Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

[RE]CLAMED ARTSPACE

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

[RE]CLAMED ARTSPACE

Télécharger pour lire hors ligne

Publicatie bij het project [RE]CLAMED ARTSPACE 2022.

Het project [RE])CLAMED ARTSPACE gaat letterlijk over het heroveren van kunst in de openbare ruimte.
We willen ruimte heroveren die de alomtegenwoordige reclame inneemt, naar onze mening (te) veel (fysieke en mentale) ruimte. Dit hebben we gedaan met alle middelen die ons ter beschikking stonden. We zijn in de huid gekropen van 4 fictieve bedrijven en hebben onze maatschappij kritische boodschap verstopt in een reclameboodschap, als een kunstzinnige wolf in commerciële schaapskleren. Kunst
vermomd als reclame. Het moederbedrijf I.G.C.industries en de drie startups met hun signature
producten zijn ontsproten uit de geest van de kunstenaars Marit Otto, Corine Aalvanger en Herbert Alfonso.

Publicatie bij het project [RE]CLAMED ARTSPACE 2022.

Het project [RE])CLAMED ARTSPACE gaat letterlijk over het heroveren van kunst in de openbare ruimte.
We willen ruimte heroveren die de alomtegenwoordige reclame inneemt, naar onze mening (te) veel (fysieke en mentale) ruimte. Dit hebben we gedaan met alle middelen die ons ter beschikking stonden. We zijn in de huid gekropen van 4 fictieve bedrijven en hebben onze maatschappij kritische boodschap verstopt in een reclameboodschap, als een kunstzinnige wolf in commerciële schaapskleren. Kunst
vermomd als reclame. Het moederbedrijf I.G.C.industries en de drie startups met hun signature
producten zijn ontsproten uit de geest van de kunstenaars Marit Otto, Corine Aalvanger en Herbert Alfonso.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à [RE]CLAMED ARTSPACE (20)

Publicité

[RE]CLAMED ARTSPACE

  1. 1. THIS IS ACTUALLY ART - EEN PUBLICATIE + MANIFEST VAN MARIT OTTO _ CORINE AALVANGER _ HERBERT ALFONSO. |RE|CLAMED ARTSPACE 2022 KUNSTZINNIGE WOLF IN COMMERCIËLE SCHAAPSKLEREN INPHONE ALTIJD AAN VOOR NIETS. KRACHT.VOER. DE ERVARING VAN VLEES MAAR ZONDER GEDOE. SWEATSHOP COUTURE DE CULTHIT IN AMERIKA WAAR NIEMAND HET OVER DURFT TE HEBBEN . Over het moederbedrijf I.G.C. met haar dubieuze modieuze start ups en het hoe en waarom van kunstproject [RE]CLAMED ARTSPACE. I.G.C. Industries is een fictief internationaal bedrijf wat investeert in future development assets. Het is de springplank voor jonge veelbelovende ondernemers en bedrijven die experimenteren met ultra innovatie op het gebied van personal technology, food-science en body-fluentials. Medio 2022 introduceerden en lanceerden zij 3 nieuwe high end en high impact producten op de Nederlandse markt; de INPHONE, food pil CCP3 van KRACHT.VOER. en het parfum Blood, Sweat & Tears van SWEATSHOP COUTURE. Deze next level consumer producten bewegen zich qua marketing segment op het snijvlak van future technology en social development. ‘We Welcome The Future and We Welcome You’ en de  Nederlandse variant; ‘Wij zien de toekomst, Wij zijn de toekomst’ zijn slogans die het bedrijf karakteriseren. I.G.C. specialiseert zich al jaren in grensverleggende en grensoverschrijdende high tech producten. Ze haken aan op de trend van consumenten gemak, pleasure on demand, social convenience en design. I.G.C exploreert de technisch fysieke mogelijkheden van onze tijd en laat zich daarbij niet afremmen door sociale ongelijkheid, duurzaamheid of ethiek DATA IS THE NEW CURRENCY. ‘Data is the new currency’ is een betaal concept ontwikkeld door I.G.C. Het leunt op een nieuwe privacy filosofie die lijnrecht tegenover het data protectionisme staat. I.G.C. zegt; “We delen een gezamenlijk belang. U wilt de nieuwste producten en wij zien waarde in uw data”. Dit betekent dat voor I.G.C. producten niet betaald wordt met geld maar met data. Meer hierover op pagina 02: 3 kunstenaars undercover in de wereld van commercie. IN GODS CHAIR INDUSTRIES: ‘YES, WE WELCOME THE FUTURE & WE WELCOME YOU!’ PRODUCT OMSCHRIJVING: PRODUCT OMSCHRIJVING: Ja, dat leest u goed KRACHT.VOER. De ervaring van echt vlees zonder gedoe. Een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van voeding waarbij de ervaring van vlees ongelimiteerd geconsumeerd kan worden zonder gevolgen voor mens, dier en milieu. Door middel van het kick start fonds van I.G.C. ontwikkelde, KRACHT.VOER. samen met het Taiwanese bedrijf CCP, een nieuwe, duurzame generatie vleesvervangers met de beleving van echt vlees, foodpil CCP3. lees meer op pagina 06 Een revolutie in telecommunicatie en big data technologie. De INPHONE is een start up die recent door I.G.C. Industries een kickstart fonds heeft gekregen. Dit fonds wordt toegekend aan bedrijven die een uitzonderlijke innovatieve bij- dragen leveren aan de samenleving. De INPHONE is dé digitale revolutie van de toe- komst. Het is gratis en voor iedereen toegankelijk. Het is een compact en subtiel mica gezichts- sieraad die je ongelimiteerd toegang tot het wereld wijde web geeft. lees meer op pagina 07 The new scent – BLOOD SWEAT TEARS. Deze limited edition van de inmiddels succesvolle (underground hit) Sweatshop Couture-lijn is een harmonieuze blend van bloed, zweet en tranen. Dit is de natuurlijke bron van succes in een flesje.. eindelijk voor iedereen om te ervaren! Sweatshop Couture heeft het mogelijk gemaakt om het bloed, zweet en tranen van onbekende donateurs kunstenaars/creatives in een flesje te stoppen. Blood Sweat Tears is een pittige parfum spray dat bestaat uit een mix van 33,3 % bloed, 33,3% zweet en 33,3% tranen. lees meer op pagina 03 Concept: Marit Otto. Bevraagt: grenzen aan privacy en ethiek in de wereld van data en telecommunicatie. Concept: Herbert Alfonso. Bevraagt: grenzen aan fashion en kritisch consumentisme. Concept: Corine Aalvanger. PRODUCT OMSCHRIJVING: Bevraagt: Bevraagt: grenzen van de fastfood cultuur en voedselvoorziening
  2. 2. 3 KUNSTENAARS UNDERCOVER IN DE WERELD VAN COMMERCIE vervolg pagina 01 Het project [RE])CLAMED ARTSPACE gaat letterlijk over het heroveren van kunst in de openbare ruim- te. We willen ruimte heroveren die de alomtegenwoordige reclame inneemt, naar onze mening (te) veel (fysieke en mentale) ruimte. Dit hebben we gedaan met alle middelen die ons ter beschikking stonden. We zijn in de huid gekropen van 4 fictieve bedrijven en hebben onze maatschappij kritische boodschap verstopt in een reclameboodschap, als een kunstzinnige wolf in commerciële schaapskleren. Kunst vermomd als reclame. Het moederbedrijf I.G.C.industries en de drie startups met hun signature producten zijn ontsproten uit de geest van de kunstenaars Marit Otto, Corine Aalvanger en Herbert Alfonso. I.G.C. INDUSTRIES: Het moederbedrijf, de investeerder, het platform waar de 3 bedrijven zich profi- leren met hun product is een bedrijf dat op het randje van het betamelijke balanceert en de ethiek met enige regelmaat behoorlijk geweld aan doet. De boardmembers en CEO’s; Marcha Suikerberg, Sandra Jobse Sander Pichai en Tim Kok, dragen namen die verwijzen naar topmensen uit Silicon Valley. INPHONE: Dit dubieuze bedrijf zoekt de grenzen van privacy, leeftijdsbeperking en distopisch toekomst- denken op. Het dient primair zich zelf, daarna de consument maar zeker niet de ethiek en het fatsoen. KRACHT.VOER: speelt fijntjes in op de snelle markt van maaltijd – flits bezorging, een festival gevoel is nooit ver weg. Een magisch idee voor als het eten, ansich, je gewoon te veel wordt…. SWEATSHOP COUTURE: is vrij bloederig, best on-etish en onsmakelijk maar wel de weg naar succes als je dit bedrijf mag geloven. Wij willen met dit geëngageerde project een artistieke en filosofische bijdrage leveren aan deze snel veranderende samenleving. In dit project staat de verhouding tussen commerciële en autonome beeld- taal op gespannen voet. We willen onderzoeken hoe deze uitersten die veel met elkaar gemeen hebben zich tot elkaar verhouden en bevragen daarbij ook het kijkgedrag van het publiek met betrekking tot beeldende kunst. Delft de kunst het onderspit tussen al dat visuele geweld of blijft het (graag) gezien? |RE|CLAMED ARTSPACE IN ZWOLLE. We manifesteren ons online via de website: https://igcindustries.nl/ en onder de naam IGC.industies- official op Instagram, en als Marcha Suikerberg (CEO) Twitter en Linkedin. Onine maken we op deze manier deel uit van een global village. Als in Zwollle woonachtig en/of werkende kunstenaars willen we ook een visuele dialoog aangaan met het Zwolse publiek. Dit doen we door het verspreiden van onze product posters op diverse Zwolse locaties en door onze online communicatie steeds meer richting Zwolle te plooien. PUBLICATIE EN MANIFEST. In de maand december 2022 is deze publicatie uitgegeven welke ook uitsluitend in Zwolle (2000 stuks) is verspreid. In deze publicatie vindt u onder andere onze reflectie en een manifest waarin we onze stel- ling betrekken. Deze publicatie zal gevolgd worden door een live presentatie in de Stadkamer Zwolle, waar ruimte is voor gesprek en dialoog. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Commissie Cultuur & Kwaliteit van de gemeente Zwolle, waarvoor grote dank! VOCABULAIRE VAN DE RECLAME-BEELDTAAL. Onze samenleving kan medio 2022 gekenmerkt worden als een consumptiemaatschappij, waarbij het bevredigen van behoeftes door het kopen van producten of diensten, voorop zijn komen te staan. Door de overvloed aan producten en diensten is de manier waaróp ze worden aangeboden essentieel. Reclamebureaus zijn erin gespecialiseerd dit zo succesvol mogelijk te doen en zoeken steeds naar nieuwe wegen om zowel onderscheidend als effectief te zijn. Om onderscheidend te zijn hebben zij de beeldtaal in de loop der jaren sterk ontwikkeld, mede als gevolg van het gebruiken van voorbeelden uit de beeldende kunst, theater en fotografie. Daardoor is de scheidslijn tussen reclame en kunst erg dun geworden, zodat het niet altijd direct duidelijk is met welk doel je naar een beeld getrokken wordt. Om effectief te zijn moet de reclameboodschap eenduidig en snel leesbaar zijn, want de consument wordt door een constante stroom aan beeld en overdaad aan prikkels snel afgeleid. Als kunstenaars volgen wij deze ontwikkeling met belangstelling maar ook met argus ogen. We vragen ons af in hoeverre con- sumenten nog tijd en aandacht kunnen opbrengen voor het kijken naar werk van moderne kunstenaars, die zich in hun eigen, autonome taal uitdrukken. Kan het grote publiek die taal nog lezen als ze gewend raken aan het ‘beperkte vocabulaire’ van de reclame-beeldtaal? In essentie komen deze vragen neer op de vraag of kunst in een consumptiemaatschappij overeind kan blijven en voldoende gewaardeerd zal blijven. WAAR IS DE ZIELENRUST IN EEN CONSTANT IN BEWEGING ZIJNDE SAMENLEVING? Dit is de ondertitel van ons project. Deze titel heeft betrekking op het inhoudelijke kader van het project. Het refereert aan onze maatschappij die ook wel als ‘vloeibaar’ wordt omschreven. Kerk, gezin en staat, vertegenwoordigen geen vaste waarden meer, zoals in eerdere decennia. De behoefte om bij een ge- meenschap te horen is gebleven maar vesrchuift zich ondermeer naar online communities en merken. Door de opkomst van de TV, de opkomst van internet, de toegenomen digitalisering en de alom aan- wezigheid van sociale media kunnen we volgen wat er zowel in onze eigen omgeving als wereldwijd gebeurt. Daarnaast hebben we een enorme vrijheid gekregen in hoe we ons leven willen inrichten. We zijn de architect van ons eigen bestaan en, zoals sommigen ons willen doen geloven- daarmee zelf verantwoordelijk voor ons geluk. Producenten spelen daar met hun marketingcampagnes handig op in. Via talloze reclameboodschap- pen worden we gevoed in de veronderstelling dat het in het leven vooral gaat om eigen geluk, fysieke schoonheid en succes. Het is slechts een kwestie van het kiezen voor het juiste product om die status te bereiken. Omdat reclametijd kostbaar is, worden de boodschappen in een effectieve beeldtaal vormge- geven. In de autonome kunst gaat het om eigen- heid, onafhankelijkheid, kwetsbaarheid, authen- ticiteit. Daaruit komen beelden voort die kunnen verwarren, schuren, prikkelen of troosten en die tijd en geduld vragen om begrepen of echt gezien te worden. Wij vragen ons af of de consument, door de snelle visuele snack van de reclame, haar vermogen verliest de gelaagde beeldtaal van een kunstwerk te begrijpen en te waarderen. Daarnaast willen we met dit project de kunst (in reclame verpakt) voor één keer dezelfde alomte- genwoordigheid en exposure geven als reclame om de scheve verhouding tussen aandacht voor reclame en kunst een klein beetje recht te trekken. Vandaar de titel: [RE]CLAMED ARTSPACE. ARTISTIEKE VISIE Elk van ons heeft in de loop van zijn kunstenaar- schap een eigen beeldtaal ontwikkeld, die we ons ‘handschrift ’ kunnen noemen. Daarmee hebben we een kunstzinnige identiteit opgebouwd die ons onderscheidt van anderen en laat zien wie wij zijn. Binnen dit project hebben we ons op het onbeken- de terrein van de reclame bewogen. We zijn in de overdrachtelijke haarvaten van reclamemakers gekropen zodat we deze beeldtaal eigen hebben kunnen maken. Die beeldtaal interveniëren we met kunst, waardoor er een nieuwe beeldtaal ontstaat die zich bevindt op het snijvlak van commerciële en autonome beeldtaal, gelardeerd met ironie, en ernst. Dit proces vroeg om een open en onder- zoekende houding met volop ruimte voor aftasten, experimenteren, weggooien en opnieuw beginnen. In dit proces willden wij onszelf als kunstenaar deels opnieuw (uit)vinden in de overtuiging dat dit bijdraagt aan de kwaliteit en ontwikkeling van ons kunstenaarschap. De schaal van en de manier waarop wij dit onderzoek hebben uitgevoerd, biedt ons tal van nieuwe ervaringen, die ons in staat stellen onze artistieke grenzen te verleggen en wie weet weer nieuwe wegen in te slaan. ReFLEcTIE Overwegingen van Corine Aalvanger, Herbert Alfonso en Marit Otto KUNST is de bewuste creatie van iets moois of be- tekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeel- ding, maar mogen wij dat ook omdraaien kan kunst ook het vormgeven zijn van de vraagtekens waar wij dagelijks mee te maken hebben? (H. Alfonso) Filosoof Marshall McLuhan stelde in the medium is the message dat het communicatiemiddel een beslissend stempel drukt op de betekenis van de boodschap. Hij noemde reclame de grootste kunstvorm van de 20e eeuw. Reclame is de effectieve beeldtaal van het kapitalisme: zij gebruikt beelden om verlangens en over- tuigingen te creëren, net zoals de religieuze kunst in de middeleeuwen dat deed. De massamedia veranderden het wezen van de cultuur. Door de technische ontwikkelingen was het mogelijk om kunst eindeloos te reproduceren. De waarde van het unieke en/of momentele kunstwerk werd daardoor betrekkelijker en opgenomen in de brede culturele productiestroom die zich richtte op de massa (>). Lees verder op pagina 8
  3. 3. SWEATSHOP COUTURE DE CULTHIT IN AMERIKA WAAR NIEMAND HET OVER DURFT TE HEBBEN. By Herbert Alfonso 2022. vervolg pagina 01 The new scent – BLOOD SWEAT TEARS. Deze limited edition van de inmiddels succesvolle (underground hit) Sweatshop Couture-lijn is een harmonieuze blend van bloed, zweet en tranen. Dit is de natuurlijke bron van succes in een flesje.. eindelijk voor iedereen om te ervaren! Sweatshop Couture heeft het mogelijk gemaakt om het bloed, zweet en tranen van onbekende donateurs kunstenaars/creatives in een flesje te stoppen. Blood Sweat Tears is een pittige parfum spray dat bestaat uit een mix van 33,3 % bloed, 33,3% zweet en 33,3% tranen. Dit is de underground hit waar nooit eerder over gesproken werd, het best bewaarde geheim die de jet-set community zelf met alle respect in stand gehouden heeft. De eerste regel van Blood Sweat Tears was ‘We don’t talk about other people’s blood sweat and tears’.. Nu is de tijd eindelijk aangebroken om naar buiten te treden; BLOOD. Na een strenge selectieprocedure kunnen wij zeggen dat wij geen genoegen nemen met elk willekeurig bloed. Wij zijn bereid ver te gaan voor kwaliteit. Het bloed dat gestimuleerd wordt door de fysieke en mentale pijn die wordt ervaren in het dagelijks leven is ons basis ingredient. Onze donateurs liggen de eerste periode aan een loon-infuus, wat een verslavend gevoel veroorzaakt, iets waar zij weer moeilijk afstand van kunnen nemen. In het begin wordt dat vooral ver- oorzaakt vanuit een angst voor een “tekort aan”. Dit zorgt ervoor dat de pijn later als groter wordt ervaren als wij deze fase van de behandeling abrupt stop- pen. De afhankelijkheid van het leiders bewustzijn wordt dus in eerste instantie versterkt, maar wordt later in onze strenge gesprekstherapie weer afgebroken. Het tekort aan loon kan zo op een natuurlijke wijze omgezet worden in een tekort aan dienstbaarheid. “Dienstbaarheid denkt in overvloed” en wij verwerken dat tot een high-end product. SWEAT Wij realiseren dromen waar de meeste mensen alleen maar over kunnen dromen. Om een intimiderend effect aan dit product toe te voegen hebben wij puur angst-zweet kunnen opwekken: door de donateurs zich voor een lange periode onhandig te laten voelen door onnodig (on)eerlijke opmerkingen op hen af te vuren tot de kern van onzekerheid wordt bereikt. Uiteindelijk is het gevolg dat de donateur steeds meer negatieve ervaringen opbouwt en zich machteloos voelt. Dit proces van een aantal jaar heeft z’n vruchten afgeworpen. Overmatige angst verandert het functioneren waardoor je moeilijk jezelf kunt zijn, onze- kerheid stimuleert transpiratie. Dit is precies het extract voor onze perfect blend. Het complimenteert de mix van de andere twee ingrediënten om tot de per- fecte geur van succes te komen. Het bewijs is ook terug te vinden in ons product; het wasemt inspiratie in plaats van transpiratie. Dit is het welriekende bewijs van ons succes !! TEARS Zoute tranen geproduceerd door zure situaties. Situaties die lijken te contrasteren met de luxueus aanvoelende pijn. Maar met het complimenterende huid- vocht extract heeft het juist de essentiële finishing touch. In plaats van dat wij ons hebben gericht op de tranen van ontlading en tranen die spanning wegne- men, hebben wij experimenten uitgevoerd bij onze donateurs die ervoor zorgen dat er juist geen endorfines vrijkomen. Hierdoor vormen zich niet de tranen die de pijn in het hoofd verzachten maar harde, zure tranen. Geen ontlading dus. In tegendeel Wij gaan voor kwaliteit en deze tranen zijn zich wel bewust van het lichaam waarin ze zijn geproduceerd. Dit is in basis het element dienstbaarheid wat men ondanks een eigen ambitie een ander z’n succes doet gunnen. HERBERT OVER SWEATSHOP COUTURE Het project gaat er voor mij over om een idee, gedachte of een vraag te verkopen. Een belangrijke vraag is dus: hoe maak ik kunst van een idee? Hoe gebruik ik media om bij het publiek een zaadje in hun hoofd te planten dat zich mogelijk ontwikkelt tot een inzicht waar zij de vruchten van kunnen plukken en ik zelf ook? Voor mij is moderne slavernij geen mythe en het is geen geheim. Het is een wandelend, pratend en communicerend feit. Iets dat gevoeld kan worden in ons bloed en dwangmatig schittert in het dagelijks leven. Iets wat ook steeds terug te vinden is als een dwalende ziel in hoe de maatschappij iedereen in een slink- se wurggreep houdt. Iets wat wij zonder het gebruik van de kennis die wij allemaal zouden moeten hebben opgedaan uit de wereldgeschiedenis, zien als een omhelzing, omdat wij het vertrouwen hebben verlegd tot de buitenwereld in plaats van onze eigen intuïtie. Het zou echt gek zijn dat wij (alle mensen) hierdoor niet beïnvloed zijn. Het ergste is dat het eigenlijk niet uitmaakt, zolang we er maar goed uitzien en money maken ..toch?
  4. 4. KRACHT.VOER DE ERVARING VAN VLEES MAAR ZONDER GEDOE. By Corine Aalvanger 2022. vervolg pagina 01 Ja, dat leest u goed. KRACHT. VOER. De ervaring van echt vlees. Zonder gedoe. Een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van voeding waarbij de er- varing van vlees ongelimiteerd geconsumeerd kan worden zonder gevolgen voor mens, dier en milieu. Door middel van het kick start fonds van I.G.C. ont- wikkelde, KRACHT.VOER. samen met het Taiwanese bedrijf CCP, een nieuwe, duurzame generatie vleesvervangers met de beleving van echt vlees. Samen hebben zij geruime tijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een vleeservaring te creëren zonder daarbij het milieu CLEAR SHELL technologie – food-pil zonder E nummers. Met een nieuw technologie, Clear Shell, slaagden Taiwanese onderzoekers erin om een vleeservaring te ontwikkelen in de vorm van een pil, zonder E-nummers toe te voegen. ‘Mensen overtuigen om vegetarisch of veganistisch te eten is moei- lijk, omdat gedrag aanpassen nou eenmaal lastig is’, zegt co-creator Harm-Jan den Boer, levensmiddelen proceskunde van KRACHT.VOER. en grondlegger van de nieuwe generatie vleespillen. ‘Veel vleesconsumptie roept toch de nodige bijsmaak op, niet de smaak waar men naar op zoek is. Ons product legt de consument geen morele grenzen op, in tegendeel. Door het op de markt brengen van deze pil blijft de hang naar fastfood op deze wijze onaangetast’.“Dienst- baarheid denkt in overvloed” en wij verwerken dat tot een high-end product. VERSCHILLENDE VARIANTEN Bij vleesvervangers draait het niet alleen om smaak en textuur. Consumenten willen graag dezelfde beleving. Daarom probeerden de onderzoekers ook de ervaring bij bijvoorbeeld het barbecuen of het sissen in de pan, te benaderen, vertelt KRACHT.VOER. Door grote hoeveelheid aan onderzoeken in een divers testteam werd met behulp van smaak en geur onderzoek gedaan naar de juiste ingrediënten in de vorm van E-vrije en hypoallergene toevoegingen. Met name de drang naar meer en het onverzadigbare gevoel speelden een belangrijke rol in het tot stand komen van de verschillende soorten pillen. KRACHT.VOER. werkt voor de vleespil met drie dierlijke uitgangspunten: de kip, het varken en de koe. Omdat deze op verschillende wijzen geconsumeerd en genuttigd worden is er grootschalig onderzoek gedaan naar de mogelijke varianten van de vleespil. Het concept is nog steeds in ontwikkeling en KRACHT. VOER. kan met trots kenbaar maken dat er momenteel per pil 5 verschillende vleeservaringen ontwikkeld zijn. Dit kan variëren tot een hamburger op de bbq tot de frikadel bij de snackbar of worst op de boterham. DE LEKKERSTE VLEESERVARING! Of je nou gaat voor de pittige slagersworstpil of een vette hamburger, met onze 15 verschillende vleespillen zit er altijd een smaak bij die perfect bij je past Bovendien kun je variëren en eindeloze combinaties maken waardoor je geen moment zonder en op elk moment van de dag kan genieten van vlees. CORINE OVER KRACHT.VOER. Vlees zonder dieren, kaas zonder melk.. hoe gaat de toekomst van ons voedsel eruit zien? Gemiddeld eten Nederlanders zo’n 76 kilo vlees per jaar. Daarbij eten we het meeste varkensvlees, kippenvlees is een goede tweede en op nummer drie volgt rund. De aanbevolen hoeveelheid vlees komt neer op zo’n 70 gram vlees per dag, wat neerkomt op een kleine 26 kilo per jaar. Driekwart van de Neder- landers wil minder dieren en meer plantaardige eiwitten eten. Toch blijft denken iets anders dan doen. In de winkel en in een restaurant is het kopen van vlees voor veel consumenten toch nog een gewoonte en is de associatie met een geslacht dier of het milieu niet altijd aanwezig.We bevinden ons in een voedsel- transitie waarbij de huidige grondstoffen, productiemethodes en gewoontes opnieuw bevraagd en onderzocht moeten worden. Duurzaam, eerlijk en gezond zijn daarbij kernwoorden voor een betere wereld. Gaan we op zoek naar vormen van fastfood waarbij we dit onbeperkt kunnen eten zonder nadelige effecten voor onze gezondheid of naar structurele gedragsverandering waarbij we minder gaan produceren en consumeren. Anno 2022 kennen wij op het gebied van voedsel geen schaarste meer.Behind the brands, de campagne van Oxfam, doet onderzoek naar de tien bedrijven die het grootste deel van de voedselindus- trie beheersen. Zij beschikken over enorme financiële middelen die inspelen op ons evolutionaire verlangen naar vet en suiker. Nestle, het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van voedsel, domineert de bewerkte en verpakte voedingsmiddelenindustrie en is het meest corrupte en onethische bedrijf ter wereld. Reclame is daarbij de effectieve beeldtaal van het kapitalisme: zij gebruikt beelden om verlangens en overtuigingen te creëren, net zoals de religieuze kunst in de middeleeuwen dat deed. KRACHT.VOER. speelt in op de behoefte naar meer, naar het onverzadigbare, de vraag naar in hoeverre een persoonlijke keuze afhangt van de keuzes van anderen en het in staat zijn veranderingen te ondergaan in belang van het grotere geheel.
  5. 5. INPHONE ALTIJD AAN VOOR NIKS. By Marit Otto 2022. vervolg pagina 01 FREE AND UNLIMITED ACCESS FOR UNLIMITED ACCESS TO YOU. Een revolutie in telecommunicatie en big data technologie. De INPHONE is een start up die recent door I.G.C. Industries een kickstart fonds heeft gekregen. Dit fonds wordt toegekend aan bedrijven die een uitzonderlijke innovatieve bijdragen leveren aan de samenleving. De INPHONE is dé digitale revolutie van de toekomst. Het is gratis en voor iedereen toegankelijk. Het is een compact en subtiel mica gezichtssieraad die je ongelimiteerd toegang tot het wereld wijde web geeft. HOE HET WERKT. De androïde huid-eigen siliconen body met organic accu die verbonden is aan het externe oor device, wordt onzichtbaar bij het oor onder de huid geïmplanteerd en staat in directe verbinding met de acryllens. De siliconen body is niet groter dan 1mm dik met een diameter van 9 mm. De acryllens is hyperallergeen en past op bijna elk oog. Loens-ogen kunnen derhalve operationeel geschikt worden gemaakt. De acryllens is zowel high res. beeldscherm met extra augmented reality toepassingen als multimediaal 180° camera en heeft ultiem draagcomfort. De lens kan ook over een contactlens gedragen wor- den of zelfs als kosteloos als contactlens geschikt gemaakt worden. Meer hierover weten? Informeer naar de optometrist specialist van INPHONE. DE LENS is een onderscheidend Instagramm-able, Snapchat-table, Tik-Tok-able en vlog-able feature met verschillende light experiences. De gebruiker kan het licht altijd aanpassen aan elke gelegenheid. Dit wil jij! We onderscheiden de volgende light-ambiences: nightclub, private, love, generick, festival, nightout, bachelor, bachelorparty, wining an dining, selfie, besties, courting, corporate en conversational en veel meer. We onderscheiden daarnaast de volgende emotion-ambiences: happy, sad, furieus, sexy, funky, cheeky, flirty, persistent, yes, no, controversial en nog veel meer. Let op: Er is ook een X rated emotie en ambient Eye box voor 12 jaar en ouder. Kijk daarvoor in de extra 12+ box en ontdek alle opties. Onder de 12 hebben we helaas toestemming van beide ouders nodig. ALTIJD AAN Het bijzondere van deze telefoon is dat je nooit meer verstoken zult zijn van internet, van je favoriete platforms, chatrooms en je vrienden. Jij staat namelijk altijd aan 24/7. Wil je niet gebeld worden of een digi-detox, meld je dan 24uur van te voren aan bij het hoofd kantoor van INPHONE en wij slui- ten je voor een afgesproken periode van nooit langer dan een week uit. De aan modus gaat na 7 dagen zonder tegenbericht vanzelf weer aan. Een geruststel- lende gedachte. GRATIS & VOOR NIETS Het meest opzienbarende van dit device is dat het je niets kost. Het is gratis, dat is pas echt revolutionair!!! Data is naast de crypto het betaalmiddel van de toekomst. Jouw data is dus geld waard. Door unlimited toegang tot jouw data te krijgen kan de INPHONE company investeren in nog nieuwere technologie en blijven ontwikkelen voor jouw gemak. Jij zult altijd up to date zijn! Jouw gemak, jouw convenience staat centraal voor ons. Jij krijgt onbeperkt internet en kan gratis bellen over de hele wereld. Middels de ROM-brain-link kan je door aan een persoon te denken ook direct in verbinding komen. Zelfs eten bestellen kan met de Rom Brain-link Hoe dat werkt vertellen we in een van onze speciale guidelines. Deze wordt gratis meegeleverd bij het implantaat en is altijd te raadple- gen. HAPPY IN JE EIGEN BUBBELWil je niet gedeprimeerd raken door vervelend nieuws of geloof je niet in reguliere media, markeer jouw favoriete sites, plat- forms, influencers en onderwerpen, geef aan waar jij staat en wat je gelooft en wij filteren al het vervelende nieuws voor je uit. Jouw wereld zal altijd prettig en fijn voelen. Geen dag meer depri met de My-Bubble-app. My-Bubble-app++ Get educated met de My-Bubble- app ++. Dit is de Plus module waarin je mak- kelijk en zonder diepe focus toch leerstof tot je kunt nemen. Voor lagere IQ’s is er een ontwikkel-app op maat. Leren en groeien was nog nooit zo makkelijk. Raadpleeg hiervoor ook de speciale guidelines. MARIT OVER INPHONE ‘She still owns a Nokia but somehow she manage to survive’. Het idee voor [RE]CLAMED ARTSPACE lag al een aantal jaar op mijn digitale bureaublad te wachten tot de tijd rijp was om er iets mee te doen. Mijn fictieve bedrijf INPHONE was simultaan aan het mee rijpen. Het idee was al geboren, ik hoefde het alleen nog maar te visualiseren. Ten tijde van de opkomst van de smartphone had ik een Nokia, ondanks dat ik dat zelf een prima keuze vond werd het toch steeds onderwerp van gesprek. Was ik niet bang achterop te raken, iets te missen? Sindsdien is mijn Nokia een statement in zichzelf, een piece de resistance! In essentie hebben we het over handige hulpstukken maar in werkelijkheid is het een verlengstuk van onze identiteit gewor- den. We liggen overdrachtelijk en masse aan een sociaal-commercieel infuus wat maar één belang heeft; ons aan dat infuus houden. We bewegen ons in dat opzicht steeds minder onafhankelijk. Belangrijke menselijke waarden en eigenschappen zoals privacy, focus, concentratie, (gemoeds) rust, aandacht, origina- liteit en eigenheid komen geleidelijk onder druk te staan. Dat ligt niet eens primair aan de het internet, de smartphone of de bijbehorende apps en platforms, dat ligt vooral aan de overgave waarmee we ons eraan hebben uitgeleverd. Ik vraag mezelf soms af, is dit wel echt wel vooruitgang of willen we dat graag geloven. Ik ervaar het, naast ook alle positieve eigenschappen, als een totalitair commercieel systeem. Dat wilde ik zichtbaar maken.
  6. 6. DE CIJFERS EN DE STATISTIEKEN Bezoekers aantallen op de website gemeten van 25 juli tot 24 oktober 2022: 528 bereik Instagram, peil datum 01 november 2022 210 volgers, 66 berichten, 883 bereikte acounts 46 betrokken acounts.8,8% betrokkenheid: Zwolle, 22,7%be- trokkenheid NL, 28,5% populairiteit leeftijd 25 > 34 jaar en 57% vrouwen vs 42,6 %mannen. 817 bereikte betrokkenheid van niet volgers. Totaal weergaven: 3412/ profiel bezoeken: 300 tikken op website: 19. bereik Twitter, peil datum 01 november 2022 6 volgers/ 68 volgend. 70 foto’s gedeeld. Betrokkenheid vooral in reacties die Marcha zelf plaatsten onder berichten van ande- ren. Ook een aantal intiemere vriendschaps, contact verzoeken op persoonlijk niveau gekregen door Amerikaanse mannen met rechts profiel.Wel zijn er shares geweest van diverse product posts. bereik Linkedin, peil datum 01 november 2022 28 connecties, 31 volgers. 44 profiel bezoekers 1750 impressies, 5 interacties, 40% ambachten, 20% architec- tuur en 20% management consultant. 19 zoekvermeldingen in week 18 oktober > 25 oktober REFLECTIE (vervolg) ‘Kunst is voor mij een constant gesprek, innerlijke dialoog of een monoloog.. dat iets binnen ons uitdaagt om iets of niets voor te stellen, te voelen of niet te voelen, te creëren, op een bepaalde manier te benaderen of niet...het is al stil zittend onderweg zijn...het is de doden tot leven roepen en de stilte uit te dagen om tenminste te fluisteren’ Herbert Alfonso ‘Ik vraag mij af in hoeverre je kan verwachten, dat iets wat totaal maatschappelijk geaccepteerd is, zo diep penetreert in ons dagelijks zijn, zo intens appelleert aan diep men- selijke behoeftes en bijna een tweede zelf is geworden, zich zelf nog kan bevragen en afwijzen.’ Marit Otto ‘Door het creëren van grotere keuzes aan producten (van twee spijkerbroeken naar vijfentwintig spijkerbroeken) en de drang naar groei en constante vernieuwing werd een wegwerpcultuur geschapen. Reclame speelde daarbij een cruciale rol. Het prikkelde door middel van communicatie strategieën de onophoudelijke stroom van nieuwe dingen.’ Corine Aalvanger Spektakel Maatschappij; de vooruitziende blik van Guy Debord. We leven in een spektakel maatschappij. Guy deBord schreef eind jaren 60 (ver voor de sociale media) zijn bekende Society of the spectale waarin hij state dat we een re- presentatie van onszelf zijn geworden: Debord stelt dat de geschiedenis van het sociale leven kan worden begrepen als ‘het verval van zijn tot hebben en hebben tot louter verschijnen’. In een consumptiemaatschappij gaat het sociale leven niet over leven, maar over hebben; het spektakel gebruikt het beeld om over te brengen wat mensen nodig hebben en moeten hebben. Debord is van mening dat de opkomende consumptie- en mediamaatschappij een verwoestend effect op de samenleving heeft. Het leven wordt steeds meer geregeerd door schijn en spektakel. De burger is veranderd in een doelloze consument die bezig is te overleven i.p.v. te leven. Hij zag aankomen dat de beeld- cultuur in toenemende mate bepaalt hoe mensen denken, doen en voelen. ‘Alles wat ooit direct werd beleefd is nu representatie geworden. Als één der eersten wees hij op de bedreigingen van een mondiale monocultuur zonder eigenheid en verschil: ‘Het spektakel is de zon die nooit ondergaat boven het imperium van de moderne passiviteit’, ‘de mens is een passieve toeschouwer geworden van een aaneenschakeling van spectaculaire commerciële beelden. Werkelijkheid en beeld zijn uitwisselbaar in deze schijnsa- menleving.’ Maar, welke maatschappelijk impact heeft de nieuwe/ beeldcultuur nu? In de tweede helft van de 20e eeuw veranderde de westerse cultuur in rap tempo. Met name de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog zorgde voor werkgelegenheid, de lonen stegen en de sociale zekerheid nam toe. Met de opkomst van communicatiemiddelen en massamedia reikten de gesprekken verder dan de huiskamer en werd het een poort naar de wereld. Het idee van de wereld als global village werd daarbij extra versterkt door telefonie, internet, social media en het continue reizen. De global village bezien door argus ogen: De inmiddels alom tegenwoordigheid van de sociale media heeft de global vilage steeds kleiner en drukker gemaakt. Het socia- le netwerk is nagenoeg grenzeloos en wordt als vrijheid, vooruitgang, onontkoombaar en noodzakelijk ervaren. Sociale media is als een commercieel gedreven natuurkracht waar we allemaal in meegezogen worden en gevoelsmatig in mee moeten om sociaal te overleven. Wij zoeken hier als kunstenaarscollectief een artistiek antwoord/ weer- woord op maar willen gelijker tijd ook een serieus maatschappelijk tegengeluid organiseren. Er is een collectief conformisme ontstaan is jegens commerciële beeldtaal en semi commerciële beeldtaal, dat willen we ter discussie stellen en kritisch bevragen nu het nog kan. Want, valt er überhaupt nog iets te keren of te veranderen op onder andere scheve macht en kennis verhoudingen, misbruik van data, het ongebreidelde energie verbruik, het ongevraagd implemteren en aanwakkeren van verlangens en consumentis- me, het verslaven om te binden, het gebruiken c.q. toestaan van moderne slavenarbeid, en meer. ‘Iets wat je niet uitdaagt om een paar stappen verder te gaan, is net fast food... ALS we er maar niet dieper op in hoeven te gaan’. Herbert Alfonso Filosoof Marshall McLuhan stelde in the medium is the message dat het communicatiemiddel een beslissend stempel drukt op de betekenis van de boodschap. Hij noemde reclame de grootste kunstvorm van de 20e eeuw. Inmiddels zijn vele merken en bedrijven diep in ons wezen geïnfiltreerd en proberen op ons door data en logaritmes getargette potentieel alle mogelijke manieren te kapitaliseren. En wij?, we laten het gebeuren, Wij worden steeds meer een consument in plaats van een producent, Een consument van beel- den en goederen in plaats van een producent van authentieke ideeën, en gedachtes. We willen meer spullen om de knagende leegtes die we van binnen voelen te voeden. Maar wat als de leegte die we ervaren feite gebrek aan spiritualiteit en verbeelding is. In alle vrijheid en keuzevrijheid worden we constant gecalculeerd, gemanipuleerd en gestuurd door iets wat nog maar ternauwernood kunnen begrijpen. Wij stellen dat dit een onnatuurlijke en ongezonde en niet duurzame staat van zijn is. Naast dat onze aangewakkerde kooplust de wereld uitput, put het ons uiteindelijk ook uit. We zijn naast sociale wezens namelijk ook autonome individuen behept met afwijkende gedachten, meningen, en smaken, dus niet in een # te vangen. Ook hebben we het recht om los te staan, ontkoppeld te zijn van al het andere en vrij te gaan zonder dat dit (sociale) consequenties heeft. Met dit essay roepen we op ons zelf te ontketenen van de dwangmatigheid van deze massacommunicatie. En onze mentale zelfbeschikking, autonomie terug te pakken dan wel terug te eisen. Mensen zijn creatieve wezens, wij vrezen de dag dat de creativiteit ons verlaten heeft. ‘Zijn we nog in staat de kunst van al het andere visuele te onderscheiden en ook op die wijze te ervaren? Raakt het ons nog?’ Corine Aalvanger ‘Ik haat dat idee van mooi...Het verbloemt de schoonheid.... Schoonheid is de zon en mooi is een zonnebril’. Herbert Alffonso ‘Zijn wij content consumers of content producers, dat is de vraag’. Marit Otto SPECIALE DANK: Circle Of Trust: Ellie Verduijn, Frank Timmerman, Betty Zieltjens, Marie Hoogendam, Riemer Den Ouden, Iwan Blokzijl, Nellie Otto, Judith Elders Kay van Scheijndel, Joy Schulte, Mirthe Langelaan, Benoosh Abdolahi Model: het campagne gezicht van INPHONE, Benoosh Abdolahi. Hulp fondsenwerving: Ellie Verduijn Mede mogelijk gemaakt door: Commissie Cultuur & Kwaliteit van de Gemeente Zwolle. Live presentatie: ruimte + faciliteiten Stadkamer Veiling project: Catawiki - Anita Helmi en Eva van de Oever Colofon: Drukwerk posters : Flyerman Drukwerk publicatie / krant: Flyerman Vormgeving: Marit Otto Content: Marit Otto, Corine Aalvanger en Herbert Alfonso Bereik: aantal verspreidde posters in Zwolle: 75 x op loca- ties: ’t Refter, Cafe de Roemer, Restaurant Taiwan, Woodys, Cafe Blij, Hair Today, Misoji Zwolle, Ingeburgerd, Uno Restau- rant, Pigale, Cafe de Gezelligheid, Bosporus, Boulderhal Roest, Grandcafe Zuijdt en Hogeschool Windesheim. Aantal verspreidde kranten/publicaties in Zwolle: 2000 BEVINDINGEN: We manifesteren ons pas online sinds mei- Juni 2022. We heb- ben betrokkenheid gegenereerd met behulp van een ‘Inner Cir- cle’ die bewust reageerden en likes gaven. Ondanks de vaak toch vreemde beelden en on ethishe en soms alarmerende teksten als bijschrijft, bleven verontwaardigde reacties uit, Maar enthousiaste reacties van mensen die een gratis sample wilden bleven ook uit. Een conclusie zou kunnen zijn: mensen voelen zich niet betrokken bij onze boodschap, of ze kijken, lezen niet goed wat voorbij komt. Ook kregen we terug dat het moeder bedrijf met wel 3 bedrijven onder zich wat verwarrend was. Wat we hieruit kunnen leren is dat we de betrokkenheid zouden kunnen verhogen als de drie bedrijven hun eigen profiel had- den kunnen opbouwen. Ook hadden we meer mensen kunnen bereiken met de inzet van meer middelen zoals likes kopen, volgers kopen, meer exposure maar dit vereist een groter budget. Wij hebben het maximale gedaan met wat wij tot onze beschikking hadden. inmiddels worden onze fictieve bedrijven al ingehaald oor de realiteit: Twitter komt met een smart device voor in de mond, Elon Musk komt met een Parfum - Burned Hair en op de Dutch design week zijn foodpils gespot S2050 (studenten TU Eind- hoven & Chloé Rutzerveld) waarvan akte. 11-2022

×