Mario Gielen_Presentatie Verdediging_Linkedin

M
Mario GielenLecturer, guest professor and educational advisor in Teacher Training @ PXL / UHasselt / Flanders' IDEA à Flanders' IDEA
The impact of structuring peer feedback in a
wiki-based CSCL environment on
performance and feedback content
Doctorandus: Mario Gielen
Promotor: Prof. dr. Bram De Wever
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
De impact van het structureren van peer feedback in een wiki-gebaseerde
CSCL omgeving op de prestatie en de inhoud van de feedback.
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Start
opdracht
Einde
opdracht
Score &
feedback
PRODUCT
PROCES
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Start
opdracht
Einde
opdracht
Score &
feedback
PRODUCT
PROCES
Geven en ontvangen
van peer feedback
PEER ASSESSMENT for LEARNING (Dysthe, 2004)
Peer assessment (PA)
 Waardevol voor zowel assessor (beoordelaar) en assessee
(beoordeelde) (Topping, 1998)
 Voorbeeld van een complexe leertaak (Weinberger et al. 2007)
Implementatie van PA praktijken
 PA praktijken optimaliseren ifv
leerproces?
(Strijbos & Sluijsmans, 2010; Sadler, 2010)
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
DE KRACHT VAN PEER FEEDBACK (Cho & MacArthur, 2010)
Peer feedback (PFB)
 Feedback moet bestaan uit verificaties en elaboraties (Narciss, 2008)
 Liefst beide elementen (eg. Coll, Rochera, & De Gispert, 2014).
Effectieve PFB
 Bepaald door de inhoud, vorm en functie
 3 essentiële vragen beantwoorden: (Hattie & Timperley, 2007)
 Wat zijn de doelen? (feed up)
 Welke vooruitgang heb ik geboekt? (feed back)
 Wat moet ik doen om nog te verbeteren? (feed forward)
Hoe kunnen we kwaliteitsvolle feedback nastreven?
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
VRAGEN NAAR FEEDBACK
GEVEN VAN FEEDBACK
EVALUEREN ONTVANGEN FEEDBACK
(MEERDERE ITERATIES?)
HET STRUCTUREREN VAN PEER FEEDBACK
Peer feedback proces
 Nood aan ondersteuning en structuur!
 Belang van feedback dialoog (Carless, 2015)
 Hoe PFB proces optimaliseren i.f.v het leerproces?
Onderzoek
 Focus voornamelijk op rol van
de beoordelaar(Gielen et al., 2010)
 Beoordeelde actief betrekken
 Creëren van PFB dialoog
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
OD 3: (a) Het ontwikkelen en (b) implementeren van een inhoudsanalyseschema om de
inhoud van de PFB berichten te bestuderen.
OD 1: Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van structurering van
het PFB proces op de prestatie van de lerende.
OD 2: Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van structurering in het
PFB proces op de PFB kwaliteit van de lerende, gemeten door de Feedback Quality Index
(Prins, et al., 2006).
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
CONTEXT
Context
 Quasi-experimenteel onderzoeksdesign
 Authentieke en real-life situaties
 In wiki-gebaseerde CSCL omgeving
 1e Bachelor studenten Pedagogische
Wetenschappen
Opleidingsonderdeel ‘Onderwijskunde’ (7ECTS - Prof Dr. Martin Valcke):
 Studenten (N>125) gerandomiseerd in groepen van 5
 Online schrijfopdrachten: draft en finale versie
 Online PFB binnen de groep
 Verplicht praktisch gedeelte (8/20)
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
38 groepen
N = 179
Repeated measures
ANOVA
Independent-
samples t-test
9 groepen
N = 41
123 PFB berichten
4717 segmenten
Content analysis
AN(C)OVA
MAN(C)OVA
2011 - 2012 2012 - 2013 2012 - 2013 2013 - 2014 2013 - 2014
Studie 1
Wel of geen
structuur in een
PFB template
Impact op:
• de prestatie
• het leereffect
• de perceptie
Studie 2
De mate van
aangeboden
structuur in een
PFB template
Impact op:
• de prestatie
• PFB kwaliteit
(FQI, 2006)
Studie 3
De mate van
aangeboden
structuur in een
PFB template
Impact op:
specifieke inhoud
van PFB berichten
(CA schema)
Studie 4
Structureren van
de rol van assessor
en assessee in het
PFB proces
Impact op:
• de prestatie
• PFB kwaliteit
(FQI, 2006)
Studie 5
Structureren van
de rol van assessor
en assessee in het
PFB proces
Impact op:
specifieke inhoud
van PFB berichten
(CA schema)
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
37 groepen
N = 168
3 Meetmomenten
Multilevel Analyse
27 groepen
N = 125
3 Meetmomenten
Multilevel Analyse
16 groepen
N = 79
237 PFB berichten
8440 segmenten
Content analysis
Multilevel Analyse
INTERVENTION 1 INTERVENTION 2 INTERVENTION 3
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
INTERVENTION 3
2013 - 2014
INTERVENTION 2
2012 - 2013
Study 1:
Peer assessment in a wiki:
Product improvement,
students’ learning and
perception regarding
peer feedback
(Chapter 2)
Study 2:
Structuring the PA Process:
A Multilevel Approach for the
Impact on Product
Improvement and Peer
Feedback Quality
(Chapter 3)
Study 5:
The added value of structuring
the role of both assessor and
assessee for students’ peer
feedback content
(Chapter 6)
duction
1)
Gen
a
Study 4:
Scripting the Role of Assessor
and Assessee en Peer
Assessment: Impact on Peer
Feedback Quality and
Product Improvement
(Chapter 5)
ntent
INTERVENTION 1
(RO
2011 - 2012
Study 3:
Structuring Peer Assessment:
Comparing the Impact of the
Degree of Structure on the
Peer Feedback Content
(Chapter 4)
(RO
OD1
OD2
OD3
STUDIE 2
Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van structurering
in het PFB proces op de kwaliteit van de prestatie en peer feedback.
Impact van de mate van aangeboden structuur in een PFB template
 Geen structuur: enkel lijst met criteria
 Basis structuur: lijst met criteria met 2 richtvragen
 Uitgebreide structuur: lijst met criteria gegroepeerd volgens principes van
feed up – feedback – feed forward
 Draft en finale score van abstracten – scoring rubric
 PFB score op basis van Feedback Quality Index (Prins et al., 2006)
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
OD1/OD2
DOEL
CONDITIES
FOCUS
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
CONDITIES
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
CONDITIES
OD1: Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van
structurering in het PFB proces op de prestatie van de lerende.
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
RESULTATEN
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
RESULTATEN
OD2: Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van
structurering in het PFB proces op de PFB kwaliteit van de lerende.
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
RESULTATEN
Time 1 Time 2 Time 3
30
40
50
60
70
MeanPeerFeedbackScore
No structure
Basic structure
Elaborate structure
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
RESULTATEN
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
INTERVENTION 3
2013 - 2014
INTERVENTION 2
2012 - 2013
Study 1:
Peer assessment in a wiki:
Product improvement,
students’ learning and
perception regarding
peer feedback
(Chapter 2)
Study 2:
Structuring the PA Process:
A Multilevel Approach for the
Impact on Product
Improvement and Peer
Feedback Quality
(Chapter 3)
Study 5:
The added value of structuring
the role of both assessor and
assessee for students’ peer
feedback content
(Chapter 6)
duction
1)
Gen
a
Study 4:
Scripting the Role of Assessor
and Assessee en Peer
Assessment: Impact on Peer
Feedback Quality and
Product Improvement
(Chapter 5)
ntent
INTERVENTION 1
(RO
2011 - 2012
Study 3:
Structuring Peer Assessment:
Comparing the Impact of the
Degree of Structure on the
Peer Feedback Content
(Chapter 4)
(RO
OD3
STUDIE 2 STUDIE 5
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
Draft versie
Geven van PFB
Finale versie
Draft versie
Vragen naar
PFB
Voorbereiden
van PFB
Geven van PFB
Finale versie
Evalueren van
ontvangenPFB
Mario Gielen_Presentatie Verdediging_Linkedin
STUDIE 5
Het ontwikkelen en implementeren van een inhoudsanalyseschema
Impact van het structureren van de rol van assessor en assessee op de specifieke
inhoud van PFB berichten
 Controle conditie
 Request conditie
 Checklist conditie
 Combinatie conditie
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
OD3
DOEL
CONDITIES
n
FOCUS
h
Inhoudscategorieën
 PFB stijl
 PFB type en focus
 PFB instemming en implementatie
Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
RESULTATEN STUDIE 5
CAT: PEER FEEDBACK STIJL
• Vrij gebalanceerde proportie verificaties en elaboraties
• in het algemeen iets meer elaboraties (45/55)
CAT: PEER FEEDBACK TYPE & FOCUS
• Verificaties:
• Hoofdzakelijk positieve verificaties
• minder negatieve verificaties over de tijd
• Elaboraties:
• Vrij gebalanceerde proportie informatieve en suggestieve elaboraties
• in het algemeen iets meer suggestieve elaboraties (60/40)
• Vragen naar feedback: meer informatieve elaboraties – ‘justifications’
• PFB template – criterium niveau
CAT: INSTEMMING & IMPLEMENTATIE
• Hoofdzakelijk akkoord met ontvangen PFB
• De helft wordt daadwerkelijk geïmplementeerd
CONCLUSIE
Nood aan interventies om PFB proces te optimaliseren in functie van het
leerproces van de student
Bevindingen
 Kwaliteit van prestatie en PFB stijgt significant over de tijd
 Belang van extra structuur versus meer oefengelegenheden
 Belang van geoptimaliseerde en gestructureerde PFB template
 Feedback request: stijging van informatieve elaboraties
Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
IMPLICATIES
Onderzoek
 Interventies om rol van beoordeelde te belichten
 Verder bouwen op ontwikkeld inhoudsanalyseschema
Praktijk
 Gebruiksvriendelijke PFB template
 Weldoordachte ‘structurering’ – MIX!
 Aanbieden van ondersteuning voor alle actoren
 Integreren meerdere oefenmomenten
 Stimuleren van feedbackdialoog
Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK
Populatie
 Andere opleidingen / vakken
 Verschillende expertise van studenten
 Longitudinaal onderzoek: meer iteraties
PFB inhoud
 Welke aspecten zijn vooral belangrijk voor de taakherwerking?
 Wat is de relatie tussen de gevraagde feedback en de
ontvangen feedback met de bijhorende evaluatie?
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
The impact of structuring peer feedback in a
wiki-based CSCL environment on
performance and feedback content
Doctorandus: Mario Gielen
Promotor: Prof. dr. Bram De Wever
Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
1 sur 28

Recommandé

Leidt verbinding onderzoek en onderwijs tot professionalisering en/of beter o... par
Leidt verbinding onderzoek en onderwijs tot professionalisering en/of beter o...Leidt verbinding onderzoek en onderwijs tot professionalisering en/of beter o...
Leidt verbinding onderzoek en onderwijs tot professionalisering en/of beter o...HAN University of Applied Sciences
889 vues29 diapositives
Patrick Matloko - CV 2016 par
Patrick Matloko - CV 2016Patrick Matloko - CV 2016
Patrick Matloko - CV 2016Patrick Matloko
167 vues10 diapositives
Power del informe par
Power del informePower del informe
Power del informeLuciana Gonzalez
428 vues7 diapositives
Westfield Masterplan par
Westfield MasterplanWestfield Masterplan
Westfield MasterplanStuart Ray
115 vues16 diapositives
Konsultan, Pelatihan, & Jasa Internet Marketing SEO par
Konsultan, Pelatihan, & Jasa Internet Marketing SEOKonsultan, Pelatihan, & Jasa Internet Marketing SEO
Konsultan, Pelatihan, & Jasa Internet Marketing SEOHerba Salam
85 vues8 diapositives
Cuerpo humano par
Cuerpo humanoCuerpo humano
Cuerpo humanoorlando cundumi
80 vues1 diapositive

Contenu connexe

En vedette

Ruta de trabajo grupo 2 par
Ruta de trabajo grupo 2 Ruta de trabajo grupo 2
Ruta de trabajo grupo 2 maria salome pimienta rojas
78 vues1 diapositive
Grp Marbles- Power Point Presentation. par
Grp Marbles- Power Point Presentation. Grp Marbles- Power Point Presentation.
Grp Marbles- Power Point Presentation. PANKAJ vats
216 vues20 diapositives
Función exponencial par
Función exponencialFunción exponencial
Función exponencialDasicard
2.7K vues11 diapositives
Granite par
Granite Granite
Granite Nss Akhil
8.3K vues19 diapositives
Market Research India - Branded Furniture Market in India 2009 par
Market Research India - Branded Furniture Market in India 2009Market Research India - Branded Furniture Market in India 2009
Market Research India - Branded Furniture Market in India 2009Netscribes, Inc.
10.1K vues30 diapositives
One Digital meetup - team collaboration tools par
One Digital meetup - team collaboration toolsOne Digital meetup - team collaboration tools
One Digital meetup - team collaboration toolsLeah Lockhart
81 vues11 diapositives

En vedette(6)

Grp Marbles- Power Point Presentation. par PANKAJ vats
Grp Marbles- Power Point Presentation. Grp Marbles- Power Point Presentation.
Grp Marbles- Power Point Presentation.
PANKAJ vats216 vues
Función exponencial par Dasicard
Función exponencialFunción exponencial
Función exponencial
Dasicard2.7K vues
Granite par Nss Akhil
Granite Granite
Granite
Nss Akhil8.3K vues
Market Research India - Branded Furniture Market in India 2009 par Netscribes, Inc.
Market Research India - Branded Furniture Market in India 2009Market Research India - Branded Furniture Market in India 2009
Market Research India - Branded Furniture Market in India 2009
Netscribes, Inc.10.1K vues
One Digital meetup - team collaboration tools par Leah Lockhart
One Digital meetup - team collaboration toolsOne Digital meetup - team collaboration tools
One Digital meetup - team collaboration tools
Leah Lockhart81 vues

Similaire à Mario Gielen_Presentatie Verdediging_Linkedin

20130525 presentatie ord 2013 par
20130525 presentatie ord 201320130525 presentatie ord 2013
20130525 presentatie ord 2013Esther van Popta
926 vues11 diapositives
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering! par
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!HAN University of Applied Sciences
792 vues33 diapositives
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell... par
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...SURF Events
889 vues15 diapositives
Afstudeer presentatie par
Afstudeer presentatieAfstudeer presentatie
Afstudeer presentatieTeachers training institute
301 vues25 diapositives
Kandinsky College over Opbrengstgericht Werken par
Kandinsky College over Opbrengstgericht WerkenKandinsky College over Opbrengstgericht Werken
Kandinsky College over Opbrengstgericht WerkenExpoSchoolaanZet
540 vues16 diapositives
Startbijeenkomst par
StartbijeenkomstStartbijeenkomst
StartbijeenkomstGerard Dummer
3.2K vues45 diapositives

Similaire à Mario Gielen_Presentatie Verdediging_Linkedin(20)

Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell... par SURF Events
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...
SURF Events889 vues
Kandinsky College over Opbrengstgericht Werken par ExpoSchoolaanZet
Kandinsky College over Opbrengstgericht WerkenKandinsky College over Opbrengstgericht Werken
Kandinsky College over Opbrengstgericht Werken
ExpoSchoolaanZet540 vues
Lev hoofdstuk 6 onderwijsinspectie par Els Gansemans
Lev hoofdstuk 6  onderwijsinspectieLev hoofdstuk 6  onderwijsinspectie
Lev hoofdstuk 6 onderwijsinspectie
Els Gansemans648 vues
Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat... par Redactie Werkplekleren
Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...
Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...
Implementatie van de BKE/SKE in het hbo: over kansen en valkuilen par Cito
Implementatie van de BKE/SKE in het hbo: over kansen en valkuilenImplementatie van de BKE/SKE in het hbo: over kansen en valkuilen
Implementatie van de BKE/SKE in het hbo: over kansen en valkuilen
Cito1.8K vues
Eén model voor onderzoek in het onderwijs? par Didigriffioen
Eén model voor onderzoek in het onderwijs?Eén model voor onderzoek in het onderwijs?
Eén model voor onderzoek in het onderwijs?
Didigriffioen694 vues
PPT intervisiesessie 1 par AnneliesMON
PPT intervisiesessie 1PPT intervisiesessie 1
PPT intervisiesessie 1
AnneliesMON532 vues
COO Implementatie en Evaluatie par Elly Langewis
COO Implementatie en EvaluatieCOO Implementatie en Evaluatie
COO Implementatie en Evaluatie
Elly Langewis266 vues
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014 par Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Ilya Zitter760 vues
LLW PPT intervisiesessie 1 par AnneliesMON
LLW PPT intervisiesessie 1LLW PPT intervisiesessie 1
LLW PPT intervisiesessie 1
AnneliesMON72 vues
Presentatie Teamdag 25 Februari 2010 par Heks1956
Presentatie Teamdag 25 Februari 2010Presentatie Teamdag 25 Februari 2010
Presentatie Teamdag 25 Februari 2010
Heks1956252 vues
LLO PPT intervisiesessie 1 par AnneliesMON
LLO PPT intervisiesessie 1LLO PPT intervisiesessie 1
LLO PPT intervisiesessie 1
AnneliesMON128 vues
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie) par Stijn Huijsmans
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)
Stijn Huijsmans643 vues

Mario Gielen_Presentatie Verdediging_Linkedin

 • 1. The impact of structuring peer feedback in a wiki-based CSCL environment on performance and feedback content Doctorandus: Mario Gielen Promotor: Prof. dr. Bram De Wever Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
 • 2. Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie De impact van het structureren van peer feedback in een wiki-gebaseerde CSCL omgeving op de prestatie en de inhoud van de feedback.
 • 3. Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Start opdracht Einde opdracht Score & feedback PRODUCT PROCES
 • 4. Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Start opdracht Einde opdracht Score & feedback PRODUCT PROCES Geven en ontvangen van peer feedback
 • 5. PEER ASSESSMENT for LEARNING (Dysthe, 2004) Peer assessment (PA)  Waardevol voor zowel assessor (beoordelaar) en assessee (beoordeelde) (Topping, 1998)  Voorbeeld van een complexe leertaak (Weinberger et al. 2007) Implementatie van PA praktijken  PA praktijken optimaliseren ifv leerproces? (Strijbos & Sluijsmans, 2010; Sadler, 2010) Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
 • 6. DE KRACHT VAN PEER FEEDBACK (Cho & MacArthur, 2010) Peer feedback (PFB)  Feedback moet bestaan uit verificaties en elaboraties (Narciss, 2008)  Liefst beide elementen (eg. Coll, Rochera, & De Gispert, 2014). Effectieve PFB  Bepaald door de inhoud, vorm en functie  3 essentiële vragen beantwoorden: (Hattie & Timperley, 2007)  Wat zijn de doelen? (feed up)  Welke vooruitgang heb ik geboekt? (feed back)  Wat moet ik doen om nog te verbeteren? (feed forward) Hoe kunnen we kwaliteitsvolle feedback nastreven? Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
 • 7. VRAGEN NAAR FEEDBACK GEVEN VAN FEEDBACK EVALUEREN ONTVANGEN FEEDBACK (MEERDERE ITERATIES?)
 • 8. HET STRUCTUREREN VAN PEER FEEDBACK Peer feedback proces  Nood aan ondersteuning en structuur!  Belang van feedback dialoog (Carless, 2015)  Hoe PFB proces optimaliseren i.f.v het leerproces? Onderzoek  Focus voornamelijk op rol van de beoordelaar(Gielen et al., 2010)  Beoordeelde actief betrekken  Creëren van PFB dialoog Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
 • 9. OD 3: (a) Het ontwikkelen en (b) implementeren van een inhoudsanalyseschema om de inhoud van de PFB berichten te bestuderen. OD 1: Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van structurering van het PFB proces op de prestatie van de lerende. OD 2: Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van structurering in het PFB proces op de PFB kwaliteit van de lerende, gemeten door de Feedback Quality Index (Prins, et al., 2006). Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
 • 10. CONTEXT Context  Quasi-experimenteel onderzoeksdesign  Authentieke en real-life situaties  In wiki-gebaseerde CSCL omgeving  1e Bachelor studenten Pedagogische Wetenschappen Opleidingsonderdeel ‘Onderwijskunde’ (7ECTS - Prof Dr. Martin Valcke):  Studenten (N>125) gerandomiseerd in groepen van 5  Online schrijfopdrachten: draft en finale versie  Online PFB binnen de groep  Verplicht praktisch gedeelte (8/20) Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
 • 11. 38 groepen N = 179 Repeated measures ANOVA Independent- samples t-test 9 groepen N = 41 123 PFB berichten 4717 segmenten Content analysis AN(C)OVA MAN(C)OVA 2011 - 2012 2012 - 2013 2012 - 2013 2013 - 2014 2013 - 2014 Studie 1 Wel of geen structuur in een PFB template Impact op: • de prestatie • het leereffect • de perceptie Studie 2 De mate van aangeboden structuur in een PFB template Impact op: • de prestatie • PFB kwaliteit (FQI, 2006) Studie 3 De mate van aangeboden structuur in een PFB template Impact op: specifieke inhoud van PFB berichten (CA schema) Studie 4 Structureren van de rol van assessor en assessee in het PFB proces Impact op: • de prestatie • PFB kwaliteit (FQI, 2006) Studie 5 Structureren van de rol van assessor en assessee in het PFB proces Impact op: specifieke inhoud van PFB berichten (CA schema) Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 37 groepen N = 168 3 Meetmomenten Multilevel Analyse 27 groepen N = 125 3 Meetmomenten Multilevel Analyse 16 groepen N = 79 237 PFB berichten 8440 segmenten Content analysis Multilevel Analyse INTERVENTION 1 INTERVENTION 2 INTERVENTION 3
 • 12. Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie INTERVENTION 3 2013 - 2014 INTERVENTION 2 2012 - 2013 Study 1: Peer assessment in a wiki: Product improvement, students’ learning and perception regarding peer feedback (Chapter 2) Study 2: Structuring the PA Process: A Multilevel Approach for the Impact on Product Improvement and Peer Feedback Quality (Chapter 3) Study 5: The added value of structuring the role of both assessor and assessee for students’ peer feedback content (Chapter 6) duction 1) Gen a Study 4: Scripting the Role of Assessor and Assessee en Peer Assessment: Impact on Peer Feedback Quality and Product Improvement (Chapter 5) ntent INTERVENTION 1 (RO 2011 - 2012 Study 3: Structuring Peer Assessment: Comparing the Impact of the Degree of Structure on the Peer Feedback Content (Chapter 4) (RO OD1 OD2 OD3
 • 13. STUDIE 2 Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van structurering in het PFB proces op de kwaliteit van de prestatie en peer feedback. Impact van de mate van aangeboden structuur in een PFB template  Geen structuur: enkel lijst met criteria  Basis structuur: lijst met criteria met 2 richtvragen  Uitgebreide structuur: lijst met criteria gegroepeerd volgens principes van feed up – feedback – feed forward  Draft en finale score van abstracten – scoring rubric  PFB score op basis van Feedback Quality Index (Prins et al., 2006) Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie OD1/OD2 DOEL CONDITIES FOCUS
 • 14. Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 CONDITIES
 • 15. Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 CONDITIES
 • 16. OD1: Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van structurering in het PFB proces op de prestatie van de lerende. Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 RESULTATEN
 • 17. Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 RESULTATEN
 • 18. OD2: Het onderzoeken van de impact van een verschillend niveau van structurering in het PFB proces op de PFB kwaliteit van de lerende. Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 RESULTATEN
 • 19. Time 1 Time 2 Time 3 30 40 50 60 70 MeanPeerFeedbackScore No structure Basic structure Elaborate structure Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie RESULTATEN
 • 20. Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie INTERVENTION 3 2013 - 2014 INTERVENTION 2 2012 - 2013 Study 1: Peer assessment in a wiki: Product improvement, students’ learning and perception regarding peer feedback (Chapter 2) Study 2: Structuring the PA Process: A Multilevel Approach for the Impact on Product Improvement and Peer Feedback Quality (Chapter 3) Study 5: The added value of structuring the role of both assessor and assessee for students’ peer feedback content (Chapter 6) duction 1) Gen a Study 4: Scripting the Role of Assessor and Assessee en Peer Assessment: Impact on Peer Feedback Quality and Product Improvement (Chapter 5) ntent INTERVENTION 1 (RO 2011 - 2012 Study 3: Structuring Peer Assessment: Comparing the Impact of the Degree of Structure on the Peer Feedback Content (Chapter 4) (RO OD3
 • 21. STUDIE 2 STUDIE 5 Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Draft versie Geven van PFB Finale versie Draft versie Vragen naar PFB Voorbereiden van PFB Geven van PFB Finale versie Evalueren van ontvangenPFB
 • 23. STUDIE 5 Het ontwikkelen en implementeren van een inhoudsanalyseschema Impact van het structureren van de rol van assessor en assessee op de specifieke inhoud van PFB berichten  Controle conditie  Request conditie  Checklist conditie  Combinatie conditie Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie OD3 DOEL CONDITIES n FOCUS h Inhoudscategorieën  PFB stijl  PFB type en focus  PFB instemming en implementatie
 • 24. Theoretisch kader – Onderzoeksdoelen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 RESULTATEN STUDIE 5 CAT: PEER FEEDBACK STIJL • Vrij gebalanceerde proportie verificaties en elaboraties • in het algemeen iets meer elaboraties (45/55) CAT: PEER FEEDBACK TYPE & FOCUS • Verificaties: • Hoofdzakelijk positieve verificaties • minder negatieve verificaties over de tijd • Elaboraties: • Vrij gebalanceerde proportie informatieve en suggestieve elaboraties • in het algemeen iets meer suggestieve elaboraties (60/40) • Vragen naar feedback: meer informatieve elaboraties – ‘justifications’ • PFB template – criterium niveau CAT: INSTEMMING & IMPLEMENTATIE • Hoofdzakelijk akkoord met ontvangen PFB • De helft wordt daadwerkelijk geïmplementeerd
 • 25. CONCLUSIE Nood aan interventies om PFB proces te optimaliseren in functie van het leerproces van de student Bevindingen  Kwaliteit van prestatie en PFB stijgt significant over de tijd  Belang van extra structuur versus meer oefengelegenheden  Belang van geoptimaliseerde en gestructureerde PFB template  Feedback request: stijging van informatieve elaboraties Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
 • 26. IMPLICATIES Onderzoek  Interventies om rol van beoordeelde te belichten  Verder bouwen op ontwikkeld inhoudsanalyseschema Praktijk  Gebruiksvriendelijke PFB template  Weldoordachte ‘structurering’ – MIX!  Aanbieden van ondersteuning voor alle actoren  Integreren meerdere oefenmomenten  Stimuleren van feedbackdialoog Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016
 • 27. SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK Populatie  Andere opleidingen / vakken  Verschillende expertise van studenten  Longitudinaal onderzoek: meer iteraties PFB inhoud  Welke aspecten zijn vooral belangrijk voor de taakherwerking?  Wat is de relatie tussen de gevraagde feedback en de ontvangen feedback met de bijhorende evaluatie? Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016 Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
 • 28. The impact of structuring peer feedback in a wiki-based CSCL environment on performance and feedback content Doctorandus: Mario Gielen Promotor: Prof. dr. Bram De Wever Verdediging proefschrift Mario Gielen – 13 juni 2016