Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ang Panitikan

Proyekto sa FIL4: Panitikan ng Rehiyon
Halaw sa librong "Literatura ng Iba't-Ibang Rehiyon ng Pilipinas" (2001) ni Carmelita S. Lorenzo, et. al.,
Presentasyon ni Jhon Ricky T. Salosa
BSED IIB - FILIPINO

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ang Panitikan

 1. 1. ANG PANITIKAN
 2. 2. Katuturan mula sa iba’t ibang manunulat
 3. 3. ❑ Ayon kina Rufino Alejandro at Julian Pineda ang panitikan ay “ bungang isip na isinatitik”. Ito rin ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng katha na tumutulong sa wastong ikauunawa ng noon, ngayon at bukas ng isang bansa. Ito rin ay pagpapahayag ng damdamin at mga karanasan ng sangkatauhan na nasusulat sa masinining at makahulugang mga pahayag. ❑ Isinaad ni W.J Long na ang panitikan ay nasusulat ng mga tala ng “pinakamabuting kaisipan at damdamin ng tao.”
 4. 4. ❑ Batay naman sa Webster Dictionary ito ay ang anumang anyo nasusulat sa anyo mang patula/tuluyan sa isang partikular na panahon. ❑ Sa Panitikang Pilipino nina Gonzales, Martin at Rubin ang panitikan ay isang paraan ng pagpapahyag na kinapapalooban ng katotohanan sa paraang ipinaparanas sa mambabasa ang kaisipan at damdamin ng manunulat. ❑ Ayon naman kay Salazar ito ay isang lakas na nagpapagalaw sa lipunan at maaaring magpalaya ng isang ideya nagpupumiglas makawala.
 5. 5. ❑ Inihayag din ni Ramos na panitikan ding matatawag ang lahat ng uri ng mga tala na kinasasalaminan ng pangaraw-araw na pamumuhay ng tao sa lipunang kaniyang ginagalawan. Isang lakas itong maaaring maging mahalagang bahagi ang pagpapaunlad ng lipunan at kalinangan. ❑ Para naman kay Bro. Azarias ang panitikan ay pagpapahayag ng damdamin ng tao tungkol sa iba’t ibang bagay sa daigdig sa pamumuhay, sa pamahalaan, sa lipunan at sa kaugnayan ng kanilang kaluluwa sa Poong Lumikha.
 6. 6. Kahalagahan ng panitikan
 7. 7. 1. Upang ang magagandang kaugalian, kultura’t tradisyon na ikinaiiba natin sa ibang lahi at mas makilala ang ating sarili bilang pilipino. 2. Upang malaman at maipagmalaki na tayo ay may mga mahuhusay na manunulat na hindi papahuli sa mga manunulat ng ibang bansa o lahi. 3. Upang mabatid ang sariling kahusayan sa panitikan gayundin ang ating mga kapintasan at kahinaan upang maging daan ng pagpapabuti ng mga tao.
 8. 8. 4. Upang mabatid natin ang magaganda at mahuhusay na mga akdang Pilipino at nang sa gayon ay matutuhan nating pahalagahan at pagmalasakitan ang mga ito. 5. Upang tuklasin ang ating aydentidad bilang mga Pilipino. 6. Upang maipakita bilang Pilipino ang pagmamahal sa sariling kultura at pagmamalasakit sa sariling panitikan.
 9. 9. Tagahubog ng panitikan
 10. 10. 1. Kultura, Kaugalian at Tradisyon. Ito ang mga masasalamin sa mga akdang pampanitikan. 2. Hanapbuhay o Gawain/ Propesyon. Ang mga salitang ipinapahayag ng manunulat ay may kinalaman sa hanapbuhay o propesyon. 3. Lipunan at Pulitika. Ito ay nakakaapekto sa buhay ng mga mamamayan. 4. Edukasyon at Pananampalataya. Ang mga laman ng nasusulat ay naayon sa edukasyon at pananampalataya ng tao. 5. Lugar na tinitirahan. Ito ay may malaking epekto sa isipan at damdamin ng isang tao.
 11. 11. Uri AT ANYO NG P A N I T I K A N
 12. 12. ❑ Ang panitikan ay maaaring nakasulat at di – nakasulat. Ito ay ipinapahayag sa anyong patula at tuluyan. ❑ Patula- nahahati sa mga taludtod o saknong at ginagamitan ng mga piling salita na maaaring mayroong sukat, tugma, talinhaga o maaari din namang wala. Ang mga halimbawa ay kasabihan,salawikain, bugtong, awiting bayan at bulong ❑ Tuluyan- ito ay nasusulat nang malaya sa anyo ng mga talata na karaniwang binubuo ng mga pangungusap.
 13. 13. URI NG TULA ❑ Tulang Pasalaysay- ito ay may sukat at tugma. ang nabibilang dito ay epiko, awit at korido. ❑Tulang Liriko- kilala din sa tawag na tulang paawit at buhat sa salitang Griyego na lira na ang ibig sabihin ay inaawit at ito ay may kaugnayan sa emosyon ang mga halimbawa ay oda,sonato,elihiya at iba pa. ❑Tulang Pantanghalan/ Pandulaan-ginagamit sa pagtatanghal ng mga dula at ang mga halimbawa ay duplo, karagatan, balagtasan, komedya, moro- moro at cenaculo.
 14. 14. URI NG PANITIKANG TULUYAN ❑ Pabula- ang mga tauhang gumaganap ay hayop. Ang aral ay karaniwang ibinibigay sa paraang wakas sa pamamagitan ng kasabihan o salawikain. ❑ Alamat- nagsasaad o nagpapaliwanag ng tungkol sa pinagmulan ng isang bagay, pook at pangalan. ❑ Maikling Kwento- ang mga pangyayari ay simple, may mga kilos na organisado,may tunggalian ng mga tauhan, may banghay, sa kalagitnaan ay may kasukdulan at may katapusan o wakas.
 15. 15. URI NG PANITIKANG TULUYAN ❖ Kuwento ng Tauhan- ang binibigyang diin ay ang pangunahing tauhgan ❖ Kuwento ng Madulang Pangyayari- ang binibigyang pansin ay ang pangyayari. ❖Kuwento ng Katutubong Kulay- ang binibigyang pokus ay ang tagpuan o ang kapaligiran. ❖ Kuwento ng Kababalaghan- ang mga pangyayari ay hindi kapani-paniwala at taliwas sa katotohanan.
 16. 16. URI NG PANITIKANG TULUYAN ❑ Nobela- tinatawag din na kathambuhay. Ang mga pangyayari ay kawing-kawing at mas mahaba kaysa sa maikling kwento. ❖ Nobelang Makabanghay- ito ay nagbibigay diin sa balangkas ❖ Nobela ng Tauhan- ang binibigyang pokus ay ang pangangailangan at hangarin ng pangunahing tauhan ❖ Nobelang Makasining- ang binibigyang pansin ay ang paghahanay ng mga pangyayari at paglalarawan ❖ Nobelang Maromansa- ito ay nagtatanghal ng pag- iibigan ❖ Nobela ng Layunin- nagbibigay diin sa mga simulain o layuning mahalaga sa buhay ng tao.
 17. 17. URI NG PANITIKANG TULUYAN ❑ Sanaysay- tumatalakay sa isang paksa ayon sa sariling pananaw at kuro-kuro ng may akda. ❖ Ito ay may dalawang uri ang pormal (maanyong sanaysay- maingat, maayos at mabisa ang paglalahad na karaniwang nagagawa ng isang may malawak na kaalaman sa paksa) at ang di-pormal (malaya- kung ang paksa ay higit na malapit sa karaniwang mambabasa sapagkat ito ay tumatalakay sa pangaraw-araw na pangyayari).
 18. 18. URI NG PANITIKANG TULUYAN ❑ Dula- naglalarawan ng mga pangyayari sa buhay ng tao sa pamamagitan ng mga tauhang gumaganap sa ibabaw ng tanghalan. ❖ Komedya- ang uri ng dulang ito ay masaya at kawili-wili sapagkat nagtatapos sa tagumpay ng pangunahing tauhan. ❖ Melodrama- galing sa Griyegong salitang melos na nangangahulugang awit at ito ay may malulungkot na pangyayari. ❖ Trahedya- ginagampanan ng tauhang mapupusok sapagkat kinapapalooban ng mahihigpit na tunggalian. ❖ Parsa- ang layunin ay magpatawa sa pamamagitan ng katawa-tawang pananalita. ❖ Saynete- ang paksa ay ugali na itinatanghal sa paraang katawa-tawa.
 19. 19. URI NG PANITIKANG TULUYAN ❑ Talumpati- uri ng akdang pampanitikan na sadyang inihanda upang bigkasin. ❖ Talumpating Panlibang- ginagamit sa mga pagtitipong sosyal o panlipunan. ❖ Talumpating Pampasigla- ginagamit sa mga okasyong tulad ng araw ng pagtatapos, pagbubukas ng aklatan at iba pa. ❖ Talumpating Nagbibigay impormasyon- talumpating ginagamit kung magbibigay ng ulat. ❖ Talumpating nagbibigay galang- binibigkas bilang simbolo ng pagtanggap ❖ Talumpati ng Papuri- may layuning magbigay ng parangal o papuri sa magagandang nagawa..
 20. 20. URI NG PANITIKANG TULUYAN ❑ Balita- naglalahad ng mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng bansa. ❑ Talambuhay- naglalahad ng pangyayari sa buhay ng isang tao mula ng siya ay isilang hanggang sa kaniyang kamatayan. Ito ay may dalawang uri pansarili (siya mismo ang sumulat) at ang pang-iba (ibang tao ang sumulat). ❑ Liham- nag-uugnay ng dalawang tao o pangkat na magkakalayo ❑ Editoryal- naglalahad ng kuro-kuro o pananaw ng manunulat tungkol sa isang napapanahong isyu.

×