Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
till försäljning 
12 personer har under det gångna året byggt tre små hus 
av återvunna material, som en del i kursen Åter...
Vagnen 
Vagnen är ett hem för en mo-bil 
aktivistfamilj som klivit 
av konsumtionen och som 
vill bygga ett nytt hållbart ...
Mötesplatsen 
Folketsvagn är allas vardags-rum 
och en plats att dela och 
organisera resurser på. År 
2044 har dagens kon...
Handelsplatsen 
En mobil handelsplats som 
stärker lokal ekonomi och 
minskar beroendet av glo-bal 
handel. År 2044 produ-...
Auktion & Budgivning 
En öppen budgivning startar den 7:e december och avslutas den 30 
januari 2015 kl 15.00. Husen finns...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tiny house Försäljning

2 249 vues

Publié le

Vill du köpa ett Tiny house ? Kontakta oss eller besök utställningen den 7:e december i Växjö. Försäljningen avslutas den 30:e Januari 2015.

Publié dans : Design
 • Too busy to workout? NO PROBLEM! ONE MINUTE WEIGHT LOSS, CLICK HERE ◆◆◆ http://t.cn/A6PnIVD3
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Tiny house Försäljning

 1. 1. till försäljning 12 personer har under det gångna året byggt tre små hus av återvunna material, som en del i kursen Återbruk vid St Sigfrids Folkhögskola. Kursen drivs i samarbete med det sociala företaget Macken. Husen är till största delen byggda med material insamlat från återvinnings­företaget Sita och den lokala byggindustrin, samt av spill ifrån byggvaruhus och skänkt material från privatpersoner via Mackens insamlingscentral på Norremark. Vad är Tiny Houses? Tiny Houses är en växande arkitektur- och samhällskritisk rörelse där man kort sagt förspråkar att leva enkelt i små hus. Tiny houses är en reaktion på den ekonomiska krisen och på den ökade konsumtion och användning av naturresurser som stora hem innebär. En Tiny housestanke är att föredra design framför storlek, design där möbler och ting har flera användningsområden och syften. Mindre hem har en mindre ekologisk påverkan på naturen och möjliggör alternativa levnadssätt som i förlängningen ger mer tid, fler val och en större frihet. Varje hus är formgivet från scenarion om hur Sverige ser ut om 30 år och de behov som ett hus bör möta i framtiden. Alla hus är byggda med mått som möjliggör flytt med lastbil eller traktor. Husen säljs i befintligt skick. Eventuellt vinst vid försäljning av husen stödjer det sociala företaget Mackens verksamhet.
 2. 2. Vagnen Vagnen är ett hem för en mo-bil aktivistfamilj som klivit av konsumtionen och som vill bygga ett nytt hållbart samhälle. År 2044 har seg-regationen mellan stad och land ökat. Städerna växer och förtätas och människor-na som vill leva med mindre materiella anspråk, och mer ekologiskt samlas i ekobyar på landet. Storföretagen blir större och sprickan växer mellan dem som lever kvar i konsumtions- och tillväxt-samhället och de som klivit av och försöker bygga upp ett alternativt samhälle. Detta är ett hus på hjul för dig som vill sätta din egen prägel på inredning och som vill kunna flytta ditt hem till en vacker insjö en månad och till en pulseran-de stad en annan. Huset har ett tätt skal men insidan är upp till dig att gestalta. Vag-nen är byggd i olika nivåer och har en golvyta på 18 m², med möjlighet att skapa sov-rum, badrum och ett inte-grerat kök och vardagsrum. Stommen i vagnen är byggd kring en cirkusvagn ifrån 1960-talet, som ingått i ett nordiskt tivoli kompani. Den står på sex hjul och och går att dra med lastbil eller trak-tor. Stommen är av stål och trä med ett bjälklag av 170 mm trä och en regelstom-me av 145 mm trä. Undersi-dan är klädd med vindpapp och vatten­beständig formp-lywood. Utsidan är klädd med mestadels liggande återvunnen panel. Alla föns-ter i vagnen är återbruka-de treglasfönster. Taket är byggt med 195 mm träregel, klädd med råspont, panel och underlagspapp (bör kläs med ett ytskikt inom ett år). Panelen är målad med hem-makokt röd slamfärg utan linolja, med pigment från Gysinge. De yttre måtten på vagnen inklusive hjul och takutstick är: längd 8,7 m bredd 2,7 m och högsta höjd 3,3 m Utgångspris 40 000 SEK
 3. 3. Mötesplatsen Folketsvagn är allas vardags-rum och en plats att dela och organisera resurser på. År 2044 har dagens konsum-tionssamhälle sedan länge kollapsat och nu byggs nya världar upp i små självför-sörjande enheter. Industriell nyproduktion är ett minne blott. Alla resurser behö-ver delas, återvinnas och ingå i ett gemensamt krets-lopp. Folkhälsan blomst-rar genom ökad tillgång på hälsosam mat, kultur och kunskap samt genom fler sociala möten och samman-hang för människor. Detta är ett hus med många möjlighet. Det kan förvand-las till lusthus, sommarkök, bastu eller orangeri. Det har ett förberett torn för ljusin-släpp eller utkiksplats. Hu-sets golvyta är på 13,3 m². Huset står på syllar av små-ländsk ek som möjliggör en placering på sex plintar eller stenar. Eksyllen sticker fram för att möjlig­göra en lätt för-flyttning med lastbil, och kan kapas i rätt längd efter flytten. Bjälklaget är byggt av 170 mm trä och klätt på undersidan med vindpapp och råspont. Regelstommen är gjord av 145 mm återvun-net trä, också den klädd med vindpapp och återvunnen panel, mestadels från en ge-nuin småländsk ladugård. Taket är byggt med 195 mm reglar, klätt med råspont och under­lagspapp (bör kläs med ett ytskikt inom ett år). De yttre måtten på huset inklusive t takutstick är: längd 6,5 m, bredd 3,5 m, höjd 3,2 m. Huset har stora och många öppningsbara två­glas­fönster. Panelen är målad med hemmakokt gul ockrafärgad slamfärg utan linolja, pigment från Gysinge. Utgångspris 40 000 SEK
 4. 4. Handelsplatsen En mobil handelsplats som stärker lokal ekonomi och minskar beroendet av glo-bal handel. År 2044 produ-cerar och konsumerar du enbart ifrån ditt närområde. Råvaror återanvänds och återvinns. Avfallet är mini­malt. Cirkulär ekonomi, by-teshandel och delande av resurser är självklarheter i detta framtida samhälle, präglat av lokal gemenskap. Detta är ett lekfullt hus på 13 m², som kan bli handels­bod, kontor, bostad eller ateljé. Med sina två ingång-ar är huset lätt att dela av, vil-ket skapar många använd­ningsmöjligheter. De olika fasadvarianterna och valen av fönster visar på vilka fan-tasifulla möjligheter som finns med återbruk, när man låter materialtillgång-en styra formgivningen. Huset har en syll av små-ländsk ek som möjliggör en placering på sex plintar el-ler stenar. Eksyllen sticker fram för att möjliggöra en lätt förflyttning och kan ka-pas i rätt längd efter flytten. Bjälk­laget byggt av 170 mm regelvirke är klätt på under-sidan med vindpapp och rå-spont. Väggarna är byggda av 95 mm trä­regel och är klädda med vindpapp och träpanel av olika slag. Taket är byggt av 195 mm reglar, med råspont och underlags-papp (bör kläs med ett yt-skikt inom ett år). Huset är delvis målat med vit oljefärg, men originalfärgen som det återvunna materialet hade har till viss del behållits. Vissa delar av panelen är obehandlad för att på längre sikt få en fin silvergrå pati-na. Huset har både två- och treglas fönster med 70-tals nostalgi­känsla. De yttre to-tala måtten inklu­sive takut-stick är: längd 6,4 m, bredd 3 m, höjd 3,12 m. Utgångspris 40 000 SEK
 5. 5. Auktion & Budgivning En öppen budgivning startar den 7:e december och avslutas den 30 januari 2015 kl 15.00. Husen finns att se på Pinnovägen, Norremark i Växjö. Anmälan för att delta i budgivningen görs via mail till adressen : stephan.hruza@macken.coop Ämnesfält: auktion. Tillsammans med ditt bud, uppge ditt namn och mobilnummer så att vi kan informera dig om utvecklingen. Om Kursen Återbruk Kursen Återbruk -en praktisk byggkurs med återvunna material startade under våren 2014 av St. Sigfrids folkhögskola och Macken i Växjö och företaget Sita. Kursen vänder sig till dig som under ett år vill lära dig bygga hus i praktiken, få självförtroende och erfarenheter för att göra egna resursmedvetna och hållbara val, och för att kritiskt undersöka alternativen till dagens byggande och boende. Vi tror att du liksom vi blir nyfiken av frågan: Hur påverkar mitt val av boende globala resurser, samhällsutveckling, ekonomi och hälsa? Utbildningen ges på deltid. Teori varvars med praktik och reflektion. Ny kurs beräknas starta i april 2015. Se mer: http://www.sigfrid.se/aterbruk, https://www.facebook.com/kursaterbruk Föreningen Macken är ett socialt företag, ett personalkooperativ. Macken tar vara på resurser som folk inte längre vill ha eller samhället inte riktigt behöver. Både saker och människor. Vi är ett kooperativ. Genom våra utbildningar och produkter visar vi att man kan kombinera hållbarhet och integration med stil och design. Alla anställda på Macken erbjuds delägarskap/medlemskap i kooperativet.. www.macken.coop S:t Sigfrids folkhögskola grundades av Växjö stift 1942 och är sedan dess en av stiftets folkhögskolor. Skolans kurser och utbildningar vänder sig till alla, oavsett tro eller livsåskådning. På skolan studerar runt 200 personer i olika åldrar och driver tillsammans med Macken utbildningen Återbruk. www.sigfrid.se

×