Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer à Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Digitaalisuus osana opetusta
Hyvinvointi ja terveys –osaamisalueen kehittämispäivä
Satakunnan amk, Pori 17.8.2018
Kuva: Skeeze, CC0, Pixabay.com
Tämän päivän oppimisympäristö
Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat, 2014
Fyysinen ja virtuaalinen
Henkilö-
kohtainen
ja jaettu Formaali,
non-formaali
ja informaali
Globaali ja lokaali
Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen
käsitys kehittämissuunnasta
Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
Hyvissä opetuksen työtavoissa oppijat
• Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan.
• Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia.
• Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa.
• Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin
lopputuloksena.
Mm. tutkivan oppimisen mallit korostavat
asiasisältöjen oppimisen ohella
tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn
ja teknologian käytön taitoja.
Kuva: rawpixel CC0, pixabay.com
Tutkivan oppimisen periaatteita
• Ymmärtäminen ja ilmiöiden selittäminen
• Ongelmalähtöinen ihmettelystä lähtevä tiedonhankinta
• Ennakkokäsitysten esiin nostaminen
• Ideoiden työstäminen ja huomion kohdistaminen keskeisiin käsitteisiin ja
suuriin ideoihin
• Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja jaettu asiantuntijuus
Kuva: FelixMittermeier CC0, pixabay.com
Kyytiä copy-paste –opiskelulle
Anne Rongas: www.slideshare.net/arongas/kyyti-copypaste-opiskelulle (CC BY-SA)
Hyviä muotoiluja oppimistehtäviin (ja lisää alaotsikon lähteestä!)
• Vertaile (ei valmiita vastauksia, pakottaa ajattelemaan itse ja
perustelemaan, anna apukysymyksiä vertailuun)
• Etsi ja perustele (tiedon etsintä aktivoi, kun tehtävä ei ole pelkkää
mekaanista hakukoneen käyttämistä)
• Kiistä (vasta-argumentteja ei useinkaan löydy valmiina)
• Vaihda näkökulmaa tai roolia
Kuva: Simon CC0, pixabay.com
Kuva: BETT-messujen taideseinä oppimisteknologian tulevaisuudesta, Lontoo 2014
”Simple tools,
rich pedagogical practices.”
Rochelle
Helppo chat-työkalu tlk.io
Kokeillaan: https://tlk.io/samk18
Kirjautumatta toimiva chat, jonka luot
yhdellä klikkauksella. Muut pääsevät
mukaan, kun tietävät linkin.
• Jos chatilla ei ole moderaattoria,
jokainen viesti näkyy vain 10 min
ajan (ja tauon ajan, kun jätät
selaimen auki)
• Kun joku kirjautuu moderaattoriksi
(Twitterin tai Facebookin
tunnuksilla), viestit pysyvät tallessa
ellet niitä poisteta. Maksutta voi
moderoida yhtä chattia kerrallaan.
backchannelchat.com
• Helppokäyttöinen chat, joita voi luoda noin 20/sähköpostiosoite.
• Osallistujien ei tarvitse kirjautua.
• Ilmaisversiollakin hyvä moderointimahdollisuudet, viestit pysyvät tallessa
noin 3 kk ja osallistujia voi olla 30.
• Maksullinen versio (15 $/vuosi).
Kokeile:
backchannelchat.com
/chat/l9x2v#
New Media Consortium
Hiljattain lakkautetun konsortion tavoitteena oli uuden
opetusteknologian tutkiminen ja hyödyntäminen.
Uusimmat Horizon-raportit ovat vuodelta 2018
• www.nmc.org/publication-type/horizon-report
• Näkökulmina koulut, yliopistot, kirjastot tai museot,
myös alueellisia raportteja
• Youtube: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium
Kuva: Arjana Blazic, lähteenä
Global Horizon K-12 raportti 2017
Mitä opetusteknologian trendejä
olet havainnut?
• Työssäsi opettajana
• Omalla ammattialallasi
• Kirjallisuudessa, tutkimuksessa
• Some- ja kahvihuonekeskusteluissa
Mitä opetusteknologian trendejä
olet havainnut?
https://answergarden.ch/745413
answergarden.ch
Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC).
Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita.
Valitse lopuksi CREATE.
Create
wordart.com
Sanapilvet ovat monipuolisesti muokattavissa (värit, fontit,..) ja muotoja on
tarjolla kymmenittäin. Myös omia kuvia voi käyttää pohjana. Sovellus toimii
kirjautumatta, myös mobiililaitteilla. Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE.
IMPORT = tuo muualta
kopioimasi teksti tai lista sanoista
ADD = lisää sanoja yksitellen
Luo
sana-
pilvi
NMC Horizon Report 2017 HE
cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (CC BY)
Keskeiset trendit, jotka nopeuttavat teknologian omaksumista
korkea-asteella
Sulautuva oppiminen
(blended learning)
”Kuvaa pyrkimystä rakentaa moninaisista elementeistä koostuva
oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tarkoituksenmukaisesti integroida
sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että tvt:n tarjoamia ympäristöjä
ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin menetelmin ja soveltuvissa tilanteissa.”
Kuva: Geralt CC0, pixabay.com
Yhteisöllinen oppiminen
(collaborative learning)
”Oppimismuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja
tavoiteja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen
rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.”
(Järvinen & Häkkinen 2002; Dillenbourg 1999)
Kuva: Broesis CC0. pixabay.com
Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen
yhdessä kehittäminen
– pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä
Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden
kesken
– pääpaino kommunikaatiotaidoissa
Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi
– pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa
Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä
– pääpaino oppisisällöissä
Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana
– pääpaino oppisisällöissä
Yhteisöllisyyden kehitysportaat
verkko-oppimisympäristössä
Minna Lakkala 2008
Tehtäväkortit
Kukin pienryhmä saa yhden artikkelin tai linkin esim. videoon ja siihen
liittyvän tehtäväkortin.
• Kotitehtävänä on lukea/katsoa annettu materiaali ja keskustella tehtäväkortin
kysymyksistä verkossa.
• Oppitunnilla (tai verkossa) kukin ryhmä kokoaa vastauksensa 10 min.
esitykseksi.
• Esitykset katsotaan ja niistä keskustellaan yhteisesti.
Voi toteuttaa myös täysin verkossa:
www.matleenalaakso.fi/2013/03/ryhmatoita-acssa.html
Oppimispäiväkirja
www.matleenalaakso.fi/2015/12/mobiililaitteet-erityisopetuksessa.html
1. YouTube
2. Google Search
3. PowerPoint
4. Google Docs/Drive
5. Twitter
6. Word
7. LinkedIn
8. Facebook
9. WordPress
10. Wikipedia
Top Tools for Learning 2017
Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools (oppiminen JA opettaminen)
11. Skype
12. Slack
13. WhatApp
14. Yammer
15. Evernote
16. Dropbox
17. Excel
18. Feedly
19. Prezi
20. Kahoot
1. Google Docs/Drive
2. Word
3. PowerPoint
4. YouTube
5. Google Search
6. Excel
7. Wikipedia
8. Prezi
9. Twitter
10. Kahoot
Top 200 Tools for Education 2017
Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools/rankings (työkalut oppilaitoksissa)
11. WordPress
12. Facebook
13. Dropbox
14. WhatsApp
15. OneNote
16. Audacity
17. Moodle
18. Padlet
19. Canva
20. Google Scholar
Tutustu 200 parhaan
työkalun esittelyyn:
c4lpt.co.uk/top100tools
Koulutuksen tähtimalli
Moodle
Skype,
Hill,..
Office
365
Twitter
Padlet,
Kahoot,..
SlideShare,
YouTube,..
Interaktiiviset videot (H5P, EDpuzzle,..)
h5p.org/interactive-video and www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
Joko tunnet Moodlenne H5P-työkalut?
• H5P:n (=HTML5 Package) avulla luodaan interaktiivista sisältöä.
• Flash- tai Java-tekniikkaa ei tarvita, toteutettu avoimella lähdekoodilla.
• h5p.org: hyvät englanninkieliset ohjeet ja esimerkkejä H5P-työkalusta
• Matleenan ohjediat ja linkkejä muidenkin ohjeisiin ja esimerkkeihin:
www.matleenalaakso.fi/2018/03/joko-tunnet-h5p-tyokalut.html
Saako YouTubea esittää luokassa?
Tarmo Toikkanen: www.opettajantekijanoikeus.fi/2015/12/vielako-verkkovideoiden-esittaminen-
askarruttaa-omnian-opettajia (CC BY-SA)
• Suomen tekijänoikeuslaki ei ole pysynyt ajan tasalla teknologian
muuttumisen myötä.
• Tekijänoikeuksien kannalta suuri haaste ovat videot,
jotka on viety verkkoon ilman lupaa.
• Sallittua on, että opettaja esittämisen sijaan jakaa
linkin tai upottaa videon verkkoalustalle ja
jokainen katsoo videon omalta näytöltä.
Minkälaisia verkkovideoita
opetuksessa saa esittää?
Tarmo Toikkanen: www.opettajantekijanoikeus.fi/2017/03/minkalaisia-verkkovideoita-opetuksessa-saa-esittaa
Tekijänoikeuslain mukaan julkaistun teoksen saa esittää opetuksen
yhteydessä, mutta tämä ei koske näytelmä- eikä elokuvateoksia.
• Laissa ei määritellä, mikä on elokuvateos ja Kopiostokin ehdottaa
opettajia käyttämään sen määrittelyssä tervettä järkeä.
”Jos liikkuva kuva on keskeisessä asemassa ja sen
ilmaisutavat ylittävät teoskynnyksen, on video
luultavasti elokuvateos, jota ei voi esittää
opetuksessa.”
• Tutustu alaotsikon linkistä tarkempiin perusteluihin ja
esimerkkeihin. Elokuvateoksiksi ei voitane katsoa esim.
ruudunkaappausvideoita, kuvatarinoita, luentotallenteita
tai haastatteluita.
Kuva: OpenClipart-Vectors CC0, pixabay.com
Trendejä, jotka nopeuttavat teknologian
omaksumista Pohjoismaissa
cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf (CC BY)
Kokeillaan: kahoot.it
Opettajan kirjautuminen sivun alaosasta
Käytä monipuolisesti
Monivalintakisa (Quiz)
• Yksin, pareittain tai pienryhmissä
• Osana arviointia ja oppitunnin aktivointia
• Teetä koulussa tai anna harjoituksia omassa tahdissa luokassa tai kotona tehtäväksi
• Voi olla useampi oikea vastaus, mutta vastaaja voi valita vain yhden.
• Voit lisätä myös kysymyksiä, joista ei anneta pisteitä (esim. itsearviointi tai mielipide).
Sokea Kahoot #blindkahoot
• Uuden asian esittely Kahootin avulla: Kysymykset teemoista, joita ei ole opetettu,
sitten keskustelua valinnoista ja perusteista. Tämän jälkeen asiaa vahvistavia ja
syventäviä kysymyksiä.
• Voi hyödyntää ryhmätenteissä, vastaukset ääneen perustellen.
• Tapahtuman alussa tutustumis- ja orientaatiotehtävänä.
• Voit ladata valmiin kyselypohjan: How to make a "Blind" Kahoot
Kummitus-Kahoot #ghostmode
• Kisataan sekä toisia että omaa edellistä pelikierrostaan vastaan. Tarkoitus on siis
parantaa omaa tulosta muille pärjäämisen ohella.
Luo Kahoot-kysely
Kirjaudu palveluun ja luo oma kysely tai kopioi (Dublicate) valmis kysely
muokattavaksi kohdasta Find Kahoots.
• QUIZ: Tietovisa monivalinta kysymyksin, sopii myös Blind Kahootiin.
Mobiilisovelluksella voit luoda vain tämän.
• JUMBLE: Järjestämistehtävät
• DISCUSSION: Yksi kysymys,
missä ei oikeaa vastausta tai
pisteitä (monivalinta)
• SURVEY: Kuten edellä, mutta
useita kysymyksiä (esim. itse-
arviointi, mielipide, keskustelun
tai päätöksenteon pohja)
Mobiilisovellus (Android, iOS)
Voit käynnistää live-pelin tai haasteen (challange) ja tällöin näet
ryhmän tulokset, toisin kuin practise-kohdasta.
• Määrittele kauanko kysely on avoinna
ja jaa se PIN-koodilla tai linkillä.
• Mobiililaitteella kyselyn voi avata
max. 2 viikoksi, selaimella 4 viikoksi.
Voit harjoitella (practice) julkisiin
Kahooteihin vastaamista.
quizizz.com
Palveluun tuli runsaasti uusia
ominaisuuksia keväällä 2018.
Quizizz-monivalintakyselyt
• Tee oma kysely tai hyödynnä jaettuja.
• Vastaajia voi olla useampi tuhat. Voit poistaa asiattomat käyttäjänimet.
• Voit luoda kyselyistäsi kokoelmia esim. oppiaineen mukaan.
• Tulokset tallentuvat automaattisesti.
• Kyselyn jälkeen voit katsoa Excel-koonnin lisäksi erilaisia yhteenvetoja
ryhmän vastauksista.
Ruudunkaappauskuva sivulta: https://quizizz.com
quizlet.com kulkee mukana ja
harjoitella voi milloin tahansa
Quizletia käytetään paljon
sanaston ja termien harjoitteluun
Tee omia tehtäviä, käytä/muokkaa jaettuja sekä laita oppijat tekemään.
• Perustehtäviä seitsemän (kuvassa), mobiilisovelluksella (iOS, Android) viisi
• Sanaparien lisäksi sana & kuva –pareja sekä diagrammi-tehtäviä, missä
kuvaan yhdistetään useita sanoja.
• Lisäksi hauska ryhmissä tehtävä Live-kisa
Quizlet Live -ryhmäkisa
• Edellyttää kyselyltä vähintään 12 termiä.
• Quizlet muodostaa ryhmät. Sen jälkeen siirrytään istumaan ryhmittäin.
• Kysymys on yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä ryhmän
jäseneltä eli ennen vastaamista ryhmän on keskusteltava vaihtoehdoista.
• Koko luokan kisa päättyy, kun ensimmäinen ryhmä on valmis. 
Kisa voidaan toistaa samoilla tai eri ryhmillä.
Liven voi käynnistää vain
kirjautunut käyttäjä. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Quizletin diagram-tehtävät
Microsoft Sway
Työkalu sähköisen julkaisujen tekemiseen
Sopii oppijoiden esityksiin, portfolioksi, sähköiseksi tiedotteeksi,
matkaraportiksi,..
• Sanna-Kaisa Salonniemi ja Nina Pukkila, Office 365 – vinkkejä
opetuskäyttöön (CC BY-NC-SA): sway.com/6GNFVJxDFZnew2J1
• Microsoft: bit.ly/swayohje
• Sanna-Kaisa Salonniemi (CC BY-NC-SA):
Office Sway -ohje
sway.com/JcsMOuDuC1PFEsE7
pixabay.com
• Tekijänoikeusvapaita kuvia ja videoita (CC0 = Creative Commons zero)
• Palvelu näyttää myös maksullisia Shutterstockin kuvia rahoittaakseen
palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla.
Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
Animaatioita pc-koneella
• Vartissa valmista: tee animaatioita pc-koneella valmiiden hahmojen,
taustojen ja musiikin avulla: www.dvolver.com/moviemaker/index.html
• Esikatselun jälkeen saat videon talteen lähettämällä sen s-postiisi kohdasta
Recipients email(s). Sen jälkeen saat myös upotuskoodin.
Voki for Education (iOS, Android, pc)
Animoidut viestit, joille sanelet oman viestin: valitse hahmo, asusteet,
tausta jne ja sanele viestisi. Ääntäkin voit muokata.
• Nykyisin toimii jopa ilman kirjautumista: voki.com
• Mobiilisovelluksella tarjolla eri hahmot, mutta tarinoita voi tehdä vain kolme.
• llmaisversiossa vähemmän hahmoja ja lyhemmät tarinat (max 60 sek).
Adobe Spark
Adobe Sparkilla on kolme erinomaista, helppoa ja maksutonta
sovellusta: spark.adobe.com, iOS, tulossa Androidiin
• Adobe Spark Video kuvatarinoiden ja videoiden editointiin
• Adobe Spark Pagen digijulkaisujen tekemiseen (vrt. O365:n Sway)
• Adobe Spark Postilla tehdään tekstiä, kuvia ja erilaisia grafiikoita sisältäviä
somepostauksia (Android-app jo tarjolla)
Esimerkkejä ja ohjeet:
www.matleenalaakso.fi/2018/01/tunnetko-adobe-sparkin.html
Eri sovelluksilla tehtyjä
esimerkkejä:
padlet.com/matlaakso/digitarinat
Joko tunnet infograafit?
Kuva: U.S. Department of Agriculture, CC BY Kuva: GDS Infographics, CC BY
Canva
• canva.com, iOS
• ”Wannabe web designer” -sovellus
• Canva tarjoaa valtavan määrä valmiita malli-pohjia,
piirroksia ja kuvia (myös maksullisia). Niiden avulla voi
helposti muokata mallipohjan omannäköisekseen
värejä, fontteja ja kuvia muuttamalla.
• Canvan avulla voi luoda mm. esitteitä,
e-kirjoja, infograafeja ja some-kuvia.
NMC Horizon Report 2017 HE
cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (CC BY)
Merkittävät haasteet, jotka uhkaavat teknologian omaksumista
korkea-asteella
Digitaalisen lukutaidon parantaminen
Ylen digitreenit:
yle.fi/aihe/oppiminen/digitreenit
NMC Horizon Report 2017 HE
cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (CC BY)
Merkittävät haasteet, jotka uhkaavat teknologian omaksumista
korkea-asteella
Digin käyttöönotto käy raskaaksi,
jos jokainen puurtaa yksin
Miten te jaatte osaamista ja kokemuksia?
Millaista yhteistyötä teette?
• Lähimpien kollegoiden kanssa
• Yli tiimirajojen
• Julkisesti tai kansallisissa verkostoissa ja some-ryhmissä
http://en.linoit.com
Suosituksena Firefox, Safari tai Chrome
Kokeillaan: linoit.com/users/matleena/canvases/samk18
Maksuton vaihtoehto
Padletille: kirjautumatta voi
jakaa tekstiä ja linkkejä.
Lino-muistitaulun luominen
Kirjaudu palveluun, oppijoiden ei tarvitse kirjautua.
Tosin vain kirjautumalla voi lisätä liitteitä.
Preference-kohdasta
voit muokata
profiilitietojasi, valita
aikavyöhykkeen ym.
Create a New Canvas –
kohdasta luot uuden
muistitaulun
Lino-muistitaulun luominen
• Anna muistitaulullesi nimi,
mistä tulee sen verkko-osoite ja
valitse taustakuva tai lataa oma
kuva.
• Valitse keille Lino näkyy ja
ketkä voivat sitä muokata.
Vaihtoehdot ovat
– Yksityinen
– Julkinen, mutta vain sinä voit
muokata
– Julkinen ja kaikki voivat lisätä
viestejä
• Tee loput valinnat
Opi toisilta ja jaa osaamistasi!
Opehommat
• Yli 200 opetusalan Facebook-ryhmää/sivua:
opehommat.purot.net/facebookin-opeverkostot
• Sivustolle on päivittymässä mm. opetusalan
blogien listaus. Mitä muuta sinne toivoisit?
Matleenan blogi: www.matleenalaakso.fi
• Koulutusdiat, sähköiset kokeet, webinaarit,..
• Ohjeita mm. tänään kokeiltaviin sovelluksiin
TTY:n Aktivoi luentosi –opas (päivitetty eilen)
• bit.ly/aktivoiluentosi
Opettajuus verkkoympäristöissä
Sylvia Hyry (2016). Opettajuus verkko-oppimisympäristöissä.
Teoksessa Määttä & Pohjanmäki &Timonen (toim.) Kohti digikampusta.
Tapahtuneita muutoksia
• Auktoriteettisuhteiden muutos.
• Opettaja joutuu kyseenalaistuksen kohteeksi.
• Opettajan työ yhä enemmän ihmissuhdetyötä,
jossa opettaja tasapainoilee erilaisten
vaatimusten keskellä.
• Opettajalta vaaditaan samanaikaisesti
luotettavuutta, oikeudenmukaisuutta,
joutavuutta ja jämäkkyyttä.
• Pedagogisen kohtaamisen muodot muuttuneet,
mutta usein myös vahvistuneet.
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Tekstistä kuvaksi: notegraphy.com
Toimii selaimella myös mobiililaitteilla. (Saman niminen mobiilisovellus on erilainen palvelu.)
Vastaajan arpominen
• www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine
• www.classtools.net/random-name-picker/index.php
– Nimien sijaan voidaan arpoa kokeiltavia sovelluksia, keskustelun aiheita ym. Katso
esim.: www.matleenalaakso.fi/2018/02/pyorita-idea-kieltenopetukseen.html
Ajastimia
www.online-stopwatch.com/classroom-timers
NMC Horizon Report 2017 HE
cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (CC BY)
Korkea-asteelle tärkeät kehittyvät teknologiat
Henkilöstön osaamisvaatimukset
neljän lontoolaiskoulun verkostossa
www.matleenalaakso.fi/2017/03/osaamisen-kehittaminen.html
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
The Dali Museum: thedali.org/exhibit/dreams-dali-virtual-reality-experience-option-2
VR-laseilla taideteoksen sisälle
Google Expeditions
(iOS, Android) edu.google.com/expeditions/#how-it-works
• Noin 200 virtuaalista luokkaretkeä melkein minne vain. Omia retkiä voit
tehdä Tour Creatorilla.
• Sovelluksen lisätyn todellisuuden (AR) näkymässä pääsee tutkimaan
staattisia ja liikkuvia 3D-objekteja.
Elias-robotti Tampereelta
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Tekoäly on jo täällä
Frank Martela Tivissä: bit.ly/tivi-heratkaa (2016)
• Koneet ovat alkaneet korvata ajattelutyötä.
• Kone oppii jatkuvan palautteen tukemana.
 Meidän ihmisten opittava luovuutta sekä
yrittäjämäistä asennetta ja oppimaan oppimista.
”Tulevaisuuden työmarkkinoilla korostuvat sellaiset taidot, joihin koneet ja
robotit eivät kykene – eli mm. luovuus, vuorovaikutus ja
verkostoituminen". (Sitra)
Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
Reaktorin ja HY:n maksuton Elements
of AI -kurssi: www.elementsofai.com
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen
-lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja linkität tähän
diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 sur 70

Contenu connexe

Tendances(20)

Similaire à Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18

Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa Matleena Laakso
3.3K vues24 diapositives

Similaire à Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18(20)

Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Matleena Laakso597 vues
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Matleena Laakso1K vues
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
Matleena Laakso208 vues
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23
Matleena Laakso29 vues
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa
Matleena Laakso3.3K vues
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014
Matleena Laakso1K vues
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 vues
Verkko-opetuksen monipuolistaminenVerkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminen
Matleena Laakso285 vues
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K vues
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso204 vues
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
Matleena Laakso167 vues
Pedagogin digitystä 7.10.20 Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20
Matleena Laakso273 vues
Jakamisen kulttuuri Jakamisen kulttuuri
Jakamisen kulttuuri
Matleena Laakso239 vues

Plus de Matleena Laakso(20)

Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso6 vues
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso16 vues
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso29 vues
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso11 vues
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso126 vues
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso11 vues
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso34 vues
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso19 vues
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 vues
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso15 vues
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 vues
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 vues
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.3K vues
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso35 vues

Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18

 • 1. Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Digitaalisuus osana opetusta Hyvinvointi ja terveys –osaamisalueen kehittämispäivä Satakunnan amk, Pori 17.8.2018 Kuva: Skeeze, CC0, Pixabay.com
 • 2. Tämän päivän oppimisympäristö Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat, 2014 Fyysinen ja virtuaalinen Henkilö- kohtainen ja jaettu Formaali, non-formaali ja informaali Globaali ja lokaali Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
 • 3. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 Hyvissä opetuksen työtavoissa oppijat • Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan. • Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia. • Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. • Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Mm. tutkivan oppimisen mallit korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja. Kuva: rawpixel CC0, pixabay.com
 • 4. Tutkivan oppimisen periaatteita • Ymmärtäminen ja ilmiöiden selittäminen • Ongelmalähtöinen ihmettelystä lähtevä tiedonhankinta • Ennakkokäsitysten esiin nostaminen • Ideoiden työstäminen ja huomion kohdistaminen keskeisiin käsitteisiin ja suuriin ideoihin • Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja jaettu asiantuntijuus Kuva: FelixMittermeier CC0, pixabay.com
 • 5. Kyytiä copy-paste –opiskelulle Anne Rongas: www.slideshare.net/arongas/kyyti-copypaste-opiskelulle (CC BY-SA) Hyviä muotoiluja oppimistehtäviin (ja lisää alaotsikon lähteestä!) • Vertaile (ei valmiita vastauksia, pakottaa ajattelemaan itse ja perustelemaan, anna apukysymyksiä vertailuun) • Etsi ja perustele (tiedon etsintä aktivoi, kun tehtävä ei ole pelkkää mekaanista hakukoneen käyttämistä) • Kiistä (vasta-argumentteja ei useinkaan löydy valmiina) • Vaihda näkökulmaa tai roolia Kuva: Simon CC0, pixabay.com
 • 6. Kuva: BETT-messujen taideseinä oppimisteknologian tulevaisuudesta, Lontoo 2014 ”Simple tools, rich pedagogical practices.” Rochelle
 • 7. Helppo chat-työkalu tlk.io Kokeillaan: https://tlk.io/samk18 Kirjautumatta toimiva chat, jonka luot yhdellä klikkauksella. Muut pääsevät mukaan, kun tietävät linkin. • Jos chatilla ei ole moderaattoria, jokainen viesti näkyy vain 10 min ajan (ja tauon ajan, kun jätät selaimen auki) • Kun joku kirjautuu moderaattoriksi (Twitterin tai Facebookin tunnuksilla), viestit pysyvät tallessa ellet niitä poisteta. Maksutta voi moderoida yhtä chattia kerrallaan.
 • 8. backchannelchat.com • Helppokäyttöinen chat, joita voi luoda noin 20/sähköpostiosoite. • Osallistujien ei tarvitse kirjautua. • Ilmaisversiollakin hyvä moderointimahdollisuudet, viestit pysyvät tallessa noin 3 kk ja osallistujia voi olla 30. • Maksullinen versio (15 $/vuosi). Kokeile: backchannelchat.com /chat/l9x2v#
 • 9. New Media Consortium Hiljattain lakkautetun konsortion tavoitteena oli uuden opetusteknologian tutkiminen ja hyödyntäminen. Uusimmat Horizon-raportit ovat vuodelta 2018 • www.nmc.org/publication-type/horizon-report • Näkökulmina koulut, yliopistot, kirjastot tai museot, myös alueellisia raportteja • Youtube: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium Kuva: Arjana Blazic, lähteenä Global Horizon K-12 raportti 2017
 • 10. Mitä opetusteknologian trendejä olet havainnut? • Työssäsi opettajana • Omalla ammattialallasi • Kirjallisuudessa, tutkimuksessa • Some- ja kahvihuonekeskusteluissa
 • 11. Mitä opetusteknologian trendejä olet havainnut? https://answergarden.ch/745413
 • 12. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Create
 • 13. wordart.com Sanapilvet ovat monipuolisesti muokattavissa (värit, fontit,..) ja muotoja on tarjolla kymmenittäin. Myös omia kuvia voi käyttää pohjana. Sovellus toimii kirjautumatta, myös mobiililaitteilla. Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo sana- pilvi
 • 14. NMC Horizon Report 2017 HE cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (CC BY) Keskeiset trendit, jotka nopeuttavat teknologian omaksumista korkea-asteella
 • 15. Sulautuva oppiminen (blended learning) ”Kuvaa pyrkimystä rakentaa moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tarkoituksenmukaisesti integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että tvt:n tarjoamia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin menetelmin ja soveltuvissa tilanteissa.” Kuva: Geralt CC0, pixabay.com
 • 16. Yhteisöllinen oppiminen (collaborative learning) ”Oppimismuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoiteja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.” (Järvinen & Häkkinen 2002; Dillenbourg 1999) Kuva: Broesis CC0. pixabay.com
 • 17. Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala 2008
 • 18. Tehtäväkortit Kukin pienryhmä saa yhden artikkelin tai linkin esim. videoon ja siihen liittyvän tehtäväkortin. • Kotitehtävänä on lukea/katsoa annettu materiaali ja keskustella tehtäväkortin kysymyksistä verkossa. • Oppitunnilla (tai verkossa) kukin ryhmä kokoaa vastauksensa 10 min. esitykseksi. • Esitykset katsotaan ja niistä keskustellaan yhteisesti. Voi toteuttaa myös täysin verkossa: www.matleenalaakso.fi/2013/03/ryhmatoita-acssa.html
 • 20. 1. YouTube 2. Google Search 3. PowerPoint 4. Google Docs/Drive 5. Twitter 6. Word 7. LinkedIn 8. Facebook 9. WordPress 10. Wikipedia Top Tools for Learning 2017 Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools (oppiminen JA opettaminen) 11. Skype 12. Slack 13. WhatApp 14. Yammer 15. Evernote 16. Dropbox 17. Excel 18. Feedly 19. Prezi 20. Kahoot
 • 21. 1. Google Docs/Drive 2. Word 3. PowerPoint 4. YouTube 5. Google Search 6. Excel 7. Wikipedia 8. Prezi 9. Twitter 10. Kahoot Top 200 Tools for Education 2017 Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools/rankings (työkalut oppilaitoksissa) 11. WordPress 12. Facebook 13. Dropbox 14. WhatsApp 15. OneNote 16. Audacity 17. Moodle 18. Padlet 19. Canva 20. Google Scholar Tutustu 200 parhaan työkalun esittelyyn: c4lpt.co.uk/top100tools
 • 23. Interaktiiviset videot (H5P, EDpuzzle,..) h5p.org/interactive-video and www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
 • 24. Joko tunnet Moodlenne H5P-työkalut? • H5P:n (=HTML5 Package) avulla luodaan interaktiivista sisältöä. • Flash- tai Java-tekniikkaa ei tarvita, toteutettu avoimella lähdekoodilla. • h5p.org: hyvät englanninkieliset ohjeet ja esimerkkejä H5P-työkalusta • Matleenan ohjediat ja linkkejä muidenkin ohjeisiin ja esimerkkeihin: www.matleenalaakso.fi/2018/03/joko-tunnet-h5p-tyokalut.html
 • 25. Saako YouTubea esittää luokassa? Tarmo Toikkanen: www.opettajantekijanoikeus.fi/2015/12/vielako-verkkovideoiden-esittaminen- askarruttaa-omnian-opettajia (CC BY-SA) • Suomen tekijänoikeuslaki ei ole pysynyt ajan tasalla teknologian muuttumisen myötä. • Tekijänoikeuksien kannalta suuri haaste ovat videot, jotka on viety verkkoon ilman lupaa. • Sallittua on, että opettaja esittämisen sijaan jakaa linkin tai upottaa videon verkkoalustalle ja jokainen katsoo videon omalta näytöltä.
 • 26. Minkälaisia verkkovideoita opetuksessa saa esittää? Tarmo Toikkanen: www.opettajantekijanoikeus.fi/2017/03/minkalaisia-verkkovideoita-opetuksessa-saa-esittaa Tekijänoikeuslain mukaan julkaistun teoksen saa esittää opetuksen yhteydessä, mutta tämä ei koske näytelmä- eikä elokuvateoksia. • Laissa ei määritellä, mikä on elokuvateos ja Kopiostokin ehdottaa opettajia käyttämään sen määrittelyssä tervettä järkeä. ”Jos liikkuva kuva on keskeisessä asemassa ja sen ilmaisutavat ylittävät teoskynnyksen, on video luultavasti elokuvateos, jota ei voi esittää opetuksessa.” • Tutustu alaotsikon linkistä tarkempiin perusteluihin ja esimerkkeihin. Elokuvateoksiksi ei voitane katsoa esim. ruudunkaappausvideoita, kuvatarinoita, luentotallenteita tai haastatteluita. Kuva: OpenClipart-Vectors CC0, pixabay.com
 • 27. Trendejä, jotka nopeuttavat teknologian omaksumista Pohjoismaissa cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf (CC BY)
 • 29. Käytä monipuolisesti Monivalintakisa (Quiz) • Yksin, pareittain tai pienryhmissä • Osana arviointia ja oppitunnin aktivointia • Teetä koulussa tai anna harjoituksia omassa tahdissa luokassa tai kotona tehtäväksi • Voi olla useampi oikea vastaus, mutta vastaaja voi valita vain yhden. • Voit lisätä myös kysymyksiä, joista ei anneta pisteitä (esim. itsearviointi tai mielipide). Sokea Kahoot #blindkahoot • Uuden asian esittely Kahootin avulla: Kysymykset teemoista, joita ei ole opetettu, sitten keskustelua valinnoista ja perusteista. Tämän jälkeen asiaa vahvistavia ja syventäviä kysymyksiä. • Voi hyödyntää ryhmätenteissä, vastaukset ääneen perustellen. • Tapahtuman alussa tutustumis- ja orientaatiotehtävänä. • Voit ladata valmiin kyselypohjan: How to make a "Blind" Kahoot Kummitus-Kahoot #ghostmode • Kisataan sekä toisia että omaa edellistä pelikierrostaan vastaan. Tarkoitus on siis parantaa omaa tulosta muille pärjäämisen ohella.
 • 30. Luo Kahoot-kysely Kirjaudu palveluun ja luo oma kysely tai kopioi (Dublicate) valmis kysely muokattavaksi kohdasta Find Kahoots. • QUIZ: Tietovisa monivalinta kysymyksin, sopii myös Blind Kahootiin. Mobiilisovelluksella voit luoda vain tämän. • JUMBLE: Järjestämistehtävät • DISCUSSION: Yksi kysymys, missä ei oikeaa vastausta tai pisteitä (monivalinta) • SURVEY: Kuten edellä, mutta useita kysymyksiä (esim. itse- arviointi, mielipide, keskustelun tai päätöksenteon pohja)
 • 31. Mobiilisovellus (Android, iOS) Voit käynnistää live-pelin tai haasteen (challange) ja tällöin näet ryhmän tulokset, toisin kuin practise-kohdasta. • Määrittele kauanko kysely on avoinna ja jaa se PIN-koodilla tai linkillä. • Mobiililaitteella kyselyn voi avata max. 2 viikoksi, selaimella 4 viikoksi. Voit harjoitella (practice) julkisiin Kahooteihin vastaamista.
 • 32. quizizz.com Palveluun tuli runsaasti uusia ominaisuuksia keväällä 2018.
 • 33. Quizizz-monivalintakyselyt • Tee oma kysely tai hyödynnä jaettuja. • Vastaajia voi olla useampi tuhat. Voit poistaa asiattomat käyttäjänimet. • Voit luoda kyselyistäsi kokoelmia esim. oppiaineen mukaan. • Tulokset tallentuvat automaattisesti. • Kyselyn jälkeen voit katsoa Excel-koonnin lisäksi erilaisia yhteenvetoja ryhmän vastauksista. Ruudunkaappauskuva sivulta: https://quizizz.com
 • 34. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa
 • 35. Quizletia käytetään paljon sanaston ja termien harjoitteluun Tee omia tehtäviä, käytä/muokkaa jaettuja sekä laita oppijat tekemään. • Perustehtäviä seitsemän (kuvassa), mobiilisovelluksella (iOS, Android) viisi • Sanaparien lisäksi sana & kuva –pareja sekä diagrammi-tehtäviä, missä kuvaan yhdistetään useita sanoja. • Lisäksi hauska ryhmissä tehtävä Live-kisa
 • 36. Quizlet Live -ryhmäkisa • Edellyttää kyselyltä vähintään 12 termiä. • Quizlet muodostaa ryhmät. Sen jälkeen siirrytään istumaan ryhmittäin. • Kysymys on yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä ryhmän jäseneltä eli ennen vastaamista ryhmän on keskusteltava vaihtoehdoista. • Koko luokan kisa päättyy, kun ensimmäinen ryhmä on valmis.  Kisa voidaan toistaa samoilla tai eri ryhmillä. Liven voi käynnistää vain kirjautunut käyttäjä. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 38. Microsoft Sway Työkalu sähköisen julkaisujen tekemiseen Sopii oppijoiden esityksiin, portfolioksi, sähköiseksi tiedotteeksi, matkaraportiksi,.. • Sanna-Kaisa Salonniemi ja Nina Pukkila, Office 365 – vinkkejä opetuskäyttöön (CC BY-NC-SA): sway.com/6GNFVJxDFZnew2J1 • Microsoft: bit.ly/swayohje • Sanna-Kaisa Salonniemi (CC BY-NC-SA): Office Sway -ohje sway.com/JcsMOuDuC1PFEsE7
 • 39. pixabay.com • Tekijänoikeusvapaita kuvia ja videoita (CC0 = Creative Commons zero) • Palvelu näyttää myös maksullisia Shutterstockin kuvia rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla. Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 • 40. Animaatioita pc-koneella • Vartissa valmista: tee animaatioita pc-koneella valmiiden hahmojen, taustojen ja musiikin avulla: www.dvolver.com/moviemaker/index.html • Esikatselun jälkeen saat videon talteen lähettämällä sen s-postiisi kohdasta Recipients email(s). Sen jälkeen saat myös upotuskoodin.
 • 41. Voki for Education (iOS, Android, pc) Animoidut viestit, joille sanelet oman viestin: valitse hahmo, asusteet, tausta jne ja sanele viestisi. Ääntäkin voit muokata. • Nykyisin toimii jopa ilman kirjautumista: voki.com • Mobiilisovelluksella tarjolla eri hahmot, mutta tarinoita voi tehdä vain kolme. • llmaisversiossa vähemmän hahmoja ja lyhemmät tarinat (max 60 sek).
 • 42. Adobe Spark Adobe Sparkilla on kolme erinomaista, helppoa ja maksutonta sovellusta: spark.adobe.com, iOS, tulossa Androidiin • Adobe Spark Video kuvatarinoiden ja videoiden editointiin • Adobe Spark Pagen digijulkaisujen tekemiseen (vrt. O365:n Sway) • Adobe Spark Postilla tehdään tekstiä, kuvia ja erilaisia grafiikoita sisältäviä somepostauksia (Android-app jo tarjolla) Esimerkkejä ja ohjeet: www.matleenalaakso.fi/2018/01/tunnetko-adobe-sparkin.html
 • 44. Joko tunnet infograafit? Kuva: U.S. Department of Agriculture, CC BY Kuva: GDS Infographics, CC BY
 • 45. Canva • canva.com, iOS • ”Wannabe web designer” -sovellus • Canva tarjoaa valtavan määrä valmiita malli-pohjia, piirroksia ja kuvia (myös maksullisia). Niiden avulla voi helposti muokata mallipohjan omannäköisekseen värejä, fontteja ja kuvia muuttamalla. • Canvan avulla voi luoda mm. esitteitä, e-kirjoja, infograafeja ja some-kuvia.
 • 46. NMC Horizon Report 2017 HE cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (CC BY) Merkittävät haasteet, jotka uhkaavat teknologian omaksumista korkea-asteella
 • 49. NMC Horizon Report 2017 HE cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (CC BY) Merkittävät haasteet, jotka uhkaavat teknologian omaksumista korkea-asteella
 • 50. Digin käyttöönotto käy raskaaksi, jos jokainen puurtaa yksin Miten te jaatte osaamista ja kokemuksia? Millaista yhteistyötä teette? • Lähimpien kollegoiden kanssa • Yli tiimirajojen • Julkisesti tai kansallisissa verkostoissa ja some-ryhmissä
 • 51. http://en.linoit.com Suosituksena Firefox, Safari tai Chrome Kokeillaan: linoit.com/users/matleena/canvases/samk18 Maksuton vaihtoehto Padletille: kirjautumatta voi jakaa tekstiä ja linkkejä.
 • 52. Lino-muistitaulun luominen Kirjaudu palveluun, oppijoiden ei tarvitse kirjautua. Tosin vain kirjautumalla voi lisätä liitteitä. Preference-kohdasta voit muokata profiilitietojasi, valita aikavyöhykkeen ym. Create a New Canvas – kohdasta luot uuden muistitaulun
 • 53. Lino-muistitaulun luominen • Anna muistitaulullesi nimi, mistä tulee sen verkko-osoite ja valitse taustakuva tai lataa oma kuva. • Valitse keille Lino näkyy ja ketkä voivat sitä muokata. Vaihtoehdot ovat – Yksityinen – Julkinen, mutta vain sinä voit muokata – Julkinen ja kaikki voivat lisätä viestejä • Tee loput valinnat
 • 54. Opi toisilta ja jaa osaamistasi! Opehommat • Yli 200 opetusalan Facebook-ryhmää/sivua: opehommat.purot.net/facebookin-opeverkostot • Sivustolle on päivittymässä mm. opetusalan blogien listaus. Mitä muuta sinne toivoisit? Matleenan blogi: www.matleenalaakso.fi • Koulutusdiat, sähköiset kokeet, webinaarit,.. • Ohjeita mm. tänään kokeiltaviin sovelluksiin TTY:n Aktivoi luentosi –opas (päivitetty eilen) • bit.ly/aktivoiluentosi
 • 55. Opettajuus verkkoympäristöissä Sylvia Hyry (2016). Opettajuus verkko-oppimisympäristöissä. Teoksessa Määttä & Pohjanmäki &Timonen (toim.) Kohti digikampusta. Tapahtuneita muutoksia • Auktoriteettisuhteiden muutos. • Opettaja joutuu kyseenalaistuksen kohteeksi. • Opettajan työ yhä enemmän ihmissuhdetyötä, jossa opettaja tasapainoilee erilaisten vaatimusten keskellä. • Opettajalta vaaditaan samanaikaisesti luotettavuutta, oikeudenmukaisuutta, joutavuutta ja jämäkkyyttä. • Pedagogisen kohtaamisen muodot muuttuneet, mutta usein myös vahvistuneet.
 • 59. Tekstistä kuvaksi: notegraphy.com Toimii selaimella myös mobiililaitteilla. (Saman niminen mobiilisovellus on erilainen palvelu.)
 • 60. Vastaajan arpominen • www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine • www.classtools.net/random-name-picker/index.php – Nimien sijaan voidaan arpoa kokeiltavia sovelluksia, keskustelun aiheita ym. Katso esim.: www.matleenalaakso.fi/2018/02/pyorita-idea-kieltenopetukseen.html
 • 62. NMC Horizon Report 2017 HE cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (CC BY) Korkea-asteelle tärkeät kehittyvät teknologiat
 • 63. Henkilöstön osaamisvaatimukset neljän lontoolaiskoulun verkostossa www.matleenalaakso.fi/2017/03/osaamisen-kehittaminen.html
 • 65. The Dali Museum: thedali.org/exhibit/dreams-dali-virtual-reality-experience-option-2 VR-laseilla taideteoksen sisälle
 • 66. Google Expeditions (iOS, Android) edu.google.com/expeditions/#how-it-works • Noin 200 virtuaalista luokkaretkeä melkein minne vain. Omia retkiä voit tehdä Tour Creatorilla. • Sovelluksen lisätyn todellisuuden (AR) näkymässä pääsee tutkimaan staattisia ja liikkuvia 3D-objekteja.
 • 68. Tekoäly on jo täällä Frank Martela Tivissä: bit.ly/tivi-heratkaa (2016) • Koneet ovat alkaneet korvata ajattelutyötä. • Kone oppii jatkuvan palautteen tukemana.  Meidän ihmisten opittava luovuutta sekä yrittäjämäistä asennetta ja oppimaan oppimista. ”Tulevaisuuden työmarkkinoilla korostuvat sellaiset taidot, joihin koneet ja robotit eivät kykene – eli mm. luovuus, vuorovaikutus ja verkostoituminen". (Sitra) Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 • 69. Reaktorin ja HY:n maksuton Elements of AI -kurssi: www.elementsofai.com
 • 70. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja linkität tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0