕٔ‫اىْس‬ ٚ‫ٍطزػف‬
 31. 31. ContaCt Mob : 01206001014 – 01118455507 E-Mail :Unitedtch@gmail.com 154-Gisr Elsuiz Stin Fornt of Merry Land Buildings Www.Unitedtch.com
 32. 32. United for Communications

×