Gjetja e përqindjes në një biznes

M
Mario PeleshkaAttended Androkli Kostallari
Projekt
Teme: Gjetja e përqindjes së fitimit
në një biznes
Lënda: Matematikë
Punoi: Ledian Canga
Klasa: 7a
Sa është përqindja e profitit?
• Sa % është profiti i një shitësi (tregtari) i cili shet molla,
nëse ato i blenë me një çmim prej €0.80 për kilogram dhe i
shet ato me një çmim prej € 0.92 për kilogram?
Profiti (fitimi) aktualisht është 0.92 – 0.80 = 0.12
ndërsa % e profitit llogaritet duke e pjestuar vlerën e profitit
me çmimin e blerjes 0.12/0.80 = 0.15
= 0.15 x100% = 15%
Pra, profiti (fitimi) i tij është 15%
• Ose forma e përgjithshme:
Si llogaritet TVSH-ja?
• Jeta e shitësit të mollave është më e komplikuar se kjo,
pasiqë ai duhet të paguaj edhe TVSH-në prej 16%.
• Me qëllim të realizimit të profitit prej 15%, shitësi i
mollave duhet ta ngarkoj konsumatorin me çmimin e tij
plus TVSH-në
= (0.92 + 16% e 0.92)
= (0.92 + 0.16 x 0.92)
= 0.92 + 0.15 = 1.07
• Ai sipas të gjitha gjasave e ka rrumbullaksuar ne €1.1
Duke ditur se 16% në decimale është 0.16
Forma e përgjithshme e llogaritjes së
rritjes në përqindje
• Nisemi nga ekuacioni:
• Nëse me:
 A – Shënojmë çmimin bazë, dhe
 i – shënojmë përqindjen për të cilën rritet çmimi bazë
= A + i x A
= A x (1 + i)
= 0.92 + 0.16 x 0.92
= 0.92 x (1 + 0.16)
= 0.92 x 1.16
= 1.07
baza shumëzohet
me 1.përqindja
Llogaritja e çmimit bazë
• Është pak më vështirë për të analizuar
rritjen e gjërave mbrapa duke filluar nga
çmimi i shitjes.
• Nëse bleni një produkt me një çmim prej
€110 me TVSH llogaritur në çmimin e
shitjes, sa do të jetë vlera në euro që tregtari
e mbanë për veti nëse TVSH është 16%?
Duhet ditur se vlerën e TVSH-së të cilën tregtari e mbledhë nga shitja e
produkteve konsumatorëve ja jep shtetit. Ajo nuk i mbetet shitësit.
Llogaritja e çmimit bazë
• Nëse me:
 A – Shënojmë çmimin bazë, dhe
 i – shënojmë përqindjen për të cilën rritet çmimi bazë
110 = A + i x A
110 = A x (1 + i)
A = --------- = -------------- = -------- = 94.83
• Për të llogaritur vlerën e TVSH-së në çmimin prej €110 nisemi
nga:
110 – 94.83 = 15.17
• Pra, vlera e TVSH-së në këtë çmim është €15.17
110
(1 + i)
110
(1 + 0.16)
110
1.16
EMRI I BIZNESIT : I LOVE TRAVEL
1. KRIJIMI I IDEVE TE BIZNESIT
Idete tona ne lidhje me biznesin ishin:
Veshje,
Pije energjike
Paketa dhe revista turistike
Organizim festash
Karikues telefoni
Ne kete pike do te mundohemi ti pergjigjemi pyetjeve te tilla si :
Sa te nevojshme mund te jene keto produkte ne treg ?
Si prodhohet secila prej tyre? C’lloj pajisjeje apo materialesh duhen ? Ku mund ti blejme ato? Sa mund te na
kushtojne ?
Duhet gjithashtu te hedhim ide se ku mund te gjejme informacionet. P.sh :
Internet,
Agjensi turistike ,
Te aferm,
Bashkia etj .
2.KERKIMI I INFORMACIONIT
Ne lidhje me produktet e perzgjedhura per studim tregu kemi :
Veshje
Veshjet jane te domosdoshme per njerezit.
Per te prodhuar ato duhen njerez te specializuar si rrobaqepes te ndryshem, stiliste etj.
Materialet e nevojshme jane copat, penjte, stampat , zbukurime etj.
Makinerite e nevojshme jane makinat qepese, stampueset, hekurat, gjilperat etj.
Makinerite mund ti blejme te rrobaqepesite ne falimentim , copat penjte zbukurimet tek metrazhet etj.
Paketat dhe revistat turistike
Keto paketa dhe revista qe te botohen ne treg kerkojne nje gjuhe standarte dhe te sakte, ne menyre qe te jete sa me e kuptueshme nga te gjithe . Nga
ana tjeter ajo ka nevoje per ide te reja , qe te paraqese dicka te kendshme per lexuesin. Revistat turistike kerkojne nje afat kohor te caktuar ne menyre
qe te gjenden dhe personat perkates per realizimin e tyre, sic mund te jete redaktori i revistes , gazetari, guidieri per paketat turistike , por pa harruar
dhe makinerine e shtypit e cila luan nje rol ne te rrndesishem ne realizimin e ketyre te fundit.
Pije energjike
Pijet energjike vertet nuk jane te domosdoshme por konsumohen ne mase.
Per te prodhuar ato duhen makineri te vecanta, njerezit qe ti vene ne pune dhe te bejne te mundur vezhgimin dhe eleminimin e defekteve.
Materialet e nevojshme jane aromatizues, kafeina, lende te tjera te nevojshme etj.
Makinerite te specializuara per perzierje, ambalazhim etj.
Makinerite duhet ti blejme jashte vendit dhe materialet duhet ti blejme te burime te sigurta.
Organizim festash
Si shume organizime, dhe organizimi i festave kerkon nje projekt i cili duhet te permbaje te gjitha hollesite e nevojshme per tu realizuar sa me mire.
Si fillim duhet pare ambienti ose terreni ku do te zhvillohen, duhet marre parasysh sip. E vendit e mjaftueshme per nje nr. Te caktuar personash. Me
pas vijne zbukurimet e ambientit, muzika, kokteijlet, dhe me e rrendesishmja sasia e parave qe disponojme.
Karikues celulari
Jane te rendesishem pasi celulari dita-dites po shnderrohet ne nje mjet teknologjik te pandashem nga njeriu.
Per te prodhuar ato duhen njerez dhe makineri te specializuara.Njerezit duhet te jene informaticiene, fizikante , elektricista etj.
Materialet e nevojshme jane plastika , tela percues, etj.
Makinerite duhet te jene makineri per montim , per izolim etj.
Makinerite duhet te blihen jashte vendit pasi nuk ekzistojne biznese te tilla ne Shqiperi , materialet duhet ti blejme ne burime te sigurta.
3.ANALIZIMI I TREGUT
Studiuam tregun nepermjet anketave te shperndara dhe nepermjet sondazheve neper rrjetet sociale dhe nepermjet faqeve te ndryshme online.
Duke marre ne shqyrtim kerkesat e tregut dhe te vete konsumatoreve, vendosem qe te prodhonim paketa turistike . Ketu fillon dhe ideja jone per
produktin qe do te reklamojme.
KOMPANIA DO TE RREGJISTROHET SIPAS EMRIT TE ZGJEDHUR NGA THEMELUESIT E SAJ DHE DO TE
QUHET : I LOVE TRAVEL
MISIONI I BIZNESIT
PERMBUSHJA E KERKESAVE TE KLIENTIT, CILESIA E LARTE ME CMIMET ME
KONKURRUESE NE TREG.
4. BURIMET
Burimet njerezore
Kapitali
Aftesia sipermarese
Burimet.Njerezore
Stafi i kualifikuar ne hoteleri-turizem. Eksperience ne kete fushe ne Njohjen e kapaciteti turistik dhe njohjen e zonave te shqiperise por jo vetem kaq
po dhe te ballkanit europes dhe me gjere.
Kapitali
Kryesisht kapital njerezor por edhe mjetet e transportit per kryrjen e misionit.
Kapitali financiar nga burimet e veta nga insiticionet financiale ,bankat qe jane perdorur per blerjen e pajisjeve.
Aftesia sipermarrese
Aftesia e menaxhereve te kompanise per te lidhur kontrata me hotelet dhe destinacionet e ndryshme per te sjelle ofertat me te mira dhe me
konkurruese ne treg.
5.BURIMET E FINANCIMIT
Mjetet financiare mund ti sigurojme nga burime te ndryshme sic mund te jene: hua bankare, kursime personale, kredi tregetare etj.
Perzgjedhja e nje partneri ne biznes eshte e rrendesishme pasi negociohen marreveshje me njerez te tjere apo biznese qe mund te japin mbeshtetje
financiare me para ne dore, me kapital per pajisje dhe kredi.
6.BURIMET MENAXHUESE
Parate
Stafi
Klientet dhe informacioni jane keto nje aspekt i rrendesishem i biznesit.
E rrendesishme eshte dhe menaxhimi i burimeve rreth produktit. Sa para fitojme ne jave, sa shpenzojme dhe sa jemi ne gjendje te shpenzojme. Me
pas duhet te llogarisim dhe kohen sa na duhet per te kursyer para mjaftueshem per te blere ate qe na duhet duke marre parasysh qe mund te
perballemi me shpenzime te paparashikueshme.
7. PLANI I BIZNESIT
Synimi dhe objektivat : Ofrimi i sherbimit te hoteleri-turizmit, brenda dhe jashte Shqiperise.
Shtrirja e aktivitetit ne qytetet kryesore te Shqiperise brenda 3-vjecarit te pare.
Kapja e nivelit 20% te tregut brenda 3-vjecarit te pare dhe shlyerja e detyrimeve (banka,persona te trete) po brenda 3-vjecarit.
Ofrimi i sherbimeve cilesore dhe konkurruese ne treg me shtrirje sa me te gjere te mbulimit te territorit brenda dhe jashte vendit.
8. PSE ESHTE I RRENDESISHEM MARKETINGU
Eshte i rrendesishem sepse duhet te arrijme tek konsumatori.
Per kete qellim do perdorim:
1. Pergatitja e broshurave
2. Reklamat ne media
3. Faqja online ne internet porfshi dhe rrjetet sociale qe jane te mire ne informin sepse ulin dhe koston.
9. ANALIZA E TREGUT
1. Te perkufizoje produktin
2. Te identifikoje klientet ekzistues
3. Te mase potencialin e tregut
4. Te zgjedhe mjetet me te mira per te perfunduar punen(metodat e shitjes, komunikimin dhe marketingu)
10. Plani i menaxhimit
Pjesa e planit qe ka te beje me strukturen menaxhuese te biznesit dhe te tregoje nese do te merren eksperte ne treg.
11. Plani i marketingut
Ka te beje me :
cmimet
strategjite e shperndarjes , pra marketingu
12. Plani financiar
Pershkruan shume e parave qe na nevojitet per te filluar biznesin.
Perfshin:
Pasqyren financiare
Pasqyren e te ardhurave
Rrjedhjen e projektuar te parase
Pajisjet kapitale
13. SYGJERIMET E FUNDIT
Marrja e mendimit te nje eksperti
Pyetja e nje nga familjareve dhe miqve te grupmoshave te ndryshme
Se fundi duhet te kemi parasysh qe plani i biznesit nuk duhet te jete statik por ai duhet te ndryshoje dhe te rifreskohet ne varesi te kushteve dhe
klimes e biznesit qe do na dalin perpara.
1 sur 15

Recommandé

Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148K vues12 diapositives
Aksidentet rrugoreAksidentet rrugore
Aksidentet rrugoreArlinda
48.8K vues16 diapositives
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.2K vues8 diapositives
ValetValet
ValetAn An
48.4K vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

IrisIris
IrisI'ris Azizolli
16K vues7 diapositives
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
16.5K vues11 diapositives
Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanitJetmira Sula
10.9K vues25 diapositives
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalolinuhi
22.5K vues17 diapositives
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat populloreKristina Doko
91.7K vues7 diapositives

Tendances(20)

IrisIris
Iris
I'ris Azizolli16K vues
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.5K vues
Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanit
Jetmira Sula10.9K vues
SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?
SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?
#MesueseAurela Elezaj12.7K vues
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K vues
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat popullore
Kristina Doko91.7K vues
EnzimatEnzimat
Enzimat
An An43.7K vues
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.7K vues
Projekt matematikeProjekt matematike
Projekt matematike
Sejda Meça35.5K vues
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani23.4K vues
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema46.8K vues
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8105.8K vues
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperiLojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Alimerko Brunilda27.2K vues
Droga dhe shendetiDroga dhe shendeti
Droga dhe shendeti
Egesta Trashani28.4K vues
Djemtë e rrugës PalDjemtë e rrugës Pal
Djemtë e rrugës Pal
#MesueseAurela Elezaj136.8K vues
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K vues

Similaire à Gjetja e përqindjes në një biznes

Kompleks kalaja e qafesKompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafesErvis Cara
983 vues10 diapositives
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesiEnea Jahollari
45.4K vues21 diapositives
Analiza e investimeveAnaliza e investimeve
Analiza e investimeveFitore ZEQIRI
2K vues21 diapositives

Similaire à Gjetja e përqindjes në një biznes(20)

Kompleks kalaja e qafesKompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafes
Ervis Cara983 vues
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
Enea Jahollari45.4K vues
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
Duresa M. Bytyqi1K vues
Analiza e investimeveAnaliza e investimeve
Analiza e investimeve
Fitore ZEQIRI2K vues
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Jetmir Loku5.1K vues
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
Kastriot Gashi2.7K vues
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
Fitore ZEQIRI19.8K vues
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Atlantida Marketing Club19K vues
Plani i biznesit.docxfilename= utf-8''plani i biznesitPlani i biznesit.docxfilename= utf-8''plani i biznesit
Plani i biznesit.docxfilename= utf-8''plani i biznesit
Landmark Communications Tirana5.4K vues
BIZNES PLANBIZNES PLAN
BIZNES PLAN
Adis Rakipi528 vues
Prodhimi pastaveProdhimi pastave
Prodhimi pastave
Ardian Kryeziu1.9K vues
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Zana Agushi1.7K vues
Projekt karrierProjekt karrier
Projekt karrier
Ueda Rrukaj25.1K vues
PROJEKT DETYRPROJEKT DETYR
PROJEKT DETYR
Besmir Murati10.5K vues
Tregtia nderkombetareTregtia nderkombetare
Tregtia nderkombetare
Landmark Communications Tirana7.7K vues
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomi
Sajad Alla5.6K vues

Plus de Mario Peleshka

Një jetë e shëndetshmeNjë jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshmeMario Peleshka
2.7K vues12 diapositives
AkustikaAkustika
AkustikaMario Peleshka
470 vues1 diapositive
Powerpoint ThemePowerpoint Theme
Powerpoint ThemeMario Peleshka
1.2K vues30 diapositives

Plus de Mario Peleshka(16)

Qytetaria 8 portofoli IdeartQytetaria 8 portofoli Ideart
Qytetaria 8 portofoli Ideart
Mario Peleshka2.9K vues
Një jetë e shëndetshmeNjë jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshme
Mario Peleshka2.7K vues
AkustikaAkustika
Akustika
Mario Peleshka470 vues
Powerpoint ThemePowerpoint Theme
Powerpoint Theme
Mario Peleshka1.2K vues
Kultura, traditat dhe veshjet populloreKultura, traditat dhe veshjet popullore
Kultura, traditat dhe veshjet popullore
Mario Peleshka7.5K vues
DëgjimiDëgjimi
Dëgjimi
Mario Peleshka2.1K vues
PërcaktoriPërcaktori
Përcaktori
Mario Peleshka4K vues
Permbledhje e Gramatikave të gjuhësPermbledhje e Gramatikave të gjuhës
Permbledhje e Gramatikave të gjuhës
Mario Peleshka8.7K vues
Përshtatja lokale dhe stinorePërshtatja lokale dhe stinore
Përshtatja lokale dhe stinore
Mario Peleshka4.5K vues
PogradeciPogradeci
Pogradeci
Mario Peleshka2.2K vues
Sistemi ynë diellor Sistemi ynë diellor
Sistemi ynë diellor
Mario Peleshka1K vues
Nje sistem i ri me Nikola KopernikunNje sistem i ri me Nikola Kopernikun
Nje sistem i ri me Nikola Kopernikun
Mario Peleshka1K vues
UniversiUniversi
Universi
Mario Peleshka835 vues

Gjetja e përqindjes në një biznes

 • 1. Projekt Teme: Gjetja e përqindjes së fitimit në një biznes Lënda: Matematikë Punoi: Ledian Canga Klasa: 7a
 • 2. Sa është përqindja e profitit? • Sa % është profiti i një shitësi (tregtari) i cili shet molla, nëse ato i blenë me një çmim prej €0.80 për kilogram dhe i shet ato me një çmim prej € 0.92 për kilogram? Profiti (fitimi) aktualisht është 0.92 – 0.80 = 0.12 ndërsa % e profitit llogaritet duke e pjestuar vlerën e profitit me çmimin e blerjes 0.12/0.80 = 0.15 = 0.15 x100% = 15% Pra, profiti (fitimi) i tij është 15% • Ose forma e përgjithshme:
 • 3. Si llogaritet TVSH-ja? • Jeta e shitësit të mollave është më e komplikuar se kjo, pasiqë ai duhet të paguaj edhe TVSH-në prej 16%. • Me qëllim të realizimit të profitit prej 15%, shitësi i mollave duhet ta ngarkoj konsumatorin me çmimin e tij plus TVSH-në = (0.92 + 16% e 0.92) = (0.92 + 0.16 x 0.92) = 0.92 + 0.15 = 1.07 • Ai sipas të gjitha gjasave e ka rrumbullaksuar ne €1.1 Duke ditur se 16% në decimale është 0.16
 • 4. Forma e përgjithshme e llogaritjes së rritjes në përqindje • Nisemi nga ekuacioni: • Nëse me:  A – Shënojmë çmimin bazë, dhe  i – shënojmë përqindjen për të cilën rritet çmimi bazë = A + i x A = A x (1 + i) = 0.92 + 0.16 x 0.92 = 0.92 x (1 + 0.16) = 0.92 x 1.16 = 1.07 baza shumëzohet me 1.përqindja
 • 5. Llogaritja e çmimit bazë • Është pak më vështirë për të analizuar rritjen e gjërave mbrapa duke filluar nga çmimi i shitjes. • Nëse bleni një produkt me një çmim prej €110 me TVSH llogaritur në çmimin e shitjes, sa do të jetë vlera në euro që tregtari e mbanë për veti nëse TVSH është 16%? Duhet ditur se vlerën e TVSH-së të cilën tregtari e mbledhë nga shitja e produkteve konsumatorëve ja jep shtetit. Ajo nuk i mbetet shitësit.
 • 6. Llogaritja e çmimit bazë • Nëse me:  A – Shënojmë çmimin bazë, dhe  i – shënojmë përqindjen për të cilën rritet çmimi bazë 110 = A + i x A 110 = A x (1 + i) A = --------- = -------------- = -------- = 94.83 • Për të llogaritur vlerën e TVSH-së në çmimin prej €110 nisemi nga: 110 – 94.83 = 15.17 • Pra, vlera e TVSH-së në këtë çmim është €15.17 110 (1 + i) 110 (1 + 0.16) 110 1.16
 • 7. EMRI I BIZNESIT : I LOVE TRAVEL 1. KRIJIMI I IDEVE TE BIZNESIT
 • 8. Idete tona ne lidhje me biznesin ishin: Veshje, Pije energjike Paketa dhe revista turistike Organizim festash Karikues telefoni
 • 9. Ne kete pike do te mundohemi ti pergjigjemi pyetjeve te tilla si : Sa te nevojshme mund te jene keto produkte ne treg ? Si prodhohet secila prej tyre? C’lloj pajisjeje apo materialesh duhen ? Ku mund ti blejme ato? Sa mund te na kushtojne ? Duhet gjithashtu te hedhim ide se ku mund te gjejme informacionet. P.sh : Internet, Agjensi turistike , Te aferm, Bashkia etj .
 • 10. 2.KERKIMI I INFORMACIONIT Ne lidhje me produktet e perzgjedhura per studim tregu kemi : Veshje Veshjet jane te domosdoshme per njerezit. Per te prodhuar ato duhen njerez te specializuar si rrobaqepes te ndryshem, stiliste etj. Materialet e nevojshme jane copat, penjte, stampat , zbukurime etj. Makinerite e nevojshme jane makinat qepese, stampueset, hekurat, gjilperat etj. Makinerite mund ti blejme te rrobaqepesite ne falimentim , copat penjte zbukurimet tek metrazhet etj. Paketat dhe revistat turistike Keto paketa dhe revista qe te botohen ne treg kerkojne nje gjuhe standarte dhe te sakte, ne menyre qe te jete sa me e kuptueshme nga te gjithe . Nga ana tjeter ajo ka nevoje per ide te reja , qe te paraqese dicka te kendshme per lexuesin. Revistat turistike kerkojne nje afat kohor te caktuar ne menyre qe te gjenden dhe personat perkates per realizimin e tyre, sic mund te jete redaktori i revistes , gazetari, guidieri per paketat turistike , por pa harruar dhe makinerine e shtypit e cila luan nje rol ne te rrndesishem ne realizimin e ketyre te fundit. Pije energjike Pijet energjike vertet nuk jane te domosdoshme por konsumohen ne mase. Per te prodhuar ato duhen makineri te vecanta, njerezit qe ti vene ne pune dhe te bejne te mundur vezhgimin dhe eleminimin e defekteve. Materialet e nevojshme jane aromatizues, kafeina, lende te tjera te nevojshme etj. Makinerite te specializuara per perzierje, ambalazhim etj. Makinerite duhet ti blejme jashte vendit dhe materialet duhet ti blejme te burime te sigurta. Organizim festash Si shume organizime, dhe organizimi i festave kerkon nje projekt i cili duhet te permbaje te gjitha hollesite e nevojshme per tu realizuar sa me mire. Si fillim duhet pare ambienti ose terreni ku do te zhvillohen, duhet marre parasysh sip. E vendit e mjaftueshme per nje nr. Te caktuar personash. Me pas vijne zbukurimet e ambientit, muzika, kokteijlet, dhe me e rrendesishmja sasia e parave qe disponojme. Karikues celulari Jane te rendesishem pasi celulari dita-dites po shnderrohet ne nje mjet teknologjik te pandashem nga njeriu. Per te prodhuar ato duhen njerez dhe makineri te specializuara.Njerezit duhet te jene informaticiene, fizikante , elektricista etj. Materialet e nevojshme jane plastika , tela percues, etj.
 • 11. Makinerite duhet te jene makineri per montim , per izolim etj. Makinerite duhet te blihen jashte vendit pasi nuk ekzistojne biznese te tilla ne Shqiperi , materialet duhet ti blejme ne burime te sigurta. 3.ANALIZIMI I TREGUT Studiuam tregun nepermjet anketave te shperndara dhe nepermjet sondazheve neper rrjetet sociale dhe nepermjet faqeve te ndryshme online. Duke marre ne shqyrtim kerkesat e tregut dhe te vete konsumatoreve, vendosem qe te prodhonim paketa turistike . Ketu fillon dhe ideja jone per produktin qe do te reklamojme. KOMPANIA DO TE RREGJISTROHET SIPAS EMRIT TE ZGJEDHUR NGA THEMELUESIT E SAJ DHE DO TE QUHET : I LOVE TRAVEL MISIONI I BIZNESIT PERMBUSHJA E KERKESAVE TE KLIENTIT, CILESIA E LARTE ME CMIMET ME KONKURRUESE NE TREG.
 • 12. 4. BURIMET Burimet njerezore Kapitali Aftesia sipermarese Burimet.Njerezore Stafi i kualifikuar ne hoteleri-turizem. Eksperience ne kete fushe ne Njohjen e kapaciteti turistik dhe njohjen e zonave te shqiperise por jo vetem kaq po dhe te ballkanit europes dhe me gjere. Kapitali Kryesisht kapital njerezor por edhe mjetet e transportit per kryrjen e misionit. Kapitali financiar nga burimet e veta nga insiticionet financiale ,bankat qe jane perdorur per blerjen e pajisjeve. Aftesia sipermarrese Aftesia e menaxhereve te kompanise per te lidhur kontrata me hotelet dhe destinacionet e ndryshme per te sjelle ofertat me te mira dhe me konkurruese ne treg. 5.BURIMET E FINANCIMIT Mjetet financiare mund ti sigurojme nga burime te ndryshme sic mund te jene: hua bankare, kursime personale, kredi tregetare etj. Perzgjedhja e nje partneri ne biznes eshte e rrendesishme pasi negociohen marreveshje me njerez te tjere apo biznese qe mund te japin mbeshtetje financiare me para ne dore, me kapital per pajisje dhe kredi. 6.BURIMET MENAXHUESE Parate Stafi Klientet dhe informacioni jane keto nje aspekt i rrendesishem i biznesit.
 • 13. E rrendesishme eshte dhe menaxhimi i burimeve rreth produktit. Sa para fitojme ne jave, sa shpenzojme dhe sa jemi ne gjendje te shpenzojme. Me pas duhet te llogarisim dhe kohen sa na duhet per te kursyer para mjaftueshem per te blere ate qe na duhet duke marre parasysh qe mund te perballemi me shpenzime te paparashikueshme. 7. PLANI I BIZNESIT Synimi dhe objektivat : Ofrimi i sherbimit te hoteleri-turizmit, brenda dhe jashte Shqiperise. Shtrirja e aktivitetit ne qytetet kryesore te Shqiperise brenda 3-vjecarit te pare. Kapja e nivelit 20% te tregut brenda 3-vjecarit te pare dhe shlyerja e detyrimeve (banka,persona te trete) po brenda 3-vjecarit. Ofrimi i sherbimeve cilesore dhe konkurruese ne treg me shtrirje sa me te gjere te mbulimit te territorit brenda dhe jashte vendit. 8. PSE ESHTE I RRENDESISHEM MARKETINGU Eshte i rrendesishem sepse duhet te arrijme tek konsumatori. Per kete qellim do perdorim: 1. Pergatitja e broshurave 2. Reklamat ne media 3. Faqja online ne internet porfshi dhe rrjetet sociale qe jane te mire ne informin sepse ulin dhe koston.
 • 14. 9. ANALIZA E TREGUT 1. Te perkufizoje produktin 2. Te identifikoje klientet ekzistues 3. Te mase potencialin e tregut 4. Te zgjedhe mjetet me te mira per te perfunduar punen(metodat e shitjes, komunikimin dhe marketingu) 10. Plani i menaxhimit Pjesa e planit qe ka te beje me strukturen menaxhuese te biznesit dhe te tregoje nese do te merren eksperte ne treg. 11. Plani i marketingut Ka te beje me : cmimet strategjite e shperndarjes , pra marketingu
 • 15. 12. Plani financiar Pershkruan shume e parave qe na nevojitet per te filluar biznesin. Perfshin: Pasqyren financiare Pasqyren e te ardhurave Rrjedhjen e projektuar te parase Pajisjet kapitale 13. SYGJERIMET E FUNDIT Marrja e mendimit te nje eksperti Pyetja e nje nga familjareve dhe miqve te grupmoshave te ndryshme Se fundi duhet te kemi parasysh qe plani i biznesit nuk duhet te jete statik por ai duhet te ndryshoje dhe te rifreskohet ne varesi te kushteve dhe klimes e biznesit qe do na dalin perpara.