Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza

1 883 vues

Publié le

Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza

 1. 1. KONPETENTZIETANKONPETENTZIETAN OINARRITUTAKOOINARRITUTAKO HEZKUNTZAHEZKUNTZA Maria Galdeano Azaroak 2008
 2. 2. Zer dio ikerketak ebaluazioaz?Zer dio ikerketak ebaluazioaz? ► Helburuen eta ebaluatzen den arteko disoziazioa.Helburuen eta ebaluatzen den arteko disoziazioa. ► Ikasketa memoristikoa behar duten galderen nagusitasuna.Ikasketa memoristikoa behar duten galderen nagusitasuna. ► Ikasketaren sendotzea ebaluazioaren efektuz.Ikasketaren sendotzea ebaluazioaren efektuz. ► Ebaluazioak ikasteko era baldintzatzen du.Ebaluazioak ikasteko era baldintzatzen du. ► Ebaluazio sendo batek epe luzean zer lortzen du?Ebaluazio sendo batek epe luzean zer lortzen du?  Ikaslea era askotariko testuinguruetan erantzuteko gaiIkaslea era askotariko testuinguruetan erantzuteko gai izatea.izatea.  Ikaslearen ikasteko ohiturak garatzea.Ikaslearen ikasteko ohiturak garatzea.  Ikaslearen motibazioan eragitea, ikasten jarraitzeko.Ikaslearen motibazioan eragitea, ikasten jarraitzeko.
 3. 3. EBALUAZIO TRADIZIONALA ALTERNATIBA FUNTZIOA - Egiaztatzea. - Kalifikatzea. - Ikasleak ikas prozesuan orientatzea. - Ikasle guztiek ikasteko aukera bermatzea. - Ikas prozesuaren kalitatea hobetzea. IKAS PROZESUAREKIN ERLAZIOA - Prozesu paraleloa. - Prozesuaren barne. - Ikas prozesuaren erregularizazioari lotuta. TRESNAK - Ebaluazio probak gehienbat. - Tentsio handiko momentuak. - Anitzak: - Mapa kontzeptualak. - Behaketak. - Sintesi Grafikoak (organigramak, ideogramak…) - Matrizak (Rubrikak) - Portfolioa - Proiektuak - Autoebaluazioak - Eguneroko egoerak hartzen dira kontuan. NOIZ EGITEN DA? - Prozesua bukatzerakoan (Sumatiboa) - Kalifikazioa eta ebaluazio kontzeptuak nahasten dira. - Prozesuaren hasieran eta bitartean (Diagnostikoa eta Hezigarria) - Kalifikazioa eta ebaluazio kontzeptuak desberdintzen dira. ESTRATEGIAK - Heteroebaluazioa. - Ebaluazioa irakaslearen ardura da. - Ekintza gidatzeko irizpiderik ez dago; noten bitartez adierazten dira. - Autoebaluazioa. - Koebaluazioa. - Ikasleak aktiboki hartzen du parte ebaluazio prozesuan. - Ikasleak bere ekintza gidatzeko lortu nahi den konpetentziaren irizpide argiak ditu. AKATSAK - Zigortzea. - Ikaslearen ezjakintasunaren isla dira. - Detektatzea eta gainditzea. - Akatsak ikasteko aukera ematen du. - Ikasketaren eraikuntzan aurrerapausoaren isla dira. ZER EBALUATZEN DA? - Ezagutzen lorpena testuingurutik kanpo. - Konpetentziak testuinguru errealetan eta esanguratsuetan. EKITATEA - Ekitate faltsua. - Ikasle guztiak modu berean eta denbora berean ebaluatzen dira. - Hierarkiak sortzen ditu. - Ekitate erreala. - Eguneroko lanak kontuan hartzen dira erabakiak hartzeko. - Aniztasuna kontuan hartuta ikasle guztiek egin behar dute aurrera. KALITATEAREN ARDURA - Ikasle bakoitzak ikasteko esfortzua egin behar du. - Ikastetxeak ikasleen beharretara erantzun behar du. IRAKASLEA Ezagutzen jabetza dauka. Bitartekaria da. GURASOAK - Gurasoen parte hartzea mugatzen du. - Gurasoek parte hartzeko aukera. (2005-2015eko Ikastola, 2006)
 4. 4. 3 UNE, 3 HELBURU3 UNE, 3 HELBURU ►HASIERAKOHASIERAKO EBALUAZIOA:EBALUAZIOA:  Hasierako baldintzak egokiak direla ziurtatzea.Hasierako baldintzak egokiak direla ziurtatzea. ►PROZESUARENPROZESUAREN EBALUAZIOA:EBALUAZIOA:  Ikas prozesua erregulatzea / autorregulatzea.Ikas prozesua erregulatzea / autorregulatzea. ►BUKAERAKOBUKAERAKO EBALUAZIOA:EBALUAZIOA:  Arrakasta egiaztatzea.Arrakasta egiaztatzea.
 5. 5. Zer informazio jasoZer informazio jaso HASIERAKO EBALUAZIOAN?HASIERAKO EBALUAZIOAN? Erabilitako hiztegiaren eremu semantikoa Ohiturak eta jarrerak Berezko arrazonamendu estrategiak Esperientzia pertsonalak Ikasteko aurrebaldintzak Ikuskera alternatiboak Halwachs (1975) Estructuras de acogida.
 6. 6. Nola jaso informazioaNola jaso informazioa HASIERAKO EBALUAZIOAN?HASIERAKO EBALUAZIOAN? ► Galdetegi itxiak / irekiak.Galdetegi itxiak / irekiak. SARE SISTEMIKOAKSARE SISTEMIKOAK ► KPSI FormularioakKPSI Formularioak ► Irudiak, argazkiak, eskemak…Irudiak, argazkiak, eskemak… ► Kontzeptu-mapakKontzeptu-mapak ► BehaketakBehaketak ► ElkarrizketakElkarrizketak ► ……....
 7. 7. Zer informazio jasoZer informazio jaso PROZESUAREN BITARTEAN?PROZESUAREN BITARTEAN? Proposatutako helburuen irudikapena Ebaluazio irizpideen jabetza Jarduerak burutzerakoan ekintzak planifikatzeko eta aurreratzeko gaitasuna AUTORREGULAZIOAAUTORREGULAZIOA AKATSEN TRATAERAAKATSEN TRATAERA
 8. 8. Zertarako egin behar dugu?Zertarako egin behar dugu? ► Zein da proiektua, ariketa, buruketa …?Zein da proiektua, ariketa, buruketa …? ► Zein da helburua?Zein da helburua? ► Zer jakin behar dut aldez aurretik?Zer jakin behar dut aldez aurretik? HELBURUENHELBURUEN KOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOA HELBURUEN KOMUNIKAZIORAKO EBALUAZIO TRESNAKHELBURUEN KOMUNIKAZIORAKO EBALUAZIO TRESNAK Helburuak komunikatzeko jarduerak. KPSI formularioak. Q - Sort galdetegiak. Mapa Kontzeptualak. Diarioak. Edukiak eta helburuak aurkezteko eta autorregulatzeko tresnak. Helburuak esplizitu egiteko jarduerak. Helburuak hitzez adierazteko jarduerak. ……..
 9. 9. ► Zer estrategia erabili al ditut?Zer estrategia erabili al ditut? ► Zein da espero den produktua?Zein da espero den produktua? ► Zein eragiketa egin behar ditut?Zein eragiketa egin behar ditut? ► Zein ordenetan egin behar ditut?Zein ordenetan egin behar ditut? ► Zelan planifikatzen dut egin behar dudana?Zelan planifikatzen dut egin behar dudana? Zer egin behar dugu?Zer egin behar dugu? EKINTZEN PLANIFIKAZIOAEKINTZEN PLANIFIKAZIOA EKINTZEN PLANIFIKAZORAKO EBALUAZIO TRESNAKEKINTZEN PLANIFIKAZORAKO EBALUAZIO TRESNAK Orientaziorako Oinarriak Gowinen Va Autoebaluazioa eta Koebaluazioa
 10. 10. ► Zein irizpide hartu behar ditut kontuan ondo dagoen ala ez jakiteko?Zein irizpide hartu behar ditut kontuan ondo dagoen ala ez jakiteko? ► Zer desberdintasun dago aurreikusitakoaren eta emaitzaren artean?Zer desberdintasun dago aurreikusitakoaren eta emaitzaren artean? ► Zer akats detektatzen ditut?Zer akats detektatzen ditut? ► Zein izan al dira akats horien arrazoiak?Zein izan al dira akats horien arrazoiak? Nola dakigu ondo egin dugula?Nola dakigu ondo egin dugula? EBALUAZIO IRIZPIDEAK BEREGANATZEAEBALUAZIO IRIZPIDEAK BEREGANATZEA EBALUAZIOEBALUAZIO IRIZPIDEAK BEREGANATZEKO EBALUAZIO TRESNAKIRIZPIDEAK BEREGANATZEKO EBALUAZIO TRESNAK Ebaluaziorako matrizak.Ebaluaziorako matrizak. Ebaluaziorako aurrekontratua.Ebaluaziorako aurrekontratua. Ebaluaziorako Kontratua.Ebaluaziorako Kontratua. Elkarren arteko ebaluazio jarduerak.Elkarren arteko ebaluazio jarduerak. Diarioak.Diarioak. Ikasleak ebaluazio proben diseinua egitea.Ikasleak ebaluazio proben diseinua egitea. Ikaslearen eta irakaslearen artekoIkaslearen eta irakaslearen arteko ekoizpenen alderaketa.ekoizpenen alderaketa. …………..
 11. 11. KONPETENTZIEN EBALUAZIOAKONPETENTZIEN EBALUAZIOA -BALIABIDE MULTZOA -BATERA ETA ERA INTEGRATUAN ERABILITA -EGOERA BATI IRTENBIDEA TOPATZEKO KONPETENTZIA = {gaitasunak x edukiak} x egoera= = {helburua} x egoera
 12. 12. EGOERA “AUTENTIKOAK”EGOERA “AUTENTIKOAK” - Testuinguratutako atazak. Dokumentu errealak erabili. - Problema konplexuak. - Ikasleen etengabeko konpetentzien garapenera lagundu. - Arloetako edukien erabilera esanguratsua. - Ez dago denbora mugatu bat. - Zuzenketa irizpideak aldez aurretik ezagutzen dira. - Auto-ebaluazioa ebaluazio prozesuaren zati bat da. - kaslearen eskakizunak: - Ezagutzen aktibazioa. - Autorregulazioa. - Erantzun originala.
 13. 13. Zein metodo dira “autentikoagoak”?Zein metodo dira “autentikoagoak”? ArtifizialakArtifizialak Konpetentziak ebaluatzeko desegokiakKonpetentziak ebaluatzeko desegokiak Errealistak Konpetentziak ebaluatzeko egokiak -Aukera anitzeko galderak -Egia / gezurra galderak -PortfolioaPortfolioa -Integraziorako egoerakIntegraziorako egoerak -Casos de pensamiento -Simulazioak -Autoebaluaziok eta Koeblauazioak -Proiektuak -Galdera ikekiak -Buruketa sinpleak -Ariketak Proben “AUTENTIFIKAZIOAProben “AUTENTIFIKAZIOA”
 14. 14. PORTFOLIOAPORTFOLIOA ►Ikasten ikasi. Ikaslearen erantzukizunaIkasten ikasi. Ikaslearen erantzukizuna garatu.garatu. ►Norberaren lanaren aukeraketa.Norberaren lanaren aukeraketa. ►Ikas prozesuaren faseen informazioa.Ikas prozesuaren faseen informazioa. ►Autoebaluazioa bultzatzen du.Autoebaluazioa bultzatzen du. ► Ikasteko motibazioa handitzen da.Ikasteko motibazioa handitzen da. AbantailakAbantailak
 15. 15. GOMENDIOAKGOMENDIOAK ►Helburuen negoziazioa.Helburuen negoziazioa. ►Ebidentzien identifikazioa.Ebidentzien identifikazioa. ►Ebidentzien zuzenketa irizpideak.Ebidentzien zuzenketa irizpideak. ►Ebaluazio hezigarria bultzatzen du.Ebaluazio hezigarria bultzatzen du. ► Ikasitakoaren inguruko hausnarketarakoIkasitakoaren inguruko hausnarketarako aukera.aukera. ►Sortze prozesuan ikasleari informatu.Sortze prozesuan ikasleari informatu.
 16. 16. FASEAKFASEAKHELBURUENHELBURUEN NEGOZIAZIONEGOZIAZIO AA Aukerakoak EBIDENTZIENEBIDENTZIEN IDENTIFIKAZIOAIDENTIFIKAZIOA EBIDENTZIENEBIDENTZIEN AUKERAKETAAUKERAKETA Derrigorrezkoak Autoebaluazio a Koebaluazioa Heteroebaluazio a Hobetzeko Proposamenak EBIDENTZIEN AUKERAKETAEBIDENTZIEN AUKERAKETA BERRIABERRIA BEHIN BETIKO AURKEZPENABEHIN BETIKO AURKEZPENA
 17. 17. IRIZPIDEAK 1. EGOERA-PROBLEMA. 2. GALDERA MOTAK. 3. LAGUNTZA MOTAK eta INFORMAZIO BERRIA. 4. BALORAZIOAK AUTENTIFICACIÓN DE PRUEBASAUTENTIFICACIÓN DE PRUEBAS
 18. 18. INTEGRAZIOAREN PEDAGOGIAINTEGRAZIOAREN PEDAGOGIA X. Roegiers. ¿Qué es el EPC? (2006)
 19. 19. Proposatutako egoerak: 1. Ikaslea trebatzeko taldean 2. Ikaslea trebatzeko bakarka 3. Ebaluatzeko. 4. Errefortzurako edo aurreratzeko

×