Digitutoreiden päivä 20.4.17

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer à Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
Digitutoreiden päivä
Yksityiskoulujen verkosto
Helsinki 20.4.2016
Kuva: www.pexels.com, CC0
Ohjelma
8.45 Aamukahvit
9.00 Opetusteknologian lähivuosien trendit, haasteet  ja
teknologiat
Oppijat sisällön tuottajina: digitarinasovellukset, avoin
jakaminen ja Creative Commons-lisenssit
TVT-tuettu arviointi
11.30 Lounas
12.15 Roolit digitutoreina ja koulukohtaisten digipolkujen
työstäminen sekä kokemusten jakaminen niistä
15.00 Yhteenveto päivästä sekä seuraavien askelten
läpikäymistä
New Media Consortium
• Yli 250 organisaation voittoa tavoittelematon
konsortio, tavoitteena uuden opetusteknologian
tutkiminen ja hyödyntäminen
• Horizon-reports:
www.nmc.org/publication-type/horizon-report
– Näkökulmina koulut, yliopistot, kirjastot tai museot
– Myös alueellisia raportteja, esim. Pohjoismaat (2017):
www.nmc.org/nmc-horizon-news/nmc-and-norwegian-centre-for-ict-in-educat
– Ensimmäinen suomenkielinen tiivistelmä:
Horizon Report Europe - Koulut 2014, Tiivistelmä ja johdanto
• Twitter: @nmcorg
• Facebook: www.facebook.com/NewMediaConsortium
• YouTube: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium
Opetusteknologian trendit
NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition
cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf
• Koodaus osana lukutaitoa
• Oppijat sisällön luojina
5 v.-
3-5 vuotta
1-2 v.
Digitutoreiden päivä 20.4.17
Opetusteknologian trendit
NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition
cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf
• Koodaus osana lukutaitoa
• Oppijat sisällön luojina
• Yhteisöllisten lähestymis-
tapojen lisääntyminen
• Syvällisemmän oppimisen
lähestymistavat
• Oppimistilojen
uudistaminen
• Koulujen toiminnan
uudelleenajattelu
5 v.-
3-5 vuotta
1-2 v.
Opetusteknologian haasteet
NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition
cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf
Autenttinen oppiminen
•Todelliset ongelmat ja
työelämän tilanteet opetuksessa.
•Sisältää monenlaisia tavoitteita yrittäjyydestä koulun
ovien avaamisesta ympäröivään yhteiskuntaan.
Opettajan roolin uudelleen ajattelu
•Vahva digi-osaaminen mm. sisällön välittämisessä,
oppijoiden tukemisessa ja arvioinnissa.
•Päävastuu siirtymässä asiantuntijatiedon tarjoamisesta
oppimisympäristöjen rakentajiksi.
•Opettajista oppaita ja mentoreita: 2000-luvun taidot,
vastuullinen globaali kansalaisuus, elinikäinen
oppiminen ja yksilöllinen kehittyminen
•Osaamisen kehittämisessä keskeisiä some, yhteistyö
koulun sisällä ja ulkopuolelle sekä verkkotyökalut ja –
materiaalit.
Ratkaistavissa
olevat
Opetusteknologian haasteet
NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition
cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf
• Autenttinen oppiminen
• Opettajan roolin uudelleen
ajattelu
• Digitaalinen
epätasa-arvo
• Opetusinnovaatioiden
skaalaus
• Erot akateemisessa
suoriutumisessa
• Oppimisen
henkilökohtaistaminen
Ratkaistavissa
olevat
Vaikeat
Vaikea määritellä,
saati ratkaista
Opetusteknologioiden kehittyminen
NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition
cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf
• Teknologiatyöpajat
• Verkko-oppiminen
• Robotiikka
• Virtuaalitodellisuus
• Keinoäly
• Puettava teknologia
1-2 vuotta
2-3 vuotta
4-5 vuotta
Robotit työkaluista työkavereiksi?
www.matleenalaakso.fi/2016/04/itk-keinoalya-ja-koodausta.html
www.aamulehti.fi/kotimaa/suomalaisyritys-yllatti-nimitti-alicia-robotin-johtoryhmansa-jaseneksi
Ihmiset on saatava oppimaan, miten toimitaan oppivan
koneen kanssa. Yksi tulevaisuuden työelämätaito on
keinoälyn johtaminen, sillä voittajia ovat ne, jotka
hyödyntävät teknologian parhaiten.
- Päivi Lipponen, ITK2016
Keinoäly on jo täällä
Googlen AI-sovelluksia: aiexperiments.withgoogle.com
Frank Martela Tivissä: bit.ly/tivi-heratkaa
•Koneet ovat alkaneet korvata ajattelutyötä ja ne oppivat jatkuvan palautteen
tukemana.  Kouluissa opittava luovuutta sekä yrittäjämäistä
asennetta ja oppimaan oppimista.
Poimintoja ITK 2016: www.matleenalaakso.fi/2016/04/itk-keinoalya-ja-koodausta.html
•”Tulevaisuuden työmarkkinoilla korostuvat sellaiset taidot, joihin koneet ja
robotit eivät kykene – eli muun muassa luovuus, vuorovaikutus ja
verkostoituminen". (Sitra)
Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
Creative commons
• Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa
• Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke
• Jos haluat antaa muille oikeuden
eri tavoin käyttää aineistoasi,
sinun täytyy kertoa siitä.
Suositeltavinta on tehdä se
merkitsemällä aineisto avoimella
Creative Commons -lisenssillä. 
• creativecommons.fi
Kuva yllä: creativecommons.org/licenses, CC BY
CC-lisenssin edut
Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY
Täältä saat
lisenssim
erkin
Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille:
www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
Creative Commons -ehdot
Yhdistelemällä näitä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit
Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta:
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo
Oppimateriaaleille CC BY-SA
Avoimempi CC BY käy myös hyvin. Voit toki käyttää muitakin lisenssejä,
mutta suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu.
Epävirallinen
suositus oppi-
materiaaleille
Suositus
julkishallinnon
avoimeen dataan
CC0-kuvia: pixabay.com
• Valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita.
• Palvelu näyttää myös maksullisia Shutterstockin kuvia
rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla.
• Lisää CC0-kuvia: www.pexels.com, unsplash.com, stocksnap.io
Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
Käytin kuukauden
sisällä avoimen
lisenssin
materiaalia
En ole koskaan
käyttänyt
avoimen lisenssin
materiaalia
Jaoin tekemääni
aineistoa verkossa
kuukauden sisällä
muille opettajille
Peruskoulut
ja lukiot
13 % 48 % 22 %
Ammatilliset
oppilaitokset
16 % 43 % 45 %
Ammatti-
korkeakoulut
31 % 19 % 63 %
Yliopistot 36 % 19 % 48 %
Tekijänoikeus ja opetus
Kopiosto ry:n tekijänoikeus ja opetus -selvitys (2015)
kopiraittila.fi
• Tekijänoikeusopetusmateriaalia peruskoulusta toiselle asteelle ja
opettajankoulutukseen
• Pelillisiä tehtäviä opsin tavoitteisiin
• Hyödynnä esim. 1-2 tunnilla/lukuvuosi tai erillisinä paloina tiettyjen
teemojen yhteydessä.
Ruudunkaappauskuva
palvelusta
Toinen toisilta oppimista
”Kaikki…varmasti tietävät, miten
kortilla aika työpäivän aikana on...
Joten kun lähdin blogeja lukemaan, oli
ensimmäinen ajatus se, että en ole
koskaan tajunnut, miten paljon tvt:n
käyttöön opetuksessa liittyvää
materiaalia ja pohdintaa verkossa on!
Linkki vei toiseen, ja jo vartissa olin
löytänyt monta ihan uutta juttuja.
Huippua!”
Tamperelainen luokanopettaja
Kuva: pixabay.com, CC0
Blogit – jakamisen ja
vertaisoppimisen aarreaitat
• Blogi odottaa julkaisujenne! tutoropettajat.blogspot.fi
• Pedagogien blogeja: opeverkostot.wikispaces.com/Blogit
Toby Price: https://twitter.com/jedipadmaster/status/559346871424925696/photo/1
Digitarinat opetuksessa
Ks. esim. www.tech4learning.com/workshops/kolk/digitalstorytelling
koppa.jyu.fi/avoimet/hum/tvt/digitaalinen-tarinankerronta/HTKS152-johdanto-k2015
• Opitun taidon esitteleminen
• Oman oppimisprosessin dokumentointi
• Itsetuntemuksen lisääminen
• Esittelyvideo työhakemuksen liitteeksi tai osaksi netti-CV:tä
• Tarinan visualisointi: runo, satu, retki,..
• Vieraalla kielellä puhuttu kuvitettu tarina
• Medialukutaidon kehittyminen
• Kulttuuriperinnön kerääminen ja välittäminen
• Historialliset tarinat, päiväkirjamerkinnät tai lehdet
• Dokumentit: vierailu, retki, työssäoppimisjakso,..
• Projektit: yrittäjyys, kv, ilmiö,..
• Fiktiivinen tarina
• Kansansadun modernisointi
• Ohjevideot, oppimateriaalit
• Tervetulotoivotus verkkokurssille
Elokuva aineenopetuksessa
Mediapedagogi Ismo Kiesiläisen haastattelu:
www.lukionuutishuone.com/1-elokuva-aineenopetuksessa
Oppimisen näkökulmasta videoiden tekemisessä tärkeintä on
ajatteluprosessi, missä oppijan tulee hahmottaa ja jäsentää
opiskeltavat asiat.
•Hyvin suunniteltuna kuvaustehtävä aina tuottaa ajattelua.
•Olennaista on videon tekemisen koko prosessi.
Nuoret katsovat ja tekevät paljon videoblogeja ja tutoriaaleja.
•Historia: tee videobloggaus historiallisena henkilönä.
•Luma-aineet: tutoriaalien tekeminen
Kuvaaminen reflektion apuna
•Kielten opetus: kerro 10 asiaa, mitä sinulle tänään tapahtunut.
Ajatusten näkyväksi tekeminen
Mediapedagogi Ismo Kiesiläisen haastattelu:
www.lukionuutishuone.com/1-elokuva-aineenopetuksessa
Videokuvaamisen ajatus on, että osaa näyttää oman ajatuksen muille
elävänä kuvana. Tämä edellyttää, että oppija on työstänyt ajatuksen niin
valmiiksi, että hän kykenee tekemään sitä koskevia havaintoja
maailmasta.
Videokuvaamista voidaan käyttää siinä kuin kynääkin (kamerakynä-
pedagogiikka): tehdä muistiinpanoja, tallentaa ajattelua, dokumentoida,…
Video toimii muutoinkin kuin juonellisten elokuvatuotosten kautta.
•Tutoriaaleja voidaan kuvata myös yhdellä otoksella: näytä joku ilmiö.
•Uskonto/filosofia, käsitteiden oppiminen: Kukin kuvaa elinympäristöstään
mahdollisimman monta rituaalia dokumentaarisina havaintoina. Oppijat näyttävät
ne toisilleen laitteiltaan ja listaavat ryhmissä, mitkä kuvatuista ovat rituaaleja,
mitkä eivät ja mistä ollaan epävarmoja.  Rituaalien määrittely.
Videoesseet
Antti Karvonen: sway.com/HpgHQD5zk2gmIhYx
”Meillä opettajilla ja erityisesti minulla on ihan solutasolle juurtunut
vimma tarttua kirjoitusvirheisiin. Nykyinen mediaympäristö on kuitenkin
niin monipuolinen ja visuaalinen, että samanlainen vimma pitäisi olla
huonosti tehtyjä videoita ja kuvia kohtaan.
Aion käyttää videota monissa yhteyksissä. Sekä tehtävienantoon että
niiden palauttamiseen. Oppilaat joutuvat näyttämään, kertomaan,
selittämään tai vaikka näyttelemään erilaisia tehtäviä.
Videoessee on yksi työmuoto, jota varmasti
kokeillaan. Hyvin jäsennelty ja suunniteltu,
silti persoonallinen ja aika armoton tapa
osoittaa perehtyneisyytensä asiaan.
Näissäpä ei selviäkään copy/pastella.”
Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
Tallentamista vai kuvaamista?
yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__katso_yle
_uutisluokan_opetusvideot/9347161
Viisi erinomaista ohjevideota videoiden tekemiseen mobiililaitteella.
Videot on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Mediat
haltuun -hanketta ja ne on tehnyt Mikko Laine, Yle.
Tutustu eri välineillä tehtyihin
esimerkkeihin:
padlet.com/matlaakso/digitarinat
Kokeillaan!
Video, kuvatarina tai animaatio
•Tellagami (iOS; lyhyet animoidut viestit)
•Shadow Puppet Edu (iOS; selostetut kuvatarinat ja videot)
•Adobe Spark Video (pc, iOS, edellyttää kirjautumista, selostetut
kuvatarinat ja videot)
•Magisto (pc, iOS, Android; automaattisesti koostettavat kuvatarinat ja
videot)
•Dvolver (pc)
Digijulkaisut
•Adobe Spark Page (pc, iOS; edellyttää kirjautumista; digijulkaisut)
•Microsoft Sway (pc, iOS, Android, Windows; kirjautuminen O365:n
tunnuksilla; digijulkaisut)
Tellagami (iOS)
• Lähetä s-postilla tai jaa somessa lyhyitä viestejä virtuaalihahmon
esittämänä.
• Ilmaisversiossa max. 30 sek., maksullisessa edu-versiossa 90 sek.
ja monipuolisempi sisältö.
• Ohjeet seuraavissa dioissa.
Tellagamin tekeminen 1/2
Aloita muokkaamalla
hahmoa ja taustaa.
Käytä ilmaisia tai
osta lisää vaihtoehtoja.
Klikkaa tästä, niin pääset
sanelemaan viestin.
Tellagamin tekeminen 2/2
1. Tallenna valmis ”gami”, näin löydät sen mobiililaitteesi kuvista ja
voit esikatsella sen ennen jakamista muille.
2. Valmiin gamin voit jakaa sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa tai
upottaa sivustollesi.
2. Jaa
1. Tallenna
Shadow Puppet Edu (iOS)
Oma tarina valokuvista tai videoista.
1.Valitse haluamasi kuvat ja/tai videot ja niiden järjestys.
2.Valitse halutessasi taustamusiikki ja kerro haluatko vain musiikin vai myös
selostuksen.
3.Äänitä halutessasi selostus. Samalla määrittelet kuvien vaihtumisen
nopeuden. Voit pitää taukoa tallentamisessa, kun mietit mitä sanoa tai lisäät
tekstiä.
4.Tallenna
www.magisto.com, iOS, Android
Hyvin yksinkertainen sovellus, jossa video
koostetaan automaattisesti kuvistasi
(max 10 kpl) ja/tai videoistasi. Et saa mukaan
selostusta tai tekstitystä. Tee video
seuraavasti:
1.Kuvaa kuvat ja videot (haluamassasi
järjestyksessä, vaikka järjestys voikin
sekoittua) tai valitse ne laitteeltasi.
2.Valitse teema.
3.Valitse musiikki.
4.Valitse pituus tai hyväksy ehdotus.
5.Magisto koostaa elokuvan tehosteineen
automaattisesti.
Videon lataaminen omalle laitteelle suoraan Magistosta
on maksullista. Voit maksutta jakaa videon esim.
YouTubee, mistä voit ladata sen itsellesi.
Animaatioita pc-koneella
• Vartissa valmista: tee animaatioita pc-koneella valmiiden hahmojen,
taustojen ja musiikin avulla: www.dvolver.com/moviemaker/index.html
• Esikatselun jälkeen saat videon talteen lähettämällä sen s-postiisi kohdasta
Recipients email(s). Sen jälkeen saat myös upotuskoodin.
Adobe Spark Video
Tarinan pohjana voi käyttää tekstiä,
sovelluksen kautta löytyviä kuvia (ikonit tai
valokuvat), omia kuvia tai videoita. Taustalle
voi valita musiikin ja/tai oman selostuksen.
•spark.adobe.com, iOS (Android tulossa)
– Suosituksena muu kuin Explorer-
selain
•Edellyttää kirjautumista
– Luo oma tunnus (käy kaikkiin Adoben
palveluihin) tai käytä yhteistä…
Kuvassa näkymä pc-koneella
työskenneltäessä: spark.adobe.com
1. Sign in  PLUS  Valitse teetkö postauksen (kuva ja teksti) pagen
(sähköinen kirja/esite) vai videon.
2. Valitse template eli tarinan rakenne (idea, tapahtuma, matka) tai valitse tyhjä
pohja: Start from scratch.
3. Luo sisältö, valitse teema ja musiikki ja/tai äänitä selostus. Esikatsele ja jaa.
Esikatselu
Lisää dian sisältö
Adobe Spark Page
Tee visuaalisesti näyttäviä sähköisiä julkaisuja tai esitteitä.
Mukaan saa tekstiä, kuvia ja linkkejä.
•spark.adobe.com, iOS (Android tulossa)
•Ks. esim. spark.adobe.com/page/Xyyze
Microsoft Sway
• Osa Office 365-palvelua, myös sway.com, iOS, Android, Windows
• Ulkonäkö mukautuu käytettävän laitteen mukaan, ei tulostettavissa
• Sopii esityksiin, portfolioksi, sähköiseksi tiedotteeksi, raportiksi,..
– Sanna-Kaisa Salonniemi ja Nina Pukkila, Office 365 – vinkkejä opetuskäyttöön
(CC BY-NC-SA): sway.com/6GNFVJxDFZnew2J1
– Anu Ojaranta, Some-kooste: sway.com/4B4wD43kYGqqyww4
todaysmeet.com
1. Luo chat-huone antamalla sille nimi ja valitsemalla aukioloaika.
2. Kerro osoite niille, jotka haluat mukaan.
3. Kukin kirjoittaa nimensä ja valitsee ”Join”. Sitten voi chattailla.
– ROOM TOOLS: Jaa osoite QR-koodina, upota oppimisympäristöön, valitse
projektorinäkymä tai värikoodaa keskustelijat jne.
– Video-ohje: bit.ly/todaysmeetohje (2:19 min)
Miksi Todaysmeet?
• Äärimmäisen helppo
• Toimii kaikilla laitteilla selaimella ja ilman kirjautumista
• Taustakanava: kurssi, oppitunti, seminaari, ryhmätyö, vanhempainilta,..
• Linkkien jakaminen ryhmälle
– Mobiililaitteita käytettäessä myös QR-koodit toimivat hyvin.
• Antaa tilaa erilaisille oppijoille ja tuo vaihtelua vuorovaikutukseen
– Kokeile välillä viittaamisen sijaan tai oheen.
Liikettä tunnille x-breikillä
• X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten hyödynnettävissä
oleva liikunnallinen kyselytyökalu.
• Valmiita x-breikkejä löytyy SlideSharesta. Verkosta löydät ohjeet ja
mallipohjat omien tekemiseen. Vinkkejä jaetaan myös FB-ryhmässä.
• Linkit ohjeisiin ja kuvan esimerkki:
www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
Kokeillaan: kahoot.it
Opettajan kirjautuminen sivun alaosasta
Uutta Kahootissa 1/3
Sokea Kahoot #blindkahoot
•Uuden asian esittely Kahootin avulla: Kysymykset teemoista, joita ei ole
opetettu, sitten keskustelua valinnoista ja perusteista. Tämän jälkeen asiaa
vahvistavia ja syventäviä kysymyksiä.
•Voit ladata valmiin kyselypohjan: How to make a "Blind" Kahoot
Kummitus-Kahoot #ghoastmode
•Kun Kahoot-kisa on pelattu, PLAY AGAIN –kohdan vierestä voi pelin ottaa
uusiksi kummitusmoodissa. Tällöin kukin kisaa paitsi toisia, myös omaa edellistä
pelikierrostaan (kummitusta) vastaan.
Tämän voi tehdä myös kotoa käsin.
Uutta Kahootissa 2/3
Team Mode: Ryhmissä
vastaaminen
•Tarvitaan vain yksi laite/ryhmä.
•Ryhmät saavat lyhyen neuvotteluajan ennen
kuin vastaaminen on mahdollista.
•Pelitapa valitaan kyselyä käynnistettäessä.
Enable Answer Streak Bonus
•Annetaan bonuspisteitä useista perättäisistä
oikeista vastauksista.
Enable 2 Step Join
•Vaikeutetaan luokan ulkopuolisten vastaajien
pääsyä Kahootiin.
Podium
•Nostaa esille kolme parasta pelaajaa tai
joukkuetta.
Uutta Kahootissa 3/3
Jumble
•Uusi kysymystyyppi, missä vastausvaihtoehdot pitää antaa tietyssä
järjestyksessä.
Luo Kahoot-kysely
Kirjaudu palveluun ja luo oma kysely kohdasta tai kopioi
(Dublicate) valmis kysely muokattavaksi kohdasta Public Kahoots.
•QUIZ: Tietovisa monivalinta-
kysymyksin
•JUMBLE: Kilpailu, missä
vastausvaihtoehdot tulee
järjestää oikeaa järjestykseen
•DISCUSSION: Yksi mielipide-
kysymys (monivalinta)
•SURVEY: Useita mielipide-
kysymyksiä (monivalinta)
Kokeillaan: quizizz.com
quizizz.com
Voit luoda omia monivalintakyselyitä tai hyödyntää muiden tekemiä joko
sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi. Kysymykseen voi liittää
kuvan tai gif-animaation. Tarjolla runsaasti erikoismerkkejä. Vastausajaksi
voi valita 5 sek – 15 min.
Quizizz-kyselyn käynnistys
Valitse PLAY LIVE tai HOMEWORK, jolloin voit
määritellä kauanko kysely on avoinna.
Tulokset voi pitää yksityisinä tai julkaista.
Aina ennen kyselyn avaamista tehdään
seuraavat valinnat (alla oletusvalinnat):
•Kukin vastaa omassa tahdissa ja kysymykset ja
vastaukset ovat kaikilla eri järjestyksessä.
(Jumble Questions/Answers)
•Oppija saa lopuksi koonnin oikeista vastauksista.
(Show answers/Show Quiz Review)
•Vastaaja näkee tulostaulun ja oman sijoituksensa.
(Show Leardershipboard)
•Nopeasta vastauksesta saa lisäpisteitä.
(Question timer)
•Hauskat kuvapalautteet eli meemit vastausten
jälkeen. Voit tehdä omia meemejä. (Show memes)
•Taustamusiikki vastaajien laitteilla (Play music)
quizlet.com kulkee mukana ja
harjoitella voi milloin tahansa
Quizlet sopii sanaston
harjoitteluun ja testaamiseen
• Voit tehdä omia, käyttää ja muokata jaettuja sekä laittaa oppijat
tekemään testejä ja harjoituksia.
• Tehtävätyyppejä on kuusi, mobiilisovelluksella (iOS, Android) neljä.
• Seitsemäntenä uusi luokkahuoneessa ryhmissä tehtävä Live-kisa.
Quizlet Live -ryhmäkisa
• Edellyttää kyselyltä vähintään 12 termiä.
• Quizlet muodostaa satunnaiset ryhmät. Jäsenet siirtyvät istumaan
vierekkäin ja vastaavat ryhmänä.
• Kysymys on yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä eli
ennen vastaamista ryhmän on hyvä keskustella vaihtoehdoista.
Liven voi käynnistää
vain kirjautunut
käyttäjä.
Uuden Quizletin luominen
Kirjaudu  Create  Nimeä kysely 
Kirjoita sanaparit tai sana-kuva –parit ja valitse niiden kieli
(HUOM: kieleksi voi valita myös kemian tai matematiikan merkit) 
Valitse kuka voi muokata ja katsoa kyselyä.  Create
Sanan parina voi
olla myös kuva
(Flickr, CC)
Videotehtäviä EDpuzzlella
www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
• EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen, teksti- ja
äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä.
• Videoita voi tuoda mm. YouTubesta ja omalta tietokoneelta/iPadista.
• Voit jakaa EDpuzzlen katsottavaksi anonyymisti tai niin että oppija kertoo
etunimen, käyttäjänimen ja antaa salasana. Oppija voi myös kirjautua
Googlen tai Edmodon tunnuksilla.
Lounas klo 11.30-12.15
Kuva: http://creativeconnection.co.uk, BETT-messut, Lontoo 2014
”Simple tools,
rich pedagogical practices.”
Rochelle
Pirkanmaan kokemuksia
tvt-pedagogisesta vertaistuesta
PAOK-hanke (2009-2014) käynnisti toiminnan II asteella
•”Kollegavalmentaja on oman oppilaitoksen, seutukunnan
tai oppilaitosten yhteinen tieto- ja viestintätekniikan (tvt)
opetuskäyttöön perehtynyt opettaja.”
•80 kollegavalmentajaa  osin pysyväksi toiminnaksi
•Hanke tarjosi koulutusta livenä ja verkossa ryhmän toivomista
teemoista.
•Hankeajalta jäi pysyvä PAOK-verkosto koulutuksia
kollegavalmentajille & verkkokurssitarjotin
PAOK on toiminut mallina muille
•Osaava levitti mallia maakunnan perusasteelle
•Tredulle valmentajia eri palveluille (esim. Wilma)
•Tredun ja SASKY:n Pedacoach- ja Pedakahvila-toiminta
•Tampereen kaupungin perusopetus
PAOK-hankkeen vastuulla
• Koulutus kollegavalmentajan tehtävään.
• Tuki kollegavalmentajille työssään.
• Kollegavalmentajien verkoston organisointi.
• Maksoi rahoitusta saaneille oppilaitokselle osan
kollegavalmentajan palkasta (3200 - 3500 €), rahoituksen
saattoi myös jakaa muutamalle henkilölle. Lisäksi maksettiin
matkakulut kolmeen tapaamiseen.
PAOK toivoi myös oppilaitoksen itse resursoivan
kollegavalmentajien työtä (työaika, kirjallisuus,
laitteet, seminaarien osallistumismaksut tms).
Kollegavalmentajien vastuulla
• Tehtävänä avustaa ja ohjaa toisia opettajia tvt:n opetuskäyttöön
liittyvissä asioissa ja verkkopedagogisissa kysymyksissä.
• Kollegavalmennusajalla tehtyjen materiaalien jakaminen (CC BY-SA).
• Jonkin hyvän käytännön tai uuden palvelun esittely toisille
kollegavalmentajille VerkkoPicnic -tapaamisissa.
• Konsultoi pyydettäessä muiden hankkeen yhteistyöoppilaitosten
henkilöstöä omasta osaamisalueestaan puhelimitse tai
videoneuvottelun välityksellä. 
• Toiminnan ja työajan raportointi.
Täsmällinen työnkuva määriteltiin kunkin
oppilaitoksen tarpeiden mukaan erillisessä
sopimuksessa.
Kollegavalmentajien verkoston toiminta
• Suljettu ryhmä verkossa reflektointiin, vertaistukeen, vuoro-
vaikutukseen ja tiedotukseen.
• Kolme lähitapaamista/lukukausi
– sisälsivät koulutuksellisia teemoja
– usein tutustuttiin samalla jonkun
oppilaitokseen
• 2-3 tapaamista/lukukausi videoneuvottelun
välityksellä
• Muita koulutuksia toiveiden mukaan
• 2012 verkosto avattiin kaikille tvt-
pedagogista vertaistukea antaville,
siihen saadusta resurssista riippumatta.
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Seuraavissa dioissa koontia 40 ensimmäisen
kollegavalmentajan palautteesta.
Monipuolisia tehtäviä
• Oman toiminnan esittelyä, yritin houkutella opettajia kiinnostumaan tvt:stä
• Osaamisen kartoittamista, kuuntelin huolia ja murheita
• Oppilaitoksen vertaistukimallin luomista ja eri aineryhmien opettajien
tapaamisia
• ITK-osallistuminen
• Kosketustaulujen testaamista
• Tvt-strategiatyötä ja PAOK:n tekemään osaamiskartoitukseen tutustumista
• Tvt-pedagogiikkaa henkilöstölle sekä tvt työssäoppimisessa ja näytöissä
• Verkko-opetuksen kehittämistä ja verkkokurssien tukemista
• Ohjelmisto- ja laite-esittelyitä sekä ohjeistusten tekemistä
• Käytännön vinkkien jakoa netin hyötykäytöstä opetuksessa
• Moodle-kerho, erilaisia kurssipohjia Moodleen, ohjausta, oppimateriaalia
• PAOK:n Road Show -koulutuspäivän yhteyshenkilönä toimiminen
• Ohjausta opetus- ja ohjausmenetelmiin verkossa
• Työpajoja, yksilö/pienryhmäohjausta, vierihoitoa, koulutusta:
Sosiaalisen median tietoiskut, Blogger, Adobe Connect Pro, kosketustaulut, Pedanet, Wilma, Prezi, etälaitteet, Primus,
Power Point, työvälineohjelmat, verkkoviestintäohjelmat, Outlook, Word, Excel, Moodle, intra, Connect, Dim dim, Facebook,
Hot Potatoes, videoeditointi, Skype, wikit, blogit, peda.net, LinkedIn, dataprojektori, Pegasos, kotisivujen päivitys, Webropol,
Twitter, verkkomateriaalien etsiminen …
Mikä oli parasta? Anti itselle? 1/2
• Opin paljon tvt:stä ja opin käyttämään Moodlea monipuolisesti
• On ilo jakaa omaa osaamistansa muille ja saada positiivista palautetta.
• Pääseminen sisään someen, vähän siihen hurahtaminenkin
• Uuden oppimisen mahdollisuus, oman osaamisen vahvistaminen
• Oma käsitys tvt:stä laajentunut ja taidot lisääntyneet
• Viimeisintä tietoa PAOK:n kautta mm. somesta.
• PAOK:ssa viimeisin tieto, missä mennään!
• Tarkoitus oli oppia kosketustaulujen käyttö. Itse ei olisi tullut opiskeltua. Nyt
on voinut perehtyä paljon muuhunkin.
• Adobe Connect on hyvä!
• Some-tietoisuus kasvoi
• Sai innostettua uusia opettajia
• Omien tvt- ja ohjaustaitojen kohottaminen, aikaa perehtyä uuteen
• ITK-konferenssi
• Kollegan ohjaamisessa on omat haasteensa – opin huomioimaan
paremmin
• Uusien tietojen ja taitojen oppiminen. Löytää uusia mielenkiinnon kohteita.
• Välineitä omaan työhön. Uudet menetelmät ja laitteet.
• Oman osaamisen monipuolistaminen ja usko omiin taitoihin.
• Innostuminen asioista.
Mikä oli parasta? Anti itselle? 2/2
• Kollegavalmentajien verkosto
• Kerrankin kunnolla aikaa (ja resurssia) opastaa opettajia
• Suora toiminta ja arjen haasteiden jakaminen
• Asioiden testaaminen kollegan kanssa
• Henkilökohtainen koulutus/ohjauskontakti opettajiin sekä tuki PAOK:lta
• Työyhteisöön tutustuminen, ”sillan” luominen nuorten ja aikuispuolen sekä eri
oppiaineiden opettajien välille, kollegoihin tutustuminen eri toimipisteistä
• Enemmän kontaktia omiin kollegoihin kuin normaalissa työarjessa
• Tutustui ”muutosvastarinta”kollegoihin
• Antoisat keskustelut kollegoiden kanssa ja uusien näkökulmien avautuminen
• Uudet tuttavuudet
• Nähdä muiden tekeleitä
• Johdon ja kollegoiden luottamus kollegavalmentajan tehtävään valinnassa
• Tiedostin tarpeen kehittää henkilökunnan koulutusta edelleen  tvt-kartoitus
• Lukukauden pesti laittoi suunnittelemaan työtä ja keskittymään olennaiseen
• Itsestä löytynyt uusia puolia. Uskaltaa olla oma itsensä
• Nautin työstä täysillä!
Merkittävimmät hyödyt
kollegoille ja oppilaitokselle
• Henkilökohtaisen ohjauksen mahdollisuus (oma tahti, uskallettiin tehdä
”tyhmiä” kysymyksiä). Apu nopeasti saatavilla.
• Pedagogisen uudistumisen innostus, verkon opetuskäyttö koetaan aiempaa
tärkeämpänä. Kiinnostus ja innostus aiheeseen. Innostus verkkokurssien
tekoon ja erilaisten opetusmenetelmien käyttöön. Uusi tapa opettaa.
• Osaamisen arviointi  arat mukaan ja mahdollisuus kokeilla
• Palvelee sekä yksilöä että johtoa, myös tuki tuleville hankinnoille
• Keskustelun herättäjä, kokemusten vaihto, vempeleiden pedagoginen
käyttökokemus, lopulta paljon virkeää keskustelua.
• Käytänteet selvenivät ja yhtenäistyivät.
• Uusia tvt:n käyttömahdollisuuksia ja ideoita sekä lisää osaamista. Tietoa
uusista välineistä ja mahdollisuuksista. Pegasos ja Connect saatiin
käyttöön
• Moodle: saatu käyttöön, hyödyntäminen laajentunut ja monipuolistunut,
opetus tehostunut
• Tietojen tuottaminen kollegoille esim. materiaaleita, verkkosivuilta,
ohjelmista ja somesta
• Oma kouluttautuminen  hyötyä tulevaisuudessa. Uuden oppiminen ja
kehittäminen
• Tutustuminen uusiin kollegoihin
Kohdattuja haasteita
• Toiminnan käynnistäminen, valmennettavien sitouttaminen ja innostaminen,
saada mukaan eniten tarvitsevat
• Työn organisointi ja liikkeelle lähtö, lukukausi on lyhyt aika
• Yhteisen ajan löytäminen, opettajien ajanpuute
• Aika, enemmänkin olisi haluttua tukea ja ohjausta
• Liian vähän ohjattavia.
• Aluksi oma osaaminen, siis sen puute ja luottamus omiin taitoihin
• Oman osaamisen päivittäminen, toisaalta se oli myös palkitsevaa.
• Lukuisien välineiden hallinta.
• Runsaudenpula, paljon innostavia asioita, mutta kaikkea ei ehdi
• Muutosvastarinta ja asenteet
• Kollegoiden innostamisen vaikeus
• Tvt:n hyötyjen tunnetuksi tekeminen haastavaa (esimiehille ja kollegoille)
• Tekniset haasteet
• Tiimit niin eri maailmoista/planeetoilta opetuksen suhteet
– leipätyö vs. kehittäminen, pedagogiikka
– jokainen tekee vs. yksin tekeminen
• Katsotaan vanhaan, kun pitäisi katsoa eteenpäin
• Isot oppilaitoskohtaiset erot, monta toimipistettä
Millaisia eväitä haluat antaa
tuleville kollegavalmentajille?
• Aloita heti, aika kuluu nopeasti. Markkinoi itseäsi paljon!
• Lukukausi kuluu nopeasti; mitä nopeammin pääsee koulutustilanteisiin sen
parempi
• Vähennä muita töitä, järjestä aikaa kun muut haluavat
• Tarve ohjaukseen syntyy yhtäkkiä ja silloin kannattaa heti auttaa.
• Ole valmis ohjaamaan pienilläkin tavoilla. Omat aikataulut eivät käy muille!
• Älä odota, että kaikki haluavat apuasi = valmistaudu muutosvastarintaan
• Vaadi rehtoreilta/kouluilta selkeitä tehtävän määrittelyjä + takausta opettajien
osallistumisesta; (eri yksiköiden) esimiehet mukaan koulutukseen ja rekrytointiin
• Ole avoin, älä jännitä, älä lannistu
• Aseta tavoitteet
• Varaa tarpeeksi aikaa opetella uutta ja osallistua koulutuksiin.
• Täytä paperit tarkasti ja heti! Ota allekirjoitukset heti!
• Hyödynnä PAOKin toimijoita mahdollisimman paljon
• PAOKin Ningissä on tosi paljon mielenkiintoisia juttuja ja linkkejä
• Sekä ILOJEN että MURHEIDEN rehellinen ja avoin jakaminen
muiden kollegavalmentajien kansa on yllättävän tärkeää, VOIMIA!
Innolink Research Oy: Loppukartoitus 2012
Tampereen perusopetus tänään
ilmiomainentampere.blogit.tampere.fi
• Jokaisella kouluilla tvt-agentit, osin samoja kuin OPS-agentit,
jotka kuvaavat toimintaa: ”tuemme opettajia uuteen opsiin liittyvissä
asioissa... Jaamme ideoita ja tarvittaessa myös koulutamme
kollegoita. Haluamme tavoittaa jokaisen tamperelaisen opettajan, joka
tarvitsee kollegan tukea omassa työssään – oli kyse sitten
digitaalisesta tai muusta pedagogisesta osaamisesta.
• Painopisteet:
– monialaiset oppimiskokonaisuudet
– digitaalisuus
– oppimisympäristöt
– liikkuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen
– opetuksen eheyttäminen
– kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot
Useissa maakunnan II asteen oppilaitoksissa kollegavalmennus jatkuu;
rahoituspohja vaihtelee, mutta PAOK-verkosto tukee sitä koulutuksin.
Tvt-suunnitelmia
tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat
• Pirkanmaan toisen asteen TVT-suunnitelma 2013-2016
• Tampereen seudun lukioiden tvt-suunnitelma 2016-2020
• Tampereen seudun esi- ja perusopetuksen TVT-suunnitelma
2016-2018
• Tampereen seutukunnan kuntien (oppilaitosten) suunnitelmat
• Suunnitelmapohjia ja taustapapereita:
tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat/tampere/peruskoulut
Tampereen seudun esi- ja perusopetuksen
TVT-suunnitelman suositeltavat toimenpiteet ja
tavoitteet vuosille 2017 ja 2018
tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat
•BYOD mukaan lukien lähestytään 1:1 laite per oppilas –suhdetta.
•Rakennetaan luottamussuhde seutukunnan ja Tampereen
toimialueiden välille.
•90 % työkirjoista korvataan sähköisillä materiaaleilla.
•Koulutuksen järjestäjät varmistavat tukipalveluiden kattavuuden
määrittämällä selkeästi toimijoiden välisen vastuunjaon ja riittävät
resurssit.
•Seurataan tvt-suunnitelmaan liittyvien koulutettavapäivien
kertymistä oppilaitos-, kunta- ja seututasolla.
Vinkkejä toimintakulttuurin kehittämiseen
Harto Pönkä: Sosiaalisen median käsikirja, 2014
• Aloita tekemällä asioita yhdessä
• Älä lannistu, epäonnistumistakin oppii
• Anna kaikille mahdollisuus osallistua
• Vältä näennäistekemistä
• Kehitä koko toimintakulttuuria
• Kytke somen/tvt:n käyttö varsinaiseen toimintaan
• Sitouta muutokseen
• Käytä tarvittaessa ulkopuolista apua
• Nosta esiin onnistuneita esimerkkejä
• Asettakaa selvät tavoitteet ja suunnitelkaa toiminta sen pohjalta
• Muista että kehitystyö vaatii rohkeutta kokeilla, epäonnistumisten
sietämistä ja sinnikkyyttä
Vertaisoppimista
”Koulutuksissa käymällä
ei ikinä voida saavuttaa
samaa tietomäärää,
kuin aktiivisesti sosiaalista
mediaa seuraamalla.”
Petteri Mikkonen
www.aikajaavaruus.fi
Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
Vinkkejä digitutoreille
Matleenan blogi
•Koulutusdiat (tarkemmat ohjeet moneen esillä
olleeseen sovellukseen):
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
•Opetusalan webinaareja:
www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html
TTY:n Aktivoi luentosi –opas. Vinkkejä muuhunkin
opetukseen: bit.ly/aktivoiluentosi
Lähes 200 opetusalan FB-ryhmää/sivua:
opeverkostot.wikispaces.com/Facebook
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen
-lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan
osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/digitutoreiden-piv-20417.
Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 sur 74

Contenu connexe

Tendances(20)

Tvt terveystiedon opetuksessa 2016Tvt terveystiedon opetuksessa 2016
Tvt terveystiedon opetuksessa 2016
Matleena Laakso635 vues
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Sosiaalisen median välineet 29.10.15
Sosiaalisen median välineet 29.10.15
Matleena Laakso5K vues
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa
Matleena Laakso3.3K vues
Open Päivitys 4 Open Päivitys 4
Open Päivitys 4
Matleena Laakso3.7K vues
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Matleena Laakso597 vues
Open päivitys 4, osa 2Open päivitys 4, osa 2
Open päivitys 4, osa 2
Matleena Laakso3.1K vues
Digioppimista LakeudellaDigioppimista Lakeudella
Digioppimista Lakeudella
Matleena Laakso491 vues
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso204 vues
Oppimateriaalia verkosta I ja IIOppimateriaalia verkosta I ja II
Oppimateriaalia verkosta I ja II
Matleena Laakso2.7K vues
Pelillisyys ja oppimispelitPelillisyys ja oppimispelit
Pelillisyys ja oppimispelit
Matleena Laakso2.4K vues

Similaire à Digitutoreiden päivä 20.4.17

Jakamisen kulttuuri Jakamisen kulttuuri
Jakamisen kulttuuri Matleena Laakso
239 vues37 diapositives

Similaire à Digitutoreiden päivä 20.4.17(20)

Plus de Matleena Laakso(20)

Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso6 vues
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso16 vues
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso27 vues
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso9 vues
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso124 vues
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso11 vues
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso34 vues
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso18 vues
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 vues
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso14 vues
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 vues
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 vues
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.3K vues
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso34 vues

Digitutoreiden päivä 20.4.17

 • 1. Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Digitutoreiden päivä Yksityiskoulujen verkosto Helsinki 20.4.2016 Kuva: www.pexels.com, CC0
 • 2. Ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Opetusteknologian lähivuosien trendit, haasteet  ja teknologiat Oppijat sisällön tuottajina: digitarinasovellukset, avoin jakaminen ja Creative Commons-lisenssit TVT-tuettu arviointi 11.30 Lounas 12.15 Roolit digitutoreina ja koulukohtaisten digipolkujen työstäminen sekä kokemusten jakaminen niistä 15.00 Yhteenveto päivästä sekä seuraavien askelten läpikäymistä
 • 3. New Media Consortium • Yli 250 organisaation voittoa tavoittelematon konsortio, tavoitteena uuden opetusteknologian tutkiminen ja hyödyntäminen • Horizon-reports: www.nmc.org/publication-type/horizon-report – Näkökulmina koulut, yliopistot, kirjastot tai museot – Myös alueellisia raportteja, esim. Pohjoismaat (2017): www.nmc.org/nmc-horizon-news/nmc-and-norwegian-centre-for-ict-in-educat – Ensimmäinen suomenkielinen tiivistelmä: Horizon Report Europe - Koulut 2014, Tiivistelmä ja johdanto • Twitter: @nmcorg • Facebook: www.facebook.com/NewMediaConsortium • YouTube: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium
 • 4. Opetusteknologian trendit NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf • Koodaus osana lukutaitoa • Oppijat sisällön luojina 5 v.- 3-5 vuotta 1-2 v.
 • 6. Opetusteknologian trendit NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf • Koodaus osana lukutaitoa • Oppijat sisällön luojina • Yhteisöllisten lähestymis- tapojen lisääntyminen • Syvällisemmän oppimisen lähestymistavat • Oppimistilojen uudistaminen • Koulujen toiminnan uudelleenajattelu 5 v.- 3-5 vuotta 1-2 v.
 • 7. Opetusteknologian haasteet NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf Autenttinen oppiminen •Todelliset ongelmat ja työelämän tilanteet opetuksessa. •Sisältää monenlaisia tavoitteita yrittäjyydestä koulun ovien avaamisesta ympäröivään yhteiskuntaan. Opettajan roolin uudelleen ajattelu •Vahva digi-osaaminen mm. sisällön välittämisessä, oppijoiden tukemisessa ja arvioinnissa. •Päävastuu siirtymässä asiantuntijatiedon tarjoamisesta oppimisympäristöjen rakentajiksi. •Opettajista oppaita ja mentoreita: 2000-luvun taidot, vastuullinen globaali kansalaisuus, elinikäinen oppiminen ja yksilöllinen kehittyminen •Osaamisen kehittämisessä keskeisiä some, yhteistyö koulun sisällä ja ulkopuolelle sekä verkkotyökalut ja – materiaalit. Ratkaistavissa olevat
 • 8. Opetusteknologian haasteet NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf • Autenttinen oppiminen • Opettajan roolin uudelleen ajattelu • Digitaalinen epätasa-arvo • Opetusinnovaatioiden skaalaus • Erot akateemisessa suoriutumisessa • Oppimisen henkilökohtaistaminen Ratkaistavissa olevat Vaikeat Vaikea määritellä, saati ratkaista
 • 9. Opetusteknologioiden kehittyminen NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf • Teknologiatyöpajat • Verkko-oppiminen • Robotiikka • Virtuaalitodellisuus • Keinoäly • Puettava teknologia 1-2 vuotta 2-3 vuotta 4-5 vuotta
 • 10. Robotit työkaluista työkavereiksi? www.matleenalaakso.fi/2016/04/itk-keinoalya-ja-koodausta.html www.aamulehti.fi/kotimaa/suomalaisyritys-yllatti-nimitti-alicia-robotin-johtoryhmansa-jaseneksi Ihmiset on saatava oppimaan, miten toimitaan oppivan koneen kanssa. Yksi tulevaisuuden työelämätaito on keinoälyn johtaminen, sillä voittajia ovat ne, jotka hyödyntävät teknologian parhaiten. - Päivi Lipponen, ITK2016
 • 11. Keinoäly on jo täällä Googlen AI-sovelluksia: aiexperiments.withgoogle.com Frank Martela Tivissä: bit.ly/tivi-heratkaa •Koneet ovat alkaneet korvata ajattelutyötä ja ne oppivat jatkuvan palautteen tukemana.  Kouluissa opittava luovuutta sekä yrittäjämäistä asennetta ja oppimaan oppimista. Poimintoja ITK 2016: www.matleenalaakso.fi/2016/04/itk-keinoalya-ja-koodausta.html •”Tulevaisuuden työmarkkinoilla korostuvat sellaiset taidot, joihin koneet ja robotit eivät kykene – eli muun muassa luovuus, vuorovaikutus ja verkostoituminen". (Sitra) Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 • 12. Creative commons • Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke • Jos haluat antaa muille oikeuden eri tavoin käyttää aineistoasi, sinun täytyy kertoa siitä. Suositeltavinta on tehdä se merkitsemällä aineisto avoimella Creative Commons -lisenssillä.  • creativecommons.fi Kuva yllä: creativecommons.org/licenses, CC BY
 • 13. CC-lisenssin edut Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY Täältä saat lisenssim erkin
 • 14. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä näitä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit
 • 15. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo Oppimateriaaleille CC BY-SA Avoimempi CC BY käy myös hyvin. Voit toki käyttää muitakin lisenssejä, mutta suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu. Epävirallinen suositus oppi- materiaaleille Suositus julkishallinnon avoimeen dataan
 • 16. CC0-kuvia: pixabay.com • Valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita. • Palvelu näyttää myös maksullisia Shutterstockin kuvia rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla. • Lisää CC0-kuvia: www.pexels.com, unsplash.com, stocksnap.io Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 • 17. Käytin kuukauden sisällä avoimen lisenssin materiaalia En ole koskaan käyttänyt avoimen lisenssin materiaalia Jaoin tekemääni aineistoa verkossa kuukauden sisällä muille opettajille Peruskoulut ja lukiot 13 % 48 % 22 % Ammatilliset oppilaitokset 16 % 43 % 45 % Ammatti- korkeakoulut 31 % 19 % 63 % Yliopistot 36 % 19 % 48 % Tekijänoikeus ja opetus Kopiosto ry:n tekijänoikeus ja opetus -selvitys (2015)
 • 18. kopiraittila.fi • Tekijänoikeusopetusmateriaalia peruskoulusta toiselle asteelle ja opettajankoulutukseen • Pelillisiä tehtäviä opsin tavoitteisiin • Hyödynnä esim. 1-2 tunnilla/lukuvuosi tai erillisinä paloina tiettyjen teemojen yhteydessä. Ruudunkaappauskuva palvelusta
 • 19. Toinen toisilta oppimista ”Kaikki…varmasti tietävät, miten kortilla aika työpäivän aikana on... Joten kun lähdin blogeja lukemaan, oli ensimmäinen ajatus se, että en ole koskaan tajunnut, miten paljon tvt:n käyttöön opetuksessa liittyvää materiaalia ja pohdintaa verkossa on! Linkki vei toiseen, ja jo vartissa olin löytänyt monta ihan uutta juttuja. Huippua!” Tamperelainen luokanopettaja Kuva: pixabay.com, CC0
 • 20. Blogit – jakamisen ja vertaisoppimisen aarreaitat • Blogi odottaa julkaisujenne! tutoropettajat.blogspot.fi • Pedagogien blogeja: opeverkostot.wikispaces.com/Blogit
 • 22. Digitarinat opetuksessa Ks. esim. www.tech4learning.com/workshops/kolk/digitalstorytelling koppa.jyu.fi/avoimet/hum/tvt/digitaalinen-tarinankerronta/HTKS152-johdanto-k2015 • Opitun taidon esitteleminen • Oman oppimisprosessin dokumentointi • Itsetuntemuksen lisääminen • Esittelyvideo työhakemuksen liitteeksi tai osaksi netti-CV:tä • Tarinan visualisointi: runo, satu, retki,.. • Vieraalla kielellä puhuttu kuvitettu tarina • Medialukutaidon kehittyminen • Kulttuuriperinnön kerääminen ja välittäminen • Historialliset tarinat, päiväkirjamerkinnät tai lehdet • Dokumentit: vierailu, retki, työssäoppimisjakso,.. • Projektit: yrittäjyys, kv, ilmiö,.. • Fiktiivinen tarina • Kansansadun modernisointi • Ohjevideot, oppimateriaalit • Tervetulotoivotus verkkokurssille
 • 23. Elokuva aineenopetuksessa Mediapedagogi Ismo Kiesiläisen haastattelu: www.lukionuutishuone.com/1-elokuva-aineenopetuksessa Oppimisen näkökulmasta videoiden tekemisessä tärkeintä on ajatteluprosessi, missä oppijan tulee hahmottaa ja jäsentää opiskeltavat asiat. •Hyvin suunniteltuna kuvaustehtävä aina tuottaa ajattelua. •Olennaista on videon tekemisen koko prosessi. Nuoret katsovat ja tekevät paljon videoblogeja ja tutoriaaleja. •Historia: tee videobloggaus historiallisena henkilönä. •Luma-aineet: tutoriaalien tekeminen Kuvaaminen reflektion apuna •Kielten opetus: kerro 10 asiaa, mitä sinulle tänään tapahtunut.
 • 24. Ajatusten näkyväksi tekeminen Mediapedagogi Ismo Kiesiläisen haastattelu: www.lukionuutishuone.com/1-elokuva-aineenopetuksessa Videokuvaamisen ajatus on, että osaa näyttää oman ajatuksen muille elävänä kuvana. Tämä edellyttää, että oppija on työstänyt ajatuksen niin valmiiksi, että hän kykenee tekemään sitä koskevia havaintoja maailmasta. Videokuvaamista voidaan käyttää siinä kuin kynääkin (kamerakynä- pedagogiikka): tehdä muistiinpanoja, tallentaa ajattelua, dokumentoida,… Video toimii muutoinkin kuin juonellisten elokuvatuotosten kautta. •Tutoriaaleja voidaan kuvata myös yhdellä otoksella: näytä joku ilmiö. •Uskonto/filosofia, käsitteiden oppiminen: Kukin kuvaa elinympäristöstään mahdollisimman monta rituaalia dokumentaarisina havaintoina. Oppijat näyttävät ne toisilleen laitteiltaan ja listaavat ryhmissä, mitkä kuvatuista ovat rituaaleja, mitkä eivät ja mistä ollaan epävarmoja.  Rituaalien määrittely.
 • 25. Videoesseet Antti Karvonen: sway.com/HpgHQD5zk2gmIhYx ”Meillä opettajilla ja erityisesti minulla on ihan solutasolle juurtunut vimma tarttua kirjoitusvirheisiin. Nykyinen mediaympäristö on kuitenkin niin monipuolinen ja visuaalinen, että samanlainen vimma pitäisi olla huonosti tehtyjä videoita ja kuvia kohtaan. Aion käyttää videota monissa yhteyksissä. Sekä tehtävienantoon että niiden palauttamiseen. Oppilaat joutuvat näyttämään, kertomaan, selittämään tai vaikka näyttelemään erilaisia tehtäviä. Videoessee on yksi työmuoto, jota varmasti kokeillaan. Hyvin jäsennelty ja suunniteltu, silti persoonallinen ja aika armoton tapa osoittaa perehtyneisyytensä asiaan. Näissäpä ei selviäkään copy/pastella.” Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
 • 26. Tallentamista vai kuvaamista? yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__katso_yle _uutisluokan_opetusvideot/9347161 Viisi erinomaista ohjevideota videoiden tekemiseen mobiililaitteella. Videot on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Mediat haltuun -hanketta ja ne on tehnyt Mikko Laine, Yle.
 • 27. Tutustu eri välineillä tehtyihin esimerkkeihin: padlet.com/matlaakso/digitarinat
 • 28. Kokeillaan! Video, kuvatarina tai animaatio •Tellagami (iOS; lyhyet animoidut viestit) •Shadow Puppet Edu (iOS; selostetut kuvatarinat ja videot) •Adobe Spark Video (pc, iOS, edellyttää kirjautumista, selostetut kuvatarinat ja videot) •Magisto (pc, iOS, Android; automaattisesti koostettavat kuvatarinat ja videot) •Dvolver (pc) Digijulkaisut •Adobe Spark Page (pc, iOS; edellyttää kirjautumista; digijulkaisut) •Microsoft Sway (pc, iOS, Android, Windows; kirjautuminen O365:n tunnuksilla; digijulkaisut)
 • 29. Tellagami (iOS) • Lähetä s-postilla tai jaa somessa lyhyitä viestejä virtuaalihahmon esittämänä. • Ilmaisversiossa max. 30 sek., maksullisessa edu-versiossa 90 sek. ja monipuolisempi sisältö. • Ohjeet seuraavissa dioissa.
 • 30. Tellagamin tekeminen 1/2 Aloita muokkaamalla hahmoa ja taustaa. Käytä ilmaisia tai osta lisää vaihtoehtoja. Klikkaa tästä, niin pääset sanelemaan viestin.
 • 31. Tellagamin tekeminen 2/2 1. Tallenna valmis ”gami”, näin löydät sen mobiililaitteesi kuvista ja voit esikatsella sen ennen jakamista muille. 2. Valmiin gamin voit jakaa sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa tai upottaa sivustollesi. 2. Jaa 1. Tallenna
 • 32. Shadow Puppet Edu (iOS) Oma tarina valokuvista tai videoista. 1.Valitse haluamasi kuvat ja/tai videot ja niiden järjestys. 2.Valitse halutessasi taustamusiikki ja kerro haluatko vain musiikin vai myös selostuksen. 3.Äänitä halutessasi selostus. Samalla määrittelet kuvien vaihtumisen nopeuden. Voit pitää taukoa tallentamisessa, kun mietit mitä sanoa tai lisäät tekstiä. 4.Tallenna
 • 33. www.magisto.com, iOS, Android Hyvin yksinkertainen sovellus, jossa video koostetaan automaattisesti kuvistasi (max 10 kpl) ja/tai videoistasi. Et saa mukaan selostusta tai tekstitystä. Tee video seuraavasti: 1.Kuvaa kuvat ja videot (haluamassasi järjestyksessä, vaikka järjestys voikin sekoittua) tai valitse ne laitteeltasi. 2.Valitse teema. 3.Valitse musiikki. 4.Valitse pituus tai hyväksy ehdotus. 5.Magisto koostaa elokuvan tehosteineen automaattisesti. Videon lataaminen omalle laitteelle suoraan Magistosta on maksullista. Voit maksutta jakaa videon esim. YouTubee, mistä voit ladata sen itsellesi.
 • 34. Animaatioita pc-koneella • Vartissa valmista: tee animaatioita pc-koneella valmiiden hahmojen, taustojen ja musiikin avulla: www.dvolver.com/moviemaker/index.html • Esikatselun jälkeen saat videon talteen lähettämällä sen s-postiisi kohdasta Recipients email(s). Sen jälkeen saat myös upotuskoodin.
 • 35. Adobe Spark Video Tarinan pohjana voi käyttää tekstiä, sovelluksen kautta löytyviä kuvia (ikonit tai valokuvat), omia kuvia tai videoita. Taustalle voi valita musiikin ja/tai oman selostuksen. •spark.adobe.com, iOS (Android tulossa) – Suosituksena muu kuin Explorer- selain •Edellyttää kirjautumista – Luo oma tunnus (käy kaikkiin Adoben palveluihin) tai käytä yhteistä…
 • 36. Kuvassa näkymä pc-koneella työskenneltäessä: spark.adobe.com 1. Sign in  PLUS  Valitse teetkö postauksen (kuva ja teksti) pagen (sähköinen kirja/esite) vai videon. 2. Valitse template eli tarinan rakenne (idea, tapahtuma, matka) tai valitse tyhjä pohja: Start from scratch. 3. Luo sisältö, valitse teema ja musiikki ja/tai äänitä selostus. Esikatsele ja jaa. Esikatselu Lisää dian sisältö
 • 37. Adobe Spark Page Tee visuaalisesti näyttäviä sähköisiä julkaisuja tai esitteitä. Mukaan saa tekstiä, kuvia ja linkkejä. •spark.adobe.com, iOS (Android tulossa) •Ks. esim. spark.adobe.com/page/Xyyze
 • 38. Microsoft Sway • Osa Office 365-palvelua, myös sway.com, iOS, Android, Windows • Ulkonäkö mukautuu käytettävän laitteen mukaan, ei tulostettavissa • Sopii esityksiin, portfolioksi, sähköiseksi tiedotteeksi, raportiksi,.. – Sanna-Kaisa Salonniemi ja Nina Pukkila, Office 365 – vinkkejä opetuskäyttöön (CC BY-NC-SA): sway.com/6GNFVJxDFZnew2J1 – Anu Ojaranta, Some-kooste: sway.com/4B4wD43kYGqqyww4
 • 39. todaysmeet.com 1. Luo chat-huone antamalla sille nimi ja valitsemalla aukioloaika. 2. Kerro osoite niille, jotka haluat mukaan. 3. Kukin kirjoittaa nimensä ja valitsee ”Join”. Sitten voi chattailla. – ROOM TOOLS: Jaa osoite QR-koodina, upota oppimisympäristöön, valitse projektorinäkymä tai värikoodaa keskustelijat jne. – Video-ohje: bit.ly/todaysmeetohje (2:19 min)
 • 40. Miksi Todaysmeet? • Äärimmäisen helppo • Toimii kaikilla laitteilla selaimella ja ilman kirjautumista • Taustakanava: kurssi, oppitunti, seminaari, ryhmätyö, vanhempainilta,.. • Linkkien jakaminen ryhmälle – Mobiililaitteita käytettäessä myös QR-koodit toimivat hyvin. • Antaa tilaa erilaisille oppijoille ja tuo vaihtelua vuorovaikutukseen – Kokeile välillä viittaamisen sijaan tai oheen.
 • 41. Liikettä tunnille x-breikillä • X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten hyödynnettävissä oleva liikunnallinen kyselytyökalu. • Valmiita x-breikkejä löytyy SlideSharesta. Verkosta löydät ohjeet ja mallipohjat omien tekemiseen. Vinkkejä jaetaan myös FB-ryhmässä. • Linkit ohjeisiin ja kuvan esimerkki: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 • 43. Uutta Kahootissa 1/3 Sokea Kahoot #blindkahoot •Uuden asian esittely Kahootin avulla: Kysymykset teemoista, joita ei ole opetettu, sitten keskustelua valinnoista ja perusteista. Tämän jälkeen asiaa vahvistavia ja syventäviä kysymyksiä. •Voit ladata valmiin kyselypohjan: How to make a "Blind" Kahoot Kummitus-Kahoot #ghoastmode •Kun Kahoot-kisa on pelattu, PLAY AGAIN –kohdan vierestä voi pelin ottaa uusiksi kummitusmoodissa. Tällöin kukin kisaa paitsi toisia, myös omaa edellistä pelikierrostaan (kummitusta) vastaan. Tämän voi tehdä myös kotoa käsin.
 • 44. Uutta Kahootissa 2/3 Team Mode: Ryhmissä vastaaminen •Tarvitaan vain yksi laite/ryhmä. •Ryhmät saavat lyhyen neuvotteluajan ennen kuin vastaaminen on mahdollista. •Pelitapa valitaan kyselyä käynnistettäessä. Enable Answer Streak Bonus •Annetaan bonuspisteitä useista perättäisistä oikeista vastauksista. Enable 2 Step Join •Vaikeutetaan luokan ulkopuolisten vastaajien pääsyä Kahootiin. Podium •Nostaa esille kolme parasta pelaajaa tai joukkuetta.
 • 45. Uutta Kahootissa 3/3 Jumble •Uusi kysymystyyppi, missä vastausvaihtoehdot pitää antaa tietyssä järjestyksessä.
 • 46. Luo Kahoot-kysely Kirjaudu palveluun ja luo oma kysely kohdasta tai kopioi (Dublicate) valmis kysely muokattavaksi kohdasta Public Kahoots. •QUIZ: Tietovisa monivalinta- kysymyksin •JUMBLE: Kilpailu, missä vastausvaihtoehdot tulee järjestää oikeaa järjestykseen •DISCUSSION: Yksi mielipide- kysymys (monivalinta) •SURVEY: Useita mielipide- kysymyksiä (monivalinta)
 • 48. quizizz.com Voit luoda omia monivalintakyselyitä tai hyödyntää muiden tekemiä joko sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi. Kysymykseen voi liittää kuvan tai gif-animaation. Tarjolla runsaasti erikoismerkkejä. Vastausajaksi voi valita 5 sek – 15 min.
 • 49. Quizizz-kyselyn käynnistys Valitse PLAY LIVE tai HOMEWORK, jolloin voit määritellä kauanko kysely on avoinna. Tulokset voi pitää yksityisinä tai julkaista. Aina ennen kyselyn avaamista tehdään seuraavat valinnat (alla oletusvalinnat): •Kukin vastaa omassa tahdissa ja kysymykset ja vastaukset ovat kaikilla eri järjestyksessä. (Jumble Questions/Answers) •Oppija saa lopuksi koonnin oikeista vastauksista. (Show answers/Show Quiz Review) •Vastaaja näkee tulostaulun ja oman sijoituksensa. (Show Leardershipboard) •Nopeasta vastauksesta saa lisäpisteitä. (Question timer) •Hauskat kuvapalautteet eli meemit vastausten jälkeen. Voit tehdä omia meemejä. (Show memes) •Taustamusiikki vastaajien laitteilla (Play music)
 • 50. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa
 • 51. Quizlet sopii sanaston harjoitteluun ja testaamiseen • Voit tehdä omia, käyttää ja muokata jaettuja sekä laittaa oppijat tekemään testejä ja harjoituksia. • Tehtävätyyppejä on kuusi, mobiilisovelluksella (iOS, Android) neljä. • Seitsemäntenä uusi luokkahuoneessa ryhmissä tehtävä Live-kisa.
 • 52. Quizlet Live -ryhmäkisa • Edellyttää kyselyltä vähintään 12 termiä. • Quizlet muodostaa satunnaiset ryhmät. Jäsenet siirtyvät istumaan vierekkäin ja vastaavat ryhmänä. • Kysymys on yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä eli ennen vastaamista ryhmän on hyvä keskustella vaihtoehdoista. Liven voi käynnistää vain kirjautunut käyttäjä.
 • 53. Uuden Quizletin luominen Kirjaudu  Create  Nimeä kysely  Kirjoita sanaparit tai sana-kuva –parit ja valitse niiden kieli (HUOM: kieleksi voi valita myös kemian tai matematiikan merkit)  Valitse kuka voi muokata ja katsoa kyselyä.  Create Sanan parina voi olla myös kuva (Flickr, CC)
 • 54. Videotehtäviä EDpuzzlella www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html • EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen, teksti- ja äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä. • Videoita voi tuoda mm. YouTubesta ja omalta tietokoneelta/iPadista. • Voit jakaa EDpuzzlen katsottavaksi anonyymisti tai niin että oppija kertoo etunimen, käyttäjänimen ja antaa salasana. Oppija voi myös kirjautua Googlen tai Edmodon tunnuksilla.
 • 56. Kuva: http://creativeconnection.co.uk, BETT-messut, Lontoo 2014 ”Simple tools, rich pedagogical practices.” Rochelle
 • 57. Pirkanmaan kokemuksia tvt-pedagogisesta vertaistuesta PAOK-hanke (2009-2014) käynnisti toiminnan II asteella •”Kollegavalmentaja on oman oppilaitoksen, seutukunnan tai oppilaitosten yhteinen tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttöön perehtynyt opettaja.” •80 kollegavalmentajaa  osin pysyväksi toiminnaksi •Hanke tarjosi koulutusta livenä ja verkossa ryhmän toivomista teemoista. •Hankeajalta jäi pysyvä PAOK-verkosto koulutuksia kollegavalmentajille & verkkokurssitarjotin PAOK on toiminut mallina muille •Osaava levitti mallia maakunnan perusasteelle •Tredulle valmentajia eri palveluille (esim. Wilma) •Tredun ja SASKY:n Pedacoach- ja Pedakahvila-toiminta •Tampereen kaupungin perusopetus
 • 58. PAOK-hankkeen vastuulla • Koulutus kollegavalmentajan tehtävään. • Tuki kollegavalmentajille työssään. • Kollegavalmentajien verkoston organisointi. • Maksoi rahoitusta saaneille oppilaitokselle osan kollegavalmentajan palkasta (3200 - 3500 €), rahoituksen saattoi myös jakaa muutamalle henkilölle. Lisäksi maksettiin matkakulut kolmeen tapaamiseen. PAOK toivoi myös oppilaitoksen itse resursoivan kollegavalmentajien työtä (työaika, kirjallisuus, laitteet, seminaarien osallistumismaksut tms).
 • 59. Kollegavalmentajien vastuulla • Tehtävänä avustaa ja ohjaa toisia opettajia tvt:n opetuskäyttöön liittyvissä asioissa ja verkkopedagogisissa kysymyksissä. • Kollegavalmennusajalla tehtyjen materiaalien jakaminen (CC BY-SA). • Jonkin hyvän käytännön tai uuden palvelun esittely toisille kollegavalmentajille VerkkoPicnic -tapaamisissa. • Konsultoi pyydettäessä muiden hankkeen yhteistyöoppilaitosten henkilöstöä omasta osaamisalueestaan puhelimitse tai videoneuvottelun välityksellä.  • Toiminnan ja työajan raportointi. Täsmällinen työnkuva määriteltiin kunkin oppilaitoksen tarpeiden mukaan erillisessä sopimuksessa.
 • 60. Kollegavalmentajien verkoston toiminta • Suljettu ryhmä verkossa reflektointiin, vertaistukeen, vuoro- vaikutukseen ja tiedotukseen. • Kolme lähitapaamista/lukukausi – sisälsivät koulutuksellisia teemoja – usein tutustuttiin samalla jonkun oppilaitokseen • 2-3 tapaamista/lukukausi videoneuvottelun välityksellä • Muita koulutuksia toiveiden mukaan • 2012 verkosto avattiin kaikille tvt- pedagogista vertaistukea antaville, siihen saadusta resurssista riippumatta. Kuva: Matleena Laakso, CC BY Seuraavissa dioissa koontia 40 ensimmäisen kollegavalmentajan palautteesta.
 • 61. Monipuolisia tehtäviä • Oman toiminnan esittelyä, yritin houkutella opettajia kiinnostumaan tvt:stä • Osaamisen kartoittamista, kuuntelin huolia ja murheita • Oppilaitoksen vertaistukimallin luomista ja eri aineryhmien opettajien tapaamisia • ITK-osallistuminen • Kosketustaulujen testaamista • Tvt-strategiatyötä ja PAOK:n tekemään osaamiskartoitukseen tutustumista • Tvt-pedagogiikkaa henkilöstölle sekä tvt työssäoppimisessa ja näytöissä • Verkko-opetuksen kehittämistä ja verkkokurssien tukemista • Ohjelmisto- ja laite-esittelyitä sekä ohjeistusten tekemistä • Käytännön vinkkien jakoa netin hyötykäytöstä opetuksessa • Moodle-kerho, erilaisia kurssipohjia Moodleen, ohjausta, oppimateriaalia • PAOK:n Road Show -koulutuspäivän yhteyshenkilönä toimiminen • Ohjausta opetus- ja ohjausmenetelmiin verkossa • Työpajoja, yksilö/pienryhmäohjausta, vierihoitoa, koulutusta: Sosiaalisen median tietoiskut, Blogger, Adobe Connect Pro, kosketustaulut, Pedanet, Wilma, Prezi, etälaitteet, Primus, Power Point, työvälineohjelmat, verkkoviestintäohjelmat, Outlook, Word, Excel, Moodle, intra, Connect, Dim dim, Facebook, Hot Potatoes, videoeditointi, Skype, wikit, blogit, peda.net, LinkedIn, dataprojektori, Pegasos, kotisivujen päivitys, Webropol, Twitter, verkkomateriaalien etsiminen …
 • 62. Mikä oli parasta? Anti itselle? 1/2 • Opin paljon tvt:stä ja opin käyttämään Moodlea monipuolisesti • On ilo jakaa omaa osaamistansa muille ja saada positiivista palautetta. • Pääseminen sisään someen, vähän siihen hurahtaminenkin • Uuden oppimisen mahdollisuus, oman osaamisen vahvistaminen • Oma käsitys tvt:stä laajentunut ja taidot lisääntyneet • Viimeisintä tietoa PAOK:n kautta mm. somesta. • PAOK:ssa viimeisin tieto, missä mennään! • Tarkoitus oli oppia kosketustaulujen käyttö. Itse ei olisi tullut opiskeltua. Nyt on voinut perehtyä paljon muuhunkin. • Adobe Connect on hyvä! • Some-tietoisuus kasvoi • Sai innostettua uusia opettajia • Omien tvt- ja ohjaustaitojen kohottaminen, aikaa perehtyä uuteen • ITK-konferenssi • Kollegan ohjaamisessa on omat haasteensa – opin huomioimaan paremmin • Uusien tietojen ja taitojen oppiminen. Löytää uusia mielenkiinnon kohteita. • Välineitä omaan työhön. Uudet menetelmät ja laitteet. • Oman osaamisen monipuolistaminen ja usko omiin taitoihin. • Innostuminen asioista.
 • 63. Mikä oli parasta? Anti itselle? 2/2 • Kollegavalmentajien verkosto • Kerrankin kunnolla aikaa (ja resurssia) opastaa opettajia • Suora toiminta ja arjen haasteiden jakaminen • Asioiden testaaminen kollegan kanssa • Henkilökohtainen koulutus/ohjauskontakti opettajiin sekä tuki PAOK:lta • Työyhteisöön tutustuminen, ”sillan” luominen nuorten ja aikuispuolen sekä eri oppiaineiden opettajien välille, kollegoihin tutustuminen eri toimipisteistä • Enemmän kontaktia omiin kollegoihin kuin normaalissa työarjessa • Tutustui ”muutosvastarinta”kollegoihin • Antoisat keskustelut kollegoiden kanssa ja uusien näkökulmien avautuminen • Uudet tuttavuudet • Nähdä muiden tekeleitä • Johdon ja kollegoiden luottamus kollegavalmentajan tehtävään valinnassa • Tiedostin tarpeen kehittää henkilökunnan koulutusta edelleen  tvt-kartoitus • Lukukauden pesti laittoi suunnittelemaan työtä ja keskittymään olennaiseen • Itsestä löytynyt uusia puolia. Uskaltaa olla oma itsensä • Nautin työstä täysillä!
 • 64. Merkittävimmät hyödyt kollegoille ja oppilaitokselle • Henkilökohtaisen ohjauksen mahdollisuus (oma tahti, uskallettiin tehdä ”tyhmiä” kysymyksiä). Apu nopeasti saatavilla. • Pedagogisen uudistumisen innostus, verkon opetuskäyttö koetaan aiempaa tärkeämpänä. Kiinnostus ja innostus aiheeseen. Innostus verkkokurssien tekoon ja erilaisten opetusmenetelmien käyttöön. Uusi tapa opettaa. • Osaamisen arviointi  arat mukaan ja mahdollisuus kokeilla • Palvelee sekä yksilöä että johtoa, myös tuki tuleville hankinnoille • Keskustelun herättäjä, kokemusten vaihto, vempeleiden pedagoginen käyttökokemus, lopulta paljon virkeää keskustelua. • Käytänteet selvenivät ja yhtenäistyivät. • Uusia tvt:n käyttömahdollisuuksia ja ideoita sekä lisää osaamista. Tietoa uusista välineistä ja mahdollisuuksista. Pegasos ja Connect saatiin käyttöön • Moodle: saatu käyttöön, hyödyntäminen laajentunut ja monipuolistunut, opetus tehostunut • Tietojen tuottaminen kollegoille esim. materiaaleita, verkkosivuilta, ohjelmista ja somesta • Oma kouluttautuminen  hyötyä tulevaisuudessa. Uuden oppiminen ja kehittäminen • Tutustuminen uusiin kollegoihin
 • 65. Kohdattuja haasteita • Toiminnan käynnistäminen, valmennettavien sitouttaminen ja innostaminen, saada mukaan eniten tarvitsevat • Työn organisointi ja liikkeelle lähtö, lukukausi on lyhyt aika • Yhteisen ajan löytäminen, opettajien ajanpuute • Aika, enemmänkin olisi haluttua tukea ja ohjausta • Liian vähän ohjattavia. • Aluksi oma osaaminen, siis sen puute ja luottamus omiin taitoihin • Oman osaamisen päivittäminen, toisaalta se oli myös palkitsevaa. • Lukuisien välineiden hallinta. • Runsaudenpula, paljon innostavia asioita, mutta kaikkea ei ehdi • Muutosvastarinta ja asenteet • Kollegoiden innostamisen vaikeus • Tvt:n hyötyjen tunnetuksi tekeminen haastavaa (esimiehille ja kollegoille) • Tekniset haasteet • Tiimit niin eri maailmoista/planeetoilta opetuksen suhteet – leipätyö vs. kehittäminen, pedagogiikka – jokainen tekee vs. yksin tekeminen • Katsotaan vanhaan, kun pitäisi katsoa eteenpäin • Isot oppilaitoskohtaiset erot, monta toimipistettä
 • 66. Millaisia eväitä haluat antaa tuleville kollegavalmentajille? • Aloita heti, aika kuluu nopeasti. Markkinoi itseäsi paljon! • Lukukausi kuluu nopeasti; mitä nopeammin pääsee koulutustilanteisiin sen parempi • Vähennä muita töitä, järjestä aikaa kun muut haluavat • Tarve ohjaukseen syntyy yhtäkkiä ja silloin kannattaa heti auttaa. • Ole valmis ohjaamaan pienilläkin tavoilla. Omat aikataulut eivät käy muille! • Älä odota, että kaikki haluavat apuasi = valmistaudu muutosvastarintaan • Vaadi rehtoreilta/kouluilta selkeitä tehtävän määrittelyjä + takausta opettajien osallistumisesta; (eri yksiköiden) esimiehet mukaan koulutukseen ja rekrytointiin • Ole avoin, älä jännitä, älä lannistu • Aseta tavoitteet • Varaa tarpeeksi aikaa opetella uutta ja osallistua koulutuksiin. • Täytä paperit tarkasti ja heti! Ota allekirjoitukset heti! • Hyödynnä PAOKin toimijoita mahdollisimman paljon • PAOKin Ningissä on tosi paljon mielenkiintoisia juttuja ja linkkejä • Sekä ILOJEN että MURHEIDEN rehellinen ja avoin jakaminen muiden kollegavalmentajien kansa on yllättävän tärkeää, VOIMIA!
 • 67. Innolink Research Oy: Loppukartoitus 2012
 • 68. Tampereen perusopetus tänään ilmiomainentampere.blogit.tampere.fi • Jokaisella kouluilla tvt-agentit, osin samoja kuin OPS-agentit, jotka kuvaavat toimintaa: ”tuemme opettajia uuteen opsiin liittyvissä asioissa... Jaamme ideoita ja tarvittaessa myös koulutamme kollegoita. Haluamme tavoittaa jokaisen tamperelaisen opettajan, joka tarvitsee kollegan tukea omassa työssään – oli kyse sitten digitaalisesta tai muusta pedagogisesta osaamisesta. • Painopisteet: – monialaiset oppimiskokonaisuudet – digitaalisuus – oppimisympäristöt – liikkuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen – opetuksen eheyttäminen – kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot Useissa maakunnan II asteen oppilaitoksissa kollegavalmennus jatkuu; rahoituspohja vaihtelee, mutta PAOK-verkosto tukee sitä koulutuksin.
 • 69. Tvt-suunnitelmia tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat • Pirkanmaan toisen asteen TVT-suunnitelma 2013-2016 • Tampereen seudun lukioiden tvt-suunnitelma 2016-2020 • Tampereen seudun esi- ja perusopetuksen TVT-suunnitelma 2016-2018 • Tampereen seutukunnan kuntien (oppilaitosten) suunnitelmat • Suunnitelmapohjia ja taustapapereita: tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat/tampere/peruskoulut
 • 70. Tampereen seudun esi- ja perusopetuksen TVT-suunnitelman suositeltavat toimenpiteet ja tavoitteet vuosille 2017 ja 2018 tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat •BYOD mukaan lukien lähestytään 1:1 laite per oppilas –suhdetta. •Rakennetaan luottamussuhde seutukunnan ja Tampereen toimialueiden välille. •90 % työkirjoista korvataan sähköisillä materiaaleilla. •Koulutuksen järjestäjät varmistavat tukipalveluiden kattavuuden määrittämällä selkeästi toimijoiden välisen vastuunjaon ja riittävät resurssit. •Seurataan tvt-suunnitelmaan liittyvien koulutettavapäivien kertymistä oppilaitos-, kunta- ja seututasolla.
 • 71. Vinkkejä toimintakulttuurin kehittämiseen Harto Pönkä: Sosiaalisen median käsikirja, 2014 • Aloita tekemällä asioita yhdessä • Älä lannistu, epäonnistumistakin oppii • Anna kaikille mahdollisuus osallistua • Vältä näennäistekemistä • Kehitä koko toimintakulttuuria • Kytke somen/tvt:n käyttö varsinaiseen toimintaan • Sitouta muutokseen • Käytä tarvittaessa ulkopuolista apua • Nosta esiin onnistuneita esimerkkejä • Asettakaa selvät tavoitteet ja suunnitelkaa toiminta sen pohjalta • Muista että kehitystyö vaatii rohkeutta kokeilla, epäonnistumisten sietämistä ja sinnikkyyttä
 • 72. Vertaisoppimista ”Koulutuksissa käymällä ei ikinä voida saavuttaa samaa tietomäärää, kuin aktiivisesti sosiaalista mediaa seuraamalla.” Petteri Mikkonen www.aikajaavaruus.fi Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 • 73. Vinkkejä digitutoreille Matleenan blogi •Koulutusdiat (tarkemmat ohjeet moneen esillä olleeseen sovellukseen): www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html •Opetusalan webinaareja: www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html TTY:n Aktivoi luentosi –opas. Vinkkejä muuhunkin opetukseen: bit.ly/aktivoiluentosi Lähes 200 opetusalan FB-ryhmää/sivua: opeverkostot.wikispaces.com/Facebook
 • 74. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/digitutoreiden-piv-20417. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

Notes de l'éditeur

 1. Digitutoreiden päivä 20.4.2017, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen –lisenssillä. Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.