Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
n e d e l ja , 1. feb r u a r ja 201512
MATEJA
M
atejaMazgan
potujesedem-
najstlet.Odkar
jojeomaIvana,
danesstara82let,izK...
n e d e l ja , 1. feb r u a r ja 2015 15
Dvakrat se ji je zdelo,
da je na koncu sveta
INTERVJU
takšenobseg bruto domačega
...
n e d e l ja , 1. feb r u a r ja 201514
stopinj Celzija je temperatura
v kubanskih jamah25
INTERVJU
kmetij, skorajdavsamot...
n e d e l ja , 1. feb r u a r ja 2015 13
MAZGAN
INTERVJU
držav je prepotovala
v sedemnajstih letih68
Dan pred porodom
na P...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
Tefl (english teacher)
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Mateja

Télécharger pour lire hors ligne

  • Soyez le premier à aimer ceci

Mateja

  1. 1. n e d e l ja , 1. feb r u a r ja 201512 MATEJA M atejaMazgan potujesedem- najstlet.Odkar jojeomaIvana, danesstara82let,izKoroške prvičpeljalanaNizozemsko, vAmsterdam.Sipredstavljate najstnicoinbabicovrdečičetrti? "Danessirečem,dabisejiob menizlahkakdajtudiutrgalo. Recimo,kosemsiobularolerjein ženaprvempotovanjukarzado- brouroizginilamedamsterdam- skimikanali."Pasejini.Dobroje vedela,dabopubertetaminila. Potrpežljivojoječakalainbila obprihoduvesela,dasejevse dobrokončalo.Kotsejedozdaj vsakonjunopotovanje,nakatera staseodpravilienkratletno. Vsajtolikokratjeposvetuodšla šesama.Insejenabralo:Nova Mehika,Arizona,Utah,Kolorado, Jordanija,Sirija,Litva,Latvija, Estonija,Kanada,Japonska… Najbržjevednodelalavsajdve stvarihkrati.Moralojebititako, sajjedoštudiralaturizemterkra- jinarstvoinnaredilapedagoško- andragoškeizpite,zavsakprimer pač,čebikdajučila,tednizaklju- čuješepodiplomskimagistrski študijturizmainpodiplomski študijnavarnostnihvedah.Ob službi,študiju,športnihaktivno- stih,fotografiranjuinpotovanjih jizmerajostanenekajčasatudi zaglasbo-pridvehgodbahna pihalaigraprečnoflavto.Paseje življenješeledobrozačelo. Urška Kereži JankoRath INTERVJU Popotnica, adrenalinska športnica, jamarka, turna in alpska smučarka, gorska kolesarka, potapljačica, motoristka in mlada mamica
  2. 2. n e d e l ja , 1. feb r u a r ja 2015 15 Dvakrat se ji je zdelo, da je na koncu sveta INTERVJU takšenobseg bruto domačega proizvoda, da je danes mednaj- bogatejšimi na svetu. Deloholiki Japonci Inzakajsouspešnejšioddrugih? PriJaponcih in Kitajcih sože pregovorno delovne navade tiste,pokaterih izstopajo.So totalnideloholiki - nihčesine drznedelovnega mesta zapustiti predsvojim šefom in v službi sodeset, dvanajst ur dnevno. Zatonepreseneča, da so prviv svetu,ki so deloholizem uradno priznalikot bolezen, zatoimajo posebne inštitucije, ki sestem problemom ukvarjajo. Ampak povsemjasno je, zakaj je tako- zavedajose, da bodo sicerživeliv nekakšnih komorah, dvametra dolgihluknjah v steni, z jogijem, televizijo in majhno nočnolučko. Podatek,da na Japonskemvsako letodiplomira dvakrat večinže- nirjevkot v ZDA, zato je robotika takorazvita in izdelajo večkot polovicodelovnih robotov,tako dobizelo dober smisel. Pa otroci, kje so ves ta čas? Doklerso še majhni, nanjepazijo najetevaruške. Ko vstopijovšolo, sezanje,iz naše perspektive, brezskrbno otroštvo zaključiin všoliostajajo podobno dolgo kotstarši v službah. Posledice odraščanja brez topline inbližine pasonam že znane - odsevajojih podatkio največji stopnjisamo- morilnosti med mladimi. Ste kje sploh imeli občutek, da ži- vijo zadovoljni, celo srečni ljudje? Težkobirekla, da obstajadržava, vkaterimedljudmiprevladuje optimizem.Prejbirekla,davvsa- kiobstajajopredeli,kiizstopajo bodisipovedrini,zadovoljstvu ljudialinasprotno.Podeželje naFilipinihjezagotovosvetel primer,pravtakonaFidžiju, naTajskem.Zanimivo,daso,z našegavidika,topredvsemrevni predeli. Kaj jih dela srečne - naravne značilnosti, tesna družinska povezanost? Definitivnonarava,kijimomo- goča,dasihranopridelajosami inlakoteni-potemsozadovoljni inmedsebojtuditesnopoveza- ni.Aspet,kotsemžeomenila, ledotrenutka,kosenesrečajoz množičnimimediji,kijimvmir- nedomoveprinesejodepresivno ideologijopotrošništva. Tri na poti, dve od teh babici Drugi spet vztrajajo na precej nemogočih, neprijaznih delih planeta. Zakaj? Kersosetamrodiliinsespotresi, poplavamialisušami,hurikani, tornadi,vulkani,plazovi,ekstre- mnimizimami…naučiliživeti. Nanjesosenavezali,jihpoznajo, nenazadnjejimosmišljajoin oblikujejoživljenje,kijesamo njihovo.Aboriginisolepprimer -čepravjihjebeličlovekizrinil vpovsemnerodovitneplanote, senedajo.Velikovečjetežave nastopijoobstikusvetov,ko sedijopoddrevesomvsredišču vasialimesta,kotsotopočeliže predniki,priseljencipajihjezno opazujejo,kersezažirajovnjihov socialnisistem.Kdovresnici kradekomu,sesplohnevprašajo. Navezanostna"svojozemljo"je enakatudiprinas,predvsempri starejšihgeneracijah.Mojaoma, kljubpopotniškižilici,zagotovo nebihotelaživetinikjerdrugje. Obe svetli, za nameček še nenava- dna kombinacija v letih - neopa- ženi težko ostaneta. Sta imeli zato kdaj težave? Običajnonajuleopazujejoinse čudijo.KosvanapotpoKanadi vzelišefantovobabico,pasmo očitnobiletakoizstopajočaeki- pa,dasonasnamejnemprehodu medKanadoinZDApregledali inpreverilidopotankosti.Niso moglirazumeti,kajdelamo skupaj,zapikonaiševzelo dobremterencu,kismoganajele. Obravnavalisonaskotzločinke inkarštiriurezasliševali.Aseje vsedobroizteklo,nakoncusose sprijaznili,dazanašozgodbopač niskritateorijazarote. Pa v muslimanskem svetu, kjer je že ženska za volanom čudež? Ničjimnijasno!Ampakopazila sem,dastarejšeženskeveliko boljspoštujejoodmlajših,zato semseobomipočutilaprecej boljvarno,kotčebipotovala sama. In kaj vam oddaljen pogled govori o domovini? Kako nam gre? Veliko,velikobolje,kotsimisli- mo!Čezmejoseneceditamed inmlekoinvdržavah,kitujceše vabijo,nitipribližnonivečtako lahkoinrožnato,kotjebilopred časom.PrijateljivAvstralijimi pripovedujejo,dapostajajotujci "gastarbajterji",mezdnidelavciza težaškadela,sajimajoizobražen- cevžeprevečinjihnepotrebuje- jo.Respaje,dajestandardvišji, zatobolježivijoinsilahkoveč privoščijo.Tudivarnostjetista, kijeprinasneznamoceniti.Ne zavedamosevelikegaprivilegi- ja,dalahkosredinočitečeš,se povsemvarnosprehajaškjerkoli, tudivnajboljtemnemgozdu,in jetvojaedinatežavatema.Dane padeš.Innašiotrocinaokrogše lahkovarnohodijosami,nisem prepričana,dajetakovsosednji Avstriji.Respaje,dasmotranzi- tnadržavazakriminal,predvsem trgovinozbelimblagom,zato jevprašanje,kakodolgoboše tako.Doklerje,uživajmo.Zaradi tegamojigeneraciji,ssanjamio bleščečeminlagodnemživljenju vtujini,zmerajrečem-cena,ki joplačaš,kovse,karpoznašinti jeprisrcu,pustišzaseboj,dase začnešnanogepostavljativtu- jini,jevelika.Boljesejepošteno potruditivSloveniji,inčevtujini lahkozačnešdelativstrežbi,za- kajdomapričakujemo,dabomo vsidirektorji?Intotakoj! Bi nas s katero državo primerjali? Najbrž ne s Švico? (smeh)Nikakor,zNovoZelandi- jo,deželodolgegabelegaoblaka. Jerazvita,ljudjesoprijazni,po vrhuimajošeodličendržavni sistem.No,tukajserazlikujemo, zatojebilata"malenkost"glavni razlog,dasemtudijazpomislila naselitev.Podobnojebilošena Aljaski,zaradineokrnjenenara- ve,načinaživljenjainnenazadnje sistema.Mislim,dabisevobeh lepoživelo,jepares,dabizadnjo moraladoživetišepozimi. Svetleči črvi v jami Kakšno je podzemlje v tujini, redko izvemo. Ga ni? Krasjepovsod,neleprinas,kot mnogimislijo.Adrži,dajev Slovenijizabeleženihinodkritih žepreko11.000jam,kajjeglede napovršinoizjemno.Sicersem sevjamespustilašenaKubi, Filipinih,vKoloradu,naCipru inNoviZelandiji.Kubanskeso senajboljrazlikovalepotempe- raturi-kerjestalnatemperatura zunanjegazrakaokoli27stopinj, sojamezelotople,okoli25,in prvičsemplezalakarvkratkih rokavih.Celokopalismoseveni, donjihpapotovaliskonji.Tople sotudifilipinske,asometamše boljpresenetilejamskeptice,ki seobnašajokotnetopirji.Najbolj posebne,brezdvoma,sonovo- zelandskejame-ssvetlečimi črvi.Čeugasnešluči,setizdi,da gledašzvezdnatonebo.Globoko podzemljo. Vas je tedaj spreletel občutek, da ste na koncu sveta? Drugje,intodvakrat.Prvič,ko semstalanartuKolkanaseveru Latvije,kigav90odstotkih obdajamorje.Vendarjetotočka, zakaterojepopotnikomžeprej jasno,dajihbonatanačinpresu- nila.Drugič,povsemnepričako- vano,sejetozgodilošenaseveru Islandije.Kosomirekli:"Odtukaj naprejnivečnič,lesneginled." In eskimi na Aljaski? Tudieskiminisovečto,karsobi- li.Njihovipotomciživijovvaseh, kotpovsodposvetu.Leazijske potezejihšerazlikujejoodprise- ljencev.Verjelialine,nitihaskijev alialjaškihmalamutovnisem srečala,zatosemseodpravilana tamkajšnjopasjorazstavo.Tam parazočaranje-pudlji! Adrenalin se vam nenehno pre- taka po krvi. Ampak nečesa vas mora biti strah? Hmmm,hitrevožnjezmotor- jem.Kadargavozinekdodrug, seveda.Čegavozimsama,ječisti užitek!  "Na Aljaski sem srečala pudlje" PredlanisejesprijateljissmučmispustilazMontBlanca.Bilo jimjetakozelovšeč,dasoletozatemženačrtovalispustz Elbrusa,asogakasneje,kerjeMazganovazanosila,preložili.Na toodpravobodokrenililetos."Včloveškinaravije,dakonekaj dosežemo,želimoševeč.Žezdajmezanima,kakšnenačrtebomo kovaliobpovratkudomov." Nova odprava Vrazstavišču mariborskegaHostlaPekarna,Obželeznici16, jena ogled njena novapotopisnarazstavasfotografijami, posnetimi na poti od BelorusijedoAndore,kamorstasezbabico odpravili nazadnje. Razstavosibrezplačnolahkoogledatedo27. marca. Od Belorusije do Andore Osebniarhiv Osebniarhiv
  3. 3. n e d e l ja , 1. feb r u a r ja 201514 stopinj Celzija je temperatura v kubanskih jamah25 INTERVJU kmetij, skorajdavsamoti,potu- jeta tudi moja staršainširšadru- žina. Ko je dedazbolelinumrl,je bilo tako skorajdasamoumevno, da zasedem njegovomesto. Koliko držav ste prepotovali od zadnjega preštevanja? Koliko po- tnih listov zamenjali, ker je zaradi žigov zmanjkalo prostora? Skupaj68držav,enajstevropskih. Potnihlistovžalnisemštela. Najlepše na Aljaski V petnajstihletihtopomeni skorajpetdržavletno.Vasčlovek splohlahkovpraša,kjestedoži- velinajlepšepočitnice? Lahko, ker je odgovorpreprost- na počitnice nehodim.Ležanje in brezdelje naplažinistazame. Moje najbolj doživetopotovanje je bila zagotovoAljaska,dežela polnočnega sonca.Povsemsama in pogosto breztelefonskega signala sem z najetimavtomobi- lom prepotovala6000kilometrov po divjini, kjernačlovekanaletiš redko, veliko prejnalosaali medveda. To sokrajiizDiscovery Channela, GrizliAdamsa… Je bilo še kje podobno zanimivo? Povsem drugače,akljubtemu zelo zanimivojebilonaJapon- skem. Ljudi - kotbipogledala v mravljišče! Samotosemzato iskala na gori Fuji,ašetamje nisem našla. Najbržpredvsem zato, ker sem bilazavečinotokrat atrakcija jaz, nanajvišjivrh Japonske sem senamrečpodalav športnoelegantnihcopatih,brez nogavic, v tričetrinskihhlačah, jakniterzmanjšotorbicozaoseb- ne stvari. Na poletusominamreč izgubili prtljago,kijezamenoj prišla šele čez dvadni,asezaradi tega nisem pustilamotitiinsem se brez prave opremepodalana vrh japonske svetegore. Priprave imate ali improvizirate? Predvsemimproviziram.Pred potovanjemuredimlestvari,ki jihmoram,odnakupaletalske karteinvizumadozavarovanja ternakupavodnika,najpogosteje LonelyPlaneta,kigapreletim,da nebičesapomembnegaizpusti- la.Ostalepodrobnostiuredimna poti,rezervacijeprenočišč,najem avtomobila… Ampak potovanje po nekaterih deželah je lahko zapleteno. Če prej ne naštudiraš kulturnih posebnosti, se težko izogneš težavam. Topredvsemdržizamusliman- skisvet.Prvičsomezatovrgliiz džamije,kernisembilapovsem ustreznooblečena.Ampak razlikevpodrobnostihlahko spoznavašsproti,čeleponjih povprašašdomačine.Zmerajti pojasnijo,nakajjetrebapaziti, tisvetujejo,katerimkrajemnaj seizogneš.Vtakšnihprimerihje sicernajbolje,dajihobiščeškarz domačinom,kimuzaupaš. Tudi finančno se najbrž morate organizirati. Denar, najpogostej- ša realna omejitev želja, za vas nikoli ni bil ovira? Vsrednjišolimijepotovanja plačevalaoma,prispevalajetudi mama,kijijepomagalanakme- tiji,infinančnihtežavnibilo.Ko semzačelaštudiratiindelatipre- koštudentskegaservisa,svasi potovanjaplačalivsakazase.Zdaj sem,pri32letih,rednozaposlena žeosemletintehtežavsploh niveč.Resjevzačetkuvložekv potovanjaprecejšen,akasneje,če seznajdeš,jihlahkotržiš-pišem člankezarazličnerevije,prirejam razstave,potopisnapredavanja, prekocentrazasocialnodelo predavamšenaosnovnihšolah, sodelujemvprojektuSimbioza inšebilahkonaštevala.Recimo lanskopotpovzhodniEvropi semže'odslužila'invse,karse bošenabralo,dajemnastranza naslednjipodvig,ničizrednih prihodkov. Svet je pozitiven Prenočišče in hrana zagotovo nista najvišje na vaši lestvici potovalnih prioritet. Nikakor!Tosopriložnostiza adrenalinskišport,treking, obiskhribov,potapljanje,jaha- nje.Pridoživetjihinspominih skratkanevarčujem,medtem kobrezobžalovanjaizpustim kakšenmuzej. In kakšen je svet za vas kot celota? Kakorkoliobračam,gadoživljam pozitivno.Tudivnjegovihte- mnihplateh.Najpovemprimer: tajskainfilipinskaprostitucija mladoletnihdeklicseznašega vidikazdigrozna,tabuizirana. Sevedasemjotakojemalatudi sama,kosemopazovala14-letno drobnodeklicoin60-letnega starčka,kijojezapeljeval.Am- pak,veste,zapeljevala,iskala gajetudiona!Ponekajurah opazovanjanjunegaodnosa,bili smoskupajnaletališčuinna notranjemletu,semugotovila, datinarodiprostitucijojemljejo povsemdrugače-kotpriložnost zaboljšo,lepšo,lagodnejšopri- hodnostzadekletainzanjihove družine,čejihbelimoškiodpe- ljejossebojvEvropo,Ameriko... Alikotlenaenkratnopriložnost zazaslužek,večerjo,razkošnejše doživetje.Inzeloponosnesona to,česoizbrane,samostojne, uspešne,najbržnepretiravam, čerečemsrečne.Resdaprodajajo svojetelo,apredsodkovobtem nimajo.Nakoncubisetežko odločila,kdojebilboljzadovo- ljen,deklealistranka.Invvečini resleporavnajozdekleti.Seveda jepovsemdrugače,kadargreza zelootroke,kispolnostinitišene razumejo. Na kateri kontrast najpogosteje naletite? Narevščinoinbogastvooziroma bliščinbedo,koljudjevenem koncumestanimajonitihranein jenadrugemvsevzlatu.Takoje recimovBelorusiji,JužniAmeri- ki,ponekodvAfriki,vAzijitako alitako.Razlikemedljudmisoše najmanjopaznevosrednjiEvro- pi,Avstraliji,naNoviZelandiji, ponekodvZDA.Oziromabolje rečeno-najrevnejšinisotakona robupreživetjakotvprejnašte- tih.Nenazadnjejetudiprinas revščinapopolnomadrugačna kotvIndiji,Braziliji,Afriki. Materialne dobrine uročijo Pa vendar je veliko večji tabu, bolj se je sramujemo in tudi reveži so veliko bolj nesrečni kot v povsem revnih državah. Drži.Ponekod,kjerživijoiz- ključnoodtega,karsipridelajo, zašijejo,naberejo…,obupane srečate.Alevsedoklerljudjene spoznajoalinevidijosveta,ki sekopavizobilju.Najpogosteje jimgaprinesejomediji.Potem jemiru,srečeinzadovoljstva konec.Nekajjevčloveku,dasi želiimetimaterialnedobrine,da gauročijo,zasužnjijoindatakoj svojosrečoveženanje.Zavisoko cenosvobode. Kje pa so se, po vaše, sledi politike najgloblje zarezale v ljudi? Drža- vo? Mordabokogaodgovorpresene- til,areklabidavAmeriko,po11. septembru.Ogroženostinstrah predterorizmomjihpovsemoku- pirata,inhibirata,voditanjihova življenja,poglednasvet.Mediji imajopritemvelikonegativno inžalostnovlogo-dobesedno služijopolitiki,kozastruplja ljudiznegativniminovicamiv 95odstotkihprograma.Ostalih petodstotkovpolnijopoceni resničnostnišovialitelenovele zaponeumljanje,kidosegajo ekstremnogledanost,čepravso lereklamezabrezglavoceneno potrošnjo,konzumacijo.Dotolče- jošetistipreostanekosebnosti, kijeostaloptimističenobtero- ristih.Intakodobimoodgovor, zakajsoreveživdržavahbrez medijevsrečnejši. Lahko računamo, da nas bo kate- ra država v prihodnje presenetila, spremenila naše geopolitične predstave? Kitajska,Japonska,pravzaprav Azijanasploh,inislamskedržave vtehnologijahzagotovoblisko- vitonapredujejo.Nitipredsta- vljatisinemoreš,kajvseobstaja, sevedalezaizbrance,kisiigračke vsehvrstlahkoprivoščijo,čeprav mislimo,dasmomirazviti svet!Drugijimlesledimo.Inče islamskimdržavamnapredek omogočapredvsemzaslužekiz naftnihbogastev,Azijcevrazvoj silipreživetje.Izbojazaobstanek sonaredilibiznis!Japonska, recimo,zaradisvojegeografske legedelujepovsemodrezanaod sveta,ajezaradivisokihtehno- logijinmočnevladezagotovila "Ležanje in brezdelje na plaži nista zame" NajprimernejšadržavazapopotnikezačetnikejeTajska,iz izkušenjpoveMazganova."Tampovsodponujajovse,kar popotnikpotrebuje.Prevozjenavsakemvogalu,tudivodniki, hrana,pijača...Ničesarnitrebaiskati,čenisteprevečzahtevni.Pa šecenovnougodnoje." Država za začetnike Osebniarhiv MarjanLaznik
  4. 4. n e d e l ja , 1. feb r u a r ja 2015 13 MAZGAN INTERVJU držav je prepotovala v sedemnajstih letih68 Dan pred porodom na Peci Splohkdajgledatetelevizijoin poležavatenakavču?Spite? Ne,zapoležavanjeresničasain televizijeskorajdanegledam- kakšenfilmnapolletamogoče. Innasrečovelikospanjanepo- trebujem,vpovprečjukakšnih peturnanočzadostuje. Potem ste v veliki prednosti pred večino mladih mamic, ki jim prav pomanjkanje spanca dela največ težav. Pridru- žila se vam je namreč še mala Suzi. Pravzapravznjospimceloveč kotsemprej!(smeh) Torej se vam je življenje vsaj za trenutek ustavilo? Topane!Čepravsomimed nosečnostjovsinapovedovali, pametovali:bošvidela,vsebo drugače.Tuditibošdrugačna …Ničodteganedrži.Šedva dnipredporodomsemosvojila VelikivrhterVelikoZelenicopo brezpotju(nad2000metrov)in danpredporodomsembilana Peci,sSuzi,kijetednistaraleto inpol,pasvabiliprinjenihtreh tednihnaUršljigoriinodtedaj nakakšnih70,80vrhovih-nekaj časasemjihšeštela,zdajjihne več-invdvehjamah.Vsemuse prilagodi,odsmučanja,teka, kolesarjenja,plezanja,pozimiin poleti…Imamodličenšportni vozičekinsamo,dalahkokaj opazuje,žejezadovoljna,kar potrebujeva,pavzamemsseboj. Mislim,datempoživljenja izbirajostarši,neotroci.Vseje odvisnoodtega,kolikokompli- cirate. Ampak odraščali ste v naravi, celo odmaknjeni od vasi, na kmetiji. Takšnih ljudi navadno ne vleče v svet. Običajnojerestako,daso kmetjenasvojozemljoskorajda privezani,nesamonavezani.A neprinas.Videtije,daimamo drugačnonaravo,kinaszmeraj nekamvleče-žeomaindedasta poEvropipotovalaodnekdaj, čepravstaživelanaeninajvečjih Če v tujini lahko začneš delati v strežbi, zakaj doma pričakujemo, da bomo vsi direktorji?

Vues

Nombre de vues

216

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

8

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×