Ainetiimien vetäjät 28.8.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer à Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
http://osake.eeventti.fi
Pirkanmaan lukioiden
ainetiimien vetäjien tapaaminen
osake.eeventti.fi
ainetiimit.blogspot.com
Verkkotapaaminen 28.8.2023
Katariina Ratia ja Matleena Laakso
1
Tampereen seudun
kasvatus- ja opetusalan
osaamisen kehittämisen palvelu
Osake
Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi
Ohjelma 28.8. klo 14-16
1. Mikä on Osake?
2. Lukioiden ainetiimitoiminta
1. Yleistä
2. Uutta ainetiimitoiminnassa
3. Vetäjän tehtävät
4. Tapaamiset, tiedottaminen ja blogi
5. Sopimukset ja palkkiot
6. Ajankohtaisia teemoja ainetiimeihin
3. Muuta
1. Muita tapahtumia
2. Kysymyksiä & keskustelua
3
1. Mikä on Osake?
4
Mikä on Osake?
• Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstön
osaamisen strateginen ja tarvelähtöinen kehittäminen.
• Kohderyhmä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä
lukiotoiminnan koko henkilöstö (työnantajasta riippumatta).
• Lähtökohtana tuottaa ja skaalata kasvatus- ja opetusalan osaamisen
kehittämisen palveluita teemoihin, joihin kuntien olisi joka tapauksessa
reagoitava. Näin voidaan kehittää palvelujen seudullista
– tasa-arvoista saatavuutta
– laatua
– kustannustehokkuutta
sekä tukea kuntien osaamisen hallintaa, ennakointia ja johtamista.
5
Osakkeen tausta
6
• Osake-toimintamalli sai alkunsa vuonna
2010 tehdyssä strategisessa selvityksessä,
jossa tarkasteltiin millaisissa teemoissa
seudullinen yhteistyö tuottaisi lisäarvoa.
• Yhteistyötä seudulla käynnisteltiin
valtakunnallisen Osaava-ohjelman (2010-
2016) puitteissa.
• Tärkeässä roolissa oli Tampereen
kaupunkiseudun kuntayhtymä, joka
edelleen lisäsi rakennetta seudulliselle
yhteistyölle.
• Nykyinen Osake-toimintamalli käynnistyi
kesällä 2016, ja on siitä lähtien organisoitu
vastuukuntamallilla
– Tampere 6/2016-12/2018
– Lempäälä 1/2019-12/2023
– Tampere 1/2024-
Seudullinen sopimus
• Osaketta ohjaavat ja rahoittavat kunnat ovat tehneet sopimuksen
seudullisen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelusta.
• Toimintamallia ohjaavat ja rahoittavat Tampereen kaupunkiseudun
kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,
Vesilahti ja Ylöjärvi.
• Toiminnassa mukana muutkin Pirkanmaan kunnat sekä yksityisiä
palveluntuottajia
– maksavat prosesseihin osallistumisesta kiinteät kulut sisältävän
omakustannushinnan (100€/ktp)
– mukanaolo ei vähennä kaupunkiseudun kuntien palveluita (palveluita
tuotetaan ko. resurssin verran enemmän).
7
8
KOULUTUSTOIMINTO
Osaamisen kehittäminen koulutuksilla.
TIEDON- JA MATERIAALINTUOTANTO
Osaamisen kehittäminen tietoa tuottamalla
Oma oppimateriaalituotanto.
KEHITTÄMIS- JA HANKETOIMINTO
Osaamisen kehittäminen hanketoiminnalla
Rahoituksen kanavoiminen seudullisiin tarpeisiin.
YHTEISTYÖTOIMINTO
Osaamisen kehittäminen yhteistyön ja yhdessä
tekemisen alustana toimimalla.
Osakkeen perustehtävä ja roolit
9
Tutustu koulutustarjontaan:
eeventti.fi/koulutukset/osake
Ja välitä tietoa!
2. Lukioiden ainetiimitoiminta
10
Lukioiden ainetiimitoimintaa
Pirkanmaalla yli 20 vuotta
• Toiminta alkoi Tampereen lukioiden toimintana.
• Ainetiimeistä tuli seutukunnallista 2000-luvun alussa.
• PAOK-hankkeissa 2009-2014 toiminta laajeni maakunnalliseksi.
• Hankevuosien jälkeen vuoteen 2018 asti
toimintaa rahoitti Tampereen lukiokoulutus.
• Vuoden 2019 alusta lukioiden
ainetiimitoiminta siirtyi Osakkeelle.
11
Lukioiden ainetiimit
• Pirkanmaan lukioiden ainetiimejä on 24.
• Ainetiimitoiminta palvelee kunkin aineen opettajien
täydennyskoulutusta ja tarjoaa vertaistukea.
– Erityisesti pienten kuntien lukiot.
• Ainetiimit valitsevat joukostaan vetäjän lukuvuosittain.
• Tieto uudesta vetäjästä ilmoitetaan omalle rehtorille ja
ainetiimien koordinaattorille hyvissä ajoin keväällä.
• Ainetiimin vetäjän palkkiosta sovitaan oman rehtorin
kanssa ja sen maksaa oma koulu.
12
Uutta syksyllä 2023
Ryhmätasovastaavien kolme ainetiimiä
• Ryhmänohjauksen merkitys kannustavan oppimisympäristön ja
luottamuksen syntymisessä sekä lukiolaisen hyvinvoinnissa on
suuri.
• Tarjolla vertaistukea ja uusia hyviä käytänteitä ryhmänohjaukseen.
• Pääsee vaikuttamaan ryhmänohjauksen kehittymiseen alueellisesti.
Puhuttaisiinko ryhmätasovastaavien ainetiimeistä seuraavasti?
Tarvitaanko vuosilukua otsikkotasolla? Tapaamisen kuvaukseen
sen voi aina hyvin lisätä.
• Ykkösten ryhmänohjaajat
• Kakkosten ryhmänohjaajat
• Kolmos-nelosten ryhmänohjaajat
13
Ideoita ainetiimien
tapaamisiin
• Integroidut opintojaksot
o Esitelkää hyviä toteutustapoja
o Ideoikaa yhdessä
• Korkeakouluyhteistyö
o Mitä kaikkea on toteutettu?
o Mitä toiveita on?
o Korkeakoulut ottavat mielellään myös
vieraaksi.
o Yhteyshenkilöt Tuulikki Harsia (yliopisto),
Anja Salo (TAMK)
o Facebook: Tampereen korkeakoulujen ja
toisen asteen opettajien yhteistyöverkosto
• Työelämäyhteistyö
o Miten sitä voisi toteuttaa?
o Vierailkaa oman alan yrityksessä!
• Laaja-alaisen osaamisen arviointi
o Miten sitä toteutetaan teidän oppiaineessa?
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
Tehtävä ainetiimeille
Kerätkää oppiaineen ajankohtainen tilanne:
Mitä integroituja opintojaksoja ja korkeakouluyhteistyötä
on toteutettu jo ja mitä on tulossa?
Linkki kyselyyn QR-koodina, chatissa ja
tänä iltana 28.8.23 julkaistavassa
bloggauksessa:
ainetiimit.blogspot.com
Ainetiimin vetäjän tehtävät
• Kutsuu tiimin koolle kaksi kertaa lukuvuodessa, n. 4 h koulutukseen.
Tiimi voi sopia myös muunlaisesta aikataulutuksesta. Vetäjä sopii
tapaamispaikan rehtorinsa kanssa ja koulu tarjoaa kahvituksen.
• Ilmoittaa tapaamisen Matleenalle, joka huolehtii tapaamisen Osakkeen
koulutuskalenteriin Eeventtiin: eeventti.fi/koulutukset/osake
ja ainetiimien tapahtumakalenteriin:
ainetiimit.blogspot.com/p/tapahtumakalenteri.html
• Sopii tapaamisen aiheen etukäteen. Tapaamiseen voidaan kutsua myös
ulkopuolisia asiantuntijoita tai kouluttajia. Osake maksaa ulkopuolisten
kouluttajien kulut. Ainetiimin vetäjä huolehtii kouluttajan sopimuksen
täyttämisestä ja toimittamisesta Katariinalle.
• Seuraa oman aineen pedagogista ja muuta kehitystä sekä YTL:n ajankohtaista
tiedottamista ja tiedottaa siitä omalle aineryhmälleen lukuvuoden aikana.
• Huolehtii, että hän itse, joku tiimin jäsenistä tai ulkopuolinen kouluttaja
kirjoittaa tapaamisesta ainetiimien yhteiseen blogiin ainetiimit.blogspot.com
16
Tapaamisesta ilmoittaminen
Lue lisää: ainetiimit.blogspot.com/p/ohjeita-tiimien-vetajille.html
Tiedot Matleenalle (matleena.laakso.@outlook.com)
• Mikä ainetiimi, päivä, aloitus- ja lopetusaika, osoite, ohjelma?
• Halutessasi viim. ilm.päivä.
– Jos et muuta toivo, se on muutama päivä ennen tapaamista.
• Erikoisruokavalio kysytään, ellet muuta toivo.
→ Eeventti & Ainetiimien blogi
→ Viestitä ainetiimillesi
Ainetiimin s-postilista
• Milloin ainetiimin s-postilista on päivitetty?
• Saithan sen edeltäjältäsi?
17
Blogi: ainetiimit.blogspot.com
• Tiedottaminen
• Osaamisen jakaminen
• Toiminnan dokumentointi
• Blogissa julkaiseminen:
– Blogin s-postiosoitteen saat
Matleenalta tai näet tallenteelta
(kuvat liitteeksi, voi lisätä linkkejä)
– TAI kirjoittajan oikeuksin:
kerro Google-tilisi sähköposti
matleena.laakso@outlook.com tai
nyt chattiin niin saat kutsun, joka on
voimassa muutaman päivän.
– TAI Matleenan kautta.
18
Sopimukset ja palkkiot
Ulkopuoliset kouluttajat:
• Osake maksaa ulkopuolisten kouluttajien kulut
• Käytettävissä oleva kouluttajapalkkio 800 €/
kalenterivuosi/tiimi.
– Summaan tulee sisällyttää palkkiot ja mahdolliset
sivukulut tai alv sekä matkustuskulut.
Lue lisää sopimuksista ja palkkioista:
ainetiimit.blogspot.com/p/ohjeita-tiimien-vetajille.html
19
Sopimukset ja palkkiot
• Ulkopuolisten kouluttajien kanssa tehdään maksutavasta
huolimatta aina toimeksiantosopimus ennen laskutusta tai
palkkion maksamista.
• Myös pelkistä matkakuluista tulee tehdä toimeksiantosopimus
– mikäli korvataan vain matkakulut, verokorttia ei tarvita.
• Täytetty toimeksiantosopimus kouluttajan allekirjoituksella
(allekirjoitus kohtaan ”toimeksisaaja”) sekä tarvittaessa
verokortti skannataan Osakkeen palvelupäällikölle Katariina
Ratialle (etunimi.sukunimi@lempaala.fi). Myös
vapaamuotoinen sähköinen allekirjoitus hyväksytään.
• Palkkio voidaan maksaa joko verokortilla tai laskutuksen
kautta.
20
Maksaminen laskutuksen kautta
• Käytetään silloin kun kouluttajalle maksetaan palveluna eli hän tekee
työn oman firmansa kautta.
• Toimeksiantosopimus tulee olla Katariinalla ennen laskun toimittamista.
– Toimeksiantosopimukseen ei tarvitse kirjata pankkitietoja.
– Y-tunnus on pakollinen.
– Ensimmäisellä laskutuskerralla tulee toimittaa YEL-todistus.
– Ensimmäisellä laskutuskerralla tarkistetaan myös
tieto ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta. Mikäli voimassaolevissa
rekisteröinneissä ei ole merkintää, tarvitaan myös todistus
ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta.
• Kouluttaja laskuttaa Lempäälän kuntaa verkkolaskutuksen kautta.
• Ainetiimin vetäjä toimittaa kouluttajalle linkin Lempäälän kunnan
sähköiseen laskutusosoitteeseen:
osake.eeventti.fi/yhteystiedot/laskutusosoite
• HUOM! Lasku tulee osoittaa Lempäälän kunnalle ja siihen tulee aina
merkitä tilausviite 19340108 (Katariina Ratia, Osake).
21
Maksaminen verokortilla
• Tätä tapaa käytetään, mikäli kouluttajalle maksetaan
koulutuksen palkkio palkkana. Kun maksetaan verokortilla,
toimeksiantosopimus toimii samalla myös palkkiolaskuna, ja
liitteeksi tarvitaan aina verokortti.
• Ilman henkilötunnusta maksaminen palkkajärjestelmässä ei
ole mahdollista. Muutkin tiedot toimeksiantosopimukseen
tulee kirjoittaa selkeästi ja huolella.
• Kouluttaja ei tarvitse laskutusosoitetta, vaan hän lähettää itse
tai pyytää kouluttajaa skannaamaan Katariinalle
toimeksiantosopimuksen, joka toimii myös palkkiolaskuna
sekä verokortin.
22
Sopimukset ja palkkiot lyhyesti
1. Täytä tai pyydä kouluttajaa täyttämään
toimeksiantosopimus huolella.
2. Kysy kummalla tavalla palkkio maksetaan,
verokortilla vai laskutuksen kautta.
3. Ohjeista kouluttaja kyseisen. tavan mukaisesti.
4. Huolehdi että Osakkeen Katariina saa kaiken
tarpeellisen tiedon ja materiaalin.
23
Kun tulee kysyttävää
• ainetiimit.blogspot.com →
Ohjeita tiimien vetäjille –sivu
• Facebook: Ainetiimien vetäjien ryhmä
– Tärkeimmät asiat viestimme teille s-postitse.
Katariina Ratia: hankinnat, talous ja Osake yleisesti
Matleena Laakso: ilmoittautumiset ja blogi
24
3 Muuta
25
Muita tapahtumia
• TAMK: OPH-rahoitteisia opetusalan täydennys-
koulutuksia verkossa ja XR lähinä TAMKissa:
– www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tamk-
koulutustarjonta/taokin-pedagoginen-taydennyskoulutus
– www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
• Tekoäly
– Hyviä lähteitä mm. webinaareja ja Facebook-ryhmiä:
padlet.com/matlaakso/ai
– Hyödynnä esim. opintojaksojen integroinnissa!
26
Keskustelua & kysymyksiä?
Jaettavia kokemuksia?
PS. Vinkkaathan ainetiimitoiminnasta
lukiosi uusille opettajille ja
pidät toimintaa esillä kokouksissanne!
27
28
Kiitos!
29
osake.eeventti.fi
Twitter @OsakePalvelu
Facebook @tampereenseudunosake
Instagram @tampereen_seudun_osake
Ainetiimit: ainetiimit.blogspot.com
Palvelupäällikkö Katariina Ratia
Osake-kokonaisuus
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi
1 sur 29

Contenu connexe

Similaire à Ainetiimien vetäjät 28.8.23(20)

Pirilän neuvottelukunta 15092017Pirilän neuvottelukunta 15092017
Pirilän neuvottelukunta 15092017
Antti Vainiokangas96 vues
Harjoitteluun ulkomaille -info 13.12.2022.pdfHarjoitteluun ulkomaille -info 13.12.2022.pdf
Harjoitteluun ulkomaille -info 13.12.2022.pdf
Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut83 vues
#VNKHack Brief tiimeille#VNKHack Brief tiimeille
#VNKHack Brief tiimeille
Kokeileva Suomi145 vues
Mobiilioppimisen pedagogiikkaaMobiilioppimisen pedagogiikkaa
Mobiilioppimisen pedagogiikkaa
Matleena Laakso3.1K vues
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014
Riikka Lehto (Vanninen)676 vues
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016
Riikka Lehto (Vanninen)2.8K vues
Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411
Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411
Työturvallisuuskeskus TTK364 vues
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi919 vues

Plus de Matleena Laakso(20)

Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso6 vues
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso16 vues
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso29 vues
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso11 vues
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso126 vues
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso11 vues
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso34 vues
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso19 vues
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 vues
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso15 vues
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 vues
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 vues
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.3K vues
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso35 vues

Ainetiimien vetäjät 28.8.23

 • 1. http://osake.eeventti.fi Pirkanmaan lukioiden ainetiimien vetäjien tapaaminen osake.eeventti.fi ainetiimit.blogspot.com Verkkotapaaminen 28.8.2023 Katariina Ratia ja Matleena Laakso 1
 • 2. Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palvelu Osake Palvelupäällikkö Katariina Ratia p. 044 4314213 katariina.ratia@lempaala.fi
 • 3. Ohjelma 28.8. klo 14-16 1. Mikä on Osake? 2. Lukioiden ainetiimitoiminta 1. Yleistä 2. Uutta ainetiimitoiminnassa 3. Vetäjän tehtävät 4. Tapaamiset, tiedottaminen ja blogi 5. Sopimukset ja palkkiot 6. Ajankohtaisia teemoja ainetiimeihin 3. Muuta 1. Muita tapahtumia 2. Kysymyksiä & keskustelua 3
 • 4. 1. Mikä on Osake? 4
 • 5. Mikä on Osake? • Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstön osaamisen strateginen ja tarvelähtöinen kehittäminen. • Kohderyhmä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiotoiminnan koko henkilöstö (työnantajasta riippumatta). • Lähtökohtana tuottaa ja skaalata kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palveluita teemoihin, joihin kuntien olisi joka tapauksessa reagoitava. Näin voidaan kehittää palvelujen seudullista – tasa-arvoista saatavuutta – laatua – kustannustehokkuutta sekä tukea kuntien osaamisen hallintaa, ennakointia ja johtamista. 5
 • 6. Osakkeen tausta 6 • Osake-toimintamalli sai alkunsa vuonna 2010 tehdyssä strategisessa selvityksessä, jossa tarkasteltiin millaisissa teemoissa seudullinen yhteistyö tuottaisi lisäarvoa. • Yhteistyötä seudulla käynnisteltiin valtakunnallisen Osaava-ohjelman (2010- 2016) puitteissa. • Tärkeässä roolissa oli Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, joka edelleen lisäsi rakennetta seudulliselle yhteistyölle. • Nykyinen Osake-toimintamalli käynnistyi kesällä 2016, ja on siitä lähtien organisoitu vastuukuntamallilla – Tampere 6/2016-12/2018 – Lempäälä 1/2019-12/2023 – Tampere 1/2024-
 • 7. Seudullinen sopimus • Osaketta ohjaavat ja rahoittavat kunnat ovat tehneet sopimuksen seudullisen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelusta. • Toimintamallia ohjaavat ja rahoittavat Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. • Toiminnassa mukana muutkin Pirkanmaan kunnat sekä yksityisiä palveluntuottajia – maksavat prosesseihin osallistumisesta kiinteät kulut sisältävän omakustannushinnan (100€/ktp) – mukanaolo ei vähennä kaupunkiseudun kuntien palveluita (palveluita tuotetaan ko. resurssin verran enemmän). 7
 • 8. 8 KOULUTUSTOIMINTO Osaamisen kehittäminen koulutuksilla. TIEDON- JA MATERIAALINTUOTANTO Osaamisen kehittäminen tietoa tuottamalla Oma oppimateriaalituotanto. KEHITTÄMIS- JA HANKETOIMINTO Osaamisen kehittäminen hanketoiminnalla Rahoituksen kanavoiminen seudullisiin tarpeisiin. YHTEISTYÖTOIMINTO Osaamisen kehittäminen yhteistyön ja yhdessä tekemisen alustana toimimalla. Osakkeen perustehtävä ja roolit
 • 11. Lukioiden ainetiimitoimintaa Pirkanmaalla yli 20 vuotta • Toiminta alkoi Tampereen lukioiden toimintana. • Ainetiimeistä tuli seutukunnallista 2000-luvun alussa. • PAOK-hankkeissa 2009-2014 toiminta laajeni maakunnalliseksi. • Hankevuosien jälkeen vuoteen 2018 asti toimintaa rahoitti Tampereen lukiokoulutus. • Vuoden 2019 alusta lukioiden ainetiimitoiminta siirtyi Osakkeelle. 11
 • 12. Lukioiden ainetiimit • Pirkanmaan lukioiden ainetiimejä on 24. • Ainetiimitoiminta palvelee kunkin aineen opettajien täydennyskoulutusta ja tarjoaa vertaistukea. – Erityisesti pienten kuntien lukiot. • Ainetiimit valitsevat joukostaan vetäjän lukuvuosittain. • Tieto uudesta vetäjästä ilmoitetaan omalle rehtorille ja ainetiimien koordinaattorille hyvissä ajoin keväällä. • Ainetiimin vetäjän palkkiosta sovitaan oman rehtorin kanssa ja sen maksaa oma koulu. 12
 • 13. Uutta syksyllä 2023 Ryhmätasovastaavien kolme ainetiimiä • Ryhmänohjauksen merkitys kannustavan oppimisympäristön ja luottamuksen syntymisessä sekä lukiolaisen hyvinvoinnissa on suuri. • Tarjolla vertaistukea ja uusia hyviä käytänteitä ryhmänohjaukseen. • Pääsee vaikuttamaan ryhmänohjauksen kehittymiseen alueellisesti. Puhuttaisiinko ryhmätasovastaavien ainetiimeistä seuraavasti? Tarvitaanko vuosilukua otsikkotasolla? Tapaamisen kuvaukseen sen voi aina hyvin lisätä. • Ykkösten ryhmänohjaajat • Kakkosten ryhmänohjaajat • Kolmos-nelosten ryhmänohjaajat 13
 • 14. Ideoita ainetiimien tapaamisiin • Integroidut opintojaksot o Esitelkää hyviä toteutustapoja o Ideoikaa yhdessä • Korkeakouluyhteistyö o Mitä kaikkea on toteutettu? o Mitä toiveita on? o Korkeakoulut ottavat mielellään myös vieraaksi. o Yhteyshenkilöt Tuulikki Harsia (yliopisto), Anja Salo (TAMK) o Facebook: Tampereen korkeakoulujen ja toisen asteen opettajien yhteistyöverkosto • Työelämäyhteistyö o Miten sitä voisi toteuttaa? o Vierailkaa oman alan yrityksessä! • Laaja-alaisen osaamisen arviointi o Miten sitä toteutetaan teidän oppiaineessa? Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
 • 15. Tehtävä ainetiimeille Kerätkää oppiaineen ajankohtainen tilanne: Mitä integroituja opintojaksoja ja korkeakouluyhteistyötä on toteutettu jo ja mitä on tulossa? Linkki kyselyyn QR-koodina, chatissa ja tänä iltana 28.8.23 julkaistavassa bloggauksessa: ainetiimit.blogspot.com
 • 16. Ainetiimin vetäjän tehtävät • Kutsuu tiimin koolle kaksi kertaa lukuvuodessa, n. 4 h koulutukseen. Tiimi voi sopia myös muunlaisesta aikataulutuksesta. Vetäjä sopii tapaamispaikan rehtorinsa kanssa ja koulu tarjoaa kahvituksen. • Ilmoittaa tapaamisen Matleenalle, joka huolehtii tapaamisen Osakkeen koulutuskalenteriin Eeventtiin: eeventti.fi/koulutukset/osake ja ainetiimien tapahtumakalenteriin: ainetiimit.blogspot.com/p/tapahtumakalenteri.html • Sopii tapaamisen aiheen etukäteen. Tapaamiseen voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita tai kouluttajia. Osake maksaa ulkopuolisten kouluttajien kulut. Ainetiimin vetäjä huolehtii kouluttajan sopimuksen täyttämisestä ja toimittamisesta Katariinalle. • Seuraa oman aineen pedagogista ja muuta kehitystä sekä YTL:n ajankohtaista tiedottamista ja tiedottaa siitä omalle aineryhmälleen lukuvuoden aikana. • Huolehtii, että hän itse, joku tiimin jäsenistä tai ulkopuolinen kouluttaja kirjoittaa tapaamisesta ainetiimien yhteiseen blogiin ainetiimit.blogspot.com 16
 • 17. Tapaamisesta ilmoittaminen Lue lisää: ainetiimit.blogspot.com/p/ohjeita-tiimien-vetajille.html Tiedot Matleenalle (matleena.laakso.@outlook.com) • Mikä ainetiimi, päivä, aloitus- ja lopetusaika, osoite, ohjelma? • Halutessasi viim. ilm.päivä. – Jos et muuta toivo, se on muutama päivä ennen tapaamista. • Erikoisruokavalio kysytään, ellet muuta toivo. → Eeventti & Ainetiimien blogi → Viestitä ainetiimillesi Ainetiimin s-postilista • Milloin ainetiimin s-postilista on päivitetty? • Saithan sen edeltäjältäsi? 17
 • 18. Blogi: ainetiimit.blogspot.com • Tiedottaminen • Osaamisen jakaminen • Toiminnan dokumentointi • Blogissa julkaiseminen: – Blogin s-postiosoitteen saat Matleenalta tai näet tallenteelta (kuvat liitteeksi, voi lisätä linkkejä) – TAI kirjoittajan oikeuksin: kerro Google-tilisi sähköposti matleena.laakso@outlook.com tai nyt chattiin niin saat kutsun, joka on voimassa muutaman päivän. – TAI Matleenan kautta. 18
 • 19. Sopimukset ja palkkiot Ulkopuoliset kouluttajat: • Osake maksaa ulkopuolisten kouluttajien kulut • Käytettävissä oleva kouluttajapalkkio 800 €/ kalenterivuosi/tiimi. – Summaan tulee sisällyttää palkkiot ja mahdolliset sivukulut tai alv sekä matkustuskulut. Lue lisää sopimuksista ja palkkioista: ainetiimit.blogspot.com/p/ohjeita-tiimien-vetajille.html 19
 • 20. Sopimukset ja palkkiot • Ulkopuolisten kouluttajien kanssa tehdään maksutavasta huolimatta aina toimeksiantosopimus ennen laskutusta tai palkkion maksamista. • Myös pelkistä matkakuluista tulee tehdä toimeksiantosopimus – mikäli korvataan vain matkakulut, verokorttia ei tarvita. • Täytetty toimeksiantosopimus kouluttajan allekirjoituksella (allekirjoitus kohtaan ”toimeksisaaja”) sekä tarvittaessa verokortti skannataan Osakkeen palvelupäällikölle Katariina Ratialle (etunimi.sukunimi@lempaala.fi). Myös vapaamuotoinen sähköinen allekirjoitus hyväksytään. • Palkkio voidaan maksaa joko verokortilla tai laskutuksen kautta. 20
 • 21. Maksaminen laskutuksen kautta • Käytetään silloin kun kouluttajalle maksetaan palveluna eli hän tekee työn oman firmansa kautta. • Toimeksiantosopimus tulee olla Katariinalla ennen laskun toimittamista. – Toimeksiantosopimukseen ei tarvitse kirjata pankkitietoja. – Y-tunnus on pakollinen. – Ensimmäisellä laskutuskerralla tulee toimittaa YEL-todistus. – Ensimmäisellä laskutuskerralla tarkistetaan myös tieto ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta. Mikäli voimassaolevissa rekisteröinneissä ei ole merkintää, tarvitaan myös todistus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta. • Kouluttaja laskuttaa Lempäälän kuntaa verkkolaskutuksen kautta. • Ainetiimin vetäjä toimittaa kouluttajalle linkin Lempäälän kunnan sähköiseen laskutusosoitteeseen: osake.eeventti.fi/yhteystiedot/laskutusosoite • HUOM! Lasku tulee osoittaa Lempäälän kunnalle ja siihen tulee aina merkitä tilausviite 19340108 (Katariina Ratia, Osake). 21
 • 22. Maksaminen verokortilla • Tätä tapaa käytetään, mikäli kouluttajalle maksetaan koulutuksen palkkio palkkana. Kun maksetaan verokortilla, toimeksiantosopimus toimii samalla myös palkkiolaskuna, ja liitteeksi tarvitaan aina verokortti. • Ilman henkilötunnusta maksaminen palkkajärjestelmässä ei ole mahdollista. Muutkin tiedot toimeksiantosopimukseen tulee kirjoittaa selkeästi ja huolella. • Kouluttaja ei tarvitse laskutusosoitetta, vaan hän lähettää itse tai pyytää kouluttajaa skannaamaan Katariinalle toimeksiantosopimuksen, joka toimii myös palkkiolaskuna sekä verokortin. 22
 • 23. Sopimukset ja palkkiot lyhyesti 1. Täytä tai pyydä kouluttajaa täyttämään toimeksiantosopimus huolella. 2. Kysy kummalla tavalla palkkio maksetaan, verokortilla vai laskutuksen kautta. 3. Ohjeista kouluttaja kyseisen. tavan mukaisesti. 4. Huolehdi että Osakkeen Katariina saa kaiken tarpeellisen tiedon ja materiaalin. 23
 • 24. Kun tulee kysyttävää • ainetiimit.blogspot.com → Ohjeita tiimien vetäjille –sivu • Facebook: Ainetiimien vetäjien ryhmä – Tärkeimmät asiat viestimme teille s-postitse. Katariina Ratia: hankinnat, talous ja Osake yleisesti Matleena Laakso: ilmoittautumiset ja blogi 24
 • 26. Muita tapahtumia • TAMK: OPH-rahoitteisia opetusalan täydennys- koulutuksia verkossa ja XR lähinä TAMKissa: – www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tamk- koulutustarjonta/taokin-pedagoginen-taydennyskoulutus – www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html • Tekoäly – Hyviä lähteitä mm. webinaareja ja Facebook-ryhmiä: padlet.com/matlaakso/ai – Hyödynnä esim. opintojaksojen integroinnissa! 26
 • 27. Keskustelua & kysymyksiä? Jaettavia kokemuksia? PS. Vinkkaathan ainetiimitoiminnasta lukiosi uusille opettajille ja pidät toimintaa esillä kokouksissanne! 27
 • 29. 29 osake.eeventti.fi Twitter @OsakePalvelu Facebook @tampereenseudunosake Instagram @tampereen_seudun_osake Ainetiimit: ainetiimit.blogspot.com Palvelupäällikkö Katariina Ratia Osake-kokonaisuus p. 044 4314213 katariina.ratia@lempaala.fi