Storytelling utbildningsdag

Mathias Gullbrandson
Mathias GullbrandsonCEO à The Story Lab
Storytelling


Mathias Gullbrandson


11-05-25
            0 | © 2011 The Story Lab AB |  |
Agenda med ca-tider

10.00  Introduktion – syfte
10.15  Storytelling som begrepp - exempel
11.15  Fika
11.30  Dramaturgi med övning
12.15  Lunch
13.15  Fortsättning övning
14.30  Hur och när?
15.00  Tack och hej då!
         1 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
2 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
3 | © 2011 The Story Lab AB |  |


1
4 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
5 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
The Story Lab
Affärs- och verksamhetsutveckling inom service- och upplevelseekonomi
                  6 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
7 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Syfte

•  Bli bättre på vår kommunikation,
•  Locka nya medlemmar
•  Övertygande påverkansarbete
•  Insamlings- och värvningsarbete
•  Vid ett kort möte kunna berätta övertygande om Svenska Freds, vår verksamhet och
 vad vi lyckas med.
 •   Hisspitch (?)
 •   Fika (!)
                   8 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
Agenda med ca-tider

10.00  Introduktion – syfte
10.15  Storytelling som begrepp - exempel
11.15  Fika
11.30  Dramaturgi med övning
12.15  Lunch
13.15  Fortsättning övning
14.30  Hur och när?
15.00  Tack och hej då!
         9 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Två sätt att berätta
 Vårt företag är grundat på              Under min första månad på företaget hittade
 värderingarna integritet och ansvar, på        jag ett flermillions processfel som mitt team
 denna grundval gör vi affärer med våra        gjort. Med tvekan och rädsla berättade jag för
                            den dåvarande ekonomichefen om detta fel,
 kunder varje dag.
                            väl medveten om att jag riskerade att förlora
 Det är inte bara ord på ett papper – vi        mitt jobb.
 har var och en en roll att fylla i att        När jag tänker tillbaka på det så är det hans
 leverera och leva dessa värderingar          första ord som slår mig: han tackade för att
 gentemot våra kunder såväl som i           jag tog upp detta med honom så pass snabbt.
 relationen med våra kollegor.             Vi började tillsammans omedelbart att arbeta
                            för att kolla att våra kunder ”klarat sig”, och
                            såg sedan till att processerna kom på plats för
                            att säkerställa att samma fel inte skulle ske
                            igen.
                  10 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Storytelling, berättande, narrativ
kommunikation
          11 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
12 | © 2011 The Story Lab AB |  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
11-05-24
1984
 13 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
14 | © 2011 The Story Lab AB |  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
11-05-24
15 | © 2011 The Story Lab AB |  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
11-05-24
16 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
17 | © 2011 The Story Lab AB |  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
11-05-24
18 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
19 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
20 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
21 | © 2011 The Story Lab AB |  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
11-05-24
Impossible is nothing
     22 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
23 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
24 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
25 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
!  ?                      !

         ?                  ?
!

    !                       !
?
  26 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24
                       ?
                       |
1. En bra story
                      Skapar intresse!
                      Bygger relationer!
                      Tydliggör komplexa
                         budskap!
            27 | © 2011 The Story Lab AB |  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
       11-05-24
2. Vi litar på våra vänner
Trovärdighetsskala 1-5
  Råd från en vän eller kollega 3,9
  Råd från en oberoende expert3,8
  Reklam 2,5
  Information från websidor 2,3
  Kändisar 2,1
             28 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Varför passar storytelling ideella
organisationer?

•  Patos, engagemang kring ”tjänsten/produkten”
•  Mening för många
•  Många ambassadörer, ideellt engagerade
•  Inga höga kanalkostnader
                  29 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
Storytellingpyramiden
Strategisk nivå
•  storytelling i branding (corporate/product)
Operativ nivå
•  Storytelling  som kommunikationsverktyg              30 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Storytelling – effekt – med hjälp av paketering, att
sätta i gång en process och ett perspektiv

•  Paketera budskap som en
 berättelse•  Word of mouth som en kanal
•  Storytelling och kultur i sociala
 nätverk

                31 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
Word of mouth:
Konsumenter/medborgare/deltagare
sprider budskap mellan varandra


Word of mouth marketing:
Ge människor en orsak att prata om dina
tjänster/produkter samt underlätta den
konversationen.
             32 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Gerilla marknadsföring och buzz

•  Gerilla marknadsföring är ett okonventionellt sätt att göra reklam med ofta en
 liten budget. Gerilla marknadsföring kräver tid, energi och fantasi istället för
 stora budgetar för att lyckas. Termen används också generellt för att beskriva
 aggressiva, okonventionella marknadsföringsmetoder i det offentliga rummet.
•  Buzz är en slags hype bland människor (konsumenter), en vag positiv
 association, spänning, avsmak för en produkt eller tjänst. Positivt buzz är ofta
 ett mål för virus marknadsföring, PR och marknadsföring via Web 2.0
 media (bloggar osv).
                 33 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
34 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Låt platser,
social nätverk
och individer bli
betydelsefulla
          35 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
36 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
37 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
Agenda med ca-tider

10.00  Introduktion – syfte
10.15  Storytelling som begrepp - exempel
11.15  Fika
11.30  Dramaturgi med övning
12.15  Lunch
13.15  Fortsättning övning
14.30  Hur och när?
15.00  Tack och hej då!
         38 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Budskap       Handling
      Konflikt               Roller
39 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
En händelse om varför du är engagerad i
Svenska Freds?
Början, mitten, slut

• 3 min genomförande per person
Budskapet

   •  Missionen
   •  Sensmoralen
   •  Poäng
Impossible is nothing  Think different                 Our ability to live is what is at stake


                             11-05-24
            41 | © 2011 The Story Lab AB |       |
Vilket är budskapet?
- vilken skillnad gör xx/yy?
 •  Budskapet är ”sensmoralen” i sagan, det sagan egentligen vill uppnå. Ett ställningstagande som medarbetare
  såväl som kunder vill stå för.
  •   Harley Davidson ”det fria livet”
  •   Apple ”kreativ mångfald”
  •   Greenpeace ”Kampen för den globala miljön”
  •   Kodak ”Att dela livets särskilda ögonblick”
  •   Volvo ”säkerhet på familjens premisser”
  •   Svenska Freds: ”konflikter kan lösas utan våld”
                             42 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Konflikten
   rödluvan
        43 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
How challenging is the conflict?

     Kaos

     Världen går under
     Fåglarna kvittrar, allt är vackert
     Harmoni

              44 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Vilken är konflikten?

•  Hur stor konflikt rymmer budskapet? Hur stor skillnad gör ni? Och vad kämpar ni emot?
 •   Vad vill man absolut inte stå för?
   •   Apple: Kreativ mångfald - anonym likriktning
   •   Nike: Viljan till seger - nederlag
   •   Lego: Kreativ lek - passiv underhållning
   •   IKEA: Bra design för alla - bra design för eliten
   •   Naturskyddsföreningen: Utveckling i samklang med Naturen – kortsiktig rovdrift
   •   Svenska Freds: Konfliktlösning utan vapen – krigsindustri som profiterar
                        45 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Vilken är konflikten?
Var på konfliktbarometern ligger verksamhetens drama?

 Kaos
 •  Världen håller på att gå under. Ondskan är oövervinnelig.

   •   Tex Greenpeace: Kämpar en ojämn kamp om att rädda den globala miljön.

 •  Ett berg av utmaningar skjuter upp framför vår hjälte. Det kommer kräva extra ordinära insatser för att klara
   uppgiften. Oddsen är inte goda.
   •   Tex Uppdrag Granskning: Kämpar mot dubbelmoral, pamperi och utnyttjande av system

 •     jälten står inför ett dilemma. Det finns ingen tydlig lösning.
   •   Tex Harley Davidsson: Söker den äkta friheten i communities med strama värderingar och förpliktelser utanför det
      normala samhället

 •  En liten utmaning kommer i vägen, men med hjältens överlägsna styrka är det inget tvivel om att det går att
   lösa med förbundna ögon.
   •   Tex LEGO: Kämpar mot passiv underhållning som ständigt växer sig stark i barns vardag.

 •  Allt är som vanligt. Fåglarna kvittrar och livet är skönt. Våran hjälte sover middag.

 Harmoni
                                46 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Roller och deras engagemang

         Högt
   Engagemang

         Medel
         Lågt
             Antagonist       Grå massan             Protagonist
              (mot)                           (med)
                            Roll
                    47 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Exempel på rollfördelning i en berättelse
•  Mål                                                          Mål        Mottagaren
                                                       Givaren
    •   Vilken sak kämpar verksamheten för? Det räcker inte med att tjäna pengar. Det ska        Kungen   Prinsessan och   Prinsen på den vita
      vara en passion som driver arbetet. Verksamheten ska ha viljan att göra en skillnad.             halva kungariket  hästen

•  Motståndare
    •   Vad eller vem kämpar verksamheten mot? Motståndaren kan ta många olika former.
      Den kan finnas både inom och utom den egna verksamheten och hos kunderna.

•  Hjälten
    •   Hjälten är i regel verksamheten själv som är i full färd i jakten på prinsen/prinsessan
      och halva kungariket. Vad kännetecknas hjälten av? Hjälten kan också vara kunden,
      som söker ett mål.

•  Hjälparen
    •   Hjälparens roll är att utgöra medlet som hjälten använder sig av för att nå målet. Kort
      sagt: Hur besegrar verksamheten draken? Om kunden är hjälten i berättelsen, kan
      hjälparens roll vara en produkt eller en tjänst, som hjälper kunden att få sin dröm   Hjälparen       Hjälten      Motståndaren
      uppfylld.                                        Den goda fen eller den Prinsen på den  Draken eller den
                                                  trogna väpnaren    vita hästen    onda trollkarlen
•  Givaren
    •   Det är troligtvis också verksamheten som ikläder sig rollen som givare.
      Verksamheten ger kunden en dröm eller uppfyller ett behov.
•   Mottagaren
    •   Mottagaren är den person eller de människor, som får glädje av att hjälten uppnår sitt
      mål. Det är i regel kunderna, som har mottagaren som roll och njuter gott av
      verksamheten, som slås för sin sak.
                                  48 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Roller

Givare   Mål       Mottagare
Hjälpare  Hjälte          Motståndaren

          49 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Handlingen
Konflikten
                                                  Tid
    Anslag  Konflikten   Point of Konflikten Klimax
                   Konflikten              Tonas ut
         introduceras  no return trappas upp
                   ökar
                  50 | © 2011 The Story Lab AB |  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
           11-05-24
Tänk på:

•  Vem är det du möter? Anpassa ditt berättande så budskapet går fram
•  Träna, träna, träna
•  Dela stories internt – låna av varandra
                    51 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
Unga kvinnliga akademiker             Kvinnliga välfärdsarbetare


Män med
 hjälm
   Unga kvinnliga pensionärer         Barnfamiljer
            52 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Försök gärna visualisera målgruppen
                       Drömmer om skola för alla,
                       Thailands-semester och att
                      hinna umgås mer med barnen
                      Tycker det är otäckt när det är
                      bråk i skolan och när räntan
                            stiget
                     Bor i ett radhus och funderar på
                          att bygga ut.
         53 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
Master Mirjam – vill hitta en bra master

   Närmare 30. Har pluggat ett par år och snart klar med sin kandidatuppsats. Vill läsa vidare till en
   master om ett år och vill sedan kanske ut i världen eller få ett bra jobb.
                     Om Mirjam                             Om Stockholms universitet och deras kommunikation

   Namn, ålder,  Gör på dagarna   Gör på fritiden   Drivkraft,     Kommunikatio  Kännedom om    Varför
SU?
     Om
SUs
      Budskap
–
     Lämpliga

   bostad                        önskan om      nsformer    SU                  kommunika2on
   huvudbudskap
   beräAelser


                              framtiden och                                        och
anpassat

                              oro                                             budskap


   •  Mirjam   •  Skriver     •  Hänger med    •  Ett bra jobb   •  Mobil    •  Vet att SU   •  Stockholm    •  Läser på    •  Forskning på  •  När jag
            kandidatupps    kursarna och    eller                finns       har stor      webben om     högsta nivå    gjorde mitt
   •  27 år och                               •  Mejl
            ats i kemi     surfar runt på   eventuellt                      arbetsmarka     olika       – ett ledande   val till
    bor i
            och jobbar på   olika        forskning.    •  Facebook             nd och nära     mastersalter    forskningsun    universitetet
    Karlstad    OKQ8        Mastersutbild                               till Uppsala    nativ       iversitet
                              •  Först en bra   •  MSN                                           •  Då insåg jag
                     ningar. Lund,    mastersutbild                   •  Forskning i             •  SU har en     att…
                     London och              •  Webb
                               ning med                       världsklass              riktigt bra
                     Stockholm
                               uppsats på en                     inom kemi               master och
                     lockar.
                               arbetsplats.                                         en stor
                                                                              arbetsmarkn
                              •  Orolig för att
                                                                              ad nära.
                               inte få jobb
                               efter
                               utbildningen.   Typiska citat:
   •  ”Stockholm lockade för här fanns större utbud av föreningsliv. Jag hade kompisar som flyttat hit”
   •  ”En master här är billig och ganska bra säger kursarna som pluggat utomlands tidigare.”
   •  ”Jag börjar tänka mer på vad som händer sen, efter utbildningen. Vilka jobb som finns och så.”

                                         54 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24   | Svenska Freds | Storytelling.ppt
54
Ramverkt för insamling av berättelser
            Budskap
                 Klyftorna ökar     Oansvarig politik
Målgrupp
               Berättelse          Berättelse
      Barnfamiljer   Berättelse          Berättelse
      i mellanskiktet  Berättelse          Berättelse


                  Berättelse      Berättelse
    Unga kvinnliga        Berättelse      Berättelse
    pensionärer         Berättelse      Berättelse


                  Berättelse      Berättelse
      Yrkes          Berättelse      Berättelse
      -arbetande        Berättelse      Berättelse
      män


                  Berättelse      Berättelse
    Kvinnliga          Berättelse      Berättelse
    välfärds-          Berättelse      Berättelse
    arbetare


    Unga kvinnliga        Berättelse      Berättelse
    akademiker          Berättelse      Berättelse
                  Berättelse      Berättelse
                                    55 | © 2011 The Story Lab AB |  | Svenska Freds | Storytelling.ppt
                          11-05-24
Alla älskar en bra story!
    56 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24  |
THE STORY LAB

Kungsgatan 26, 1 vån

111 35 Stockholm, Sweden

info@thestorylab.se

www.thestorylab.se

+46 (0)8 723 15 10
              57 | © 2011 The Story Lab AB |  |
1 sur 58

Recommandé

Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling. par
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.Maria Kullberg
1.5K vues18 diapositives
Storytelling frukostsem berghs17_feb2011 par
Storytelling frukostsem berghs17_feb2011Storytelling frukostsem berghs17_feb2011
Storytelling frukostsem berghs17_feb2011Geelmuyden.Kiese ab
552 vues20 diapositives
Dynamo5 par
Dynamo5Dynamo5
Dynamo5Stellan Löfving
370 vues64 diapositives
Storytelling par
StorytellingStorytelling
StorytellingFolkpartiet Liberalerna
913 vues10 diapositives
Mindfulness i näringslivet par
Mindfulness i näringslivetMindfulness i näringslivet
Mindfulness i näringslivetKarin Otterbjörk (fd Malmström)
265 vues2 diapositives
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014 par
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014Exist Nu AB
557 vues21 diapositives

Contenu connexe

En vedette

En ny lärandekultur - informationsnätverk och struktur par
En ny lärandekultur - informationsnätverk och strukturEn ny lärandekultur - informationsnätverk och struktur
En ny lärandekultur - informationsnätverk och strukturTerese Raymond
706 vues28 diapositives
Bryta igenom mänskliga prestationer del 3 par
Bryta igenom mänskliga prestationer del 3Bryta igenom mänskliga prestationer del 3
Bryta igenom mänskliga prestationer del 3Stig-Arne Kristoffersen
185 vues16 diapositives
Förvaltning - from good to great par
Förvaltning - from good to greatFörvaltning - from good to great
Förvaltning - from good to greatinUse
2.2K vues20 diapositives
Change Communication (In Swedish) par
Change Communication (In Swedish)Change Communication (In Swedish)
Change Communication (In Swedish)Per Zetterquist
853 vues19 diapositives
Hjärnan i ledarskapet par
Hjärnan i ledarskapetHjärnan i ledarskapet
Hjärnan i ledarskapetExist Nu AB
501 vues31 diapositives
Förändring på riktigt par
Förändring på riktigtFörändring på riktigt
Förändring på riktigt☀️Jill Nyqvist ☀️
434 vues25 diapositives

En vedette(20)

En ny lärandekultur - informationsnätverk och struktur par Terese Raymond
En ny lärandekultur - informationsnätverk och strukturEn ny lärandekultur - informationsnätverk och struktur
En ny lärandekultur - informationsnätverk och struktur
Terese Raymond706 vues
Förvaltning - from good to great par inUse
Förvaltning - from good to greatFörvaltning - from good to great
Förvaltning - from good to great
inUse2.2K vues
Hjärnan i ledarskapet par Exist Nu AB
Hjärnan i ledarskapetHjärnan i ledarskapet
Hjärnan i ledarskapet
Exist Nu AB501 vues
Jumpstart Your Health Routine With Mindfulness par Shalini Bahl
Jumpstart Your Health Routine With MindfulnessJumpstart Your Health Routine With Mindfulness
Jumpstart Your Health Routine With Mindfulness
Shalini Bahl1.2K vues
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg par Mind
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie ÅsbergHur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
Mind724 vues
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion par Leventa AB
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB223 vues
Mistakes in social media par MedeMerkers
Mistakes in social mediaMistakes in social media
Mistakes in social media
MedeMerkers473 vues
IT-kultur och framtidens lärande par Andreas Skog
IT-kultur och framtidens lärandeIT-kultur och framtidens lärande
IT-kultur och framtidens lärande
Andreas Skog503 vues
Europeiska sociala-medier par ERV Sweden
Europeiska sociala-medierEuropeiska sociala-medier
Europeiska sociala-medier
ERV Sweden271 vues

Storytelling utbildningsdag

 • 1. Storytelling Mathias Gullbrandson 11-05-25 0 | © 2011 The Story Lab AB | |
 • 2. Agenda med ca-tider 10.00 Introduktion – syfte 10.15 Storytelling som begrepp - exempel 11.15 Fika 11.30 Dramaturgi med övning 12.15 Lunch 13.15 Fortsättning övning 14.30 Hur och när? 15.00 Tack och hej då! 1 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 3. 2 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 4. 3 | © 2011 The Story Lab AB | | 1
 • 5. 4 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 6. 5 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 7. The Story Lab Affärs- och verksamhetsutveckling inom service- och upplevelseekonomi 6 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 • 8. 7 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 9. Syfte •  Bli bättre på vår kommunikation, •  Locka nya medlemmar •  Övertygande påverkansarbete •  Insamlings- och värvningsarbete •  Vid ett kort möte kunna berätta övertygande om Svenska Freds, vår verksamhet och vad vi lyckas med. •  Hisspitch (?) •  Fika (!) 8 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 • 10. Agenda med ca-tider 10.00 Introduktion – syfte 10.15 Storytelling som begrepp - exempel 11.15 Fika 11.30 Dramaturgi med övning 12.15 Lunch 13.15 Fortsättning övning 14.30 Hur och när? 15.00 Tack och hej då! 9 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 11. Två sätt att berätta Vårt företag är grundat på Under min första månad på företaget hittade värderingarna integritet och ansvar, på jag ett flermillions processfel som mitt team denna grundval gör vi affärer med våra gjort. Med tvekan och rädsla berättade jag för den dåvarande ekonomichefen om detta fel, kunder varje dag. väl medveten om att jag riskerade att förlora Det är inte bara ord på ett papper – vi mitt jobb. har var och en en roll att fylla i att När jag tänker tillbaka på det så är det hans leverera och leva dessa värderingar första ord som slår mig: han tackade för att gentemot våra kunder såväl som i jag tog upp detta med honom så pass snabbt. relationen med våra kollegor. Vi började tillsammans omedelbart att arbeta för att kolla att våra kunder ”klarat sig”, och såg sedan till att processerna kom på plats för att säkerställa att samma fel inte skulle ske igen. 10 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 12. Storytelling, berättande, narrativ kommunikation 11 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 13. 12 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 • 14. 1984 13 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 15. 14 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 • 16. 15 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 • 17. 16 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 • 18. 17 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 • 19. 18 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 20. 19 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 21. 20 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 22. 21 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 • 23. Impossible is nothing 22 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 24. 23 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 25. 24 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 26. 25 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 27. ! ? ! ? ? ! ! ! ? 26 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 ? |
 • 28. 1. En bra story   Skapar intresse!   Bygger relationer!   Tydliggör komplexa budskap! 27 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 • 29. 2. Vi litar på våra vänner Trovärdighetsskala 1-5   Råd från en vän eller kollega 3,9   Råd från en oberoende expert3,8   Reklam 2,5   Information från websidor 2,3   Kändisar 2,1 28 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 30. Varför passar storytelling ideella organisationer? •  Patos, engagemang kring ”tjänsten/produkten” •  Mening för många •  Många ambassadörer, ideellt engagerade •  Inga höga kanalkostnader 29 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 • 31. Storytellingpyramiden Strategisk nivå •  storytelling i branding (corporate/product) Operativ nivå •  Storytelling som kommunikationsverktyg 30 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 32. Storytelling – effekt – med hjälp av paketering, att sätta i gång en process och ett perspektiv •  Paketera budskap som en berättelse •  Word of mouth som en kanal •  Storytelling och kultur i sociala nätverk 31 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 • 33. Word of mouth: Konsumenter/medborgare/deltagare sprider budskap mellan varandra Word of mouth marketing: Ge människor en orsak att prata om dina tjänster/produkter samt underlätta den konversationen. 32 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 34. Gerilla marknadsföring och buzz •  Gerilla marknadsföring är ett okonventionellt sätt att göra reklam med ofta en liten budget. Gerilla marknadsföring kräver tid, energi och fantasi istället för stora budgetar för att lyckas. Termen används också generellt för att beskriva aggressiva, okonventionella marknadsföringsmetoder i det offentliga rummet. •  Buzz är en slags hype bland människor (konsumenter), en vag positiv association, spänning, avsmak för en produkt eller tjänst. Positivt buzz är ofta ett mål för virus marknadsföring, PR och marknadsföring via Web 2.0 media (bloggar osv). 33 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 35. 34 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 36. Låt platser, social nätverk och individer bli betydelsefulla 35 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 • 37. 36 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 • 38. 37 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 • 39. Agenda med ca-tider 10.00 Introduktion – syfte 10.15 Storytelling som begrepp - exempel 11.15 Fika 11.30 Dramaturgi med övning 12.15 Lunch 13.15 Fortsättning övning 14.30 Hur och när? 15.00 Tack och hej då! 38 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 40. Budskap Handling Konflikt Roller 39 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 41. En händelse om varför du är engagerad i Svenska Freds? Början, mitten, slut • 3 min genomförande per person
 • 42. Budskapet •  Missionen •  Sensmoralen •  Poäng Impossible is nothing Think different Our ability to live is what is at stake 11-05-24 41 | © 2011 The Story Lab AB | |
 • 43. Vilket är budskapet? - vilken skillnad gör xx/yy? •  Budskapet är ”sensmoralen” i sagan, det sagan egentligen vill uppnå. Ett ställningstagande som medarbetare såväl som kunder vill stå för. •  Harley Davidson ”det fria livet” •  Apple ”kreativ mångfald” •  Greenpeace ”Kampen för den globala miljön” •  Kodak ”Att dela livets särskilda ögonblick” •  Volvo ”säkerhet på familjens premisser” •  Svenska Freds: ”konflikter kan lösas utan våld” 42 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 44. Konflikten rödluvan 43 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 45. How challenging is the conflict? Kaos Världen går under Fåglarna kvittrar, allt är vackert Harmoni 44 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 46. Vilken är konflikten? •  Hur stor konflikt rymmer budskapet? Hur stor skillnad gör ni? Och vad kämpar ni emot? •  Vad vill man absolut inte stå för? •  Apple: Kreativ mångfald - anonym likriktning •  Nike: Viljan till seger - nederlag •  Lego: Kreativ lek - passiv underhållning •  IKEA: Bra design för alla - bra design för eliten •  Naturskyddsföreningen: Utveckling i samklang med Naturen – kortsiktig rovdrift •  Svenska Freds: Konfliktlösning utan vapen – krigsindustri som profiterar 45 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 47. Vilken är konflikten? Var på konfliktbarometern ligger verksamhetens drama? Kaos •  Världen håller på att gå under. Ondskan är oövervinnelig. •  Tex Greenpeace: Kämpar en ojämn kamp om att rädda den globala miljön. •  Ett berg av utmaningar skjuter upp framför vår hjälte. Det kommer kräva extra ordinära insatser för att klara uppgiften. Oddsen är inte goda. •  Tex Uppdrag Granskning: Kämpar mot dubbelmoral, pamperi och utnyttjande av system •  jälten står inför ett dilemma. Det finns ingen tydlig lösning. •  Tex Harley Davidsson: Söker den äkta friheten i communities med strama värderingar och förpliktelser utanför det normala samhället •  En liten utmaning kommer i vägen, men med hjältens överlägsna styrka är det inget tvivel om att det går att lösa med förbundna ögon. •  Tex LEGO: Kämpar mot passiv underhållning som ständigt växer sig stark i barns vardag. •  Allt är som vanligt. Fåglarna kvittrar och livet är skönt. Våran hjälte sover middag. Harmoni 46 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 48. Roller och deras engagemang Högt Engagemang Medel Lågt Antagonist Grå massan Protagonist (mot) (med) Roll 47 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 49. Exempel på rollfördelning i en berättelse •  Mål Mål Mottagaren Givaren •  Vilken sak kämpar verksamheten för? Det räcker inte med att tjäna pengar. Det ska Kungen Prinsessan och Prinsen på den vita vara en passion som driver arbetet. Verksamheten ska ha viljan att göra en skillnad. halva kungariket hästen •  Motståndare •  Vad eller vem kämpar verksamheten mot? Motståndaren kan ta många olika former. Den kan finnas både inom och utom den egna verksamheten och hos kunderna. •  Hjälten •  Hjälten är i regel verksamheten själv som är i full färd i jakten på prinsen/prinsessan och halva kungariket. Vad kännetecknas hjälten av? Hjälten kan också vara kunden, som söker ett mål. •  Hjälparen •  Hjälparens roll är att utgöra medlet som hjälten använder sig av för att nå målet. Kort sagt: Hur besegrar verksamheten draken? Om kunden är hjälten i berättelsen, kan hjälparens roll vara en produkt eller en tjänst, som hjälper kunden att få sin dröm Hjälparen Hjälten Motståndaren uppfylld. Den goda fen eller den Prinsen på den Draken eller den trogna väpnaren vita hästen onda trollkarlen •  Givaren •  Det är troligtvis också verksamheten som ikläder sig rollen som givare. Verksamheten ger kunden en dröm eller uppfyller ett behov. •  Mottagaren •  Mottagaren är den person eller de människor, som får glädje av att hjälten uppnår sitt mål. Det är i regel kunderna, som har mottagaren som roll och njuter gott av verksamheten, som slås för sin sak. 48 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 50. Roller Givare Mål Mottagare Hjälpare Hjälte Motståndaren 49 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 51. Handlingen Konflikten Tid Anslag Konflikten Point of Konflikten Klimax Konflikten Tonas ut introduceras no return trappas upp ökar 50 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 • 52. Tänk på: •  Vem är det du möter? Anpassa ditt berättande så budskapet går fram •  Träna, träna, träna •  Dela stories internt – låna av varandra 51 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 • 53. Unga kvinnliga akademiker Kvinnliga välfärdsarbetare Män med hjälm Unga kvinnliga pensionärer Barnfamiljer 52 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 54. Försök gärna visualisera målgruppen   Drömmer om skola för alla, Thailands-semester och att hinna umgås mer med barnen   Tycker det är otäckt när det är bråk i skolan och när räntan stiget   Bor i ett radhus och funderar på att bygga ut. 53 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 55. Master Mirjam – vill hitta en bra master Närmare 30. Har pluggat ett par år och snart klar med sin kandidatuppsats. Vill läsa vidare till en master om ett år och vill sedan kanske ut i världen eller få ett bra jobb. Om Mirjam Om Stockholms universitet och deras kommunikation Namn, ålder, Gör på dagarna Gör på fritiden Drivkraft, Kommunikatio Kännedom om Varför
SU?
 Om
SUs
 Budskap
–
 Lämpliga
 bostad önskan om nsformer SU kommunika2on
 huvudbudskap
 beräAelser

 framtiden och och
anpassat
 oro budskap
 •  Mirjam •  Skriver •  Hänger med •  Ett bra jobb •  Mobil •  Vet att SU •  Stockholm •  Läser på •  Forskning på •  När jag kandidatupps kursarna och eller finns har stor webben om högsta nivå gjorde mitt •  27 år och •  Mejl ats i kemi surfar runt på eventuellt arbetsmarka olika – ett ledande val till bor i och jobbar på olika forskning. •  Facebook nd och nära mastersalter forskningsun universitetet Karlstad OKQ8 Mastersutbild till Uppsala nativ iversitet •  Först en bra •  MSN •  Då insåg jag ningar. Lund, mastersutbild •  Forskning i •  SU har en att… London och •  Webb ning med världsklass riktigt bra Stockholm uppsats på en inom kemi master och lockar. arbetsplats. en stor arbetsmarkn •  Orolig för att ad nära. inte få jobb efter utbildningen. Typiska citat: •  ”Stockholm lockade för här fanns större utbud av föreningsliv. Jag hade kompisar som flyttat hit” •  ”En master här är billig och ganska bra säger kursarna som pluggat utomlands tidigare.” •  ”Jag börjar tänka mer på vad som händer sen, efter utbildningen. Vilka jobb som finns och så.” 54 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt 54
 • 56. Ramverkt för insamling av berättelser Budskap Klyftorna ökar Oansvarig politik Målgrupp  Berättelse  Berättelse Barnfamiljer  Berättelse  Berättelse i mellanskiktet  Berättelse  Berättelse  Berättelse  Berättelse Unga kvinnliga  Berättelse  Berättelse pensionärer  Berättelse  Berättelse  Berättelse  Berättelse Yrkes  Berättelse  Berättelse -arbetande  Berättelse  Berättelse män  Berättelse  Berättelse Kvinnliga  Berättelse  Berättelse välfärds-  Berättelse  Berättelse arbetare Unga kvinnliga  Berättelse  Berättelse akademiker  Berättelse  Berättelse  Berättelse  Berättelse 55 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 • 57. Alla älskar en bra story! 56 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 • 58. THE STORY LAB Kungsgatan 26, 1 vån 111 35 Stockholm, Sweden info@thestorylab.se www.thestorylab.se +46 (0)8 723 15 10 57 | © 2011 The Story Lab AB | |