Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Listopadne šume - biljke

46 868 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/qs8bl8g } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/qs8bl8g } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/qs8bl8g } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/qs8bl8g } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/qs8bl8g } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/qs8bl8g } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Vrlo lepa prezentacija koleginice Marina
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Listopadne šume - biljke

 1. 1. Припремила: Марина Симиџија
 2. 2. спрат дрвећаспратжбуноваЛистопадне шуме серазвијају поспратовима.приземниспрат
 3. 3. СПРАТДРВЕЋАчини једна или вишеврста високог дрвећа:храст, буква, цер,јавор...
 4. 4. ХРАСТХраст је листопадно дрво које може да расте до 40 m.Постоје две врсте храста (лужњак и китњак).Дуговечно је дрво и може да живи и до 800 година.
 5. 5. Храст има корен којидубоко продире уземљу. Расте напесковитом илиглиновитом, влажномземљишту.Млади храст има глатку кору,а касније она испуца уздуж.Обим стабла некад достиже итри метра.Крошња му је разграната.Плод храста је жир.
 6. 6. БУКВАБуква је веомараспрострањена у нашојземљи.Има је у равничарским,али и у брдовитим иали и у брдовитим ипланинским пределима.Расте на надморскојвисини од 70 до чак1500 метара.
 7. 7. Moже да нарасте до 35 метара, а обим стабла буквеможе да достигне један метар.Крошња јој је широко заобљена. Кора стабла је сива,глатка и танка.Корен букве се добро прилагођава условима на терену.Отпорна је на ветрове.
 8. 8. ЦЕРЦер је листопаднодрво.Најчешће расте до40 метара, набрежуљцима ибрежуљцима ибрдима.Пречник дебла можебити преко једногметра.Има развијен корен.
 9. 9. За ово дрво је карактеристичнањегова избраздана кора чије је дноцрвенкасте боје.Листови цераимају дугуимају дугупетељку, са горњестране су глатки исјајни, а са доњехрапави.Плод цера је жир.
 10. 10. СПРАТ ЖБУНОВАчине биљке као што су: леска, глог, трњина
 11. 11. У зависности одврсте, леска можебити ниже,жбунасто иливеома високо дрво.Животни век лескеЛЕСКАЖивотни век лескеје од 70 до 100година.Цвета у фебруару,а плод сазрева усептембру. Плодлеске је лешник.
 12. 12. За раст и развојлеске погоднији суосветљениположаји.Лешник као дрвоможе да успевасвуда, углавном до1500 метара1500 метаранадморске висине.
 13. 13. Глог је трновит, отпоран иврло разгранат грм или нискодрво, 3-4 m високо. Има белецветове.Плодови су јестиви, округли,тамно или светлоцрвени.ГЛОГ
 14. 14. Цвета у мају.Расте свуда, посебнона периферији шума иледина, у нижим ибрдовитим пределима.Гаји се гаји и као живаограда.ограда.
 15. 15. Трњина је ситна црнабобица, опорог укуса.Јестива је за људеали кад се једе“стеже” усне.ТРЊИНАБиљка је жбунаста и бодљикава.Стабло има век до 40 година.
 16. 16. Расте на запуштеними необрађенимповршинама, а честоје има и крај путева.Обично је врло густа,па је дивљач честопа је дивљач честокористи за својузаштиту.У пролеће, врло рано,цвета лепим, белимцветом.
 17. 17. ПРИЗЕМНИСПРАТграде зељасте биљке(шумска јагода,маховина, папрат),гљиве и друго
 18. 18. Шумске јагоде су ситнијеод гајених.Имају пријатан мирис иукус, али и лековитасвојства.ШУМСКЕ ЈАГОДЕсвојства.Расту по ободима шума.Високе су око 30 cm иобрасле су длачицама.Имају ситне белецветиће.
 19. 19. Размножавају се помоћу жила које пузе по земљи, а којесе затим укорене и створе надземне делове.
 20. 20. Постоји близу10 000 врстамаховина.Маховине субиљке нискограста од 1 mm,МАХОВИНЕраста од 1 mm,па до неколикоцентиметара.Имају стабло илист, али немајукорен.
 21. 21. Распрострањене супо читавом свету.Насељавају,углавном, влажназемљишта, а наподручју Србијепознато је неколиковрста маховина.
 22. 22. На свету постојипреко 12.000врста папрати ивеома сураспрострањенена целој планети.ПАПРАТИна целој планети.Имају развијене све биљне органе:корен, стабло и крупне листове.
 23. 23. Код нас живесамо зељастепапрати, угустим,влажним,листопаднимшумама.шумама.Некеживотиње ихкористе захрану илисклониште.
 24. 24. Поред наведених, у листопадним шумама живе и другеврсте биљака и животиња.Сви чланови ове животне заједнице су међусобно чврстоповезани.

×