Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
JEDEME V TOM SPOLU
109 Závodů v
27 Zemích
Zákoník práce
 § 106 odst. 4 písm. e) – zaměstnanec je povinen nepožívat
alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové l...
Tzv. Tabákový zákon – Zákon č.379/2005 o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jiný...
zákoníkem práce je rámcově určeno, kdo může vyzvat ke
zkoušce = oprávněný vedoucí písemně určený zaměstnavatelem
 Vnitřní...
 Smlouva s poskytovatelem služby – zajištění toxikologického
vyšetření - tj. v Liberci Krajská nemocnice Liberec
 Ještě ...
Protokol
 Zaměstnanec je vyzván ke zkoušce, podrobí se orientačnímu
drogovému testu (přímo na pracovišti většinou slinný test, u
z...
 Problematika drog a dokazování přítomnosti a hlavně ovlivnění
návykovou látkou, je velmi složitá a zákonně velmi špatně
...
Lenka Marková
HR manager
Fehrer Bohemia s.r.o. – závod 02 Liberec
www.fehrer.com
2016/07
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

EDUCA2016 - Jedeme v tom spolu

121 vues

Publié le

Lenka Marková (vedoucí personálního oddělení Fehrer Bohemia s.r.o. Liberec)
„Jedeme v tom spolu“
HR konference #EDUCA2016 - 13. 10. 2016 / Home Credit Arena
Drogy se nám ve firmách vyskytují, ať si to chceme přiznat, či nikoli. Otázkou je, jak se k tomu postavit. Dělat, že se mne to netýká? Že to není? Jako zástupci firem máme za toto velkou zodpovědnost, včetně postihů z nesplnění povinností z toho vyplývajících.

Publié dans : Recrutement & RH
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

EDUCA2016 - Jedeme v tom spolu

 1. 1. JEDEME V TOM SPOLU
 2. 2. 109 Závodů v 27 Zemích
 3. 3. Zákoník práce  § 106 odst. 4 písm. e) – zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele …….  § 106 odst. 4 písm. i) – zaměstnanec je povinen se podrobit na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek  § 302 písm. c) vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci Zákonné normy pro zaměstnavatele
 4. 4. Tzv. Tabákový zákon – Zákon č.379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  Hlava IV Opatření k předcházení a mírnění škod působených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami § 15 – 16  Zde je uvedeno, že zaměstnavatel je na stejné úrovni jako Policie, tudíž může bez důvodného podezření vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou a zaměstnanec je povinen se na výzvu tomuto vyšetření podrobit. Zákonné normy pro zaměstnavatele
 5. 5. zákoníkem práce je rámcově určeno, kdo může vyzvat ke zkoušce = oprávněný vedoucí písemně určený zaměstnavatelem  Vnitřní předpis - určení zaměstnance, který může vyzvat ke zkoušce.  Strážní služba apod. nemůže ze zákona ke zkoušce vyzvat!!!!! Zákonné normy pro zaměstnavatele
 6. 6.  Smlouva s poskytovatelem služby – zajištění toxikologického vyšetření - tj. v Liberci Krajská nemocnice Liberec  Ještě je dobré zmínit, kdo udělá v případě potřeby odborného lékařského vyšetření odběr krve – buď v běžnou pracovní dobu „závodní lékař „ nebo v Liberci lze 24 hodin požádat o odběr krve na záchytné stanici, která je v areálu nemocnice, budova I, 1. podlaží (dříve budova plicního oddělení)  Protokol o toxikologickém vyšetření zaměstnance při podezření z ovlivnění návykovou látkou  Informace o cenách – v případě prokázání přítomnosti (dle legislativy, pouze z krve) hradí vyšetřovaná osoba. Poskytovatel má povinnost poskytnout výsledky zaměstnavateli podle „tabákového zákona“ na jeho žádost Podklady Formuláře, smlouvy apod.
 7. 7. Protokol
 8. 8.  Zaměstnanec je vyzván ke zkoušce, podrobí se orientačnímu drogovému testu (přímo na pracovišti většinou slinný test, u závodního lékaře slinný nebo močový test) a) nález je pozitivní – vyzveme k odběru krve, bez zbytečného odkladu b) nález je negativní – sepíšeme protokol – který slouží i jako důkaz, že jako zaměstnavatel vytváříme „zdravé podmínky „ pro výkon práce  Zaměstnanec odmítne orientační zkoušku – vyzveme ho k provedení odborného lékařského vyšetření – pokud i ten odmítne, hledí se na něj jako by byl pod vlivem návykové látky (právní fikce) – vše písemně  Vždy je nutné pečlivě a důsledně zaznamenat časové údaje, pro další prokazování je nejdůležitější dodržení časových odstupů při testování a metodiku pro jednotlivé používané testy. Praktické rady, zkušenosti
 9. 9.  Problematika drog a dokazování přítomnosti a hlavně ovlivnění návykovou látkou, je velmi složitá a zákonně velmi špatně prokazatelná.  Doporučuji vždy uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru, jedná se o akt oboustranný, tudíž hůře žalovatelný.  Náklady na provádění zkoušky a vyšetření – testy, doprava do zařízení atp. odpovídá zaměstnavatel – osoba, která vyzvala. Pro případnou úhradu toxikologického vyšetření stačí (je pak nutné) prokázání přítomnosti NL, tedy nikoliv ovlivnění. Praktické rady, zkušenosti
 10. 10. Lenka Marková HR manager Fehrer Bohemia s.r.o. – závod 02 Liberec www.fehrer.com 2016/07

×