Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ETT GOTT VÄRDSKAP
– om att få människor att känna sig välkomna.
Värdskap och gästfrihet i heligt rum – Martin Garlöv
Om ky...
RAMAR FÖR DAGEN
Inledning
Första arbetspasset – med en paus mitt i
Lunch 12:00
Andra arbetspasset 13:00
Fikapaus
Tredje pa...
Värdskap & gästfrihet
i heligt rum
GudstjänstBESÖKARE
!
GudstjänstDELTAGARE
!
GudstjänstFIRARE
Värd för gudstjänst.
Värd för kyrkan.
KYRKTJÄNSTVÄRD GUDSVÄRD
KYRKVÄRD GUDSTJÄNSTVÄRD
!
Inte längre kyrkstöt - numera ett ...
Där det finns en gäst.
Där finns det en värd.
Och där är du.
Mötet är
sanningens ögonblick.
Context is everything.
!
Värdskapets grunder
Tjänande
Helhet
Dialog
Ansvar
Kunskap
Tjänandet – Att första
hand vara till för en
annan människa
Helheten – Andra
medarbetare, stämningar,
…sammanhanget
Dialog – Lyssna,
förstå, återkoppla
Ansvaret – inför sig
själv och församlingen
Omtanken – Närmast
reflexmässigt.
Kunskapen – mer än
trevlig.
Veta vad en talar om
ger både lust och nytta.
Med ordet ”dom” tänds en
varningslampa.
– Det är ingen som hör oss.
– Vi gör det.
Hotellkedjan Ritz Carlton
We are ladies and gentlemen,
serving ladies and gentlemen.
Lojal kommer av ordet laglydig.
!
Hur förhåller sig en värd till lagen?
!
Vem är värden lojal med?
Som värd ska du vara fri att handla
i ögonblicket.
!
I mötet med gudstjänstfiraren
måste full frihet råda.
Albertssons första och andra tes
Varför går människor till kyrkan
på Första Advent?
Varför går människor inte i
kyrkan på ...
Frågan är
• Vad får människor att stanna kvar?
• Vad skulle få någon att resa sig och gå?
• Vad får människor att komma ti...
VAD SÄGER DU OM DET HÄR:
Vad ger värdskapet mening?
En kyrkvärds bön
Gud, ge mig sinnesro att
acceptera det jag inte kan
förändra, mod att förändra det
jag kan och förstånd a...
ETT BÄRBART VERKTYG
!
Psalmboken är som Knattarnas
Gröngölingsbok.
!
3 av kyrkans böcker i sin helhet
mellan pärmarna + de...
Kyrkans Böcker
Bibeln
Psalmboken
Evangelieboken
Liten bönbok
Kyrkohandboken
APROPÅ INGENTING
!
En ny handbok introduceras
nästa år.
Det ger anledning att se över
agendorna. Och psalmböckerna
kommer ...
Många uppgifter. Vilka?
Många uppgifter
Möta de som kommer till gudstjänst
Dela ut psalmbok och gudstjänstordning
Svara på frågor
Läsa text
Var me...
3 viktigaste uppgifterna
Kyrkvärdar i huvudgudstjänsten är
självklart i de flesta församlingar.
Hur är det i andra gudstjänster under
veckan?
Kyrkv...
Syftet är att människor ska
komma till tro på Kristus och
leva i tro,
en kristen gemenskap skapas
och fördjupas, Guds rike...
Församlingens kyrkoråd eller, om
församlingen ingår i ett pastorat,
församlingsrådet väljer kyrkvärdar för
mandatperioden....
Hur ska församlingen välkomna en
ny gudstjänstvärd eller kyrkvärd?
!
Kyrkohandbokens ordning för
välkomnande av medarbetar...
Ordningsman
Jamän, det är väl ändå skillnad på
kyrkvärdar och gudstjänstvärdar!
Vård av kyrkobyggnader och deras inventarier
2 § Kyrkobyggnader och deras inventarier ska underhållas så att
de kan tjäna ...
Gemensamt ansvar för
gudstjänsten
När gudstjänst firas finns inte den
fjärde väggen - som den gör på teater.
!
Gudstjänsten är hela församlingen
gåva och up...
Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och
sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänster...
Gemensamt ansvar
för gudstjänsten
Vart är du på väg?
Och vill du dit?
Där det finns en gäst.
Där finns det en värd.
Och där är du.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Gott värdskap

191 vues

Publié le

En föreläsning för gudstjänstvärdar och kyrkvärdar i Lund 4 februari 2017.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Gott värdskap

 1. 1. ETT GOTT VÄRDSKAP – om att få människor att känna sig välkomna. Värdskap och gästfrihet i heligt rum – Martin Garlöv Om kyrkvärdens uppdrag och ett välkomnande sätt bjuder in till kyrkan. ! Platsen där alla är delaktiga – Linda Vikdal Delaktighet i kyrkan för alla. Upplever människor med intellektuella funktionshinder det så? ! Välkomna barn – Catrin Sundelius Synen på barn. Hur de kan välkomnas och tilldelas särskilda uppdrag i gudstjänsten.
 2. 2. RAMAR FÖR DAGEN Inledning Första arbetspasset – med en paus mitt i Lunch 12:00 Andra arbetspasset 13:00 Fikapaus Tredje passet Avslutning senast 16:00
 3. 3. Värdskap & gästfrihet i heligt rum
 4. 4. GudstjänstBESÖKARE ! GudstjänstDELTAGARE ! GudstjänstFIRARE
 5. 5. Värd för gudstjänst. Värd för kyrkan. KYRKTJÄNSTVÄRD GUDSVÄRD KYRKVÄRD GUDSTJÄNSTVÄRD ! Inte längre kyrkstöt - numera ett kyrkstöd
 6. 6. Där det finns en gäst. Där finns det en värd. Och där är du.
 7. 7. Mötet är sanningens ögonblick.
 8. 8. Context is everything. !
 9. 9. Värdskapets grunder Tjänande Helhet Dialog Ansvar Kunskap
 10. 10. Tjänandet – Att första hand vara till för en annan människa
 11. 11. Helheten – Andra medarbetare, stämningar, …sammanhanget
 12. 12. Dialog – Lyssna, förstå, återkoppla
 13. 13. Ansvaret – inför sig själv och församlingen
 14. 14. Omtanken – Närmast reflexmässigt.
 15. 15. Kunskapen – mer än trevlig. Veta vad en talar om ger både lust och nytta.
 16. 16. Med ordet ”dom” tänds en varningslampa. – Det är ingen som hör oss. – Vi gör det.
 17. 17. Hotellkedjan Ritz Carlton We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen.
 18. 18. Lojal kommer av ordet laglydig. ! Hur förhåller sig en värd till lagen? ! Vem är värden lojal med?
 19. 19. Som värd ska du vara fri att handla i ögonblicket. ! I mötet med gudstjänstfiraren måste full frihet råda.
 20. 20. Albertssons första och andra tes Varför går människor till kyrkan på Första Advent? Varför går människor inte i kyrkan på Andra Advent?
 21. 21. Frågan är • Vad får människor att stanna kvar? • Vad skulle få någon att resa sig och gå? • Vad får människor att komma tillbaka?
 22. 22. VAD SÄGER DU OM DET HÄR: Vad ger värdskapet mening?
 23. 23. En kyrkvärds bön Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."
 24. 24. ETT BÄRBART VERKTYG ! Psalmboken är som Knattarnas Gröngölingsbok. ! 3 av kyrkans böcker i sin helhet mellan pärmarna + delar av Bibeln och Kyrkohandboken. Lilla katekesen på köpet.
 25. 25. Kyrkans Böcker Bibeln Psalmboken Evangelieboken Liten bönbok Kyrkohandboken
 26. 26. APROPÅ INGENTING ! En ny handbok introduceras nästa år. Det ger anledning att se över agendorna. Och psalmböckerna kommer att behöva bytas ut.
 27. 27. Många uppgifter. Vilka?
 28. 28. Många uppgifter Möta de som kommer till gudstjänst Dela ut psalmbok och gudstjänstordning Svara på frågor Läsa text Var med och be efter gudstjänsten Leda förbön Hjälpa prästen att klä sig Ställa i ordning på altaret Tända ljus för de avlidna Förbereda nattvardskärlen Göra i ordning nattvardskärlen efter utdelandet Bära fram bröd och vin Ta upp kollekt och räkna den Ställa ordning i predikstolen eller ambon Vara uppmärksam under gudstjänsten Ta hand om den som stör gudstjänsten Visa andra i församlingen när man ska stå och sitta Gå med i procession Sätta upp psalmnummer Hälsa välkommen Läsa tackbönen efter utdelandet av bröd och vin Vara med i sakristian under förberedelsebönen Läsa upp kollektcirkuläret Dela ut nattvardsgåvorna
 29. 29. 3 viktigaste uppgifterna
 30. 30. Kyrkvärdar i huvudgudstjänsten är självklart i de flesta församlingar. Hur är det i andra gudstjänster under veckan? Kyrkvärdar i dopgudstjänster? Åldersgräns för kyrkvärdar?
 31. 31. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
 32. 32. Församlingens kyrkoråd eller, om församlingen ingår i ett pastorat, församlingsrådet väljer kyrkvärdar för mandatperioden. Till kyrkvärd får den väljas som 1. tillhör Svenska kyrkan 2. är döpt, och 3. har fyllt 16 år.
 33. 33. Hur ska församlingen välkomna en ny gudstjänstvärd eller kyrkvärd? ! Kyrkohandbokens ordning för välkomnande av medarbetare.
 34. 34. Ordningsman Jamän, det är väl ändå skillnad på kyrkvärdar och gudstjänstvärdar!
 35. 35. Vård av kyrkobyggnader och deras inventarier 2 § Kyrkobyggnader och deras inventarier ska underhållas så att de kan tjäna sitt ändamål. I kulturmiljölagen finns ytterligare bestämmelser om vården av kyrkobyggnader och inventarier. Kyrkobyggnaderna ska hållas tillgängliga för allmänheten. Kyrkoherden och en (1) kyrkvärd ansvarar för kyrkobyggnadernas inventarier i enlighet med bestämmelserna i kulturmiljölagen. Kyrkvärden ska utses av kyrkorådet, om det är en församling som inte ingår i ett pastorat, eller av församlingsrådet. Han eller hon utses bland de kyrkvärdar som är ledamöter eller ersättare i kyrkorådet eller i församlingsrådet. Kyrkoherden får utse någon annan präst som arbetar i församlingen att ansvara i stället för kyrkoherden.
 36. 36. Gemensamt ansvar för gudstjänsten
 37. 37. När gudstjänst firas finns inte den fjärde väggen - som den gör på teater. ! Gudstjänsten är hela församlingen gåva och uppgift. Inte bara gåva, utan också ett gemensamt ansvar.
 38. 38. Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud. Kyrkorådet, församlingsrådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Prästen, kyrkomusikern, kyrkvärdarna och den gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst. I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga måltiden och gemenskapen i bön och lovsång. De som firar gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens gärningar, till mission och diakoni. (SvKB 2012:14) Inledningen på 5 avdelningen Gudstjänst 17 kapitlet Gudstjänstliv
 39. 39. Gemensamt ansvar för gudstjänsten
 40. 40. Vart är du på väg? Och vill du dit?
 41. 41. Där det finns en gäst. Där finns det en värd. Och där är du.

×