Publicité

ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx

5 Jan 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx

 1. ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА
 2. ТЕРМИСТОРИ • Термисторът е полупроводниково устройство, чието съпротивление зависи от неговата температура. В зависимост от вида на елемента, съпротивлението може да нарасне или да падне при нагряване. • Термисторът е изобретен през 1930 г. от учения Самуел Рубен.
 3. Термистори - приложение 1. Измерване на температурата • Термисторът е резистор, чието съпротивление с малка промяна в измерената температура. Термисторът има добра чувствителност, която осигурява висока точност и резолюция. 2. Контрол на температурата. 3. Термисторът има различни други приложения.  Използва се за измерване на високочестотна мощност.  Термисторът измерва топлопроводимостта.  Термисторът измерва налягането на течността.  Той измерва състава на газовете.  Термисторът измерва вакуума и осигурява времеви закъснения.
 4. ФОТОРЕЗИСТОРИ • Фоторезисторът е полупроводниково устройство, чието съпротивление варира в зависимост от това колко е осветена неговата чувствителна повърхност.
 5. p - n преход • Чрез специални технологии, включително такива наподобяващи заваряване, двата типа кристали с различна проводимост се съединяват един с друг. • P-N – преход се нарича областта на границата на два слоя, един от които е с дупчеста, P- проводимост, а другия – с електронна, N-проводимост. • p-n преходите са основни структури в диодите, светодиодите, транзисторите и интегралните схеми.
 6. Полупроводникови диоди • Полупроводников елемент с два електрода, който има различна проводимост в зависимост от посоката на електрическия ток, т.е. позволява протичане на ток само в едната посока. Изработени са предимно от силиций.
 7. Принцип на действие • Диодът е направен от силиций по такъв начин, че единият му край е p-тип, а другият - от тип n. Това означава, че и двата контакта имат различни характеристики. На един има излишък от електрони, а другият има излишък на дупки.
 8. Светодиоди • LED - полупроводникови диоди с p-n преход, при протичане на електричен ток в права посока. • цветът на светлината се определя от полупроводниковия материал и легираните примеси.
 9. • Разработването на светодиоди исторически започва с червени и инфрачервени прибори, направени от галиев арсенид (GaAs). Постиженията в науката за материалите позволяват да се произвеждат прибори в по-късовълновия диапазон на спектъра, излъчващи светлина с различни цветове. • Конвенционалните светодиоди са направени от различни неорганични полупроводникови материали, произвеждащи следните цветове: • AlGaAs – червен, инфрачервен; • AlGaP – зелен; • AlGaInP – оранжево-червен, оранжев, жълт и зелен; • GaAsP – червен, оранжево-червен, оранжев и жълт; • GaP – червен, жълт, зелен; • GaN – зелен, син и бял (с AlGaN-бариера); • InGaN – близка УВ, синьо-зелен, син; • SiC – син; • Al2O3 – син; • ZnSe – син; • C – ултравиолет; • AlN, AlGaN, AlGaInN – от близката до далечната ултравиолетова.
 10. Транзистори Транзистор - електронен компонент от полупроводников материал, обикновено с три терминала, което позволява на входен сигнал за контрол на ток в електрическата верига.
 11. Интегрална схема Интегралните схеми са миниатюрни електронни изделия, които съдържат голям брой елементи (транзистори, диоди, резистори), задължително изработени по една и съща технология и монтирани в общ корпус. Интегралните схеми повтарят известни електронни схеми с дискретни елементи: усилватели, стабилизатори, тригери и др.
Publicité