Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kyrkbussen 2014 svenska kyrkan

Forskningsenheten inom Svenska Kyrkans kansli i Uppsala ställer återkommande frågor till medlemmar och andra boende i Sverige. Kyrkbussen 2014 ger besked om kännedom och inställning till internationellt arbete, kyrkobyggnader, ideellt arbete, medlemskap, kyrkoval, tradition, partisympatier.

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Kyrkbussen 2014 svenska kyrkan

 1. 1. Kyrkbussen 2014 Uppdragsgivare: Investigo AB: Datum: Rapport: Kyrkbussen diagram Svenska kyrkan Eva Lagercrantz 2014-05-13
 2. 2. Kyrkbussen 2014 Innehåll 1. Respondenterna 2. Internationellt arbete 3. Platser och byggnader 4. Svenska kyrkans roll i samhällsdebatten 5. Religion och relation till Svenska kyrkan 6. Ideellt engagemang 7. Svenska kyrkan i utlandet 8. Kyrkovalet 9. Livssituation och värderingar 2
 3. 3. Kyrkbussen 2014 ‹#› Respondenterna1 3
 4. 4. Kyrkbussen 2014 Beskrivning av målgruppen (1) Bakgrundsvariabel Antal Andel Total 5028 100% Är du medlem i Svenska kyrkan? Ja 3443 68% Nej 1487 30% Vet ej 98 2% Kön Kvinna 2419 48% Man 2609 52% Generations- tillhörighet 30-talister 277 6% 40-talister 1303 26% 50-talister 836 17% 60-talister 717 14% 70-talister 665 13% 80-talister 665 13% 90-talister 526 11% Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola eller folkskola 531 11% Gymnasium 1756 35% Högskola eller universitet kortare än 3 897 18% Högskola eller universitet 3 år eller 1673 33% Annan utbildning 171 3% Redovisning av antal genomförda intervjuer, oviktade antal Bakgrundsvariabel Antal Andel Vad är din sammanlagda inkomst före skatt per år? 0-100.000 kr 347 7% 100.001-200.000 kr 612 12% 200.001-300.000 kr 997 20% 300.001-400.000 kr 1169 23% 400.001-500.000 kr 513 10% 500.001-600.000 kr 249 5% 600.001-700.000 kr 129 3% 700.001-800.000 kr 76 2% 800.001 kr eller mer 85 2% Vill ej uppge 623 12% Vet ej 228 5% Är du eller någon av dina föräldrar född i ett annat land än Sverige? Ja, jag själv 269 5% Ja, mamma 504 10% Ja, pappa 435 9% Nej, vi är alla födda i Sverige 4278 85% Har du annat modersmål än svenska? Ja 317 6% Nej 4710 94%
 5. 5. Kyrkbussen 2014 Beskrivning av målgruppen (2) Bakgrundsvariabel Antal Andel Total 5028 100% SKL Kommuninde lning Storstäder 818 17% Förortskommuner 814 16% Större städer 1475 30% Pendlingskommuner 328 7% Glesbygdskommuner 135 3% Varuproducerande kommuner 264 5% Övriga kommuner, mer än 25 000 inv. 699 14% Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. 313 6% Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. 89 2% Kyrkliga kommunklas ser 2012 Starkt kyrkliga 438 9% Måttligt kyrkliga 1244 25% Svagt kyrkliga 1654 34% Okyrkliga 1599 32% Redovisning av antal genomförda intervjuer, oviktade antal Stift Antal Andel Uppsala stift 413 8% Linköpings stift 273 6% Skara stift 296 6% Strängnäs stift 293 6% Västerås stift 272 6% Växjö stift 317 6% Lunds stift 723 15% Göteborgs stift 689 14% Karlstads stift 187 4% Härnösands stift 207 4% Luleå stift 279 6% Visby stift 43 1% Stockholms stift 943 19%
 6. 6. Kyrkbussen 2014 ‹#› Internationellt arbete2
 7. 7. Kyrkbussen 2014 Top of mind: Insamlingsorganisationer Fråga: Det finns ett antal insamlingsorganisationer i Sverige som arbetar med internationellt bistånd och/eller opinionsarbete i internationella frågor. Vilken sådan organisation kommer du att tänka på i första hand? Bas: Alla Organisationer som nämnts av minst 5 respondenter redovisas 7 Röda Korset Rädda barnen Läkare utan gränser Sida Unicef Amnesty SOS Barnbyar Radiohjälpen Plan International Svenska kyrkans internationella arbete Erikshjälpen Diakonia Annan Vet ej 0 % 13 % 25 % 38 % 50 % 0,0549 0,0739 0,006 0,007 0,011 0,012 0,019 0,025 0,0559 0,0579 0,0759 0,1209 0,4745 0,0654 0,0548 0,0052 0,0072 0,0086 0,013 0,0314 0,0122 0,0192 0,0488 0,074 0,0928 0,1263 0,441 2013 - Höst 2013 - Vinter/vår
 8. 8. Kyrkbussen 2014 Top of Mind: Insamlingsorganisationer Vilken organisation kommer du att tänka på i första hand? 2013 - Höst 2013 - Vinter/ vår 2012 2011 2010 2009 2008 Organisatio ner som nämnts av minst 1% Röda Korset 44% 47% 48% 48% 55% 34% 31% Rädda barnen 13% 12% 11% 12% 11% 17% 15% Läkare utan gränser 9% 8% 8% 7% 5% 4% 5% Sida 7% 6% 7% 7% 7% 8% 22% Unicef 5% 6% 5% 5% 3% 6% 4% Amnesty 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% SOS Barnbyar 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% Radiohjälpen 3% 1% 1% 1% 2% Plan International 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% Svenska kyrkans internationella arbete 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Erikshjälpen 1% 1% 1% 1% 1% 1% Diakonia 1% Annan 5% 7% 7% 8% 5% 11% 4% Vet ej 7% 5% 4% 3% 3% 11% 10% Fråga: Det finns ett antal insamlingsorganisationer i Sverige som arbetar med internationellt bistånd och/eller opinionsarbete i internationella frågor. Vilken sådan organisation kommer du att tänka på i första hand? Bas: Alla
 9. 9. Kyrkbussen 2014 Regelbundet givande Fråga: Ger du regelbundet, via autogiro eller inbetalningskort, till någon organisation som arbetar med internationellt bistånds- och/eller opinionsarbete? Bas: Alla, anges med (n=) Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 9
 10. 10. Kyrkbussen 2014 Andel som INTE skänker regelbundet Fråga: Ger du regelbundet, via autogiro eller inbetalningskort, till någon organisation som arbetar med internationellt bistånds- och/eller opinionsarbete? Bas: Alla Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 10
 11. 11. Kyrkbussen 2014 Andel som skänkt enstaka gåva Fråga: Har du de senaste sex månaderna givit någon enstaka gåva till någon organisation som arbetar med internationellt bistånd och/eller opinionsarbete (via inbetalningskort, insamlingsbössa, kollekt eller på annat sätt)? Bas: Alla Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 11
 12. 12. Kyrkbussen 2014 Har skänkt enstaka gåva till… Fråga: Minns du vilken organisation du senast gav en enstaka gåva till? Bas: Alla Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 12
 13. 13. Kyrkbussen 2014 OM regelbundet, till vem? 13 Fråga: ”Du som idag inte ger regelbundet: OM du skulle skänka 100 kronor i månaden pengar till en insamlingsorganisation som arbetar med internationella frågor, vilken organisation skulle du då välja?” Bas: de som inte ger regelbundet idag. Värden inom parentes anger förändring sedan föregående mätning Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året
 14. 14. Kyrkbussen 2014 Kännedom om internationella arbetet Fråga: Vilken är din spontana reaktion på att Svenska kyrkan nämns som en organisation som arbetar med internationella frågor? Kände du till att Svenska kyrkan bedrev internationellt arbete eller inte? Värden avser andel som svarat ”Jag kände till det” Bas: Alla Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 14
 15. 15. Kyrkbussen 2014 Vad man tror att Svenska kyrkan gör internationelltFråga: Vad tror du att Svenska kyrkan gör i sitt internationella arbete? Öppen fråga, Storleken på orden i ordmolnet korrelerar med antalet gånger ordet förekommer bland svaren
 16. 16. Kyrkbussen 2014 ‹#› Platser och byggnader3
 17. 17. Kyrkbussen 2014 Platser och byggnader: Värde Fråga: I ett samhälle finns vissa byggnader och platser som alla har mer eller mindre tillträde till. Man kan säga att de hör till våra gemensamma offentliga rum. Hur högt värdesätter du att du har tillgång till följande byggnader/platser? Bas: Alla, 5027 respondenter 17 Medel: Total Allemansrätten värdesätts enormt högt av svenskarna medan befolkningen i betydligt lägre grad värdesätter kyrkobyggnader. Inte heller bland medlemmarna hamnar kyrkobyggnaderna högt upp på listan – 64% värdesätter dem mycket men det är endast högre resultat än för fornlämningar/ ruiner, Bygdegårdar och Folkets hus. Signifikant skillnad 95% nivå mellan män och kvinnor på alla frågor
 18. 18. Kyrkbussen 2014 Platser och byggnader: Värde/generation Fråga: I ett samhälle finns vissa byggnader och platser som alla har mer eller mindre tillträde till. Man kan säga att de hör till våra gemensamma offentliga rum. Hur högt värdesätter du att du har tillgång till följande byggnader/platser? Bas: Alla, 5027 respondenter 18 * *) EJ signifikant skillnad 95% nivå *
 19. 19. Kyrkbussen 2014 Platser och byggnader: Värde/region Fråga: I ett samhälle finns vissa byggnader och platser som alla har mer eller mindre tillträde till. Man kan säga att de hör till våra gemensamma offentliga rum. Hur högt värdesätter du att du har tillgång till följande byggnader/platser? Bas: Alla, 5027 respondenter 19
 20. 20. Kyrkbussen 2014 Kyrkobyggnader: Värde och region Fråga: I ett samhälle finns vissa byggnader och platser som alla har mer eller mindre tillträde till. Man kan säga att de hör till våra gemensamma offentliga rum. Hur högt värdesätter du att du har tillgång till följande byggnader/platser? Svarsalternativ: Kyrkobyggnader Bas: Alla, 5027 respondenter 20 Medelvärde Medel: Total
 21. 21. Kyrkbussen 2014 Kyrkobyggnader: Värde och generation Fråga: I ett samhälle finns vissa byggnader och platser som alla har mer eller mindre tillträde till. Man kan säga att de hör till våra gemensamma offentliga rum. Hur högt värdesätter du att du har tillgång till följande byggnader/platser? Svarsalternativ: Kyrkobyggnader Bas: Alla, 5027 respondenter 21 Medel: Total Medelvärde
 22. 22. Kyrkbussen 2014 Kyrkobyggnader: Varför värdesätta? 22 Vi ber dig att med hjälp av följande påstående försöka beskriva varför och på vilket sätt du värdesätter kyrkobyggnaderna Bas: Om "Ganska mycket" eller "Väldigt mycket" på rad "Kyrkobyggnader" på fråga 9, 2768 IP Medelvärde
 23. 23. Kyrkbussen 2014 Kyrkobyggnader: Varför värdesätta? Vi ber dig att med hjälp av följande påstående försöka beskriva varför och på vilket sätt du värdesätter kyrkobyggnaderna Bas: Om "Ganska mycket" eller "Väldigt mycket" på rad "Kyrkobyggnader" på fråga 9, 2768 IP Medelvärden 23
 24. 24. Kyrkbussen 2014 Kyrkobyggnader: Andra skäl att värdesätta Annat som gör att du värdesätter kyrkobyggnaderna (ÖPPEN) Bas: Om "Ganska mycket" eller "Väldigt mycket" på rad "Kyrkobyggnader" på fråga 9, 2768 IP Öppen fråga 24
 25. 25. Kyrkbussen 2014 Viktigt att det finns kyrkobyggnad på orten där man bor? Fråga: Anser du att det är viktigt att det finns en kyrkobyggnad på orten där du bor? Bas: anges med (n=) 25 Medelvärde
 26. 26. Kyrkbussen 2014 Viktigt att det finns kyrkobyggnad på orten där man bor? Fråga: Anser du att det är viktigt att det finns en kyrkobyggnad på orten där du bor? Bas: anges med (n=) 26 Medelvärde
 27. 27. Kyrkbussen 2014 Viktigt att det finns kyrkobyggnad på orten där man bor? Fråga: Anser du att det är viktigt att det finns en kyrkobyggnad på orten där du bor? Bas: anges med (n=) 27 Medelvärde
 28. 28. Kyrkbussen 2014 Viktigt att det finns kyrkobyggnad på orten där man bor? Fråga: Anser du att det är viktigt att det finns en kyrkobyggnad på orten där du bor? Bas: anges med (n=) 28 Medelvärde
 29. 29. Kyrkbussen 2014 2014-04-28 Vad göra med kyrkobyggnaderna? Fråga: Om en församling inte har råd att behålla en kyrkobyggnad anser du då att den kan:
 30. 30. Kyrkbussen 2014 2014-04-28 RIVAS SÄLJAS BLI RUIN Vad göra med kyrkobyggnaderna? Fråga: Om en församling inte har råd att behålla en kyrkobyggnad anser du då att den kan:
 31. 31. Kyrkbussen 2014 ‹#› Ideellt engagemang4
 32. 32. Kyrkbussen 2014 Ideellt engagemang: Är engagerad Fråga: Är du ideellt engagerad i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Alla 5028 ip Fråga: Skulle du kunna tänka dig att engagera dig ideellt inom Svenska kyrkan? Bas: Ideellt engagerad i annan organisation än Svenska kyrkan, 2481 ip Är ideellt engagerad?
 33. 33. Kyrkbussen 2014 Ideellt engagemang: Kan tänka sig Fråga: Är du ideellt engagerad i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Alla 5028 ip Fråga: Skulle du kunna tänka dig att engagera dig ideell i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Ej ideellt engagerade, 3442 ip Är ideellt engagerad? Kan tänka sig att engagera sig ideellt?
 34. 34. Kyrkbussen 2014 2014-04-28 38 Ideellt engagemang: Undergrupper Fråga: Är du ideellt engagerad i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Alla 5028 respondenter Fråga: Skulle du kunna tänka dig att engagera dig ideell i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Ej ideellt engagerade, 3442 ip Är ideellt engagerad? Kan tänka sig att engagera sig ideellt
 35. 35. Kyrkbussen 2014 2014-04-28 39 Ideellt engagemang: SKL regioner Fråga: Är du ideellt engagerad i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Alla 5028 respondenter Fråga: Skulle du kunna tänka dig att engagera dig ideell i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Ej ideellt engagerade, 3442 ip Är ideellt engagerad? Kan tänka sig att engagera sig ideellt?
 36. 36. Kyrkbussen 2014 Ideellt engagemang: I Svenska kyrkan Fråga: Är du ideellt engagerad i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Alla 5028 ip Fråga: Skulle du kunna tänka dig att engagera dig ideellt inom Svenska kyrkan? Bas: Ideellt engagerad i annan organisation än Svenska kyrkan, 2481 ip Är ideellt engagerad? Kan tänka sig att engagera sig ideellt i Svenska kyrkan?
 37. 37. Kyrkbussen 2014 2014-04-28 41 Ideellt engagemang: I Svenska kyrkan Fråga: Är du ideellt engagerad i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Alla 5028 respondenter Fråga: Skulle du kunna tänka dig att engagera dig ideell i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag? Bas. Ej ideellt engagerade, 3442 ip Total:
 38. 38. Kyrkbussen 2014 Ideellt engagemang: Motiv Fråga: Vilka motiv har du för att engagera dig ideellt? Bas: Engagerar sig ideellt, 1586 ip Linjediagrammen illustrerar medelvärden för delfråga “Är du ideellt engagerad i någon organisation på andra sätt än att ge ekonomiskt bidrag?” och kön 38 Medel: Total
 39. 39. Kyrkbussen 2014 Ideellt engagemang: Motiv och generation Fråga: Vilka motiv har du för att engagera dig ideellt? Bas: Engagerar sig ideellt, 1586 ip Medelvärden 39
 40. 40. Kyrkbussen 2014 Ideellt engagemang: Motiv och region 40 Fråga: Vilka motiv har du för att engagera dig ideellt? Bas: Engagerar sig ideellt, 1586 ip; Medelvärden
 41. 41. Kyrkbussen 2014 OM ideellt engagemang: Motiv Vilka motiv skulle du ha för att engagera dig ideellt? Bas: Engagerar sig inte ideellt men skulle kunna tänka sig att göra det Medelvärden 41 Medel: Total
 42. 42. Kyrkbussen 2014 Motiv ideellt engagemang: Jämförelse Fråga: Vilka motiv har du för att engagera dig ideellt? Bas: Engagerar sig ideellt, 1586 ip Fråga Vilka motiv skulle du ha för att engagera dig ideellt? Bas: Engagerar sig inte ideellt men skulle kunna tänka sig att göra det Medelvärden 42
 43. 43. Kyrkbussen 2014 2014-04-28 47 Ideellt engagemang: Vilka områden 18. Inom vilka områden är du ideellt engagerad inom Svenska kyrkan? Bas: Engagerar sig ideellt i Svenska kyrkan. 253 IP 19. Inom vilka områden skulle du kunna tänka dig att arbeta ideellt inom Svenska kyrkan? Bas: Kan tänka sig engagera sig ideellt för Svenska kyrkan eller är redan engagerade ideellt för Svenska kyrkan, 747 ip Områden där man idag är ideellt engagerad inom Svenska kyrkan Områden inom vilka man kan tänka sig att arbeta ideellt för Svenska kyrkan
 44. 44. Kyrkbussen 2014 ‹#› Svenska kyrkans roll i samhällsdebatten5
 45. 45. Kyrkbussen 2014 Svenska kyrkan i samhällsdebatten Fråga: I vilken grad tycker Du att Svenska kyrkan och dess representanter deltar aktivt i det offentliga samtalet om samhällsfrågor? Bas: Alla respondenter Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 49 I vilken grad tycker Du att Svenska kyrkan och dess representanter deltar aktivt i det offentliga samtalet om samhällsfrågor?
 46. 46. Kyrkbussen 2014 Svenska kyrkan i samhällsdebatten Fråga: I vilken grad tycker Du att Svenska kyrkan och dess representanter deltar aktivt i det offentliga samtalet om samhällsfrågor? Bas: medlemmar Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 50 I vilken grad tycker Du att Svenska kyrkan och dess representanter deltar aktivt i det offentliga samtalet om samhällsfrågor?
 47. 47. Kyrkbussen 2014 När man senast hörde offentligt uttalande Fråga: När hörde/såg du senast någon från Svenska kyrkan uttala sig i en samhällsfråga? Bas: Alla respondenter Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 47 51
 48. 48. Kyrkbussen 2014 När man senast hörde offentligt uttalande Fråga: När hörde/såg du senast någon från Svenska kyrkan uttala sig i en samhällsfråga? Bas: Medlemmar Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 48 52
 49. 49. Kyrkbussen 2014 Vad uttalandet handlade om: Öppna svar Fråga: Kan du försöka minnas vad det handlade om? Bas: Har någon gång under senaste året hört/sett någon ifrån Svenska kyrkan uttala sig offentligt Ordmolnet har skapats så att storleken motsvarar antal gånger ordet förekommit bland svaren. 49 53
 50. 50. Kyrkbussen 2014 Viktiga företrädare för Svenska kyrkan Kan du nämna tre personer som du anser vara viktiga företrädare för Svenska kyrkan? Bas: Alla Ordmolnet har skapats så att storleken motsvarar antal gånger ordet förekommit bland svaren. 50
 51. 51. Kyrkbussen 2014 ‹#› Religion och relation till Svenska kyrkan5
 52. 52. Kyrkbussen 2014 Konfirmation Är du konfirmerad? Bas: Medlemmar Är du medlem i Svenska kyrkan?
 53. 53. Kyrkbussen 2014 Konfirmation: Region Är du konfirmerad? Bas: Medlemmar
 54. 54. Kyrkbussen 2014 Anställd/Förtroendevald Fråga: Är du medlem i Svenska kyrkan Är du anställd eller förtroendevald inom Svenska kyrkan? Bas: Medlemmar Är du anställd eller förtroendevald inom Svenska kyrkan?
 55. 55. Kyrkbussen 2014 Uppfattning om Gud eller högre makt Fråga 28. Vilket av nedanstående påståenden stämmer bäst in på din uppfattning? Bas: Alla
 56. 56. Kyrkbussen 2014 Uppfattning om Gud eller högre makt: Kön och ålder Fråga 28. Vilket av nedanstående påståenden stämmer bäst in på din uppfattning? Bas: Alla
 57. 57. Kyrkbussen 2014 Religiositet 29. I hur hög grad tycker du att du... Bas: Alla, 5028 IP MedelvärdeMedel: Total
 58. 58. Kyrkbussen 2014 Religiositet: Generation 29. I hur hög grad tycker du att du... Bas: Alla, 5028 IP
 59. 59. Kyrkbussen 2014 I hur hög grad kristen? Generation 29. I hur hög grad tycker du att du är kristen? Bas: Alla, 5028 IP Medel: Total I hög grad tycker du att du är kristen?
 60. 60. Kyrkbussen 2014 Medlemsorsaker 27. Det kan finnas olika skäl för att vara medlem i Svenska kyrkan. Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? Bas: Medlemmar MedelvärdeMedel: Total
 61. 61. Kyrkbussen 2014 Medlemsorsaker Generation 27. Det kan finnas olika skäl för att vara medlem i Svenska kyrkan. Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? Bas: Medlemmar
 62. 62. Kyrkbussen 2014 Befolkningens uppfattning Fråga: Vilken är din uppfattning i stort om Svenska kyrkan? Bas: Alla respondenter Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 62 Vilken är din uppfattning i stort om Svenska kyrkan? Medelvärde
 63. 63. Kyrkbussen 2014 Uppfattning om Svenska kyrkan: Medlemmar Fråga: Vilken är din uppfattning i stort om Svenska kyrkan? Bas: Medlemmar Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 63 67 Vilken är din uppfattning i stort om Svenska kyrkan? Medelvärde
 64. 64. Kyrkbussen 2014 Årets möten med Svenska kyrkan 64 Fråga: I vilka sammanhang har du mött Svenska kyrkan det senaste året? Bas: Alla. Siffror anger % 6868
 65. 65. Kyrkbussen 2014 Hur ofta har du… 30. Hur ofta under det senaste året har du... Bas: Alla, 5028 ip
 66. 66. Kyrkbussen 2014 Har kyrkobesöken ökat eller minskat? Har dina kyrkobesök ökat eller minskat under de senaste åren? Bas: Alla
 67. 67. Kyrkbussen 2014 Tagit del av verksamheten på andra språk Har du tagit del av Svenska kyrkans verksamhet på annat språk än svenska?
 68. 68. Kyrkbussen 2014 Kännedom: verksamhet på andra språk 34. Kände du till att Svenska kyrkan bedriver verksamhet på andra språk än Svenska? Bas: Alla
 69. 69. Kyrkbussen 2014 Intryck efter årets möten Fråga: Vilket är ditt helhetsintryck efter det senaste årets möten med Svenska kyrkan? Bas: Har svarat att man varit i kontakt med eller engagerat sig i Svenska kyrkan under senaste året Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 69 Medelvärde
 70. 70. Kyrkbussen 2014 Intryck efter årets möten: Medlemmar Fråga: Vilket är ditt helhetsintryck efter det senaste årets möten med Svenska kyrkan? Bas: Medlem, Har svarat att man varit i kontakt med eller engagerat sig i Svenska kyrkan under senaste året Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 70 Medelvärde Vilket är ditt helhetsintryck efter det senaste årets möten med Svenska kyrkan?
 71. 71. Kyrkbussen 2014 Intryck efter årets möten: ej medlem Fråga: Vilket är ditt helhetsintryck efter det senaste årets möten med Svenska kyrkan? Bas: Har svarat att man varit i kontakt med eller engagerat sig i Svenska kyrkan under senaste året Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 71 Vilket är ditt helhetsintryck efter det senaste årets möten med Svenska kyrkan? Medelvärde
 72. 72. Kyrkbussen 2014 Uppfattning i stort/ Intryck efter årets möten Fråga: Vilken är din uppfattning i stort om Svenska kyrkan? Bas: Alla Fråga: Vilket är ditt helhetsintryck efter det senaste årets möten med Svenska kyrkan? Bas: Har svarat att man varit i kontakt med eller engagerat sig i Svenska kyrkan under senaste året Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 72
 73. 73. Kyrkbussen 2014 Svenska kyrkans funktioner 36. En organisation kan fylla olika funktioner för olika individer. Vi ber dig att ta ställning till följande påståenden. Svenska kyrkan: Bas: Alla 73 MedelvärdeMedel: Total
 74. 74. Kyrkbussen 2014 Relation till Svenska kyrkan: Alla Fråga: Hur vill du beskriva din relation till Svenska kyrkan idag? Är den...? Bas: Alla respondenter Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 74 Medelvärden
 75. 75. Kyrkbussen 2014 Relation till Svenska kyrkan: Medlemmar Fråga: Hur vill du beskriva din relation till Svenska kyrkan idag? Är den...? Bas: Medlemmar Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 75 Medelvärden
 76. 76. Kyrkbussen 2014 Själv valt att gå ur Svenska kyrkan 39. Har du själv valt att gå ur Svenska kyrkan? Bas: Ej medlemmar 76
 77. 77. Kyrkbussen 2014 Har närstående som valt att gå ur 40. Har någon av dina närstående valt att gå ur Svenska kyrkan? Bas: Alla 77
 78. 78. Kyrkbussen 2014 Ickemedlemmar: Överväger medlemskap Fråga: Tänker du någon gång på att gå med i Svenska kyrkan? Bas: Icke-medlemmar - Har svarat ”Nej” på frågan ”Är du medlem i Svenska kyrkan?” Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 84
 79. 79. Kyrkbussen 2014 Överväger medlemskap: kön och ålder Fråga: Tänker du någon gång på att gå med i Svenska kyrkan? Bas: Icke-medlemmar, - Har svarat ”Nej” på frågan ”Är du medlem i Svenska kyrkan?” Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året. Värdena anger andel som svarat ”Ja, ibland” eller ”Ja, ofta” 85Andel som svarat "Ja ibland" eller "Ja ofta"
 80. 80. Kyrkbussen 2014 Sannolikhet för inträde Hur troligt är det att du har gått med i Svenska kyrkan om ett år? Bas: Ej medlemmar, Visas endast om " Ja, det tänker jag på ofta" eller " Ja, det tänker jag på ibland" på fråga 44.
 81. 81. Kyrkbussen 2014 Överväger utträde 41. Tänker du någon gång på att gå ur Svenska kyrkan? Bas: Medlemmar 81
 82. 82. Kyrkbussen 2014 Sannolikhet att kvarstå som medlem Fråga: Hur troligt är det att du fortfarande är medlem i Svenska kyrkan om ett år? Bas: Har svarat ”Ja” på frågan ”Är du medlem i Svenska kyrkan?” Siffrorna 1 och 2 efter årtalen anger om det är första eller andra delen av året 88 Medelvärden
 83. 83. Kyrkbussen 2014 Fortsatt medlemskap: Kön och Ålder Fråga: Hur troligt är det att du fortfarande är medlem i Svenska kyrkan om ett år? Bas: Har svarat ”Ja” på frågan ”Är du medlem i Svenska kyrkan?”
 84. 84. Kyrkbussen 2014 ‹#› Svenska kyrkan i utlandet7 84
 85. 85. Kyrkbussen 2014 Befolkningens kännedom om Svenska kyrkans arbete utomlands 85 Fråga: Känner du till att Svenska kyrkan bedriver arbete bland svenskar utomlands? Bas: Alla Siffrorna 1 eller 2 efter årtalen indikerar 1:a respektive 2:a halvåret 91 Jämfört med tidigare undersökningar har det i 2013-2 ställts fler och andra typer av frågor innan dessa vilket kan påverka resultaten.
 86. 86. Kyrkbussen 2014 Kännedom Svenska kyrkan i utlandet: Ålder och kön Fråga: Känner du till att Svenska kyrkan bedriver arbete bland svenskar utomlands? Bas: Alla 86 92
 87. 87. Kyrkbussen 2014 Kännedom Svenska kyrkan i utlandet: Medlemskap och stift Fråga: Känner du till att Svenska kyrkan bedriver arbete bland svenskar utomlands? Bas: Alla 87 93
 88. 88. Kyrkbussen 2014 Uppfattning om Svenska kyrkans arbete utomlands Vilken är din uppfattning i stort om Svenska kyrkans verksamhet bland svenskar utomlands? Bas: Om " Ja, jag känner till det" eller " Ja, jag har hört talas om det" på fråga 47; 4152 ip 88
 89. 89. Kyrkbussen 2014 Uppfattning om Svenska kyrkans arbete utomlands: Kön och ålder Vilken är din uppfattning i stort om Svenska kyrkans verksamhet bland svenskar utomlands? Bas: Om " Ja, jag känner till det" eller " Ja, jag har hört talas om det" på fråga 47; 4152 ip 89
 90. 90. Kyrkbussen 2014 Sökt information om Svenska kyrkan i utlandet innan utlandsresa 90 Fråga: Har det hänt att du sökt information om Svenska kyrkan i utlandet innan utlandsresa? Bas: om " Ja, jag känner till det" eller " Ja, jag har hört talas om det" på fråga 47; 4152 ip Siffrorna 1 eller 2 efter årtalen indikerar 1:a respektive 2:a halvåret 96
 91. 91. Kyrkbussen 2014 Sökt information om Svenska kyrkan i utlandet innan utlandsresa: Kön och ålder Fråga: Har det hänt att du sökt information om Svenska kyrkan i utlandet innan utlandsresa? Bas: om " Ja, jag känner till det" eller " Ja, jag har hört talas om det" på fråga 47; 4152 ip Siffrorna 1 eller 2 efter årtalen indikerar 1:a respektive 2:a halvåret 91 97
 92. 92. Kyrkbussen 2014 Sökt information om Svenska kyrkan i utlandet innan utlandsresa: Region Fråga: Har det hänt att du sökt information om Svenska kyrkan i utlandet innan utlandsresa? Bas: om " Ja, jag känner till det" eller " Ja, jag har hört talas om det" på fråga 47; 4152 ip 92 98
 93. 93. Kyrkbussen 2014 Kontakt med Svenska kyrkan utomlands Fråga: Har du någon gång varit i kontakt med Svenska kyrkan utomlands? Bas: Om " Ja, jag känner till det" eller " Ja, jag har hört talas om det" på fråga 47 samt har EJ svarat att de aldrig varit utomlands; 4077 ip Siffrorna 1 eller 2 efter årtalen indikerar 1:a respektive 2:a halvåret 99
 94. 94. Kyrkbussen 2014 Kontakt med Svenska kyrkan utomlands Fråga: Har du någon gång varit i kontakt med Svenska kyrkan utomlands? Bas: Om " Ja, jag känner till det" eller " Ja, jag har hört talas om det" på fråga 47 samt har EJ svarat att de aldrig varit utomlands; 4077 ip 100
 95. 95. Kyrkbussen 2014 Intryck efter kontakt med Svenska kyrkan utomlands Fråga: Vilket är ditt helhetsintryck efter dina kontakter med Svenska kyrkan utomlands? Bas: Personer som har varit i kontakt med Svenska kyrkan utomlands Siffrorna 1 eller 2 efter årtalen indikerar 1:a respektive 2:a halvåret 95 101 Medelvärden
 96. 96. Kyrkbussen 2014 Intryck efter kontakt med Svenska kyrkan utomlands (2) Fråga: Vilket är ditt helhetsintryck efter dina kontakter med Svenska kyrkan utomlands? Bas: Personer som har varit i kontakt med Svenska kyrkan utomlands 96
 97. 97. Kyrkbussen 2014 ‹#› Kyrkovalet8
 98. 98. Kyrkbussen 2014 Känner till när senaste kyrkovalet hölls Känner du till när det senaste kyrkovalet hölls? Bas: Medlemmar Staplarna visar andel som svarat ”Ja”
 99. 99. Kyrkbussen 2014 Känner till när senaste kyrkovalet hölls Känner du till när det senaste kyrkovalet hölls? Bas: Medlemmar, antal anges med (n=) Staplarna visar andel som svarat ”Ja”
 100. 100. Kyrkbussen 2014 Känner till när senaste kyrkovalet hölls Känner du till när det senaste kyrkovalet hölls? Bas: Medlemmar, antal anges med (n=) Staplarna visar andel som svarat ”Ja”
 101. 101. Kyrkbussen 2014 Röstade i senaste kyrkovalet Röstade du i det senaste kyrkovalet? Bas: Medlemmar, antal anges med (n=) Kommentar: Andelen som svarat att de svarat i det senaste kyrkovalet är betydligt fler än de som faktiskt röstade. Två rimliga förklaringar till detta är å ena sidan att röstdeltagande ofta överskattas i studier av det här slaget och att många av de svarande inte haft rätt val i åtanke. Detta resonemang stöds av att om man räknar bort de personer bort som angivit fel valdag blir dock nivån mer rimlig.
 102. 102. Kyrkbussen 2014 Känner någon som ställt upp till val Känner du någon som ställer upp till val i Svenska kyrkan? Bas: Medlemmar
 103. 103. Kyrkbussen 2014 Känner någon som ställt upp till val Känner du någon som ställer upp till val i Svenska kyrkan? Bas: Medlemmar
 104. 104. Kyrkbussen 2014 Skäl att rösta i kyrkovalet Hur starka var följande skäl för dig att rösta i kyrkovalet? Bas. Har röstat i senaste kyrkovalet Medel: Total *) Signifikant skillnad 95% nivå Medelvärde * * * *
 105. 105. Kyrkbussen 2014 Skäl att rösta i kyrkovalet Hur starka var följande skäl för dig att rösta i kyrkovalet? Bas. Har röstat i senaste kyrkovalet, 1123 IP *) Signifikant skillnad 95% nivå * * * * *
 106. 106. Kyrkbussen 2014 Skäl att inte rösta i kyrkovalet Hur starka var följande skäl för dig att rösta i kyrkovalet? Bas: Medlemmar som ej röstade i valet Medelvärde Medel: Total *) EJ Signifikant skillnad 95% nivå * *
 107. 107. Kyrkbussen 2014 Skäl att inte rösta i kyrkovalet Hur starka var följande skäl för dig att rösta i kyrkovalet? Bas: Medlemmar som ej röstade i valet *) EJ Signifikant skillnad 95% nivå *
 108. 108. Kyrkbussen 2014 Valfråga som engagerade Vilken valfråga var det som engagerade dig? Öppen fråga, svaren har dels tolkats subjektivt (diagrammet) och dels sammanställts i ordmoln där större ord indikerar att flera har nämnt dem Bas: Röstade i senaste kyrkovalet
 109. 109. Kyrkbussen 2014 Röstade på… 56. Vilket parti/vilken nomineringsgrupp röstade du på, i val till Kyrkomötet? Bas: Har röstat i senaste kyrkovalet, 1123 IP
 110. 110. Kyrkbussen 2014 ‹#› Livssituation värderingar9
 111. 111. Kyrkbussen 2014 Livssituation och värderingar Hur skulle du med egna ord beskriva dina tankar (eller drömmar) om din egen framtid Öppen fråga, svaren har dels tolkats subjektivt (diagrammet) och dels sammanställts i ordmoln där större ord indikerar att flera har nämnt dem Bas: Alla Hälsa/långt liv Positiv Familj/goda relationer Trygghet/lugn och ro En dag i taget/leva här och nu Arbete/nytt arbete Lycklig/harmonisk Utvecklas/resa Ekonomisk trygghet Bidra till samhället/världen Utbildning Negativ Framgångsrik Annat 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 0,0358 0,004 0,0141 0,0143 0,0231 0,0239 0,0247 0,0314 0,0328 0,0589 0,067 0,103 0,1207 0,2482
 112. 112. Kyrkbussen 2014 Uppfylla tankar och drömmar (1) Hur troligt bedömer du det vara att du kommer att uppfylla dina tankar/drömmar om framtiden? Bas: Alla, antal anges med (n=) Medel: Total
 113. 113. Kyrkbussen 2014 Uppfylla tankar och drömmar (2) Hur troligt bedömer du det vara att du kommer att uppfylla dina tankar/drömmar om framtiden? Bas: Alla, anges med (n=)
 114. 114. Kyrkbussen 2014 Uppfylla tankar och drömmar: Region Hur troligt bedömer du det vara att du kommer att uppfylla dina tankar/drömmar om framtiden? Bas: Alla, antal anges med (n=) Medel: Total
 115. 115. Kyrkbussen 2014 Livssituation Vi ber dig ta ställning till följande påståenden. Bas: Alla MedelvärdeMedel: Total *) Signifikant skillnad 95% nivå * * *
 116. 116. Kyrkbussen 2014 Livssituation: Medlemskap Vi ber dig ta ställning till följande påståenden. Bas: Alla *) Signifikant skillnad 95% nivå
 117. 117. Kyrkbussen 2014 Livssituation: Generation Vi ber dig ta ställning till följande påståenden. Bas: Alla Signifikanta skillnader på 95% nivå för alla frågor
 118. 118. Kyrkbussen 2014 Livssituation: Region Vi ber dig ta ställning till följande påståenden. Bas: Alla
 119. 119. Kyrkbussen 2014 Livssituation Om du ser till dagens samhälle, vad upplever du själv som mest oroande inför framtiden? Medelvärde Medel: Total
 120. 120. Kyrkbussen 2014 Livssituation: Generation Om du ser till dagens samhälle, vad upplever du själv som mest oroande inför framtiden?
 121. 121. Kyrkbussen 2014 Hur nöjd med… Fråga: Hur nöjd är du med… Bas: Alla MedelvärdeMedel: Total *) Signifikant skillnad 95% nivå * * * * * *
 122. 122. Kyrkbussen 2014 Hur nöjd med…: Generation Fråga: Hur nöjd är du med… Bas: Alla Signifikanta skillnader på 95% nivå för alla frågor
 123. 123. Kyrkbussen 2014 Viktigt under julen Hur viktiga anser du följande områden är för dig under julen? Bas: Alla Medelvärde Medel: Total *) EJ Signifikant skillnad 95% nivå *
 124. 124. Kyrkbussen 2014 Viktigt under julen: Generation Hur viktiga anser du följande områden är för dig under julen? Bas: Alla Signifikanta skillnader på 95% nivå för alla frågor
 125. 125. Kyrkbussen 2014 Politisk åskådning Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster- högerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan vänster- högerskala? Bas: Alla
 126. 126. Kyrkbussen 2014 Politisk åskådning: Stift Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster- högerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan vänster- högerskala? Bas: Alla
 127. 127. Kyrkbussen 2014 Partisympatier Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag? Bas: Alla
 128. 128. Kyrkbussen 2014 Investigo AB Grev Turegatan 18 114 46 Stockholm Tel: 08-677 74 50 Investigo.se Kontakt Investigo

×