ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf

Mga Epekto ng Imperyalismo
Unang Yugto ng
Imperyalismong
Kanluranin
Paglakas ng
Europe bilang
sentro ng kalakalan
Pagtaas ng
populasyon sa
Europe
Paglago at
pagtatama ng
kaalaman
Pagkakasakop ng
Espanya sa
Pilipinas
Pagbagsak ng
imperyong Inca at
Aztec
Pagtaas ng presyo
ng bilihin
Paglaganap ng
sakit
Pagkalat ng lahing
mestizo
Mga Epekto ng Imperyalismo
Unang Yugto ng
Imperyalismong
Kanluranin
Paglakas ng
Europe bilang
sentro ng kalakalan
Pagtaas ng
populasyon sa
Europe
Paglago at
pagtatama ng
kaalaman
Pagkakasakop ng
Espanya sa
Pilipinas
Pagbagsak ng
imperyong Inca at
Aztec
Pagtaas ng presyo
ng bilihin
Paglaganap ng
sakit
Pagkalat ng lahing
mestizo
Updating Presentation
1850
1800 1900
Ikalawang Yugto ng
Imperyalismong
Kanluranin
Bakit nagsimula ang Ikalawang
Yugto ng Imperyalismo at ano
ang naging epekto nito sa mga
mamamayan?
Mga Tatalakayin
Ano ang naging papel ng
kolonya sa kapitalistang
ekonomiya ng mga bansa sa
Europe?
Mga Tatalakayin
Paano naging salik ng
imperyalismo ang Social
Darwinism?
Mga Tatalakayin
Paano naapektuhan ng
imperyalismo ang Asya at
Africa?
Mga Tatalakayin
Mga Salik ng Pagsisimula ng
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Ekonomikal
Mga mahahalagang imbensyon na nakatulong sa paglalayag
Steamboat Quinine Telegraph Machine
Pangangailangan ng mas malawak na pamilihan bunsod sa surplus o labis na produkto
Pangangailangan sa dagdag na hilaw na materyales
Pagpapakahulugan ng mga ideolohista
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
When productive capacity grew faster than consumer
demand, there was very soon an excess of this
capacity (relative to consumer
demand), and, hence, there were few profitable
domestic investment outlets. Foreign investment was
the only answer. But, insofar as the same problem
existed in every industrialized capitalist country, such
foreign investment was possible only if non-capitalist
countries could be “civilized”, “Christianized”, and
“uplifted” — that is, if their traditional institutions could
be forcefully destroyed, and the people coercively
brought under the domain of the “invisible hand” of
market capitalism. So, imperialism was the only answer.
Sipi mula sa Imperialism: A Study
John Atkins Hobson
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Uneven economic and political development is an
absolute law of capitalism. Hence the victory of
socialism is possible, first in several, or even in one
capitalist country taken separately. The victorious
proletariat of that country, having expropriated the
capitalists and organised its own socialist
production, would stand up against the rest of the
world, the capitalist world.
Sipi mula sa Collective Works
Vladimir Ilyich Ulyanov
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Owing to this struggle for life, any variation, however
slight and from whatever cause proceeding, if it be in
any degree profitable to an individual of any species, in
its infinitely complex relations to other organic beings
and to external nature, will tend to the preservation of
that individual, and will generally be inherited by its
offspring ... I have called this principle, by which each
slight variation, if useful, is preserved, by the term of
Natural Selection, in order to mark its relation to man's
power of selection.
Sipi mula sa On the Origin of Species by Means of Natural
Selection
Charles Robert Darwin
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Charles Robert Darwin On the Origin of Species
Naisasaloob dito na
mas nagtatagumpay
mabuhay ang mga
nilalang na umaangkop
sa kanyang lugar na
ginagalawan.
Sa prinsipyong Social
Darwinism, ang mga
bansang mas
marunong tugunan ang
kanilang
pangangailangan ang
nagiging mas nararapat
mabuhay.
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Charles Robert Darwin On the Origin of Species
Nagamit tuloy ang
Social Darwinism
bilang instrumento ng
racism o pagtatangi ng
lahi.
Ang tingin sa mga puti
ay superyor na lahi at
magkakaroon sila ng
matagumpay na
imperyo.
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Bilang superyor o nakatataas na
lahi, naging pananaw ng mga
Knluranin na dapat lamang na
sila ang maghatid ng sibilisasyon
sa mga mas mahihinang bansa.
Dapat nilang bahaginan ng mga
ito ng kanilang kalinangan at
teknolohiya.
Nagbunsod ito ng paniniwalang
responsibilidad ng mga
Kanluranin ang ibang bansa, o
ang tinatawag na White Man’s
Burden.
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Nailathala ang mga kwento ng
pakikipagsapalaran sa dyaryo at
dahi dito ay marami ring
nahikayat na mga bansang
manakop ng mga lupain.
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Kalaunan, nagtatag na rin ng kani-kaniyang grupo ang ibang bansang Kanluranin:
Germany, Colonial League Great Britain, British Empire League
Imperyalismo sa Africa
Imperyalismo sa Africa
Mga Kadiliman ng Africa
Klima
Topograpiya
Mga Sakit
na nagkalat
Kawalan ng
Pagkakaisa
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
James Bruce
Nakatuklas sa Blue Nile
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
Mungo Park
Nakatuklas sa kabuuan ng Nile River
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
Richard Lander
Nakatuklas sa Niger
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
Richard Burton
Natuklasan ang
Lake Tanganyika at Lake Nyaza
John Speke
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
James Grant
Pinatunayang ang Lake
Nyaza ang pinagmumulan
ng Nile River
John Speke
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
David Livingstone
Nakatuklas sa Victoria Falls
Ginalugad at naglathala ng mga obserbasyon niya sa Africa
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
Henry Stanley
Nagpamaita ng mga obserbasyon ni Livingstone
Naggawad ng pamamahala ng Congo sa Haring Leopold
Imperyalismo sa Africa
The Scramble for Africa
Loading timeline
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Berlin Conference
• Pagsasaayos ng kompetisyon ng mga
bansang Kanluranin sa pagmamay-ari sa
Africa
• Nagbunga sa pagkakahati ng Africa sa
mga teritoryong Kanluranin
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Paghahati ng mga teritoryong Aprikano
Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal
1875
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Paghahati ng mga teritoryong Aprikano
Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal
Pagsakop ng France sa Algeria
1875
1848
Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa
nang matalo si Samori Toure
1898
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Paghahati ng mga teritoryong Aprikano
Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal
Pagsakop ng France sa Algeria
1875
1848
Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa
nang matalo si Samori Toure
1898
Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu
1838
Pagkabigo ng Italy na matalo ang
Ethiopia
1838
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Paghahati ng mga teritoryong Aprikano
Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal
Pagsakop ng France sa Algeria
1875
1848
Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa
nang matalo si Samori Toure
1898
Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu
1838
Pagkabigo ng Italy na matalo ang
Ethiopia
1838
Pagtatag ng Liberia ng nagsasariling
republika
1847
Imperyalismo sa Asya
Imperyalismo sa Asya
Mga Teritoryo sa Asya
Go to Asian Map
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf
India
India
• Sinakop ng mga Portuges, Pranses, at
Briton
• Matapos matalo ng Great Britain ang
France noong Seven Years’ War
(1899-1902), tuluyan nang
napasakamay ng britain ang
kapangyarihan sa Africa.
Sri Lanka
Sri Lanka
• Napag-agawan ng mga
Portuges, Olandes at Briton
Macau
Macau
• Naging kolonya ng mga Portuges
hanggang 1999
Hong Kong
Hong Kong
• Napasailalim ng mga Biritish hanggang
1997
Malacca
Malacca, Malaysia
• Unang nasakop ng Portugal at
sinundan ng Great Britain
Iba pang sakop ng Great Britain
• Malaya
• Singapore
• Myanmar (Burma)
Iba pang sakop ng France
• Vietnam
• Laos
• Cambodia
Indonesia
• Nasakop ng Netherlands
Indonesia
Philippines
• Nasakop ng Spain noong 1695 at
nasakop ng Amerika noong 1898
Philippines
Thailand
• Tanging bansa sa Timog Silangang
Asya na nananatiling malaya
• Nagbigay ng teritoryo sa British at
French upang hindi masakop
• Gumamit ng matalinong diplomasya
ang mga hari nitong sina Mongkut at
Chulalongkorn
Thailand
Korea
• Nanatiling malaya hanggang 1910
• Napasailalim sa impluwensya ng
Russia at Japan
• Tuluyang nasakop ng Japan noong
1910
Korea
Japan
• Naging imperyalistang bansa matapos
lumakas bunsod ng modernisasyon
• Yumakap sa impluwensiyang
Kanluranin
Japan
Imperyalismo sa Asya
Imperyalismo sa China
Go to timeline
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf
Imperyalismo sa China
China bilang Zhongguo
Tinawag ng China ang sarili bilang zhong guo o Gitnang Kaharian, patunay na
ipinagmamalaki ng mga Tsino ang sarili nilang sibilisasyon.
Noong Dinastiyang Qing, ang Canton lamang ang bukas na daungan na
nagbubukas sa Tsina sa kalakalan.
Mga Digmaang Opyo
Nagkaroon ng matatag na samahang pangkalakalan ang Tsina sa Britanya dahil
sa mataas na pangangailangan ng huli sa kanilang produkto.
Sa paghahangad na makakuha ng dagdag na pilak sa Tsina, nagpasok sila ng
opyo. Sinira nito ang kaayusan sa Tsina kaya ipinagbawal ito ng gobyerno.
Sa pangunguna ni Komisyoner Lin Zexu, sinamsam niya ang mga
kontrabandong opyo para idispatsa.
Bunsod nito, nagdeklara ng giyera ang Britain laban sa China.
Komisyoner Lin Zexu Opium (Papaver somniferum)
Imperyalismo sa China
Timeline
1800
Unang Digmaang Opyo
1839-1842
Pagpirma ng Tsina sa Treaty of
Nanking
1842
1856-1860
Ikalawang Digmaang Opyo
1858 1860
Pagpirma ng Tsina sa Treaty of
Tientsin
Pagpirma ng Tsina sa
Treaty of Peking
Pagsakop ng Portugal sa Macau
1890
1894-1895
Digmaang Sino-Japanese
Pagpirma ng Tsina sa Treaty of
Shimonoseki
190
5
Pagpirma sa Treaty of Portsmouth
Imperyalismo sa China
Pagkakahati sa Spheres of Influence
Nahati ang Tsina sa spheres of influence dahil sa mga di-makatarungang mga
kasunduang nilagdaan nila.
Ang bawat sphere ay sinasaklawan na ng karapatan ng mga bansang nanakop
sa kanila.
Dahil hindi nakasabay ang Estados Unidos sa hatiang ito, ipinasa nila ang Open
Door Policy upang matigil ang pagkakahati sa Tsina. Dito rin nagkaroon ng
pantay na pagkakataon ang Tsina sa kalakalan.
1 sur 54

Recommandé

GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN par
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINJt Engay
53K vues54 diapositives
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf par
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdfdsms15
127 vues43 diapositives
kolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.ppt par
kolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.pptkolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.ppt
kolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.pptMariaRuffaDulayIrinc
6 vues24 diapositives
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02 par
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Jeremie Corto
1.8K vues112 diapositives
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON par
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYONAralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYONSMAP Honesty
3K vues28 diapositives
Rebolusyong Industriyal par
Rebolusyong IndustriyalRebolusyong Industriyal
Rebolusyong IndustriyalGenesis Ian Fernandez
1.8K vues24 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf

Kolonyalismo at imperyalismo ppt par
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo pptKateDionzon
29.1K vues22 diapositives
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution) par
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)ria de los santos
33.7K vues35 diapositives
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo par
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoNoemi Marcera
249.4K vues30 diapositives
2PoseidonRptGrp4 par
2PoseidonRptGrp42PoseidonRptGrp4
2PoseidonRptGrp4George Gozun
4.2K vues31 diapositives
2POSEIDONRPTGRP4 par
2POSEIDONRPTGRP42POSEIDONRPTGRP4
2POSEIDONRPTGRP4Lhady Bholera
7.3K vues31 diapositives
Paglakas ng europe bourgeoisie par
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisieJared Ram Juezan
144.2K vues44 diapositives

Similaire à ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf(20)

Kolonyalismo at imperyalismo ppt par KateDionzon
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
KateDionzon29.1K vues
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution) par ria de los santos
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
ria de los santos33.7K vues
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo par Noemi Marcera
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera249.4K vues
Ang merkantilismo par chloe418
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
chloe41869.3K vues
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa... par Jackeline Abinales
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa... par Jackeline Abinales
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
Modyul 16 ang pag-unlad ng nasyonalismo par 南 睿
Modyul 16  ang pag-unlad ng nasyonalismoModyul 16  ang pag-unlad ng nasyonalismo
Modyul 16 ang pag-unlad ng nasyonalismo
南 睿97.9K vues
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa... par Jackeline Abinales
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
Mga pandaigdigang pangyayari na nakatulong sa pag usbong ng par Jaymart Adriano
Mga pandaigdigang pangyayari na nakatulong sa pag usbong ngMga pandaigdigang pangyayari na nakatulong sa pag usbong ng
Mga pandaigdigang pangyayari na nakatulong sa pag usbong ng
Jaymart Adriano996 vues
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx par MelodyRiate2
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptxKolonyalismo at Imperyalismo.pptx
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
MelodyRiate256 vues
Mga rebolusyong pampulitika par Marife Capada
Mga rebolusyong pampulitikaMga rebolusyong pampulitika
Mga rebolusyong pampulitika
Marife Capada4.7K vues

Plus de MaryJoyPeralta

Lesson-5_-Emerging-Trends-in-Philippine-Literature_-Creartive-Nonfiction_.pptx par
Lesson-5_-Emerging-Trends-in-Philippine-Literature_-Creartive-Nonfiction_.pptxLesson-5_-Emerging-Trends-in-Philippine-Literature_-Creartive-Nonfiction_.pptx
Lesson-5_-Emerging-Trends-in-Philippine-Literature_-Creartive-Nonfiction_.pptxMaryJoyPeralta
43 vues31 diapositives
subjectverb-agreement-clt-communicative-language-teaching-resources-gram_1131... par
subjectverb-agreement-clt-communicative-language-teaching-resources-gram_1131...subjectverb-agreement-clt-communicative-language-teaching-resources-gram_1131...
subjectverb-agreement-clt-communicative-language-teaching-resources-gram_1131...MaryJoyPeralta
3 vues12 diapositives
AP-8-Aralin-2.pptx par
AP-8-Aralin-2.pptxAP-8-Aralin-2.pptx
AP-8-Aralin-2.pptxMaryJoyPeralta
128 vues26 diapositives
pambansangkaunlaranv2-170625053448.pdf par
pambansangkaunlaranv2-170625053448.pdfpambansangkaunlaranv2-170625053448.pdf
pambansangkaunlaranv2-170625053448.pdfMaryJoyPeralta
23 vues41 diapositives
AP-9-Aralin-8.pptx par
AP-9-Aralin-8.pptxAP-9-Aralin-8.pptx
AP-9-Aralin-8.pptxMaryJoyPeralta
33 vues27 diapositives
aralin25-kalakalangpanlabas-180521232106 (1).pdf par
aralin25-kalakalangpanlabas-180521232106 (1).pdfaralin25-kalakalangpanlabas-180521232106 (1).pdf
aralin25-kalakalangpanlabas-180521232106 (1).pdfMaryJoyPeralta
71 vues24 diapositives

Plus de MaryJoyPeralta(14)

Lesson-5_-Emerging-Trends-in-Philippine-Literature_-Creartive-Nonfiction_.pptx par MaryJoyPeralta
Lesson-5_-Emerging-Trends-in-Philippine-Literature_-Creartive-Nonfiction_.pptxLesson-5_-Emerging-Trends-in-Philippine-Literature_-Creartive-Nonfiction_.pptx
Lesson-5_-Emerging-Trends-in-Philippine-Literature_-Creartive-Nonfiction_.pptx
MaryJoyPeralta43 vues
subjectverb-agreement-clt-communicative-language-teaching-resources-gram_1131... par MaryJoyPeralta
subjectverb-agreement-clt-communicative-language-teaching-resources-gram_1131...subjectverb-agreement-clt-communicative-language-teaching-resources-gram_1131...
subjectverb-agreement-clt-communicative-language-teaching-resources-gram_1131...
pambansangkaunlaranv2-170625053448.pdf par MaryJoyPeralta
pambansangkaunlaranv2-170625053448.pdfpambansangkaunlaranv2-170625053448.pdf
pambansangkaunlaranv2-170625053448.pdf
MaryJoyPeralta23 vues
aralin25-kalakalangpanlabas-180521232106 (1).pdf par MaryJoyPeralta
aralin25-kalakalangpanlabas-180521232106 (1).pdfaralin25-kalakalangpanlabas-180521232106 (1).pdf
aralin25-kalakalangpanlabas-180521232106 (1).pdf
MaryJoyPeralta71 vues
aralin23-sektorngpaglilingkod-180521230050.pdf par MaryJoyPeralta
aralin23-sektorngpaglilingkod-180521230050.pdfaralin23-sektorngpaglilingkod-180521230050.pdf
aralin23-sektorngpaglilingkod-180521230050.pdf
MaryJoyPeralta59 vues
rebolusyongamerikano-171210024346.pdf par MaryJoyPeralta
rebolusyongamerikano-171210024346.pdfrebolusyongamerikano-171210024346.pdf
rebolusyongamerikano-171210024346.pdf
MaryJoyPeralta72 vues
aralin22-sektorngindustriya-180521230143.pdf par MaryJoyPeralta
aralin22-sektorngindustriya-180521230143.pdfaralin22-sektorngindustriya-180521230143.pdf
aralin22-sektorngindustriya-180521230143.pdf
MaryJoyPeralta31 vues
aralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdf par MaryJoyPeralta
aralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdfaralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdf
aralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdf
MaryJoyPeralta51 vues

ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf

 • 1. Mga Epekto ng Imperyalismo Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Paglakas ng Europe bilang sentro ng kalakalan Pagtaas ng populasyon sa Europe Paglago at pagtatama ng kaalaman Pagkakasakop ng Espanya sa Pilipinas Pagbagsak ng imperyong Inca at Aztec Pagtaas ng presyo ng bilihin Paglaganap ng sakit Pagkalat ng lahing mestizo
 • 2. Mga Epekto ng Imperyalismo Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Paglakas ng Europe bilang sentro ng kalakalan Pagtaas ng populasyon sa Europe Paglago at pagtatama ng kaalaman Pagkakasakop ng Espanya sa Pilipinas Pagbagsak ng imperyong Inca at Aztec Pagtaas ng presyo ng bilihin Paglaganap ng sakit Pagkalat ng lahing mestizo Updating Presentation
 • 3. 1850 1800 1900 Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 • 4. Bakit nagsimula ang Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at ano ang naging epekto nito sa mga mamamayan? Mga Tatalakayin
 • 5. Ano ang naging papel ng kolonya sa kapitalistang ekonomiya ng mga bansa sa Europe? Mga Tatalakayin
 • 6. Paano naging salik ng imperyalismo ang Social Darwinism? Mga Tatalakayin
 • 7. Paano naapektuhan ng imperyalismo ang Asya at Africa? Mga Tatalakayin
 • 8. Mga Salik ng Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
 • 9. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Ekonomikal Mga mahahalagang imbensyon na nakatulong sa paglalayag Steamboat Quinine Telegraph Machine Pangangailangan ng mas malawak na pamilihan bunsod sa surplus o labis na produkto Pangangailangan sa dagdag na hilaw na materyales Pagpapakahulugan ng mga ideolohista
 • 10. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo When productive capacity grew faster than consumer demand, there was very soon an excess of this capacity (relative to consumer demand), and, hence, there were few profitable domestic investment outlets. Foreign investment was the only answer. But, insofar as the same problem existed in every industrialized capitalist country, such foreign investment was possible only if non-capitalist countries could be “civilized”, “Christianized”, and “uplifted” — that is, if their traditional institutions could be forcefully destroyed, and the people coercively brought under the domain of the “invisible hand” of market capitalism. So, imperialism was the only answer. Sipi mula sa Imperialism: A Study John Atkins Hobson
 • 11. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Uneven economic and political development is an absolute law of capitalism. Hence the victory of socialism is possible, first in several, or even in one capitalist country taken separately. The victorious proletariat of that country, having expropriated the capitalists and organised its own socialist production, would stand up against the rest of the world, the capitalist world. Sipi mula sa Collective Works Vladimir Ilyich Ulyanov
 • 12. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Owing to this struggle for life, any variation, however slight and from whatever cause proceeding, if it be in any degree profitable to an individual of any species, in its infinitely complex relations to other organic beings and to external nature, will tend to the preservation of that individual, and will generally be inherited by its offspring ... I have called this principle, by which each slight variation, if useful, is preserved, by the term of Natural Selection, in order to mark its relation to man's power of selection. Sipi mula sa On the Origin of Species by Means of Natural Selection Charles Robert Darwin
 • 13. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Charles Robert Darwin On the Origin of Species Naisasaloob dito na mas nagtatagumpay mabuhay ang mga nilalang na umaangkop sa kanyang lugar na ginagalawan. Sa prinsipyong Social Darwinism, ang mga bansang mas marunong tugunan ang kanilang pangangailangan ang nagiging mas nararapat mabuhay.
 • 14. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Charles Robert Darwin On the Origin of Species Nagamit tuloy ang Social Darwinism bilang instrumento ng racism o pagtatangi ng lahi. Ang tingin sa mga puti ay superyor na lahi at magkakaroon sila ng matagumpay na imperyo.
 • 15. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Bilang superyor o nakatataas na lahi, naging pananaw ng mga Knluranin na dapat lamang na sila ang maghatid ng sibilisasyon sa mga mas mahihinang bansa. Dapat nilang bahaginan ng mga ito ng kanilang kalinangan at teknolohiya. Nagbunsod ito ng paniniwalang responsibilidad ng mga Kanluranin ang ibang bansa, o ang tinatawag na White Man’s Burden.
 • 16. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Nailathala ang mga kwento ng pakikipagsapalaran sa dyaryo at dahi dito ay marami ring nahikayat na mga bansang manakop ng mga lupain.
 • 17. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Kalaunan, nagtatag na rin ng kani-kaniyang grupo ang ibang bansang Kanluranin: Germany, Colonial League Great Britain, British Empire League
 • 19. Imperyalismo sa Africa Mga Kadiliman ng Africa Klima Topograpiya Mga Sakit na nagkalat Kawalan ng Pagkakaisa
 • 20. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa James Bruce Nakatuklas sa Blue Nile
 • 21. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Mungo Park Nakatuklas sa kabuuan ng Nile River
 • 22. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Richard Lander Nakatuklas sa Niger
 • 23. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Richard Burton Natuklasan ang Lake Tanganyika at Lake Nyaza John Speke
 • 24. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa James Grant Pinatunayang ang Lake Nyaza ang pinagmumulan ng Nile River John Speke
 • 25. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa David Livingstone Nakatuklas sa Victoria Falls Ginalugad at naglathala ng mga obserbasyon niya sa Africa
 • 26. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Henry Stanley Nagpamaita ng mga obserbasyon ni Livingstone Naggawad ng pamamahala ng Congo sa Haring Leopold
 • 27. Imperyalismo sa Africa The Scramble for Africa Loading timeline
 • 28. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Berlin Conference • Pagsasaayos ng kompetisyon ng mga bansang Kanluranin sa pagmamay-ari sa Africa • Nagbunga sa pagkakahati ng Africa sa mga teritoryong Kanluranin
 • 29. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal 1875
 • 30. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal Pagsakop ng France sa Algeria 1875 1848 Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa nang matalo si Samori Toure 1898
 • 31. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal Pagsakop ng France sa Algeria 1875 1848 Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa nang matalo si Samori Toure 1898 Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu 1838 Pagkabigo ng Italy na matalo ang Ethiopia 1838
 • 32. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal Pagsakop ng France sa Algeria 1875 1848 Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa nang matalo si Samori Toure 1898 Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu 1838 Pagkabigo ng Italy na matalo ang Ethiopia 1838 Pagtatag ng Liberia ng nagsasariling republika 1847
 • 34. Imperyalismo sa Asya Mga Teritoryo sa Asya Go to Asian Map
 • 36. India India • Sinakop ng mga Portuges, Pranses, at Briton • Matapos matalo ng Great Britain ang France noong Seven Years’ War (1899-1902), tuluyan nang napasakamay ng britain ang kapangyarihan sa Africa.
 • 37. Sri Lanka Sri Lanka • Napag-agawan ng mga Portuges, Olandes at Briton
 • 38. Macau Macau • Naging kolonya ng mga Portuges hanggang 1999
 • 39. Hong Kong Hong Kong • Napasailalim ng mga Biritish hanggang 1997
 • 40. Malacca Malacca, Malaysia • Unang nasakop ng Portugal at sinundan ng Great Britain
 • 41. Iba pang sakop ng Great Britain • Malaya • Singapore • Myanmar (Burma)
 • 42. Iba pang sakop ng France • Vietnam • Laos • Cambodia
 • 43. Indonesia • Nasakop ng Netherlands Indonesia
 • 44. Philippines • Nasakop ng Spain noong 1695 at nasakop ng Amerika noong 1898 Philippines
 • 45. Thailand • Tanging bansa sa Timog Silangang Asya na nananatiling malaya • Nagbigay ng teritoryo sa British at French upang hindi masakop • Gumamit ng matalinong diplomasya ang mga hari nitong sina Mongkut at Chulalongkorn Thailand
 • 46. Korea • Nanatiling malaya hanggang 1910 • Napasailalim sa impluwensya ng Russia at Japan • Tuluyang nasakop ng Japan noong 1910 Korea
 • 47. Japan • Naging imperyalistang bansa matapos lumakas bunsod ng modernisasyon • Yumakap sa impluwensiyang Kanluranin Japan
 • 48. Imperyalismo sa Asya Imperyalismo sa China Go to timeline
 • 50. Imperyalismo sa China China bilang Zhongguo Tinawag ng China ang sarili bilang zhong guo o Gitnang Kaharian, patunay na ipinagmamalaki ng mga Tsino ang sarili nilang sibilisasyon. Noong Dinastiyang Qing, ang Canton lamang ang bukas na daungan na nagbubukas sa Tsina sa kalakalan. Mga Digmaang Opyo Nagkaroon ng matatag na samahang pangkalakalan ang Tsina sa Britanya dahil sa mataas na pangangailangan ng huli sa kanilang produkto. Sa paghahangad na makakuha ng dagdag na pilak sa Tsina, nagpasok sila ng opyo. Sinira nito ang kaayusan sa Tsina kaya ipinagbawal ito ng gobyerno. Sa pangunguna ni Komisyoner Lin Zexu, sinamsam niya ang mga kontrabandong opyo para idispatsa. Bunsod nito, nagdeklara ng giyera ang Britain laban sa China.
 • 51. Komisyoner Lin Zexu Opium (Papaver somniferum)
 • 52. Imperyalismo sa China Timeline 1800 Unang Digmaang Opyo 1839-1842 Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Nanking 1842 1856-1860 Ikalawang Digmaang Opyo 1858 1860 Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Tientsin Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Peking Pagsakop ng Portugal sa Macau
 • 53. 1890 1894-1895 Digmaang Sino-Japanese Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Shimonoseki 190 5 Pagpirma sa Treaty of Portsmouth
 • 54. Imperyalismo sa China Pagkakahati sa Spheres of Influence Nahati ang Tsina sa spheres of influence dahil sa mga di-makatarungang mga kasunduang nilagdaan nila. Ang bawat sphere ay sinasaklawan na ng karapatan ng mga bansang nanakop sa kanila. Dahil hindi nakasabay ang Estados Unidos sa hatiang ito, ipinasa nila ang Open Door Policy upang matigil ang pagkakahati sa Tsina. Dito rin nagkaroon ng pantay na pagkakataon ang Tsina sa kalakalan.