Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN

1 978 vues

Publié le

from ptr rubio New copy ALS LESSON

Publié dans : Mode de vie
 • Soyez le premier à commenter

ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN

 1. 1. ALS Values Bridging Tools (LALAF)
 2. 2. Sapagka't ang Panginoon ay nalulugod sa kaniyang bayan.
 3. 3. I. BUHAY NA INAYOS NG DIYOS Paano Niya inaayos?
 4. 4. 1. Mula sa pagbubuntis hanggang sa iyong pagsilang. Paano Niya inaayos? God had already decided that through Jesus Christ he would make us his children---this was his pleasure and purpose.
 5. 5. 13 For you created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. 15 My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth,
 6. 6. [13] Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. [14] Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. [15] Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa.
 7. 7. Paano Niya inaayos? 2. Binigyan ka ng Diyos na masiyahan sa iyong buhay.
 8. 8. ANO ANG BAGAY NA NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS?
 9. 9. Paano Niya inaayos? 3. Anumang bagay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos ay pagsamba mo sa Kanya.
 10. 10. NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS 1. Kapag minahal mo Siya ng higit pa sa anuman. I do not want your sacrifices, I want your love; I do not want your offerings, I want you to know me.
 11. 11. NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS 2. Kapag pinagtiwalaan mo Siya ng lubos. But he takes pleasure in those who honor him, in those who trust in his constant love.
 12. 12. NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS 3. Kapag sumunod ka sa Kanya ng buong puso. Noah did everything that God commanded.
 13. 13. NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS 4. Kapag marunong kang magpasalamat.
 14. 14. NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS 5. Kapag ginagamit mo ang iyong kakayahan ng tama.
 15. 15. PAANO KA MABUBUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS?
 16. 16. BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS • Isuko mo ang sarili mo sa Diyos.
 17. 17. BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS • Dapat mong matutuhan ang prinsipyo ng pagbubukod. PAGHIWALAY PAGLAYO PAGBABALOT PAG-IINGAT PANGANGALAGA PAGPAPANATILI
 18. 18. BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS • Dapat mong matutunan ang prinsipyo ng pagbabago.
 19. 19. APAT NA DAHILAN NG BUHAY NA KALUGOD- LUGOD SA DIYOS
 20. 20. APAT NA DAHILAN… Ang buhay ay dapat naka-batay sa Diyos hindi sa opinyon lamang.
 21. 21. APAT NA DAHILAN… Ang Diyos ay nakatingin sa nilalaman ng iyong puso.
 22. 22. Sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso.
 23. 23. APAT NA DAHILAN…
 24. 24. APAT NA DAHILAN…
 25. 25. MASAYA ANG DIYOS NA NAAALALA MO SIYA
 26. 26. NAAALALA MO BA SIYA?
 27. 27. NAAALALA MO BA SIYA? Turn to your group: Mula sa salitang F-O-C-U-S, isulat ang inyong pagkakilala sa Diyos.
 28. 28. NAAALALA MO BA SIYA?
 29. 29. NAAALALA MO BA SIYA?
 30. 30. 1. Iyong Sarili 2. Iyong Plano 3. Iyong Pamilya 4. Iyong Kaibigan 5. Iyong Bansa
 31. 31. 2. When you hear the word “worship,” what is the first thing that comes to mind? Have someone read aloud Romans 12:1. How does this verse define worship? • How does this compare to what you see in your own life?

×