загальні функції управління

Загальні функції
управління
1. Аналіз як функція
управління
Аналіз – функція управління спрямована на
вивчення стану, тенденцій розвитку,
об'єктивну оцінку результатів педагогічного
процесу та вироблення на цій основі прогнозу
щодо впорядкування навчально-виховної
системи або переведення її у більш високий
якісний стан.
Рівні
педагогічного
аналізу
Стихійно-
емпіричний
Емпіричний
Науковий
O Стихійно-емпіричний (мета аналізу відсутня чи не
усвідомлюється керівником, предмет аналізу чітко
не визначений, аналізуються розрізнені явища і
факти, аналіз хаотичний і безсистемний, висновки
загальні і поверхові).
O Емпіричний (мета аналізу - у встановленні зв’язків
між окремими фактами і явищами, факти просто
констатуються, висновки поверхові, рекомендації
повчальні, реальні причини стану об’єкта
залишаються нерозкритими).
O Науковий (поєднання аналізу з самоаналізом,
застосування наукових методів пізнання - індукції,
дедукції, абстрагування, моделювання, синтезу,
тестування, ранжування, експерименту,
планування, систематичності аналітичної
діяльності).
параметрични
й
(оперативний)
• Аналізуються основні показники
навчально-виховного процесу
(уроки, виховні заходи,
дисципліна в окремих класах,
трудова дисципліна
педколективу та ін.).
тематичний
(локальний)
• Спрямований на глибоке
вивчення окремих, більш
масштабних проблем
навчально-виховного процесу
підсумковий
(комплексний)
• Найбільш широкий (загально
шкільний) вид аналізу за звітний
період (місяць, чверть, півріччя,
рік, кілька років)
Види
аналізу
інформації
2. Функція планування. Сист ема ст рат егічного й
операт ивного планування робот и освіт нього
закладу.
O Виділяють стратегічне планування
(понад 1 рік) і оперативне (поточне)
планування (до 1 року).
O Стратегічне планування полягає у
виборі курсу розвитку організації – її
стратегії.
O Оперативне планування є одночасно
продовженням стратегічного
планування і способом реалізації
стратегії.
Планування – вид управлінської діяльності, який
визначає перспективу і майбутній стан
організації, шляхи і способи його досягнення.
Стратегічне планування – це аналітичний процес, в результаті якого
виробляються стратегічні рішення. Його мета управління планами.
Стратегічне планування передбачає постановку питань, пов’язаних із
самими процесом визначення цілей.
Основніетапистратегічного
планування,запропонованіО.
Кузьміним: Інформаційне забезпечення стратегічного
планування.
Визначення місії і цілей організації. Місія – це чітко
виражена причина існування організації.
Вибір методів аналізу факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища.
Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища.
Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища.
Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних
розробок.
Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив).
Вибір оптимальної стратегії.
Оцінювання стратегій.
Оперативне планування – різновид управлінської
діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів,
пов’язаних із розробленням оперативного плану з метою
реалізації обраної стратегії і передбачає т акі ет апи:
• 2. Оцінювання та аналізування сильних і слабких
позицій організації.
1. Інформаційне забезпечення оперативного планування.
• 4. Формування бюджету (бюджетування).
3. Вибір і формування планових параметрів.
• 6. Формування альтернативних варіантів оперативних
планів.
5. Вибір адміністративних важелів.
7. Вибір варіанта оперативного плану, що відповідає при-
йнятій стратегії
3. Організація як функція
управління освітнім
закладом.
Організація – вид управлінської діяльності, який
відображає процес формування структури
управління.
O Повноваження – це обмежене право використовувати
ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких її
працівників на виконання певних завдань. Повноваження
делегуються посаді, а не індивіду, який займає її в даний
момент.
O Відповідальніст ь – це зобов’язання виконувати поставлені
завдання та відповідати за їх позитивне вирішення.
O Делегування – передавання завдань і повноважень особі,
яка бере на себе відповідальність за їх виконання.
Функція організації пов’язана із такими категоріями, як
повноваження, відповідальність, делегування тощо.
4. Значення функції
контролю. Види і методи
контролю.
Конт роль – одна з функцій управління, призначення якої –
виявлення можливих відхилень величини фактичних
параметрів керованої системи від бажаних (мети,
завдання, норми тощо) із метою забезпечення досягнення
організацією своїх цілей.
Контрольно-аналітична діяльність є найважливішою
складовою діяльності керівника в системі освіти.
Її метою є зіставлення досягнутих результатів із
запланованими, забезпечення виконання управлінських
рішень, запобігання можливим помилкам.
Форми і методи
контролю
Методи контролю
Перегляд документації
Бесіда
Спостереження
Хронометраж
Інтерв'ювання
Діагностичне анкетування
 Форми контролю
Попередній
Поточний
Підсумковий
Порівняльний
Персональний
Класно-узагальнюючий
Предметно-
узагальнюючий
1 sur 15

Recommandé

особистісно орієнтоване навчаня презентація par
особистісно орієнтоване навчаня презентаціяособистісно орієнтоване навчаня презентація
особистісно орієнтоване навчаня презентаціяСветлана Андрущенко
2.4K vues27 diapositives
нетрадиційні уроки з трудового навчання par
нетрадиційні уроки з трудового навчаннянетрадиційні уроки з трудового навчання
нетрадиційні уроки з трудового навчанняOlesea_Moldovan
4.2K vues10 diapositives
психодіагностичні методики par
психодіагностичні методикипсиходіагностичні методики
психодіагностичні методикиТатьяна Тарасова
10.3K vues18 diapositives
сучасні дослідження з вікової і педагогічної психології par
сучасні дослідження з вікової і педагогічної психологіїсучасні дослідження з вікової і педагогічної психології
сучасні дослідження з вікової і педагогічної психологіїGala2308
8.2K vues16 diapositives
Організація та проведення кваліфікаційних пробних робіт par
Організація та проведення кваліфікаційних пробних робітОрганізація та проведення кваліфікаційних пробних робіт
Організація та проведення кваліфікаційних пробних робітymcmb_ua
4.3K vues4 diapositives
використання стилів у текстових документах par
використання стилів у текстових документахвикористання стилів у текстових документах
використання стилів у текстових документах������ �����
4.2K vues30 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку par
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого урокуІнфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого урокуМаксим Павленко
31K vues22 diapositives
дієслово 2 клас par
дієслово 2 класдієслово 2 клас
дієслово 2 класAndrew Kuropyatnik
24.2K vues11 diapositives
плетіння par
плетінняплетіння
плетінняL_G
2.9K vues14 diapositives
програмні засоби par
програмні засобипрограмні засоби
програмні засобиNataKvasha
18.4K vues40 diapositives
Анкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнів par
Анкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнівАнкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнів
Анкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнівНадвірнянський інформаційно - методичний центр
21K vues109 diapositives
Технологія виготовлення виробів з бісеру на дротяній основі par
Технологія виготовлення виробів з бісеру на дротяній основіТехнологія виготовлення виробів з бісеру на дротяній основі
Технологія виготовлення виробів з бісеру на дротяній основіGeorgina Reka
8.3K vues47 diapositives

Tendances(20)

Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку par Максим Павленко
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого урокуІнфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
плетіння par L_G
плетінняплетіння
плетіння
L_G2.9K vues
програмні засоби par NataKvasha
програмні засобипрограмні засоби
програмні засоби
NataKvasha18.4K vues
Технологія виготовлення виробів з бісеру на дротяній основі par Georgina Reka
Технологія виготовлення виробів з бісеру на дротяній основіТехнологія виготовлення виробів з бісеру на дротяній основі
Технологія виготовлення виробів з бісеру на дротяній основі
Georgina Reka8.3K vues
Заняття 4 Дорожні знаки par margaritakomp
Заняття 4 Дорожні знакиЗаняття 4 Дорожні знаки
Заняття 4 Дорожні знаки
margaritakomp7.3K vues
Формування екологічної свідомості у дітей par Liliya Dmutrenko
Формування екологічної свідомості у дітейФормування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітей
Liliya Dmutrenko1.6K vues
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par RostyslavDmytruk
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
Документи з атестації педагогічних працівників par yakusheva
Документи з атестації педагогічних працівниківДокументи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівників
yakusheva18.3K vues
планування як загальна функція менеджменту par uliana8
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana83.5K vues
Моніторинг освітнього процесу та умов.функц.освітсистеми par MARO51
Моніторинг освітнього процесу та умов.функц.освітсистемиМоніторинг освітнього процесу та умов.функц.освітсистеми
Моніторинг освітнього процесу та умов.функц.освітсистеми
MARO511.5K vues
аплікація теорія par Andy Levkovich
аплікація теоріяаплікація теорія
аплікація теорія
Andy Levkovich1.8K vues
презентація до дня студента par ssusere60f00
презентація до дня студентапрезентація до дня студента
презентація до дня студента
ssusere60f001.7K vues
Класний журнал 5-11 класи par koblevoschool1
Класний журнал 5-11 класиКласний журнал 5-11 класи
Класний журнал 5-11 класи
koblevoschool190.3K vues
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx par ssuser34622d
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
ssuser34622d6.1K vues
Методичні рекомендації з організації та проведення пошуково-дослідницької роб... par Наталья Качковская
Методичні рекомендації з організації та проведення пошуково-дослідницької роб...Методичні рекомендації з організації та проведення пошуково-дослідницької роб...
Методичні рекомендації з організації та проведення пошуково-дослідницької роб...

Similaire à загальні функції управління

організація і методика тема перша par
організація і методика тема першаорганізація і методика тема перша
організація і методика тема першаДмитро Резніченко
2.1K vues50 diapositives
методи та прийоми фінансового аналізу par
методи та прийоми фінансового аналізуметоди та прийоми фінансового аналізу
методи та прийоми фінансового аналізуДмитро Резніченко
668 vues16 diapositives
презентація до 3теми par
презентація до 3темипрезентація до 3теми
презентація до 3темиstetsenko_lyudmila
3.7K vues10 diapositives
класифікація методів фінансового аналізу par
класифікація методів фінансового аналізукласифікація методів фінансового аналізу
класифікація методів фінансового аналізуДмитро Резніченко
2.7K vues12 diapositives
планування_тема4.ppt par
планування_тема4.pptпланування_тема4.ppt
планування_тема4.pptAnyaLengren
14 vues13 diapositives
іад par
іадіад
іадYana Therechenko
1.5K vues9 diapositives

Similaire à загальні функції управління(20)

планування_тема4.ppt par AnyaLengren
планування_тема4.pptпланування_тема4.ppt
планування_тема4.ppt
AnyaLengren14 vues
Hano кваліметрія par Tamilka
Hano кваліметріяHano кваліметрія
Hano кваліметрія
Tamilka808 vues
с par olexii4
сс
с
olexii42.8K vues
Сучасні підходи до планування в освіті par petrosemenjuk
Сучасні підходи до планування в освітіСучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освіті
petrosemenjuk4.5K vues
Семінар завучів par yanaanya
Семінар завучівСемінар завучів
Семінар завучів
yanaanya1.5K vues
Семінар Наумчук Т.В., Черняхів par ZHOIPPO
Семінар Наумчук Т.В., ЧерняхівСемінар Наумчук Т.В., Черняхів
Семінар Наумчук Т.В., Черняхів
ZHOIPPO686 vues
презентация до семінару 31.10.12 par Olga Degtyareva
презентация до семінару 31.10.12презентация до семінару 31.10.12
презентация до семінару 31.10.12
Olga Degtyareva3.8K vues
Стратегічне управління сучасною бібліотекою par ДокШир
Стратегічне управління сучасною бібліотекоюСтратегічне управління сучасною бібліотекою
Стратегічне управління сучасною бібліотекою
ДокШир3.4K vues
Naukovyj aparat doslidrzennia par VlasyukA
Naukovyj aparat doslidrzenniaNaukovyj aparat doslidrzennia
Naukovyj aparat doslidrzennia
VlasyukA578 vues

Plus de Марія Пасічник

теоретичні основи освітнього менеджменту par
теоретичні основи освітнього менеджментутеоретичні основи освітнього менеджменту
теоретичні основи освітнього менеджментуМарія Пасічник
2.4K vues21 diapositives
прийняття управлінських рішень керівником освітньої організації par
прийняття управлінських рішень керівником освітньої організаціїприйняття управлінських рішень керівником освітньої організації
прийняття управлінських рішень керівником освітньої організаціїМарія Пасічник
1.5K vues10 diapositives
організація ефективної взаємодії в освітніх організаціях par
організація ефективної взаємодії в освітніх організаціяхорганізація ефективної взаємодії в освітніх організаціях
організація ефективної взаємодії в освітніх організаціяхМарія Пасічник
288 vues10 diapositives
мотивація діяльності працівників освітнього закладу par
мотивація діяльності працівників освітнього закладумотивація діяльності працівників освітнього закладу
мотивація діяльності працівників освітнього закладуМарія Пасічник
1.6K vues11 diapositives
імідж навчального закладу par
імідж навчального закладуімідж навчального закладу
імідж навчального закладуМарія Пасічник
3.4K vues12 diapositives
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу par
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладувимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладуМарія Пасічник
2.1K vues11 diapositives

Plus de Марія Пасічник(8)

прийняття управлінських рішень керівником освітньої організації par Марія Пасічник
прийняття управлінських рішень керівником освітньої організаціїприйняття управлінських рішень керівником освітньої організації
прийняття управлінських рішень керівником освітньої організації
організація ефективної взаємодії в освітніх організаціях par Марія Пасічник
організація ефективної взаємодії в освітніх організаціяхорганізація ефективної взаємодії в освітніх організаціях
організація ефективної взаємодії в освітніх організаціях
мотивація діяльності працівників освітнього закладу par Марія Пасічник
мотивація діяльності працівників освітнього закладумотивація діяльності працівників освітнього закладу
мотивація діяльності працівників освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу par Марія Пасічник
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладувимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії par Марія Пасічник
залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів діїзалежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії
залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії
залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії par Марія Пасічник
залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів діїзалежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії
залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії

Dernier

Семінар Пізнаємо природу.pptx par
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
9 vues14 diapositives
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 vues73 diapositives
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
45 vues10 diapositives
гопчук а.а.pptx par
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
7 vues21 diapositives
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vues244 diapositives
Академічна доброчесність par
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
66 vues15 diapositives

Dernier(17)

Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues

загальні функції управління

 • 2. 1. Аналіз як функція управління
 • 3. Аналіз – функція управління спрямована на вивчення стану, тенденцій розвитку, об'єктивну оцінку результатів педагогічного процесу та вироблення на цій основі прогнозу щодо впорядкування навчально-виховної системи або переведення її у більш високий якісний стан.
 • 5. O Стихійно-емпіричний (мета аналізу відсутня чи не усвідомлюється керівником, предмет аналізу чітко не визначений, аналізуються розрізнені явища і факти, аналіз хаотичний і безсистемний, висновки загальні і поверхові). O Емпіричний (мета аналізу - у встановленні зв’язків між окремими фактами і явищами, факти просто констатуються, висновки поверхові, рекомендації повчальні, реальні причини стану об’єкта залишаються нерозкритими). O Науковий (поєднання аналізу з самоаналізом, застосування наукових методів пізнання - індукції, дедукції, абстрагування, моделювання, синтезу, тестування, ранжування, експерименту, планування, систематичності аналітичної діяльності).
 • 6. параметрични й (оперативний) • Аналізуються основні показники навчально-виховного процесу (уроки, виховні заходи, дисципліна в окремих класах, трудова дисципліна педколективу та ін.). тематичний (локальний) • Спрямований на глибоке вивчення окремих, більш масштабних проблем навчально-виховного процесу підсумковий (комплексний) • Найбільш широкий (загально шкільний) вид аналізу за звітний період (місяць, чверть, півріччя, рік, кілька років) Види аналізу інформації
 • 7. 2. Функція планування. Сист ема ст рат егічного й операт ивного планування робот и освіт нього закладу.
 • 8. O Виділяють стратегічне планування (понад 1 рік) і оперативне (поточне) планування (до 1 року). O Стратегічне планування полягає у виборі курсу розвитку організації – її стратегії. O Оперативне планування є одночасно продовженням стратегічного планування і способом реалізації стратегії. Планування – вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення.
 • 9. Стратегічне планування – це аналітичний процес, в результаті якого виробляються стратегічні рішення. Його мета управління планами. Стратегічне планування передбачає постановку питань, пов’язаних із самими процесом визначення цілей. Основніетапистратегічного планування,запропонованіО. Кузьміним: Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Визначення місії і цілей організації. Місія – це чітко виражена причина існування організації. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних розробок. Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив). Вибір оптимальної стратегії. Оцінювання стратегій.
 • 10. Оперативне планування – різновид управлінської діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів, пов’язаних із розробленням оперативного плану з метою реалізації обраної стратегії і передбачає т акі ет апи: • 2. Оцінювання та аналізування сильних і слабких позицій організації. 1. Інформаційне забезпечення оперативного планування. • 4. Формування бюджету (бюджетування). 3. Вибір і формування планових параметрів. • 6. Формування альтернативних варіантів оперативних планів. 5. Вибір адміністративних важелів. 7. Вибір варіанта оперативного плану, що відповідає при- йнятій стратегії
 • 11. 3. Організація як функція управління освітнім закладом.
 • 12. Організація – вид управлінської діяльності, який відображає процес формування структури управління. O Повноваження – це обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких її працівників на виконання певних завдань. Повноваження делегуються посаді, а не індивіду, який займає її в даний момент. O Відповідальніст ь – це зобов’язання виконувати поставлені завдання та відповідати за їх позитивне вирішення. O Делегування – передавання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Функція організації пов’язана із такими категоріями, як повноваження, відповідальність, делегування тощо.
 • 13. 4. Значення функції контролю. Види і методи контролю.
 • 14. Конт роль – одна з функцій управління, призначення якої – виявлення можливих відхилень величини фактичних параметрів керованої системи від бажаних (мети, завдання, норми тощо) із метою забезпечення досягнення організацією своїх цілей. Контрольно-аналітична діяльність є найважливішою складовою діяльності керівника в системі освіти. Її метою є зіставлення досягнутих результатів із запланованими, забезпечення виконання управлінських рішень, запобігання можливим помилкам.
 • 15. Форми і методи контролю Методи контролю Перегляд документації Бесіда Спостереження Хронометраж Інтерв'ювання Діагностичне анкетування  Форми контролю Попередній Поточний Підсумковий Порівняльний Персональний Класно-узагальнюючий Предметно- узагальнюючий