Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

kupdf.net_eval-cont-ccnn-5-sh-voramar.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Recursos
per a l’avaluació
BIBLIOTECA
DEL
PROFESSORat
PrimÀria
Avaluació
de continguts
Ciències de la Naturalesa 5
El quad...
Un sistema d’avaluació complet
El projecte Saber Fer ofereix un ampli conjunt de recursos per a facilitar la tasca
del pro...
2. 
Avaluació de les unitats didàctiques. Per a cada unitat es proporcionen:
• Proves de control. S’ofereixen tres proves ...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Sessió2a5ebloc
Sessió2a5ebloc
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 136 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à kupdf.net_eval-cont-ccnn-5-sh-voramar.pdf (20)

Plus récents (20)

Publicité

kupdf.net_eval-cont-ccnn-5-sh-voramar.pdf

 1. 1. Recursos per a l’avaluació BIBLIOTECA DEL PROFESSORat PrimÀria Avaluació de continguts Ciències de la Naturalesa 5 El quadern Avaluació de continguts, Ciències de la Naturalesa, per a cinqué curs de primària, és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada en el departament d’Edicions Educatives de Santillana Educación, S. L. / Edicions Voramar, S. A., dirigit per Teresa Grence Ruiz i Immaculada Gregori Soldevila. En la seua elaboració ha participat l’equip següent: TEXT Abraham Mesa Barroso EDICIÓ Pilar de Luis Villota IL·LUSTRACIÓ Jordi Baeza Albalate EDICIÓ EXECUTIVA Juan Ignacio Medina Crespo DIRECCIÓ DEL PROJECTE Antonio Brandi Fernández DIRECCIÓ I COORDINACIÓ EDITORIAL DE PRIMÀRIA Maite López-Sáez Rodríguez-Piñero
 2. 2. Un sistema d’avaluació complet El projecte Saber Fer ofereix un ampli conjunt de recursos per a facilitar la tasca del professorat i respondre a les seues necessitats, atenent tots els aspectes de l’avaluació: • Avaluacions externes: introducció i proves alliberades. Anàlisi de les ava- luacions externes d’àmbit autonòmic, nacional i internacional, destinades a l’alumnat d’educació primària, i mostres de les proves d’anys anteriors que es troben alliberades. • Avaluació de continguts. Proves de control per a cada unitat didàctica i pro- ves d’avaluació trimestrals i finals, per a comprovar el nivell d’adquisició dels principals conceptes i procediments. • Avaluació per competències. Proves que avaluen el grau d’adquisició de les competències. • Rúbriques d’avaluació. Document en què es proporcionen, per a cada unitat didàctica, criteris per a l’observació i el registre del grau d’avanç dels alumnes, d’acord amb els estàndards d’aprenentatge. • Generador de proves d’avaluació. Eina informàtica que permet elaborar pro- ves d’avaluació personalitzades mitjançant la selecció d’activitats a través d’un sistema de filtres. També permet editar i modificar les activitats o que el profes- sorat n’incloga d’altres d’elaboració pròpia. • Gestor d’avaluació. Aplicació informàtica que està connectada a un gestor de programació i que facilita portar un registre detallat de les qualificacions dels alumnes. • Informes i estadístiques. Eina que permet elaborar informes d’avaluació i grà- fics comparatius a partir de les dades del gestor. Recursos per a l’avaluació de continguts L’avaluació de continguts permet controlar el procés d’ensenyament i aprenentatge efectuant una comprovació permanent del nivell d’adquisició dels continguts. Com a suport per a facilitar aquesta tasca, s’ofereixen els recursos següents: 1. Avaluació inicial. Prova destinada a realitzar una valoració de la situació de partida dels alumnes al començament del curs. Presentació Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 2 Ciències de la Naturalesa 5
 3. 3. 2.  Avaluació de les unitats didàctiques. Per a cada unitat es proporcionen: • Proves de control. S’ofereixen tres proves de diferent nivell: – Control B. Prova de nivell bàsic en què s’avaluen els continguts mínims que tots els alumnes han d’adquirir. – Control A. Prova de nivell avançat. – Test. Prova composta de deu preguntes de tipus test. • Estàndards d’aprenentatge i solucions. En una taula es relacionen els estàndards d’aprenentatge del currículum i els indicadors d’assoliment de cada unitat didàctica amb les activitats de les proves plantejades. S’hi inclo- uen també les solucions de totes les activitats. 3. Avaluacions trimestrals. Per a dur a terme un seguiment dels alumnes en fi- nalitzar cada trimestre, es proporcionen els recursos següents: • Proves d’avaluació trimestral. Estan destinades a avaluar els continguts més importants que s’han treballat durant cada trimestre. Es faciliten quatre proves: – Avaluació trimestral B. Prova de nivell bàsic. – Avaluació trimestral A. Prova de nivell avançat. – Avaluació trimestral E. Prova destinada a un nivell d’excel·lència, que su- posa un repte intel·lectual més gran. – Test. Prova composta de deu preguntes de tipus test. • Estàndards d’aprenentatge avaluables i solucions. 4. Avaluació final. Per realitzar una avaluació global de l’aprenentatge, s’hi inclo- uen els elements següents: • Proves d’avaluació final. Dissenyades per a avaluar el grau d’adquisició dels continguts fonamentals del curs. Es proporcionen tres proves: – Avaluació final B. Prova de nivell bàsic. – Avaluació final A. Prova de nivell avançat. – Test. Prova composta de vint preguntes de tipus test. • Estàndards d’aprenentatge avaluables i solucions. 5.  Registre de qualificacions. S’ofereix un quadre de registre per recollir-hi les qualificacions que han obtingut els alumnes en les diferents proves. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 3 Ciències de la Naturalesa 5
 4. 4. CONTROL I AVALUACIÓ Avaluació inicial................................... 8 Proves de control unitat 1 Prova de nivell bàsic (B).............................12 Prova de nivell avançat (A).........................14 Proves de control unitat 2 Prova de nivell bàsic (B).............................16 Prova de nivell avançat (A).........................18 Proves de control unitat 3 Prova de nivell bàsic (B).............................20 Prova de nivell avançat (A).........................22 Avaluació del primer trimestre Prova de nivell bàsic (B).............................24 Prova de nivell avançat (A).........................26 Prova d’excel·lència (E)..............................28 Proves de control unitat 4 Prova de nivell bàsic (B).............................30 Prova de nivell avançat (A).........................32 Proves de control unitat 5 Prova de nivell bàsic (B).............................34 Prova de nivell avançat (A).........................36 Proves de control unitat 6 Prova de nivell bàsic (B).............................38 Prova de nivell avançat (A).........................40 Avaluació del segon trimestre Prova de nivell bàsic (B).............................42 Prova de nivell avançat (A).........................44 Prova d’excel·lència (E)..............................46 Proves de control unitat 7 Prova de nivell bàsic (B).............................48 Prova de nivell avançat (A).........................50 Índex Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L.
 5. 5. Proves de control unitat 8 Prova de nivell bàsic (B).............................52 Prova de nivell avançat (A).........................54 Proves de control unitat 9 Prova de nivell bàsic (B).............................56 Prova de nivell avançat (A).........................58 Avaluació del tercer trimestre Prova de nivell bàsic (B).............................60 Prova de nivell avançat (A).........................62 Prova d’excel·lència (E)..............................64 Avaluació final Prova de nivell bàsic (B).............................66 Prova de nivell avançat (A).........................68 Test Unitat 1.....................................................72 Unitat 2.....................................................73 Unitat 3.....................................................74 Test del primer trimestre............................75 Unitat 4.....................................................76 Unitat 5.....................................................77 Unitat 6.....................................................78 Test del segon trimestre ............................79 Unitat 7.....................................................80 Unitat 8.....................................................81 Unitat 9.....................................................82 Test del tercer trimestre.............................83 Test de l’avaluació final..............................84 ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE I SOLUCIONS Estàndards d’aprenentatge...............88 Avaluació inicial...................................94 Unitat 1...................................................96 Unitat 2...................................................98 Unitat 3.................................................100 Avaluació del primer trimestre...............................................102 Unitat 4.................................................106 Unitat 5.................................................108 Unitat 6.................................................110 Avaluació del segon trimestre...............................................112 Unitat 7.................................................116 Unitat 8.................................................118 Unitat 9.................................................120 Avaluació del tercer trimestre...............................................122 Avaluació final....................................126 Registre de qualificacions..............130 Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 5 Ciències de la Naturalesa 5
 6. 6. Proves d’avaluació
 7. 7. Avaluació inicial 1 Completa el text amb les paraules següents. informació – analitza – cervell – nervis – ordres – sentits Els òrgans dels capten de tot el que passa al nostre entorn. La informació viatja al mitjançant els . El cervell la informació i decideix què fer. El cervell envia a través dels nervis. 2 Escriu el número que correspon a cada part assenyalada del dibuix. 1 retina 2 nervi òptic 3 iris 4 còrnia 5 cristal·lí 3 Quins òrgans formen l’aparell locomotor? 4 Quines són les tres parts principals del sistema nerviós? Anomena-les i explica breument la funció de cada una. • : : • : : • : : Nom Data Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 8 Ciències de la Naturalesa 5
 8. 8. AVALUACIÓ INICIAL 5 Escriu dues característiques pròpies de cada un dels cinc regnes. • Animals: • Plantes: • Algues i protozous: • Fongs: • Bacteris: 6 Completa l’esquema. A n i m a l s Vertebrats Esponges 7 Completa la taula següent. Amfibis Ocells Rèptils Mamífers Peixos Respiren per brànquies Tenen el cos cobert de escates Extremitats ales i potes Reproducció ovípara 8 Respon a les preguntes següents. • Què són la saba bruta i la saba elaborada? • Per on respiren les plantes? • En què es diferencia l’alimentació de les plantes de l’alimentació dels animals? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 9 Ciències de la Naturalesa 5
 9. 9. 9 Completa l’esquema amb les paraules següents. sals minerals – aliment – oxigen – aigua – llum solar – diòxid de carboni Què necessiten les plantes? Què produeixen les plantes? 10 Quins tipus de medi físic hi ha? Quins són els factors més influents en cada un? Completa la taula. Medi físic Factors més influents 11 Anomena els tres estats en què es pot trobar la matèria i posa un exemple d’un element per a cada un. 12 Completa aquesta frase. La botella té un volum d’ , però plena té una massa de . AVALUACIÓ INICIAL 1200 g Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 10 Ciències de la Naturalesa 5
 10. 10. 13 Digues quins elements no estan formats per matèria i explica per què. arena – aire – cavall – alegria – vidre – foscor – paper – llum so – pensaments – cadira – aigua – sentiments – retolador – fusta 14 Completa els esquemes següents sobre la transformació d’energia que té lloc en cada un d’aquests aparells. solar – elèctrica – calorífica – química – lluminosa – mecànica L’energia es transforma en energia elèctrica. L’energia es transforma en energia . L’energia es transforma en energia . L’energia es transforma en energia . 15 Escriu el nom de les màquines simples més comunes i indica amb quins tipus d’energia funcionen. • Quin altre tipus de màquines coneixes? Posa’n diversos exemples. AVALUACIÓ INICIAL Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 11 Ciències de la Naturalesa 5
 11. 11. Nom Data 1 CONTROL B El cos humà. La funció de relació 1 Observa la imatge i respon a les preguntes. • Com s’anomena l’aparell representat en la imatge? • Quina funció o funcions té? • Quins òrgans el formen? 2 Anomena els aparells i sistemes presents al nostre cos. 3 Completa l’esquema que representa com es realitza la funció de relació. cervell – músculs – òrgans dels sentits 4 Completa el text. Els dels posseeixen uns receptors que capten la informació del que passa al nostre entorn. Aquests receptors envien la informació al cervell mitjançant . El analitza la informació, decideix què fer i envia ordres a través dels . L’ rep les ordres i realitza els moviments. 5 Marca les situacions en què participa la funció de relació. • Estic al llit dormint. • Bote un bassal que trobe al camí per no banyar-me els peus. • Sent el timbre de la porta i vaig a obrir-la. • Em menge un entrepà. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 12 Ciències de la Naturalesa 5
 12. 12. 1 CONTROL B 6 Escriu els noms de les parts de l’ull. 7 Relaciona les dues columnes. Pituïtària • • Visió Papil·les gustatives • • Olfacte Retina • • Gust 8 Completa el text següent. A la pell es troben els receptors del sentit del . Aquests receptors estan units a , a través dels quals la informació arriba al cervell. Amb aquest sentit podem percebre diferents tipus de sensacions, com la i la textura dels objectes, la pressió, la i el fred. 9 En quin òrgan es troben els receptors del gust? 10 Completa la taula amb exemples de situacions en què hages percebut una sensació amb aquests òrgans dels sentits. Òrgan dels sentits Situació Pell Llengua Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 13 Ciències de la Naturalesa 5
 13. 13. Nom Data 1 CONTROL A El cos humà. La funció de relació 1 Escriu davall de cada imatge el nom de l’aparell o sistema representat. 2 Explica breument la funció principal dels aparells o sistemes següents. • Sistema nerviós: • Aparell locomotor: • Aparell reproductor: • Sistema circulatori: 3 Explica per què és tan important la funció de relació. 4 Quines parts del cos participen en la funció de relació? 5 Qui s’encarrega de coordinar els processos que tenen lloc a l’interior del cos, com el batec del cor o la digestió dels aliments? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 14 Ciències de la Naturalesa 5
 14. 14. 1 CONTROL A 6 Explica com funciona el sentit de la vista. 7 Escriu els noms de les parts de l’orella i explica com funciona. 8 Quines parts del nas intervenen en el sentit de l’olfacte? 9 Quines sensacions podem percebre a través de la pell? Com s’anomena el sentit que les reuneix totes? 10 Quin sentit es percep amb la llengua? On es troben en aquest òrgan els receptors per als sabors? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 15 Ciències de la Naturalesa 5
 15. 15. Nom Data 2 CONTROL B El sistema nerviós i la salut 1 Completa les oracions. En el sistema nerviós es distingeixen dues parts: el sistema nerviós i el sistema nerviós . El sistema nerviós està format per teixit . Aquest teixit està constituït per unes cèl·lules anomenades . 2 Completa el text sobre les parts d’una neurona. El és la zona més ampla, de la qual parteixen diverses prolongacions. Les són prolongacions molt ramificades. A través d’aquestes, les neurones reben informació dels òrgans dels sentits o d’altres neurones. L’ és una sola prolongació fina i llarga que transmet informació a altres neurones o envia ordres als òrgans. 3 Completa el text. L’ està situat al cap i protegit pels ossos del crani. Està format per tres parts: el cervell, el cerebel i el bulb raquidi. La es troba protegida a l’interior de les vèrtebres, que formen la columna vertebral. 4 Ordena de l’1 al 3 els esdeveniments que tenen lloc quan es realitza un moviment voluntari.   Un òrgan dels sentits capta un estímul, que pot ser perjudicial o perillós, i envia la informació a la medul·la espinal a través d’un nervi sensitiu.   La medul·la espinal rep la informació i ordena un moviment. L’ordre arriba fins als músculs a través d’un nervi motor i els músculs realitzen el moviment. 5 Completa la taula. Part del sistema nerviós Característiques Medul·la espinal Regula l’activitat dels òrgans interns. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 16 Ciències de la Naturalesa 5
 16. 16. 2 CONTROL B 6 Digues si aquestes oracions són verdaderes (V) o falses (F). • El sistema nerviós perifèric està format pels nervis. • Els nervis són fibres llargues formades per la unió de dendrites de diverses neurones. 7 Completa el text. Hi ha dos tipus de nervis. Els nervis transmeten informació des dels òrgans fins a l’encèfal i la medul·la espinal. Els nervis porten les ordres de l’encèfal i de la medul·la espinal fins a altres òrgans. 8 Quin tipus de lesió es pot produir en les situacions següents? A quines parts del cos afectaran aquestes lesions? • Patinar sense portar posat un casc. • No portar cinturó de seguretat quan viatgem amb cotxe. • Saltar a l’aigua en un lloc on no sabem quina profunditat hi ha. 9 Completa la taula indicant quin aparell, sistema o òrgan del cos es beneficia dels hàbits saludables. Hàbits saludables Són necessaris per a mantindre la salut del… Dormir huit hores diàries. Prendre aliments rics en glucosa, com sucre, creïlles, pa o pasta. Portar una vida ordenada amb horaris regulars. Tindre temps d’oci. 10 Idea un eslògan per a conscienciar sobre els perills del consum excessiu d’alcohol. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 17 Ciències de la Naturalesa 5
 17. 17. Nom Data 2 El sistema nerviós i la salut 1 Explica quines tasques du a terme el sistema nerviós en la funció de relació. 2 Dibuixa una neurona i posa el nom de les seues parts. 3 On està situat l’encèfal? Quines parts el formen? 4 On es troba la medul·la espinal? Quin paper té en la funció de relació? 5 Quina és la funció del sistema nerviós central? CONTROL A Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 18 Ciències de la Naturalesa 5
 18. 18. 2 CONTROL A 6 Assenyala si les frases següents són verdaderes (V) o falses (F). Després, escriu les falses correctament. • Els moviments reflexos són ràpids i voluntaris. • En els moviments involuntaris, els òrgans dels sentits capten un estímul i envien la informació al cervell a través d’un nervi sensitiu. 7 Per què són importants per a la supervivència els moviments reflexos? 8 Completa les oracions. Quan es fractura la columna vertebral, que protegeix la medul·la espinal, es pot produir una lesió . Les lesions es produeixen quan el crani es colpeja i es danya el cervell. 9 Posa tres exemples d’hàbits saludables necessaris per a cuidar la salut del cervell i el sistema nerviós. • • • 10 Dissenya un cartell publicitari per a conscienciar sobre els perills del consum excessiu d’alcohol. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 19 Ciències de la Naturalesa 5
 19. 19. Nom Data 3 CONTROL B L’aparell locomotor 1 Completa el text. Els són òrgans rígids i resistents que formen l’ . Els ossos del nostre cos s’uneixen entre si mitjançant les . 2 Completa el text. Als braços i a les cames tenim ossos llargs, com el i el . A les mans i als peus tenim molts ossos xicotets: les . 3 Construeix una oració amb aquestes paraules. ossos – articulacions – lligaments 4 Escriu el nom dels ossos assenyalats. 5 Completa el text. Els músculs són uns òrgans que s’uneixen als i fan que aquests es moguen. Els músculs que realitzen el moviment de l’esquelet s’anomenen músculs . Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 20 Ciències de la Naturalesa 5
 20. 20. 3 CONTROL B 6 Completa la taula indicant en quina part del cos es troba cada múscul. Músculs Part del cos Abdominals Masseter Bíceps 7 Construeix una oració amb aquestes paraules. articulació – múscul – antagonista 8 Completa les frases escrivint les paraules que hi falten. Les es produeixen pel trencament d’un os, que es pot partir o estellar. Els tenen lloc quan els lligaments s’inflamen a causa d’una torçada. 9 Completa el text següent. Perquè el calci es fixe als ossos i així s’enfortisquen, és necessària la . La falta d’aquesta vitamina provoca una malaltia anomenada . Hi ha dues maneres d’aconseguir aquesta vitamina: l’exposició al i la dieta. Aquesta vitamina està present en aliments com . 10 Digues si aquests hàbits són saludables, i si no ho són, escriu-los de forma correcta perquè ho siguen. Portar una motxilla molt carregada penjada d’un sol muscle. Seure amb l’esquena recta i recolzada al respatler de la cadira. Alçar objectes de terra amb l’esquena i les cames rectes. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 21 Ciències de la Naturalesa 5
 21. 21. Nom Data 3 CONTROL A L’aparell locomotor 1 Què és l’esquelet? Per a què serveix? 2 Com són els ossos del crani? Quina funció tenen? 3 Quina funció té la columna vertebral? Com s’anomenen els ossos que la formen? 4 Escriu els noms dels ossos. Ossos del braç    Ossos de la cama 5 Respon a les preguntes. • Per a què serveixen els músculs de les extremitats? Quina forma tenen? • Com s’uneixen els músculs als ossos? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 22 Ciències de la Naturalesa 5
 22. 22. 3 CONTROL A 6 Explica quin paper tenen els músculs en el moviment del nostre cos. 7 Quins moviments podem fer amb cada grup de músculs? músculs del cap – músculs del tronc – músculs de les extremitats 8 Explica què és una fractura i quin és el tractament que s’utilitza per a curar-la. 9 Per a què es necessita la vitamina D? D’on la podem obtindre? 10 Què hem de fer per a evitar lesions quan fem esport? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 23 Ciències de la Naturalesa 5
 23. 23. Nom Data CONTROL B Avaluació del primer trimestre 1 Al nostre cos es poden distingir diversos nivells d’organització. Ordena’ls del més senzill al més complex. organisme – cèl·lula – òrgan – teixit – aparell 2 Escriu el nom de l’aparell o sistema que du a terme cada una d’aquestes funcions. S’encarrega d’eliminar les deixalles que du la sang perquè aquesta es netege. S’encarrega que les persones tinguem descendents. Transporta la sang per tot el cos. S’encarrega del moviment, de sostindre el cos i de protegir els òrgans més delicats. 3 La funció de relació té lloc en diversos passos. Quins són? Tria les paraules adequades per a formar la resposta. Els receptors/òrgans dels sentits posseeixen uns receptors/òrgans dels sentits que són capaços de percebre estímuls de l’exterior; després, envien la informació al cervell/a l’esquelet mitjançant els òrgans dels sentits/nervis, que formen part del sistema muscular/nerviós. L’aparell locomotor/El cervell, un altre dels components del sistema muscular/nerviós, analitza la informació, decideix què fer i envia ordres a través dels òrgans dels sentits/nervis. L’aparell locomotor/cervell rep les ordres i realitza els moviments. 4 On es troben els receptors dels diferents sentits? Completa. caragol – pituïtària groga – papil·les gustatives – pell – retina Vista: Oïda: Tacte: Gust:    Olfacte: 5 Els processos de l’interior del cos, com la digestió dels aliments, es realitzen de forma coordinada. Com es coordinen? Completa la resposta. Aquesta coordinació interna també forma part de la funció de i la realitza el . Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 24 Ciències de la Naturalesa 5
 24. 24. CONTROL B 6 Identifica en el dibuix les parts d’una neurona. 7 Amb quins moviments responem a l’entorn? Com es produeixen? Completa. perifèric – medul·la espinal – sensitius – central – cervell – motors En els moviments voluntaris participa el , i en els involuntaris, la . La informació arriba a tots dos, que formen part del sistema nerviós , a través de nervis i ix d’aquest cap a l’aparell locomotor a través de nervis . Els nervis constitueixen el sistema nerviós . 8 Què és l’esquelet? Tria les paraules correctes. És una estructura formada pels músculs/ossos/nervis del cos units entre si mitjançant articulacions/cartílags/tendons. 9 Què és l’aparell locomotor? Completa. És l’aparell que produeix moviment gràcies a l’acció conjunta d’ i esquelètics, que s’uneixen mitjançant . 10 Completa la taula amb les respostes adequades. Què hem de fer per a…? Hem de… Mantindre els ossos sans i forts. Evitar danys i dolors d’esquena. Evitar lesions quan fem esport. Cuidar el sistema nerviós. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 25 Ciències de la Naturalesa 5
 25. 25. Nom Data CONTROL A Avaluació del primer trimestre 1 Ordena i defineix els diferents nivells d’organització. 2 Escriu la funció que realitzen aquests aparells o sistemes. • Aparell excretor: • Aparell reproductor: • Sistema circulatori: • Aparell locomotor: • Sistema nerviós: 3 Com té lloc la funció de relació? Completa la resposta. 1r Els òrgans dels sentits 2n El cervell 3r Les ordres 4t L’aparell locomotor 4 Indica a quin òrgan dels sentits pertanyen aquestes estructures i quina funció tenen. Estructura Òrgan dels sentits Funció Pituïtària groga Nervi olfactori Papil·les gustatives Retina Nervi auditiu Cèl·lula És la unitat viva més menuda d’un ésser viu. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 26 Ciències de la Naturalesa 5
 26. 26. CONTROL A 5 Observa el dibuix. Anomena les parts d’una neurona i explica la funció de cada una. A. : B. : C. : 6 Completa aquest text per explicar com es classifiquen els moviments. Els moviments poden ser i . En els primers participa el , i en els segons, la . La informació arriba a tots dos, que formen part del sistema , a través de nervis i ixen d’aquest cap a l’aparell locomotor a través de nervis . Els nervis constitueixen el sistema . 7 Què és l’aparell locomotor i com funciona? Explica-ho breument. 8 Explica què són els músculs antagonistes amb l’exemple de dos músculs del braç: el bíceps i el tríceps. 9 Quines són les lesions més freqüents de l’aparell locomotor? A quina part afecten? 10 Completa les afirmacions. Per a evitar lesions quan practiquem qualsevol esport hem de Per a evitar danys i dolors d’esquena La dieta ha d’incloure una aportació suficient de calci per a A B C Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 27 Ciències de la Naturalesa 5
 27. 27. Nom Data CONTROL E Avaluació del primer trimestre 1 Ordena i defineix els diferents nivells d’organització. 2 Escriu la funció que realitzen aquests aparells o sistemes. • Aparell excretor: • Aparell reproductor: • Sistema circulatori: • Aparell locomotor: • Sistema nerviós: 3 Com es realitza la funció de relació? Per explicar-ho, posa com a exemple el que passa des que un porter veu el baló dirigint-se a la porteria fins que el para. 4 Digues amb quin sentit estan relacionats aquests òrgans i on es troben els receptors en cada un: ull, nas, pell, llengua, orella. Cèl·lula És la unitat viva més menuda d’un ésser viu. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 28 Ciències de la Naturalesa 5
 28. 28. CONTROL E 5 Dibuixa una neurona, indica’n les parts i explica a continuació quina és la relació entre neurona i nervi. 6 Explica com es classifiquen els moviments i com hi intervenen el sistema nerviós central i el perifèric. 7 Què són les articulacions? Quins òrgans hi intervenen? 8 Què és l’aparell locomotor i com funciona? Explica-ho breument. 9 Quins músculs fan que dobleguem i estirem el braç? Com ho fan? 10 Quin sistema o òrgan es beneficia d’aquests hàbits saludables? Completa. Mantindre una postura adequada és necessari per a la salut de Consumir aliments rics en calci i fòsfor beneficia la salut dels ; els rics en glucosa són necessaris per a mantindre la salut del Dormir unes huit hores diàries beneficia la salut del Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 29 Ciències de la Naturalesa 5
 29. 29. Nom Data 4 CONTROL B L’organització interna dels éssers vius 1 Completa la taula sobre les funcions vitals de les cèl·lules. Funció vital Definició Les cèl·lules es divideixen i originen altres cèl·lules filles. Nutrició Les cèl·lules reben informació del medi i poden reaccionar. 2 Quina és la diferència entre éssers unicel·lulars i éssers pluricel·lulars? Posa’n exemples. 3 A quina cèl·lula correspon cada un dels dibuixos? Escriu-ne el nom en el requadre. cèl·lula epitelial – cèl·lula de la sang – cèl·lula muscular 4 Relaciona cada part de la cèl·lula amb la seua funció. Membrana • • Controla el funcionament de la cèl·lula. Citoplasma • • Cada un realitza una funció diferent. Nucli • • Està format per aigua i nombroses substàncies dissoltes. Orgànuls • • És una coberta que envolta la cèl·lula i la separa de l’exterior. 5 Completa la taula col·locant una X on corresponga. Característica Cèl·lula animal Cèl·lula vegetal Paret dura per fora de la membrana Cloroplasts Forma i mida variades Forma prismàtica Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 30 Ciències de la Naturalesa 5
 30. 30. 4 CONTROL B 6 Ordena de l’1 al 4 els nivells d’organització, tenint en compte que l’1 és el més senzill i el 4 el més complex. Òrgan Teixit Sistemes i aparells Cèl·lula 7 Escriu el nom de cada nivell d’organització. organisme – sistema – aparell 8 Localitza i escriu en el dibuix el nom de les dues lents que tenen els microscopis actuals. Per a què serveix cada una? 9 Utilitza les paraules següents per a explicar com es realitza una preparació microscòpica de cèl·lules animals. fragment – llum – cèl·lules – talls – cobreobjectes tallant – portaobjectes – fins – travessar – animals 10 Com hem d’utilitzar el microscopi? Ordena els passos. Utilitzem els caragols d’enfocament i il·luminem la preparació amb la font de llum. Observem amb l’objectiu de menys augment.   Col·loquem la preparació a la platina.   Tornem a enfocar. Observem amb l’objectiu de més augment. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 31 Ciències de la Naturalesa 5
 31. 31. Nom Data 4 L’organització interna dels éssers vius CONTROL A 1 Completa la taula sobre les funcions vitals de les cèl·lules. Funció vital Definició 2 Quina és la diferència entre éssers unicel·lulars i éssers pluricel·lulars? Posa’n exemples. 3 A quina cèl·lula correspon cada un dels dibuixos? Escriu-ne el nom en el requadre. 4 A quina part de la cèl·lula correspon cada una d’aquestes funcions? • Controla el funcionament de la cèl·lula: . • Cada un realitza una funció diferent: . • Està format per aigua i nombroses substàncies dissoltes: . • És una coberta que envolta la cèl·lula i la separa de l’exterior: . 5 Completa la taula col·locant una X on corresponga. Característica Cèl·lula animal Cèl·lula vegetal Paret dura per fora de la membrana Cloroplasts Forma i mida variades Forma prismàtica Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 32 Ciències de la Naturalesa 5
 32. 32. CONTROL A 6 Ordena de l’1 al 4 els nivells d’organització, tenint en compte que l’1 és el més senzill i el 4 el més complex. Òrgan Teixit Sistemes i aparells Cèl·lula 7 Escriu el nom dels nivells d’organització que mostren els dibuixos. 8 Localitza i escriu en el dibuix el nom de les dues lents que tenen els microscopis actuals. Per a què serveix cada una? 9 Explica amb paraules teues com es realitza una preparació microscòpica de cèl·lules animals. 10 Com hem d’utilitzar el microscopi? Ordena els passos. Utilitzem els caragols d’enfocament i il·luminem la preparació amb la font de llum. Observem amb l’objectiu de menys augment.   Col·loquem la preparació a la platina.   Tornem a enfocar. Observem amb l’objectiu de més augment. 4 Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 33 Ciències de la Naturalesa 5
 33. 33. Nom Data 5 CONTROL B La classificació dels éssers vius 1 Com es classifiquen els éssers vius? Tria les paraules adequades per a formar la resposta. La forma més habitual de classificar els éssers vius és en regnes/grups. Els éssers vius que pertanyen a un mateix grup/regne tenen característiques/estructures comunes i són semblants als/diferents dels que pertanyen a altres regnes. 2 Completa la taula de classificació dels éssers vius col·locant una X on corresponga. Característiques Regne Animals Plantes Fongs Protoctists Bacteris Són pluricel·lulars X X Són unicel·lulars X S’alimenten d’altres éssers vius X Fabriquen el seu propi aliment X Es desplacen Viuen fixos o fixes al sòl X X 3 Defineix els termes següents i posa un exemple d’animal per a cada un. • Herbívors: • Carnívors: • Omnívors: 4 Escriu en els requadres O, si es tracta d’un animal ovípar, o V, si es tracta d’un vivípar. 5 Completa aquest text. Per a realitzar la i així fabricar el seu propi aliment, les plantes necessiten: i , que prenen principalment del sòl; , que obtenen de l’aire; i , que reben directament de la llum del sol. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 34 Ciències de la Naturalesa 5
 34. 34. 5 CONTROL B 6 Completa la taula amb el nom i les característiques dels grups de vertebrats. Grup Pell Extremitats Respiració Reproducció Mamífers Coberta de plomes Coberta d’escates Per brànquies en nàixer; per pulmons els adults Aletes 7 Relaciona mitjançant fletxes cada característica amb un grup d’invertebrats. esquelet intern fet de plaques • • meduses cos tou protegit per una closca • • equinoderms potes i esquelet extern • • artròpodes cos gelatinós • • mol·luscos 8 Entre les frases següents, identifica i marca les dues que són correctes.   Algunes plantes són unicel·lulars.   Les plantes poden fabricar el seu propi aliment.   Totes les plantes tenen flors.   Les plantes sense flors no formen fruits. 9 Indica si les estructures següents corresponen a plantes amb flors (F) o a plantes sense flors (SF). espora llavor fruit 10 Completa aquestes oracions sobre el procés de reproducció sexual en plantes. 1. Els són la part masculina de la flor, que s’encarreguen de produir el . 2. L’ és la part femenina de la flor, que forma l’ . 3. La unió del i l’ origina la , que en caure a terra origina una nova planta. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 35 Ciències de la Naturalesa 5
 35. 35. Nom Data CONTROL A La classificació dels éssers vius 5 1 Com es classifiquen els éssers vius? Completa la resposta. La forma més habitual de classificar els éssers vius és en . Els éssers vius que pertanyen a un mateix tenen comunes i són dels que pertanyen a altres regnes. 2 Completa la taula de classificació dels éssers vius col·locant una X on corresponga. Característiques Regne Animals Plantes Fongs Protoctists Bacteris Són pluricel·lulars Són unicel·lulars S’alimenten d’altres éssers vius Fabriquen el seu propi aliment Es desplacen Viuen fixos o fixes al sòl 3 Respon a les preguntes següents. • Tots els animals tenen reproducció sexual? Explica la resposta. • En quins grups es classifiquen els animals segons la forma de nàixer? Posa un exemple d’animal per a cada un d’aquests grups. 4 Explica les diferències entre la reproducció asexual i sexual en les plantes i anomena els tipus de reproducció asexual en plantes que coneixes. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 36 Ciències de la Naturalesa 5
 36. 36. CONTROL A 5 5 Completa la taula amb el nom i les característiques dels grups de vertebrats. Grup Pell Extremitats Respiració Reproducció Mamífers Coberta de plomes Brànquies i pulmons 6 Indica a quin grup d’invertebrats correspon cada característica. • Tenen un esquelet intern fet de plaques: . • El cos és tou i està protegit per una closca: . • Tenen potes i esquelet extern: . • El cos és gelatinós: . 7 Anomena i defineix els grups d’animals segons l’alimentació i posa un exemple de cada un. 8 Indica com es reprodueixen les plantes amb flors. 9 Què són els sorus? I les càpsules? Quines plantes presenten aquestes estructures? 10 Quin tipus de planta és un pi? Com té les flors? On es formen les llavors? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 37 Ciències de la Naturalesa 5
 37. 37. Nom Data CONTROL B 1 Escriu davall de cada imatge: éssers vius, ecosistema, medi físic. 2 Relaciona cada terme amb la seua definició. Espècie • • Conjunt de les poblacions d’un ecosistema. Població • • Individus que es poden reproduir entre si. Comunitat • • Individus d’una espècie que habiten en un ecosistema. 3 Explica amb paraules teues el significat d’ecosfera. 4 Indica en cada una de les característiques següents si és pròpia d’un bosc atlàntic (A) o d’un bosc mediterrani (M). Els arbres que el formen són de fulla perenne, com les alzines i les sureres. En aquest bosc viuen animals com l’ós bru, el picot negre i el gall fer. Són animals característics d’aquest tipus de bosc el linx ibèric i l’àguila imperial. Està format per arbres de fulla caduca com els faigs, els roures o els aurons. Els ecosistemes 6 Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 38 Ciències de la Naturalesa 5
 38. 38. CONTROL B 6 5 Indica en cada una de les característiques següents si és pròpia de praderies de muntanya (P) o d’estepes (E). • Les herbes que la formen són espigues, trèvols i narcisos. • En aquest ecosistema viuen animals com llebres, aloses, piocs salvatges i ratolins. • Els animals característics són papallones, saltamartins i talpons. • Està formada per vegetació herbàcia i xicotets matolls com ara el timó. 6 Quines són les característiques comunes a tots els ecosistemes marins? 7 Completa el text. L’ecosistema de es troba lluny de la costa i les seues aigües són profundes. La llum del sol només arriba fins a uns metres de profunditat; a partir d’ací ja no és possible trobar microscòpiques. Està habitat per peixos de molts tipus, com , i mamífers com . 8 Anomena dos ecosistemes de la Comunitat Valenciana i posa, per a cada un, un exemple d’ésser viu que hi habite. 9 Escriu davall de cada imatge la norma o les normes de comportament que mostra. 10 Dels espais protegits següents, quins són responsabilitat de les autoritats espanyoles? Parcs.   Àrees marines protegides.   Reserves.   Reserves de la biosfera. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 39 Ciències de la Naturalesa 5
 39. 39. Nom Data 1 És el mateix ecosfera i ecosistema? Explica quina relació hi ha entre ambdós termes. 2 Quins són els components d’un ecosistema? Completa la taula. Component de l’ecosistema Descripció 3 Poden els membres d’una població reproduir-se entre si? Justifica la resposta. 4 Quines són les característiques del medi físic en els ecosistemes de desert i estepa? Quins animals i plantes hi viuen? 5 Quines diferències hi ha entre el clima dels llocs on hi ha un bosc atlàntic i el d’aquells en què hi ha un bosc mediterrani? 6 CONTROL A Els ecosistemes Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 40 Ciències de la Naturalesa 5
 40. 40. 6 Completa la taula. Bosc atlàntic Bosc mediterrani Plantes Animals 7 Descriu un ecosistema marí de costa rocosa. Escriu el nom d’alguns éssers vius que hi habiten. 8 Escriu el nom de tres ecosistemes de la Comunitat Valenciana i indica una característica de cada un. • • • 9 Quina relació hi ha entre la desforestació i l’extinció dels éssers vius? 10 Què és un espai protegit? Quins tipus d’espais protegits coneixes? 6 CONTROL A Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 41 Ciències de la Naturalesa 5
 41. 41. Nom Data 1 Posa tres exemples de mesures per a la conservació del medi ambient. 2 Explica les diferències entre els éssers vius unicel·lulars i els pluricel·lulars. 3 Al nostre cos es poden distingir diferents nivells d’organització. Ordena’ls del més senzill al més complex. organisme – cèl·lula – òrgan – teixit – aparell Cèl·lula 4 Com observaries al microscopi cèl·lules de la pell? Tria la resposta. En primer lloc, caldria fer una preparació cel·lular/microscòpica. Per fer-la, es col·loca un fragment fi de pell sobre un portaobjectes/portacèl·lules i es cobreix amb un cobrecèl·lules/cobreobjectes. Després, es col·loca la preparació sobre la base/platina del microscopi, es mira per l’ocular/objectiu i s’enfoca mitjançant els diafragmes/caragols d’enfocament. 5 Escriu el nom del regne o dels regnes que posseeixen cada característica. animals – plantes – fongs – protoctists – bacteris • Viuen fixos o fixes al sòl: . • Són pluricel·lulars: . • Fabriquen el seu propi aliment: . • S’alimenten d’altres éssers vius: . 6 Indica quin d’aquests animals vertebrats és vivípar (V), quin es desplaça mitjançant ales (A), quin té el cos cobert d’escates (E), quin respira tota la vida mitjançant brànquies (B) i quin no posseeix cap d’aquestes característiques (C). CONTROL B Avaluació del segon trimestre Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 42 Ciències de la Naturalesa 5
 42. 42. 7 Digues si aquestes característiques corresponen a una esponja (E), una medusa (M), un cuc (C), un mol·lusc (L), un equinoderm (Q) o un artròpode (A). Cos en forma de sac. Fixes al fons del mar. Potes articulades. Molts estan coberts de punxes. Esquelet intern de plaques. Cos gelatinós amb tentacles. Cos protegit per una closca. Cos allargat sense potes. 8 Quina és la funció de cada una d’aquestes estructures? En quin grup de plantes estan presents? Completa la resposta seguint el model. • Espora: donen lloc a altres plantes. En molses i falgueres, que són plantes sense flors. • Càpsula: • Pinya: • Fruit: • Sorus: 9 Completa el text sobre els éssers vius d’un ecosistema. Tots els éssers vius pertanyen a una determinada. Els membres d’una mateixa es poden reproduir entre si, però no amb els d’una altra . Els individus d’una espècie que habiten un ecosistema formen una i el conjunt de totes aquestes constitueix una . 10 Indica quin tipus d’ecosistema mostra cada imatge. CONTROL B Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 43 Ciències de la Naturalesa 5
 43. 43. Nom Data 1 Explica les diferències entre les característiques dels ecosistemes marins i d’aigua dolça. 2 Explica amb paraules teues en què consisteix cada funció de les cèl·lules. • Nutrició: • Relació: • Reproducció: 3 Al nostre cos es poden distingir diferents nivells d’organització. Escriu-los en ordre, del més senzill al més complex. Cèl·lula 4 Com observaries al microscopi cèl·lules de la pell? Completa la resposta. En primer lloc, caldria fer una preparació . Per fer-la, es col·loca un fragment fi de pell sobre un i es cobreix amb un . Després, es col·loca la preparació sobre la del microscopi, es mira per l’ i s’enfoca mitjançant els d’enfocament. 5 Escriu el nom del regne o els regnes que posseeixen cada característica. • Viuen fixos o fixes al sòl: . • Són pluricel·lulars: . • Fabriquen el seu propi aliment: . • S’alimenten d’altres éssers vius: . 6 Enumera els grups de vertebrats i escriu una característica de cada un. CONTROL A Avaluació del segon trimestre Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 44 Ciències de la Naturalesa 5
 44. 44. 7 Escriu dues característiques de cada grup d’animals invertebrats. • Esponges: • Meduses: • Cucs: • Mol·luscos: • Equinoderms: • Artròpodes: 8 Quina és la funció de cada una d’aquestes estructures? En quin grup de plantes estan presents? Completa la resposta seguint el model. • Espora: donen lloc a altres plantes. En molses i falgueres, que són plantes sense flors. • Càpsula: • Pinya: • Fruit: • Sorus: 9 Els termes següents es refereixen a un mateix ecosistema: població, espècie, comunitat. Ordena’ls posant en primer lloc el que tinga menor nombre d’individus. A continuació, descriu cada terme. 10 Posa tres exemples d’ecosistemes presents a la Comunitat Valenciana. CONTROL A Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 45 Ciències de la Naturalesa 5
 45. 45. Nom Data 1 Explica les diferències entre les característiques dels ecosistemes marins i d’aigua dolça. 2 Escriu el nom de les funcions cel·lulars i explica en què consisteix cada una. • : • : • : 3 Al nostre cos es poden distingir diferents nivells d’organització. Escriu-los en ordre, del més senzill al més complex. 4 Com observaries al microscopi cèl·lules de la pell? Explica-ho pas per pas. 5 Escriu una característica que compartisquen aquests parells de regnes. • Animals i fongs: . • Fongs i plantes: . • Protoctists i bacteris: . 6 Enumera els grups de vertebrats i escriu una característica de cada un. CONTROL E Avaluació del segon trimestre Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 46 Ciències de la Naturalesa 5
 46. 46. 7 Escriu dues característiques de cada grup d’animals invertebrats. • : • : • : • : • : • : 8 Explica mitjançant aquest esquema com es reprodueix cada tipus de planta. No oblides esmentar les seues estructures característiques. • Plantes : – : – : • Plantes : – : – : 9 Explica la relació que hi ha en un mateix ecosistema entre població, espècie, comunitat, fauna i flora. 10 Respon a les preguntes següents. • Quines mesures podem prendre les persones per a protegir el medi ambient? • Què són els espais protegits? Quins tipus n’hi ha? Qui s’encarrega d’establir-los? CONTROL E Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 47 Ciències de la Naturalesa 5
 47. 47. Nom Data 7 CONTROL B La matèria i les seues propietats 1 Indica si les propietats següents són propietats generals (G) o propietats característiques (C) de la matèria. Color Volum Densitat Massa Sabor Duresa 2 Relaciona mitjançant fletxes. És la quantitat de matèria que té • • Massa d’un cos Es calcula dividint la quantitat de matèria que té entre l’espai que ocupa • • Volum d’un cos És l’espai que ocupa • • Densitat d’un cos 3 Observa la imatge i respon a les preguntes. a) Quins instruments de mesura són? El de l’esquerra és una . El de la dreta és una . b) Quina propietat de la poma mesuren? Quina unitat de mesura utilitzen? 4 Què té més massa, la poma de l’activitat anterior o una pilota de 150 grams? 5 Com calcularies el volum d’un sòlid, per exemple, un caragol? Completa la resposta. Prenem una proveta amb un de líquid conegut, per exemple, 120 mL. Col·loquem el caragol dins de la proveta i veiem quant ha el volum. Si el líquid arriba a 130, el volum del caragol serà mL, és a dir, cm3 . Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 48 Ciències de la Naturalesa 5
 48. 48. 7 CONTROL B 6 Observa la imatge i tria les respostes correctes. a) Quin és el volum d’aquesta substància? 1 litre. 1 quilogram. 1 mil·lilitre. b) Quina massa té? 1 litre. 1 quilogram. 1 mil·lilitre. c) Quina densitat té? 1 cm3 /g 1 g/L 1 g/cm3 7 Si posem dins de la botella de l’activitat anterior una pedreta amb una densitat de 4 g/cm3 , surarà o s’afonarà? Per què? 8 Completa el text amb les paraules següents. Tingues en compte que pots repetir-les. sòlid – líquid – gas – fix – variable L’aire té forma i volum perquè és un . L’aigua del mar té forma i volum perquè és un . Una roca té forma i volum perquè és un . 9 Tria les opcions correctes per a completar el text sobre les propietats dels sòlids. La capacitat de suportar una força sense trencar-se es coneix com a duresa/resistència. La propietat de trencar-se sense arribar a deformar-se és la fragilitat/l’elasticitat. La capacitat de doblegar-se sense trencar-se s’anomena resistència/flexibilitat. La capacitat d’oposar-se a ser ratllat és la duresa/resistència. La capacitat de recuperar la forma original després de ser deformat s’anomena flexibilitat/elasticitat. 10 Com s’anomena la propietat dels líquids que mostra la imatge? Explica-ho. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 49 Ciències de la Naturalesa 5
 49. 49. Nom Data 7 CONTROL A La matèria i les seues propietats 1 Com s’anomenen les propietats que tenen en comú totes les substàncies? I les propietats que les diferencien? Indica quin tipus de propietat són la massa, el volum i la densitat. 2 Observa la imatge i respon a les preguntes. a) Com es diu aquest instrument i què mesura? b)  Expressa el resultat en dues unitats de mesura diferents. 3 Què té més massa, la botella de l’activitat anterior o una botella amb 1.000 cm3 d’aigua? Explica la resposta. 4 Explica mitjançant un dibuix com calcularies el volum d’un sòlid, per exemple, un caragol. Pots utilitzar algun text. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 50 Ciències de la Naturalesa 5
 50. 50. 7 CONTROL A 5 Observa la imatge i col·loca els textos al seu lloc, sabent que cada una de les capes representa un líquid diferent. 0,24 g/mL 1 g/mL 0,8 g/ cm3 0,9 g/cm3 6 Què passaria si els vaixells d’acer foren totalment massissos? Per què? 7 Explica la diferència entre resistència i duresa. Quina d’aquestes dues propietats han de tindre els materials de construcció? 8 Explica què passa amb l’aire quan unflem una roda i què passa si es punxa. 9 Per què fem avions de paper i no en fem de goma? 10 Quina relació guarda la imatge amb les propietats dels líquids? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 51 Ciències de la Naturalesa 5
 51. 51. Nom Data CONTROL B 1 Explica breument què és l’energia i posa’n un exemple. 2 Completa amb frases relacionant cada tipus d’energia amb els canvis que provoca. lluminosa – tèrmica – elèctrica – química – mecànica – nuclear • L’energia augmenta la temperatura d’un cos. • L’energia fa funcionar un electrodomèstic. • L’energia desplaça una roca costera avall. • L’energia produeix radioactivitat. • L’energia permet que les persones realitzen les activitats diàries. • L’energia permet a una planta realitzar la fotosíntesi. 3 Explica què passa amb l’energia calorífica quan disminueix la temperatura d’un cos. Augmenta o disminueix? 4 Quin és l’origen de l’urani i del plutoni? Quin tipus d’energia presenten? 5 En un camió cisterna carregat amb gasolina que circula per una carretera s’aprecien les quatre propietats de l’energia. Completa aquestes frases. • En el motor del camió, l’energia química de la gasolina es en energia mecànica. • L’energia mecànica del motor es a les rodes. • La gasolina continguda a la cisterna energia química. 8 L’energia Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 52 Ciències de la Naturalesa 5
 52. 52. CONTROL B 6 Relaciona amb fletxes les dues columnes sobre les fonts d’energia renovables. Vent • • Energia solar Aigua • • Energia química Biomassa • • Energia eòlica Calor interna de la Terra • • Energia hidràulica Sol • • Energia geotèrmica 7 Subratlla les paraules correctes d’aquest text. El vent/carbó i el gas natural  /  petroli s’utilitzen a les centrals tèrmiques/nuclears per a produir energia nuclear/electricitat. Del carbó/petroli s’obtenen diferents productes, com la gasolina i el gasoil, que s’utilitzen com a combustibles en el transport, per a la calefacció i a les centrals tèrmiques per a obtindre energia calorífica/elèctrica. 8 Ordena aquests àmbits del que més energia consumeix a Espanya al que menys. agricultura – indústria – cases – transport – serveis 1. 4. 2. 5. 3. 9 De les frases següents n’hi ha una que és falsa. Assenyala-la i escriu-la correctament. El carbó i el petroli no són renovables i en algun moment s’esgotaran. El vent i l’aigua es produeixen constantment i podrien no esgotar-se mai. A causa de l’augment del diòxid de carboni, l’efecte d’hivernacle ha disminuït. Els residus radioactius afecten el medi ambient. L’electricitat s’obté a les centrals elèctriques. 10 Cita tres mesures que podem aplicar en la vida quotidiana per a estalviar energia. • • • 8 Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 53 Ciències de la Naturalesa 5
 53. 53. Nom Data 1 Respon. • Què és l’energia? • Indica per a què és necessària l’energia en la nostra vida. 2 Assenyala si les oracions següents són verdaderes (V) o falses (F). Després, escriu les falses correctament. En la bateria del telèfon, l’energia elèctrica es transforma en química. L’energia s’acumula en el cable que està connectat a la xarxa. En un cotxe, l’energia química es transforma en energia elèctrica. L’energia es transporta al llarg del cable. 3 Com es manifesta l’energia? Enumera’n cinc formes. 4 Inclou en la taula quatre exemples de cada font d’energia. Fonts d’energia renovables Fonts d’energia no renovables 5 Quin és l’origen de l’urani i del plutoni? Quin tipus d’energia presenten? En quines centrals s’utilitzen? 8 CONTROL A L’energia Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 54 Ciències de la Naturalesa 5
 54. 54. 6 Completa el text següent. El i el s’utilitzen a les centrals per a produir i es fan servir per a la calefacció a les cases. Del s’obtenen diferents productes, com la i el gasoil, que s’utilitzen com a combustibles en el transport, per a la calefacció i a les centrals per a obtindre energia . 7 L’electricitat s’obté de diverses fonts d’energia. Quines són les dues fonts d’energia més utilitzades a les centrals elèctriques? 8 Respon a les preguntes següents sobre els electrodomèstics. • De tots els electrodomèstics que s’usen a les cases, quin consumeix més electricitat? • Els aparells apagats però no desconnectats consumeixen energia? • A Espanya, d’on prové principalment l’energia que s’utilitza a les cases? 9 Assenyala si les frases següents són verdaderes (V) o falses (F). Després, escriu les falses correctament. El carbó i el petroli no són renovables i en algun moment s’esgotaran. A causa de l’augment del diòxid de carboni, l’efecte d’hivernacle ha disminuït. Els residus radioactius no afecten el medi ambient. L’ús de l’energia eòlica causa el calfament global i la pluja àcida. 10 Què indica l’etiqueta energètica que porten els electrodomèstics? Un aparell amb categoria D consumeix molta energia o poca? 8 CONTROL A Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 55 Ciències de la Naturalesa 5
 55. 55. Nom Data 1 Respon a les preguntes següents. a) Què és una màquina? b) Indica els tres tipus de palanques segons on es localitze el punt de suport. 2 Encercla els elements que formen part de les màquines. motor – ferramenta – circuit elèctric – carcassa – pilar – fonament operadors mecànics – sensor – biga – indicador i pantalla – columna – estructura 3 Completa aquesta taula amb els elements que has encerclat en l’activitat anterior. Element Funció que té És un component de la màquina que produeix moviment. És una part sobre la qual descansen els altres components de la màquina. Serveix de protecció i perquè altres elements s’hi unisquen. Permet a una màquina rebre informació de l’interior o de l’exterior. 9 CONTROL B Màquines i estructures Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 56 Ciències de la Naturalesa 5
 56. 56. 9 CONTROL B 4 Què és un operador mecànic? Quin és el que transmet el moviment d’una roda a l’altra? 5 Què és un mecanisme? 6 Anomena un avanç tecnològic que afecte algun dels àmbits següents de la nostra vida i explica a continuació en què el millora. casa – alimentació – oci – comunicació 7 Posa un exemple d’una estructura natural i una altra d’artificial i indica la funció de cada una. 8 Indica el nom dels elements que formen una estructura. 9 Quin element d’un pont és la base sobre la qual descansa tota la seua estructura? 10 Quin tipus d’estructura mostra la fotografia? Per què penses que rep aquest nom? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 57 Ciències de la Naturalesa 5
 57. 57. Nom Data 9 CONTROL A Màquines i estructures 1 Anomena les màquines segons la font d’energia que usen, explica com funcionen i posa un exemple de cada una. 2 Observa aquest dibuix i completa la taula. Element Funció que té A B C D E F G A B C D E F G Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 58 Ciències de la Naturalesa 5
 58. 58. 9 CONTROL A 3 Indica el nom dels principals operadors mecànics. Quin transmet el moviment d’una roda a l’altra? 4 Què és la tecnologia? En què ha millorat les nostres vides? 5 Anomena dos avanços tecnològics de l’àmbit de la llar amb algun efecte positiu sobre el medi ambient. En què ens faciliten la vida? Com milloren el medi ambient? 6 Anomena quatre avanços tecnològics que afecten el temps de conservació dels aliments. 7 Realitza el dibuix d’un pont en el requadre de la dreta i indica-hi el nom dels elements que formen una estructura. 8 Quina funció tenen els elements que has dibuixat en l’activitat anterior? 9 De quines cinc maneres es poden classificar les estructures artificials? 10 Quins criteris s’utilitzen per a realitzar la classificació de l’activitat 9? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 59 Ciències de la Naturalesa 5
 59. 59. Nom Data CONTROL B Avaluació del tercer trimestre 1 Completa la taula. Massa d’un cos Volum d’un cos Què és? Unitats de mesura Instruments de mesura 2 Contesta. • En quines unitats es mesura la densitat d’un cos? • La densitat de la fusta és menor que la de l’aigua. Surarà o s’afonarà en l’aigua un tauler fet de fusta? Explica la resposta. 3 Ordena els líquids següents de més viscós a menys viscós: mel, aigua, quètxup. Més viscós Menys viscós 4 Explica les diferències entre les propietats dels sòlids de flexibilitat i elasticitat. 5 Relaciona amb fletxes. Energia lluminosa • • L’energia que tenen algunes substàncies, com els combustibles i els aliments. Energia mecànica • • L’energia que contenen alguns minerals, com l’urani. Energia química • • L’energia que té la llum. Energia nuclear • • L’energia que tenen els cossos pel seu moviment. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 60 Ciències de la Naturalesa 5
 60. 60. CONTROL B 6 Completa la taula amb aquestes paraules. aigua – gas natural – sol – petroli – vent – carbó – calor interna – urani – biomassa Fonts d’energia renovables Fonts d’energia no renovables 7 Contesta. • En quins usos es gasta més energia a les cases espanyoles? • Quin tipus d’energia s’hi usa principalment? 8 Explica dos problemes originats per l’ús de l’energia i dues mesures d’estalvi d’energia. 9 Completa les frases següents amb les paraules del quadre. sensors – carcassa – operadors • Els permeten a una màquina rebre informació de l’interior o de l’exterior. • Els mecànics transmeten la força d’unes parts a altres de la màquina. • La protegeix la màquina i manté els elements junts. 10 Escriu el número que correspon a cada part assenyalada del dibuix. 1 Tirant 2 Fonament 3 Biga 4 Pilar Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 61 Ciències de la Naturalesa 5
 61. 61. Nom Data CONTROL A Avaluació del tercer trimestre 1 Una bola massissa d’un cert material té un volum de 100 cm³ i una massa de 150 g. • Amb quins instruments i com s’ha mesurat la massa i el volum de la bola? • Calcula’n la densitat. Surarà o s’afonarà en l’aigua? 2 Explica què significa i posa’n un exemple. • Que un sòlid siga flexible: • Que un líquid siga molt volàtil: • Que un gas s’haja comprimit: 3 Explica les diferències que hi ha entre la flexibilitat i l’elasticitat i posa un exemple de material sòlid per a cada una d’aquestes propietats. 4 Completa aquestes frases sobre la viscositat i la volatilitat. La viscositat és . Per exemple, la viscositat de l’ és major que la de l’ . La volatilitat és . Per exemple, la és un líquid molt volàtil, per això en percebem l’olor molt fàcilment. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 62 Ciències de la Naturalesa 5
 62. 62. CONTROL A 5 Quin tipus de transformació de l’energia té lloc quan ens freguem les mans i aquestes es calfen? Pensa i escriu. 6 Defineix i explica com s’aprofita. • L’energia eòlica: • L’energia geotèrmica: 7 Ordena els àmbits següents de major a menor consum d’energia a Espanya i escriu alguna mesura d’estalvi per als que més en gasten. 8 Quins són els problemes principals que origina l’ús de combustibles fòssils? 9 Dibuixa una estructura en què es vegen els fonaments, els pilars i les bigues. 10 Escriu tres exemples d’avanços tecnològics en els contextos següents. • A les cases: , i . • En les comunicacions: , i . agricultura indústria serveis transport cases Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 63 Ciències de la Naturalesa 5
 63. 63. Nom Data CONTROL E Avaluació del tercer trimestre 1 Tenim dos objectes en un recipient d’aigua. Identifica cada objecte amb les dades de la taula. A B Massa (g) 25 210 Volum (cm³) 125 75 2 Imagina que tens tres globus, un ple d’arena, un altre ple d’aire i un altre ple d’aigua. • Explica què passaria en cada cas si punxares els globus amb una agulla. • Explica el resultat de l’experiència basant-te en les propietats dels sòlids, els líquids i els gasos. 3 Explica les diferències que hi ha entre la flexibilitat i l’elasticitat i posa un exemple de material sòlid per a cada una d’aquestes propietats. 4 Explica què són la viscositat i la volatilitat i després posa un exemple de cada una d’aquestes propietats. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 64 Ciències de la Naturalesa 5
 64. 64. CONTROL E 5 Enumera les propietats de l’energia i explica cada una amb un exemple. • • • • 6 Explica com s’obté electricitat a partir de les diferents fonts d’energia renovables. 7 Ordena els àmbits següents de major a menor consum d’energia a Espanya i escriu alguna mesura d’estalvi per als que més en gasten. agricultura indústria serveis transport cases 8 Explica la relació entre calfament global i efecte d’hivernacle. 9 Digues quina diferència hi ha entre les estructures entramades i les massives. 10 Escriu tres exemples d’avanços tecnològics en els contextos següents. • A les cases: , i . • En les comunicacions: , i . Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 65 Ciències de la Naturalesa 5
 65. 65. Nom Data CONTROL B Avaluació final 1 Escriu la paraula adequada per a completar el text. vitals – cèl·lules – òrgan – teixit – pluricel·lulars – nivells Tots els éssers vius realitzen les funcions i estan formats per . Les persones som éssers i al nostre cos es distingeixen diversos d’organització que són: cèl·lula, , , aparell, sistema i organisme. 2 En què consisteix la funció de relació? Completa l’esquema. Receptors dels òrgans dels medul·la nervis del sistema nerviós perifèric sistema nerviós nervis del sistema nerviós aparell 3 Determina a quin tipus de nervis es refereixen aquestes definicions. • Nervis : transmeten informació des dels òrgans fins a l’encèfal i la medul·la espinal. • Nervis : porten les ordres de l’encèfal i de la medul·la espinal fins a uns altres òrgans. 4 Què són les contractures musculars? Com pots evitar-les? Completa la resposta. Són lesions de l’aparell que consisteixen en la involuntària i mantinguda d’un . S’eviten realitzant calfaments i en fer esport, i mantenint sempre adequades. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 66 Ciències de la Naturalesa 5
 66. 66. CONTROL B 5 A quin regne o regnes corresponen aquestes característiques? Escriu una lletra per a cada regne: A, animals; P, plantes; F, fongs; T, protoctists; B, bacteris. • Tots són pluricel·lulars: . • Algunes es reprodueixen mitjançant llavors, i altres, mitjançant espores: . • No es desplacen: . • Alguns fabriquen el seu propi aliment: . • Es classifiquen en vertebrats i invertebrats: . 6 Què és un bosc mediterrani? Completa la resposta. És un de tipus terrestre. En aquest, el medi es caracteritza per un sec i estius . La està formada per arbres de fulla . Entre la destaquen primaris com el conill; hi ha diversos animals que mengen conills: entre aquests hi ha una relació de . 7 Explica què és l’extinció d’éssers vius i assenyala la mesura que ajuda a evitar-la. Crear espais protegits    Estalviar energia    Respectar la naturalesa 8 Indica quina forma o formes d’energia (lluminosa, mecànica, tèrmica, elèctrica…), quina font d’energia (renovable o no renovable) i quina propietat de l’energia s’observen en la imatge. 9 Quina és la densitat de l’aigua? Els cossos que suren en aigua, són més o menys densos? 10 Tria les opcions correctes per a completar aquest text sobre la bicicleta. És una màquina/estructura que té un operador mecànic/indicador: la palanca/cadena, que transmet el moviment d’una roda a l’altra. El seu ús permet estalviar esforç/temps i energia perquè no usa combustibles fòssils/nuclears com el cotxe i no és/és menys contaminant. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 67 Ciències de la Naturalesa 5
 67. 67. Nom Data CONTROL A Avaluació final 1 Escriu la paraula adequada per a completar el text. vitals – cèl·lules – òrgan – teixit – pluricel·lulars – nivells Tots els éssers vius realitzen les funcions i estan formats per . Les persones som éssers i al nostre cos es distingeixen diversos d’organització, que són: cèl·lula, , , aparell, sistema i organisme. 2 En què consisteix la funció de relació? Completa l’esquema. Receptors dels òrgans dels medul·la nervis del sistema nerviós perifèric sistema nerviós nervis del sistema nerviós aparell 3 Descriu els tipus de nervis que hi ha i explica breument la funció de cada un. 4 Què són les contractures musculars? Amb quins hàbits saludables pots evitar-les? Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 68 Ciències de la Naturalesa 5
 68. 68. CONTROL A 5 A quin regne o regnes corresponen les característiques següents? • Tots són pluricel·lulars: . • Algunes es reprodueixen mitjançant llavors, i altres, mitjançant espores: . • No es desplacen: . • Alguns fabriquen el seu propi aliment: . • Es classifiquen en vertebrats i invertebrats: . 6 Com és el medi físic, la fauna i la flora del bosc mediterrani? Representa una cadena tròfica característica d’aquest ecosistema i indica quin és el productor, quins són els consumidors, etc. 7 Explica què és la contaminació i digues algun comportament que ajude a evitar-la. 8 Indica quina forma o formes d’energia, quin tipus de font d’energia i quina propietat de l’energia s’observen en la imatge. 9 Per què l’oli sura en l’aigua? Defineix la propietat que explica aquest fet. 10 Explica breument què és una bicicleta i com contribueix a estalviar energia. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 69 Ciències de la Naturalesa 5
 69. 69. Test
 70. 70. Nom Data Test El cos humà. La funció de relació 1 1 Diversos òrgans del mateix tipus que realitzen la mateixa funció formen un… a. teixit. b. aparell. c. sistema. 2 La unió de diversos teixits que s’organitzen per funcionar conjuntament és un… a. organisme. b. òrgan. c. aparell. 3 Un aparell està format per… a. òrgans del mateix tipus o diversos sistemes. b. òrgans de diferent tipus o un únic sistema. c. òrgans de diferent tipus o diversos sistemes. 4 Quines parts de l’organisme i en quin ordre intervenen en la funció de relació? a. Sistema nerviós – òrgans dels sentits – aparell locomotor. b. Òrgans dels sentits – aparell locomotor – sistema nerviós. c. Òrgans dels sentits – sistema nerviós – aparell locomotor. 5 Quin és el paper del cervell en la funció de relació? a. Capta la informació de tot el que passa al voltant nostre. b. Analitza la informació, decideix què fer i envia ordres a través dels nervis. c. Rep informació a través dels nervis i realitza moviments. 6 Quins receptors perceben estímuls externs com la llum, el so, la pressió, etc.? a. Dels òrgans dels sentits. b. Del cervell. c. De l’aparell locomotor. 7 De quina manera intervé l’aparell locomotor en la funció de relació? a. Rep les ordres dels òrgans dels sentits i realitza els moviments. b. Rep les ordres del cervell i realitza els moviments. c. Capta la informació de l’exterior i realitza els moviments. 8 Intervé la funció de relació en la coordinació interna? a. No. b. Sí, a través del sistema nerviós. c. Sí, a través dels òrgans dels sentits. 9 En quin òrgan dels sentits estan els receptors de temperatura i els de pressió? a. A la llengua. b. A la pell. c. Al nas. 10 La informació de l’olfacte arriba al cervell a través… a. del nervi olfactori. b. de la pituïtària groga. c. dels receptors olfactoris. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 72 Ciències de la Naturalesa 5
 71. 71. Nom Data Test 2 El sistema nerviós i la salut 1 Analitzar la informació, ordenar les respostes i coordinar el funcionament del cos són tasques… a. dels sentits. b. del sistema nerviós. c. dels ossos. 2 Quina part de la neurona rep la informació dels òrgans dels sentits? a. L’axó. b. El cos. c. Les dendrites. 3 Quina part de la neurona envia informació a altres neurones? a. L’axó. b. El cos. c. Les dendrites. 4 El sistema nerviós central està format per… a. encèfal i medul·la espinal. b. cervell i nervis. c. medul·la espinal i cervell. 5 Els nervis són fibres formades per la unió… a. de dendrites de diverses neurones que constitueixen el sistema nerviós central. b. d’axons de diverses neurones que constitueixen el sistema nerviós central. c. d’axons de diverses neurones que constitueixen el sistema nerviós perifèric. 6 Els moviments ràpids i inconscients en què participa la medul·la espinal són… a. moviments voluntaris. b. moviments globals i fins. c. moviments reflexos. 7 Els moviments voluntaris els realitzem… a. conscientment i hi participa l’encèfal. b. de manera inconscient i hi participa el cervell. c. de manera inconscient i hi participa la medul·la espinal. 8 Quan es fractura la columna vertebral que protegeix la medul·la espinal, es produeix… a. una lesió medul·lar. b. una malaltia vertebral. c. una lesió cerebral. 9 Quan es produeix una lesió cerebral? a. Quan la columna vertebral es colpeja i es danya el cervell. b. Quan el crani es colpeja i es danya la medul·la espinal. c. Quan el crani es colpeja i es danya el cervell. 10 El consum de drogues provoca… a. alegria. b. dependència. c. lesions medul·lars. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 73 Ciències de la Naturalesa 5
 72. 72. Nom Data Test 1 Quin nom rep l’estructura que dóna forma al cos, permet mantindre la postura, intervé en el moviment i protegeix els òrgans delicats? a. Aparell locomotor. b. Esquelet. c. Columna vertebral. 2 Com s’uneixen entre si els ossos de l’esquelet? a. Mitjançant articulacions. b. Mitjançant cartílags. c. Mitjançant tendons. 3 Com són els ossos del crani i quina funció tenen? a. Són plans i corbats i la seua funció és protegir el cervell. b. Són plans i grans i la seua funció és mantindre el cap recte. c. Són plans i fins i la seua funció és donar forma a l’encèfal. 4 En quina part del cos es troben els ossos llargs? a. Al cap. b. Al tronc. c. A les extremitats. 5 Els músculs esquelètics s’uneixen als ossos mitjançant… a. tendons. b. lligaments. c. cartílags. 6 Com són els músculs del tronc? a. Fusiformes. b. Plans i grans. c. Plans i xicotets. 7 L’aparell locomotor realitza els moviments gràcies a la capacitat dels músculs per a variar… a. de grandària. b. de posició. c. de composició. 8 En l’articulació del colze, el bíceps i el tríceps actuen com a músculs antagonistes, és a dir, … a. realitzen el mateix moviment: ambdós es contrauen alhora. b. realitzen moviments oposats: quan un es contrau, l’altre es relaxa. c. realitzen el mateix moviment: ambdós es relaxen alhora. 9 La inflamació dels lligaments causada per torçades s’anomena… a. esquinç. b. contractura. c. fractura. 10 Per què és important la vitamina D? a. Perquè fixa el fòsfor als ossos. b. Perquè fixa el calci als ossos. c. Perquè fixa el calci i el fòsfor als ossos. 3 L’aparell locomotor Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 74 Ciències de la Naturalesa 5
 73. 73. Nom Data Test 1 L’encarregat de controlar tots els aparells i sistemes és… a. el sistema nerviós. b. l’aparell locomotor. c. l’aparell central. 2 Els òrgans estan formats per… a. la unió de diverses cèl·lules. b. la unió de diversos teixits. c. la unió de diversos aparells. 3 Com té lloc la funció de relació? a. Els nervis capten informació, la transmeten als receptors i aquests analitzen la informació i envien ordres a l’aparell locomotor a través de nervis. b. Els òrgans dels sentits capten informació, la transmeten per nervis al cervell, el cervell analitza la informació i envia ordres a l’aparell locomotor a través de nervis. c. Els òrgans dels sentits capten informació, l’analitzen i transmeten ordres a l’aparell locomotor a través de nervis. 4 Són receptors dels òrgans dels sentits… a. la retina i el caragol. b. el cristal·lí i el nervi auditiu. c. el timpà i el nervi òptic. 5 Amb quina funció està relacionada la coordinació interna de l’organisme? a. Nutrició. b. Relació. c. Reproducció. 6 Quin òrgan del sistema nerviós central intervé en els moviments involuntaris? a. El cervell. b. El cerebel. c. La medul·la espinal. 7 En les articulacions mòbils, els ossos es mantenen units entre si mitjançant… a. cartílags. b. tendons. c. lligaments. 8 L’aparell locomotor està format per l’esquelet i la musculatura… a. esquelètica. b. de les extremitats. c. del tronc. 9 L’aparell locomotor realitza moviments gràcies a la capacitat dels músculs per a… a. variar de posició. b. variar de composició. c. variar de grandària. 10 La postura adequada per a seure a estudiar és amb l’esquena recta… a. i recolzada al respatler. b. i les cames encreuades. c. i inclinada cap a la taula. Primer trimestre Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 75 Ciències de la Naturalesa 5
 74. 74. Nom Data Test 1 La part més menuda d’un ésser viu que realitza funcions vitals és… a. un òrgan. b. una cèl·lula. c. un teixit. 2 Un ésser pluricel·lular està format per… a. moltes cèl·lules. b. poques cèl·lules. c. cèl·lules molt grans. 3 Quins són els components d’una cèl·lula? a. Citoplasma, membrana, nucli i coberta externa. b. Membrana, citoplasma, orgànuls i nucli. c. Membrana, orgànuls, sistemes i teixits. 4 Quina és la funció del nucli d’una cèl·lula? a. Protegir la cèl·lula. b. Controlar el funcionament correcte de la cèl·lula. c. Té diferents funcions depenent del tipus de cèl·lula. 5 Els orgànuls que es troben només en cèl·lules vegetals són… a. els nuclis. b. les membranes. c. els cloroplasts. 6 Un conjunt de teixits que realitzen una mateixa funció constitueixen… a. un òrgan. b. un organisme. c. un sistema. 7 Un aparell està format per… a. dos teixits. b. un sistema i un teixit. c. diversos sistemes. 8 Què és un bacteri? a. Un tipus de cèl·lula. b. Un ésser unicel·lular. c. Un ésser no viu. 9 Què és una preparació microscòpica? a. Un fragment fi del que es vol observar col·locat sobre un portaobjectes i cobert per un cobreobjectes. b. Un fragment gruixut del que es vol observar col·locat sobre la platina. c. Un fragment fi del que es vol observar col·locat sobre la platina. 10 Els microscopis actuals tenen dues lents: l’objectiu i… a. el diafragma. b. l’ocular. c. la platina. 4 L’organització interna dels éssers vius Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 76 Ciències de la Naturalesa 5
 75. 75. Nom Data Test 1 Els éssers vius es classifiquen en el regne dels animals, el de les plantes, … a. el dels fongs, el de les gimnospermes i el dels bacteris. b. el dels fongs, el dels protoctists i el dels bacteris. c. el dels fongs, el dels equinoderms i el dels bacteris. 2 A quin regne pertanyen les algues? a. Al dels bacteris. b. Al dels protoctists. c. Al de les plantes. 3 Com s’anomenen els animals que s’alimenten d’animals morts? a. Carnívors. b. Depredadors. c. Carronyers. 4 Els mamífers, ocells, rèptils, amfibis i peixos són els cinc grups… a. d’animals. b. d’animals vertebrats. c. d’animals amb extremitats. 5 Quin grup o grups de vertebrats respiren tota la vida mitjançant brànquies? a. Els peixos. b. Els amfibis. c. Els peixos i els amfibis. 6 En quin grup d’invertebrats s’inclouen els insectes? a. En els equinoderms. b. En els mol·luscos. c. En els artròpodes. 7 Les molses i les falgueres presenten… a. espores. b. llavors. c. sorus. 8 Es coneix amb el nom de càpsula… a. la zona de color fosc, a la part posterior de les fulles de la falguera, que conté les espores. b. la zona de color fosc, a la part posterior de les fulles de la molsa, que conté les espores. c. la protuberància que conté les espores de la molsa, en un filament de la tija. 9 Les plantes gimnospermes… a. tenen flors poc vistoses i no tenen fruits; les llavors es formen a les pinyes. b. tenen flors molt vistoses i no tenen fruits; les llavors es formen als sorus. c. no tenen flors ni tenen fruits; les espores es formen a les pinyes. 10 La llavor resulta de la unió… a. dels estams i el pistil. b. d’un gra de pol·len i un òvul. c. d’una flor femenina i una flor masculina. La classificació dels éssers vius 5 Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 77 Ciències de la Naturalesa 5
 76. 76. Nom Data Test 1 Què és un ecosistema? a. El conjunt d’éssers vius, sobretot animals i plantes, que habiten en un lloc, on es relacionen entre si. b. El conjunt d’animals i plantes que habiten en un lloc, on es relacionen entre si, i el medi físic en què habiten. c. El conjunt d’éssers vius que habiten en un lloc, on es relacionen entre si, i el medi físic en què viuen. 2 El conjunt de tots els ecosistemes de la Terra s’anomena… a. comunitat. b. ecosfera. c. població. 3 Els individus d’una espècie que habiten en un ecosistema formen una… a. comunitat. b. ecosfera. c. població. 4 El conjunt de les poblacions d’un ecosistema constitueix… a. la seua flora. b. una comunitat. c. la seua fauna. 5 Els animals i les plantes d’un ecosistema en formen respectivament… a. la flora i la fauna. b. la població i la flora. c. la fauna i la flora. 6 En què es diferencien els ecosistemes marins dels d’aigua dolça? a. En la temperatura. b. En la salinitat. c. En la quantitat de llum. 7 Com són els arbres del bosc atlàntic? a. De fulla caduca. b. De fulla perenne. c. Estan adaptats al clima sec. 8 En quin ecosistema marí és més difícil trobar algues? a. A les platges, perquè tenen més onatge. b. A les costes rocoses, perquè són poc profundes. c. Al mar obert, perquè no reben prou llum. 9 En quin ecosistema de la Comunitat Valenciana es poden trobar animals com el cormorà, l’agró i el fartet? a. Als pinars de pi blanc. b. A les praderies de posidònia. c. A l’albufera de València. 10 És important estalviar energia perquè en produir-ne i gastar-ne… a. es molesta els animals. c. es causen incendis forestals. b. es genera contaminació. 6 Els ecosistemes Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 78 Ciències de la Naturalesa 5
 77. 77. Nom Data Test 1 Què tenen en comú totes les cèl·lules? a. Que totes realitzen les tres funcions vitals: nutrició, relació i reproducció. b. Que totes s’agrupen per formar òrgans. c. Que totes tenen la mateixa forma i la mateixa mida. 2 Quins són els nivells d’organització? a. De menor a major complexitat: cèl·lula, teixit, òrgan, sistema, aparell i organisme. b. De major a menor complexitat: cèl·lula, teixit, òrgan, sistema, aparell i organisme. c. De menor a major complexitat: cèl·lula, teixit, sistema, aparell, òrgan i organisme. 3 L’objectiu i l’ocular d’un microscopi són… a. les lents. b. els caragols d’enfocament. c. les fonts de llum. 4 De tots els regnes, en quins tots els éssers vius són pluricel·lulars? a. Plantes i fongs. b. Plantes i animals. c. Animals i fongs. 5 Quins animals vertebrats tenen el cos cobert d’escates? a. Peixos i amfibis. b. Amfibis i rèptils. c. Rèptils i peixos. 6 Els insectes són animals… a. vertebrats artròpodes. b. invertebrats artròpodes. c. invertebrats equinoderms. 7 Les molses es reprodueixen mitjançant… a. llavors, que es troben dins de càpsules. b. espores, que es troben dins de càpsules. c. espores, que es troben dins de sorus. 8 Quin nom rep el conjunt d’éssers vius que habiten en un lloc, on es relacionen entre si, i el medi físic en què viuen? a. Ecosfera. b. Ecosistema. c. Comunitat. 9 Els individus d’una espècie que habiten un ecosistema… a. es poden reproduir entre si i formen una població. b. no es poden reproduir entre si i formen l’ecosfera. c. no es poden reproduir entre si i formen una comunitat. 10 Els diferents tipus d’ecosistemes terrestres es diferencien sobretot… a. pels animals. b. per la vegetació i el clima. c. pel tipus de sòl. Segon trimestre Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 79 Ciències de la Naturalesa 5
 78. 78. Nom Data Test 7 La matèria i les seues propietats 1 Quin tipus de propietats són la massa i el volum? a. Generals. b. Característiques. c. Variables. 2 Què és la massa d’un cos i en què es mesura? a. És la quantitat de matèria i es mesura en quilograms o grams. b. És l’espai que ocupa i es mesura en centímetres cúbics o litres. c. És la quantitat de matèria i es mesura en centímetres cúbics o litres. 3 Per a mesurar el volum s’utilitzen… a. provetes. b. balances. c. bàscules. 4 Com s’obté la densitat d’un cos i en què es mesura? a. Dividint la massa entre el volum i es mesura en g/cm3 . b. Multiplicant la massa pel volum i es mesura en cm3 . c. Dividint el volum entre la massa i es mesura en cm3 /g. 5 Els vaixells suren perquè la seua densitat… a. és igual que la de l’aigua del mar. b. és menor que la de l’aigua del mar. c. és major que la de l’aigua del mar. 6 Quina propietat han de tindre els materials de construcció com el formigó? a. Resistència. b. Duresa. c. Flexibilitat. 7 Els sòlids que recuperen la forma després de ser deformats són els… a. elàstics. b. flexibles. c. resistents. 8 Els líquids… a. no tenen ni forma ni volum fixos. b. tenen volum fix però forma variable. c. tenen volum variable però la forma és fixa. 9 Segons les seues propietats com a líquids, com són la gasolina i la mel, respectivament? a. Ambdues molt viscoses. b. Molt viscosa i molt volàtil. c. Molt volàtil i molt viscosa. 10 Els gasos… a. no tenen ni forma ni volum fixos. b. tenen volum fix però forma variable. c. tenen volum variable però la forma és fixa. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 80 Ciències de la Naturalesa 5
 79. 79. Nom Data Test 8 L’energia 1 Què és l’energia? a. La causant que la matèria es mantinga immòbil. b. La causant que la matèria experimente canvis. c. La causant que la massa tinga un valor determinat. 2 Els aliments, els combustibles i les piles contenen energia… a. química. b. tèrmica. c. elèctrica. 3 Algunes propietats de l’energia són: a. Es desplaça, s’emmagatzema, es reprodueix i es destrueix. b. S’acumula, provoca canvis, es transforma i té massa. c. Es transforma, es transfereix, s’acumula i es transporta. 4 La llum del sol es capta mitjançant… a. plaques fotovoltaiques. b. calefactors. c. col·lectors solars. 5 Quin tipus de fonts d’energia són el carbó, el gas i el petroli? a. renovables. b. no renovables. c. regenerables. 6 En quin àmbit s’usa més energia a Espanya? a. El transport. b. La indústria. c. L’agricultura. 7 El tipus d’energia més usat a Espanya és… a. el carbó. b. la gasolina. c. l’energia renovable. 8 A les cases, l’ús que més energia consumeix és… a. la il·luminació. b. la calefacció. c. l’aigua calenta. 9 L’ús de combustibles fòssils fa que l’efecte d’hivernacle… a. s’equilibre. b. disminuïsca. c. augmente. 10 Per a estalviar energia s’han d’utilitzar aparells amb… a. elements reciclats. b. energia eficaç. c. eficiència energètica. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 81 Ciències de la Naturalesa 5
 80. 80. Nom Data Test 1 La bicicleta és una màquina perquè la utilitzem per a… a. divertir-nos. b. fer esport. c. estalviar temps i esforç. 2 El motor és l’element d’una màquina que… a. produeix moviment. b. genera energia elèctrica. c. transmet el moviment o la força d’unes parts a altres. 3 Quin és l’element d’una màquina encarregat de rebre informació? a. Indicador. b. Pantalla. c. Sensor. 4 Les palanques són operadors mecànics que serveixen per a… a. transmetre el moviment d’una roda a l’altra. b. iniciar el moviment en algunes màquines manuals. c. transmetre una força alhora que l’augmenten o la redueixen. 5 Els eixos són operadors mecànics que serveixen per a… a. acoblar diferents tipus d’operadors entre si. b. acoblar les rodes a un motor i que giren en sentit contrari. c. acoblar les rodes a un motor i que giren en el mateix sentit. 6 La unió de diversos operadors rep el nom de… a. màquina. b. mecanisme. c. estructura. 7 El termòstat és un avanç tecnològic que permet controlar la temperatura i… a. estalviar energia. b. estalviar esforç. c. estalviar temps. 8 Les parts d’una estructura són: fonaments, bigues, arcs, … a. columnes, pilars i tirants. b. columnes o pilars i tirants. c. columnes i pilars. 9 Una manera senzilla de classificar les estructures és tenint en compte… a. la forma i la mida. b. la mida i els elements. c. la forma i els elements. 10 Una estructura massiva és aquella que està formada per… a. un conjunt de materials de gran mida. b. una gran concentració del mateix material. c. una gran concentració de diferents materials. 9 Màquines i estructures Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 82 Ciències de la Naturalesa 5
 81. 81. Nom Data Test 1 Què té més massa, un quilo d’arena o un quilo de sal? a. L’arena. b. En tenen la mateixa. c. La sal. 2 La densitat d’un cos… a. és l’espai que ocupa. b. és la quantitat de matèria que té. c. es calcula dividint la seua massa entre el seu volum. 3 Quan un líquid s’evapora amb facilitat, es diu que és… a. volàtil. b. viscós. c. olorós. 4 Un cos és resistent quan… a. resisteix qualsevol temperatura sense deteriorar-se. b. suporta molta força sense trencar-se. c. es pot doblegar sense que es trenque. 5 L’energia que contenen els aliments es troba en forma… a. d’energia química. b. d’energia mecànica. c. d’energia nuclear. 6 La biomassa és una font d’energia… a. no renovable. b. renovable. c. il·limitada. 7 En l’actualitat, la principal font d’energia… a. és la geotèrmica. b. són els combustibles fòssils. c. prové de les energies renovables. 8 No és un problema provocat per l’ús d’energia… a. la pluja àcida. b. l’efecte d’hivernacle. c. la contaminació. 9 Les estructures massives… a. estan fetes amb molta quantitat d’un mateix material. b. estan formades per un conjunt d’elements, com ara bigues i columnes. c. es formen a partir de la unió de molts triangles. 10 Les rodes, els eixos, les palanques i les corretges es consideren… a. parts d’una estructura. b. operadors mecànics. c. parts d’una carcassa. Tercer trimestre Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 83 Ciències de la Naturalesa 5
 82. 82. Nom Data Test 1 L’organisme humà és l’organització… a. de les nostres cèl·lules. b. dels nostres òrgans i teixits. c. de tots els nostres sistemes. 2 On es troben els receptors dels òrgans dels sentits? a. A la còrnia, el timpà, les papil·les olfactòries i la fossa nasal. b. A la retina, el caragol, la pell, les papil·les gustatives i la pituïtària groga. c. A la pupil·la, els ossets, les papil·les olfactòries i la pituïtària roja. 3 Quines dues parts es distingeixen en el sistema nerviós? a. El cervell i la medul·la espinal. b. Els nervis i l’encèfal. c. El sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric. 4 El cerebel es troba… a. al cervell. b. a la medul·la espinal. c. a l’encèfal. 5 Els ossos que protegeixen la medul·la espinal són… a. la columna vertebral. b. el cap. c. les extremitats. 6 Els músculs que participen en el mateix moviment s’anomenen… a. antagonistes. b. esquelètics. c. perifèrics. 7 Mantindre una bona postura evita que patim… a. lesions cerebrals. b. contractures musculars. c. esquinços. 8 Els cloroplasts són orgànuls… a. de les cèl·lules animals. b. de les cèl·lules vegetals. c. de totes les cèl·lules. 9 Què són l’objectiu i l’ocular d’un microscopi? a. Les seues lents. b. Els seus elements d’unió. c. Els seus elements visibles. 10 En quin regne tots els éssers vius són unicel·lulars? a. En el dels bacteris. b. En el dels protoctists. c. En el de les plantes. Avaluació final Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 84 Ciències de la Naturalesa 5
 83. 83. 11 Els arbres del grup de les gimnospermes són de fulla… a. caduca. b. perenne. c. caduca o perenne. 12 A les praderies de muntanya totes les plantes són… a. arbres. b. herbàcies. c. llenyoses. 13 En quin ecosistema aquàtic els éssers vius estan adaptats als corrents d’aigua? a. Als rius. b. A les costes rocoses. c. A les llacunes. 14 Quin problema pot ocasionar la captura excessiva d’una espècie? a. Contaminació. b. Extinció d’éssers vius. c. Desertificació. 15 Si un centímetre cúbic de coure té una massa de 9 g, quina és la densitat del coure? a. 9 cm3 /g. b. 9 g/mL. c. 9 mL/g. 16 Quina de les propietats següents es correspon amb el formigó? a. Duresa. b. Mal·leabilitat. c. Resistència. 17 L’energia química és, per exemple, la que… a. utilitzen les plantes per a realitzar la fotosíntesi. b. es troba emmagatzemada en els aliments. c. tenen algunes substàncies com l’urani o el plutoni. 18 Quina és la font d’energia més utilitzada en la producció d’electricitat? a. El gas natural. b. El carbó. c. Les energies renovables. 19 Els circuits elèctrics i electrònics són… a. parts d’una màquina. b. operadors mecànics. c. parts d’una estructura. 20 Les estructures que estan fetes amb una gran concentració del mateix material s’anomenen estructures… a. massives. b. amb volta. c. entramades. TEST AVALUACIÓ FINAL Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 85 Ciències de la Naturalesa 5
 84. 84. Estàndards d’aprenentatge i solucions
 85. 85. Estàndards d’aprenentatge de l’àrea de Ciències de la Naturalesa per a educació primària* BLOC 1. INICIACIÓ A L’ACTIVITAT CIENTÍFICA 1.1. Busca, selecciona i organitza informació concreta i rellevant, l’analitza, obté conclu- sions, comunica la seua experiència, reflexiona sobre el procés seguit i ho comuni- ca oralment i per escrit. 1.2. Utilitza mitjans propis de l’observació. 1.3. Consulta i utilitza documents escrits, imatges i gràfics. 1.4. Desenvolupa estratègies adequades per a accedir a la informació dels textos de caràcter científic. 2.1. Manifesta autonomia en la planificació i l’execució d’accions i tasques, i té iniciativa en la presa de decisions. 3.1. Utilitza, de manera adequada, el vocabulari corresponent a cada un dels blocs de continguts. 3.2. Exposa oralment de forma clara i ordenada continguts relacionats amb l’àrea, i manifesta la comprensió de textos orals i/o escrits. 4.1. Usa de forma autònoma el tractament de textos (ajust de pàgina, inserció d’il· lustracions o notes, etc.). 4.2. Fa un ús adequat de les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs d’oci. 4.3. Coneix i utilitza les mesures de protecció i seguretat personal que ha de fer servir en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 4.4. Presenta els treballs de manera ordenada, clara i neta, en suport paper i digital. 4.5. Utilitza estratègies per a realitzar treballs de forma individual i en equip, i mostra habilitats per a la resolució pacífica de conflictes. 4.6. Coneix i respecta les normes d’ús i de seguretat dels instruments i dels materials de treball. 5.1. Realitza experiències senzilles i xicotetes investigacions: plantejant problemes, enunciant hipòtesis, seleccionant el material necessari, extraient conclusions i co- municant els resultats. * Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació primària. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 88 Ciències de la Naturalesa 5
 86. 86. 5.2. Realitza un projecte, treballant de forma individual o en equip, i presenta un informe utilitzant suport paper i/o digital, recollint informació de diferents fonts (directes, lli- bres, Internet), amb diferents mitjans i comunicant de forma oral l’experiència rea- litzada, amb el suport d’imatges i textos escrits. BLOC 2. L’ÉSSER HUMÀ I LA SALUT 1.1. Identifica i localitza els principals òrgans implicats en la realització de les funcions vitals del cos humà: nutrició (aparells respiratori, digestiu, circulatori i excretor), reproducció (aparell reproductor) i relació (òrgans dels sentits, sistema nerviós, aparell locomotor). 2.1. Identifica i descriu les característiques principals de les funcions vitals de l’ésser humà. 2.2. Identifica les característiques principals dels sistemes del cos (aparells respiratori, digestiu, locomotor, circulatori i excretor) i explica les funcions més importants que duen a terme. 3.1. Reconeix estils de vida saludables i els efectes que tenen sobre la cura i el man- teniment dels diferents òrgans i aparells. 3.2. Identifica i valora hàbits saludables per a previndre malalties i manté una conduc- ta responsable. 3.3. Identifica i adopta hàbits d’higiene, cura i descans. 3.4. Coneix i explica els principis de les dietes equilibrades i identifica les pràctiques saludables per a previndre i detectar els riscos per a la salut. 3.5. Reconeix els efectes nocius del consum d’alcohol i drogues. 3.6. Observa, identifica i descriu alguns avanços de la ciència que milloren la salut (medicina, producció i conservació d’aliments, potabilització de l’aigua, etc.). 3.7. Coneix i utilitza tècniques de primers auxilis, en situacions simulades i reals. 3.8. Identifica emocions i sentiments propis, dels companys i dels adults, i manifesta conductes empàtiques. 3.9. Coneix i aplica estratègies per a estudiar i treballar de manera eficaç. 3.10. Reflexiona sobre el treball realitzat, trau conclusions sobre com treballa i aprén i elabora estratègies per a continuar aprenent. 3.11. Planifica de manera autònoma i creativa activitats d’oci i temps lliure, d’individuals i en grup. Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S.A./ Santillana Educación, S. L. 89 Ciències de la Naturalesa 5

×