Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Big Data Big, Decisions: Part II

1 199 vues

Publié le

Summary of Multi Client study on Big Data in the Netherlands
combining end-user perceptions of medium and large organizations and vendor product/market strategies.

Publié dans : Technologie
 • Ha Marcel,

  Goed onderwerp. Ook voor wetenschappelijke doeleinden en onderzoek.

  Heb je ook een beeld wat voor 'big decisions' door wie er op basis van big data worden gemaakt?

  Hartelijke groet,
  Mirko
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Big Data Big, Decisions: Part II

 1. 1. Big Data, Big Decisions: Eindgebruikerspercepties Presentatie Big Data Onderzoek SAP Big Data Forum 's-Hertogenbosch 10 oktober 2013 Marcel Warmerdam The METISfiles
 2. 2. Eindgebruikers perceptie t.a.v. Big Data: Survey Details  Doelgroep: organisaties met meer dan 50 werkzame personen in Nederland  600/581/550 (doel/behaald/opgeschoond)  251/208/91 (BD-initiatief, BD-potentieel en/of data-initiatief, geen (B)Dinitiatief  221/329 (business functie/ICT functie)  83/467 (telefonisch/online)  Antwoorden zijn generaliseerbaar naar populatie, maar:  antwoorden respondenten kunnen afwijken van de realiteit  resultaten o.b.v. laag aantal respondenten dienen als indicatief te worden beschouwd  Veldwerk mei/juni 2013
 3. 3. Big Data: Waarom Nu? • Continue data explosie • De technologie om de datacomplexiteit te lijf te gaan, ontwikkelt zich snel • Groeiende bewustwording van de impact van data op Big Data werkdefinitie: – efficiency – concurrentiekracht – innovatievermogen Innovatie “De gezamenlijke technologieën die het mogelijk maken steeds grotere en meer gevarieerde datasets met een steeds kortere creatie- en/of toegangstijd op een efficiënte wijze te ontsluiten met als doel hiermee waarde te creëren voor een organisatie”
 4. 4. Datatrends: Groter, Sneller, Gevarieerder • • • Datavolumes nu: 30% geeft aan tussen de 1 en 10 TB of meer Datavolumes over 3 jaar: Tussen de 10 en 100 TB(30%) of tussen de 100 en 1000 TB(25%) Petabytes zijn nu voor 7% interessant, dit groeit naar 18% over drie jaar • • Blijvend belang van transactie- en tekst data Groeiend belang van webdata & clickdata (+16%) en transactie data (+14%) • 40% van de respondenten geeft aan dat zowel de capaciteit als de performance van het netwerk, de opslag en de verwerkingscapaciteit verbeterd zal moeten worden. • Tegelijkertijd geeft het merendeel van de respondenten aan dat competenties en resources m.b.t. Big Data vaak in huis heeft/wil houden, met name op het gebied van netwerkinfrastructuur, opslag-, en server capaciteit.
 5. 5. Data Trends: Verwerking en Volume Datatrends: 'Zeer relevant' Data volumes: nú en over 3 jaar Verwerken van ongestructureerde data Te verwerken datavolume ligt boven de 1 PetaByte Integreren van externe data Te verwerken datavolume ligt tussen 100 en 1000 TeraByte Het real-time of near-real-time verwerken van data Te verwerken datavolume ligt tussen 10 - 100 TeraByte Opslaan en verwerken van grotere datasets Opslaan,verwerken en integreren van verschillende typen data Te verwerken datavolume ligt tussen 1 - 10 TeraByte Opslaan en verwerken van streaming data Te verwerken datavolume ligt tussen 100 GigaByte - 1 TeraByte Het sneller analyseren van data Datavolume is < 100 GigaByte Sneller verwerken van data 0% 10% 20% 30% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 50% Nu Organisaties met Big Data initiatief Organisaties met Big Data Potentie en/of data-initiatief N= 459, N= 251 Bron: the METISfiles /Keala, 2013 Over 3 Jaar
 6. 6. Groeiende bewustwording van de impact van data op de organisatie Meest relevante ICT trend Big Data & Big Analytics Social Media Efficiency Concurrentievermogen Mobility Cloud Computing ICT Outsourcing BYOD (Bring Your Own Device) 0% Innovatie 10% 20% 30% 40% ICT onderwerp zeer relevant: Business managers ICT onderwerp zeer relevant: ICT managers N= 449 Bron: the METISfiles /Keala, 2013 50%
 7. 7. Big Data: waarom doen we dit? Belangrijkste doelen van Big Data Realiseren van grotere efficiëntie van het operationele proces Borgen van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van alle data Faciliteren van transparante en overzichtelijke informatie vanuit alle bedrijfsonderdelen Ondersteunen van de bedrijfsstrategie Realiseren van kostenreductie en kostenbeheersing (in tijd en geld) Faciliteren van een snellere en agile bedrijfsvoering Analyseren van grote en complexe informatiestromen Het verbeteren van de bedrijfsperformance Vollediger en inzichtelijke archieveringstool Het verbeteren van het besluitvormingsproces 0% Organisaties met Big Data initiatief 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Organisaties met Big Data potentie en/of data-initiatief N= 251, N= 208 Meerdere antwoorden mogelijk Bron: the METISfiles /Keala, 2013 40% 45% 50%
 8. 8. Big Data Projecten in Nederland
 9. 9. Het Big Data Team Big Data-team: wie leidt? Big Data-team: wie bepaalt CIO – ICT directeur CIO – ICT directeur Business intelligence manager CEO / algemeen directeur Business unit manager – commercieel Business intelligence manager CEO / algemeen directeur CFO / financieel directeur Business unit manager – commercieel CFO / financieel directeur Marketing manager Marketing manager Overig Overig 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Organisaties met Big Data initiatief Organisatie met Big Data Potentie en/of data-initiatief 10% 20% 30% 40% Organisaties met Big Data initiatief Organisatie met Big Data Potentie en/of data-initiatief N= 251, N= 208 N= 251, N= 208 Bron: the METISfiles /Keala, 2013 50%
 10. 10. Big Data Budget Big Data: wiens budget? Speciaal budget, corporate financiert Speciaal budget afkomstig van business units Geen apart budget, financiering door business units Speciaal budget binnen ICT Geen apart budget, alles uit ICT Geen van bovenstaande is van toepassing 0% 5% Organisaties met Big Data initiatief 10% 15% 20% 25% 30% 35% Organisatie met Big Data Potentie en/of data-initiatief N= 251, N= 208 N= 251, N= 208 Bron: the METISfiles /Keala, 2013 40% 45% 50%
 11. 11. Toekomst van Big Data
 12. 12. Big Data Penetratie in Nederland Big Data Penetratie bi j 50+ organisaties Adoptie • Penetratie 6% • 25% heeft geen interesse • 29% onderzoekt de mogelijkheid van een (big) data initiatief • 13% zit in de opstart of planningfase van een BD project Geen Big Data, Geen data-initiatief Datatraject onderzocht Datatraject gepland Datatraject in opstartfase Grootte Klasse • Hoogst onder de grootste bedrijven. • Groei bij segment 50-100 en 100 tot 200 werknemers Datatraject operationeel Big Data onderzocht Big Data project gepland Sectoren • Zorg, Overheid, Zakelijke & Financiële Dienstverlening Big Data project opgestart Big Data operationeel 0% 5% 10% 15% 20% 25% N= 251, N= 208 Meerdere antwoorden mogelijk Bron: the METISfiles /Keala, 2013 30%
 13. 13. Big Data Market Dynamiek: Kansen per Sector Big Data Bestedingen Bouw of installatiebed rijf Groothandel Detailhandel 3% 2% 4% Horeca 1% Big Data Penetratie Zorg Overheid Onderwijs Onderwijs 4% Zorg 21% Transport 5% Financiële Diensten Zakelijke Diensten Horeca Overig 10% Overheid 14% Groothandel Detailhandel Financiële dienstverleni ng 11% Industrie 11% Transport Zakelijke dienstverleni ng 14% Totale bestedingen 2013 ; €268 mln. Bouw & Installatie Industrie 0% N= 251, N= 208 Meerdere antwoorden mogelijk Bron: the METISfiles /Keala, 2013 2% 4% 6% 8% 10%
 14. 14. Big Dilemma: Now, Later or Never? Wanneer wordt Big Data een noodzaak? 2013 2014 2015 2016 Na 2016 Nooit 0% 10% 20% 30% N= 251, N= 208 Meerdere antwoorden mogelijk Bron: the METISfiles /Keala, 2013 40%
 15. 15. Big Data: overpeinzingen Business:  Data driven ≠ Fact Driven  Is er een business case?  Big Data is geen ‘silver bullit’  Think Big, Start Small IT:  Build, buy or rent?  Het is complex!  Be the tour guide, not the operator!  Think Big, Start Small
 16. 16. Big Data – Big Decisions An independent study on Big Data and Big Analytics in The Netherlands, 2013  User Perspectives on BD  Business  IT  User Deployment Plans  Build or Buy or Rent  Big Data Objectives  Preferred Suppliers  Big Data Budgets For more information mail: marcel@themetisfiles.com simone@themetisfiles.com Thank You

×