Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 101104 öppet data e delegationen slidshare(20)

Publicité

101104 öppet data e delegationen slidshare

  1. Tankar om PSI-lagen och Öppet data Plattform för innovation och invånarnytta eDelegationen den 4 november Stockholm 2011-11-04
  2. -2-© Modul 1 | 2015-01-30 I debatten runt PSI-lagen har fokus kretsat kring behovet av api:er och att rådatan ska bli tillgänglig – Leder detta oss in på rätt väg? Ekosystemet  Stort fokus på innovatören – Lite fokus på effektivisering för organisationer och invånare  Hur säkerställer vi att det ekosystem som är under uppbyggnad är livskraftigt även om 5 år  Informationsägare borde mätas på hur deras information nyttjas – inte endast att de uppfyller PSI-lagen EKOSYSTEMET INFORMATIONSÄGARE NYTTJARE
  3. -3-© Modul 1 | 2015-01-30 I debatten runt PSI-lagen har fokus kretsat kring behovet av api:er och att rådatan ska bli tillgänglig – Leder detta oss in på rätt väg? Ekosystemet  Stort fokus på innovatören – Lite fokus på effektivisering för organisationer och invånare  Hur säkerställer vi att det ekosystem som är under uppbyggnad är livskraftigt även om 5 år  Informationsägare borde mätas på hur deras information nyttjas – inte endast att de uppfyller PSI-lagen EKOSYSTEMET INFORMATIONSÄGARE NYTTJARE ?Vilken information och tjänster skapar effektivisering ?Hur hittar vi bland api:er och kan de involveras i andra tjänster ?Vilken information efterfrågas egentligen
  4. -4-© Modul 1 | 2015-01-30 För att underlätta de första stegen utan behovet att stora IT- investeringar har vi tagit fram konceptet OffentligaData.se  Möjliggör att publicera sitt data på en skalbar och tillgänglig plattform…  … som dessutom tillhandahåller api:er enligt standarden Open Data Format…  …och om önskvärt möjliggör att ta betalt för nyttjandet av informationen tex. genom premiumerbjudande…  …där vi genom vårt ”Community” stimulerar till återanvändbarhet av kod och kontoller Offentligadata.se
  5. -5-© Modul 1 | 2015-01-30 För att underlätta de första stegen utan behovet att stora IT- investeringar har vi tagit fram konceptet OffentligaData.se  Möjliggör att publicera sitt data på en skalbar och tillgänglig plattform…  … som dessutom tillhandahåller api:er enligt standarden Open Data Format…  …och om önskvärt möjliggör att ta betalt för nyttjandet av informationen tex. genom premiumerbjudande…  …där vi genom vårt ”Community” stimulerar till återanvändbarhet av kod och kontoller Offentligadata.se !Frikopplat från IT-stöd så att fokus kan läggas på effektivisering !En samlad plats där inledande innovation kan få grogrund !Vi kan mäta vilken information som efterfrågas
  6. -6-© Modul 1 | 2015-01-30 Låt oss nu tillsammans skapa möjligheterna att Offentliga data kan bli en plattform för innovation och invånarnytta! Tack så mycket! Tack för Er uppmärksamhet! Mer info på www.offentligadata.se
Publicité